Sunteți pe pagina 1din 608

CUPRINS

Informaţii referitoare la sistemul hibrid, reglarea şi


1 Înainte de a acţionarea dispozitivelor din dotare, ca de exemplu,
porni la drum blocarea portierelor, oglinzile şi coloana de direcţie

2 În timpul Informaţii despre conducere, oprire şi conduită


deplasării preventivă

3 Dotările Sistemul de aer condiţionat şi sistemul audio, precum şi


interioare alte dotări interioare, pentru o conducere confortabilă

4 Întreţinerea Curăţarea şi protejarea autoturismului, efectuarea


şi îngrijirea întreţinerii de către utilizator şi informaţii despre întreţinere

Ce trebuie să faceţi dacă autoturismul trebuie remorcat,


5 Când apar dacă aveţi pană de cauciuc sau dacă sunteţi implicat
probleme într-un accident

6 Specificaţiile Informaţii detaliate despre autoturism


autoturismului

Index Listă alfabetică cu informaţiile conţinute în acest manual

PRIUS_EE (OM47706E)
CUPRINS Index

Oglinzile retrovizoare
1 Înainte de a porni la drum exterioare ......................... 121

1-5. Deschiderea şi închiderea


1-1. Sistemul hibrid geamurilor şi a trapei
Caracteristicile sistemului Geamurile acţionate electric 123
hibrid................................... 38
Trapa cu panou
Precauţii privind solar ................................. 127
sistemul hibrid..................... 43
Ecran de monitorizare 1-6. Alimentarea cu combustibil
energie/consum .................. 50
Deschiderea buşonului
Recomandări privind
rezervorului
conducerea autoturismului
de combustibil .................. 132
hibrid................................... 65

1-7. Sistemul antifurt


1-2. Informaţii despre chei
Sistemul de imobilizare ...... 137
Cheile.................................... 68
Sistemul de închidere dublă 142
1-3. Deschiderea, închiderea şi Alarma................................ 144
blocarea portierelor
1-8. Informaţii referitoare la
Sistemul inteligent de acces şi
siguranţă
pornire ................................ 71
Telecomanda ........................ 93 Poziţia corectă în timpul
conducerii......................... 151
Portierele .............................. 95
Airbagurile SRS.................. 153
Hayonul................................. 98
Sistemul de activare/
dezactivare manuală
1-4. Componentele reglabile
airbag ............................... 167
(scaunele, oglinzile,
Scaunele pentru copii......... 169
volanul)
Instalarea scaunelor
Scaunele din faţă ................ 104 pentru copii ...................... 179
Scaunele din spate ............. 106
Tetierele.............................. 109
Centurile de siguranţă......... 112
Volanul................................ 118
Oglinda retrovizoare
interioară........................... 119

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de
2 În timpul deplasării conducere
Sistemul de control al
vitezei de croazieră .......... 288
2-1. Procedurile de conducere
Controlul radar dinamic
Conducerea autoturismului. 194 al vitezei de croazieră ...... 293 1
Butonul de pornire a Sistemele de asistenţă la
motorului........................... 206 conducere ........................ 311
Modul de conducere EV ..... 213 Sistemul de asistenţă la
Transmisia hibridă .............. 216 pornirea în rampă............. 316
2
Maneta de semnalizare PCS (Sistem de siguranţă
schimbare direcţie ............ 225 pre-coliziune) ................... 319
Frâna de parcare ................ 226
Claxonul.............................. 227 2-5. Informaţii despre conducere
Bagajele şi încărcătura....... 328 3
2-2. Panoul de instrumente Sfaturi pentru conducerea pe
Grupul de instrumente ........ 228 timp de iarnă .................... 330
Indicatoarele şi lămpile de Tractarea unei remorci ....... 335
avertizare.......................... 233 4
Afişajul multi-informaţional.. 238
Displayul de pe parbriz ....... 258

2-3. Acţionarea luminilor


5
şi a ştergătoarelor de parbriz
Butonul pentru faruri ........... 265
Butonul pentru lămpile de
ceaţă................................. 270
Ştergătoarele şi 6
spălătorul de parbriz
(tip A) ................................ 272
Ştergătoarele şi
spălătorul de parbriz
(tip B) ................................ 278
Ştergătorul şi spălătorul
de lunetă........................... 284
Butonul pentru spălătorul de
faruri ................................. 287

PRIUS_EE (OM47706E)
CUPRINS Index

• Suporturile pentru sticle ... 375


3 Dotările interioare • Compartimentele auxiliare
de depozitare ................... 376
• Suportul pentru carduri .... 377
3-1. Utilizarea sistemului de aer
condiţionat şi a dispozitivu- 3-5. Alte dotări interioare
lui de dezaburire Parasolarele ....................... 378
Sistemul de aer condiţionat 338 Oglinzile de pe parasolare . 379
Utilizarea comenzilor pentru Displayul pentru
sistemul de climatizare temperatura exterioară..... 380
de pe volan ....................... 348
Prizele electrice.................. 381
Sistemul de ventilaţie
Dispozitivele pentru
alimentat de la panoul
încălzirea scaunelor ......... 383
solar.................................. 350
Cotiera................................ 385
Sistemul de aer condiţionat
acţionat cu telecomanda... 353 Covoraşele ......................... 386
Butonul dispozitivului Dotările din
dezaburire lunetă şi portbagaj .......................... 388
oglinzi retrovizoare
exterioare.......................... 357

3-2. Utilizarea sistemului audio


Tipurile de sisteme audio.... 359
Utilizarea portului AUX/
portului USB ..................... 364

3-3. Utilizarea luminilor interioare


Lista luminilor interioare...... 365
• Luminile interioare faţă ..... 366
• Luminile individuale ...........367
• Lumina interioară spate .... 367

3-4. Utilizarea compartimentelor


de depozitare
Lista spaţiilor de depozitare 369
• Torpedoul ......................... 371
• Compartimentul de
depozitare din consolă...... 372
• Suporturile pentru pahare . 373

PRIUS_EE (OM47706E)
4 Întreţinerea şi îngrijirea 5 Când apar probleme

4-1. Întreţinerea şi îngrijirea 5-1. Informaţii importante


Curăţarea şi protejarea Luminile de avarie .............. 476 1
exteriorului autoturismului. 394 Dacă autoturismul trebuie
Curăţarea şi protejarea tractat ............................... 477
interiorului autoturismului.. 399 Dacă aveţi impresia că ceva
nu funcţionează corect..... 484
4-2. Întreţinerea 2
Cerinţe privind 5-2. Proceduri de efectuat în cazul
întreţinerea ....................... 403 unei urgenţe
Dacă se aprinde o lampă de
4-3. Întreţinerea efectuată de avertizare sau dacă 3
utilizator se declanşează o avertizare
Precauţii pentru lucrările sonoră .............................. 485
de întreţinere efectuate de Dacă este afişat un mesaj
utilizator ............................ 406 de avertizare .................... 493
Dacă aveţi o pană de 4
Capota ................................ 410
Poziţionarea cricului de cauciuc (autoturisme
atelier................................ 413 cu roată de rezervă)......... 509
Compartimentul motor ........ 416 Dacă aveţi o pană de cauciuc
(autoturisme
Acumulatorul de 12 V ......... 426 5
fără roată de rezervă) ...... 524
Anvelopele .......................... 432
Dacă sistemul hibrid
Presiunea în anvelope ........ 436 nu porneşte ...................... 547
Jantele ................................ 439 Dacă vă pierdeţi cheile....... 549
Filtrul de aer condiţionat ..... 441 Dacă cheia electronică nu 6
Bateria cheii electronice...... 445 funcţionează
Verificarea şi înlocuirea corespunzător .................. 550
siguranţelor fuzibile........... 448 Dacă acumulatorul de
Becurile............................... 461 12 V este descărcat ......... 553
Dacă motorul se
supraîncălzeşte ................ 559
Dacă autoturismul se
împotmoleşte ................... 564

PRIUS_EE (OM47706E)
CUPRINS Index

Dacă autoturismul trebuie


oprit în caz de urgenţă ...... 566 Index

Specificaţiile Listă de abrevieri.............. 592


6
autoturismului
Index alfabetic .................. 593
6-1. Specificaţii
Date privind întreţinerea Ce trebuie făcut dacă....... 604
(combustibilul,
nivelul uleiului etc.) ........... 570
Informaţii privind
combustibilul..................... 581

6-2. Personalizarea
Funcţii ce pot fi
personalizate .................... 583

PRIUS_EE (OM47706E)
1

PRIUS_EE (OM47706E)
Index în imagini Exterior

Ştergătoare de parbriz
P. 272, 278 Trapă cu panou solar∗ P. 127

Capotă P. 410 Oglinzile retrovizoare exterioare


P. 121

Lămpi de semnalizare schimbare direcţie


laterale P. 225
Proiectoare de ceaţă Lămpi de semnalizare schimbare direcţie faţă P. 225
P. 270
Faruri P. 265
Lămpi de poziţie faţă P. 265

PRIUS_EE (OM47706E)
Lampă de ceaţă (autoturisme cu volanul pe dreapta) P. 270

Hayon P. 98

Dispozitive de dezaburire lunetă P. 357


Lămpi de semnalizare schimbare direcţie
spate P. 225
Ştergător lunetă P. 284
Clapetă rezervor de
combustibil
P. 132

Lămpi plăcuţă de
Portiere P. 95
înmatriculare P. 265
Camera video*
Anvelope
●Interschimbare P. 432 Lampă de ceaţă (autoturisme cu
●Înlocuire P. 509, 524 volanul pe stânga) P. 270
●Presiune în anvelope P. 578

Lămpi de poziţie spate P. 265

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”
sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

Comutator pentru activare/dezactivare


Tetiere P. 109 manuală airbag P. 167
Centuri de
siguranţă P. 112
Airbag SRS frontal pasager P. 153
Suporturi pentru
pahare P. 373
Cotieră P. 385 Torpedouri P. 371

Scaune spate P. 106

Airbaguri SRS laterale P. 153

Scaune faţă P. 104

Covoraş P. 386

10

PRIUS_EE (OM47706E)
A
Parasolare P. 378

Lumini individuale/interioare faţă P. 366

Microfon*

Lumină interioară spate P. 367

Airbaguri SRS la nivelul capului P. 153

Oglinzi de pe parasolare P. 379

Compartiment auxiliar de depozitare∗ P. 376


Butonul trapei∗ P. 127

Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie anti-orbire


P. 119

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”
sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.

11

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

Buton de blocare geam P. 123

Butonul de blocare a portierelor P. 95

Butonul interior de blocare P. 95

Butoane pentru geamuri electrice P. 123

12

PRIUS_EE (OM47706E)
C

Port AUX / port USB*

Compartiment de depozitare
din consolă P. 372

Priză electrică P. 381


Suporturi pentru pahare P. 373

*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”


sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.
13

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

Butoane pentru dispozitivul de


încălzire a scaunului∗ P. 383

Compartiment auxiliar Priză electrică P. 381


de depozitare P. 376

14

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

Maneta de comandă ştergătoare şi


Airbag SRS pentru şofer P. 153 spălător parbriz P. 272, 278
Claxon P. 227 Manetă de comandă ştergător şi
spălător lunetă P. 284
Buton pentru faruri
P. 265 Grup de instrumente P. 228
Manetă de semnalizare Afişajul multi-informaţional
schimbare direcţie P. 225 P. 238
Buton pentru lămpi de Sistem de navigaţie*1
ceaţă P. 270 Sistem audio*2 P. 359

Airbag SRS la nivelul genunchilor P. 153

Buton de deschidere Buton dezactivare funcţie de frânare


clapetă rezervor pre-coliziune∗ P. 320
combustibil P. 132 Manetă de reglare pe două direcţii a volanului
P. 118
Pedală frână de parcare P. 226

∗: Dacă există în dotare


*1: Consultaţi „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.
*2: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”.
15

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

A
Butoane pentru reglare oglinzi retrovizoare
exterioare P. 121

Buton de reglare a fasciculului farurilor∗ P. 267


Buton pentru spălătorul de faruri∗ P. 287

Buton ventilaţie∗ P. 350

Manetă de eliberare capotă P. 410

16

PRIUS_EE (OM47706E)
B

Buton „TRIP” P. 239, 243

Comenzi pe volan pentru sistemul de climatizare P. 348

Comenzi audio Buton „DISP” P. 239


de pe volan*

Buton comandă vocală* Buton sistem de control viteză de croazieră∗


P. 288
Comenzi telefon* Control radar dinamic al vitezei
de croazieră∗ P. 293

Buton pentru distanţa dintre autovehicule∗ P. 293

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”
sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.

17

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe stânga)

Butoane reglare ceas P. 245


Buton pentru iluminarea panoului de instrumente
P. 231
Butoane display de pe parbriz P. 258

Buton asistenţă inteligentă parcare IPA*

Buton pornire motor P. 206

18

PRIUS_EE (OM47706E)
D

Sistem de aer condiţionat P. 338

Buton dispozitiv dezaburire lunetă P. 357

Buton pentru lumini de avarie P. 476

Buton mod de conducere EV P. 213


Buton mod de conducere Eco P. 218
Buton mod Power P. 218

Manetă schimbător de viteze P. 216

Buton selectare poziţie P P. 219

*: Consultaţi „Manualul de utilizare al sistemului de navigaţie”.

19

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Comutator pentru activare/dezactivare manuală


airbag P. 167 Tetiere P. 109

Centuri de siguranţă P. 112


Airbag SRS frontal pasager P. 153
Suporturi pentru pahare P. 373
Torpedouri P. 371
Cotieră P. 385

Scaune spate P. 106

Airbaguri SRS laterale P. 153

Scaune faţă P. 104

Covoraş P. 386

20

PRIUS_EE (OM47706E)
A

Parasolare P. 378

Lumini individuale/interioare faţă P. 366

Microfon*

Butonul de dezactivare senzor de mişcare


P. 145
Lumină interioară spate P. 367

Airbaguri SRS la nivelul capului P. 153

Oglinzi de pe parasolare P. 379

Butonul trapei∗ P. 127


Compartiment auxiliar de depozitare∗ P. 376

Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie


anti-orbire P. 119

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”
sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.

21

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Buton de blocare geam P. 123

Butonul de blocare a portierelor P. 95

Butonul interior de blocare P. 95

Butoane pentru geamuri electrice P. 123

22

PRIUS_EE (OM47706E)
C

Compartiment de depozitare din consolă


P. 372
Priză electrică P. 381

Port AUX / port USB*

Suporturi pentru pahare P. 373

*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”


sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.
23

PRIUS_EE (OM47706E)
Interior
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Butoane pentru dispozitivul de încălzire a scaunului∗ P. 383

Priză electrică P. 381 Compartiment auxiliar de depozitare


P. 376

24

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Manetă comandă ştergătoare/ Airbag SRS pentru şofer P. 153


spălător parbriz*1 P. 272, 278 Claxon P. 227
Buton pentru ştergător şi spălător
de lunetă*1 P. 284 Buton pentru faruri*1
P. 265
Grup de instrumente P. 228 Manetă de semnalizare
Afişajul multi-informaţional P. 238 schimbare direcţie*1
P. 225
Sistem de navigaţie*2 Buton pentru lămpi de
Sistem audio*3 P. 359 ceaţă*1 P. 270

Pedală frână de parcare P. 226 Buton de deschidere


clapetă rezervor combustibil
Manetă de reglare pe P. 132
două direcţii a volanului P. 118 Airbag SRS la nivelul
Buton dezactivare funcţie de frânare genunchilor P. 153
pre-coliziune∗ P. 320
∗: Dacă există în dotare
*1: Pot fi amplasate pe partea opusă, în funcţie de zonă.
*2: Consultaţi „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.
*3: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”.
25

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Sistem de aer condiţionat P. 338

Buton dispozitiv dezaburire lunetă P. 357

Buton selectare poziţie P P. 219

Manetă schimbător de viteze P. 216

Buton mod de conducere EV P. 213


Buton mod de conducere Eco P. 218
Buton mod Power P. 218

Buton pentru lumini de avarie P. 476

26

PRIUS_EE (OM47706E)
B
Butoane reglare ceas P. 245
Buton pentru iluminarea panoului
de instrumente∗ P. 231
Buton Km/h sau MPH∗ P. 230

Butoane display de pe parbriz P. 258

Buton asistenţă inteligentă


parcare IPA*

Buton pornire motor P. 206

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare al sistemului de navigaţie”.
27

PRIUS_EE (OM47706E)
Tabloul de bord
Index în imagini
(Autoturisme cu volanul pe dreapta)

Buton „TRIP” P. 239, 243

Comenzi pe volan pentru sistemul de climatizare P. 348

Comenzi audio Buton „DISP” P. 239


de pe volan*

Buton comandă Buton sistem de control viteză de croazieră∗


vocală* P. 288
Comenzi telefon* Control radar dinamic al vitezei
de croazieră∗ P. 293

Buton pentru distanţa dintre autovehicule∗ P. 293

28

PRIUS_EE (OM47706E)
D
Buton de reglare a fasciculului
farurilor∗ P. 267
Buton pentru spălătorul de faruri∗
P. 287

Butoane pentru reglarea


oglinzilor retrovizoare
exterioare P. 121

Buton ventilaţie∗
P. 350

Suport carduri P. 377

Manetă de eliberare capotă P. 410

∗: Dacă există în dotare


*: Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”
sau „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.

29

PRIUS_EE (OM47706E)
Index în imagini Portbagaj

Lampa din portbagaj P. 99

Copertina portbagajului P. 390

Compartiment auxiliar de depozitare Cârlige de amarare încărcătură P. 388


P. 389

30

PRIUS_EE (OM47706E)
31

PRIUS_EE (OM47706E)
Pentru informarea dumneavoastră

Manual de utilizare principal

Reţineţi că acest manual este valabil pentru toate modelele şi explică toate
echipamentele, inclusiv cele opţionale. Prin urmare, este posibil să găsiţi
unele explicaţii pentru echipamente care nu sunt instalate pe autoturismul
dumneavoastră.
Toate specificaţiile din acest manual sunt valabile la momentul publicării.
Totuşi, datorită politicii Toyota de îmbunătăţire permanentă a produselor, ne
rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, fără notificare
prealabilă.
În funcţie de specificaţii, autoturismul prezentat în ilustraţii poate diferi de
autoturismul dumneavoastră, în ceea ce priveşte culoarea şi echipamentele.

Accesorii, piese de schimb şi modificări ale autoturismului


Toyota

În prezent, pe piaţă este disponibilă o mare varietate de piese de schimb şi


accesorii pentru autoturismele Toyota, atât originale cât şi neoriginale. Dacă
este nevoie de înlocuirea unor piese sau accesorii ale autoturismului, Toyota
Motor Corporation recomandă folosirea de piese de schimb şi accesorii
originale Toyota. Pot fi folosite şi piese sau accesorii neoriginale, dar de
aceeaşi calitate. Toyota nu-şi poate asuma niciun fel de responsabilitate şi
nu garantează piesele de schimb şi accesoriile care nu sunt produse
originale Toyota şi nici înlocuirea sau montarea unor astfel de componente.
În plus, defecţiunile sau problemele de funcţionare rezultate ca urmare a
folosirii unor piese de schimb sau accesorii neoriginale nu sunt acoperite de
garanţie.

32

PRIUS_EE (OM47706E)
Instalarea unui sistem de transmisie RF

Instalarea unui sistem de transmisie RF pe autoturismul dumneavoastră ar


putea afecta sistemele electronice, de exemplu:
● Sistemul de injecţie combustibil multipunct/sistemul secvenţial de injecţie
combustibil multipunct
● Sistemul de control al vitezei de croazieră
● Sistemul antiblocare frâne
● Sistemul airbag SRS
● Sistemul de pretensionare a centurilor de siguranţă
Verificaţi cu un dealer sau atelier autorizat Toyota sau alt atelier service
specializat măsurile de precauţie şi instrucţiunile speciale referitoare la
instalarea unui sistem de transmisie RF.
Informaţii suplimentare privind benzile de frecvenţă, nivelurile de putere,
poziţiile antenei şi instrucţiunile de instalare a sistemelor de transmisie RF
sunt disponibile la cerere la orice dealer sau atelier autorizat Toyota ori la
alte ateliere specializate.
Componentele şi cablurile de înaltă tensiune ale autoturismelor hibrid emit
aproximativ aceeaşi cantitate de unde electromagnetice ca şi autoturismele
convenţionale cu motoare pe benzină sau ca aparatele electronice casnice,
în ciuda protecţiilor aplicate.
În timpul recepţiei sistemului radio RF este posibil să se audă zgomote
nedorite.

Casarea autoturismului Toyota

Airbagul şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă din


autoturismul Toyota conţin produse chimice explozive. Dacă autoturismul
este casat cu airbagurile şi sistemele de pretensionare a centurilor de
siguranţă nedemontate, acest lucru poate provoca un accident, cum ar fi un
incendiu. Înainte de a casa autoturismul, apelaţi la un dealer sau atelier
autorizat Toyota ori la alt atelier specializat pentru demontarea şi eliminarea
airbagurilor SRS şi sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranţă.

33

PRIUS_EE (OM47706E)
ATENŢIE

■ Măsuri generale de siguranţă în timpul deplasării


Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice şi a medicamentelor: Nu
conduceţi niciodată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor
care vă afectează capacitatea de a conduce autoturismul. Băuturile
alcoolice şi anumite medicamente întârzie timpul de reacţie, afectează
judecata şi reduc coordonarea, ceea ce poate cauza un accident cu urmări
fatale sau grave.
Conducere preventivă: Conduceţi întotdeauna preventiv. Anticipaţi greşelile
pe care ceilalţi şoferi sau pietoni le-ar putea face şi fiţi pregătiţi să evitaţi
accidentele.
Distragerea atenţiei şoferului: Concentraţi-vă întotdeauna întreaga atenţie
asupra conducerii. Acţiunile care distrag atenţia şoferului, cum ar fi reglarea
comenzilor, vorbitul la telefonul mobil sau cititul pot provoca un accident cu
urmări fatale sau grave pentru şofer, pasageri sau alte persoane.
■ Măsuri generale de precauţie privind siguranţa copiilor
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în autoturism şi nu lăsaţi cheia la
îndemâna copiilor.
Copiii pot să pornească autoturismul sau să comute schimbătorul de viteze
în poziţia neutră. Există de asemenea pericolul de rănire a copiilor, dacă
aceştia se joacă acţionând geamurile, trapa sau alte funcţii ale
autoturismului. În plus, creşterea sau scăderea excesivă a temperaturii în
autoturism poate fi fatală pentru copii.
■ Eliminarea acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)
În cazul în care casaţi autoturismul fără ca acumulatorul hibrid (acumulatorul
de tracţiune) să fi fost demontat de pe autoturism, există pericolul de
electrocutare, dacă sunt atinse componentele de înaltă tensiune, cablurile şi
conexiunile acestora. În cazul în care autoturismul dumneavoastră trebuie
casat, trebuie să vă adresaţi unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat sau autorizat pentru eliminarea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune). Dacă acumulatorul hibrid (acumulator de
tracţiune) nu este eliminat corespunzător, acesta poate cauza decesul sau
rănirea gravă prin electrocutare.

34

PRIUS_EE (OM47706E)
Autoturismul dumneavoastră conţine baterii şi/sau acumulatori. Nu le
aruncaţi poluând mediul, ci participaţi la colectarea selectivă a acestora
(Directiva 2006/66/CE).

35

PRIUS_EE (OM47706E)
Simboluri utilizate în acest manual

Atenţionări şi Note

ATENŢIE

Acesta este un avertisment care, dacă este ignorat, poate cauza decesul sau
rănirea persoanelor. Vi se explică ceea ce trebuie sau nu trebuie să faceţi
pentru a reduce riscul de deces sau de rănire a dumneavoastră şi a altor
persoane.

NOTĂ

Acesta este un avertisment, care, dacă este ignorat, poate produce


deteriorarea autoturismului sau echipamentelor acestuia. Vi se explică ceea
ce trebuie sau nu trebuie să faceţi pentru a evita sau reduce riscul de
deteriorare a autoturismului Toyota sau echipamentelor acestuia.

