Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"
ASIGURĂRI"

PROGRAMĂ ANALITICĂ
LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

" F I N A N Ţ E P U B L I C E "

Elaborat:
Angela Secrieru
Rodica Hîncu
Natalia Ciobanu
Eugenia Buşmachiu

CHIŞINAU, 2002
Programul analitic a fost discutat şi aprobat la
şedinţa catedrei “Finanţe şi Asigurări”
din “ 19 ” “ decembrie “ 2002,

proces – verbal nr. 10

Şef catedră

Conf. univ. dr. Ludmila Cobzari


_____________________________

2
NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Finanţele publice reprezintă una din disciplinele esenţiale de profil pentru specialitatea "Finanţe si
Asigurări", fiind totodată prevăzută şi pentru studenţii altor specialitaţi cu profil economic.
Finanţele publice formează un domeniu de cercetări care tratează problemele de venituri şi de
cheltuieli publice. În timpurile moderne, aceste probleme se împart în patru mari diviziuni: venitul public,
cheltuiala publică, datoria publică şi anumite probleme ale sistemului fiscal, în ansamblu, cum ar fi
administraţia fiscală şi politica fiscală.
Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un complex care cuprinde: lecţii teoretice, seminare, jocuri
economice. Un loc aparte revine studiului individual.
Fondul de timp
Secţia zi Secţia f/f
nr. Denumirea capitolelor EG FA, BBV, CON ,FAF, IE FA, BBV (3 ani), BBV (4ani),
d/o CIB, ST, DE, FAF, MGF CON, FCF, DE
MAP, FCK, EMRU
curs sem. curs sem. curs sem. curs sem curs sem
1. Obiectul şi metoda de studiu 1 1 1 − 1 − − − - -

2. Conceptul şi funcţiile finanţelor publice 3 3 3 2 2 2 1 1 1 -


3. Mecanismul financiar 2 2 2 - 2 - 1 1 1 -
4. Politica financiară 2 2 2 1 2 1 1 - 1 -
5. Sistemul cheltuielilor publice 2 2 2 - 2 - 1 - 1 1
6. Cheltuielile publice pentru acţiuni 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -
social-culturale
7. Cheltuieli publice pentru securitatea 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -
socială
8. Cheltuieli publice pentru obiective şi 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
acţiuni în economie
9. Cheltuieli publice privind administraţia 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -
de stat, ordinea internă şi apărarea
10. Sistemul resurselor financiare publice 1 1 1 - − − - - - -
11. Impozitele − noţiuni generale 2 2 2 1 2 1 1 - 1 1
12. Impozite directe 3 2 3 2 2 1 1 1 1 -
13. Impozite indirecte 2 2 2 2 2 1 1 1 1 -
14. Bugetul de stat 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
15. Procesul bugetar 2 2 2 2 1 1 1 - 1 -
16. Fondurile extrabugetare 1 1 2 - − − - - - -
17. Creditul public 3 2 1 - 2 1 2 1 2 1
T O T A L: 32 30 32 14 26 12 16 8 16 4

Planul tematic şi conţinutul lecţiilor şi seminarelor

1. Obiectul şi metoda de studiu ale Finanţelor publice


(prelegeri 1 oră, seminar 1 oră)
3
Prelegeri - 1 oră
1. Obiectul de studiu şi conţinutul disciplinei.
2. Metodele şi procedeele de cercetare.

Bibliografie:
1. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucuresti, 1994, pag. 11 –
26;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucuresti, 1995
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994
4. Finanţe şi gestiune financiară, Toma Mihai, Editura didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994, pag.
7 – 10;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

2. Conceptul şi funcţiile Finanţelor publice


( prelegeri 3 ore, seminare 3 ore )

Prelegeri - 3 ore
1. Necesitatea şi evolutia finanţelor.
2. Conţinutul economic al finantelor publice.
3. Teorii economice privind finanţele publice.
4. Rolul finanţelor publice în economia modernă.
5. Funcţiile finanţelor publice.

