Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIALĂ

Anul scolar
Disciplina:…………………………………………………………..
Clasa a VI-a
Numele si prenumele elevului:………………………………………………….
Data susţinerii testului:………
● Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
● Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (50
puncte)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Imprimanta este un dispozitiv de :
a. intrare
b. ieşire
c. intrare-ieşire
2. Componenta software reprezinta:
a) echipamente fizice
b) totalitatea programelor

3. Componenta hardware reprezinta:


a) echipamente fizice
b) totalitatea programelor

4. Ce dispozitiv permite conectarea unui calculator la Internet?:


a) modem
b) scaner
c) tastatură

5. Alegeti operatiile pe care nu le putem realiza cu ajutorul mouse-ului:


a) selectare
b) scriere
c) mutare
PARTEA II (40
puncte)

6. Enumeraţi 2 suporturi pe care putem salva informaţia

7. Ce sistem de operare aveţi instalat pe calculatoarele din laboratorul de


informatica?
8. Ce programe fac parte din pachetul Office?
9. Precizaţi 2 tipuri de monitoare
Clasa a VI-a

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

● Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fractiuni de punct.
● Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (50
puncte)
1. a 2.b 3.a 4.a 5.b 4x10p

PARTEA II (40
puncte)
6. Pentru rezolvare corectă 2x5p Se acordă câte 5p pentru fiecare
suporturt conform cerinţei.
7. Pentru rezolvare corectă 10p
8. Pentru rezolvare corectă 4x2.5p Se acordă câte 2.5p. pentru fiecare
program
9. Pentru rezolvare corectă 2x5p Se acordă câte 5p pentru tip.