Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

9- BORŞA
STRUCTURA 3/ INV.PRIMAR
________________________________________________________________________________________________________
Invatatoare:Szakacs Cristina
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi , _________, în cadrul orei de consiliere / consultare cu părinţii clasei Pregatitoare si A
II A,de la SCOALA GIMNAZIALA NR 9 BORSA

Ordinea de zi cuprinde :
1. Dialog cu părinţii : _______________________________
2. Referat ____________________________

La şedinţă sunt prezenţi ............ părinţi din totalul de ..............

Discuţii :
Se poartă un dialog cu părinţii despre __________________________________________________.
Sunt ________________________________________________________________________________ ,
împreună cu invatatoarea părinţii caută soluţii pentru
_________________________________________scolarilor
____________________________________________________________________________
Invatatoarea susţine în faţa părinţilor un referat cu tema ___________________________________.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .

Întocmit ,
INV.SZAKACS CRISTINA
Participanţii la ora de consiliere/ consultare cu părinţii din data de ...................., ora 12,30.

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16