Seminare - 3 ore
1. Necesitatea finanţelor.
2. Evoluţia finanţelor.
3. Conţinutul economic al finantelor publice.
4. Teorii economice privind finanţele publice.
5. Rolul finanţelor publice în economia modernă.
6. Funcţiile finanţelor publice.

Bibliografie:
1. Finaţele publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagocică, R. A, Editura didactică şi
pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 26 – 47;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994
4. Finanţe şi gestiune financiară, Toma Mihai, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994,
pag. 7 – 10;
5. Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Văcărel Iulian, Editura Economică, Bucureşti, 1996,
pag. 8 – 262;
6. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995
7. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

3. Mecanismul financiar
( prelegeri 2 ore, seminare 2 ore )

4
Prelegeri - 2 ore
1. Notiune de mecanism financiar si clasificarea lui.
2. Pârghiile economico-financiare.
3. Metode administrative de gestiune financiară,
4. Organe cu funcţii în domeniul financiar.
5. Dreptul financiar.

Seminare - 2 ore
1. Noţune de mecanism financiar şi clasificarea lui.
2. Pârghiile economico-financiare.
3. Metode administrative de gestiune financiara.
4. Organecu funcţii în domeniul financiar.
5. Dreptul financiar.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 59 – 68;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A, Editura didactică şi
pedagocică, R. A.Bucuresti, 1994, pag. 47 – 83;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

4. Politica financiară
( prelegeri 2 ore, seminare 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Conceptul de politică financiara.
2. Tipuri de politica financiară.
3. Direcţii esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova in perioada de tranziţie.

Seminar - 2 ore
1. Conceptul de politica financiara.
2. Tipuri de politică financiară.
3. Direcţii esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova în perioada de tranziţie.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagocică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 68 – 74;
2. Finante publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagocică, R. A, Editura didactică şi
pedagogică, R. A.Bucuresti, 1994, pag. 83 – 96;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finante generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Finanţe şi gestiune financiară, Toma Mihai, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994,
pag. 15 – 17;
6. Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Văcărel Iulian, Editura Economică, Bucureşti, 1996;
7. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5
8. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

5. Sistemul cheltuielilor publice


( prelegeri 2 ore, seminare 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Conţinutul economic al cheltuielilor publice.
2. Clasificarea cheltuielilor publice.
3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.
4. Tendinţe in evolutia cheltuielilor publice în condiţiile actuale.
5. Folosirea cheltuielilor publice ca instrument de influenţare a proceselor economice.

Seminare - 2 ore
1. Conţinutul economic al cheltuielilor publice.
2. Clasificarea cheltuielilor publice.
3. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.
4. Tendinţe în evolutia cheltuielilor publice în condiţiile actuale.
5. Folosirea cheltuielilor publice ca instrument de influenţare a proceselor economice.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 314 – 343;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 96 –
115;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Văcărel Iulian, Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Editura Economică, Bucureşti, 1996,
pag. 262 –370;
6. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
7. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

6. Cheltuieli publice pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret


( prelegeri - 2 ore, seminare - 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Caracteristica generală a cheltuielilor publice pentru cultură , artă, sport şi acţiuni pentru tineret.
2. Cheltuieli publice pentru învăţământ.
3. Cheltuieli publice pentru sănătate.
4. Cheltuieli publice pentru cultură şi artă.

Seminar - 2 ore
1. Caracteristica generală a cheltuielilor publice pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret.
2. Cheltuieli publice pentru învăţământ.
3. Cheltuieli publice pentru sănătate.
6
4. Cheltuieli publice pentru cultură şi artă.

Bibliografie:
1. Finante publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureţti, 1994, pag. 115 –
142;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

7. Cheltuieli publice pentru securitatea socială


( prelegeri - 2 ore, seminar - 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Necesitateaşsi conţinutul economic al asigurărilor sociale.
2. Principiile şi rolul asigurărilor sociale.
3. Organizarea asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.
4. Formele de ocrotire a cetăţenilor prin asigurări sociale.
5. Cheltuielile publice pentru asistenţă şi susţinerea socială.