Simboluri utilizate în imagini

Simbol pentru siguranţă

Simbolul unui cerc tăiat de o linie oblică înseamnă „Interzis”;


„Nu faceţi acest lucru” sau „Nu permiteţi acest lucru”.

Săgeţi care indică operaţiuni

Indică operaţiunea (apăsare, rotire


etc.) efectuată pentru a acţiona
butoane şi alte dispozitive.

ITOPP105
Indică rezultatul unei operaţiuni (de
ex. se deschide un capac).

36

PRIUS_EE (OM47706E)
Înainte de a porni la drum 1
1-1. Sistemul hibrid 1-5. Deschiderea şi închiderea
Caracteristicile sistemului geamurilor şi a trapei
hibrid................................. 38 Geamurile acţionate
Precauţii privind electric ............................ 123
sistemul hibrid................... 43 Trapa cu panou
Ecran de monitorizare solar................................ 127
energie/ consum ............... 50
Recomandări privind 1-6. Alimentarea cu combustibil
conducerea autoturismului Deschiderea buşonului
hibrid................................. 65 rezervorului
de combustibil................. 132
1-2. Informaţii despre chei
Cheile ................................. 68 1-7. Sistemul antifurt
Sistemul de imobilizare..... 137
1-3. Deschiderea, închiderea şi Sistemul de închidere
blocarea portierelor dublă............................... 142
Sistemul inteligent Alarma .............................. 144
de acces şi pornire ........... 71
Telecomanda...................... 93 1-8. Informaţii referitoare la
Portierele ............................ 95 siguranţă
Hayonul .............................. 98 Poziţia corectă în timpul
conducerii ....................... 151
1-4. Componentele reglabile Airbagurile SRS ................ 153
(scaunele, oglinzile, Sistemul de activare/
volanul) dezactivare
Scaunele din faţă.............. 104 manuală airbag............... 167
Scaunele din spate ........... 106 Scaunele pentru copii ....... 169
Tetierele............................ 109 Instalarea
scaunelor pentru copii .... 179
Centurile de siguranţă ...... 112
Volanul.............................. 118
Oglinda retrovizoare
interioară ........................ 119
Oglinzile retrovizoare
exterioare ....................... 121
37

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid
Caracteristicile sistemului hibrid

Autoturismul dumneavoastră este un autoturism hibrid. Are


caracteristici diferite faţă de autoturismele convenţionale. Trebuie să
fiţi familiarizat cu caracteristicile autoturismului dumneavoastră şi
să-l utilizaţi cu grijă.

Sistemul hibrid combină utilizarea unui motor pe benzină şi a unui


motor electric (motor de tracţiune) în funcţie de condiţiile de drum,
eficientizând consumul de combustibil şi reducând emisiile de gaze.

Motor pe benzină
Motor electric (motor de tracţiune)

38

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Când este oprit/în timpul demarării


Când autoturismul este oprit*, motorul pe benzină se opreşte. În
timpul demarării, autoturismul este acţionat de motorul electric
(motorul de tracţiune). La viteze mici sau când coborâţi o pantă
1
lină, motorul pe benzină este oprit* şi este utilizat motorul
electric (motor de tracţiune).

Înainte de a porni la drum


Dacă schimbătorul de viteze este în poziţia N, acumulatorul
hibrid (acumulatorul de tracţiune) nu se încarcă. Astfel, comutaţi
în P când autoturismul este oprit. În plus, când conduceţi în
trafic aglomerat utilizaţi D sau B.
*: Când acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune) trebuie
încărcat sau când motorul este în curs de încălzire, este
posibil ca motorul pe benzină să nu se oprească automat.
(→P. 40)
■ În timpul conducerii normale
Este folosit, cu predilecţie, motorul pe benzină. Motorul electric
(motorul de tracţiune) încarcă acumulatorul hibrid (acumulatorul
de tracţiune) după necesităţi.
■ La accelerarea puternică
La apăsarea puternică a pedalei de acceleraţie, puterea
motorului pe benzină este suplimentată de puterea
acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) prin intermediul
motorului electric (motor de tracţiune).
■ La frânare (sistem de frânare regenerativ)
Motorul electric (motorul de tracţiune) încarcă acumulatorul
hibrid (acumulatorul de tracţiune).

39

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Frânarea regenerativă
În următoarele situaţii, energia cinetică este transformată în energie
electrică şi forţa de decelerare poate fi obţinută în combinaţie cu
reîncărcarea acumulatorului hibrid (acumulatorul de tracţiune).
● Pedala de acceleraţie este eliberată în timpul deplasării iar schimbătorul
de viteze este în poziţia D sau B.
● Pedala de frână este apăsată în timpul deplasării iar schimbătorul de
viteze este în poziţia D sau B.
■ Indicatorul pentru sistemul hibrid

Indicatorul sistemului hibrid afişează


puterea sistemului hibrid şi încărcarea
regenerativă. (→P. 239)

■ Condiţii în care este posibil ca motorul pe benzină să nu se oprească


Motorul pe benzină porneşte şi se opreşte automat. Totuşi, este posibil ca
motorul pe benzină să nu se oprească automat în următoarele condiţii*:
● În timp ce motorul pe benzină se încălzeşte
● Când temperatura acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) este
prea ridicată sau coborâtă
● În timpul încărcării acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)
● Când dispozitivul de încălzire este activat
*: În funcţie de circumstanţe, este posibil ca motorul pe benzină să nu se
oprească automat şi în alte situaţii decât cele de mai sus.

40

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Încărcarea acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)


● Deoarece motorul pe benzină încarcă acumulatorul hibrid (acumulator de
tracţiune), acesta nu necesită încărcarea cu ajutorul unei surse externe.
Totuşi, dacă autoturismul este parcat un timp mai îndelungat,
acumulatorul hibrid (acumulatorul de tracţiune) se va descărca treptat.
Din acest motiv, conduceţi autoturismul cel puţin 30 de minute sau 16 km 1
(10 mile), măcar o dată la câteva luni.
Dacă acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune) se descarcă total şi

Înainte de a porni la drum


autoturismul nu porneşte nici prin conectarea la acumulatorul de 12 V al
altui autovehicul, contactaţi un dealer Toyota sau un atelier service
specializat.
● Dacă schimbătorul de viteze este în poziţia N, acumulatorul hibrid
(acumulator de tracţiune) nu se încarcă. Aduceţi întotdeauna
schimbătorul de viteze în poziţia P, când autoturismul este oprit. Când
conduceţi în trafic aglomerat, acţionaţi autoturismul cu schimbătorul de
viteze în poziţia D sau B pentru a evita descărcarea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune).
■ Încărcarea acumulatorului de 12 V
→P. 556
■ După ce acumulatorul de 12 V s-a descărcat sau a fost schimbat sau
deconectat
Este posibil ca motorul pe benzină să nu se oprească chiar dacă
autoturismul funcţionează cu acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune).
Dacă acest lucru continuă timp de câteva zile, adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

41

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Zgomote şi vibraţii specifice unui autoturism hibrid


Este posibil să nu se producă zgomote de la motor sau vibraţii, chiar dacă
autoturismul este gata de a se pune în mişcare. Din motive de siguranţă,
aplicaţi frâna de parcare şi asiguraţi-vă că aţi selectat poziţia P când aţi
parcat.
Când sistemul hibrid funcţionează, se pot produce următoarele sunete sau
vibraţii, dar care nu indică nicio defecţiune:
● Sunetul specific funcţionării sistemului de frânare, emis din partea
frontală a autoturismului când portiera şoferului este deschisă.
● Se poate auzi zgomotul motorului din compartimentul motor.
● Când sistemul hibrid porneşte sau se opreşte, se pot auzi zgomote de la
acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune).
● Se pot auzi zgomote de la cutia de viteze când motorul pe benzină
porneşte sau se opreşte, când conduceţi cu viteză mică sau la mersul la
ralanti.
● Dacă acceleraţi puternic, se pot auzi zgomote de la motor.
● Când pedala de frână este apăsată şi acceleraţia slăbită, se pot auzi
zgomote datorită frânării regenerative.
● Alte sunete, cum ar fi zgomote mecanice sau de motor, se pot auzi ca
provenind de la sistemul de frânare, când pedala de frână este apăsată.
● Puteţi simţi vibraţii la pornirea sau oprirea motorului pe benzină.
● Se pot auzi zgomote produse de ventilatorul de răcire, prin fanta de
ventilaţie a aerului. (→P. 44)
● Zgomote produse de funcţionarea sistemului de aer condiţionat
(compresorul sistemului de aer condiţionat, motorul suflantei).
■ Întreţinere, reparaţii, reciclare şi eliminare
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie, reciclare şi
eliminare. Nu eliminaţi autoturismul pe cont propriu.

42

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid
Precauţii privind sistemul hibrid

Manevraţi cu grijă sistemul hibrid, deoarece acesta conţine un


sistem de înaltă tensiune (circa 650V) precum şi componente care
devin fierbinţi atunci când sistemul funcţionează. Respectaţi
indicaţiile de pe etichetele de atenţionare ataşate în autoturism.
1

Înainte de a porni la drum


Compresor aer condiţionat Priză service
Cabluri de înaltă tensiune Motor electric (motor de trac-
(portocalii) ţiune)
Unitate de control alimentare Acumulator hibrid (acumula-
electrică şi convertor CC/CC tor de tracţiune)
Etichetă de atenţionare

43

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Fantă de ventilaţie acumulator hibrid (acumulator de tracţiune)

Pentru răcirea acumulatorului


hibrid (acumulator de tracţiune),
există o fantă de ventilaţie în
partea dreaptă a spătarului
scaunelor spate. Dacă fanta este
obturată, acumulatorul hibrid
(acumulator de tracţiune) se
poate supraîncălzi, ceea ce va
cauza reducerea puterii
acestuia.

Sistemul de întrerupere alimentare cu combustibil şi curent


pentru situaţii de urgenţă

Dacă senzorul de impact detectează un impact de o anumită


gravitate, sistemul de întrerupere a alimentării cu combustibil şi
curent pentru situaţii de urgenţă întrerupe curentul de înaltă tensiune
şi pompa de combustibil pentru a reduce riscul de electrocutare şi de
scurgere de combustibil. Dacă sistemul de întrerupere alimentare cu
combustibil şi curent pentru situaţii de urgenţă intervine, autoturismul
nu va reporni. Pentru a reporni sistemul hibrid, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

44

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Mesajele de avertizare ale sistemului hibrid

Când apare o defecţiune la sistemul hibrid sau se încearcă o operare


inadecvată, se afişează automat un mesaj.
1
Dacă pe afişajul multi-informaţio-
nal apare un mesaj de averti-
zare, citiţi mesajul şi urmaţi

Înainte de a porni la drum


indicaţiile. (→P. 493)

45

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Dacă se aprinde o lampă de avertizare, se afişează un mesaj de


avertizare, sau acumulatorul de 12 V este deconectat
Este posibil ca sistemul hibrid să nu pornească. În acest caz, încercaţi din
nou să porniţi sistemul. Dacă indicatorul „READY” nu se aprinde, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Pană de combustibil
Când autoturismul rămâne fără combustibil şi sistemul hibrid nu poate fi
pornit, alimentaţi cu cel puţin atâta combustibil încât lampa de avertizare
nivel scăzut de combustibil (→P. 490) să se stingă. Dacă în rezervor există
doar o cantitate mică de combustibil, este posibil ca sistemul hibrid să nu
poată porni. (Când autoturismul se află pe o suprafaţă plană, cantitatea
minimă de combustibil ce trebuie alimentată pentru ca lampa de avertizare
nivel scăzut de combustibil să se stingă este de circa 7,1 l [1,9 gal.,
1,6 Imp.gal.]. Această cantitate poate varia când autoturismul se află pe o
suprafaţă înclinată.)
■ Undele electromagnetice
● Componentele şi cablurile de înaltă tensiune ale autoturismelor hibrid
încorporează o protecţie electromagnetică şi de aceea emit aproximativ
aceeaşi cantitate de unde electromagnetice ca şi autoturismele
convenţionale cu motoare pe benzină sau ca aparatele electronice
casnice.
● Autoturismul dumneavoastră poate cauza interferenţe sonore cu unele
componente radio fabricate de alte companii.
■ Acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune)
Acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune) are o durată de utilizare
limitată. Durata de viaţă a acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)
poate varia în funcţie de stilul de conducere şi condiţiile de rulare.

46

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

ATENŢIE

■ Precauţii legate de tensiunea înaltă


Autoturismul este echipat cu sisteme CC şi CA de înaltă tensiune, precum şi
cu sisteme de 12 V. Sistemele CC şi CA de înaltă tensiune sunt foarte 1
periculoase şi pot cauza arsuri şi răniri grave sau chiar fatale prin
electrocutare.

Înainte de a porni la drum


● Nu atingeţi, nu demontaţi, nu scoateţi şi nu înlocuiţi niciodată
componentele de înaltă tensiune, cablurile sau conexiunile acestora.
● Temperatura sistemului hibrid va creşte după pornire, deoarece foloseşte
tensiune înaltă. Fiţi atenţi atât la tensiunea înaltă cât şi la temperatura
ridicată, şi respectaţi întotdeauna indicaţiile de pe etichetele de
atenţionare ataşate în autoturism.

● Nu încercaţi niciodată să deschideţi


orificiul de acces al prizei service
localizată în portbagaj. Priza pentru
service este utilizată numai când
autoturismul este supus unor operaţii
de service şi se foloseşte tensiune
înaltă.

47

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

ATENŢIE

■ Precauţii legate de accidentele pe şosea


Dacă autoturismul dumneavoastră este implicat într-un accident, respectaţi
următoarele măsuri de precauţie, pentru a reduce riscul de deces sau rănire
gravă:
● Opriţi autoturismul într-un loc sigur, pentru a preveni alte accidente.
În timp ce apăsaţi pedala de frână, aplicaţi frâna de parcare, treceţi
schimbătorul de viteze în poziţia P şi opriţi sistemul hibrid. Apoi eliberaţi
încet pedala de frână.
● Nu atingeţi componentele, cablurile şi conectorii de înaltă tensiune.
● Dacă extremităţile neizolate ale cablajului electric se află în afara/interiorul
autoturismului, se poate produce electrocutarea. Nu atingeţi niciodată
cablajele electrice.
● Dacă se produce o scurgere de lichid, evitaţi contactul cu acesta deoarece
poate fi electrolitul alcalin concentrat provenit de la acumulatorul hibrid
(acumulator de tracţiune). Dacă acesta intră în contact cu pielea sau cu
ochii, clătiţi imediat cu multă apă, şi dacă este posibil, cu soluţie de acid
boric. Consultaţi imediat un medic.
● Dacă are loc un incendiu în autoturismul hibrid, părăsiţi autoturismul cât
mai repede posibil. Folosiţi întotdeauna numai extinctoare destinate
incendiilor electrice. Folosirea chiar a unei cantităţi mici de apă poate fi
periculoasă.
● Dacă autoturismul trebuie remorcat, tractaţi-l cu roţile faţă ridicate de pe
sol. Dacă autoturismul este tractat cu roţile acţionate de motorul electric
(motorul de tracţiune) pe sol, motorul va continua să genereze
electricitate. Aceasta poate duce la scurgeri de curent care pot provoca un
incendiu. (→P. 477)
● Inspectaţi cu atenţie terenul de sub autoturism. Dacă observaţi pe sol
scurgeri de lichid, este posibil ca sistemul de alimentare cu combustibil să
se fi defectat. Părăsiţi autoturismul cât mai repede posibil.

48

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

ATENŢIE

■ Acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune)


Autoturismul dumneavoastră este echipat cu un acumulator hibrid capsulat
nichel-metal. Eliminarea incorectă reprezintă un pericol pentru mediu şi 1
există riscul de arsuri grave şi electrocutare, ceea ce poate duce la răniri
grave sau fatale.

Înainte de a porni la drum


NOTĂ

■ Fantă de ventilaţie acumulator hibrid (acumulator de tracţiune)


● Nu aşezaţi obiecte în zona fantelor de ventilaţie. Acumulatorul hibrid
(acumulatorul de tracţiune) se poate supraîncălzi şi defecta.
● Curăţaţi regulat fantele de ventilaţie pentru a preveni supraîncălzirea
acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune).
● Nu umeziţi şi nu permiteţi pătrunderea substanţelor străine în fantele de
ventilaţie, deoarece acest lucru ar putea cauza scurt circuit, deteriorând
acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune).
● Nu transportaţi în autoturism cantităţi mari de apă, ca de exemplu sticle cu
apă. Dacă apa se varsă peste acumulatorul hibrid (acumulator de
tracţiune), acesta se poate defecta. Duceţi autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru verificare.
● Dacă centura de siguranţă a scaunului din spate se separă de ghidaj (→P.
107), aceasta poate obstrucţiona fanta de ventilaţie a acumulatorului
hibrid (acumulator de tracţiune). Introduceţi centura de siguranţă în ghidaj
pentru a o utiliza.

49

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid
Ecranul de monitorizare energie/consum

Puteţi vizualiza starea sistemului hibrid pe ecranul tactil, pe ecranul


sistemului de navigaţie sau pe afişajul multi-informaţional.

„ecranul tactil” sau ecranul


sistemului de navigaţie
Afişajul multi-informaţional

Ecranul pentru monitorizarea energiei

Afişează fluxul de energie pe măsură ce acesta se modifică în funcţie


de condiţiile de rulare.
„ecranul tactil”
Apăsaţi „CAR”.
Dacă este afişat ecranul
„Consumption” (consum), atingeţi
„Energy” (energie).

50

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Stare Display

Când autoturismul este acţionat 1


de motorul electric (motor de
tracţiune)

Înainte de a porni la drum


Când autoturismul este acţionat
atât de motorul pe benzină, cât
şi de motorul electric (motor de
tracţiune)

Când autoturismul este acţionat


de motorul pe benzină

51

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Stare Display

Când autoturismul încarcă


acumulatorul hibrid (acumulator
de tracţiune)

Când nu există flux de energie

Nivel scăzut Maximă


Starea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune)

Aceste ilustraţii sunt doar simple exemple şi pot exista mici diferenţe faţă de
condiţiile curente.

52

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Sistemul de navigaţie
Apăsaţi „INFO”.
Dacă este afişat ecranul
„Consumption” (consum), atingeţi
„Energy” (energie). 1

Înainte de a porni la drum


Stare Display

Când autoturismul este acţionat


de motorul electric (motor de
tracţiune)

Când autoturismul este acţionat


atât de motorul pe benzină, cât
şi de motorul electric (motor de
tracţiune)

Când autoturismul este acţionat


de motorul pe benzină

53

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Stare Display

Când autoturismul încarcă


acumulatorul hibrid (acumulator
de tracţiune)

Când nu există flux de energie

Nivel scăzut Maximă


Starea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune)

Aceste ilustraţii sunt doar simple exemple şi pot exista mici diferenţe faţă de
condiţiile curente.

54

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Afişajul multi-informaţional
Apăsaţi butonul „DISP” pentru a
afişa monitorizarea energiei.

Înainte de a porni la drum


■ Numele şi semnificaţia fiecărei pictograme
Motor pe benzină
Acumulator hibrid
(acumulator de tracţiune)
Motor electric
(motor de tracţiune)

Stare Display

Când autoturismul este acţionat


de motorul electric (motor de
tracţiune)

Când autoturismul este acţionat


atât de motorul pe benzină, cât
şi de motorul electric (motor de
tracţiune)

55

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Stare Display

Când autoturismul este acţionat


de motorul pe benzină

Când autoturismul încarcă


acumulatorul hibrid (acumulator
de tracţiune)

Când nu există flux de energie

Nivel scăzut Maximă


Starea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune)

Aceste ilustraţii sunt doar simple exemple şi pot exista mici diferenţe faţă de
condiţiile curente.

56

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Ecranul cu informaţii despre parcurs

„ecranul tactil”
Apăsaţi „CAR”.
Dacă este afişat ecranul „Energy monitor” (monitorizare energie), atingeţi 1
„Consumption” (consum).

Înainte de a porni la drum


Consumul de combustibil din
ultimele 30 de minute
Distanţa rămasă până la
epuizarea combustibilului
(→P. 64)
Energia regenerată în ultimele
30 de minute
Un singur simbol indică 30 Wh.
Sunt afişate maxim 4 simboluri.
Ilustraţia este doar un exemplu şi pot exista mici diferenţe faţă de condiţiile
reale.

57

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Sistemul de navigaţie
Apăsaţi „INFO”.
Dacă este afişat ecranul „Energy monitor” (monitorizare energie), atingeţi
„Fuel consumption” (consum combustibil).

Consumul de combustibil din


ultimele 30 de minute
Energia regenerată în ultimele
30 de minute
Un singur simbol indică 30 Wh.
Sunt afişate maxim 4 simboluri.
Distanţa rămasă până la
epuizarea combustibilului
(→P. 64)
Ilustraţia este doar un exemplu şi pot exista mici diferenţe faţă de condiţiile
reale.

58

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Afişajul multi-informaţional
Apăsaţi butonul „DISP” pentru a
afişa ecranul cu consumul de
combustibil la 5 minute sau 1
minut. 1
Menţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a comuta displayul între

Înainte de a porni la drum


consum de combustibil în 5
minute şi 1 minut.
Displayul va alterna la fiecare
apăsare de buton.
Consumul de combustibil la intervale de 5 minute

Consum de combustibil
Afişează consumul mediu de
combustibil în ultimele 30 de
minute, la intervale de 5 minute,
sau în ultimele 15 minute, la
intervale de 1 minut.
Energie regenerată
Afişează cantitatea de energie
generată în ultimele 30 de
Consumul de combustibil
minute, la intervale de 5 minute,
la intervale de 1 minut sau în ultimele 15 minute, la
intervale de 1 minut.
Un simbol indică 50 Wh (display
interval de 5 minute) sau 30 Wh
(display interval de 1 minut).
Sunt afişate până la 8 simboluri.

59

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Indicator EV*1
Lampă indicatoare conducere
eco*1
Viteză medie*2
Consum mediu de
combustibil/economii eco*2
Utilizaţi drept referinţă consumul
mediu de combustibil.
*1: →P. 240
*2: Se va afişa valoarea curentă, de
la resetarea contorului de
parcurs. Aceste funcţii pot fi
resetate prin menţinerea apăsată
a butonului „TRIP” când apare fie
displayul pentru consumul de
combustibil la intervale de 5
minute fie cel pentru intervale de
1 minut.
Displayul poate fi comutat între
consum mediu de combustibil/
viteză medie şi economii eco.
(→P. 247)

60

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Înregistrarea consumului de combustibil lunar/Înregistrarea


economiilor Eco (numai afişaj multi-informaţional)

Apăsaţi butonul„DISP” pentru a


afişa înregistrarea consumului 1
de combustibil lunar sau
înregistrarea economiilor eco.

Înainte de a porni la drum


Menţineţi apăsat butonul„DISP”
pentru a comuta displayul între
înregistrarea consumului de
combustibil lunar şi înregistrarea
economiilor eco.
Displayul va alterna la fiecare
apăsare de buton.
Displayul pentru înregistrarea consumului de combustibil lunar
Afişează consumul mediu de combustibil pe ultimele 6 luni.

