Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VI-a

Test de evaluare
Unitatea 1 – Locurile natale

Subiectul I (57 de puncte)


Citește textul și rezolvă cerințele:

La Londra se deschise o menajerie. Pentru vizitarea ei se cereau bani, ori câini și pisici, spre a se hrăni
sălbăticiunile aduse.
Cineva a vrut să vadă animalele; a prins pe stradă o căţeluşă şi a dus-o la menajerie. I s-a dat drumul
înăuntru să viziteze menajeria, iar pe căţeluşă au luat-o şi au aruncat-o în cuşca unui leu, să o mănânce.
Căţeluşa şi-a adunat coada şi s-a ghemuit într-un colţ al cuştii. Leul s-a apropiat de ea şi a prins să o
miroasă. Căţeluşa s-a întins cu labele în sus şi a început să dea din codiţă. Leul a întors-o pe partea cealaltă.
Căţeluşa a sărit şi s-a aşezat în faţa leului pe lăbuţele de dinapoi. Leul a privit-o, a scuturat din cap şi n-a
atins-o.
Când stăpânul i-a aruncat în cuşcă porţia de carne, leul a rupt o bucată şi i-a dat căţeluşei.
Seara, când leul s-a culcat, căţeluşa s-a întins lângă dânsul, punându-şi capul pe laba lui.
De atunci căţeluşa a trăit cu leul, în aceeaşi cuşcă. El mânca ce i se aducea şi nu se atingea de căţeluşă,
uneori se juca cu ea şi dormeau împreună.
Odată un domn a vizitat menajeria şi şi-a recunoscut căţeluşa. El l-a rugat pe proprietarul menajeriei să
i-o dea. Stăpânul s-a învoit şi a chemat căţeluşa să o scoată din cuşcă. Dar leul şi-a zbârlit coada şi a răcnit.
Aşa au trăit leul şi căţeluşa un an întreg în aceeaşi cuşcă. După un an însă, căţeluşa s-a îmbolnăvit şi a
murit. În ziua aceea leul nu s-a atins de mâncare, mereu mirosea căţeluşa şi o pipăia cu labele.
Când a înţeles că a murit, a sărit în sus ca ars, s-a zbârlit, a început să-şi biciuiască coapsele cu coada,
s-a năpustit în peretele cuştii şi a prins să roadă zăvoarele şi podeaua.
Toată ziua s-a frământat, s-a zbătut în cuşcă şi a urlat, apoi s-a întins lângă căţeluşa moartă şi părea că
s-a liniştit. Dar când stăpânul menajeriei a vrut să scoată căţeluşa, leul n-a îngăduit nimănui să se apropie de
ea.
Închipuindu-şi că leul îşi va uita durerea dacă va căpăta o altă căţeluşă, stăpânul i-a vârât în cuşcă una
vie. Leul însă a sfâşiat-o imediat. După aceea a cuprins în braţe căţeluşa moartă şi a zăcut aşa cinci zile.
A şasea zi a murit şi leul.
(Lev Tolstoi, Leul și cățelușa)
1. Precizează dacă următoarele enunțuri care vizează textul dat sunt adevărate (A) sau false (F) : (12p)
a. Cățelușa a fost găsită într-un parc.
b. Prietenul cel mai bun al cățelușei era un leu.
c. Cei doi prieteni au trăit împreună doar trei luni.
d. Când cățelușa a murit din cauza unei boli, leul a suferit foarte mult.
e. Crezând că îl va ajuta pe leu, stăpânul menajeriei a încercat să înlocuiasca cățelușa cu una vie.
f. După cinci zile, leul a murit.

2. Formulează răspunsuri scrise pentru următoarele cerințe care vizează textul dat : (15p)
a) Identifică un reper spațial și unul temporal din textul dat.
b) Numește personajele care apar în textul dat.
c) Menționează tipul de narator din acest text.
d) Precizează motivul pentru care leul nu s-a atins de mâncare.
e) Transcrie pasajul în care autorul descrie reacția leului când acesta constată decesul cățelușei.
3. Completează spațiile punctate cu informațiile corecte : (15p)
a) În cuvântul vizitarea există diftongul ……………….
b) În cuvântul ziua semivocala este ………………………
c) Cuvântul sălbăticiunile se desparte corect în silabe astfel...............
d) Cuvântul căţeluşa este format din ………….silabe.
e) Cuvântul stăpânul are în componența lui ………..consoane și ………….vocale.

4. Precizați valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri : (15p)


a) Cuvântul menajerie conține un diftong.
b) În cuvântul cealaltă diftongul este ea.
c) Cuvântul domn este monosilabic.
d) Pluralul corect al substantivului coadă este coade.
e) În cuvântul leul accentul cade pe a doua silabă.

Subiectul II (33 de puncte)


Redactează un text narativ de 120- 140 de cuvinte în care să povestești o întâmplare reală sau imaginară
petrecută alături de un animal de companie.
În redactarea textului, vei avea în vedere :
- să respecţi succesiunea logică a faptelor; 10p
- să dai un titlu sugestiv și adecvat compunerii ; 5p
- să ai o compoziţie coerentă şi echilibrată
- să respecți cerințele legate de calitatea redactării (ortografie, punctuație, așezarea textului în pagină) 7p
- să te încadrezi în limita de cuvinte indicată. 6p

BAREM DE CORECTARE
Unitatea 1 – Locurile natale

Subiectul I (57 de puncte)

1. a) F, b) A, c) F, d) A, e) A, f) A 6x2p=12p
2. a) identificarea corectă a unui reper spațial (Londra, la menajerie, pe stradă etc) și a unui reper
temporal (odată, un an, cinci zile etc) 2x1p=2p
b) identificarea corectă a personajelor (leul și cățelușa) 2x1p=2p
c) menționarea tipului de narațiune (obiectivă) 4p
d) precizarea motivului (de ex pentru că suferea) 4p
e) transcrierea corectă a pasajului (Când a înţeles că a murit, a sărit în sus ca ars, s-a zbârlit, a început
să-şi biciuiască coapsele cu coada, s-a năpustit în peretele cuştii şi a prins să roadă zăvoarele şi podeaua.) 3p
3. a) ea, b) u, c) săl-bă-ti-ciu-ne, d) 4 silabe, e) 5 consoane și 3 vocale. 5x3p=15p
4. a) F, b) A, c) A, d) F, e) F. 5x3p=15p
Subiectul II (33 de puncte)
 respectarea succesiunii logice a faptelor – 10p / tratare ezitantă, superficială – 6p
 alegerea unui titlu sugestiv 5 puncte
 coerență și echilibru în compoziție 5 puncte
 respectarea normelor de punctuație, de exprimare și de ortografie 7 puncte
 respectarea limitelor de spațiu indicate 6 puncte

S-ar putea să vă placă și