Sunteți pe pagina 1din 8

BILETUL 1

1. Clasificarea medicamentelor antihipotensive.


2. Mecanismul efectului antihipertensiv al β-adrenoblocantelor.
3. Selectaţi contraindicaţiile în administrarea chinidinei:
a) boala nodului sinusal;
b) tratamentul cu digitalice;
c) hipotensiunea arterială;
d) sindromul WPW;
e) miastenia gravis;
f) hiperkaliemie.
4. Care este antiaritmicul de elecţie în artmiile induse de digitalice ?
a) bretiliu tosilat; d) fenitoină;
b) chinidină; e) propranolol;
c) lidocaină; f) flecainidă.
5. Ce caracteristic pentru digoxină ?
a) biodisponibilitatea 40-80%; d) perioada de înjumătăţire 30-40 ore;
b) metabolizarea intensă în ficat; e) cuplarea cu proteinele plasmatice
c) acţiunea după suspendarea se menţine 20-40%.
21 zile;
6. De prescris:
a) captopril; b) Epinefrină .
7. Indicaţi în:
a) fibrilaţie ventriculară;
b) intoxicaţie cu glicozide cardiotonice.

BILETUL 2
1. Mecanismul de acţiune a antihipotensivelor cu mecanism complex.
2. Efectele inhibitorilor enzimei de conversie.
3. Care sunt particularităţile farmacodinamice ale propafenonei ?
a) inhibă automatismul nodului sinusal;
b) micşorează rezistenţa vasculară periferică;
c) măreşte timpul de conducere sinoatrială;
d) agravează insuficienţa cardiacă peexistentă;
e) încetineşte conducerea interventriculară;
f) posedă acţiune simpatoadrenergică.
4. Care afirmaţii referitor la mecanismul efectului hipotensiv al chinidinei sunt corecte ?
a) scăderea debitului cardiac şi respectiv a tensiunii arteriale;
b) acţiunea α-adrenoblocantă;
c) diminuarea secreţiei reninei de către aparatul glomerular renal;
d) acţiunea asupra centrului vasomotor din SNC cu diminuarea tonusului vascular;
e) acţiunea vasodilatatoare directă.
5. Care glicozid cardiac are cel mai pronunţat efect de cumulare?
a) strofantina K; d) digitoxina;
b) ouabaina; e) lanatozida C.
c) digoxina;
6. De prescris:
a) Lidocaină; b) Digoxină .
7. Indicaţi în:
a) hipertensiune arterială esenţială de gradul I;
b) hipotensiune arterială rezistentă la alfa-adrenomimetice.
BILETUL 3
1. Farmacologia clinică a substituenților de volum plasmatic ca antihipotensive, mecanismul
de acțiune, indicațiile, contraindicațiile.
2. Mecanismul de acţiune al antihipotensivelor cu acţiune centrală.
3. Indicaţi medicamentele care reduc rata ventriculară în fibrilaţia atrială.
a) oxprenolol d) bretiliu tosilat
b) verapamil e) amiodaronă
c) mexiletină f) fenitoină
4. Care sunt contraindicaţiile absolute la administrarea i/v a verapamilului?
a) sindromul WPW cu fluter sau fibrilaţie atrială recurentă;
b) cardiomiopatia hipertrofică;
c) boala nodului sinusal;
d) dereglările de conducere intraventriculară;
e) hipertensiunea arterială;
f) intoxicație cu glicozide cardiace.
5. Ce este caracteristic pentru strofantină ?
a) lipofilitate înaltă; d) efect scurt după suspendare;
b) efect rapid la administrare orală; e) durata de acţiune după administrarea i/v
c) biodisponibilitate redusă la administrare 4-6 ore.
orală;
6. De prescris:
a) lisinopril ; b) digitoxină;
7. Indicaţi în (pentru),
a) tahicardii paroxistice supraventriculare;
b) insuficienţa cardiacă cronică congestivă.