Consum mediu de combustibil


pe ultimele 6 luni
Indicator EV*
Lampă indicatoare conducere
eco*
Distanţă parcursă în fiecare
lună
*: →P. 240

61

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

Displayul pentru înregistrarea economiilor Eco


Prin setarea anterioară a consumului comparativ şi valorii pentru
benzină (→P. 246), diferenţa va fi calculată când consumul actual
este mai mic decât consumul comparativ, şi se va afişa suma de
bani economisită*1.
Când consumul comparativ este setat la 0, se va afişa costul
aferent consumului*1.
*1: Valoarea afişată este doar orientativă şi poate diferi de valoarea reală.
Economii sau costuri aferente
consumului pe ultimele 6 luni
Indicator EV*2
Lampă indicatoare conducere
eco*2
Distanţă parcursă în fiecare
lună
*2: →P. 240

62

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Display pentru nivelul de încărcare a acumulatorului hibrid


(acumulator de tracţiune)
Nivelul de încărcare a acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) este
controlat automat de sistemul hibrid. Din acest motiv, chiar dacă
1
electricitatea este recuperată prin frânare regenerativă, sau dacă
electricitatea este generată prin intermediul motorului pe benzină, este
posibil ca nivelul afişat de încărcare a acumulatorului hibrid (acumulator de

Înainte de a porni la drum


tracţiune) să nu atingă valoarea cea mai mare (nivel 8). Totuşi, acest lucru
nu indică o defecţiune.
■ Resetarea valorilor legate de consum
„ecranul tactil”
Prin selectarea mesajului „Clear” (ştergere) pe ecranul „Consumption”
(consum), se resetează valorile consumului de combustibil şi energiei
regenerate pentru ultimele 30 de minute.
Prin selectarea mesajului „Yes” (da) pe ecranul următor, se confirmă
resetarea tuturor datelor.
Sistemul de navigaţie
Prin selectarea opţiunii „Clear” (ştergere) pe ecranul „Consumption”
(consum) se resetează consumul de combustibil şi energia regenerată în
ultimele 30 de minute.
Prin selectarea opţiunii „Yes” (da) pe ecranul următor se confirmă resetarea
tuturor datelor.
Afişajul multi-informaţional
Dacă butonul „POWER” este în poziţia OFF, datele despre consumul mediu
de combustibil şi energia regenerată vor fi resetate.

63

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Resetarea înregistrării consumului de combustibil lunar/economiilor


eco
Menţineţi apăsat butonul „TRIP” în timp ce este afişată înregistrarea
consumului de combustibil lunar/economiilor eco.
Va apărea un mesaj de confirmare.
Menţineţi apăsat butonul „TRIP” pentru a reseta datele.
Apăsaţi butonul „DISP” pentru a anula operaţia de resetare. Ecranul va
reveni la afişajul anterior, dacă în circa 10 secunde nu este apăsat niciun
buton.
■ Distanţa rămasă până la epuizarea combustibilului
Afişează distanţa maximă estimată care mai poate fi parcursă cu cantitatea
de combustibil rămasă în rezervor.
Distanţa este calculată pe baza consumului mediu de combustibil.
De aceea, este posibil ca distanţa reală care mai poate fi parcursă să difere
de cea afişată.
■ Contorul de kilometraj/contorul de parcurs/distanţa până la golirea
rezervorului
Contorul de kilometraj/contorul de parcurs/distanţa până la golirea
rezervorului nu vor fi afişate în timp ce este afişată înregistrarea consumului
de combustibil lunar sau a economiilor eco.

64

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid
Recomandări privind conducerea autoturismului hibrid

Pentru o conducere economică şi ecologică, acordaţi atenţie


punctelor următoare:

■ Utilizarea modului de conducere Eco


La utilizarea modului de conducere Eco, cuplul corespunzător 1
forţei de apăsare a pedalei de acceleraţie poate fi dezvoltat mai
uniform decât în condiţii obişnuite. În plus, funcţionarea

Înainte de a porni la drum


sistemului de aer condiţionat (încălzire/răcire) va fi minimizată,
optimizând economia de combustibil. (→P. 218)
■ Utilizarea indicatorului sistemului hibrid
Conducerea ecologică este posibilă menţinând indicatorul
sistemului hibrid în zona Eco. (→P. 239)
■ Când frânaţi autoturismul
Asiguraţi-vă că acţionaţi frânele uşor şi din timp. La micşorarea
vitezei, poate fi reţinută o mare cantitate de energie electrică.
■ Întârzieri
Accelerarea şi decelerarea repetată, precum şi aşteptarea
îndelungată la semafoare vor conduce la un consum mare de
combustibil. Înainte de plecare verificaţi rapoartele despre trafic
şi evitaţi întârzierile cât de mult posibil. Când vă confruntaţi cu o
întârziere, eliberaţi uşor pedala de frână pentru a permite
autoturismului să se deplaseze puţin înainte, evitând apăsarea
excesivă a pedalei de acceleraţie. Procedând astfel, se poate
controla consumul excesiv de combustibil.

65

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Conducerea pe autostradă
Controlaţi viteza autoturismului şi menţineţi-o constantă. De
asemenea, înainte de oprirea la un punct de taxare sau într-un
loc similar, acordaţi timp suficient eliberării acceleraţiei şi apăsaţi
uşor frânele. La micşorarea vitezei, poate fi reţinută o mare
cantitate de energie electrică.
■ Pornire/oprire aer condiţionat

Opriţi aerul condiţionat ( ) dacă nu este necesar.


Procedând astfel, se poate controla consumul excesiv de
combustibil.
Pe timp de vară: La temperaturi ridicate, utilizaţi modul de
recirculare a aerului. Procedând astfel, se poate reduce sarcina
sistemului de aer condiţionat, reducându-se de asemenea
consumul de combustibil.
Pe timp de iarnă: Deoarece motorul pe benzină nu se va opri
automat înainte ca motorul şi habitaclul autoturismului să se
încălzească, se va consuma combustibil. De asemenea,
consumul de combustibil poate fi îmbunătăţit prin evitarea
utilizării în exces a dispozitivului de încălzire.
■ Verificarea presiunii în anvelope
Verificaţi frecvent presiunea în anvelope. Presiunea în anvelope
necorespunzătoare poate cauza consum mare de combustibil.
De asemenea, deoarece anvelopele de zăpadă pot produce
fricţiune foarte mare, utilizarea acestora pe drumurile uscate
poate conduce la consumuri mari de combustibil. Utilizaţi
anvelope care sunt adecvate sezonului.

66

PRIUS_EE (OM47706E)
1-1. Sistemul hibrid

■ Bagajele
Transportarea unor bagaje grele poate conduce la un consum
mare de combustibil. Evitaţi transportul bagajelor care nu sunt
necesare. Instalarea unui portbagaj de acoperiş mare poate, de
1
asemenea, cauza un consum mare de combustibil.
■ Încălzirea înainte de pornirea la drum

Înainte de a porni la drum


Deoarece motorul pe benzină porneşte şi se opreşte automat
când este rece, nu este necesară încălzirea motorului. În plus,
conducerea frecventă pe distanţe scurte va cauza încălzirea
repetată a motorului, ceea ce poate conduce la consum mare de
combustibil.

67

PRIUS_EE (OM47706E)
1-2. Informaţii despre chei
Cheile

Împreună cu autoturismul sunt livrate următoarele chei.

Cheile electronice
• Acţionarea sistemului
inteligent de acces şi
pornire (→P. 71)
• Acţionarea telecomenzii
(→P. 93)
• Acţionarea sistemului de aer
condiţionat cu telecoman-
da* (→P. 353)
Cheile mecanice
Plăcuţa cu codul cheii
*: Dacă există în dotare

Utilizarea cheii mecanice

Pentru a extrage cheia


mecanică, apăsaţi butonul de
deblocare şi scoateţi cheia.
După utilizarea cheii mecanice,
plasaţi-o în interiorul cheii
electronice. Păstraţi permanent
cheia mecanică în cheia
electronică. Dacă bateria cheii
electronice s-a descărcat sau
funcţia de acces nu funcţionează
corect, aveţi nevoie de cheia
mecanică. (→P. 550)

68

PRIUS_EE (OM47706E)
1-2. Informaţii despre chei

■ Plăcuţa cu codul cheii


Păstraţi plăcuţa într-un loc sigur, de exemplu în portofel, dar nu în
autoturism. În cazul în care pierdeţi o cheie mecanică, trebuie confecţionată
o altă cheie de către un dealer sau atelier service autorizat Toyota sau un
1
atelier service specializat, folosind plăcuţa cu codul cheii. (→P. 549)
■ Când călătoriţi cu avionul

Înainte de a porni la drum


Dacă luaţi cheia electronică la bordul avionului, asiguraţi-vă că nu apăsaţi
niciun buton de pe cheia electronică atunci când sunteţi în interiorul
aeronavei. Dacă aveţi o cheie electronică în geantă, asiguraţi-vă că
butoanele nu pot fi apăsate accidental. Apăsarea unui buton poate duce la
emiterea de unde radio de către cheia electronică, acestea putând interfera
cu funcţionarea aeronavei.

69

PRIUS_EE (OM47706E)
1-2. Informaţii despre chei

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea cheii


Respectaţi următoarele instrucţiuni:
● Nu scăpaţi cheile pe jos, nu le supuneţi la şocuri puternice şi nu le îndoiţi.
● Nu expuneţi cheile la temperaturi ridicate, perioade îndelungate de timp.
● Nu udaţi cheile şi nu le spălaţi într-un aparat de spălare cu ultrasunete etc.
● Nu ataşaţi de chei materiale metalice sau magnetice şi nu aşezaţi cheile în
apropierea unor materiale de acest tip.
● Nu dezasamblaţi cheile.
● Nu lipiţi etichete sau orice alte materiale pe suprafaţa cheii electronice.
● Nu aşezaţi cheile lângă obiecte care produc câmpuri magnetice, ca de
exemplu televizoare, sisteme audio sau lângă echipamente medicale
electrice, cum ar fi aparatura medicală de frecvenţă joasă.
■ Purtarea la dumneavoastră a cheii electronice
Purtaţi cheia electronică la o distanţă de minim 10 cm (3,9 in.) faţă de
aparatura electrică aflată în funcţiune. Undele radio emise de aparatura
electrică pe o rază de 10 cm (3,9 in.) faţă de cheia electronică pot interfera
cu cheia, cauzând funcţionarea defectuoasă a acesteia.
■ În cazul unei defecţiuni a sistemului inteligent de acces şi pornire sau a
altor probleme referitoare la cheie
Duceţi autoturismul împreună cu toate cheile electronice furnizate la un
dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat.
■ Când pierdeţi o cheie a autoturismului
Dacă aţi pierdut o cheie, riscul de furt al autoturismului creşte semnificativ.
Vizitaţi imediat orice dealer autorizat Toyota sau atelier service specializat,
având la dumneavoastră toate cheile electronice rămase, care v-au fost
furnizate odată cu autoturismul.

70

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor
Sistemul inteligent de acces şi pornire

Pentru efectuarea următoarelor operaţii, este suficient să aveţi la


dumneavoastră cheia electronică, de exemplu în buzunar.
(Şoferul trebuie să poarte întotdeauna asupra sa cheia electronică.)

Înainte de a porni la drum


Deblochează şi blochează portierele (→P. 72)
Deblochează şi blochează hayonul (→P. 73)
Porneşte şi opreşte sistemul hibrid (→P. 206)

71

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Blocarea şi deblocarea portierelor

Mânerele portierelor din faţă (inclusiv mânerul portierei


pasagerului faţă, dacă dispune de funcţia de acces)
Apucaţi mânerul pentru a
debloca portierele.
Asiguraţi-vă că atingeţi senzorul
de pe spatele mânerului.
Portierele nu pot fi deblocate timp
de 3 secunde de la blocare.

Atingeţi senzorul de blocare


(cavitatea din partea superioară
a mânerului portierei) pentru a
bloca portierele.

72

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Hayonul (autoturisme echipate cu funcţie de acces pentru


portierele faţă şi spate)
Apăsaţi pe butonul de deblocare
pentru a debloca toate portierele.
1
Portierele nu pot fi deblocate timp
de 3 secunde de la blocare.

Înainte de a porni la drum


Apăsaţi pe butonul de blocare
pentru a bloca toate portierele.

73

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Amplasarea antenelor şi raza de acţiune

■ Amplasarea antenelor
Autoturisme cu funcţie de acces inclusă în portiera şoferului
Antenele din exteriorul
habitaclului
Antenele din interiorul
habitaclului

Autoturisme cu funcţie de acces pentru portierele faţă şi spate


Antenele din exteriorul
habitaclului
Antenele din interiorul
habitaclului
Antena de pe portbagaj

74

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Raza de acţiune (zonele în care poate fi detectată cheia


electronică)
Autoturisme cu funcţie de acces inclusă în portiera şoferului
Când blocaţi sau deblocaţi
1
portiera
Sistemul poate fi acţionat

Înainte de a porni la drum


când cheia electronică este
la circa 0,7 m (2,3 ft.) de
mânerul portierei şoferului.
Când porniţi sistemul
hibrid sau când schimbaţi
modurile butonului
„POWER”
Sistemul poate fi acţionat
când cheia electronică este
în interiorul autoturismului.

75

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Autoturisme cu funcţie de acces pentru portierele faţă şi spate


Când blocaţi sau deblocaţi
portierele
Sistemul poate fi acţionat
când cheia electronică este
la maxim 0,7 m (2,3 ft.) de
mânerul exterior al oricărei
portiere din faţă sau de
butonul de deschidere a
hayonului. (Pot fi acţionate
doar portierele care permit
detectarea cheii.)
Când porniţi sistemul
hibrid sau când schimbaţi
modurile butonului
„POWER”
Sistemul poate fi acţionat
când cheia electronică este
în interiorul autoturismului.

76

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Semnale de funcţionare
Luminile de avarie clipesc pentru a indica blocarea/deblocarea portierelor.
(Blocare: o dată; Deblocare: de două ori)
■ Dacă portiera nu poate fi blocată de către senzorul de blocare din 1
partea superioară a mânerului portierei

Dacă portiera nu se blochează la

Înainte de a porni la drum


atingerea zonei de deasupra senzorului,
încercaţi să o blocaţi atingând simultan
atât zona de deasupra, cât şi pe cea de
sub senzor.

77

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Alarmele şi lămpile de avertizare


Pentru a preveni furtul autoturismului şi posibilele accidente cauzate de
utilizarea greşită a acestuia, autoturismul este dotat cu o combinaţie de
alarme interioare şi exterioare şi lămpi de avertizare. Luaţi măsuri
corespunzătoare pentru a răspunde oricărui mesaj de avertizare apărut pe
afişajul multi-informaţional. (→P. 493)
Următorul tabel descrie condiţiile şi procedurile de corectare în cazul în care
pornesc doar alarmele.

Alarmă Situaţie Procedură de corectare


S-a încercat blocarea
Scoateţi cheia
portierelor cu funcţia de
electronică din
Alarma interioară acces, în timp ce cheia
habitaclu şi blocaţi din
emite un singur electronică se afla încă în
nou portierele
sunet metalic, iar habitaclu
alarma exterioară S-a încercat ieşirea din
sună o dată, timp autoturism şi blocarea Dezactivaţi butonul
de 5 secunde*1 portierelor fără „POWER” şi blocaţi
dezactivarea prealabilă a din nou portierele
butonului „POWER”
Alarma
exterioară sună o S-a încercat blocarea Închideţi toate
singură dată, autoturismului în timp ce o portierele şi blocaţi-le
timp de 5 portieră era deschisă din nou
secunde

78

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Alarmă Situaţie Procedură de corectare


Butonul „POWER” a fost
comutat în modul
Alarma interioară
ACCESORII când portiera Dezactivaţi butonul
emite continuu
şoferului era deschisă (sau „POWER” şi închideţi 1
un sunet
aceasta a fost deschisă în portiera şoferului
metalic*1
timp ce butonul „POWER”

Înainte de a porni la drum


era în modul ACCESORII)
Cu butonul „POWER”
activat sau în modul Aduceţi maneta
ACCESORII, s-a încercat schimbătorului de
Alarma interioară
deschiderea portierei şi viteze în poziţia P şi
emite continuu*1
ieşirea din autoturism cu dezactivaţi butonul
schimbătorul de viteze în „POWER”
altă poziţie decât P
Cu butonul „POWER”
Aduceţi maneta
activat sau în modul
schimbătorului de
ACCESORII, portiera şofe-
Alarma interioară viteze în poziţia P,
rului a fost închisă după ce
şi cea exterioară dezactivaţi butonul
cheia a fost scoasă din
emit continuu*1 „POWER” şi închideţi
autoturism, cu maneta
din nou portiera
schimbătorului de viteze în
şoferului
altă poziţie decât P

79

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Alarmă Situaţie Procedură de corectare


Bateria cheii electronice Înlocuiţi bateria cheii
este descărcată electronice
Alarma interioară S-a încercat pornirea
emite un singur sistemului hibrid fără
sunet metalic*1 Porniţi sistemul hibrid
prezenţa cheii electronice,
cu cheia electronică*2
sau cheia electronică nu a
funcţionat corespunzător
Portiera şoferului a fost
închisă după ce cheia Dezactivaţi butonul
electronică a fost scoasă „POWER” şi închideţi
din autoturism şi butonul din nou portiera
Alarma interioară „POWER” nu a fost şoferului
emite un singur dezactivat
sunet metalic, iar
alarma exterioară Un pasager a părăsit
emite 3 bipuri*1 autoturismul cu cheia
Aduceţi din nou cheia
electronică asupra sa şi a
electronică în
închis portiera, fără ca
autoturism
butonul „POWER” să fie
dezactivat
*1: Va apărea un mesaj de avertizare pe afişajul multi-informaţional din
tabloul de bord.
*2: Dacă sistemul hibrid nu porneşte când cheia electronică este în
habitaclu, înseamnă că bateria cheii s-a descărcat sau că sunt
probleme cu recepţionarea semnalului de la cheie. (→P. 550)

80

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Funcţia antifurt
Dacă nu deschideţi o portieră în aproximativ 30 de secunde după
deblocarea autoturismului, sistemul antifurt îl reblochează automat.
■ Funcţia de protecţie a acumulatorului
Funcţia de protecţie a acumulatorului va fi activată pentru a împiedica 1
descărcarea bateriei de 12 V a cheii electronice şi a acumulatorului
autoturismului, în cazul în care autoturismul nu funcţionează un timp

Înainte de a porni la drum


îndelungat.
● În următoarele situaţii, poate dura un timp până sistemul inteligent de
acces şi pornire va debloca portierele.
• Cheia electronică a fost lăsată într-o zonă de aproximativ 2 m (6 ft.) în
afara autoturismului timp de cel puţin 10 minute.
• Sistemul inteligent de acces şi pornire nu a fost utilizat minimum 5 zile.
● Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire nu a fost utilizat minimum 14
zile, portierele nu pot fi deblocate de la nicio portieră, cu excepţia
portierei şoferului. În acest caz, apucaţi mânerul portierei şoferului sau
utilizaţi telecomanda sau cheia mecanică pentru a debloca portierele.

81

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Situaţii care afectează funcţionarea


Sistemul inteligent de acces şi pornire, telecomanda şi sistemul de
imobilizare utilizează unde radio slabe. În următoarele situaţii, comunicarea
dintre cheia electronică şi autoturism poate fi afectată, împiedicând sistemul
inteligent de acces şi pornire, telecomanda şi sistemul de imobilizare să
funcţioneze corect. (Modalităţi de remediere: →P. 550)
● Dacă bateria cheii electronice s-a descărcat
● Aproape de un releu TV, o centrală electrică, o staţie de benzină, un post
de radio, un ecran mare, un aeroport sau orice instalaţie care generează
unde radio puternice sau zgomote electrice
● Când transportaţi un radio portabil, un telefon mobil, un telefon fără fir
sau orice alte dispozitive de comunicaţii wireless
● Când cheia electronică intră în contact cu următoarele obiecte metalice
sau este acoperită de acestea
• Carduri la care sunt ataşate folii de aluminiu
• Cutii de ţigări cu folie de aluminiu pe interior
• Portmonee sau poşete cu ornamente metalice
• Monede
• Dispozitiv de încălzire a mâinilor, confecţionat din metal
• Suporturi media, ca de exemplu CD-uri sau DVD-uri
● Dacă în apropiere este utilizată o altă cheie cu telecomandă (care emite
unde radio)
● Când purtaţi cheia electronică împreună cu următoarele articole, care
emit unde radio
• Cheia electronică a altui autoturism sau o telecomandă care emite
unde radio
• Computere personale sau asistenţi digitali personali (PDA-uri)
• Playere audio digitale
• Sisteme portabile de jocuri
● Dacă pe lunetă sunt lipite folii fumurii cu conţinut metalic sau obiecte
metalice

82

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Observaţie pentru funcţia de acces


● Chiar dacă cheia electronică se află în zona de acţiune (zonele de
detectare), este posibil ca sistemul să nu funcţioneze corespunzător în
următoarele cazuri:
• Cheia electronică este prea aproape de geam sau de mânerul exterior 1
al portierei, aproape de sol sau la înălţime, în momentul blocării sau
deblocării portierelor.
• Cheia electronică se află pe tabloul de bord, pe capacul portbagajului,

Înainte de a porni la drum


pe podea, în buzunarul unei portiere sau în torpedou la pornirea
sistemului hibrid sau la schimbarea poziţiei butonului „POWER”.
● Nu lăsaţi cheia electronică pe tabloul de bord sau lângă buzunarele
portierelor când părăsiţi autoturismul. În funcţie de condiţiile de recepţie a
undelor radio, este posibil ca acestea să fie detectate de antena din
exteriorul autoturismului şi portierele să se blocheze din exterior, blocând
astfel cheia electronică în interiorul autoturismului.
● Când cheia electronică se află în zona de acţiune, portierele pot fi
blocate sau deblocate de oricine.
● Chiar dacă cheia electronică nu se află în autoturism dar se află aproape
de geam, sistemul hibrid poate fi pornit.
● Este posibil ca portierele să se deblocheze dacă pe mânerul portierei
cade o cantitate mare de apă, cum ar fi în timpul ploii sau într-o
spălătorie auto, atunci când cheia electronică este în zona de acţiune.
(Portiera se va bloca automat după aproximativ 30 de secunde, dacă
portierele nu sunt deschise şi închise.)
● Dacă telecomanda este folosită la blocarea portierelor când cheia
electronică se află lângă autoturism, există posibilitatea ca portiera să nu
se deblocheze prin funcţia de acces. (Utilizaţi telecomanda pentru a
debloca portierele.)

83

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Notă privind blocarea portierelor


● Atingerea senzorului de blocare a portierei dacă purtaţi mănuşi poate
întârzia sau împiedica operaţia de blocare. Scoateţi-vă mănuşile şi
atingeţi din nou senzorul.
● Când operaţia de blocare este efectuată folosind senzorul de blocare,
semnalele de recunoaştere vor fi indicate în două momente consecutive.
Apoi, nu vor mai fi emise semnale de recunoaştere.
● Dacă mânerul portierei se umezeşte în timp ce cheia electronică se află
în raza de acţiune, portiera se poate bloca şi debloca repetat. În timpul
spălării autoturismului, ţineţi cheia într-un loc aflat la minim 2 m (6 ft.)
distanţă de autoturism. (Aveţi grijă să nu se fure cheia.)
● Când cheia electronică este în autoturism şi mânerul unei portiere se
umezeşte în timpul spălării autoturismului, se va auzi un semnal sonor în
exteriorul autoturismului. Opriţi alarma, blocaţi toate portierele.
● Este posibil ca senzorul de blocare să nu funcţioneze corespunzător
dacă vine în contact cu gheaţă, zăpadă, noroi etc. Curăţaţi senzorul de
blocare şi încercaţi sa-l activaţi din nou sau utilizaţi senzorul de blocare
din partea inferioară a mânerului portierei.
● În timpul acţionării mânerului, unghiile pot zgâria portiera. Aveţi grijă să
nu deterioraţi suprafaţa portierei sau să vă rupeţi unghiile.

84

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Notă privind funcţia de deblocare


● O intrare bruscă în raza de acţiune sau o apropiere rapidă de mânerul
portierei poate împiedica deblocarea portierelor. În acest caz, readuceţi
mânerul portierei în poziţia iniţială şi verificaţi dacă portierele s-au
deblocat înainte de a acţiona din nou mânerul.
1
● Dacă purtaţi mănuşi când trageţi de mânerul portierei, este posibil ca
aceasta să nu se deblocheze. Scoateţi mănuşile şi atingeţi din nou
senzorul de pe spatele mânerului portierei.

