Sunteți pe pagina 1din 24

cccccccccccc

c
c
c
c
ccccccccccccccc cccc c
 c   cc
ccccccccccccccccc  c  cc cc c c cccccccc
 cc c c
c
c

ccc
 c c 
c c cc 

c
 
c
c 
c c 
c cc cc

 c c
cc c

ccccccc
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !c" c c

c cc#c
 c$#c c%cc

c
c


 cc

&'c  ccc c 


cc c 
ccc
%'c ( c c 
c
)'c  cc
 
cc c 
c
*'c 
c
c c
 
c c 
c
+'c , 
ccc 
cc- c
 
c c 
c
$'c c" cccc 

c c c.c
cccc
 c 
'c
/'c 0

c
cc 
cccc
1'c ccc
2'c c
c
c
 
c
c
èc ÿ c 

 

3c( c 4 c#
c0 c#c%55&c
èc ÿ c 
6c c
cc
3c#c6
 c
c#c

c0 c#c%55$cc
èc ÿ c 
cÿcc#c c
c#c
c,c"
c#c
cc%c#c
 cc c#c46 c%552c
èc ÿ cc 3c#cc78c#c
c9
c#c%555c
èc ÿ c 
cÿccc#c(
c #c"
 c" c#c" 6:
c
c#c
ccc; c#c%551c
èc å 
cc
c
c
c

c
cccccc cc c  c  cc c c c c

c
ccccccc c 
#c c 
c

 c c c c< c

c =c #c
cc
c 
=c ccc

 
cc =c

c

cc
=cc
 c c c 
c c 
c c c 
c #
 c c 
c c
 ccc cc 
c
c cc cc c ccc
c
;
c 
c c c 
c c c

 c c   c  c c


c c 
c c 
c #c c c c c 6c - c c c 
c 
c
 
c . c c c c


c c 
c c c c 
'c  c c c

 c 
c 
c c  c c c c c c c
 c 
c
c
 c  c c  c c cc c 
cc c c c

c c 
c c 

c c c c c c 4c c


c c
 
c 
c

c 
c >c 

c c c c c c c c c
 c c
 c 
c#c 
cc
c c 
c c c c c
cc
,cc< 
6 ccc
c c c
c

cccc cc< 
c c
 c;
#c| #
c 
c cc 
#c


c!c 
c
 
=
cccc #c 
#c
c c 
 c
c

c
 
 c c 
c
c c< 

 
c
c
 c c c< c cc c<c

 c

c c c
 
cc
cc- 
c
c
cc c<
 cc 
cc- 
#c
cc c 
cccc c!c cc c

c c < 

c < c 
c c  
c !c c -

 
c
0- =c c c ? c 
c 
c 
c
c c < 

 
c c c c c

=c!c
c cc cc
 
c< c c

c
 c

@


c 
c < c c c c c c c c <


c
 c c  
c c c 
!c  c c c c 
c  c
 
 
#cc 
cccc
c
c c

c

c

 c cc c c  c  c cccc c


 c cc4
c
c 
 c c
c c 
c c
 cc
 
c c

 c 4c c
ccc c c 
cc 
c cc
 cc c 
c
,c
 c 
c c 
ccc 
c c
 
cc
c
 c c  c  cc c  c
@ 
@ 
  @ 
 

 
ð  Utilizatorii V V V Numai utilizatori V V

 
 
 

 Organizare impusă de legislaţie Se organizează numai dacă administrarea


  întreprinderii hotărăşte că este necesară.
 Întreprinderile mari îşi definesc proceduri şi
detalii stricte privind organizarea CM luînd
în consideraţie specificul activităţii şi
necesităţile interne de informare.

 
 Întocmirea rapoartelor financiare Asigurarea cu informaţie a managerilor în
 pentru utilizatori scopuri de planificare, control şi de dirijare
a activităţii

  Sistem de contabilitate în partidă Nu este limitată ca contabilitatea în partidă


 dublă dublă, poate fi folosit orice sistem potrivit

  Respectarea obligatorie a Nu există norme şi limitări, unicul criteriu


  principiilor şi normelor acceptate este unitatea informaţiei
(Legi, SNC, instrucţiuni, regulamente
etc.)

  Unitatea valorică (bani) Orice unitate de măsură potrivită:


 

  Unitatea economică în ansamblu Diferite subdiviziuni structurale ale unităţii
! economice

" #  Periodic, în mod regulat La cerere, în mod neregulat, dar poate fi
$  impus de conducere şi regularitatea

  rapoartelor interne

% &  Date exacte Multe date aproximative


' 

ð( ) Informaţia poate fi publicată, Datele nu se dau publicităţii deoarece în


uneori se publică în mod mare parte reprezintă taină comercială
obligator
ccccccccccc c c   c  c c   c c c c 
c c


=c cc
#c-c!c c c

&c c =c - c c !c !c 


=c .!c
 c

'#c
cc
c >c
%c c cc
 c
 c 
c cc >c
)c c c c

c 
c .