Seminar - 2 ore
1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale.
2. Principiile şi rolul asigurărilor sociale.
3. Organizarea asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.
4. Formele de ocrotire a cetăţenilor prin asigurări sociale.
5. Cheltuielile publice pentru asistenţa şi susţinerea socială.

Bibliografie:
1. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 142 –
171;
2. Finaţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

8. Cheltuieli publice pentru obiective şi actiuni economice


( prelegeri - 1 oră, seminare - 1 oră )

Prelegeri - 1 oră
1. Necesitatea şi conţinutul cheltuielilor publice pentru obiective şi acţiuni economice.
7
2. Structura şi dinamica cheltuielilor publice privind sectorul economic.
3. Rolul cheltuielilor publice pentru obiective şi actiuni economice în dezvoltarea economiei naţionale.

Seminare - 1 oră
1. Necesitatea şi conţinutul cheltuielilor publice pentru obiective şi acţiuni economice.
2. Structura şi dinamica cheltuielilor publice privind sectorul economic.
3. Rolul cheltuielilor publice pentru obiective şi actiuni economice în dezvoltarea economiei naţionale.

Bibliografie:
1. Finante publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică R. A.Bucureşti, 1994, pag. 171 –
189;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

9. Cheltuieli publice privind serviciile de stat cu destinaţie generală, menţinerea ordinii publice şi
securitate naţionala
( prelegeri - 1 oră, seminare 1 oră )

Prelegeri - 1 oră
1. Conţinutul şi rolul cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinaţie generală, menţinerea ordinii
publice şi securitatea natională.
2. Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinatia generala,
mentinerea ordinii publice si securitatea nationala.
3. Continutul si rolul cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinatia generala, mentinerea ordinii
publice si securitatea nationala.
4. Cheltuielile publice privind mentinerea ordinii publice.
5. Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice pentru aparare.
6. Principalele consecinte economice si sociale ale cheltuielilor militare.

Seminar 1 ora
1. Continutul si rolul cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinatia generala, mentinerea ordinii
publice si securitatea nationala.
2. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinatie generala,
mentinerea ordinii publice si securitatea nationala.
3. Conţinutul şi rolul cheltuielilor publice privind serviciile de stat cu destinatie generală, menţinerea ordinii
publice şi securitatea naţională.
4. Cheltuielile publice privind menţinerea ordinii publice.
5. Nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor publice pentru apărare.
6. Principalele consecinţe economice şi sociale ale cheltuielilor militare.

Bibliografie:
1. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică R. A.Bucureşti, 1994, pag. 189 –
200;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.
8
10. Sistemul resurselor financiare publice
( prelegeri - 1 oră, seminar e - 1 oră )

Prelegeri - 1 oră
1. Conţinutul economic al resurselor publice.
2. Componentele resurselor financiare publice.
3. Nivelul şi dinamica resurselor financiare publice.
4. Tendinşe în evolutia resurselor financiare publice.

Seminare - 1 ora
1. Continutul economic al resurselor publice.
2. Componentele resurselor financiare publice.
3. Nivelul si dinamica resurselor financiare publice.
4. Tendinte in evolutia resurselor financiare publice.

Bibliografie:
1. Finaţte publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 200 –
213;
2. Finanţe - monetă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

11. Impozite - notiuni generale


( prelegeri - 2ore, seminar - 2 ore )

Prelegeri – 2ore
1. Conţinutul şi rolul impozitelor.
2. Elementele impozitului.
3. Principiile impunerii.
4. Clasificarea impozitelor.
5. Evaziunea fiscala.
6. Dubla impunere internatională.
7. Sistemul fiscal în Republica Moldova.
8. Reforma fiscala în Republica Moldova.

Seminare - 2 ore
1. Conţinutul şi rolul impozitelor.
2. Elementele impozitului.
3. Principiile impunerii.
4. Clasificarea impozitelor.
5. Evaziunea fiscală.
6. Dubla impunere internatională.
7. Sistemul fiscal în Republica Moldova.

