Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VICTORIA

Str. Salcâmilor, Nr.2, cod 505700


Localitatea Victoria, Jud. Braşov
Tel-fax+0268242790
E-mail:specialavictoria@yahoo.com

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VICTORIA,


vă invită la simpozionul judeţean:
DIFERIŢI, DAR EGALI!
EDIŢIA A XI-A
care va avea loc in data de 11.04.2019, incepand cu ora 9.30,
la sediul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Victoria
din str. Salcamilor, nr.2, Victoria, cod 505700, jud. Brasov

Confirmarea participarii se va realiza pana la 28 FEBRUARIE 2019 pentru


prezentările ştiinţifice şi publicare şi până la 31 MARTIE 2019 pentru Workshop şi
expoziţia cu concurs la adresa de e-mail
adria.magir67@gmail.com
Inscrierea se face conform regulamentului de organizare.
Fisele de inscriere trimise dupa aceasta data nu se iau in considerare.
Echipa de proiect
Prof . înv. primar, Măgirescu Adriana-Axenia
Înv-ed. Movilă Valentina
Prof.Fogoroş Dorina
Prof.Știrbu Anca Mihaela
Prof.Mureșan Luminița

Director,
Prof. Albăceanu-Papiu Cristina-Georgeta
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VICTORIA
Str. Salcâmilor, Nr.2, cod 505700
Localitatea Victoria, Jud. Braşov
Tel-fax+0268242790
E-mail:specialavictoria@yahoo.com

Motto: ”În lumea contemporană alcătuită din diferenţe de toate felurile, nu cei cu
dizabilităţi, ci marea societate este cea care are nevoie de o educaţie specială
pentru a deveni o adevărată societate pentru toţi.”
Federico Mayor
Scopul proiectului: Proiectul aduce în prim plan accesul la calitate și informații critice care se referă
la dezvoltarea sau punerea în aplicare în continuare a unei politici bazate pe date și practici care au
ca scop formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viată la elevi, îmbunătățirea continuă a competențelor
cadrelor didactice de a forma aceste abilităţi în contextul unei educaţii pentru dezvoltare durabilă atât
prin educație formală cât și nonformală, precum și realizarea unui ghid pentru Curriculum la decizia
şcolii care încurajează dezvoltarea abilităţilor de viată a elevilor prin promovarea unor metode de
predare-învăţare care să răspundă nevoilor acestora, să crească motivaţia elevilor pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, satisfacându-şi nevoile, fără a periclita însă mediul înconjurător, de la
care, dacă am şti cum să profităm şi cum să îl protejăm, am primi mai mult decâ am avea nevoie.
Proiectul ar trebui să creeze cadrul prin care să ofere cadrelor didactice inspiraţia necesară, să
stimuleze creativitatea, îndrumându-i pe dascăli şi elevi spre o gândire critică, spre cooperare, în
vederea soluţionării unor probleme complexe, reale ale comunităţii în care trăim deoarece pentru o
dezvoltare durabilă avem nevoie de educaţie, să ne educăm în primul rând pe noi şi apoi pe cei de
lângă noi, mereu apar lucruri noi ce merită explorate şi, de ce nu, exploatate eficent.
Acest proiect urmăreşte:
- introducerea unei abordări inovatoare în lucrul cu elevii: de identificare a nevoilor emergente
actuale ale copiilor şi tinerilor şi de creare a unei metodologii de intervenţie activă cu scopul de a
acţiona asupra acestor nevoi de formare a abilităţilor de viaţă încă din fază incipientă.
-formarea cadrelor didactice și deschiderea de noi orizonturi de cunoaștere, obișnuind elevii cu
frecventarea, folosirea/organizarea unor activități de implicare a lor în comunitate;
-colaborarea între actorii educaționali în vederea atragerii copiilor în activitățile de dialog stucturat la
nivelul comunităților din care provin.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
O1. Dezvoltarea competentelor pentru 50 cadre didactice din 20 judete, prin participarea
la Simpozionul “Diferiti, dar egali!” cu tema Educatie pentru dezvoltare durabila in
vederea formarii abilitatilor de viata la elevi
O2. Realizarea de 25 parteneriate interşcolare
O3. Promovarea EDD si valorificarea experienţei extracurriculare a cadrelor didactice prin
realizarea unui ghid CDS de către cadrele didactice din învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial si liceal
O4.100 elevi vor confecționa obiecte decorative din materiale reciclabile
O5. Stimularea creativităţii şi a comunicării în rândul elevilor şi al cadrelor didactice prin
participarea a 100 elevi la concursul Art-creativ.
Grupul tinta:
-cadre didactice din învățământul de masă,
-cadre didactice din învățământul special,
-membrii comunității locale
-părinți
-elevi din învățământul special, școliile integratoare și elevi din învățământul de masă
Comitetul de organizare:
Prof . înv. primar, Măgirescu Adriana-Axenia
Înv-ed. Movilă Valentina
Prof.Fogoroş Dorina
Prof.Știrbu Anca Mihaela
Înv-ed.Budac Daniela Marcela
Prof.Mureșan Luminița
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VICTORIA
Str. Salcâmilor, Nr.2, cod 505700
Localitatea Victoria, Jud. Braşov
Tel-fax+0268242790
E-mail:specialavictoria@yahoo.com

SECTIUNI

1.Prezentari
stiintifice-
Educatie
pentru
dezvoltare
durabila in
vederea
formarii
abilitatilor de
viata la elevi
cu participare
directa sau indirecta
3.Expozitie concurs
2.Work-shop
cu lucrari realizate
Cu participare
de elevi
directa
cu participare
indirecta

VA ASTEPTAM CU DRAG!