Înainte de a porni la drum


● Dacă mânerul portierei se umezeşte în timp ce cheia electronică se află
în raza de acţiune, portiera se poate bloca şi debloca repetat. În timpul
spălării autoturismului, ţineţi cheia într-un loc aflat la minim 2 m (6 ft.)
distanţă de autoturism. (Aveţi grijă să nu se fure cheia.)
● Dacă în raza de acţiune se află o altă cheie electronică, timpul de
răspuns pentru deblocarea portierelor după apucarea mânerului unei
portiere poate fi puţin mai lung.
● În timpul acţionării mânerului, unghiile pot zgâria portiera. Aveţi grijă să
nu deterioraţi suprafaţa portierei sau să vă rupeţi unghiile.
■ Dacă nu conduceţi autoturismul o perioadă lungă de timp
● Pentru a preveni furtul autoturismului, nu lăsaţi cheia electronică la mai
puţin de 2 m (6 ft.) de acesta.
● Sistemul inteligent de acces şi pornire poate fi dezactivat în prealabil.
(→P. 583)
■ Pentru buna funcţionare a sistemului
Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră cheia electronică atunci când
acţionaţi sistemul. Nu apropiaţi prea mult cheia electronică de autoturism,
dacă acţionaţi sistemul din afara acestuia.
În funcţie de poziţia şi modul de păstrare a cheii electronice, este posibil ca
aceasta să nu fi fost detectată corect, iar sistemul să nu funcţioneze
corespunzător. (Este posibil a funcţia de prevenire a blocării portierelor să
nu opereze.)

85

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Dacă sistemul inteligent de acces şi pornire nu funcţionează


corespunzător
● Blocarea şi deblocarea portierelor: Utilizaţi cheia mecanică. (→P. 550)
● Pornirea sistemului hibrid: →P. 551
■ Descărcarea bateriei cheii electronice
● Durata standard de viaţă a bateriei este între 1 şi 2 ani.
● Dacă bateria este aproape descărcată, la oprirea sistemului hibrid se va
auzi o alarmă în habitaclu. (→P. 78)
● Deoarece cheia electronică primeşte permanent unde radio, bateria se
va descărca, chiar şi dacă această cheie nu este utilizată. Următoarele
situaţii indică faptul că este posibil ca bateria cheii electronice să se fi
descărcat. Dacă este necesar, înlocuiţi bateria. (→P. 445)
• Sistemul inteligent de acces şi pornire sau telecomanda nu
funcţionează.
• Zona de acţiune devine mai mică.
• Indicatorul cu led de pe suprafaţa cheii nu se aprinde.
● Pentru a evita deteriorarea, nu lăsaţi cheia electronică la o distanţă mai
mică de 1 m (3 ft.) faţă de următoarele aparate electrice care emit
câmpuri magnetice:
• Televizoare
• Computere
• Telefoane mobile sau fără fir şi încărcătoare de baterii
• Telefoane mobile sau fără fir puse la încărcat
• Plite din sticlă ceramică
• Lămpi de birou
■ Când bateria cheii electronice s-a descărcat complet
→P. 445
■ Personalizarea
Setările (de exemplu, pentru sistemul inteligent de acces şi pornire) pot fi
schimbate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

86

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Certificarea sistemului inteligent de acces şi pornire


Prin prezenta, Tokai Rika Co. Ltd. declară că modelul B74EA este conform
cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Înainte de a porni la drum

87

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

88

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Înainte de a porni la drum

89

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Prin prezenta, Tokai Rika Co. Ltd. declară că modelul B74EA este conform
cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

90

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Prin prezenta, Tokai Rika Co. Ltd. declară că modelul B72UA este conform
cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Înainte de a porni la drum

91

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

ATENŢIE

■ Recomandări privind interferenţa cu dispozitivele electronice


● Persoanele cu stimulatoare sau defibrilatoare cardiace trebuie să stea la o
distanţă rezonabilă faţă de antenele sistemului inteligent de acces şi
pornire. (→P. 74)
Undele radio pot afecta funcţionarea acestor echipamente. Dacă este
necesar, funcţia de acces poate fi dezactivată. Pentru informaţii
suplimentare, ca de exemplu frecvenţa undelor radio şi temporizarea
emiterii acestora, adresaţi-vă unui dealer sau service autorizat Toyota, ori
unui alt atelier service specializat. Apoi, consultaţi un medic pentru a
vedea dacă trebuie dezactivată funcţia de acces.
● Persoanele care utilizează dispozitive medicale electrice, altele decât
stimulatoarele sau defibrilatoarele cardiace, trebuie să consulte
producătorul pentru informaţii referitoare la funcţionarea dispozitivelor sub
influenţa undelor radio.
Undele radio pot avea efecte neprevăzute asupra funcţionării acestor
dispozitive medicale.
Pentru dezactivarea funcţiei de acces, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau oricărui atelier service specializat.
La autoturismele cu sistem de ecran tactil sau de navigaţie, funcţia de acces
poate fi dezactivată personal. (→P. 583)

92

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor
Telecomanda

Telecomanda poate fi utilizată pentru blocarea şi deblocarea


autoturismului.

Blochează toate portierele


Deblochează toate 1
portierele.
Acţionează sistemul de aer

Înainte de a porni la drum


condiţionat cu
telecomandă*
(→P. 353)
ITN13P181
*: Dacă există în dotare

■ Semnale de funcţionare
Luminile de avarie clipesc pentru a indica blocarea/deblocarea portierelor.
(Blocare: o dată; Deblocare: de două ori)
■ Avertizarea sonoră închidere necorespunzătoare a portierei
Dacă încercaţi să blocaţi portierele când una din portiere nu este bine
închisă, se va auzi o avertizare sonoră continuă, timp de 5 secunde.
Închideţi bine portiera pentru a opri avertizarea sonoră şi blocaţi din nou
autoturismul.

93

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Funcţia antifurt
→P. 81
■ Alarma (dacă există în dotare)
Utilizarea telecomenzii pentru blocarea portierelor va activa sistemul de
alarmă.
■ Situaţii care afectează funcţionarea
→P. 82
■ Dacă telecomanda nu funcţionează corespunzător
Blocarea şi deblocarea portierelor: Utilizaţi cheia mecanică. (→P. 550)
■ Descărcarea bateriei cheii electronice
→P. 86
■ Când bateria cheii electronice s-a descărcat complet
→P. 445
■ Personalizarea
Setările (de exemplu funcţia de deblocare a portierei) pot fi modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

94

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor
Portierele

Autoturismul poate fi blocat şi deblocat cu ajutorul funcţiei de acces,


cu telecomanda sau cu butonul de blocare a portierelor.

■ Funcţia de acces
→P. 71 1

■ Telecomanda
→P. 93

Înainte de a porni la drum


■ Butonul de blocare a portierelor
Blochează toate portierele
Deblochează toate
portierele

■ Butoane interioare de blocare


Blochează portiera
Deblochează portiera
Portiera şoferului poate fi
deschisă din interior, chiar
dacă butoanele de blocare se
află în poziţia blocat.

95

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

Blocarea din exterior a portierelor din faţă fără a folosi cheia

PASUL 1 Aduceţi butonul de blocare interior în poziţia de blocare.


PASUL 2 Închideţi portiera în timp ce trageţi de mânerul acesteia.
Portiera nu poate fi blocată dacă butonul „POWER” este în modul
ACCESORII sau activat, sau când cheia electronică a rămas în
autoturism.
Este posibil ca cheia să nu fie detectată corespunzător sau portiera să fie
blocată.

Sistemul de blocare a portierelor spate pentru siguranţa copiilor

Portiera nu poate fi deschisă din


interior, dacă butonul de blocare
a fost activat.
Deblocare
Blocare
Aceste butoane de blocare pot fi
setate să împiedice deschiderea
portierelor din spate de către
copii. Apăsaţi pe fiecare buton al
portierelor din spate pentru a le
bloca.

96

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Utilizarea cheii mecanice


Portierele pot fi blocate şi deblocate şi cu cheia mecanică.
(→P. 550)
■ Dacă nu se utilizează cheia corespunzătoare 1
Cilindrul cheii se roteşte liber pentru izolarea mecanismului interior.
■ Personalizarea

Înainte de a porni la drum


Puteţi modifica setările (cum ar fi funcţia de deblocare cu ajutorul unei chei).
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

ATENŢIE

■ Pentru prevenirea unui accident


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie în timpul conducerii.
În caz contrar, portiera se poate deschide, iar pasagerul poate să cadă din
autoturism, putând fi rănit grav sau mortal.
● Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă.
● Asiguraţi-vă că portierele sunt închise corespunzător.
● În timpul mersului, nu trageţi de mânerele interioare ale portierelor.
Portierele se pot deschide, iar pasagerii pot fi aruncaţi din autoturism,
ceea ce poate duce la rănirea gravă sau chiar mortală a acestora.
Aveţi grijă mai ales la portierele din faţă, deoarece acestea se pot
deschide chiar dacă butoanele de blocare interioare sunt în poziţia blocat.
● Dacă pe locurile din spate se află copii, activaţi butoanele de blocare
pentru siguranţa copiilor.
■ La deschiderea sau închiderea unei portiere
Verificaţi condiţiile din jur, cum ar fi dacă autoturismul este în pantă, dacă
există spaţiu suficient pentru deschiderea unei portiere sau dacă este vânt
puternic. La deschiderea sau închiderea portierei, apucaţi strâns mânerul
pentru preveni orice mişcare neprevăzută a acesteia.

97

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor
Hayon

Hayonul poate fi blocat/deblocat şi deschis prin aplicarea


următoarelor proceduri.

■ Blocarea şi deblocarea hayonului


Funcţia de acces
→P. 71
Telecomanda
→P. 93
Butonul de blocare a portierelor
→P. 95
■ Deschiderea hayonului din afara autoturismului
Ridicaţi hayonul ţinând
simultan apăsat butonul de
deschidere a hayonului.

Când închideţi hayonul

Coborâţi hayonul apucând de


mânerul acestuia, apoi apăsaţi
pe hayon dinspre exterior pentru
a-l închide.
Aveţi grijă să nu trageţi în lateral
când închideţi hayonul cu ajutorul
mânerului.

98

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

■ Lampa din portbagaj


Lampa din portbagaj se aprinde când hayonul este deschis şi comutatorul
lămpii din portbagaj este activat.

Activare 1

Dezactivat

Înainte de a porni la drum


■ Dacă butonul de deschidere hayon este inoperant
Hayonul poate fi deblocat din interior.
PASUL 1 Ridicaţi panoul central din podeaua portbagajului. (→P. 388)

PASUL 2 Scoateţi capacul.

PASUL 3 Mişcaţi maneta.

99

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

ATENŢIE

■ Recomandări în timpul conducerii


● Pe parcursul călătoriei ţineţi hayonul închis.
Dacă hayonul este lăsat deschis în timpul conducerii, acesta se poate lovi
de obiectele alăturate sau bagajele pot fi proiectate afară din autoturism,
provocând un accident.
În plus, gazele de eşapament pot pătrunde în habitaclu, cauzând decesul
sau periclitând grav sănătatea pasagerilor. Închideţi hayonul înainte de a
urca la volan.
● Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că hayonul este complet închis.
Dacă hayonul nu este închis complet, acesta se poate deschide brusc în
timpul deplasării, putând cauza un accident.
● Nu permiteţi niciodată vreunei persoane să călătorească în portbagaj. În
cazul unei frânări bruşte, viraj brusc sau al unei coliziuni, acea persoană
poate fi rănită mortal sau grav.
■ Când în autoturism se află copii
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la deces sau răniri grave.
● Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi în portbagaj.
Dacă un copil se încuie accidental în portbagaj, poate suferi un şoc termic.
● Nu permiteţi copiilor să deschidă sau să închidă hayonul.
În caz contrar, hayonul poate se poate deplasa accidental sau copilul îşi
poate prinde mâinile, capul sau gâtul în hayonul care se închide.

100

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

ATENŢIE

■ Acţionarea hayonului
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la prinderea unor părţi ale corpului, 1
cauzând decesul sau răniri grave.
● Eliminaţi orice surplus de greutate de pe hayon, cum ar fi zăpada, înainte

Înainte de a porni la drum


de a-l deschide. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la
căderea şi reînchiderea hayonului după ce a fost deschis.
● Când deschideţi sau închideţi hayonul, verificaţi cu atenţie dacă zona din
jur este sigură.
● Dacă este cineva în apropiere, asiguraţi-vă că este în siguranţă şi anunţaţi
că hayonul se va deschide sau închide.
● Fiţi atenţi la deschiderea sau închiderea hayonului când bate vântul,
deoarece hayonul se poate mişca brusc dacă vântul este puternic.

● Hayonul poate să cadă dacă nu este


deschis complet. Este mai dificil de
deschis hayonul când autoturismul se
află în pantă decât pe teren orizontal,
de aceea fiţi atenţi la hayonul care se
poate deschide sau închide de la sine.
Asiguraţi-vă că hayonul este deschis
complet şi bine fixat înainte de a folosi
portbagajul.

101

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

ATENŢIE

● Când închideţi hayonul, aveţi deosebită


grijă să nu vă prindeţi degetele etc.
● La închiderea hayonului, apăsaţi-l uşor
pe suprafaţa exterioară. Este posibil să
vă prindeţi mâinile dacă închideţi
complet hayonul folosind mânerul.

● Nu trageţi de tija de susţinere cu amortizor a hayonului pentru a-l închide


şi nu vă agăţaţi de tija de susţinere cu amortizor a hayonului.
În caz contrar, este posibil să vă prindeţi mâinile sau puteţi cauza ruperea
tijei de susţinere cu amortizor a hayonului, provocând un accident.
● Dacă pe hayon este fixat un suport de biciclete sau un alt obiect greu,
hayonul se poate închide brusc după deschidere, cauzând prinderea şi
rănirea mâinilor, capului sau gâtului persoanei respective. Pentru
instalarea unui dispozitiv suplimentar pe hayon, se recomandă utilizarea
unui dispozitiv original Toyota.

102

PRIUS_EE (OM47706E)
1-3. Deschiderea, închiderea şi blocarea portierelor

NOTĂ

■ Tije de susţinere cu amortizor ale hayonului


Hayonul este echipat cu tije de susţinere cu amortizor care să susţină
hayonul în poziţie. 1
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate provoca deteriorarea tijei de susţinere cu

Înainte de a porni la drum


amortizor a hayonului, ducând la defectarea acestuia.

● Nu ataşaţi obiecte străine, cum ar fi


autocolante, folii de plastic sau etichete
adezive, de tija de susţinere cu
amortizor.
● Nu atingeţi tijele de susţinere cu
Tije de susţinere cu amortizor amortizor cu mănuşi sau orice alt
material textil.
● Nu ataşaţi pe hayon alte accesorii
decât cele originale Toyota.
● Nu puneţi mâna pe tija de susţinere cu
amortizor şi nu aplicaţi forţe laterale.

103

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Scaunele din faţă

Maneta de reglare a poziţiei


scaunului
Maneta de reglare a
înclinării spătarului
Manetă reglare pe înălţime*
Buton reglare suport
lombar*
*: Pentru scaunul şoferului

Tetierele active

Când spatele ocupantului apasă


spătarul scaunului în cazul unei
coliziuni din spate, tetiera se
deplasează uşor spre înainte şi
în sus pentru a reduce riscul de
traumatism cervical pentru
ocupantul scaunului respectiv.

104

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

■ Tetierele active
Chiar şi o forţă redusă aplicată spătarului poate determina deplasarea
tetierei. La împingerea forţată în sus a unei tetiere blocate, structura
interioară a tetierei poate deveni vizibilă. Aceasta nu indică existenţa unei
1
probleme.

În cursul unei

Înainte de a porni la drum


coliziuni din
spate

Structura
interioară

ATENŢIE

■ Reglarea scaunului
● Pentru a reduce riscul de a aluneca pe sub centură în timpul unei coliziuni,
nu înclinaţi scaunul mai mult decât este necesar.
Dacă scaunul este prea înclinat, centura transversală poate aluneca peste
coapse aplicând forţa de apăsare direct asupra abdomenului, sau centura
de siguranţă diagonală poate intra în contact cu gâtul, mărind riscul de
rănire sau de deces în cazul unui accident.
Nu reglaţi scaunul în timpul mersului, deoarece acesta se poate deplasa
brusc şi necontrolat, iar şoferul poate pierde controlul asupra
autoturismului.
● După reglarea scaunului, asiguraţi-vă că acesta este blocat în poziţie.

105

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Scaunele din spate

Spătarele banchetei pot fi rabatate complet.

Înainte de rabatarea totală a spătarelor

PASUL 1 Parcaţi autoturismul într-un loc sigur.


Acţionaţi frâna de parcare ferm şi aduceţi schimbătorul de viteze în
P. (→P. 219)
PASUL 2 Reglaţi poziţia scaunului din faţă şi unghiul spătarului.
(→P. 104)
În funcţie de poziţia scaunului din faţă, dacă spătarul este rabatat
spre înapoi, este posibil să incomodeze utilizarea scaunului din
spate.

PASUL 3 Depozitaţi corect cataramele


centurilor de siguranţă.

PASUL 4 Coborâţi tetiera scaunului din spate. (→P. 109)


PASUL 5 Ridicaţi cotiera scaunului din spate, dacă este coborâtă.
(→P. 385)
Această etapă nu este necesară la acţionarea doar a scaunului de
pe partea şoferului (autoturisme cu volanul pe stânga) sau a
scaunului de pe partea pasagerului (autoturisme cu volanul pe
dreapta).

106

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

Rabatarea completă a spătarelor

Rabataţi spătarul în jos în timp


ce ţineţi apăsat butonul pentru
deblocarea spătarului. 1

Pentru a readuce spătarele

Înainte de a porni la drum


scaunelor spate în poziţia lor
iniţială, ridicaţi-le până când se
blochează.

■ Scoateţi centura de siguranţă din ghidaj


Dacă centura de siguranţă intră în
contact cu bagajele de pe scaunele
rabatate, scoateţi centura din ghidaj.

■ Readucerea spătarelor scaunelor din spate în poziţia iniţială


Ridicaţi spătarul şi împingeţi-l înapoi până
când se blochează în poziţie, ţinând de
centura de siguranţă pentru a preveni
prinderea acesteia între spătar şi partea
interioară-laterală a autoturismului.
Asiguraţi-vă întotdeauna că centura de
siguranţă este trecută prin ghidaj, atunci
când utilizaţi centura.

107

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

ATENŢIE

■ Când rabataţi spătarele scaunelor


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie. Nerespectarea acestor
recomandări poate conduce la deces sau rănire gravă.
● Nu rabataţi spătarele scaunelor când autoturismul este în mişcare.
● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă plană, cuplaţi frâna de parcare şi
aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P.
● Nu permiteţi nimănui să se aşeze pe un spătar rabatat sau în portbagaj în
timpul deplasării.
● Nu lăsaţi copiii să intre în portbagaj.
■ După readucerea spătarului în poziţie verticală
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie. Nerespectarea acestor
recomandări poate conduce la deces sau rănire gravă.

● Asiguraţi-vă că spătarul este blocat


ferm în poziţie, împingându-l uşor
înainte şi înapoi.
Dacă spătarele nu sunt blocate ferm,
marcajul roşu de pe butonul de blocare/
eliberare a spătarului va fi vizibil.
Asiguraţi-vă că marcajul roşu nu este
vizibil.
● Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă nu sunt răsucite sau prinse în
spătar.

108

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Tetierele

Toate scaunele sunt prevăzute cu tetiere.

Scaunele din faţă


Sus
Trageţi tetiera în sus. 1

Jos

Înainte de a porni la drum


Ţineţi apăsat butonul de
Butonul de blocare/deblocare atunci când
blocare/ coborâţi tetiera.
deblocare

Scaunele din spate


Sus
Jos
Ridicaţi sau apăsaţi tetiera în
timp ce apăsaţi pe butonul de
Butonul de
blocare/deblocare.
blocare/
deblocare

109

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

■ Scoaterea tetierelor

Trageţi de tetieră, în timp ce apăsaţi


Butonul
butonul de blocare/deblocare.
de
blocare/
deblo-
care

■ Instalarea tetierelor

Butonul Aliniaţi tetiera la orificiile de instalare şi


de împingeţi-o în jos în poziţia de fixare.
blocare/ Menţineţi apăsat butonul de blocare/
deblo- deblocare în timp ce coborâţi tetiera.
care

■ Reglarea pe înălţime a tetierelor

Asiguraţi-vă că tetierele sunt reglate


astfel încât centrul tetierei să fie cât mai
aproape de partea superioară a urechilor
ocupantului.

■ Reglarea tetierei pentru locul central din spate


Ridicaţi întotdeauna tetiera cu o treaptă faţă de poziţia de bază atunci când
este utilizată.

110

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

ATENŢIE

■ Precauţii privind tetierele


Respectaţi următoarele recomandări privind tetierele. Nerespectarea
acestor recomandări poate conduce la deces sau rănire gravă. 1
● Folosiţi tetiera destinată scaunului respectiv.
● Reglaţi întotdeauna tetierele în poziţia corectă.

Înainte de a porni la drum


● După reglarea tetierelor, apăsaţi-le în jos pentru a vă asigura că s-au
blocat în poziţie.
● Nu conduceţi cu tetierele demontate.

111

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Centurile de siguranţă

Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că toţi ocupanţii poartă


centura de siguranţă.

■ Utilizarea corectă a centurii de siguranţă

● Trageţi în afară centura


diagonală astfel încât să se
aşeze perfect peste umăr,
dar să nu atingă gâtul sau
să alunece de pe umăr.
● Poziţionaţi centura
transversală cât mai jos
posibil, peste coapse.
● Reglaţi poziţia spătarului.
Aşezaţi-vă cu spatele drept
rezemat de spătarul
scaunului.
● Nu răsuciţi centura de
siguranţă.
■ Fixarea şi eliberarea centurii de siguranţă
Pentru prinderea centurii de
siguranţă, împingeţi plăcuţa
în cataramă până când se
aude un clic.
Pentru a desface centura
de siguranţă, apăsaţi
butonul de eliberare.
Butonul de eliberare

112

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

■ Reglarea pe înălţime a ancorei centurii diagonale (scaunele


din faţă)
Împingeţi în jos ancora
centurii de siguranţă 1
diagonale în timp ce apăsaţi
butonul de eliberare.

Înainte de a porni la drum


Împingeţi în sus ancora
centurii de siguranţă
diagonale.
Mişcaţi glisiera în sus şi în jos,
după caz, până când auziţi un
clic.

Sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă (scaunele


din faţă)

Sistemele de pretensionare
permit reţinerea fermă, rapidă, a
ocupantului, prin retractarea
centurii atunci când autoturismul
este supus unor anumite tipuri
de impact frontal sever.
Este posibil ca sistemele de
pretensionare să nu se activeze
în cazul unui impact frontal minor,
unui impact lateral sau din spate
sau la răsturnarea autoturismului.

113

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

Centuri de siguranţă cu retractare pre-coliziune (scaunele din faţă


ale autoturismelor cu sistem de siguranţă pre-coliziune (PSC))

Dacă sistemul determină că o coliziune este inevitabilă, centurile


scaunelor din faţă se vor tensiona înainte de coliziune. (→P. 319)

■ Retractorul cu blocare de urgenţă (ELR)


Retractorul va bloca centura de siguranţă în momentul unei frânări bruşte
sau al unui impact. De asemenea, acesta se poate bloca dacă vă înclinaţi
prea repede spre înainte. O mişcare lentă şi lină va permite centurii să se
extindă, conferindu-vă libertate de mişcare.
■ Utilizarea centurii de siguranţă la scaunul pentru copii
Centurile de siguranţă ale autoturismului au fost concepute în principal
pentru persoane adulte.
● Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile de
siguranţă ale autoturismului, utilizaţi un scaun pentru copii corespunzător
dimensiunilor sale. (→P. 169)
● Când copilul este suficient de mare pentru a purta corect centura de
siguranţă, respectaţi instrucţiunile de la P. 112 privind utilizarea centurii
de siguranţă.
■ Înlocuirea centurii după activarea sistemului de pretensionare
Dacă autoturismul este implicat în mai multe coliziuni, sistemul de
pretensionare se va activa la prima coliziune, dar nu se va mai activa la cea
de-a doua sau la următoarele.
■ Reglementări privind centura de siguranţă
Dacă în ţara dumneavoastră există reglementări referitoare la centurile de
siguranţă, contactaţi un dealer autorizat Toyota sau un atelier service
autorizat pentru înlocuirea sau instalarea centurilor de siguranţă.