BILETUL 4
1. Clasificarea remediilor medicamentoase ce micşorează pre- şi postsarcina în insuficienţa
cardiacă.
2. Mecanismul de acţiune şi proprietăţile farmacodinamice ale antiaritmicelor din clasa 1C.
3. Care din afirmaţiile menţionate sunt corecte pentru fenitoină ?
a) creşte perioada refractară a nodului sinusal;
b) scurtează perioada refractară a nodului AV dacă aceasta este mărită;
c) prelungeşte intervalul QT;
d) micşorează durata potenţialului de acţiune la nivelul sistemului His-Purkinje;
e) este eficient în aritmii ventriculare.
4. Acţiunea antiaritmică a β-blocantelor se datorează:
a) blocării canalelor de calciu;
b) scurtării duratei perioadei refractare şi încetinirii conducerii AV;
c) blocării canalelor de potasiu;
d) încetinirii procesului de depolarizare lentă diastolică;
5. Selectaţi contraindicaţiile la administrarea glicozidelor cardiace:
a) insuficienţa cardiacă congestivă cronică c) cardiopatia hipertrofică;
gr.III-IV; d) amiloidoza cordului;
b) miocardita acută; e) blocul atrio-ventricular.
6. De prescris:
a) Procainamidă ; b) Prazosină.
7. Indicaţi în:
a) urgenţe hipertensive cu encefalopatie;
b) hipotensiune dirijată.
BILETUL 5
1. Mecanismul de acţiune şi proprietăţile farmacodinamice ale antiaritmicelor din clasa III.
2. Clasificarea antihipertensivelor cu acţiune asupra sistemului RAA.
3. Care afirmaţii referitor la farmacodinamia flecainidei sunt corecte?
a) Diminuează conducerea la nivelul atriului, nodului AV, sistemului His-Purkinje;
b) Se disociază rapid din locurile de legare pe canalele de sodiu blocate;
c) Scurtează durata potenţialului de acţiune;
d) Posedă acţiune antiadrenergică;
e) Inhibă conducerea, prelungind perioada refractară în calea accesorie la bolnavii cu WPW.
4. Care din afirmaţiile menţionate sunt corecte pentru disopiramidă?
a) Posedă acţiune parasimpatolitică;
b) Se absoarbe bine în tubul digestiv, având o biodisponibilitate de peste 80%;
c) Prelungeşte intervalul PR;
d) Se indică numai în aritmii ventriculare;
e) Provoacă frecvent hipotensiune arterială.
5. În ce situaţii efectul dromotrop-negativ al glicozidelor cardiace va avea consecinţe negative
asupra hemodinamicii?
a) Fibilaţie atrială; d) Tahicardie ventriculară;
b) Bloc atrio-ventricular; e) Tahicardie paroxistică
c) Sindrom WPW; supraventriculară.
6. De prescris:
a) Propranolol; b) Izoturon;
7. Indicaţi în:
a) hipertensiune arterială la diabetici;
b) insuficienţă cardiacă acută.

BILETUL 6
1. Mecanismul de acţiune antiaritmică şi proprietăţile farmacodinamice ale β-adrenoblocantelor
utilizate în calitate de remedii antiaritmice.
2. Clasificarea vasodilatatoarelor utilizate în insuficienţa cardiacă.
3. Determinaţi medicamentele antihipotensive de durată lungă:
a) Epinefrina; d) fenilefrină;
b) norepinefrină ; e) difetur;
c) izoturon;
4. Selectaţi reacţiile adverse ale clonidinei:
a) reţinerea apei în organism; d) sindromul de suspendare;
b) stimularea psihomotorie; e) tahicardie;
c) efect sedativ;
5. Enumerați reacţii adverse ale enalaprilului?
a) hipokaliemie; d) edem angioneurotic;
b) hiperkaliemie ; e) bradicardie;
c) tuse seacă;
6. De prescris:
a) nifedipină; b) Sacubitril+valsartan .
7. Indicaţi în:
a) endarterită obliterantă;
b) hipertensiune arterială cronică.
BILETUL 7

1. Mecanismul de acţiune antiaritmică şi proprietăţile farmacodinamice ale blocantelor


canalelor de calciu utilizate ca antiaritmice.
2. Mecanismul de acţiune al antihipotensivelor cu acţiune centrală.
3. Numiţi reacţiile adverse ale IEC:
a) reacţii alergice; e) alcaloza metabolică;
b) hipokaliemie; f) hiperkaliemie;
c) colaps ortostatic; g) efect teratogen.
d) tusea seacă;
4. Determinaţi antihipertensivele de durată lungă:
a) captopril; d) lozartan;
b) propranolol; e) nifedipină.
c) enalapril;
5. Numiţi reacţiile adverse provocate de tiazide:
a) hiperuricemie; d) hipertensiune arterială;
b) insuficenţă hepato-renală; e) hipotensiune arterială;
c) dezechilibrul hidroelectrolitic;
6. De prescris:
a) Clonidină ; b) Norepinefrină.
7. Indicaţi în:
a) paroxisme de tahicardie ventriculară;
b) șoc cardiogen.