c
#c 


c -'c
c < c c 
c c
c c ?
!c c c 
c
 c 
c 
c 
c 

c
>c
*c 
=c
c =c cc 
c
c
c
;c 
ccc cc  c c c c c
 c
èc 
cc c
cc< 

 
Ac
èc cc

c
c c< 

 
c!cc cc c = c#c c

 c
c!c cAc
èc 0-c cc-c
cc 
c< 

 
cc cc< 
 c< c

=c
c
c!cc c 
c

Acc!c< 

 
ccc
4 c c c!6c
cAc
èc c c!c
  c< 

 
c 

 =c 
Ac
c

cccccccccc
c  c c

c c  c c c 
c c

 c c 

#c
 
#c


c !c 
 
c 
=c 
c 
c .
'#c =#c
 
c !c c -
c 
c < c c

c
 

c 
c 
c 
c

c 
c å c =c c c 
 c !c c c
 ccB;
cc 
#c 
#c #c


#c 


c!c
 
c
c 
=
c  
c !c  
c c c 
c 
c

c =
c c
 
#c 
c!c 
c< c
c< 

 
c!c 
c

c
c!c =
c

  
cc


c3c

c
c,c
 c cc cc
 c cc
=c c
#c

cc

c.;#c#c '#c c c 
cc
 #c c

c = #c
c
 c. c
#c

cc
c!c c 
'c-
c?c< c =c 
c?c!c
 
.c#c c#c%cc'c

;
 c cc
cc =c 
cc c

èc 
 
c

c
4c!c
c c c
#c
cc =>c
èc 
c 

c c
c.

#c
'#c =c!c c =c
 = c
. #c 
 #c=#c
c'>c
èc !
c c c

c c 
c c


c < c 

c < 

 
c c
 
cc
 c!c c
c
èc cc
 

cc


c c< c
c
èc 

c
 
c ? c c c 
c 
c ? 6c c < c c
 =c 
c 
c
èc 

c 
=c 
c

c
>c
èc 

c 
=c 
c

c
>c
èc 

c 
=
c 
c

c
>c
èc 

cc 
=c 
c
c

c< 
c
 c!c

>c
èc 

c
c 
c-

c 
c 
>c
èc 

cc 
=c c

c 

 =
c.
 #c
 'c
c c 

cc c!cc

>c
èc 

c
c 
c-

c 
c 
>c
èc 
c
c 
c c
 c c!c
 
c 
c< 

 
c
c
,c c c c c c 
c c c < 

 
c c
 c 
=cc
c#cc c
c!ccc
 #ccc 
c 
c

 c
c!c c!cc c

c
c
c c  #c< c
c =c 
c 
c
 
c
c
6c <


c 
=
c
 c 
c !c
 

c 
c c =#c =#c
cc
=#cc
6c 
c
=#c c
6cc 

cc
=c c; c!c c 
c
=c< c
cc-=#c
6cc
c 

c!c
 
c

c c
c

c  c c ! c c  c c


c ccc c
cc
c cc c 
=c c c
 
c
cc 
=c
 cc!c 
c c
 
c< c< c
 =ccc
.&'
 
c c 
c c 
6 c -cc
c
c cc


c cc 
 cc 

 
>c
.%'c
cc
 c
c 

c!c =c
c 
c.c 
ccc

c- c 

cc 
c 
cc'c#cc
 -c

c
c 
cc c
 
c c 
cc
 c 
c

c cc
 
cc cc c

0 c  -c c 


c
c c c
c 
c c c c

c c 

 
c c c c 
c c *c  c c
 
c c c
 
c

cccccccccccc,ccccccc cc
 
cc c 
c c 
c >c

ccccccc cc
 
c 
cc 
cc c 
>c

ccccccc c. 'cc


 
cc c 
>c

ccccccc c 
c
 
cc c 
c

c c cc
c c c&225#cc
 c c
c c
 #c
 c
 

c
 c c c 
c cc c

1%C&22&# c
 c(c/5C%55*c
 cc
&c &cc c
 
#  c #
c #c c cc

c 
c#c
 c 
ccc 
 c4
cc cc
 ccc c
 c

#
 c c 
cc cc cc c
 cc c c

c
ccccccc c"c c c ! c c  c c c c c

 c 
c c 
c cc c

c cc
 
#c
 
cc 
ccc 4ccc c -cc 
cc
c
cc
cccc c c
cc


cc c -c 
cc
,c  c c c c c 4
c 
c B
c 3c c 4
c c
 
c 
c
c c 
c c 
c c c 

c c 
 c 
 
c c
c c 
c
c c 
c

c c 
c

c 
c 9 c c

 cc

c cc
c c4 cc
ccccccc#c"c c c ! c  c c  c c  c c

 c 
c 
ccc c
 
c-c 
 c c
 c #c c 
c c  
c (
 
c 
c
 c


c =c 

c
 c 
c 

c c c c c =c
 c .< 
6 c 
c 
'c ,c | | 
 
 
c c
 
c c
 =c

 c  =c
 
c =c c c < 
6 c c #c
 
c c c  
#c
< 6c c 
c 
c 
= c #c 
c
 
cc%c  c
=c 

c =c c c < c c  
c c c c
#c 
c
 c  
c = =c 
c c 
c c
 =c c c c = c 

c c c .c /c B3'c !c

 cc 


c.c$cB: 
3'cc =c 
c
 c c c c c  c c 4
c < 

 