Bibliografie:
1. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 213 –
229;
9
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Gheorghe M., Finanţe generale, Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

12. Impozite directe


( prelegeri - 3 ore, seminare - 2 ore )

Prelegeri - 3ore
1. Caracteristica impozitelor directe.
2. Impozitele reale: esenţa, evoluţie, particularităţi actuale.
3. Impozitele personale: esenţa, evoluţie, particularităţi actuale.

Seminar - 2ore
1. Caracteristica impozitelor directe.
2. Impozitele reale: esenţă, evolutie, particularităţi actuale.
3. Impozitele personale: esenta, evoluţie, particularitati actuale.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 232 – 291;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 229 –
248;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Gheorghe M., Finante generale, Craiova, 1994;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

13. Impozite indirecte


( prelegeri - 2 ore, seminare - 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Caracteristica impozitelor indirecte.
2. Taxele de consumaţie.
3. Monopolurile fiscale.
4. Taxele vamale.

Seminare - 2 ore
1. Caracteristica impozitelor indirecte.
2. Taxele de consumaţie.
3. Monopolurile fiscale.
4. Taxele vamale.

10
Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 291 – 314;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureţti, 1994, pag. 248 –
263;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

14. Bugetul de stat


( prelegeri - 2 ore, seminar - 2 ore )

Prelegeri - 2 ore
1. Conceptul de buget de stat.
2. Principii bugetare.
3. Sistemul bugetar.
4. Sistemul bugetar al Republicii Moldova.
5. Conţinutul bugetului de stat.
6. Caracteristica bugetului republican.
7. Caracteristica bugetelor locale.
8. Repartiţia veniturilor şi cheltuielilor publice pe verigile sistemului bugetar.
9. Deficitul bugetar şi gestiunea lui.

Seminar - 2 ore
1. Conceptul de buget de stat.
2. Principii bugetare.
3. Sistemul bugetar.
4. Sistemul bugetar al Republicii Moldova.
5. Conţinutul bugetului de stat.
6. Caracteristica bugetului republican.
7. Caracteristica bugetelor locale.
8. Repartiţia veniturilor şi cheltuielilor publice pe verigile sistemului bugetar.
9. Deficiţul bugetar si gestiunea lui.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 216 – 232;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 338 –
367;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

15. Procesul bugetar


( prelegeri - 2 ore, seminare - 2 ore )

11
Prelegeri - 2 ore
1. Noţiune de proces bugetar.
2. Caracteristica fazelor procesului bugetar.
3. Procesul bugetar în Republica Moldova.
4. Particularităţi ale proceselor bugetare din diferite ţări.

Seminare - 2 ore
1. Noţiune de proces bugetar.
2. Caracteristica fazelor procesului bugetar.
3. Procesul bugetar în Republica Moldova.
4. Particularităţi ale proceselor bugetare din diferite ţări.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 216 – 232;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 367 –
383;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
6. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

16. Fondurile extrabugetare


( prelegeri - 1 oră, seminare - 1 oră )

Prelegeri - 2 ore
1. Esenţa, necesitatea şi rolul fondurilor extrabugetare.
2. Caracteristica fondurilor extrabugetare în Republica Moldova.
3. Experienta aplicării fondurilor extrabugetare în alte ţări.

Seminare - 2 ore
1. Esenţa, necesitatea şi rolul fondurilor extrabugetare.
2. Caracteristica fondurilor extrabugetare în Republica Moldova.
3. Experienta aplicării fondurilor extrabugetare în alte ţări.

Bibliografie:
1. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Bucureşti, 1994;
2. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
3. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
4. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
5. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

17. Creditul public


( prelegeri - 3 ore, seminare - 2 ore )

Prelegeri - 3 ore
1. Conţinutul economic şi functiile creditului public.
12
2. Formele creditului public şi calsificarea împrumuturilor de stat.
3.Creditul public.
4. Particularităţile creditul public în Republica Moldova.

Seminare - 2 ore
1. Conţinutul economic şi functiile creditului public.
2. Formele creditului public şi calsificarea împrumuturilor de stat.
3. Creditul public.
4. Particularităţile creditului public în Republica Moldova.

