Sunteți pe pagina 1din 6

IMPORTANTA DETERMINARII EXTRACTIEI DE BITUM

DIN MIXTURILE ASFALTICE

Cursant ,
Prepararea mixturii asfaltice tip BA 8

Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare , uscare ,


uscare , resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale , dozare gravimetricasau
volumetrica a bitumului si a filerului , precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu
liantul bituminous.Resortarea este obligatorie pentru instalatiile cu flux discontinuu.
Predozatoarele instalatiiei trebuie reglate prin incercari astfel incit curba de granulozitate a
amestecului de agregate naturale obtinuta sa corespunda celei calculate in laborator in limitele
de toleranta prevazute in standarde. Agregatele naturale se incalzesc in uscator , se resorteaza
pe ciururile instalatiei apoi se cintaresc conform dozajelor stabilite si se trec in malaxor, unde se
amesteca cu filerul rece , dozat separate.Se introduce bitumul incalzit , dozat in prealabil si se
continua amestecarea.Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor
asfaltice se stabilesc functie de tipul liantului,de zonele climatice unde se toarna mixtura
asfaltica( Conform SR 174/2-1997 tabel 1).
Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incit in
conditiile concrete de transport ( distanta si mijloace transport ) si climatice sa fie asigurate
temperaturile de punere in opera de min. 145 ˚C pentru bitum D60/80 si respective min. 140 ˚C
pentru bitum D80/100.
Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190˚C , in scopul evitarii
modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.
Durata de malaxare , in functie de tipul instalatiei , trebuie sa fie suficienta pentru realizarea
unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.
Standardul care descrie modul de prelevare al mixturii pentru analize de laborator este
SR EN 12697/27-2002. Se preleveaza cu lopata sau scafa minim 4 probe de cite 3 kg din
mixtura cu diametru maxim al granulei 16 mm si cite 7 kg in cazul in care dimensiunea maxima
a granulei este mai mare de 16 mm.Probele primare se preleveaza la adincimea de 100 mm de
la suprafata mixturii din mijlocul de transport din diferite puncte situate la distante mai mari dar
nu mai apropiate de 300 mm de laturile mijlocului de transport.Se indeparteaza mixtura de la
suprafata si materialul care ar putea sa cada in locul de prelevare a probei.Se amesteca cele 4
probe primare recoltate pentru a putea obtine proba vrac.

► Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice


Cantitatea de mixtura care se divizeaza pentru a determina continutul de bitum este specificata
in 12697/28-2002 ,tabelul 2 aceasta fiind in functie de tipul mixturii si de granula maxima din
amestecul de mixtura. Cu cit granula maxima este mai mare cu atit cantitatea de mixtura
prelevata pentru determinarea continutului de bitum este mai mare.
Proba de mixtura asfaltica prelevata conform SR EN 12697/27-2002 si pregatita pentru
determinare conform SR EN 12697/28-2002 se pune in cartusul de extractie(cartus adus in
prealabil la masa constanta si cintarit ).
Cartusul cu proba cintarita se introduce in cuva , se acopera cu solvent si se lasa suficient timp
pentru ca solventul sa dezintegreze mixtura asfaltica,dar nu mai mult de 1h. Se introduce
cuva,care contine proba de incercat si solventul , in aparatul de extractie. Se monteaza capacul
de etansare pe cuva ,pentru colectarea extractului .
Se porneste centrifuga si ,in mod gradat ,se mareste viteza pina la maxim 3600 rot./min. pina
cind nu mai curge solvent prin tubul de drenare .Se opreste centrifuga ,se adauga aproximativ
200 ml solvent si se repeta modul de lucru.Se folosesc suficiente portiuni de 200 ml solvent
,pina cind solutia devine incolora .Se colecteaza extractul si solventul folosit pentru spalare
,intr-un recipient corespunzator.Se indeparteaza hirtia de filtru inelara de pe cuva si se usuca in
aer. Se usuca hirtia de filtru pina la masa constanta,in etuva la temperatura de 110 5C.
Se arde hirtia de filtru si se determina masa agregatului natural extras,din tava ,dupa racire la o
temperatura corespunzatoare .
Operatia se considera terminata odata cu disparitia mirosului de benzina si a petelor vizibile de
pe suprafata granulelor de agregat mineral.Se cintareste agreagatul mineral (m m).
Cantitatea de agregat mineral extrasa se supune operatiei de cernere conform SR EN 12697/2-
2003 in scopul determinarii compozitiei granulometrice a agregatului mineral continut in proba
de mixtura asfaltica analizata.
Dupa extractia bitumului se efectueaza o analiza granulometrica a agregatelor .Metoda de
incercare trebuie sa se efectueze pe materialul recuperat dupa terminarea analizei asa cum
este precizat in SR EN 12697/1.Agregatele recuperate trebuie uscate la masa
constanta,particulele trebuind sa fie complet separate.Incercarea trebuie sa fie efectuata pe
agregate conform SR EN 933/1.
 Interpretare rezultate
Continutul de bitum se determina cu relatia :
( mp - m m )
B = -------------------- x 100 (%)
mp