BILETUL 8
1. Indicaţiile şi contraindicaţiile pentru administrarea antiaritmicelor din clasa 1C.
2. Modificările hemodinamicii sistemice şi organice ce apar la administrarea glicozidelor
cardiace.
3. Care sunt particularităţile farmacodinamice ale verapamilului?
a) inhibă faza 0 a depolarizării;
b) măreşte durata potenţialului de acţiune datorită prelungirii fazei a II a repolarizării;
c) inhibă depolarizarea lentă diastolică;
d) încetineşte conducerea în căile de conducere accesorii;
e) nu influenţează practic inotropismul cardiac;
f) deprimă automatismul sinusal.
4. Determinaţi medicamentele utilizate doar i/v.
a) dopamina; d) pantocrinul;
b) norepinefrina; e) strofantina;
c) fenilefrina; f) izoturonul.
5. Numiţi reacţiile adverse ale ganglioblocantelor?
a) ileus paralitic; d) disfagie;
b) hipertensiune arterială; e) bradicardie.
c) colaps ortostatic;
6. De prescris:
a) lercanidipină; b) strofantină .
7. Indicaţi în:
a) hipotensiune arterială hipertonă (cardiacă);
b) bradicardii sinusale.
BILETUL 9
1. Clasificarea blocantelor β-adrenergice.
2. Farmacodinamia antagoniștilor receptorilor angiotenzinici.
3. Care din afirmaţiile menţionate sunt caracteristice pentru propranolol ?
a) creşte perioada refractară a nodului sinusal;
b) scurtează perioada refractară a nodului AV dacă aceasta este mărită;
c) prelungeşte intervalul QT;
d) micşorează durata potenţialului de acţiune la nivelul sistemului His-Purkinje;
e) este eficient în aritmii ventriculare.
4. Care sunt particularităţile farmacocinetice ale procainamidei ?
a) absorbţie digestivă în proporţie de 45-55%;
b) biotransformare parţială cu eliminare preponderent neschimbată pe cale renală;
c) metabolizare totală în ficat;
d) formează un metabolit cu acţiune antiaritmică pronunţată;
e) perioada de înjumătăţire 5-6 ore;
f) se legă de proteinele plasmatice în proporţie mare – 85%.
5. Care efecte farmacodinamice sunt caracteristice pentru amrinonă ?
a) efect cronotrop negativ; d) creşterea postsarcinii;
b) efect inotrop pozitiv; e) efect vasodilatator.
c) creşterea presarcinii;
6. De prescris:
a) Bretiliu tosilat; b) metoprolol
7. Indicaţi în:
a) extrasistolie supraventriculară;
b) insuficienţă cardiacă gr. IV NYHA.

BILETUL 10
1. Mecanismul de acţiune, particularităţile farmacodinamice şi farmacocinetice a amiodaronei.
2. Intoxicaţia cu digitalice. Mecanismul de apariţie, particularităţile clinice, tratamentul.
3. Determinaţi durata de acţiune a dopaminei:
a) 10-15 min; d) 45-60 min;
b) 15-30 min; e) 1-3 ore.
c) 30-45 min
4. Determinaţi contraindicaţiile clonidinei:
a) graviditate; d) insuficienţă circulatorie cronică;
b) depresie; e) hipertensiune arterială cronică.
c) encefalopatie
5.Care din preparatele menţionate inhibă fosfodiesteraza?
a) dipiridinele; d) blocantele canalelor de calciu;
b) nitraţii; e) inhibitorii enzimei de conversie.
c) β-adrenomimeticele;
4. De prescris:
a) bisoprolol ; b) losartan .
5. Indicaţi în:
a) intoxicaţie cu glicozide cardiotonice;
b) edem pulmonar.
BILETUL 11
1. Derivații izotiureici :indicațiile, principiile de utilizare, reacțiile adverse, farmacocinetica.
2. Particularitățile de administrare a preparatelor medicamentoase antihipertensive la gravide.
3. Determinați relația dintre glicozidele cardiace și ionii de K și Ca :
a) efectul terapeutic al GC necesită o anumită concentrație de K în miocard;
b) administrarea GC nu este periculoasă în hipokaliemie;
c) administrarea GC nu este periculoasă în asociere cu sărurile de Ca;
d) acțiunea GC se micșorează în surplus de K;
e)efectul terapeutic necesită o anumită concentrație de Ca în miocard;
4. Determinați mecanismul de acțiune a antihipertensivelor cu acțiune centrală:
a) stimulează a1-adrenoreceptorii din centrul bulbar; d) micșorează eliberarea mediatorilor ;
b) nu poate funcționa ca mediator fals; e) cresc eliberarea mediatorilor.
c) stimulează a1,a2-adrenoreceptorii din centrul bulbar;
5.Care din preparatele menţionate inhibă fosfodiesteraza?
a)dipiridinele; d) blocantele canalelor de calciu;
b) nitraţii; e) inhibitorii enzimei de conversie.
c) β-adrenomimeticele;
8. De prescris:
a)amiodaronă; b)metildopa.
9. Indicaţi în:
a)aritmii ventriculare la pacienții cu infarct miocardic acut;
b)urgențe hipertensive în eclampsie