Bibliografie:
1. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995, pag. 436 – 450;
2. Finanţe publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactică şi pedagogică, R. A.Bucureşti, 1994, pag. 283 –
310;
3. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, Bucureşti, 1995;
4. Finanţe generale, Gheorghe M., Craiova, 1994;
5. Finanţe şi gestiune financiară, Toma Mihai, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994,
pag. 10 – 15;
6. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995;
7. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

13
Bibliografie:
1. Les ruages de l`economie nationale, Albertini J., M., Editions Economie et Humaniste, Paris, 1988.
2. Economie et institution financieres, Barrere A., Paris, 1965.
3. Finanţele agenţilor economici, Bistriceanu Gh., Adochiţei M., Negrea E., Editura Didactică şi
pedagogică, R. A., Bucureşti, 1995.
4. Finanţe generale, Bistriceanu D., vol. I, Tipografia SILVI S. R. L., Bucureşti, 1992.
5. Finanţe generale, Bistriceanu D., vol. II, Editura METROPOL, Bucureşti, 1994.
6. Dicţionar de asigurări, Bistriceanu D., Bercea Fl., Macovei E., Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1991.
7. Boulescu M., Ghiţă M., Controlul financiar şi expertiza contabilă, Universitatea Craiova, 1991.
8. The public finance, Buchanem James, Homewood, 1985.
9. Finances publiques, Deruel Francois, Dalloz, Paris, 1997.
10. Guvernement Finances, economics of the public sector, Due John, Fourth edition, Homewood, 1969.
11. Finante publice, sub red. I. Văcărel, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1994.
12. Finanţe - monedă, coord. M. Bodnar, A.S.E. Bucureşti, 1995.
13. Pârghiile financiare folosite eficient în economia de piaţă, Giurgiu A., revista Finanţe, credit şi
contabilitate, nr. 9 – 10 / 1990.
14. Dreptul finanţelor publice, Gliga I., Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1992.
15. Economics: principles, problems, and policies, McConnell Campbell R., Brue Stanley L., Eleventh
edition, McGraw – Hill Publishing Company, New York, 1990.
16. Finanţe generale, Matei Gheorghe, Editura MONDO-EC, Craiova, 1994.
17. Musgrave Richard, Musgrave Peggy , Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book
Company, New York, St.Louis, San-Francisco, 1984.
18. Saguna Dan-Drosu, Drept financiar şi fiscal, Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1994.
19. Strasser D., Les finances de l`Europe, Paris, 1975.
20. Finanţe şi gestiune financiara, Toma M., Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994.
21. Trotabas L., Cortenet J., Finances Publique, quatrieme edition, Dalloz, 1981.
22. Moneda şi politica fiscala, Vasile Radu, Editura URANUS, Bucuresti, 1994.
23. Văcărel Iulian, Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
24. Văcărel Iulian, Bercea Fl., Asigurări şi reasigurări, Editura Marketer, Bucureşti, 1993.
25. Общая теория финансов, под ред. Дробозиной Л., Москва, 1995.
26. Финансы, под ред. Родионовой В., Москва, 1995.

27. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr. 1 din august 1994.
28. Legea bugetului de stat
29. Legea privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantată de stat (nr. 267 – XIV, 3 februarie,
1999), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul VI, nr. 33 – 34 din 8 aprilie 1999.

30. Codul fiscal, titlul I şi II,


31. Codul fiscal, titlul III: Taxa pe valoarea adăugată, Moldpres, Chişinău, 1998.
32. Legea cu privire la tariful vamal, Moldpres, Chişinău, 1998.
33. Revista Tribuna Economică (România), 1990 – 1999.
34. Revista Finanţe, credit şi contabilitate (România), 1990 – 1999.
35. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Departamentul de stat pentru Statistică, Chişinău, 1990 –
1998.
36.