c 
c c "
c

 #c #c c" #cc
‘ 
 c

c cc c
 c =c
 
 c 

c 
=
c 
c  =c #c 
c c
c

c 


c <c c c  
c c c c c
 
c
c
,ccc c c cc 
c
c
ccc-c c
c

 
c

c c c
 
c c 
c c c c c c
c
 c c c 
c c 
c c c =c c c < c
 
=c !c 
#c c c c c c
=c
c c c
=#c c 
c

 
c

c  6 
c c 
 c c 

c c  c c c c
c
å c
c ccc
 
cc 

cc
c c c


c
-
 cc 

cccc#
c


c
c 
cc c 
c
4
c c
c
ccc c c
c
,c 
c c
 c c 
c c c 
. 'c
 c c 
cc4
c

cc 
c 

 c c,c ccc
6
c -
6
c c 
c 
 c 
c 
c c c c
ccc cc c c c 
c c 
ccc
6c
cDc c:Eccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
6c 

cDc c:Fc
cc6 
ccD cc 
c
c c
c c c
c
c

c
c
c cc cc
c
#c "c c c ! c c  c c $ c c c c
! c c$cc c
c
 c
 
c

c 6 
c

èc ;cc cc >c


èc ;c cc c
èc ;c 
cc
>c
èc ;c
C

C
c.; 'c

ccccccccccccccc#c"c c c ! c c  c c $ cc c c

 c  cc

c
c
 c c 

c 

cc c.9 å'#c ccc 
!c

 c

 
c!

 4
c 

c!cc
#ccc =
c c ccB;
c
!c 

3c 
c 

cc #ccc< cc
 
#ccc
&c: 
c c ? 
c


.c/5/'cc
%cc
 c

.c$5/'cc
c% & c c'c()c
*c;
=c ? .c/5&cDc/5$cG/51'cc
+c:
=c 

.c/&&cGHc6'cc
$c;
=c c.c/%&cGc/%%'c
*c + c$+c',c-.c-c/)c
1c 
c 

c cc
 ccc

=.
$5#c- c$5/#c
$&#c
$%#c- c$%&'c
0c1  c ' -*(2)c
&5c: 
c c =cc- 
./*&&'cc
&&ccc c!c-.
$)'cc
&%ccc 
 .
c$*cG$%&'cc
 c3$ c' )cc c$ '0-4(()c
&*c,c 
c c- 
c!c 
c c
 cc
&+c,cc c- 
cc
&$ccc

c!c
 cc
*c! c c$ ' -,(.(/)c
&1c: 
c 
cc
&2cc 
cc
4c! c '*-2(0)c
%&c: 
c-

 
cc
%%cc-

 
cc
 c! c$  '()c
,c! cc c$+'4- )c
%+cå c c
cc
/c! c c c$+',(.)c
c

c 

cc c

 #cc #c c c< c

c

c c 
=c 

cc
c< cc
 ccccc

 
c
.
=c-
=cGc
4c 
'c!c< cccc c.
c cc
-
='c
c c 

cc c
c
c c 
cc

 c

 cc
c
c
@ 
c c 

c 

cc c
cc c
èc 

c
!
c =#c 
cc c< 

 
>c
èc 

c
 

c =c
cc< 

 
c< 
c
=c!c
 c
 ##c= 
#c< 

 
>c
èc < =
c

c
c >c
èc c

c =cc4
c
c
c
c 
c c =c< c cc
c.c- #c
c
4c 
#c
c 
c#c 
c-
c
'>c
èc c4 
cc- 
#c  c
c
c
 c
=cc #c
èc
 c c 
c>c
èc c
 =>c
èc c =c< c c
 c
c 
=c
 cc
 
c 
c
 

cc #c 
c
c
c 
=c!c
#ccc
#c
c
 
c
c

c"cccc c  '  )c c ! c c  c c
 c 
c c
 c - c c 
c #c #c
cc ccc 
c  cc

,c
 
c c
 c- =c c
c 
c!cc

c
 =c #c  c
c !c c ? c ,c 
c c c 
c c c
  =c =c c c !c <!c c
 c 

c c c ? c 
c c
.c2cB 
cc 3cIc(";c2*cCc%55&'#cc
 c 
c< c cc 

c
 c c 
c 

=
c c 
c < 

 
#c c -
 c
 c 
c
 =c 6 
 c

(
 c";c
c&1%$cCc%55)c =c 
c c
c


 
cc
 
c#c
? 6cccc
 c< c c 
#c< c =c
c c =c!
#c
 cc
 
cc c 

c
c
‘ 
 c
c c =cc< cc 
=
c cc
 
 c 4

c c c c c !#c
 c c 
c c


c c 
 c B 3#c 
c c c  c

c c


c#c cc 
c =c =c 
c!cc c 
c 
cc
c =c 
c
c
c"ccccccc cc  c c ! c c  c c
0 c

c c
c c c  c c c 
c 
c  c
 
c c c
 c c
c c
cc c c
cc cc

c 
c
 c 
cc
 
cc c 
c6c cc4
c

c c 
 cc c.Jcå c9c'cc c 
 cc c 
c
 c .9
c  'c c c c c c
c c c c c
 c
 c ,6c c c c c 
c c
 c c  c c c c c c
ccc c c
c
(
 