114

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

ATENŢIE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul rănirilor în


cazul unei frânări bruşte, viraj brusc sau al unui accident.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la răniri mortale sau grave.
1
■ Purtarea centurii de siguranţă
● Asiguraţi-vă că toţi pasagerii poartă centura de siguranţă.

Înainte de a porni la drum


● Fixaţi-vă întotdeauna centura de siguranţă corect.
● Fiecare centură de siguranţă poate fi utilizată doar de către o singură
persoană. Nu utilizaţi o centură de siguranţă pentru mai multe persoane
simultan, inclusiv copii.
● Toyota recomandă aşezarea copiilor pe locurile din spate, asiguraţi în
permanenţă cu centura de siguranţă şi/sau într-un scaun pentru copii
adecvat.
● Nu înclinaţi scaunul mai mult decât este necesar pentru a asigura o poziţie
corespunzătoare. Centura de siguranţă are eficienţă maximă când
pasagerii stau în poziţie dreaptă şi bine instalaţi în scaune.
● Nu poziţionaţi centura diagonală pe sub braţ.
● Aşezaţi întotdeauna centura de siguranţă ferm şi cât mai jos peste
coapse.
● Când utilizaţi centurile de siguranţă ale locurilor laterale din spate,
asiguraţi-vă că centura trece prin ghidaj.

115

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

ATENŢIE

■ Femeile însărcinate

Trebuie să consulte medicul şi să poarte


centura de siguranţă în mod corect.
(→P. 112)
Femeile însărcinate trebuie să
poziţioneze centura transversală cât mai
jos posibil peste coapse, în acelaşi fel ca
ceilalţi pasageri. Derulaţi complet centura
diagonală şi poziţionaţi-o peste torace.
Evitaţi contactul cu centura la nivelul
zonei abdominale.
Dacă centura de siguranţă nu este pusă
corespunzător, nu numai femeia
însărcinată, ci şi fătul pot suferi
traumatisme grave sau mortale în caz de
frânare bruscă sau coliziune.
■ Persoanele cu anumite afecţiuni
Trebuie să consulte medicul şi să poarte centura de siguranţă în mod corect.
(→P. 112)
■ Când în autoturism se află copii
Nu lăsaţi copiii să se joace cu centura de siguranţă. Dacă centura se
răsuceşte în jurul gâtului, copilul se poate sufoca sau poate ajunge la alte
traumatisme grave ce-i pot provoca decesul.
În cazul în care catarama nu poate fi desfăcută, folosiţi o foarfecă şi tăiaţi
centura.

116

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

ATENŢIE

■ Sisteme de pretensionare a centurilor de siguranţă


Dacă sistemul de pretensionare s-a activat, lampa de avertizare SRS se va
aprinde. În acest caz, centura de siguranţă nu va mai putea fi utilizată, ci va 1
trebui înlocuită la orice dealer sau service autorizat Toyota, ori la un alt
atelier service specializat.

Înainte de a porni la drum


■ Deteriorarea şi uzarea centurii de siguranţă
● Nu permiteţi deteriorarea centurilor de siguranţă prin prinderea în portieră
a centurii, a clemei de fixare sau a cataramei.
● Verificaţi periodic sistemul centurilor de siguranţă. Verificaţi să nu existe
tăieturi, zone destrămate sau componente slăbite. Nu utilizaţi o centură de
siguranţă deteriorată până când aceasta nu este înlocuită. Centurile de
siguranţă avariate nu pot proteja un pasager de răniri grave sau mortale.
● Asiguraţi-vă că centura şi clema acesteia sunt blocate şi că centura de
siguranţă nu este răsucită.
Dacă centura de siguranţă nu funcţionează corect, contactaţi imediat
dealerul autorizat Toyota sau un atelier service specializat.
● Înlocuiţi ansamblul scaunelor, inclusiv centurile, dacă autoturismul a fost
implicat într-un accident grav, chiar dacă nu prezintă avarii grave evidente.
● Nu încercaţi să instalaţi, demontaţi, modificaţi, dezasamblaţi sau eliminaţi
centurile de siguranţă. Apelaţi la un dealer autorizat Toyota sau la un
atelier service specializat pentru efectuarea oricăror reparaţii necesare.
Manevrarea necorespunzătoare a sistemului de pretensionare poate
împiedica operarea corectă, provocând răniri personale grave sau fatale.

117

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Volanul

Volanul poate fi reglat pentru o poziţie confortabilă.

PASUL 1 Ţineţi volanul şi împingeţi de


manetă în jos.

PASUL 2 Reglaţi poziţia volanului în


poziţia dorită, mişcându-l pe
orizontală şi verticală.
După reglare, trageţi în sus
maneta pentru a fixa volanul.

ATENŢIE

■ Recomandări în timpul conducerii


Nu reglaţi volanul în timpul mersului.
În caz contrar, şoferul poate pierde controlul autoturismului şi poate produce
un accident urmat de răniri grave sau fatale.
■ După reglarea volanului
Asiguraţi-vă că volanul este bine fixat.
În caz contrar, volanul se poate mişca brusc, putând cauza un accident
urmat de posibile răniri grave sau chiar deces.

118

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Oglindă retrovizoare interioară

Poziţia oglinzii retrovizoare poate fi reglată astfel încât să asigure


vederea corectă în spate în funcţie de poziţia de aşezare a şoferului.

1
Reglarea înălţimii oglinzii retrovizoare

Înainte de a porni la drum


Reglaţi înălţimea oglinzii
retrovizoare deplasând-o în sus
şi în jos.

ITI14P209

Funcţia anti-orbire

Oglindă retrovizoare interioară manuală cu funcţie anti-orbire


Lumina farurilor autovehiculelor din spate reflectată de oglindă poate
fi redusă prin acţionarea manetei.

Poziţia normală
Poziţia anti-orbire

119

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie automată anti-orbire


În funcţie de gradul de luminozitate al farurilor autovehiculelor din
spate, lumina reflectată este redusă automat.

Schimbarea modului funcţiei


automate anti-orbire în
ACTIVAT/DEZACTIVAT
Când funcţia automată anti-orbire
este în modul ACTIVAT,
indicatorul se aprinde.
Indicator
Funcţia se va seta pe modul
ACTIVAT de fiecare dată când
butonul „POWER” este adus în
modul activat.
Prin apăsarea butonului, funcţia
trece în modul DEZACTIVAT.
(Indicatorul se va stinge de
asemenea.)

■ Pentru a preveni defectarea senzorului (autoturisme cu oglindă


retrovizoare interioară cu funcţie automată anti-orbire)

Pentru a asigura funcţionarea


corespunzătoare a senzorilor, nu-i
atingeţi şi nu-i acoperiţi.

ATENŢIE

■ Recomandări în timpul conducerii


Nu reglaţi poziţia oglinzii în timpul mersului.
În caz contrar, şoferul poate pierde controlul asupra autoturismului şi poate
produce un accident, ceea ce poate duce la răniri grave sau mortale.

120

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)
Oglinzile retrovizoare exterioare

Unghiul oglinzii poate fi reglat cu acest buton.

PASUL 1 Pentru selectarea oglinzii


retrovizoare de reglat, apăsaţi
butonul. 1

Stânga

Înainte de a porni la drum


Dreapta

PASUL 2 Pentru reglarea oglinzilor,


apăsaţi butonul.
Sus
Dreapta
Jos
Stânga

Rabatarea oglinzilor

Apăsaţi butonul pentru a rabata


oglinzile.
Apăsaţi din nou butonul pentru a
le readuce în poziţia iniţială.

121

PRIUS_EE (OM47706E)
1-4. Componentele reglabile (scaunele, oglinzile, volanul)

■ Unghiul oglinzilor poate fi reglat atunci când


Butonul „POWER” este în modul ACCESORII sau activat.
■ Când oglinzile sunt aburite (autoturisme cu dispozitive de dezaburire
oglinzi retrovizoare exterioare)
Oglinzile retrovizoare exterioare se pot curăţa cu ajutorul dispozitivelor de
dezaburire oglinzi. Activaţi dispozitivul de dezaburire lunetă pentru a activa
dispozitivele de dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare. (→P. 357)

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie în timpul mersului.
Nerespectarea acestora poate provoca pierderea controlului autoturismului
putând cauza rănirea gravă sau decesul ocupanţilor.
● Nu reglaţi oglinzile în timpul mersului.
● Nu conduceţi cu oglinzile rabatate.
● Înainte de a porni la drum, ambele oglinzi, atât de pe partea şoferului cât şi
de pe partea pasagerului, trebuie reglate corespunzător.
■ Când o oglindă se află în mişcare
Pentru a evita rănirile personale şi defectarea oglinzii, aveţi grijă să nu vă
prindeţi mâna între portieră şi oglinda respectivă.
■ Când funcţionează dispozitivele dezaburire oglinzi (autoturisme cu
dispozitive dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare)
Nu atingeţi suprafeţele oglinzilor retrovizoare exterioare deoarece sunt
foarte fierbinţi şi vă puteţi răni.

122

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei
Geamuri acţionate electric

Geamurile acţionate electric pot fi deschise şi închise de la butoane.

Acţionarea butonului deplasează geamurile astfel:

Închidere printr-o singură


apăsare* 1

Închidere

Înainte de a porni la drum


Deschidere printr-o singură
apăsare*
Deschidere
*: Apăsarea butonului în direcţia
opusă va opri deplasarea
geamului în poziţia dorită.

Butonul de blocare a geamului

Apăsaţi butonul de blocare


pentru a bloca geamul
pasagerului.
Utilizaţi acest buton pentru a
preveni deschiderea sau
închiderea accidentală a unui
geam de către copii.
Apăsaţi butonul de blocare pentru
a debloca geamul pasagerului.

123

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

■ Geamurile pot fi acţionate electric când


Butonul „POWER” este activat.
■ Folosirea geamurilor electrice după oprirea sistemului hibrid
Geamurile electrice pot fi acţionate pentru aproximativ 45 de secunde chiar
şi după ce butonul „POWER” a fost adus în modul ACCESORII sau a fost
dezactivat. Acestea nu pot fi însă acţionate după ce una din portierele faţă a
fost deschisă.
■ Funcţia antiprindere
Dacă un obiect este prins între geam şi rama acestuia, mişcarea geamului
este oprită, iar geamul se întredeschide.

124

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

■ Dacă geamurile acţionate electric nu se închid normal


Dacă funcţia antiprindere nu funcţionează normal şi nu se poate închide un
geam, efectuaţi următoarele operaţii cu ajutorul butonului geamului electric
al portierei în cauză.
● După oprirea autoturismului, geamul poate fi închis prin menţinerea 1
butonului geamului electric în poziţia de închidere printr-o singură
apăsare, cu butonul „POWER” activat.

Înainte de a porni la drum


● Dacă geamul nu poate fi închis nici prin efectuarea operaţiilor descrise
mai sus, iniţializaţi funcţia aplicând procedura următoare.
PASUL 1 Ţineţi apăsat butonul geamului electric în poziţia de închidere
printr-o singură apăsare. Continuaţi să ţineţi apăsat butonul încă 6
secunde după închiderea geamului.
PASUL 2 Ţineţi apăsat butonul geamului electric în poziţia de deschidere
printr-o singură apăsare. Continuaţi să ţineţi apăsat butonul încă 2
secunde după deschiderea completă a geamului.
PASUL 3 Ţineţi din nou apăsat butonul geamului electric în poziţia de
închidere printr-o singură apăsare. Continuaţi să ţineţi apăsat
butonul încă 2 secunde după închiderea geamului.
Dacă eliberaţi butonul în timpul deplasării geamului, reluaţi procedura de la
început.
Dacă geamul continuă să se închidă dar apoi se redeschide puţin chiar şi
după executarea corectă a operaţiei de mai sus, duceţi imediat autoturismul
la un dealer autorizat Toyota sau la un service specializat pentru a fi
verificat.

125

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

■ Personalizarea
Închiderea printr-o singură apăsare poate fi dezactivată, cu excepţia
scaunului şoferului. (Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

ATENŢIE

■ Închiderea geamurilor
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la deces sau la rănire
gravă.

● Asiguraţi-vă că niciun pasager nu va fi


pus în pericol în cazul acţionării unuia
dintre geamuri.
● Nu lăsaţi copiii să acţioneze geamurile
electrice.
Prinderea unei părţi a corpului unei
persoane în cursul închiderii geamului
acţionat electric poate provoca răniri
grave şi, în unele cazuri, chiar mortale.

■ Funcţia antiprindere
● Nu folosiţi niciodată o parte a corpului pentru a activa intenţionat funcţia
antiprindere.
● Este posibil ca funcţia antiprindere să nu se activeze dacă între geam şi
rama acestuia se prinde ceva exact înainte de închiderea completă.

126

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei
Trapă cu panou solar∗

Utilizaţi butoanele de pe plafon pentru a deschide, închide, ridica şi


coborî trapa.

■ Deschidere
Ridicare 1

Apăsaţi pe „OPEN”.
Trapa se va deschide după o

Înainte de a porni la drum


pauză în poziţia de ridicare, la
menţinerea apăsată a
butonului.
Pentru a coborî complet trapa,
menţineţi apăsat butonul
„CLOSE”.
Deschidere
Apăsaţi pe „OPEN” în poziţia
ridicată.
Apăsaţi uşor oricare latură a
butonului pentru a menţine
trapa parţial deschisă.
Trapa se va opri puţin înainte
de poziţia deschisă complet,
pentru a reduce zgomotul
produs de vânt.
Pentru deschidere completă,
apăsaţi din nou pe „OPEN”.

∗: Dacă există în dotare


127

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

■ Închidere
Menţineţi apăsat butonul
„CLOSE”.
Trapa se opreşte o dată.
Apăsaţi din nou şi menţineţi
butonul pentru a închide
complet trapa.

■ Trapa poate fi acţionată atunci când


Butonul „POWER” este activat.
■ Folosirea trapei acţionate electric după oprirea sistemului hibrid
Trapa poate fi acţionată încă aproximativ 45 de secunde, chiar după
aducerea butonului „POWER” în poziţia ACCESORII sau dezactivat. Totuşi,
trapa nu poate fi acţionată după ce una din portierele faţă a fost deschisă.

128

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

■ Funcţia antiprindere
Dacă un obiect este detectat între trapă şi rama acesteia în timpul închiderii
sau coborârii, deplasarea este întreruptă şi trapa se deschide uşor.
■ Pentru a reduce zgomotul produs de vânt la trapă
Când trapa este deschisă automat, se opreşte puţin înainte de deschiderea 1
completă. Conducerea cu trapa în această poziţie poate contribui la
reducerea zgomotului de vânt.

Înainte de a porni la drum


■ Parasolarul trapei
Parasolarul trapei poate fi deschis şi închis manual. Cu toate acestea,
parasolarul se va deschide automat odată cu deschiderea trapei.
■ Panoul solar
Panoul solar conţine celule solare şi produce energie pentru operarea
sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul solar, prin colectarea luminii
soarelui.
■ Avertizare sonoră trapă deschisă
Semnalul sonor se declanşează când butonul „POWER” este dezactivat şi
este deschisă portiera şoferului cu trapa deschisă.
■ Dacă trapa nu poate fi închisă
Dacă trapa nu poate fi închisă, de exemplu când funcţia antiprindere
acţionează accidental din cauza unei defecţiuni, menţinerea apăsată a
butonului „CLOSE” închide trapa.
Apoi, pentru a reactiva funcţiile de deschidere automată şi antiprindere,
menţineţi apăsat butonul „OPEN” până ce trapa se deschide complet şi apoi
se închide puţin.
Dacă funcţiile nu se activează, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
unui atelier service specializat.

129

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

ATENŢIE

■ Deschiderea trapei
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la răniri grave sau chiar deces.
● Nu permiteţi pasagerilor să scoată mâinile sau capul pe geam/trapă în
timpul mersului.
● Nu vă aşezaţi pe trapă.
■ Închiderea trapei
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la deces sau la rănire
gravă.
● Asiguraţi-vă că niciun pasager nu va fi pus în pericol în cazul acţionării
trapei.
● Nu lăsaţi copiii să acţioneze comenzile trapei.
Dacă în cursul închiderii trapa loveşte un ocupant, acesta poate fi rănit
grav sau mortal.
■ Funcţia antiprindere
● Nu încercaţi să vă prindeţi vreo parte a corpului pentru a activa intenţionat
funcţia antiprindere.
● Este posibil ca funcţia antiprindere să nu se activeze dacă între trapă şi
rama acesteia se prinde un obiect înainte de închiderea completă.
■ Precauţii referitoare la trapa cu panou solar
Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa panoului solar în condiţii de soare arzător,
deoarece temperatura panoului va creşte extrem de mult, existând riscul de
arsuri.

130

PRIUS_EE (OM47706E)
1-5. Deschiderea şi închiderea geamurilor şi a trapei

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea trapei


● Înainte de închidere, asiguraţi-vă că în jurul deschiderii trapei nu există
materii străine cum ar fi pietricele sau gheaţă. 1
● Nu loviţi suprafaţa sau marginile trapei cu obiecte dure.
● Nu continuaţi apăsarea butonului după ce trapa s-a deschis sau închis

Înainte de a porni la drum


complet.
■ Acţionarea trapei
Este posibil ca apa sau ploaia să pătrundă în autoturism dacă acţionaţi trapa
după o ploaie, ninsoare sau spălarea autoturismului. Ştergeţi bine trapa cu o
lavetă înainte de a o acţiona.

131

PRIUS_EE (OM47706E)
1-6. Alimentarea cu combustibil
Deschiderea buşonului rezervorului de combustibil

Parcurgeţi următorii paşi pentru a deschide buşonul rezervorului de


combustibil:

■ Înainte de alimentarea cu combustibil


● Dezactivaţi butonul „POWER” şi închideţi toate portierele şi
geamurile.
● Verificaţi tipul de combustibil. (→P. 134)
■ Deschiderea buşonului rezervorului de combustibil
PASUL 1 Trageţi în sus maneta pentru a
deschide clapeta rezervorului
de combustibil.

PASUL 2 Rotiţi încet buşonul rezervo-


rului de combustibil.

132

PRIUS_EE (OM47706E)
1-6. Alimentarea cu combustibil

PASUL 3 Fixaţi buşonul rezervorului de


combustibil pe spatele
clapetei rezervorului.
1

Înainte de a porni la drum


Închiderea buşonului rezervorului de combustibil

După alimentare, rotiţi buşonul


rezervorului de combustibil până
auziţi un clic. Odată eliberat
buşonul, acesta se va roti uşor în
sens opus.

133

PRIUS_EE (OM47706E)
1-6. Alimentarea cu combustibil

■ Tipuri de combustibili
Zona UE:
benzină fără plumb conformă cu standardul european EN228, cifră octanică
95 sau mai mare
Cu excepţia zonei UE:
benzină fără plumb cu cifră octanică 95 sau mai mare
■ Folosirea benzinei amestecate cu etanol la un motor pe benzină
Toyota permite folosirea benzinei amestecate cu etanol în cazul în care
conţinutul de etanol este de max. 10%. Asiguraţi-vă că benzina cu etanol ce
va fi folosită are o cifră octanică mai mare decât valoarea indicată mai sus.
■ Ecranul pentru setarea preţului benzinei
După alimentarea cu mai mult de 5 l (1,3 gal., 1,1 Imp.gal.) şi activarea
butonului „POWER”, ecranul pentru setarea preţului benzinei va apărea
automat pe afişajul multi-informaţional. (→P. 246)

134

PRIUS_EE (OM47706E)
1-6. Alimentarea cu combustibil

ATENŢIE

■ Când alimentaţi cu combustibil


Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă la alimentarea cu combustibil.
Nerespectarea acestor recomandări poate conduce la deces sau rănire 1
gravă.
● După coborârea din autoturism şi înainte de a deschide clapeta buşonului

Înainte de a porni la drum


rezervorului de combustibil, atingeţi o suprafaţă metalică nevopsită pentru
a vă descărca de energia statică. Este important să vă descărcaţi de
energia statică înainte de a alimenta cu combustibil, deoarece scânteile
produse de energia statică pot cauza aprinderea vaporilor de combustibil
în timpul alimentării.
● Prindeţi cu degetele adânciturile de pe buşonul rezervorului de combustibil
şi rotiţi-l uşor pentru a-l scoate.
Este posibil să auziţi un uşor şuierat când slăbiţi buşonul rezervorului de
combustibil. Înainte de a scoate complet buşonul, aşteptaţi până când
acest sunet încetează. Pe vreme călduroasă, combustibilul sub presiune
poate fi pulverizat afară prin ştuţul de umplere, cauzând o posibilă rănire.
● Nu permiteţi nici unei persoane care nu s-a descărcat de electricitatea
statică acumulată să se apropie de un rezervor deschis.
● Nu inhalaţi vapori de combustibil.
Combustibilul conţine substanţe care pot dăuna organismului dacă sunt
inhalate.
● Nu fumaţi în timp ce alimentaţi cu combustibil.
În caz contrar, combustibilul se poate aprinde cauzând un incendiu.
● Nu reveniţi la autoturism şi nu atingeţi nicio persoană sau obiect încărcat
electrostatic.
Acest lucru ar putea să ducă la creşterea electricităţii statice, ce ar putea
provoca un incendiu.

135

PRIUS_EE (OM47706E)
1-6. Alimentarea cu combustibil

ATENŢIE

■ La alimentarea cu combustibil
Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni revărsarea combustibilului
din rezervor:
● Introduceţi cu atenţie pistolul pompei de alimentare cu combustibil în ştuţul
de umplere al rezervorului
● Opriţi alimentarea când pistolul pompei de alimentare se opreşte automat
● Nu umpleţi rezervorul până la refuz
■ Când schimbaţi buşonul rezervorului de combustibil
Nu folosiţi decât buşoane de rezervor de combustibil originale Toyota,
proiectate pentru tipul dumneavoastră de autoturism. În cazul nerespectării
acestei recomandări, există pericolul izbucnirii unui incendiu sau a altui
incident, care poate provoca decesul sau rănirea persoanelor.

NOTĂ

■ Alimentarea cu combustibil
Nu vărsaţi combustibil în timpul alimentării.
Nerespectarea acestei recomandări poate duce la avarierea autoturismului,
provocând funcţionarea anormală a sistemului de control al emisiilor,
avarierea componentelor sistemului de alimentare sau a suprafeţei vopsite a
autoturismului.

136

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt
Sistemul de imobilizare

Cheile autoturismului au transpondere încorporate, care împiedică


pornirea sistemului hibrid în cazul în care o cheie nu a fost
înregistrată în prealabil în computerul de bord al autoturismului.
Nu lăsaţi niciodată cheile în interiorul autoturismului atunci când 1
părăsiţi autoturismul.

Pentru a indica funcţionarea

Înainte de a porni la drum


sistemului, lampa indicatoare
clipeşte după ce butonul
„POWER” a fost dezactivat.
Lampa indicatoare încetează
să clipească după ce butonul
„POWER” este adus în modul
ACCESORII sau dezactivat
pentru a arăta că sistemul a
fost anulat.

■ Întreţinerea sistemului
Autoturismul este dotat cu un tip de sistem de imobilizare care nu necesită
întreţinere.
■ Situaţii care afectează funcţionarea
În funcţie de condiţii şi de mediul înconjurător, este posibil ca sistemul de
imobilizare să nu funcţioneze corespunzător. Acest lucru poate împiedica
pornirea sistemului hibrid. (→P. 82)

137

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

■ Certificarea sistemului de imobilizare

138

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

Înainte de a porni la drum

139

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

Prin prezenta, Toyota Motor Corporation declară că modelul TMIMB-1 este conform cu
cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

140

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului


Nu modificaţi şi nu demontaţi sistemul.
Dacă sistemul este modificat sau demontat, funcţionarea corectă a acestuia 1
nu mai poate fi garantată.