Biblioteca A.S.E.M.
Autorii Denumirea Cota, numărul
de inventar
Benard J. Economie Publique, Paris, 1985 330
14
B – 43
The Distributional Effects of Public 339
Expenditure: Undate and Overiew, 1995 D – 63
Dovladbekova I., Institutions of Public Finance in Latvia, 336
Karnite R. 1995 K – 21
Easterly W. Public sector deficits and macroeconomic 336
performance, 1994 P – 97
Keynes J. Theorie generale de l`emploi, de l`interet 331
et de la monnaie, Paris, 1969 K – 41
Lyden F., Public budgeting, 1982 336
Miller E. L – 99
Miller F., Principles of Public Finance, 1984 336
Auld D. A – 92
Mougeot M. Economie du secteur public, Paris, 1989 330
M – 90
Plagnet B., Cas pratiques de fiscalite francaise, 10 ed., 336
Henon S. Paris, 1992 P - 71
Premchand A. Public Expenditure Management, 1983 336
P – 91
Rubin I. The politics of Public Budgeting, 1993 336
R – 88
Stiglitz J. Economics of the Public Sector, New 336
York, 1988 S - 85

Biblioteca Naţională
Autorii Denumirea Cota, numărul de inventar
Cathelineau J. Les finances locales, Paris, 1993 336
C 32
S III - 102924
Drehuţa E., Bugetul public, Bacău, 1992 336
Neamţu Gh. D 80
I – 1.153931
Drehuţa E. Trezoreria finanţelor publice, Bacău, 1994 336
D 80
I – 1.162816
Human D. Public Finance: a contemporary 336 H – 99
Aplication of Theory of Policy, 3 ed., S II - 659651
Chicago, 1990
King C. Public finance, New York, 1935 336 CR K 46
S II 665797 cr
Laure M. Science fiscale, Paris, 1993 336 L 38
S II - 668075
Musgrave R., Public Finance in Theory and Practice, 4 336 M – 97
Musgrave P. ed., New York, 1984 S III - 100774
Sharp A., Public Finance, 1978 336 S 53
Olson K. S III - 103584

15
Lista subiectelor de examinare la disciplina «Fini nanţe Publice»

1. Obiectul si metoda de studiu ale Finanţelor Publice


2. Conceptul de Finanţe Publice
3. Finanţe - categorie economica
4. Funcţiile Finanţelor Publice
5. Concepţii clasiceţ şi moderne privind Finanţele Publice
6. Rolul Finanţelor Publice în economiile contemporane
7. Sistemul financiar
8. Noţiune de mecanism financiar. Clasificarea mecanismelor financiare.
9. Pârghiile economico-financiare
10. Planificarea financiara
11. Controlul financiar.
12. Organe cu funcţii în domeniul financiar
13 Politica financiară.
14. Tipuri de politică financiară.
15. Politica fiscală - bugetară
16. Direcţiile esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova în perioada de tranziţie
17. Conţinutul economic al cheltuielilor publice.
18. Clasificarea cheltuielilor publice.
19. Nivelul, structura dinamica cheltuielilor publice.
20. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice în condiţiile actuale.
21. Caracteristica generală a cheltuielilor publice pentru acţiuni social - culturale
22. Cheltuielile publice pentru învăţământ
23. Cheltuielile publice pentru sânătate
24. Cheltuielile publice pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret
25. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurarilor sociale
26. Principiile şi rolul asigurarilor sociale Organizarea asigurărilor sociale de stat în RM
27. Sursele de formare a fondurilor asigurărilor sociale
28. Formele de ocrotire a cetăţenilor prin asigurari sociale
29. Cheltuieli publice pentru asistenta socială
30. Necesitatea, conţinutul, dinamica şi structura cheltuielilor publice pentru obiective si acţiuni
economice
31. Conţinutul şi rolul cheltuielilor publice privind serviciile publice generale
32. Continutul si rolul cheltuielilor publice pentru aparare
33. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice pentru apărare
34. Conţinutul economic al resurselor financiare publice
35. Conţinutul şi rolul impozitelor
36. Elementele impozitului
37. Principiile impozitării Aşezarea şi perceperea impozitelor
38. Clasificarea impozitelor.
39. Caracteristica impozitelor directe.
40. Impozitele reale: esenta, evolutie, particularităţi actuale
41. Impozitele personale: esenţa, evoluţie, particularitaţi actuale.
42. Dubla impunere internatională
43. Evaziunea fiscăla şi repercursiunea impozitelor
44. Caracteristica impozitelor indirecte.
45. Caracteristica generală a sistemului fiscal al Republicii Moldova
46. Impozitele şi taxele în RM
47. Impozitul pe venit în RM
16
48. Impozitul pe venitul persoanelor fizice în RM
49. Impozitul funciar în RM
50. Impozitul pe avere
51. Impozitul rutier
52. Taxa de stat in RM
53. Taxa pe valoarea adaugata in RM
54. Accizele in RM
55. Taxa vamala in RM
56. Conceptul de Buget de stat
57. Principii bugetare
58. Sisteme bugetare. Sistemul bugetar al RM.
59. Continutul Bugetului de stat al Republicii Moldova.
60. Caracteristica bugetelor locale.
61. Repartitia veniturilor si cheltuielilor pe verigile sistemului bugetar.
62. Deficitul bugetar si gestiunea lui.
63. Notiune de proces bugetar.
64. Procesul bugetar in RM
65. Esenta, necesitatea si rolul fondurilor extrabugetare in RM
66. Continutul economic si functiile creditului public
67. Formele creditului public si clasificarea imprumuturilor de stat.
68. Tehnica imprumutului de stat. Gestiunea creditului public
69. Necesitatea si continutul imprumuturilor externe. Particularitatile imprumuturilor externe.
70. Indicatorii de apreciere a nivelului si a poverii datoriei externe.
71. Datoria externa a RM
72. Caracteristica fazelor procesului bugetar

