Sunteți pe pagina 1din 9

Completați:

..............
dintr-o ..............
.............. .............. ..............
într-o .............. într-un ..............
.............. ..............
..............
dintr-un ..............
..............

Alcătuiți câte un enunț pentru fiecare


cerință:

a).să cuprindă cuvintele într-o și într-un:


............................................................................................................................................................................................

b).dintr-un să apară în interiorul propoziției:


...................................................................................................................................................
Încercuiți varianta corectă:

Ordonați cuvintele pentru a obține un


enunț corect:

broasca, sărit, iaz, zi, a, dintr-o, săritură, într-o, într-un, singură

...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
într-o într-o într-o

într-un într-un într-un

dintr-o dintr-o dintr-o


dintr-un dintr-un dintr-un
1. Unește corespunzător: 5. Încercuiește varianta corectă:
dintr-o seară Într-o/întro baltă sunt mulți pești.
într-o timp Barza stă într-un/întrun picior.
într-un privire Dintrun/dintr-un ou a ieșit un boboc de rață.
dintr-un motiv Broasca a sărit dintr-o/dintro tufă.

2. Completează: .............. 6. Ordonează cuvintele pentru a obține


dintr-o un enunț corect:
.............. .............. .............. broasca, sărit, iaz, zi, a, dintr-o, săritură, într-o, într-un, singură
într-o într-un
.............. .............. ..................................................................................................
..............
dintr-un ...................................................................................
..............

7. Alcătuiește câte un enunț pentru


3. Completează, apoi alcătuiește propoziții cu fiecare cerință:
aceste grupuri de cuvinte:
a).să cuprindă cuvintele într-o și într-un:..............................................
.............. baltă .............. iaz .......................................................................................................
b).dintr-un să apară în interiorul propoziției: ...................................
.............. scorbură ...........................................................................
.............. copac

4. Propoziții:
8. Alcătuiește un scurt text în care
............................................................................................. să folosești cuvintele:
..................................................................................................
............................................................................................... într-o vară, dintr-un salt, dintr-o parte, într-un iaz
...............................................................................