Înainte de a porni la drum

141

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt
Sistemul de închidere dublă∗

Accesul neautorizat în autoturism este împiedicat prin dezactivarea


funcţiei de deblocare a portierelor atât din interiorul, cât şi din
exteriorul autoturismului.

Autoturismele cu acest sistem


au etichete pe ambele
geamuri laterale din faţă.

Setarea sistemului de închidere dublă

Dezactivaţi butonul „POWER”, solicitaţi tuturor pasagerilor să iasă din


autoturism şi asiguraţi-vă că toate portierele sunt închise.
Utilizând funcţia de acces:
Atingeţi zona senzorului de pe mânerul exterior al portierei şoferului
sau al portierei pasagerului faţă (dacă este dotată cu senzor), de
două ori în interval de 5 secunde.
Utilizând telecomanda:
Apăsaţi de două ori în interval de 5 secunde.

∗: Dacă există în dotare


142

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

Dezactivarea sistemului de închidere dublă

Utilizând funcţia de acces:


Apucaţi mânerul exterior al portierei şoferului sau al portierei
pasagerului faţă (dacă este echipată cu senzor). 1
Utilizând telecomanda:
Apăsaţi .

Înainte de a porni la drum


ATENŢIE

■ Precauţii legate de sistemul de închidere dublă


Nu activaţi niciodată sistemul de închidere dublă când în autoturism se află
persoane, deoarece portierele nu pot fi deschise din interior.

143

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt
Alarma∗

Sistemul declanşează alarma şi aprinde intermitent luminile când


detectează o încercare de pătrundere forţată în autoturism.

■ Declanşarea alarmei
Alarma se va declanşa în următoarele situaţii dacă a fost setată
în prealabil.
● Dacă o portieră sau hayonul este deblocat(ă)/deschis(ă) prin
alte metode decât cu ajutorul funcţiei de acces sau a
telecomenzii.
● Capota este deschisă.
● Dacă există în dotare, senzorul de mişcare detectează
prezenţa unei persoane în habitaclu. (În autoturism a pătruns
o persoană neautorizată.)
■ Setarea sistemului de alarmă
Închideţi portierele şi capota şi
blocaţi toate portierele cu
ajutorul funcţiei de acces sau
al telecomenzii. Sistemul se
va activa automat după 30 de
secunde.
Lampa indicatoare nu mai
rămâne aprinsă, ci începe să
clipească, dacă sistemul este
setat.

∗: Dacă există în dotare


144

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

■ Dezactivarea sau oprirea alarmei


Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni pentru a dezactiva sau
pentru a opri alarma:
● Deblocaţi portierele cu funcţia de acces sau cu telecomanda. 1

● Porniţi sistemul hibrid. (Alarma se va opri sau dezactiva după

Înainte de a porni la drum


câteva secunde.)

Senzorul de mişcare (dacă există în dotare)

Senzorul de mişcare detectează o persoană străină sau mişcare în


autoturism. La detectarea unei pătrunderi neautorizate sau a unei
mişcări, se va declanşa alarma.
Senzorul de mişcare poate fi dezactivat cu ajutorul butonului de
anulare.
Acest sistem este proiectat pentru a împiedica şi preveni furtul
autoturismului, dar nu garantează siguranţa absolută împotriva
pătrunderii persoanelor străine.
■ Dezactivarea senzorului de mişcare
Dezactivaţi butonul „POWER” şi
apăsaţi butonul de anulare a
senzorului de mişcare.
Dacă apăsaţi din nou butonul,
senzorul de mişcare se va
reactiva.
Senzorul de mişcare va redeveni
activ de fiecare dată când butonul
„POWER” este activat.

145

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

■ Întreţinerea sistemului
Autoturismul este dotat cu un tip de sistem de alarmă care nu necesită
întreţinere.
■ Ce trebuie să verificaţi înainte de a bloca autoturismul
Pentru a preveni declanşarea accidentală a alarmei şi furtul autoturismului,
asiguraţi-vă că:
● În autoturism nu este nicio persoană.
● Aţi închis geamurile şi trapa înainte de a activa alarma.
● Nu aţi lăsat în autoturism obiecte de valoare sau alte obiecte personale.
■ Declanşarea alarmei
Alarma se poate declanşa în următoarele situaţii.
(Oprirea alarmei va determina dezactivarea sistemului de alarmă.)

● Portierele sunt deblocate cu ajutorul


cheii mecanice.

● O persoană din autoturism deschide o


portieră, portbagajul sau capota.

● Acumulatorul de 12 V este reîncărcat


sau înlocuit atunci când autoturismul
este blocat. (→P. 556)

146

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

■ Funcţia de blocare a portierelor activată de sistemul de alarmă


În momentul activării alarmei, portierele şi hayonul se blochează automat
pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate.
■ Dezactivarea şi reactivarea automată a senzorului de mişcare
● Alarma rămâne activată chiar dacă senzorul de mişcare a fost 1
dezactivat.
● După dezactivarea senzorului de mişcare, dacă apăsaţi butonul

Înainte de a porni la drum


„POWER” sau deblocaţi portierele folosind funcţia de acces sau
telecomanda, senzorul de mişcare se va reactiva.
● Când sistemul de alarmă este activat din nou, senzorul de mişcare va fi
de asemenea activat.
■ Observaţii privind senzorul de mişcare
Senzorul poate declanşa alarma în următoarele situaţii:

● În autoturism se află persoane sau


animale de companie.

● Autoturismul este parcat într-un loc cu


zgomot şi vibraţii excesive, cum ar fi
într-un garaj.

147

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

● Curăţarea gheţii sau a zăpezii de pe


autoturism cauzează autoturismului
şocuri sau vibraţii repetate.

● Vântul sau alte fenomene similare fac


ca parasolarul de parbriz montat pe
exterior să se mişte.

● În autoturism se află articole instabile, cum ar fi accesoriile care se


balansează sau hainele agăţate de cârlige. În plus, aceste articole se
mişcă din cauza acţiunii sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul
solar.
● Un geam sau trapa este deschis(ă).
● Autoturismul este într-o spălătorie auto.
● Autoturismul este supus la impacturi, cum ar fi în caz de grindină, fulgere
şi alte tipuri de impacturi sau vibraţii repetate.

148

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

■ Certificarea
Prin prezenta, FUJITSU TEN LIMITED declară că acest produs FTL313
respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/
CE.

Înainte de a porni la drum

Senzorul instalat pe autoturisme vândute în alte ţări decât Marea Britanie şi


Irlanda nu este acceptat în Marea Britanie. Cea mai recentă „DECLARAŢIE
DE CONFORMITATE” (DoC) este disponibilă la adresa menţionată în DoC.

149

PRIUS_EE (OM47706E)
1-7. Sistemul antifurt

NOTĂ

■ Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului


Nu modificaţi şi nu demontaţi sistemul.
Dacă sistemul este modificat sau demontat, funcţionarea corectă a acestuia
nu mai poate fi garantată.

150

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă
Poziţia corectă în timpul conducerii

Conduceţi într-o poziţie corectă, conform indicaţiilor de mai jos:

Aşezaţi-vă cu spatele drept,


rezemat de spătarul
scaunului. (→P. 104) 1
Reglaţi poziţia scaunului
înainte sau înapoi pentru a

Înainte de a porni la drum


vă asigura că puteţi ajunge
la pedale şi le puteţi apăsa
cu uşurinţă, în funcţie de
lungimea cursei necesare.
(→P. 104)
Reglaţi spătarul pentru a
putea ajunge uşor la
comenzi. (→P. 104)
Reglaţi poziţia volanului pe
cele două direcţii, astfel
încât airbagul să fie în
dreptul toracelui.
(→P. 118)
Blocaţi tetiera, astfel încât
centrul acesteia să fie cât
mai aproape de vârful
urechilor. (→P. 109)
Purtaţi corect centura de
siguranţă. (→P. 112)

151

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
● Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului.
În caz contrar, şoferul poate pierde controlul autoturismului.
● Nu aşezaţi perne pe spătarele scaunelor şoferului şi pasagerului.
Perna poate împiedica aşezarea corectă în timpul deplasării şi poate
reduce eficienţa centurii de siguranţă şi a tetierei, mărind riscul rănirii
mortale sau grave a şoferului sau pasagerului.
● Nu aşezaţi niciun obiect sub scaunele din faţă.
Obiectele aşezate sub scaunele din faţă se pot bloca între şinele
scaunelor, nepermiţând fixarea corectă a scaunelor în poziţie. Astfel,
puteţi provoca un accident, urmat de rănirea fatală sau gravă a
pasagerilor. Este posibil ca şi mecanismul de reglare să se defecteze.
■ Reglarea poziţiei scaunului
● Când reglaţi poziţia scaunului, aveţi grijă să nu răniţi ceilalţi pasageri prin
glisarea scaunului.
● Pentru a nu vă răni, nu ţineţi mâinile sub scaun sau în apropierea pieselor
în mişcare.
Vă puteţi prinde mâinile sau degetele în mecanismul scaunului.

152

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă
Airbagurile SRS

Airbagurile SRS se declanşează când autoturismul este implicat în


anumite tipuri de impacturi majore, care pot cauza rănirea gravă a
ocupanţilor. Împreună cu centurile de siguranţă, airbagurile
contribuie la reducerea riscului de deces sau rănire gravă.
1

Înainte de a porni la drum


Airbaguri SRS frontale
Airbagul SRS pentru şofer/airbag frontal pasager
Contribuie la protejarea capului şi toracelui şoferului şi
pasagerului faţă împotriva impactului cu componentele din
habitaclu
Airbag SRS la nivelul genunchilor
Contribuie la protejarea şoferului

153

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Airbaguri SRS laterale şi la nivelul capului


Airbagurile SRS laterale
Contribuie la protejarea trunchiului ocupanţilor din faţă
Airbaguri SRS la nivelul capului
Contribuie la protejarea în primul rând a capului ocupanţilor
scaunelor exterioare

154

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Componentele sistemului airbag SRS

Înainte de a porni la drum


Airbag frontal pasager Airbag şofer
Indicator „PASSENGER AIR Senzori pentru impact lateral
BAG” (faţă)
(airbag pasager) Sisteme de pretensionare a
Airbaguri laterale centurilor de siguranţă şi
Airbaguri la nivelul capului limitatoare de forţă
Senzori pentru impact lateral Airbag la nivelul genunchilor
(spate) pentru şofer
Lampă de avertizare sistem Senzori de impact frontal
SRS Ansamblu de senzori pentru
airbag
Comutator pentru activare/
dezactivare manuală airbag

155

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Componentele principale ale airbagurilor SRS sunt ilustrate mai sus.


Sistemul de airbaguri SRS este controlat de ansamblul de senzori
pentru airbag. La declanşarea airbagurilor, în dispozitivele de umflare
se produce o reacţie chimică ce are ca rezultat umplerea rapidă a
airbagului cu un gaz netoxic, pentru a împiedica deplasarea spre
înainte a ocupanţilor.

■ Dacă airbagurile SRS se declanşează (se umflă)


● În urma contactului cu un airbag SRS care se declanşează (se umflă) pot
rezulta zgârieturi şi răni uşoare.
● Se va auzi un zgomot puternic şi va fi eliminat un praf alb.
● Componentele modulului electronic al airbagului (butucul volanului,
capacul airbagului şi dispozitivul de umflare), scaunele din faţă, porţiuni
din stâlpii frontali şi din spate, ca şi bordura plafonului pot fi fierbinţi
câteva minute. Este posibil ca şi airbagul să fie fierbinte.
● Parbrizul se poate fisura.

156

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Condiţiile de declanşare a airbagurilor SRS (airbaguri SRS frontale)


● Airbagurile SRS frontale se vor declanşa dacă gravitatea impactului
depăşeşte nivelul pragului proiectat (nivel care corespunde unei coliziuni
frontale a autoturismului la o viteză de aproximativ 20-30 km/h (12-
18 mph) cu un obstacol fix, care nu se deplasează sau deformează).
1
Totuşi, această viteză limită va fi considerabil mai mare în următoarele
situaţii:

Înainte de a porni la drum


• Dacă autoturismul loveşte un obiect, cum ar fi un autovehicul parcat
sau un stâlp, care se poate deplasa sau deforma la impact
• Dacă autoturismul este implicat într-o coliziune cu intrare sub un
vehicul mai înalt, cum ar fi o coliziune în care botul autoturismului intră
sub platforma unui camion
● În funcţie de tipul coliziunii, este posibil să se activeze numai sistemele
de pretensionare a centurilor de siguranţă.
■ Condiţiile de declanşare ale airbagurilor SRS (airbaguri laterale şi la
nivelul capului)
Airbagurile SRS laterale şi la nivelul capului se vor declanşa dacă gravitatea
impactului depăşeşte nivelul pragului proiectat (nivel care corespunde unei
forţe de impact produsă de coliziunea unui autoturism de 1500 kg (3300 lb.)
cu cabina unui autovehicul din direcţie perpendiculară pe orientarea
autoturismului, la o viteză de aproximativ 20-30 km/h [12-18 mph]).

157

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Situaţii în care se pot declanşa (umfla) airbagurile SRS, altele decât o


coliziune
Airbagurile SRS frontale se pot declanşa şi la producerea unui impact sever
în partea inferioară a autoturismului. Câteva exemple vă sunt prezentate în
imagine.

● Lovirea unei borduri, margini de pavaj


sau suprafeţe dure
● Căderea sau saltul peste o groapă
adâncă
● „Aterizarea” dură sau căderea
autoturismului

■ Tipuri de coliziune care s-ar putea să nu declanşeze airbagul SRS


(airbagurile frontale)
Airbagurile frontale nu sunt proiectate să se declanşeze dacă autoturismul
este implicat într-o coliziune laterală sau din spate, dacă se răstoarnă sau
dacă autoturismul este implicat într-o coliziune frontală la viteză mică. Dar,
de câte ori un impact de orice tip provoacă o încetinire suficientă a
autoturismului, este posibil ca airbagurile SRS frontale să se declanşeze.

● Impact din lateral


● Impact din spate
● Răsturnarea autoturismului

158

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Tipuri de coliziune care s-ar putea să nu declanşeze airbagul SRS


(airbagurile SRS laterale şi la nivelul capului)
Este posibil ca airbagurile SRS laterale şi cele la nivelul capului să nu se
declanşeze dacă impactul lateral se produce sub un anumit unghi sau
autoturismul este lovit din lateral, însă nu în zona habitaclului.
1
● Impactul din lateral în altă parte a
autoturismului decât în zona

Înainte de a porni la drum


habitaclului
● Impact din lateral la un anumit unghi

Airbagurile frontale şi cele la nivelul capului nu sunt proiectate să se


declanşeze dacă autoturismul este implicat într-o coliziune frontală sau din
spate, dacă se răstoarnă sau dacă autoturismul este implicat într-o coliziune
laterală la viteză mică.

● Impact frontal
● Impact din spate
● Răsturnarea autoturismului

159

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Când trebuie să vă adresaţi unui dealer autorizat Toyota sau unui


atelier service specializat
În următoarele cazuri, autoturismul va necesita verificare şi/sau reparaţii.
Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer sau service autorizat Toyota,
ori unui alt atelier de service specializat.
● Oricare dintre airbaguri SRS s-a umflat.

● Partea din faţă a autoturismului este


avariată sau deformată sau a fost
implicată într-un accident insuficient de
puternic pentru a declanşa airbagurile
SRS.

● Zona portierelor este avariată sau


deformată sau autoturismul a fost
implicat într-un accident care nu a fost
suficient de puternic pentru a declanşa
airbagurile SRS laterale şi cele la
nivelul capului.

● Partea centrală a volanului, planşa de


bord în zona airbagului frontal pentru
pasager sau zona inferioară a tabloului
de bord, în partea şoferului, este
zgâriată, fisurată sau prezintă alt tip de
deteriorare.

160

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

● Suprafaţa scaunelor dotate cu airbaguri


laterale este zgâriată, fisurată sau
prezintă alte deteriorări.

Înainte de a porni la drum


● Porţiunile stâlpilor frontali şi din spate
sau ale capitonajului şi bordurii
plafonului care conţin airbagurile la
nivelul capului sunt zgâriate, fisurate
sau prezintă alte deteriorări.

161

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Precauţii privind airbagurile SRS


Respectaţi următoarele recomandări privind airbagurile SRS.
Nerespectarea acestor măsuri poate duce la deces sau rănire gravă.
● Şoferul şi toţi pasagerii trebuie să poarte centurile de siguranţă
corespunzător.
Airbagurile SRS sunt echipamente suplimentare care trebuie folosite
împreună cu centurile de siguranţă.
● Airbagul SRS pentru şofer se declanşează cu o forţă foarte mare şi poate
cauza decesul sau rănirea gravă a şoferului, în special dacă acesta se află
prea aproape de airbag.
Deoarece zona de risc la umflarea airbagului pentru şofer o reprezintă
primii 50–75 mm (2 – 3 in.), şoferul trebuie să se poziţioneze, pentru
siguranţă, la o distanţă de 250 mm (10 in.) faţă de airbag. Această distanţă
se măsoară de la centrul volanului până la torace. Dacă distanţa este mai
mică de 250 mm (10 in.), vă puteţi schimba poziţia de conducere în mai
multe moduri:
• Deplasaţi complet scaunul spre înapoi, într-o poziţie din care să
ajungeţi cu uşurinţă la pedale.
• Înclinaţi puţin spătarul scaunului.
Deşi designul scaunelor diverselor modele este diferit, mulţi şoferi pot
să se poziţioneze la distanţa de 250 mm (10 in.) faţă de airbag, chiar
dacă scaunul este tras la maxim spre înainte, prin simpla înclinare a
spătarului. Dacă la înclinarea spătarului vederea înainte este
obstrucţionată, înălţaţi-vă folosind o pernă tare şi stabilă sau înălţaţi
scaunul dacă autoturismul este dotat cu această funcţie.
• Dacă volanul este reglabil, atunci coborâţi-l. Astfel, airbagul va fi
îndreptat spre torace şi nu spre cap sau gât.
Scaunul trebuie reglat conform recomandărilor de mai sus, păstrând însă
controlul asupra pedalelor şi volanului şi vizibilitatea asupra comenzilor
tabloului de bord.

162

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Precauţii privind airbagurile SRS


● Airbagul SRS frontal pentru pasager se declanşează cu o forţă foarte
mare şi îi poate cauza accidentarea mortală sau gravă, în special dacă 1
acesta se află prea aproape de airbag. Pasagerul din faţă trebuie să stea
cât mai departe de airbag, cu spătarul scaunului reglat în poziţie verticală.

Înainte de a porni la drum


● Aşezarea şi/sau asigurarea incorectă a sugarilor şi a copiilor poate duce la
decesul sau rănirea gravă a acestora în momentul declanşării airbagurilor.
Sugarul sau copilul care este prea mic pentru a folosi centura de siguranţă
trebuie asigurat corect într-un scaun pentru copii. Toyota recomandă
insistent ca toţi sugarii şi copiii să fie aşezaţi pe un loc din spate şi
asiguraţi corect. Scaunele din spate sunt locuri mai sigure pentru sugari şi
copii decât scaunul pasagerului. (→P. 169)
■ Precauţii privind airbagurile SRS

● Nu staţi pe marginea scaunului şi nu vă


sprijiniţi de planşa de bord.

● Nu lăsaţi copilul să stea în faţa


airbagului SRS frontal pentru pasager
sau să stea pe genunchii acestui
pasager.
● Nu permiteţi ocupanţilor scaunului din
faţă să ţină obiecte pe genunchi.

163

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Precauţii privind airbagurile SRS

● Nu vă sprijiniţi de portieră, de bordura


plafonului sau de stâlpii frontali, laterali
şi din spate.

● Nu permiteţi nimănui să stea în


genunchi pe scaunul pasagerului, să se
aplece spre portieră sau să-şi scoată
capul sau mâinile în afară.

● Nu ataşaţi nimic şi nu vă sprijiniţi de


planşa de bord, de partea centrală a
volanului sau de porţiunea inferioară a
tabloului de bord.
Obiectele astfel ataşate pot fi proiectate
spre ocupanţii autoturismului în momentul
declanşării airbagurilor SRS pentru şofer
şi pasagerul din faţă şi a airbagului la
nivelul genunchilor pentru şofer.
● Nu ataşaţi nimic de portieră, parbriz,
geamurile laterale, de stâlpii frontali şi
din spate, de bordura plafonului şi de
mânerul de prindere. (Exceptând
eticheta pentru limită de viteză →P. 533)

164

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Precauţii privind airbagurile SRS


● Nu atârnaţi umeraşe sau obiecte dure de cârligele pentru haine. Toate
aceste obiecte pot fi proiectate spre ocupanţii autoturismului şi îi pot răni 1
grav sau mortal în cazul declanşării airbagurilor SRS de la nivelul capului.
● În cazul în care capacul de vinilin este aşezat în zona de acţiune a

Înainte de a porni la drum


airbagurilor SRS la nivelul genunchilor, capacul trebuie demontat.
● Nu utilizaţi accesorii pentru scaune care acoperă zonele de declanşare a
airbagurilor SRS, deoarece acestea pot împiedica umflarea airbagurilor.
Aceste accesorii pot împiedica activarea corectă a airbagurilor laterale,
pot duce la dezactivarea sistemului sau la declanşarea accidentală a
airbagurilor laterale, ceea ce poate duce la rănirea gravă sau fatală a
ocupanţilor.
● Nu loviţi şi nu apăsaţi puternic zonele care conţin componentele
airbagurilor SRS.
Aceste acţiuni pot provoca defectarea airbagurilor SRS.
● Nu atingeţi părţile componente imediat după declanşarea airbagurilor
SRS, deoarece acestea pot fi fierbinţi.
● Dacă aerul devine greu de respirat după declanşarea sistemului
suplimentar de siguranţă şi airbag, deschideţi o portieră sau un geam
pentru a intra aer curat sau părăsiţi autoturismul, dacă o puteţi face în
deplină siguranţă. Pentru a preveni iritaţia pielii, îndepărtaţi cât mai repede
prin spălare orice reziduu.
● Dacă se deteriorează sau se fisurează zonele de depozitare a airbagurilor
SRS, cum ar fi partea centrală a volanului şi capitonajul stâlpilor frontali şi
din spate, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier
service specializat pentru a le înlocui.

165

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Modificarea şi eliminarea componentelor sistemului de airbaguri SRS


Nu casaţi autoturismul şi nu efectuaţi niciuna din următoarele modificări fără
să consultaţi în prealabil un dealer autorizat Toyota sau orice atelier service
specializat. Airbagurile SRS se pot defecta sau se pot declanşa (umfla)
accidental, provocând răniri grave sau mortale.
● Instalarea, demontarea, dezasamblarea şi repararea sistemului de
airbaguri SRS
● Reparaţiile, modificările, demontarea sau înlocuirea volanului, tabloului de
bord, planşei de bord, scaunelor sau tapiţeriei, stâlpilor frontali, laterali sau
din spate
● Reparaţiile sau modificările aripii din faţă, barei de protecţie faţă sau
lateralelor habitaclului
● Montarea pe grila din faţă a unui plug pentru zăpadă, troliu etc. (grilaje de
protecţie etc.)
● Modificările la sistemul de suspensii al autoturismului
● Instalarea dispozitivelor electronice precum sisteme radio RF şi CD-
playere
● Modificarea autoturismului pentru o persoană cu dizabilităţi fizice

166

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă
Sistemul de activare/dezactivare manuală airbag

Acest sistem dezactivează airbagul frontal şi cel lateral al


pasagerului din faţă.
Dezactivaţi airbagurile doar atunci când pe locul pasagerului din faţă
montaţi un scaun pentru copii.
1
Indicator „PASSENGER
AIR BAG” (airbag pasager)

Înainte de a porni la drum


Indicatorul se aprinde când
sistemul pentru airbaguri este
activat. (Doar când butonul
„POWER” este activat.)

