Sunteți pe pagina 1din 7

REFERAT

Organizarea unei competiții sportive școlare.

1
Competiție de Baschet 3x3 Fete
–… ,,Cupa 1 Iunie”-
Organizator : Unitatea Școlară ……

Argument:
1iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească
cadouri, să se distreze împreună. Ziua Internaţională a Copilului are la baza şi promovează schimbul
reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept. Societatea noastră are nevoie de
copii educaţi şi sănătoşi.
Sportul poate aduce o contribuție semnificativă la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă a
incluziunii sociale. Promovarea unui stil de viață activ și sănătos reprezintă o prioritate datorită
multiplelor beneficii.
Pentru copii și tineri mișcarea este asociată cu jocul, cu integrarea socială, cu dezvoltarea
armonioasă din punct de vedere fizic și emoțional, cu însușirea de reguli și respectarea acestora.
În acest context prin această activitate dorim să promovăm un mod de preterecre a timpului
liber, sănătatea, nevoia de mișcare, spiritul de fair-play dar și spiritul de competitie.

Pentru marcarea zile de ,,1 Iunie”, Ziua internaţionala a copilului, Unitatea Școlară
…………………..vă invită să participati la Competiția de B a s c h e t Fete – ,,Cupa 1 Iunie” În
perioada 1-3 iumie 2018.

Scopul: popularizarea disciplinei sportive Baschet în rândul tineretului;

Organizare: “Cupa 1 Iunie” este organizată de Unitatea Școlară ………………


Telefon de contact…………….., email………….

Informații competiție
Competiția se organizează pentru echipe de fete liceu .
Data de desfăşurare; : 1-3 iunie 2019.
Locul de desfăşurare ; Sala de sport a liceului, teren de baschet cu dimensiuni normale
Sistemul de desfășurare :
 În funcție de numărul de echipe 2 ȋnscrise va fi organizată o grupă (max 3 echipe) ,2,3 , etc ,cu
propunerea de a se juca fiecare cu fiecare, sau aplicare tabela Berger.
 În situația ȋn care vor fi organizate două grupe, se va organiza o etapa finală (jocuri semifinale
și finale pentru desemnarea câștigătoarei)
Grupele și jocurile se vor stabili prin tragere la sorți
Programul de desfăşurare:
 1 iunie 2019 - jocuri din serii.
 2 iunie 2019- jocuri din serii.
 3 iunie 2019 - Jocuri semifinale si finale .Premierea castigatorilor
Condiţii de înscriere şi participare:
 se organizează pentru o singură categorie de vârstă – elevi/eleve din clasele IX-/XIIXIII; 14-19
ani (eleve înscrise în anul școlar prezent la liceul care participă în competiție)
 Inscrierea se face pe baza tabelului din Anexa 1
 echipa este formată din minim 8 jucatori –max 10 jucatori (3 pe teren + rezerve)
 Profesorul prezintă organizatorilor adeverințele medicale ale elevilor care au mențiunea apt
pentru effort/ apt pentru competiție sau clinic sănătos. Lipsa acestora duce la excluderea
elevilor fără adeverința medicală din competiție.
 Fiecare echipă va avea asupra sa două rânduri de tricouri de culori diferite şi numere
regulamentare

Titluri şi premii:
 Echipele clasate pe primele 3 locuri vor fi premiate cu: cupe, diplome, alte premii oferite de
catre sponsori
Condiţii administrativ-organizatorice:
 Materiale necesare puse la dispozitie de catre organizatori : 2 mingi oficiale de joc (de baschet
fete) , fluier, tabela de scor, plase pentru cosuri.
 Fiecare echipă participantă va avea 1 minge personală pentru incălzire.
Comisia de organizare:
 Președinte prof. Educație Fizică și Sport …………. …………………
 Secretar prof. Educație Fizică și Sport …………………………………
 Membru prof. ………………………………………….
Arbitrajul va fi asigurat de către:
 prof. E.F.S. ……………………….. si/ sau
 arbitrii delegați de către D.J.T.S.
REGULAMENTUL de desfășurarea a competiției.