c
c c c c 
 cc

cc c c
6c c  #c

 c c
 ccc
 >c
6c c cDc- c
c c
 ccc

#c c
 c cccc c
c c 
c c c  c Dc - c c 

c c c c
#c
 c cc
c
c-
c.
 c 
 cc
 '#cc 
cc
 c 

#c 
c
 cccc c c c

,c cc5 c c  ! c ! c  c c
(
 
c c 
cc  cccc c 
c
ccc
 c c

6c ;
cc
c 

 
cDc
c c
cc
 
cc c

cc
c 
cc
c c
c>c
6c 

c
 
cc cDc

 cc c 
c
cc
 c  cc
#c

cc
c#c-
cc

c#c

cc#c
 c cccc
c
 

c
c
 c c 
cc

 c,c

c
 
cc 
cc
 cc c c
  c
ccccccccccc6c

cc
c6c
c
 c 
c 
c
 
ccc
- c
c
 c ccc c c 
c#
c#c 
c#c c#c
cc c#c c#c 
cc c cc

cc cc
 c
 >c
ccccccccccc6c

c cDc
cc 
cc c

c 
c
c
#c

c#c 
 c
c c
c
c 
cc c>c
6c c c
c c 
c
 
c cc
 cccc 

c 
cc
c cc#c
 cc#

c
c cc 
c c c

c#c

c#
c#c c cc>ccc
,cc cc c cc c ccc
cc  cc

c cc
c cCc
c ->c
6c (
 
c cDc cc
c

ccc
cc
 
cc
 cc cc
cc
c 

cccc 

cc
 
c

cccccccccccccccc.cccccccccc  c c c c c$ c ! cc


  c c
c
@ ccc
 !c 
c 

#c
c!c 
c
#cc c
c< c
!c
c< ?c 
=c = ccc-#cc 

cc c c c< c
 =c c 
c 

c  =c -c 

#c 
 
c 

c 
 c
 

#c
 
c 

c!cc

c c =#c
cc
 #cc
";c
 c
 c"  cc =cc
 c 
cc2cDcB 
cc
 3c c 
c
cc 
c

 c25cDcB 
c 
3c

 c2%cDcB 
cc=3c

 c2)cDcB c
=3c
c ,c 
c c < c c < 

 
c 
c c 
c 
c c c c

c!cc
 cc 
c 
cc

c c!c
c c ? c c 
 c
 ccc2cc&5c
 c
c
 = c 

c c
 c25cDcB 
c 
3c
c 
 c
 c)c 
c
6c25&cDcB 
c 
c
 c3c
6c25%cDcB 
c 
c
 c
=c = 3c
6c25)cDcB 
c 
c
 c
 =cc
=3c
c ,c 
c c 
cc

cc 
c c
c
c cc
=ccc
cccccccccccc cK25&6ccB 
c 
c
 c3Kc2|c< c
c 
 cc
=c c c c c - 
c
c c c < c 
 =c c c
 

c c c0cDcB 
cc=3c.0#c0#c0 #c0,#c0.'c2c c
c?
!c 
 cc=cc 
c
c c
ccc
6c 
c
=c = cc cc<


c
c
 c
c c0 c
6c 
c
 =
cc
=c< 
c c c!c c
c
 c
c c04 c
6c 
c c =c
 c
c c04c
6c 
c
=c 
 c< c c c
 c
c c0 c
c @ c 
c 

c 
c c c 

c c 
 c
 c c c 25&c 
 c
c c25%cDcB 
c 
c
 c
=c = 3cDc cc c c =c
 #c
c c 
c cc c = c,c c =c 
c< 
c
 =c
 c
=c = c 
c 
c !c
c c c 
 c 
 =c c
=c < 
c
 c c!cc
c

c 2|c< c
c c 
c
=c = c< c c
c
 cc
 c0 "2cc?
!c cc
6c 
c
=c = c< c c c
 c
c c0c
6ccc
c
 c
c c0.c

 c 25)c 6c c B 


c 
c
 c 
 =c c
=3c 
c
c c c  =c c
?
!c c
 =cc
=c< 
c c cc
=c = c!c c
cc
2cc?
!c cc
 =cc
=c< c
 =cc
c c
04c c 6< c 
c 
c 
 =c 
c Cc < c
!c 
c 
 =c 
c c 2
|c c ?
!c c c 
 =c c
=c c 
c c
 c c c
04 c
 c

