Sunteți pe pagina 1din 4

I.P.

”Agenţia Servicii Publice”


Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

Declaraţie

Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume
fondator/asociat ______________________________________________________________,
denumirea,forma juridică de organizare
cu cota parte de % din capitalul social, în temeiul art.14 alin. (2) din
Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea
măsurilor asiguratorii prevăzute de Legea enunţată mai sus că beneficiar efectiv *

la ______________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

este , ______________, ________________________ ,


nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal

_________________________, , _____________________________,
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul

________%.
cota parte

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Îmi asum obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre


schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

semnătura data

Notă

*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
I.P.”Agenţia Servicii Publice”
Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

Declaraţie

Subsemnatul/a, ______________________________________________________________,
nume, prenume
administrator al ______________________________________________________________,
denumirea,forma juridică de organizare
în temeiul art.14 alin. (2) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea măsurilor asiguratorii prevăzute de
Legea enunţată mai sus că beneficiar efectiv* la
______________________________________________________________________________,
denumirea, forma juridică de organizare

este , ______________, ________________________ ,


nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal

_________________________, , _____________________________.
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de


stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

semnătura data

Notă

*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
I.P.”Agenţia Servicii Publice”
Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

Reieșind din faptul că nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar


efectiv al _________________________________________________________________________,
denumirea,forma juridică de organizare
din motiv că:

o nici unul din fondatori/asociați care sunt persoane fizice nu deţin o cotă parte
egală sau mai mare de 25%;
o fondatorul/asociatul este statul, inclusiv statul străin;

o fondatorul/asociatul este persoană juridică străină listată la Bursa de Valori


internațională, fapt care este stipulat expres în hotărîrea organului competent
al persoanei juridice în cauză;
o alte motive

în temeiul art.5 alin.(15) al Legii nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la


prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, persoana fizică
care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice în cauză este
considerată beneficiar efectiv, după cum urmează:
, ________________, ________________________ ,
nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal

_________________________, , _____________________________.
numărul, seria pașaportului, apartenența ţara de origine domiciliul

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de


stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

semnătura data
Notă
*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al
unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau
se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din
acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.