Tematica orientativă a referatelor

17
1. Particularităţile finanţelor publice în Republica Moldova.
2. Reforma finanţelor publice şi relansarea economică în Republica Moldova.
3. Evoluţia finanţelor publice în Republica Moldova.
4. Rolul statului şi reforma economică în Republica Moldova.
5. Particularităţile politicii financiare în Republica Moldova.
6. Particularităţile mecanismului financiar din Republica Moldova.
7. Pârghiile economico – financiare şi stabilizarea macroeconomică în Republica Moldova.
8. Particularităţile sistemului financiar din Republica Moldova.
9. Particularităţile sistemului de cheltuieli publice în Republica Moldova.
10. Specificul cheltuielilor destinate culturii, artei, sportului şi acţiunilor pentru tineret în Republica
Moldova.
11. Cheltuielile publice pentru acţiuni economice şi creşterea economică în Republica Moldova.
12. Restructurarea domeniului întreprinderilor publice în Republica Moldova.
13. Alocaţiile bugetare şi subvenţiile – instrumente de intervenţie în economiile de piaţă.
14. Finanţele publice şi restructurarea domeniului social din Republica Moldova.
15. Asigurarea socială de stat în Republica Moldova.
16. Cheltuielile publice destinate cercetării şi dezvoltării în Republica Moldova.
17. Specificul cheltuielilor publice pentru învăţământ în Republica Moldova.
18. Cheltuielile publice pentru sanatate în Republica Moldova.
19. Cheltuielile destinate serviciilor publice generale în Republica Moldova.
20. Continutul si rolul cheltuielilor publice pentru aparare în Republica Moldova.
21. Reforma fiscală din Republica Moldova.
22. Sistemul resurselor financiare publice din Republica Moldova.
23. Impozitele şi taxele – instrumente de reglementare în economiile de piaţă.
24. Impozitele directe în Republica Moldova.
25. Impozitele indirecte în Republica Moldova.
26. Intervenţionism prin impozite sau neutralitatea impozitelor.
27. Raportul dintre impozitele directe şi impozitele indirecte.
28. Evaziunea fiscala si repercursiunea impozitelor în Republica Moldova.
29. Sistemului fiscal al Republicii Moldova: caracteristică şi particularităţi.
30. Sistemul bugetar al Republicii Moldova: caracteristică şi particularităţi.
31. Gestiunea deficitului bugetar în Republica Moldova.
32. Particularităţile datoriei publice a Republicii Moldova.
33. Particularităţile datoriei externe a Republicii Moldova.

18

S-ar putea să vă placă și