 
c 

c c
 c2%cÿ 
cccÿcc

,c
 c
 
c 
c cc
cåcc
2%&cÿcc cccÿc
2%%cÿcc c-
cÿc
2%)cÿc 
cc
cÿc
2%*cÿc 
cc 
cÿc
2%+cÿcc
cÿc
cccccccccc,c 
c cc 
c 
c
c c
cc cc c

c
c c ccc#c
cc 
c
c 

c,c c
 cc 
cc cc cc c c cccc c

 cc c25&cÿc 
c 
c
 c6cÿcc c
cc
c
 c 
c 
c
c c c
cc
cc #c c
 c
c 
c25%cÿ 
c 
c
 c
c cÿcc2))cÿ c
c c
c
c-cÿc

c
 
c 

c c
 cc2)cÿ c
cÿcc

,c
 c
 
c 
c cc
cåcc
2)&cÿc c
c cÿc
2))cÿc c
c c
cc-cÿc
 c2)&cÿc c
c cÿccc 
c 
c
c c
 c c
c c#c
c#c

c-cc
c
cc,
c c
 cc cc c cc c c cc c 
cc
c#c

cc

c c
 cc c25%ccc
cc
c c
 cc c25&c
ÿc 
c 
c
 ccÿccc
 c2))cÿc c
c c
cc-cÿc
c c cc cc c c
cc
c c
 c
c 

ccc.c2%&c#c2%%c#c2%)c#c2%*c'ccc

c c
 cc c25%cÿ 
c 
c
 c
c cÿcc

ïc   


 

ccccccccc c-
c c 
cc

cc
=c =c 
c = 
cc
 
#c 

c !c 
c c

 c c c c c c c c c c c


c #c c cc #c c
c
cc c 
 cc c@ c #c
 c 
 
c !c

 
c c c c c < c c 
 
c < c c c c c

#c

cc
c.
cc 

c
cc 
'cc

,#c c 
c
 c cc
c 
cc 

cccc

#cc-
c cc
c


c cÑ c


,cc cc c
c

c
èc c

c 
c c c
cc c
c
c c 
c
c cc-c
èc c cc 
cc
c c 

cc c 
c
c c
c
c c 
c
6c cc 
 
cc 
c4
c
6c c 
ccc
6c c 
cc 

 
c
èc c 
c c
c cc c c.
c
#c 
#c cc 4c'c
c c c c 
c .
c
c c 
#c 
#c
 #c

#c 
 
#c
 
c'c
èc c cc 
cc c
c c

c
6c cc
c
cc
c
6c cc
c
 
c.c'c
6c cc 
#c #c c
6c cc

c
6c cc
c

c
6c cc
c
6c 
cc

c
6c cc
c
cccccc  ccc c c  c
 cc c 
c#c
 ccc c 
c
 
c 

c
#c


c
c
 cc cc
#c-
cc

#c

c
#c
 
c c
 #cc c
c 

cc cc
cc #c
c

c 
c
 c
cc c #c c
ccc
 
c

c c
 c ccc

 c c
=c c c


c c 

c 
 c c 
c 
 c

=c.
c
#c 
c c< c 
c #c 
c
c!cc
c
cc
='#c
c!c c
c 
cc
=c c< c c

= cc ccc


=c
c

 c  c 
 c c c
=c Gc c 
c c 
=c Gc
cc
c
 
c
= c
L ? c cc  c c#cc c
6c 
c cc
c
6c 
c c. #c
'c
c @ c =cc
cc
 
cc
#cc c
6c 
c c.c 'c
6c 
c 
=c 
c 
c.
c 'c
c c
cccccc" cc=cccc
c
 c
c
c
c cc=c
< c c

c c

cc =cc #c
 c
 
c
 c 
c c 

c!c c 
cc cc
c
  c c c +c
c
 
| |
 ||| 
 | 
 |
6c cc=cc c
c. ='c
6c c 

c 
c
6c cc=cc c c
6c c #c c#c c c
 ||
 
||| 

6c cc=cc c
 #c cc c
6c c #c c#c c #c 
c c
6c cc=cc c 
=c
6c c
c c
6c c 

c
c
c
 
 


6c cc cccccccc6c c c
c6c c cc
c6c c c c
6cccc c c6c c 
c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc6c c
c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc6c c9M"c.
#c
#c! 'c
c
 c c  c cc "c
@ cc
cc
 c

6c
c c c
6c
c 
c. 
'cc =c
6c
c 
c
c 
cc
c
 c
6c
c
c 
c
c 
cCc
c 
c
cc
c

cc#ccc
c
 c 
! c c
c
,c
ccc c cc

c c

c #c c c
c cc 
c 
c c 
c cc
#c - c
c
 
cc
c 
c
;
c c ccc 
cc c 
c c c c

c 
c  c0c
ccc
 
c
ccc &

ccccccccccccccccccccc
c N c 
>c Nc c 
 c c >c
â
ON cc
>cNc
 ccc

c
cccccccccccc cc c' )c c6
 +c
,c
ccc 
c
 
c c 
c c
c c
c
èc cc cc
c
ccc cc
cc cc c

cc
c
>c
èc cc cc
c
#c
cc c
cc
cc #cc c

cc
c
c;
c 
cc c
 cc

 
c
c 

c c

c 

cc
c
cc #c
 c c
 cc ccc c
cc#c 

ccccc  
c c c

 
c
c
;