Regulament de joc: date tehnice – Baschet


 Timpul de joc: 2 reprize a 10 de minute cu 5 minute pauză ȋntre reprize, timp eliminare 2
minute, 2 time-out ;
 Conform Regulamentului Baschet ( 3 puncte joc câștigat, 1 punct jocul egal, 0 puncte joc
pierdut);
 Stabilirea clasamentelor se face pe bază de puncte acumulate la toate întâlnirile.
 În caz de egalitate perfectă , dupa terminarea jocurilor finale/ turneului se vor executa direct
aruncări de la 7m conform regulamentului F.R.Baschet (fără prelungiri)
 arbitrii: 1 la centru, 1 scorer şi un cronometror;
 pentru celelalte prevederi necuprinse în prezentul document se aplică Regulamentul Federaţiei
Române de Baschet.
 Nu se admit contestatii
Conducătorul oficial al delegatiei

 se asigura toate măsurile de evitare a producerii accidentelor;,precum și de integritatea fizică a


elevilor
 este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării la
competiție și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului acestei
competiții
 Răspunde de securitatea, integritatea şi disciplina elevilor, precum şi de respectarea
prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada deplasărilor şi pe perioada desfăşurării
competitiei

Alte prevederi suplimentare:

 echipele/elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii
de învăţământ participante, desemnate în calitate de conducători oficiali în formularul de
înscriere înaintat de unitatea de învăţământ;
 Pentru participare în competiţie, unităţile de învăţământ, prin conducătorii oficiali, sunt obligate
să prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul Regulament;
 În caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primiţi în competiţie.

Asistenţa medicală. Echipa gazdă, organizatoare asigură asistenţa medicale, fără de care jocul nu
poate începe.
Anexa Sistemul de desfășurare :
1. Sistemul turneu:

Exemplu: Cu 3 echipe: Et. I Et. II Et. III 3 - 2 1 - 2 1 - 3 1 stă 3 stă 2 stă

TABELE "BERGER"
PENTRU PROGAMAREA JOCURILOR DUPĂ SISTEMUL TURNEU ÎNTR
O COMPETIŢIE
IN CARE PARTICIPĂ 3 CONCURENŢI (ECHIPE)

Numărul Total
Etapele Programarea jocurilor
participanţilor jocuri
I 1 stă 2-3
3 a II-a 3 stă 1-2 3
a III-a 2 stă 3-1

Tragere la sorti echipe


1 1
2 2
3 3

Etapa Ora Programare jocuri


I 2 3
a II-a 1 2
a III-a 3 1
Anexa 1

Unitatea de învătământ…………………………. Vizat

Localitatea………………………………………. Director unitate de invatamant

Adresa……………………………………………

Telefon …………………Fax……………………

Nr………………… Data………………………..

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Ne înscriem şi participăm la competitia ……………………………………… organizată în


localitatea…………………….…., jud ……..……………., la data………………, cu următoarea
delegatie oficială :
 Conducător oficial delegatie: prof. …………………………………………
 TABEL NOMINAL CU ELEVII SPORTIVI AI UNITĂłII NOASTRE DE ÎNVĂłĂMÂNT:

Nr. Numele Prenumele Clasa Nr-ul din Data Naşterii Nr-ul de pe


crt elevului Registrul tricou
Matricol

Se completeaza tabelul cu numarul de randuri necesar


Culori distincte pentru tricouri: 1. …………………….........,2…………………........……..

DIRECTOR PROFESOR,

Unitate de învătământ Conducător oficial delegatie


Bicliografie:

 *https://vdocuments.in/managementul-competitiei-sportivepdf.html-,,MANAGEMENTUL
COMPETIŢIEI ”
 *http://www.frb.ro/frb/pdf/RegulamentulJoculuide Baschet3x3EditiaIulie2016.pdf-
,,REGULAMENTUL JOCULUI DE HANDBAL”
 PREVEDERI METODOLOGICE ȘI REGULAMENTE OG/ONSS-baschet 3x3.

S-ar putea să vă placă și