Comutator pentru activare/


dezactivare manuală airbag

Dezactivarea airbagului frontal şi lateral pentru pasagerul din


faţă

Introduceţi cheia mecanică în


contactul comutatorului şi rotiţi-o
în poziţia „OFF”.
Indicatorul „OFF” se aprinde.

167

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Informaţii cu privire la indicatorul „AIRBAG PASAGER”


Dacă apare una dintre următoarele probleme, este posibil să existe o
defecţiune în sistem. Duceţi imediat autoturismul la un dealer autorizat
Toyota sau la un atelier service specializat pentru a fi verificat.
● Indicatorul „ON” sau „OFF” nu se aprinde.
● Lampa indicatoare nu se schimbă când comutatorul pentru activare/
dezactivare manuală a airbagului trece din poziţia „ON” în poziţia „OFF”.

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Din motive de siguranţă, instalaţi întotdeauna scaunul pentru copii pe unul
din locurile din spate. Dacă locul din spate nu poate fi folosit, puteţi utiliza
scaunul din faţă, când comutatorul pentru activare/dezactivare manuală a
airbagului este în poziţia „OFF”.
Dacă sistemul de activare/dezactivare manuală a airbagului este pe „ON”,
impactul puternic la declanşarea (umflarea) airbagului poate provoca rănirea
gravă sau chiar fatală.
■ Când scaunul pentru copii nu este instalat pe scaunul pasagerului din
faţă
Asiguraţi-vă să sistemul de activare/dezactivare manuală a airbagului este
în poziţia „ON”.
Dacă acesta este în poziţia „OFF”, este posibil ca airbagul să nu se
declanşeze în cazul unui accident, ceea ce ar putea provoca rănirea gravă
sau chiar mortală.

168

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă
Scaunele pentru copii

Toyota recomandă insistent utilizarea scaunului pentru copii.

De reţinut
1
Studiile au demonstrat că montarea unui scaun pentru copii pe unul
din locurile din spate este o metodă mai sigură decât montarea

Înainte de a porni la drum


acestuia pe scaunul pasagerului din faţă.
● Alegeţi un scaun pentru copii adecvat autoturismului
dumneavoastră şi corespunzător vârstei şi înălţimii copilului.
● Pentru detalii privind montarea, urmaţi instrucţiunile furnizate
împreună cu scaunul pentru copii.
În acest manual sunt prezentate instrucţiunile generale de
montare.
(→P. 179)
● Dacă în ţara dumneavoastră există reglementări specifice privind
scaunele pentru copii, contactaţi un dealer sau service autorizat
Toyota ori un alt atelier service autorizat pentru înlocuirea sau
instalarea scaunului pentru copii.
● Toyota vă recomandă să folosiţi un scaun pentru copii care
corespunde reglementărilor „CEE Nr. 44”.

169

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Tipuri de scaune pentru copii

Scaunele pentru copii sunt clasificate în următoarele 5 grupe, în


conformitate cu reglementările „ECE Nr. 44”.
Grupa 0: Până la 10 kg (22 lb.) (0 - 9 luni)
Grupa 0+: Până la 13 kg (28 lb.) (0 - 2 ani)
Grupa I: 9 - 18 kg (20 - 39 lb.) (9 luni - 4 ani)
Grupa II: 15 - 25 kg (34 - 55 lb.) (4 - 7 ani)
Grupa III: 22 - 36 kg (49 - 79 lb.) (6 - 12 ani)
Acest manual de utilizare oferă explicaţii pentru cele mai uzuale 3
tipuri de scaune pentru copii, care pot fi asigurate cu centuri de
siguranţă.

170

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Scaunul pentru sugari


Echivalent cu Grupa 0 şi 0+ a
„ECE Nr. 44”

Înainte de a porni la drum


Scaunul pentru copii
Echivalent cu Grupa 0+ şi I a
„ECE Nr. 44”

Scaunul Junior
Echivalent cu grupa II şi III a
„ECE Nr. 44”

171

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Compatibilitatea scaunelor pentru copii cu diversele locuri ocupate

Informaţiile oferite în tabel vă arată compatibilitatea scaunului pentru


copii cu diferite locuri de instalare.

Poziţie de Scaun pasager faţă


instalare Comutator pentru Scaun spate
Grupe de activare/dezactivare
greutate manuală airbag
DEZAC- Locuri Loc
ACTIVAT
TIVAT laterale central
0
X
Până la 10 kg
Instalare U U U
(22 Ib.)
interzisă
(0 - 9 luni)
0+
X
Până la 13 kg
Instalare U U U
(28 Ib.)
interzisă
(0 - 2 ani)
Cu spatele
la sensul
de depla-
sare — X
I Instalare
9 – 18 kg interzisă U U U
(20 – 39 lb.)
(9 luni - 4 ani) Cu faţa
la sensul
de depla-
sare —
UF
II, III
15 – 36 kg
UF U U U
(34 – 79 lb.)
(4 - 12 ani)

172

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Semnificaţia literelor din tabelul de mai sus:


U: Compatibil cu scaune pentru copii tip „universal”, omologate
pentru această grupă de greutate.
UF: Compatibil cu scaune tip „universal” pentru copii, orientate cu
faţa la sensul de deplasare, aprobate pentru această grupă de 1
greutate.
X: Poziţii incompatibile cu această grupă de greutate.

Înainte de a porni la drum


Este posibil ca scaunele pentru copii menţionate în tabel să nu fie
disponibile în afara ţărilor UE.
Pot fi folosite şi alte scaune pentru copii decât cele menţionate în
acest tabel, dar compatibilitatea acestora trebuie atent verificată, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului şi ale dealerului.

173

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Scaun pentru copii compatibil cu diverse poziţii de instalare


(cu ancoră rigidă ISOFIX)

Informaţiile oferite în tabel vă arată compatibilitatea scaunului pentru


copii cu diferite locuri de instalare.

Poziţii sistem ISOFIX


Dispozitiv în autoturism
Clasă de
Grupe de greutate de
mărime Locurile laterale
ancorare
spate
F ISO/L1 X
Port-bebe G ISO/L2 X
(1) X
0 E ISO/R1 X
Până la 10 kg
(22 Ib.) (1) X
(0 - 9 luni)
E ISO/R1 X
0+
Până la 13 kg D ISO/R2 X
(28 lb.) C ISO/R3 X
(0 - 2 ani)
(1) X
D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
I
9 – 18 kg B ISO/F2 IUF
(20 – 39 lb.) B1 ISO/F2X IUF
(9 luni - 4 ani)
A ISO/F3 IUF
(1) X
II, III
15 – 36 kg
(1) X
(34 - 79 lb.)
(4 - 12 ani)

174

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

(1) Pentru scaunele pentru copii care nu sunt marcate cu simbolul


de identificare a clasei ISO/XX (A - G) pentru grupa de greutate
aplicabilă, producătorul autoturismului va indica tipul de scaun
ISOFIX recomandat pentru fiecare poziţie.
Semnificaţia literelor din tabelul de mai sus: 1

IUF: Compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa la

Înainte de a porni la drum


sensul de mers din categoria scaunelor universale aprobate
pentru această grupă de greutate.
X: Poziţia ISOFIX nu este compatibilă pentru scaunul ISOFIX
pentru copii din această grupă de greutate şi/sau clasă de
mărime.
Este posibil ca scaunele pentru copii menţionate în tabel să nu fie
disponibile în afara ţărilor UE.
Pot fi folosite şi alte scaune pentru copii decât cele menţionate în
acest tabel, dar compatibilitatea acestora trebuie atent verificată, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului şi ale dealerului.

175

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Când montaţi scaunul pentru copii pe scaunul pasagerului din faţă

Dacă trebuie să instalaţi un scaun pentru


copii pe scaunul pasagerului din faţă,
procedaţi astfel:
● Reglaţi spătarul scaunului în poziţie
perfect verticală
● Împingeţi perna scaunului complet spre
înapoi
■ Alegerea unui scaun pentru copii corespunzător
● Până când copilul creşte suficient pentru a putea folosi centurile de
siguranţă ale autoturismului, asiguraţi-l într-un scaun pentru copii
corespunzător dimensiunilor sale.
● Dacă un copil este prea mare pentru a folosi un scaun pentru copii,
atunci trebuie aşezat pe unul din locurile din spate, asigurat cu centura
de siguranţă a autoturismului. (→P. 112)

ATENŢIE

■ Precauţii referitoare la scaunul pentru copii


● Pentru o protecţie eficientă în caz de accident şi frânare bruscă, copilul
trebuie asigurat corespunzător, folosind centurile de siguranţă sau un
scaun pentru copii, în funcţie de vârsta şi mărimea copilului. Ţinerea
copilului în braţe nu poate înlocui scaunul pentru copii. În caz de accident,
copilul poate fi lovit de parbriz sau poate fi strivit între componentele
autoturismului şi persoana care-l ţine.
● Toyota recomandă insistent folosirea unui scaun pentru copii
corespunzător dimensiunilor copilului, instalat pe locurile din spate.
Conform statisticilor, copilul instalat pe un loc din spate şi asigurat corect
este mai protejat decât cel care stă pe scaunul din faţă.

176

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Precauţii referitoare la scaunul pentru copii


● Nu montaţi niciodată un scaun pentru copii orientat cu spatele la sensul de
mers pe scaunul din faţă când comutatorul pentru activarea/dezactivarea 1
manuală a airbagului este în poziţia activat. (→P. 167Dacă instalaţi
scaunul orientat cu spatele la sensul de deplasare pe locul pasagerului din

Înainte de a porni la drum


faţă, în eventualitatea unui accident, forţa rezultată din umflarea rapidă a
airbagului frontal pentru pasagerul din faţă poate cauza rănirea gravă sau
mortală a copilului.
● Scaunul pentru copii orientat cu faţa la sensul de deplasare poate fi
instalat pe locul pasagerului din faţă numai când acest lucru este
inevitabil. Un scaun pentru copii care necesită o curea de fixare
superioară nu trebuie utilizat pe scaunul pasagerului din faţă atâta timp cât
pe acesta nu există ancoră pentru cureaua de fixare superioară. Reglaţi
spătarul cât mai vertical posibil şi deplasaţi întotdeauna scaunul cât mai în
spate posibil, deoarece airbagul frontal pentru pasager se poate declanşa
cu viteză şi forţă considerabile. În caz contrar, copilul poate suferi răniri
grave sau mortale.
● Nu permiteţi copilului, chiar dacă este asigurat într-un scaun pentru copii,
să-şi sprijine capul sau altă parte a corpului de portieră sau de zona
scaunului, de stâlpul din faţă sau de bordura plafonului, deoarece acestea
sunt zonele de acţiune a airbagurilor SRS laterale şi a celor la nivelul
capului. Este foarte periculos dacă airbagurile SRS laterale şi cele la
nivelul capului se umflă, copilul putând fi rănit grav sau mortal.
● Respectaţi toate instrucţiunile producătorului atunci când montaţi un
scaun pentru copii şi asiguraţi-l corect. Dacă scaunul pentru copii nu este
asigurat corect, copilul poate fi rănit grav sau mortal în caz de oprire
bruscă, viraj brusc sau accident.

177

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când în autoturism se află copii


Nu lăsaţi copiii să se joace cu centura de siguranţă. Dacă centura se
răsuceşte în jurul gâtului, copilul se poate sufoca sau poate ajunge la alte
traumatisme grave ce-i pot provoca decesul.
În cazul în care catarama nu poate fi desfăcută, folosiţi o foarfecă şi tăiaţi
centura.
■ Când nu este utilizat scaunul pentru copii
● Ţineţi scaunul pentru copii asigurat corect pe banchetă, chiar dacă nu este
folosit. Nu lăsaţi scaunul pentru copii în habitaclu, dacă nu este corect
asigurat.
● Dacă este necesară detaşarea scaunului pentru copii, scoateţi-l din
autoturism sau depozitaţi-l în portbagaj. Astfel preveniţi rănirea ocupanţilor
în caz de oprire bruscă, viraj brusc sau accident.

178

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă
Instalarea scaunelor pentru copii

Urmaţi instrucţiunile producătorului scaunului pentru copii.


Asiguraţi corect scaunul pentru copii de scaunul autoturismului,
folosind centura de siguranţă sau ancorele rigide ISOFIX. Când
montaţi un scaun pentru copii, ataşaţi chinga superioară.
1
Centurile de siguranţă
(centura ELR necesită clemă

Înainte de a porni la drum


de blocare.)

Ancore rigide ISOFIX (sistem


ISOFIX pentru fixarea scaunului
pentru copii)
Ancorele inferioare sunt
destinate scaunelor laterale
din spate. (Etichetele care
indică poziţia punctelor de
ancorare sunt lipite pe
scaune.)

Ancore de fixare (pentru


chinga superioară)
Ancorele de fixare sunt
proiectate pentru locurile
laterale din spate.

179

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Instalarea scaunelor pentru copii cu ajutorul centurii de siguranţă

■ Scaun pentru copii/sugari  orientat cu spatele la sensul de


deplasare
PASUL 1 Montaţi scaunul pentru copii pe
unul din scaunele din spate,
orientându-l cu spatele la sensul
de deplasare.

PASUL 2 Treceţi centura de siguranţă


peste scaunul pentru copii şi
introduceţi clema de fixare în
cataramă. Asiguraţi-vă că
centura nu este răsucită. Fixaţi
strâns centura transversală.
Urmaţi instrucţiunile din manualul
de instalare a scaunului pentru
copii şi asiguraţi-vă că scaunul
este bine fixat.

180

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Dacă scaunul pentru copii nu


este dotat cu dispozitiv de
blocare (o funcţie de blocare a
centurii de siguranţă), asiguraţi
scaunul pentru copii cu o clemă 1
de blocare. (→P. 185)

Înainte de a porni la drum


După instalarea scaunului pentru copii, balansaţi-l înainte şi înapoi
pentru a vă asigura că este fixat ferm.
■ Scaunul pentru copii  orientat cu faţa la sensul de mers
PASUL 1 Ridicaţi tetiera în poziţia cea mai
înaltă.

PASUL 2 Montaţi scaunul pentru copii pe


scaun, orientându-l cu faţa la
sensul de deplasare.

181

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

PASUL 3 Treceţi centura de siguranţă


peste scaunul pentru copii şi
introduceţi clema de fixare în
cataramă. Asiguraţi-vă că
centura nu este răsucită. Fixaţi
strâns centura transversală.
Urmaţi instrucţiunile din manualul
de instalare a scaunului pentru
copii şi asiguraţi-vă că scaunul
este bine fixat.

Dacă scaunul pentru copii nu


este dotat cu dispozitiv de
blocare (o funcţie de blocare a
centurii de siguranţă), asiguraţi
scaunul pentru copii cu o clemă
de blocare. (→P. 185)

După instalarea scaunului pentru copii, balansaţi-l înainte şi înapoi


pentru a vă asigura că este fixat ferm.

182

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

■ Scaunul Junior
PASUL 1 Montaţi scaunul pentru copii pe
scaun, orientându-l cu faţa la
sensul de deplasare.
1

Înainte de a porni la drum


PASUL 2 Aşezaţi copilul în scaun.
Asiguraţi scaunul pentru copii cu
centura de siguranţă, conform
instrucţiunilor producătorului, şi
introduceţi clema de fixare în
cataramă. Asiguraţi-vă că
centura nu este răsucită.
Verificaţi dacă centura diagonală
este poziţionată corect peste
umărul copilului şi dacă centura
transversală este fixată cât mai
jos posibil.
(→P. 112)

183

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Demontarea unui scaun pentru copii instalat cu centură de siguranţă

Apăsaţi butonul de eliberare a


cataramei centurii şi retractaţi
complet centura de siguranţă.

Instalarea cu ancoră rigidă ISOFIX (scaun ISOFIX pentru copii)

PASUL 1 Ridicaţi tetiera în poziţia cea mai înaltă.


PASUL 2 Lărgiţi puţin spaţiul dintre pernă şi spătar.

PASUL 3 Fixaţi cataramele în barele


speciale pentru fixarea scaunului
pentru copii.
Dacă scaunul pentru copii este
dotat cu chingă superioară,
aceasta trebuie ataşată de
ancorele de fixare.

184

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

Scaunele pentru copii, cu chingă superioară

PASUL 1 Asiguraţi scaunul pentru copii cu


ajutorul unei centuri de siguranţă
sau cu ancorele rigide ISOFIX şi 1
reglaţi tetiera în poziţia cea mai
înaltă.

Înainte de a porni la drum


PASUL 2 Deschideţi capacul ancorei de
fixare, prindeţi cârligul în ancoră
şi strângeţi cureaua superioară.
Asiguraţi-vă că aceasta este
fixată ferm.

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Pentru instalarea scaunului pentru copii, aveţi nevoie de o clemă de blocare.
Urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorul scaunului. Dacă scaunul
pentru copii nu este dotat cu clemă de blocare, vă puteţi procura următorul
articol de la orice dealer sau service autorizat Toyota, ori de la un alt atelier
service specializat.
Clemă de blocare scaun pentru copii
(cod piesă 73119-22010)

185

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare a scaunului pentru copii şi
asiguraţi-vă că scaunul este bine fixat.
Dacă scaunul pentru copii nu este fixat corespunzător, copilul sau ceilalţi
pasageri pot fi răniţi grav sau chiar mortal în caz de frânare bruscă, viraj
brusc sau accident.

● Dacă scaunul şoferului atinge scaunul


pentru copii şi nu permite ataşarea
corectă a acestuia, instalaţi scaunul
pentru copii pe locul din dreapta spate
(autoturisme cu volanul pe stânga) sau
locul din stânga spate (autoturisme cu
volanul pe dreapta).
● Reglaţi scaunul pasagerului din faţă
astfel încât să nu atingă scaunul pentru
copii.
Când montaţi un scaun pentru copii
orientat cu faţa la sensul de mers pe
scaunul pasagerului din faţă, mutaţi
scaunul cât mai în spate posibil.
Nerespectarea acestor recomandări
poate conduce la deces sau rănire
gravă, în cazul declanşării (umflării)
airbagului.

186

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii

● Nu montaţi niciodată un scaun pentru


copii orientat cu spatele la sensul de 1
mers pe scaunul din faţă când
comutatorul pentru activarea/

Înainte de a porni la drum


dezactivarea manuală a airbagului este
în poziţia activat. (→P. 167)
În cazul unui accident, forţa rezultată
din umflarea rapidă a airbagului frontal
pentru pasager poate răni mortal sau
grav acel copil.
Pe ambele feţe ale parasolarului pentru
pasager se află o etichetă care
interzice montarea unui scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
mers pe scaunul pasagerului din faţă.
Detaliile de pe etichetă sunt prezentate
în ilustraţia de mai jos. Este aplicată
eticheta care include informaţii scrise în
limba ţării dumneavoastră.

187

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Tip A

Tip B

188

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Tip C
1

Înainte de a porni la drum


Tip D

189

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


Tip E

● Dacă în ţara dumneavoastră există reglementări specifice privind


scaunele pentru copii, contactaţi un dealer sau service autorizat Toyota ori
un alt atelier service autorizat pentru înlocuirea sau instalarea scaunului
pentru copii.
● Când montaţi un scaun pentru copii mai mari (pernă de înălţare), asiguraţi-
vă întotdeauna că centura diagonală este poziţionată pe centrul umărului
copilului. Centura nu trebuie să alunece de pe umărul copilului şi nu
trebuie poziţionată pe lângă gât. Nerespectarea acestor recomandări
poate provoca rănirea mortală sau gravă în caz de frânare bruscă, viraj
brusc sau accident.

190

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

ATENŢIE

■ Când instalaţi scaunul pentru copii


● Asiguraţi-vă că centura şi clema sunt ferm blocate şi că centura de
siguranţă nu este răsucită. 1
● Mişcaţi scaunul pentru copii spre stânga şi dreapta, şi înainte-înapoi
pentru a vă asigura că s-a fixat ferm.

Înainte de a porni la drum


● După asigurarea scaunului pentru copii, nu reglaţi niciodată scaunul.
● Respectaţi toate instrucţiunile de instalare furnizate de producătorul
scaunului pentru copii.
■ Pentru instalarea corectă a scaunului pentru copii în punctele de
ancorare
Când utilizaţi ancore rigide ISOFIX, asiguraţi-vă că nu există corpuri străine
în jurul punctelor de ancorare şi că centura de siguranţă nu s-a prins în
spatele scaunului pentru copii. Asiguraţi-vă că scaunul pentru copii este
ataşat corect, deoarece, în caz de frânare bruscă, viraj brusc sau accident,
copilul sau ceilalţi pasageri pot fi răniţi grav sau chiar mortal.

191

PRIUS_EE (OM47706E)
1-8. Informaţii referitoare la siguranţă

192

PRIUS_EE (OM47706E)
În timpul deplasării 2
2-1. Procedurile de conducere 2-3. Acţionarea luminilor şi a
Conducerea ştergătoarelor de parbriz
autoturismului ................. 194 Butonul pentru faruri ......... 265
Butonul pentru pornirea Butonul pentru lămpile de
motorului......................... 206 ceaţă............................... 270
Modul de conducere EV ... 213 Ştergătoarele şi spălătorul
Transmisia hibridă ............ 216 de parbriz (tip A) ............. 272
Maneta de semnalizare Ştergătoarele şi spălătorul
schimbare direcţie .......... 225 de parbriz (tip B) ............. 278
Frâna de parcare .............. 226 Ştergătorul şi spălătorul
Claxonul............................ 227 de lunetă......................... 284
Butonul pentru spălătorul de
2-2. Panoul de instrumente faruri ............................... 287
Grupul de instrumente ...... 228
2-4. Utilizarea altor sisteme de
Indicatoarele şi lămpile de
conducere
avertizare........................ 233
Afişajul Sistemul de control al vitezei de
multi-informaţional .......... 238 croazieră......................... 288
Displayul de pe parbriz ..... 258 Controlul radar dinamic
al vitezei de croazieră..... 293
Sistemele de asistenţă la
conducere....................... 311
Sistemul de asistenţă la
pornirea în rampă ........... 316
PCS (Sistem de siguranţă
pre-coliziune) .................. 319

2-5. Informaţii despre conducere


Bagajele şi încărcătura ..... 328
Sfaturi pentru conducerea pe
timp de iarnă................... 330
Tractarea unei remorci...... 335

193

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Conducerea autoturismului

Următoarele proceduri trebuie respectate pentru siguranţa în timpul


conducerii:

■ Pornirea sistemului hibrid


→P. 206
■ Conducerea
PASUL 1 Cu pedala de frână apăsată, aduceţi schimbătorul de viteze
în poziţia D.
(→P. 216)
Verificaţi ca indicatorul poziţiei de schimbătorului să arate D.
(→P. 228)
PASUL 2 Eliberaţi frâna de parcare. (→P. 226)
PASUL 3 Eliberaţi treptat pedala de frână şi apăsaţi uşor pedala de
acceleraţie pentru a accelera.
■ Oprirea
PASUL 1 Cu schimbătorul de viteze în poziţia D, apăsaţi pedala de
frână.
PASUL 2 Dacă este necesar, cuplaţi frâna de parcare.
Dacă autoturismul va rămâne oprit o perioadă mai lungă de timp,
aduceţi schimbătorul în poziţia P. (→P. 219)
■ Parcarea
PASUL 1 Opriţi autoturismul complet.
PASUL 2 Acţionaţi frâna de parcare. (→P. 226)
PASUL 3 Aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia P. (→P. 219)
Verificaţi ca indicatorul poziţiei de comutare să arate poziţia P.
(→P. 216)
PASUL 4 Apăsaţi butonul „POWER” pentru a opri sistemul hibrid.
PASUL 5 Apoi eliberaţi încet pedala de frână.
PASUL 6 Blocaţi portiera, asigurându-vă că aveţi la dumneavoastră
cheia electronică.
Dacă parcaţi pe un deal, blocaţi roţile după cum este necesar.