c c c c 
c c . #c #c 
#c #c

#'ccc 
c c. 
c

c
c #c
c
#c
'c
0-ccc 
 ccc cc
6:
 c =
cc =c c6c
cc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc6c 
c
6c:
 c =
cc =c c6c
c
 c
cc
c


cc 
cc

6c:
 c =
cc =c
cDc
c c 
c
cc
c
c
 cc c c
cc
 cc cc 
cc 
c
c
 cc#c cc c c4cc

, 
c
c 
c c  c  c 


c 
 

c c
 
c
'c 
 
c 
cc c

 Ñ c
 
'c 
 
c 
c-
c c c c. â
 'c c
c
c c

#c c cc cccc

c c

c

#c
 
c
c
c c c â
 Ñ â „  ccc

â | 

 â
 |
| 
 


|| 
'c c c-


c c c c.
 '#cc

c 
cc
 cc c
 cc
ccc 
c-
c c c
 c
c c c !
 ccccc ! Nc c 
c c
! Ñ
 


 Ñ&'c 
 
c c c ccc
c.
 'cc
c 
c c 
c
 cc cc cc
c c c

Ñ
 „  cccc

'c 
 
c c cc
c. 'cc
c 
c c 
c c
c
c cc
c
 Ñ
 „ â ccc

ccccccccccccc c6
 c 
c c c cc c c
,c
cc c cc cc c 
c
c c c
cc

c c
c
 cc cccc
c 
c

 c
c c
,c
ccc 
c
 
c c 
c c
c cc
 

 
c
c c c
cc
c #cc c
c
 #ccc c
 
#c - cc cc 

cc
c c
c
c c 
c c
 
ccc c
c

 ƒ 2 ! 

 Ñ N c
â 

*ccccccc3  cc c


 cc6cc

c c c c  


c 
c 
c c c c c c c

 c 
c c 
c 6c c c 
 4
c c c 

c c 
c c
 c
ccc
ccc
 cc
 c c
 ccc
 
c c c c
 c c c 
c c
 c #c
 c 
c c

c c c c 


 c c c c 
c c c c c

c cc 
cc 
#c #c

cc 
c,#c

c
c

c c 
 cc

 c c c
 c c  
c c cc
c 
6 c

c
 
c #cc 
c


cc 
cc
0 c 

c c

cc c
&'c 0

c c 
c c 
c 
c c 
c c 

#c

 
c

cc c
c cc c
c
>c
%'c 0

c 
c 
c .
'c c 
c 
 
c c 
c c

 c 
c
>c
)'c 
c
cc 
c
cCc 

c 
 c
>c
*'c , 
c
cc
 
c
c
c 
cc
 c>c
+'c ,4
c
c c cc cc
ccc

c 
c
c
0

c c 
c c c c
 c
 
c 
c
 c

#cc
cc
&'c ;
 c  
c 
c 
c
c 

c 
 c6c cc c

 cDc 
c
cc #c c

c
 #c
cc

c  
c 
c c
 c
>c
%'c ;
 c c c c 
c Dc 
c

c c c 
#c c c
 
c c 
c c c 
c 

c 
c c 
 c c c

 >c
)'c ;
 c 
c c c 

c 
c c Dc 
c c 
c c c c c

 
c #c c
c #c c-c
>c
*'c ;
 c

 
cc

ccDc
c
cccc
c 
cc
 c #c
cc 

c c c->c
+'c ;
 c

 
c c 
c 
c D
 c 
c c 
c c c
 

 
c>c
$'c ;
 c
c
 
c
c
c5 cc
&c Î|Dc c c c
c cc c cc
%c @ c Dc c c 
c 
 c c c c -c c 

c
 
c#c c cc c
c
)c @ |c Dc c 
c  c 
c c 
c c
 c
 
#cc c
c ccc 
c cccc
c ;
#c c c 
c c
 c

 c c 
c c c

c#c c c #ccc c
cc #c
cc  c

c
*c =
Dc 
c
cc
c
c c 
c

c
cc
 cc 
cc
c
+c @ 
 Dc cc c
c
c 
cc 
 cccc

 c  c
$c (cDc c
cc 

 c 

c
c c
c c ;
#cc 
c
c
 c c c cc ccc
c 

 
c
cc c

cc
cc 

 c
c

2c cccc7 cc !c


 c  ccc
ccccccccc
ccccccccccc c 
c cc cc c cc
 
cc
c6c
 cc< cc
 c)%c!c
 c%&5c cc)&C&225c
 c =c
 
#c 
=c cc c 
c 
 c ? c cc  =c!cc-
=c
 cc
ccccccccc7 c c ccc #ccc< c,cåc#c
cc#c 
c
)#c4=c,>cc 
 c4
c
? #c
c ccc
 c!c<!c! 
c
 c 
 c=c c ? c!c< c 
cc
 
