Sunteți pe pagina 1din 1

Familia din Ţările Române în Evul Mediu.

Prof.univ. dr. Șarolta Solcan


Curs special. Istorie, an III

Obiective:
Cursul are în vedere evoluţia familiei din Ţările Române în context european. Pentru o cât mai bună
surprindere a caracteristicilor familiei din Ţările Române au fost utilizate şi o serie de izvoare inedite
alături de cele edite.

Tematică:
Introducere. Sursele istoriei familiei din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania.
Structura familiei:
Familiile nucleare şi cele extinse.
Familiile incomplete.
Familia rurală şi cea din târguri şi oraşe.
Familiile marilor boieri.
Membrii familiilor şi relaţiile dintre ei.
Impactul factorului politic asupra dezvoltării familiei.
Impactul factorului economic asupra evoluţiei familiei şi a relaţiilor dintre membrii familiei.
Spiritualitatea medievală şi familia.
Migraţia şi familia.
Concluzii: familia românească şi familia europeană în Evul Mediu.
Evaluare: examen
Bibliografie selectivă:
Izvoare:
Cantemir, D., Descrierea Moldovei, ed. Gh. Guţu, Bucureşti, 1973.
Carte românească de învăţătură, 1646, ed A. Rădulescu, Bucureşti, 1961.
Călători străini despre ţările române, vol. I-V, VII-X/I ed. M. Holban, M.M.Alexandrescu-
Dersca-Bulgaru, P.Cernovodeanu, vol. VI, ed de M.M.Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, Mustafa Ali
Mehmet, Bucureşti, 1968-2000.
Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei, ed.L.Marcu, Cluj-Napoca, 1997.
Documenta Romaniae Hoistorica, seria A, Moldova, vol.XIX-XXII, bucureşti, 1969-1674;
seria B, Ţara Românească, vol.XXI-XXIV, Bucureşti, 1965-1974.
Îndreptarea legii. 1652, ed. A. Rãdulescu, Bucureşti, 1962.
Urbariile Ţării Făgăraşului, vol.I (1601-1650), vol..II (1651-1680) ed. D. Prodan, L.
Ursuţiu, M. Ursuţiu, Bucureşti, 1970-1976.

Lucrări:
Cernovodeanu, P., Binder, P., Cavalerii Apocalipsului, Bucureşti, 1993.
Goody, J., Familia europeană. O încercare de antropologie istorică, Iaşi, 2003.
Histoire de la famille, ed. A. Burguiere, vol.II, Paris, 1986.
Istoria dreptului românesc, vol.I, ed. Vl. Hanga, Bucureşti, 1980.
Istoria românilor, vol.IV, coord. Şt. Ştefănescu, C. Mureşan, Bucureşti, 2001; vol.V, coord.
V. Cândea, Bucureşti, 2003..
Solcan, S., Familia în secolul al XVII-lea în Ţările Române, Bucureşti, 1999.
Idem, Populaţia Ţării Făgăraşului în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-
lea, Bucureşti, 2010,
Idem, Registrul parohial de botezuri al Bisericii reformate din Făgăraş- sursă pentru
demografia istorică a secolului al XVII-lea, în „Hrisovul”, nr.I, serie nouă, 1995, p.90-100.
Székely, M. M., Structuri de familie în societatea medievală moldovenească, în “Arhiva
genealogică“, IV, 1997, nr.1-2, p.59-117.
Trebici, Vl., Mică enciclopedie de demografie, Bucureşti, 1975.
Prof univ. dr. Șarolta SOLCAN

S-ar putea să vă placă și