BILETUL 12

1. Particularitățile de utilizare a glicozidelor tonicardiace la copii.


2. Mecanismul de acțiune a alfa –adrenomimeticelor, alcaloizilor de ergot, polipeptidelor
vasoactive folosite ca antihipotensive.
3. Determinați calea de administrare a clonidinei:
a)internă ; d)intramusculară;
b)intravenoasă; e)subcutanată.
c)sublinguală;
4. Numiţi reacţiile adverse provocate de tiazide:
a) hiperuricemie; d) hipertensiune arterială;
b) insuficenţă hepato-renală; e) hipotensiune arterială;
c) dezechilibrul hidroelectrolitic;
5.Determinați efectele amiodaronei:
a)blochează necompetitiv B1 receptorii cordului; d)blocheză canalele de K;
b)blochează alfa receptorii din vase; e)blochează canalele de Ca.
c)blochează canalele de Na

6.De prescris:
a)clorura de potasiu; b)verapamil
7.Indicaţi în:
a)hipotensiune arterială hipertonă;
b)hipertensiune arterială la pacienții tineri.
BILETUL 13

1.Indicaţiile şi contraindicaţiile pentru administrarea cardiotonicelor și cardioprotectoarelor.


2.Semnificația clinică și electrocardiografică a dereglărilor de ritm ce apar la administrarea
glicozidelor cardiace.
3.Care sunt particularităţile farmacodinamice ale verapamilului?
a)inhibă faza 0 a depolarizării;
b)măreşte durata potenţialului de acţiune datorită prelungirii fazei a II a repolarizării;
c)inhibă depolarizarea lentă diastolică;
d)încetineşte conducerea în căile de conducere accesorii;
e)nu influenţează practic inotropismul cardiac;
f)deprimă automatismul sinusal.
4. Determinaţi medicamentele utilizate doar i/m.
a) dopamina; d) pantocrinul;
b) norepinefrina; e) strofantina;
c) fenilefrina; f) izoturonul.
5. Numiţi reacţiile adverse ale vasopresinei?
a) dureri abdominale; d) disfagie;
b) palpitații; e) bradicardie.
c) cefalee;
6.De prescris:
a)enalapril; b)amrinonă.
7.Indicaţi în:
c) Hipertensiune arterială cu insuficiență cardiacă;
d) Insuficiența cardiacă cu edem pulmonar.

BILETUL 14
1.Mecanismul de acţiune a nitraților organic ca cardiotonice, antihipertensive.
2.Clasificarea vasodilatatoarelor utilizate în insuficienţa cardiacă.
3.Acţiunea antiaritmică a blocantelor ionilor de Ca se datorează:
a)blocării canalelor de calciu;
b)scurtării duratei perioadei refractare şi încetinirii conducerii AV;
c)blocării canalelor de potasiu;
d)încetinirii procesului de depolarizare lentă diastolică;
4.Selectaţi reacţiile adverse ale clonidinei:
a) reţinerea apei în organism; d) sindromul de suspendare;
b) stimularea psihomotorie; e) tahicardie;
c) efect sedativ;
5.Enumerați reacţii adverse ale nitroprusiatului de sodiu?
a) hipotensiune marcată; d) spasme musculare;
b) methemoglobinemie ; e) confuzie, tulburări psihotice;
c) tuse seacă;
6.De prescris:
a)Corglicon; b)Carvedilol .
7.Indicaţi în:
a)hipertensiune arterială la diabetici;
b)hipertensiune arterială renovasculară.
BILETUL 15

1.Influiența asupra ritmului cardiac şi proprietăţile farmacodinamice ale :adenozinei, digoxinei,


MgSO4 și atropinei.
2.Particularitățile de acţiune ale antihipotensivelor la gravide.
3.Numiţi reacţiile adverse ale IEC:
a) reacţii alergice; e) alcaloza metabolică;
b) hipokaliemie; f) hiperkaliemie;
c) colaps ortostatic; g) efect teratogen.
d) tusea seacă;
4.Determinaţi antihipertensivele de durată lungă:
a) captopril; d) lozartan;
b) propranolol; e) nifedipină.
c) enalapril;
5.Numiţi reacţiile adverse provocate de tiazide:
a) hiperuricemie; d) hipertensiune arterială;
b) insuficenţă hepato-renală; e) hipotensiune arterială;
c) dezechilibrul hidroelectrolitic;
6.De prescris:
a)sotalol ; b)moracizină.
7.Indicaţi în:
a)Hipotensiune ortostatică produsă de alfa-adrenoblocante;
b)Hipertensiune arterială după infarct miocardic.

S-ar putea să vă placă și