cc c
 =cc

c!c

c
c =c cDc 
c cc c#cc

cc

cc
c c
c c
 c&5c 4c
c c 
 cc =c 
c ccc cc

cc 
cc
ccc cc -c#
 c c
c
cc
cc
 

c 
 c c
ccc cc c c
cccccc cc= c< c c = ccc
 c!cc cc c!c
å c
c c
cc 

cc!c 
c

cc c cc
 cc
cc

#c c #c!#c c
 
cc

(
 
c c 
c< c c cc cc
c c
 c  c
 c 
c 

c cc2c
cc
 ccc cc
cc 

c 
c c

c
c c 
c>
 
c c cc
 c cc cc
 c c
cc
 
c

c
6 
c 


cc 
#c
 cc

#c

#c

cc 
cc
c cc
ccc 4
c 6
 
cc c c
cc

c
c6 
cÿ 
c 3c c
c
c c
c 
c c cc
 c #
c
 
c c
c

cc 
c c c
 cc

c
cCc 
c
c 

ccc

c
c
c c 
c
cc
 
# 
cc  
cc 

c
ccc
cc,c c
c c cc c cc cc
 ccc
8 c c

8 c c


 8 cc c c

c 0- c ;
c 9 c

c ;&c ;%c ;)c c
&c ;
c
c %555cc )555cc *555cc 0444cc
%c c
c c
c c c c .4444cc
%&c "
c
c %5555cc *5555cc )5555cc 25555c
%%c 
c
c &5555c )5555cc %5555cc $5555c
)c c 
c c c c c 4444c

c
)&c "
c c c c c &5555c
)%c 
c c c c &+555c
))c å 
 
c4c c c c )555c
)*c ,

c4c c c c %555c
*c c 
c c c c c 4444c

c
*&c "
c c c c c %555c
*%c ,

c c c c c c %555c

c
*)c 
c c c c +555c
**c ,

c 
c c c c &555c
 
 c
ccc
cc c c 

c c c 
c c 
c c
 

c 
c

c#c 
cc 
c cc c c
c 
ccc
c 
c
c
c 
c c

 c ccc

c c c c c 
c
c 

c c c c
c c c
 c c c c
c #c
c c 
c c

c c 
c c 
c #c c c

c

c c
c
 
6 c c c 
c c c 
c


 c %#+Pc c c c
c c 
c
c #
4c c
c c c &/Pc 
c

c ;&c #c %%Pc 
c
c ;%c #c c )5Pc 
c
c ;)c c å c 
 c c

 
c
c 
c c c
c c 6c c c c  
c

ccc cc
cc 
c
 cc9 cc&2Pc0- 
cc
 c2QQ&cDc c
c c

 c 
 c 
c
c&c
 c2QQ%cDc c
 

 c
c%c
 c2QQ)cDc c
c c

 c
c)c

c
c


cc
c ccccccccccccccc0- cc c 
c
(0c c c c c
&c &c å


c 
c c 2%&c 25&c 25555c

c
c
c 2%&&c %5555c
2%&%c *5555c
2%&)c )5555c
%c %c å


c 
c c 2%&c 25&c $5555c

c
c 2%&&c &5555c
2%&%c )5555c
2%&)c %5555c
)c )c å


c
c 
c 2%)c 25&c )5555c
c0 cc
6c"
c c&5555c
6c 
c&+555c
6cå 
 
c4c)555c
6c,

c4c%555c
9 cc 
cc)5555c
*c *c å


c
c 
c 2%*c 25&c &5555c
c0 cc
6"
c c%555c
6

c%555c
6
c+555c
,

c 
c
 
 c&555c
9 cc&5555c
+c +c å


c 
c 25%c 2%&c &+5555c

c
cc 25%&c 2%&&c )5555c
25%%c 2%&%c /5555c
25%)c 2%&)c +5555c
$c $c å


c
 

cc 25%c 2%)c )5555c
 
c
c 
c 25%&c $555c
 c c 
ccc 25%%c &*555c

 

c 25%)c &5555c
&c c 
c
.2%)'N)5555c
%c cc
 

c
&+5555c
)c  cc
 

cc

&C
%R&55N)5555C&+555cc
N%5Pc
*c c
 
c
)5555c c
c
;&c)5555R%5PN$555c
;%c/5555R%5PN&*555c
;)c+5555R%5PN&5555c
/c /c å


c
 

cc 25%c 2%*c &5555c
 
c
c 
c 25%&c %555c
cccc
c 25%%c *$$$#$/c
&c cc
 
c 25%)c ))))#))c
.2%*'&5555c
%c cc
 

c
&15555c
 c
c
;&cN)5555G$555N)$555c
;%cN/5555G&*555N1*555c
;)cN+5555G&5555N$5555c
)c  cc
 

cc
&C
%R&55PN&5555C&15555Rc
&55PN+#.+'Pc
*c c
 
c
&5555c c
c
;&N)$555R+#++PN%555c
;%N1*555R+#++PN*$$$#$/c
;)N$5555R+#++PN))))#))c
1c 1c å