B – continutul de bitum
mp – masa probei de mixtura asfaltica , in g ;
mm - masa scheletului mineral , in g ;
Pentru continutul de liant , abaterea admisa fata de dozaj poate fi cuprinsa in intervalul
(0…0,3 )%
In cazul in care continutul de bitum al mixturii asfaltice este determinat prin diferenta ,masa
totala a materialului trebuie sa fie obtinuta prin adaugarea la masa agregatelor uscate a masei
materialului recuperat cu aparatura de centrifugare .Masa agregatelor care trec prin sita de 63
µm trebuie sa fie obtinuta prin adaugarea la aceasta masa, a masei matarialului recuperat.
Abaterile admise fata de granulozitatea stabilita prin reteta sunt inscrise in tabel nr.4 SR
174/2-1997.
► Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditiilor din SR
174/1. Determinarile se fac conform metodologiei prevazute in STAS 1338/1 si STAS 1338/2 pe
probe din mixture asfaltice prelevate de la malaxor sau de la asternere ,inainte de
compactare .Pentru imbracamintile gata executate grosimea stratului ,densitatea aparenta si
absorbtia de apa se determina pentru fiecare strat in parte pe epruvete formate din probe
intacte ( carote prelevate din imbracaminte ) si trebuie sa indeplineasca conditiile din tabel nr.9
din SR 174 -1.

► Verificarea gradului de compactare


Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu ,de catre constructor pe tot
parcursul executiei imbracamintilor bituminoase ,prin incercari de laborator sau in situ
.Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe
intacte (pe fiecare strat in parte) ,perlevate din imbracaminte ,prin determinarea densitatii
aparente pe placute sau carote conform SR EN 12697-6 si raportarea acesteia la densitatea
aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere inainte de
compactare .
Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii
asfaltice din strat si densitatea aparenta determinate pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator
din aceeasi mixture asfaltica.

