Sunteți pe pagina 1din 3

SUBSTANTIVUL

TESTUL 1

1. Identificaţi substantivele din textul următor:


„Peste fagi cu vârfuri sure
A căzut amurgul rece.
Înserarea mută trece
Furişată prin pădure.”
(G. Topârceanu – „Acceleratul”)
2. Analizaţi substantivele găsite.
3. Formaţi pluralul următoarelor substantive:
creangă - ____________ văpaie -
____________
frunziş - ____________ glas -
____________
stea - ____________ deal -
____________
zare - ____________ fulger -
____________
4. Formaţi singularul următoarelor substantive:
maluri - ____________ lunci -
____________
văi - ____________ vuiete -
____________
tufişuri - ____________ ascunzişuri-
____________
5. Găsiţi diminutive pentru substantivele:
pădure - ____________ creangă -
____________
glasuri - ____________ aripi -
____________
păsări - ____________

TESTUL 2

1. Scrieţi:
a) câte un substantiv comun care să denumească:
- o fiinţă;
- un lucru;
- un fenomen al naturii;
- un nume de acţiune;
- un nume de stare sufletească;
- un nume de însuşire.
b) trei substantive comune la numărul singular, apoi forma pe
care o ia la plural.
c) trei substantive comune la numărul plural, apoi treceţi-le la
singular.
d) câte trei substantive proprii care sunt:
- nume de persoane;
- nume de maşini;
- nume de societăţi comerciale;
- nume de râuri;
- nume de localităţi;
- nume de poeţi sau scriitori;
- nume de opere literare;
- nume de publicaţii.
2. Analizaţi substantivele din următorul enunţ:
„Din ţările de departe a înviat armonia culeasă prin
văzduhuri.”
(Cezar Petrescu – „Fram, ursul polar”)
3. Alcătuiţi enunţuri în care să foloseşti cuvintele:
accelerat, înnoire, acces, alcool.
4. Completaţi cu substantive potrivite proverbele:
Cine învaţă …………… are ………….. .
Cine sapă ……………. altuia cade singur în ea.
…………… nu merge de multe ori la apă.
Unde nu-i ………… vai de căciulă.

TESTUL 3

1. Găsiţi substantive cu înţeles asemănător (sinonime):


luptă - ___________ victorie -
___________
elev - ___________ încăpere -
___________
figură - ___________ scop -
___________
2. Găsiţi substantive cu înţeles opus (antonime):
bătrâneţe - ___________ suferinţă -
___________
minciună - ___________ frumuseţe -
___________
umezeală - ___________ fericire -
___________
3. Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul „toc” să aibă înţelesuri diferite
(omonime).
4. Transformaţi următoarele substantive de gen masculin în
substantive de gen feminin:
răţoi - ___________ lup - ___________
urs - ___________ leu - ___________
5. Transformaţi adjectivele în substantive:
prietenos - ___________ bun -
___________
dureros - ___________ milos -
___________
ierbos - ___________ duşmănos-
___________
6. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivul „prieten”:
____________
prieten ____________
____________
7. Subliniaţi cuvintele înrudite cu substantivul „vizită”: a vizita,
vizionare, vizitator, vizibilitate, nevizitat, vifor, vizitare,
vizitat, viciu.

S-ar putea să vă placă și