c 
c
c 2)&c 25%c &25555c
ccc 2)&&c 25%&c )1555c
 c
N c
G c 2)&%c 25%%c 11$$$$/c
 
c
 
Gc 2)&)c 25%)c $))))))c
 
c
 
c
 c
c
;&N)5555G$555G%555N)1555c
;%N/5555G&*555G*$$$$/Nc
11$$$$/c
;)N+5555G&5555G))))))Nc
$))))))c
2c 2c å


c
cc 2%+c 25&c */55c

c c
R%#+Pc 2%+&c 2+5c
;&N)1555R%#+PN2+5c 2%+%c %&$$#$/c
;%N11$$$$/R%#+PN%&$$$/c 2%+)c &+1)#))c
;)N$))))))R%#+PN&+1)))c
9 cc
c*/55c
c
&5c &5c å


c 
c 25%c 2%+c */55c

cc
c 25%&c 2%+&c 2+5c
25%%c 2%+%c %&$$#$/c
25%)c 2%+)c &+1)#))c
c

c 8c -6c c c


;&N)1555G2+5N)12+5c
;%N11$$$$/G%&$$#$/N251))#)*c
;)N$))))))G&+1)#))N$*2&$#$$c

  cc N&2*/55c

c c cc

;&N)12+5C%555N&2#*/+Cc

;%N251))#)*C)555N)5#%//Cc

;)N$*2&$#$$C*555N&$#%%2Cc

  cccc c cc c 


c c

;
9c;&N)12+5R&/PN$$%&#+cc

;
c;&N$$%&#+C%555N)#)&cCc

;
9c;%N251))#)*R%%PN&221)#))cc

;
c;%cN&221)#))cC)555N$#$$cCc

;
9c;)N$*2&$#$$R)5PN&2*/*22cc

;
c;)N&2*/*22C*555N*#1$cCc

c N$$%&#+cG&221)#))cG&2*/*22cN*$5/2#1%cc

7 cc
! c cc

c 8cc c -cc c

;&N&2#*/+CG)#)&cCN%%#/1+cCc

;%N)5#%//CG$#$$cCN)$#2)/cCc

;)N&$#%%2CG*#1$cCN%&#512cCc

&&c &&c å


c 
c 
c 2)&c 25%c *$5)/c

c 2)&&c 25%&c $$%5c
cc 2)&%c 25%%c &22//#$$c
&c 1  c c
! c 2)&)c 25%)c &2*)2#)*c
;&N%555R%%#/1+cCN*++/5c c
;%N)555R)$#2)/cCN&&51&&c c
;)N*555R%&#512cCN1*)+$c
 c 8c,4* *c
%c   c c N&2*/55c
 c
c
;&N)12+5c
;%N251))#)*c
;)N$*2&$#$$c
)c  c c c c
 c c c Nc
*$5)/c c
c
;&N*++/56)12+5N$$%5c
;%N&&51&&6251))#)*N&22//#$$c
;)N1*)+$6$*2&$#$$N&2*)2#)*c
&%c &%c å


c
c ccc 25)c 25%c 6*&))/c


c cc c 25)&c 25%&c 6+$/5c
 
c 
c 25)%c 25%%c 6&/1&&c
25))c 25%)c 6&/1+$c
&)cc &)c å


c 
c 

cc 25&c Pc &2*/55c
#c 
cc
cc 2)&c %)$5)/c
 c" 
c 2)&&c **$%5c
c 2)&%c &51$**#))c
2)&)c 1%//%#$/c
25)c 6*&))/c
25)&c 6+$/5c
25)%c 6&/1&&c
25))c 6&/1+$c
c


 
c
c
cc c c
c
ccNc
C,R&55N*$5/2#1%cC%*5/)/N&2#&*Pc

9 c 
c c c
ccc8$$%5C*++/5R&55N&*#+%/Pc

cccN&22//#$$C&&51&&R&55N&1#5%1Pc

cc cN&2*)2#)*C1*)+$R&55N%)#5**Pc

0c c !cc
cccccccc 
c
c
c. &N
c 'c
c c
cc
 cc cc
c

cc 
c cc
 cc ccc
 cc

cc
cc
cc-c c cc c
cc
ccccccccc0c
 c c 

 
c c 
c c c c c
c 
c 6c
 c cc
 c
c c c4c c
c
 cccc c c c c
c
c
ccc 

 
c c cc c c cc c
cc
c

cc c 

c
cccccc;c c 

 
c# c
cc 
c c c c c c 
c c

ccc c 

 
c c c c
c c ccc c c

(
cc c 
c
cc c

c 
=
c 
c

c
cc
c 
c ? c< c c%c 
cc

6c 
c 

c
6c  =
c 
 c
c
c c= c
c 

c
6c 
!
c=c

c!c

c
c
6c

c c 
c 
c

#c

c!c

c

c!c

c
6c 
c cc =
c
c
cccccccccccccc,c
 c

c c c cc
c
cc c
 
#cc
 cc 

c c
#c

cc
c#c c c c
cc
c
c 

 
c
c
cc 
c
cc cc c
c

cc 
cc


cc c c
c 
c .

Evaluare