►Transportul mixturii asfaltice


Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi
atmosferice de peste 10˚C,in conditii de timp uscat.
Transportul mixturii asfaltice se efectueaza cu autocamioane cu bene metalice bine
protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura,curatate de orice corp strain si uscate
inainte de incarcare .la distante de transport mai mari de 20 Km sau cu durata de peste 30
minute ,indifferent de anotimp ,precum si pe vreme rece (+10˚C ….+15˚C),autobasculantele
trebuie acoperite cu prelate speciale ,imediat dupa incarcare.Utilizarea de produse succesibile
de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta ( motorina ,pacura ,etc.) este interzisa.
Volumul mijloacelor de transport ,este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a
mixturii asfaltice si de posibilitatile de punere in opera ,evitindu-se eventuale perioade de
asteptare ce ar determina scaderea temperaturii mixturii asfaltice.
• Masurarea temperaturii in transportul de asfalt
Se introduce sonda in mixtura asfaltica din transportul de asfalt , la adincimea de min. 100
mm.Se fac cel putin 4 masurari ,la distante egale de-a lungul fiecarei laturi a transportului si la
cel putin 500 mm de marginea incarcaturii. Se calculeaza rezultatul masurarilor, ca medie a
tuturor citirilor efectuate.
• Masurarea temperaturii mixturii asfaltice din stratul bituminous
Se efectueaza minimum 4 masurari , introducind sonda cu elementul senzitiv in stratul
bituminous la o adincime cit mai apropiata de jumatatea grosimii acestuia.Se calculeaza
rezultatul masurarilor ca medie a tututror citirilor effectuate.
• Masurarea temperaturii mixturii asfaltice in gramada
Se introduce sonda in mixtura asfaltica la adincimea de min. 100 mm . Se efectueaza cel putin
4 masurari ,in diferite locuri situate in perimetrul accesibil , si la minim 300 mm de baza
gramezii. Se calculeaza rezultatul masurarilor ca medie a tuturor citirilor efectuate
( o gramada se presupune a fi situata pe teren si nu in utilaj , cum este repartizatorul finisor ).
►Receptia produsului si documente ce insotesc livrarea
Receptia se face la livrarea fiecarui lot ,de catre reprezentantii beneficiarului ,la instalatia
de preparare a mixturii asfaltice.Fiecare lot livrat de mixtura asfaltica trebuie sa fie insotit de
documentul de certificare a calitatii care va contine si ora livrarii si teperatura la care a fost
livrata mixtura, iar ulterior buletinul de incercari privind caracteristicile mixturii .
La receptia fiecarui lot de mixture asfaltica ,se vor avea in vedere si urmatoarele posibile
deficiente ale mixturii asfaltice,ce constitue motiv de refuz al livrarii :
• Mixtura prea fierbinte – defectiune identificata vizual prin existenta fumului albastrui ce iese
din mixtura aflata in mijlocul de transport.Se va verifica imediat temperatura mixturii, livrarea
fiind refuzata in cazul depasirii temperaturilor precizate in tabel nr. 1 SR 174-2.
• Mixtura prea rece - defectiune identificata vizual prin existenta unui aspect rigidizat sau
anrobare incompleta al granulelor mai mari de agregat.
Se va verifica imediat temperatura mixturii,livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii
temperaturilor precizate in tabel nr.1 SR 174-2.
• Mixtura cu bitum in exces – defectiune identificata vizual prin existenta unui aspect
aplatizat sau aproape aplatizat in mijlocul de transport. Se va verifica imediat continutul de
liant ,livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii dozajului de liant stabilit prin reteta de
fabricatie,in limitele de toleranta precizate in SR 174-2 ( intervalul 0…0,3 )%.
• Mixtura cu bitum insuficient – defectiune identificata vizual prin existenta unui aspect
uscat,granule neanrobate corespunzator ,culoare bruna a mixturii fara luciu la suprafata . Se va
verifica imediat continutul de liant,livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii dozajului de liant
stabilit prin reteta de fabricatie ,in limitele de toleranta precizate in SR 174-2.
• Mixtura cu malaxare neuniforma - defectiune identificata vizual prin existenta unor portiuni
uscate,de culoare bruna ,lipsita de luciu ,alternind cu portiuni stralucitoare cu o aparenta bogata
in bitum. Se va verifica imediat compozitia mixturii asfaltice ,timpul de malaxare precum si
respectarea regimului de temperaturii la fabricatie ,livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii
prevederilor din caietul de sarcini.
• Mixtura cu agregate grosiere in exces - defectiune ce se poate confunda cu excesul de
bitum,datorita aceluiasi aspect general . Mixtura avind o lucrabilitate dificila se va verifica
imediat compozitia mixturii asfaltice ,livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii compozitiei
granulometrice stabilite prin reteta de fabricatie , abaterilor admise fata de granulozitate sunt
prevazute in tabel nr.4 SR 174-2.
• Mixtura cu exces de umiditate - defectiune vizual prin existenta aburului ce se ridica din
mixtura cind este descarcata in buncarul instalatiei. Mixtura avind o lucrabilitate dificila se va
verifica imediat umiditatea agregatului natural si regimul termic de fabricatie,livrarea fiind
refuzata in cazul nerespectarii prevederilor din caietul de sarcini .
• Mixtura contaminata prin risipirea de solventi organici ( motorina, uleiuri,combustibili,etc.)
,resturi de hirtie sau deseuri textile.In acest caz livrarea va fi refuzata .
In perioada de garantie a imbracamintii ,tote defectiunile ce eventual apar se remediaza de
catre constructor.