194

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

Pornirea pe un drum în rampă

PASUL 1 Cuplaţi ferm frâna de parcare cu pedala de frână apăsată şi


apoi aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia D.
PASUL 2 Eliberaţi pedala de frână şi apăsaţi încet pedala de
acceleraţie.
PASUL 3 Eliberaţi frâna de parcare.

2
■ La pornirea pe un drum în rampă
Este disponibil sistemul de asistenţă la pornirea în rampă. (→P. 316)

În timpul deplasării
■ Conducerea pe timp ploios
● Conduceţi cu atenţie când plouă, deoarece vizibilitatea este redusă,
geamurile se pot aburi şi drumul poate deveni alunecos.
● Conduceţi cu atenţie când începe să plouă, deoarece suprafaţa drumului
va deveni alunecoasă.
● Nu rulaţi cu viteză mare pe autostradă atunci când plouă, deoarece între
anvelope şi suprafaţa de rulare se poate forma un strat de apă, care va
împiedica direcţia şi frânele să funcţioneze corect.
■ Rodajul noului dumneavoastră Toyota
Pentru a mări durata de viaţă a autoturismului, se recomandă respectarea
următoarelor măsuri de precauţie:
● În primii 300 km (200 mile):
Evitaţi frânările bruşte.
● În primii 1.000 km (600 mile):
• Nu conduceţi cu viteze foarte mari.
• Evitaţi accelerarea bruscă.
• Nu conduceţi la o viteză constantă pentru perioade îndelungate.

195

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Conducerea autoturismului în străinătate


Respectaţi legislaţia rutieră din ţara respectivă şi verificaţi dacă este
disponibil combustibilul corespunzător. (→P. 572)
■ Pentru utilizare eficientă
● În timpul conducerii, comutaţi în poziţia D.
În poziţia N, motorul pe benzină funcţionează, dar nu poate fi generată
electricitate. Acumulatorul hibrid (acumulatorul de tracţiune) se va
descărca, reîncărcarea sa necesitând putere suplimentară de la motor.
● Rulaţi cu viteză uniformă.
Evitaţi accelerările sau decelerările bruşte. Când acceleraţi şi deceleraţi
treptat, veţi folosi mult mai eficient motorul electric (motorul de tracţiune)
fără a folosi puterea motorului pe benzină.
● Evitaţi accelerările repetate.
Accelerările repetate descarcă acumulatorul hibrid (acumulatorul de
tracţiune), ceea ce duce la o acceleraţie slabă. Acumulatorul hibrid se
poate încărca în timpul mersului, conducând cu pedala de acceleraţie
apăsată uşor.
● La parcare, comutaţi în poziţia P.
În poziţia N, acumulatorul hibrid (acumulatorul de tracţiune) nu se
reîncarcă.
Menţinerea în poziţia N o perioadă mai îndelungată poate duce la
descărcarea acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune).
Autoturismul nu poate rula dacă acumulatorul hibrid (acumulator de
tracţiune) este descărcat.

196

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

■ La pornirea autoturismului
În timpul staţionării cu sistemul hibrid pornit, ţineţi întotdeauna piciorul pe
pedala de frână. Acest lucru împiedică deplasarea autoturismului.
■ În timpul deplasării
● Pentru a nu apăsa greşit pe pedale, nu conduceţi autoturismul dacă nu
sunteţi familiarizaţi cu amplasarea pedalelor de frână şi de acceleraţie.
• Apăsarea accidentală a pedalei de acceleraţie în locul pedalei de frână 2
va avea drept consecinţă o accelerare bruscă, ce poate provoca un
accident cu răniri mortale sau grave.

În timpul deplasării
• Când rulaţi în marşarier, este posibil să vă rotiţi corpul, ceea ce duce la
acţionarea pedalelor cu dificultate. Asiguraţi-vă că acţionaţi pedalele în
mod corect.
• Asiguraţi-vă că vă păstraţi o poziţie corectă în timpul conducerii, chiar
şi când mişcaţi foarte puţin autoturismul. Acest lucru vă permite
apăsarea corespunzătoare a pedalei de frână şi de acceleraţie.
• Apăsaţi pedala de frână cu piciorul drept. Apăsarea pedalei de frână cu
piciorul stâng poate întârzia răspunsul în situaţii de urgenţă, ceea ce
poate duce la provocarea unui accident.
● Deoarece la rularea cu motorul electric nu se aud zgomote de funcţionare
a motorului, este posibil ca pietonii din apropiere să nu observe
autoturismul.
● Nu conduceţi şi nu opriţi autoturismul peste sau în dreptul materialelor
inflamabile.
Sistemul de evacuare şi gazele de eşapament pot fi foarte fierbinţi. Aceste
piese fierbinţi pot produce un incendiu dacă în apropiere există materiale
inflamabile.
● Nu lăsaţi autoturismul să ruleze înapoi când este selectată o poziţie de
deplasare înainte, nici să se deplaseze înainte cu schimbătorul de viteze
în poziţia R.
În caz contrar, este posibilă provocarea unui accident sau avarierea
autoturismului.

197

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

● Dacă simţiţi miros de gaze de eşapament în habitaclu, deschideţi


geamurile şi verificaţi dacă hayonul este închis. Cantităţile mari de gaze
de eşapament în interior pot provoca ameţeli şoferului şi un accident,
urmat de răniri grave sau mortale. Duceţi imediat autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru verificare.
● Nu aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia P dacă autoturismul
este în mişcare.
În caz contrar, puteţi provoca avarierea transmisiei şi, implicit, pierderea
controlului autoturismului.
● În timpul deplasării înainte, nu aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia R.
În caz contrar, puteţi provoca avarierea transmisiei şi, implicit, pierderea
controlului autoturismului.
● În timpul deplasării înapoi, nu aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia D.
În caz contrar, puteţi provoca avarierea transmisiei şi, implicit, pierderea
controlului autoturismului.
● Mutarea schimbătorului în poziţia N în timp ce autoturismul se deplasează
va dezactiva sistemul hibrid. Frâna de motor nu este disponibilă când
sistemul hibrid este decuplat.
● Nu opriţi sistemul hibrid în timpul deplasării normale. Oprirea sistemului
hibrid în timpul deplasării nu va cauza pierderea controlului frânei sau
direcţiei, dar servofrâna şi servodirecţia nu vor acţiona. Astfel, frânarea şi
manevrarea autoturismului vor fi mai dificile, deci trebuie să ieşiţi din trafic
şi să opriţi imediat ce este posibil.
Cu toate acestea, în cazul unei urgenţe, cum ar fi imposibilitatea opririi
normale a autoturismului: →P. 566
● Când coborâţi o pantă abruptă, folosiţi frâna de motor (poziţia B a
schimbătorului de viteze în loc de poziţia D) pentru a menţine o viteză de
siguranţă.
Folosirea continuă a frânelor poate duce la supraîncălzirea acestora şi la
scăderea eficacităţii. (→P. 216)

198

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

● În timpul mersului, nu reglaţi poziţia volanului, a scaunului sau a oglinzilor


retrovizoare interioare şi exterioare.
Nerespectarea acestor recomandări poate duce la pierderea controlului
autoturismului, putând provoca accidente soldate cu răniri grave sau
mortale.
● Verificaţi întotdeauna ca pasagerii să nu stea cu nicio parte a corpului
(mâini, cap) în afară, deoarece pot fi răniţi grav sau chiar fatal.
■ Când conduceţi pe un drum alunecos 2

● Frânarea, accelerarea şi manevrarea bruscă a volanului pot duce la


patinarea roţilor şi reducerea abilităţii de control a autoturismului, ceea ce

În timpul deplasării
poate provoca un accident.
● Accelerarea bruscă, aplicarea frânei de motor prin schimbarea treptelor de
viteză sau variaţiile de turaţie a motorului pot cauza deraparea
autoturismului, provocând la un accident.
● După ce aţi rulat prin bălţi, apăsaţi pedala de frână pentru a vă asigura că
frânele funcţionează corect. Plăcuţele de frână ude pot împiedica
funcţionarea corectă a frânelor. Dacă numai plăcuţele de pe o parte sunt
ude, împiedicând funcţionarea corectă a frânelor, controlul direcţiei poate
fi afectat, ceea ce poate provoca un accident.
■ Când schimbaţi poziţia schimbătorului de viteze
Aveţi grijă să nu schimbaţi maneta schimbătorului de viteze când pedala de
acceleraţie este apăsată.
Modificarea poziţiei schimbătorului în orice altă poziţie în afară de P sau N
poate duce la accelerarea bruscă a autoturismului, putând cauza accidente
cu urmări grave.
După acţionarea schimbătorului de viteze, verificaţi poziţia corectă a
schimbătorului afişată pe indicatorul de poziţie din grupul de instrumente.

199

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

■ Dacă auziţi un scrâşnet de la frâne (indicatorii de uzură a plăcuţelor de


frână)
Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau unui
service specializat pentru înlocuirea plăcuţelor de frână.
Discul de frână se poate deteriora dacă plăcuţele nu sunt înlocuite la timp.
Este periculos să conduceţi autoturismul dacă s-au depăşit limitele de uzură
a plăcuţelor de frână şi/sau discurilor.
■ Când autoturismul este oprit
● Nu apăsaţi pedala de acceleraţie dacă nu este necesar.
Dacă autoturismul este în altă treaptă de viteză decât P sau N, acesta
poate accelera brusc şi neaşteptat, provocând un accident.
● Nu lăsaţi autoturismul cu sistemul hibrid în funcţiune, un timp prea
îndelungat.
Dacă nu puteţi evita o astfel de situaţie, parcaţi autoturismul într-un spaţiu
deschis şi verificaţi ca gazele de eşapament să nu pătrundă în interior.
● Pentru a preveni accidentele cauzate de deplasarea necontrolată a
autoturismului, ţineţi întotdeauna apăsată pedala de frână când indicatorul
„READY” este aprins. Acţionaţi frâna de parcare, după caz.
● Dacă autoturismul este oprit pe o suprafaţă înclinată, pentru a preveni
accidentele cauzate de deplasarea înainte sau înapoi a autoturismului,
apăsaţi întotdeauna pedala de frână şi acţionaţi ferm frâna de parcare,
dacă este necesar.
● Evitaţi supraturarea motorului.
Folosirea unei turaţii ridicate când autoturismul este oprit poate cauza
supraîncălzirea sistemului de evacuare, ceea ce poate provoca un
incendiu, dacă în apropiere se află materiale inflamabile.

200

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

■ Când autoturismul este parcat


● Întotdeauna aplicaţi ferm frâna de parcare şi aduceţi schimbătorul în
poziţia P.
În caz contrar, autoturismul se poate deplasa sau poate accelera subit,
dacă apăsaţi accidental pedala de acceleraţie. Opriţi întotdeauna sistemul
hibrid şi încuiaţi autoturismul la părăsirea acestuia.
Este posibil să nu sesizaţi producerea unor zgomote sau vibraţii nici
măcar când autoturismul hibrid este gata de deplasare (când indicatorul 2
„READY” este aprins).
● Dacă aţi parcat la soare, nu lăsaţi ochelari, brichete, tuburi de spray sau

În timpul deplasării
doze cu băuturi răcoritoare în autoturism.
În caz contrar, pot apărea următoarele situaţii:
• Gazul din brichetă sau din tubul de spray poate să se scurgă,
provocând un incendiu.
• Temperatura din autoturism poate provoca deformarea sau fisurarea
lentilelor sau ramelor de plastic ale ochelarilor.
• Dozele de băuturi răcoritoare se pot fisura, provocând pulverizarea
conţinutului în interiorul autoturismului şi un scurtcircuit la
componentele sale electrice.
● Nu lăsaţi brichete în autoturism. Dacă o brichetă se află de exemplu în
torpedou sau pe podea, aceasta se poate aprinde accidental la încărcarea
bagajelor sau la reglarea scaunului, provocând un incendiu.
● Nu ataşaţi discuri adezive pe parbriz sau geamuri. Nu amplasaţi
recipiente, cum ar fi cele pentru împrospătarea aerului, pe tabloul de bord
sau planşa de bord. Discurile adezive sau recipientele pot acţiona ca
lentile, provocând un incendiu în autoturism.

201

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

● Nu lăsaţi portiera sau geamul deschis dacă geamul curbat este placat cu o
folie metalizată, cum ar fi una colorată în argintiu. Razele soarelui
reflectate pot face ca geamul să acţioneze ca o lentilă, provocând un
incendiu.
● Nu atingeţi tubulatura de evacuare dacă sistemul hibrid este pornit sau
imediat după ce l-aţi oprit.
În caz contrar, există pericolul de arsuri.
● Nu lăsaţi autoturismul cu sistemul hibrid pornit într-o zonă cu depuneri de
zăpadă sau atunci când ninge. Dacă se formează troiene în jurul
autoturismului când sistemul hibrid funcţionează, gazele de eşapament
pot pătrunde în interior. Acest lucru poate cauza decesul persoanelor sau
le poate periclita grav sănătatea.
■ Gazele de eşapament
Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon (CO) toxic, care este
incolor şi inodor. Inhalarea gazelor de eşapament poate cauza decesul
persoanelor sau le poate periclita grav sănătatea.
● Dacă autoturismul se află într-un spaţiu insuficient ventilat, opriţi sistemul
hibrid. Într-un spaţiu închis, ca de exemplu într-un garaj, gazele de
eşapament se pot acumula şi apoi pătrunde în interiorul autoturismului.
Acest lucru poate cauza decesul persoanelor sau le poate periclita grav
sănătatea.
● Sistemul de evacuare trebuie verificat periodic. Dacă există orificii sau
fisuri cauzate de coroziune, o îmbinare deteriorată sau un zgomot anormal
la evacuare, duceţi autoturismul pentru verificare şi reparaţii la un dealer
sau service autorizat Toyota ori la un alt atelier service specializat.
Nerespectarea acestei indicaţii poate favoriza pătrunderea gazelor de
eşapament în habitaclu, ceea ce va avea ca urmare decesul sau
periclitarea gravă a sănătăţii.

202

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

ATENŢIE

■ Când dormiţi în autoturism


Opriţi întotdeauna sistemul hibrid. În caz contrar, puteţi muta accidental
maneta schimbătorului de viteze sau puteţi apăsa pedala de acceleraţie,
ceea ce poate provoca un accident sau un incendiu, din cauza
supraîncălzirii sistemului hibrid. Mai mult, dacă autoturismul este parcat într-
o zonă insuficient ventilată, gazele de eşapament se pot acumula şi
pătrunde în interiorul habitaclului, putând cauza decesul sau periclita grav
sănătatea. 2
■ Când frânaţi autoturismul
● Dacă frânele sunt ude, conduceţi cu atenţie sporită.

În timpul deplasării
Distanţa de frânare creşte atunci când frânele sunt ude, putând duce la o
frânare diferită pe cele două părţi ale autoturismului. De asemenea, este
posibil ca frâna de parcare să nu poată menţine ferm autoturismul.
● Dacă funcţiile de asistenţă cu control electronic nu operează, nu rulaţi
prea aproape de alte vehicule şi evitaţi coborârea pantelor sau abordarea
virajelor strânse care necesită frânare.
În astfel de cazuri, frânarea este încă posibilă, dar pedala de frână trebuie
apăsată mult mai ferm decât în mod normal. De asemenea, distanţa de
frânare se va mări.
● Sistemul de frânare este alcătuit din 2 sisteme hidraulice individuale; dacă
unul din sisteme se defectează, vor funcţiona celelalte. În acest caz,
pedala de frână trebuie apăsată mai tare decât de obicei, iar distanţa de
frânare va creşte. Dacă se întâmplă acest lucru, nu vă continuaţi drumul.
Dacă, în timpul mersului, lampa de avertizare a sistemului de frânare
(indicatorul roşu) se aprinde, opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur şi
contactaţi un dealer autorizat Toyota sau un atelier service specializat.

203

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

NOTĂ

■ În timpul deplasării
● În timpul rulării, nu apăsaţi simultan pedalele de acceleraţie şi de frână,
deoarece astfel se poate limita cuplul motor.
● Nu utilizaţi pedala de acceleraţie şi nu apăsaţi simultan pedalele de
acceleraţie şi de frână, pentru a menţine autoturismul staţionar pe un drum
în pantă.
■ Evitarea avarierii componentelor autoturismului
● Nu rotiţi complet volanul, indiferent de sens, şi nu-l menţineţi mult timp în
această poziţie.
În caz contrar, se poate defecta servodirecţia.
● Când rulaţi pe un drum cu denivelări, conduceţi cât mai lent cu putinţă
pentru a nu deteriora roţile, planşeul etc.
■ Dacă aveţi pană de cauciuc în timpul deplasării
O roată cu pană sau deteriorată poate avea următoarele consecinţe. Ţineţi
strâns volanul şi apăsaţi treptat pedala de frână pentru a încetini.
● Autoturismul poate fi greu de controlat.
● Autoturismul scoate sunete anormale sau prezintă vibraţii.
● Autoturismul se înclină anormal.
Ce trebuie să faceţi în cazul unei pene de cauciuc. (→P. 509, 524)

204

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

NOTĂ

■ Când întâlniţi şosele inundate


Nu rulaţi pe drumuri inundate după o ploaie torenţială etc. În caz contrar, se
pot produce următoarele defecţiuni grave:
● Oprirea motorului
● Scurtcircuit la componentele electrice
● Defectarea motorului cauzată de pătrunderea apei
Dacă rulaţi pe un drum inundat şi apa pătrunde în autoturism, adresaţi-vă 2
unui dealer autorizat Toyota sau unui service specializat, pentru verificarea
următoarelor:

În timpul deplasării
● Funcţionarea sistemului de frânare
● Eventualele schimbări în calitatea şi cantitatea uleiului de motor, lichidului
de transmisie pentru sistemul hibrid etc.
● Starea de lubrifiere a rulmenţilor, a articulaţiilor suspensiilor (dacă este
posibil) şi a funcţionării tuturor articulaţiilor, rulmenţilor etc.
Dacă sistemul de control poziţie P este deteriorat de apă, este posibil să nu
puteţi comuta în P, sau din P în alte poziţii. Când poziţia schimbătorului nu
poate fi comutată din P în alte poziţii, roţile faţă se blochează şi nu veţi putea
remorca autoturismul cu roţile din faţă pe sol, deoarece este posibil ca
acestea să fie blocate. În acest caz, transportaţi autoturismul având ambele
roţi faţă sau toate roţile ridicate.

205

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Buton pornire motor

Dacă aveţi cheia electronică asupra dumneavoastră, puteţi porni


sistemul hibrid sau schimba modurile butonului „POWER”
efectuând următoarele operaţii.

■ Pornirea sistemului hibrid


PASUL 1 Verificaţi dacă frâna de parcare este cuplată.
PASUL 2 Apăsaţi puternic pedala de frână.
Verificaţi dacă indicatorul butonului „POWER” devine verde. Dacă
indicatorul nu se aprinde în culoarea verde, sistemul hibrid nu
poate porni.
Sistemul hibrid nu poate fi pornit cât timp este selectată poziţia N
a schimbătorului de viteze. La pornirea sistemului hibrid, mutaţi
schimbătorul de viteze în poziţia P. (→P. 219)

PASUL 3 Apăsaţi butonul „POWER”.


Sistemul hibrid poate fi pornit
din orice mod al butonului
„POWER”.
Ţineţi pedala de frână apăsată
până ce sistemul hibrid
porneşte complet.

206

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

PASUL 4 Asiguraţi-vă că indicatorul „READY” este aprins.


Dacă indicatorul „READY” trece de la lumină intermitentă la
lumină continuă şi se declanşează o avertizare sonoră, sistemul
hibrid porneşte normal.
Autoturismul nu se mişcă dacă indicatorul „READY” este stins.
Când indicatorul „READY” este aprins, autoturismul se poate
deplasa chiar dacă motorul este oprit. (Motorul pe benzină
porneşte şi se opreşte automat conform stării autoturismului.)
2
■ Oprirea sistemului hibrid
PASUL 1 Opriţi autoturismul complet.

În timpul deplasării
PASUL 2 Acţionaţi frâna de parcare. (→P. 226)
PASUL 3 Aduceţi schimbătorul de viteze
în poziţia P. (→P. 219)
Verificaţi ca indicatorul poziţiei
de comutare să arate poziţia P.
(→P. 216)

PASUL 4 Apăsaţi butonul „POWER”.


Sistemul hibrid se va opri.
PASUL 5 Eliberaţi încet pedala de frână şi verificaţi dacă indicatorul
butonului „POWER” este stins.

207

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Schimbarea modului butonului „POWER”


Modurile pot fi schimbate apăsând butonul „POWER” când pedala
de frână este eliberată. (Modul se schimbă la fiecare apăsare a
butonului.)

Dezactivat
Luminile de avarie pot fi
utilizate.
Modul ACCESORII
Puteţi utiliza anumite compo-
nente electrice, cum ar fi
sistemul audio.
Indicatorul butonului „POWER”
se aprinde în portocaliu.
Modul ON
Puteţi utiliza toate componen-
tele electrice.
Indicatorul butonului „POWER”
se aprinde în portocaliu.

208

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Funcţia de decuplare automată


Dacă lăsaţi autoturismul în modul ACCESORII sau buton activat (sistemul
hibrid nu funcţionează) mai mult de o oră cu schimbătorul de viteze în poziţia
P, butonul „POWER” se va dezactiva automat. Totuşi, această funcţie nu
poate preveni complet descărcarea acumulatorului de 12 V. Nu lăsaţi
autoturismul cu butonul „POWER” în modul ACCESORII sau activat pentru
mai mult timp, fără ca sistemul hibrid să funcţioneze.
■ Zgomote şi vibraţii specifice unui autoturism hibrid
2
→P. 42
■ Descărcarea bateriei cheii electronice

În timpul deplasării
→P. 86
■ Când temperatura ambiantă este scăzută, ca de exemplu, pe timp de
iarnă
La pornirea sistemului hibrid, indicatorul „READY” poate să clipească mai
mult timp. Conducerea este posibilă imediat ce indicatorul „READY” se
aprinde continuu. Aşteptaţi până ce indicatorul „READY” se aprinde.
■ Situaţii care afectează funcţionarea
→P. 82
■ Observaţie pentru funcţia de acces
→P. 83
■ Dacă sistemul hibrid nu porneşte
Este posibil ca sistemul de imobilizare să nu fi fost dezactivat. (→P. 137)
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat.

209

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Când indicatorul butonului „POWER” clipeşte în culoare portocalie


Este posibil să existe o defecţiune în sistem. Duceţi imediat autoturismul la
un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru
verificare.
■ Dacă indicatorul „READY” nu se aprinde
Dacă indicatorul „READY” nu se aprinde la apăsarea butonului „POWER” cu
schimbătorul de viteze în poziţia P şi pedala de frână apăsată, adresaţi-vă
imediat unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
■ Dacă sistemul hibrid este defect
→P. 487
■ Dacă s-a descărcat bateria cheii electronice
→P. 445
■ Acţionarea butonului „POWER”
● Pentru acţionarea butonului „POWER” este suficientă o apăsare scurtă şi
fermă. Dacă butonul este apăsat incorect, sistemul hibrid poate să nu
pornească sau modul butonului „POWER” poate să nu se schimbe. Nu
este nevoie să menţineţi apăsat butonul.
● Dacă se încearcă repornirea sistemului hibrid imediat după dezactivarea
butonului „POWER”, în unele cazuri sistemul hibrid poate să nu
pornească. După dezactivarea butonului „POWER”, aşteptaţi câteva
secunde înainte să reporniţi sistemul hibrid.
■ Funcţia de selectare automată a poziţiei P
→P. 221

210

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Când sistemul de control al poziţiei P este defect


Butonul „POWER” nu poate fi dezactivat. În acest caz, butonul poate fi
dezactivat prin aplicarea frânei de parcare.
Duceţi imediat autoturismul la un dealer autorizat Toyota ori la un alt atelier
service specializat, pentru verificare.
■ Stingerea mesajelor de pe display
La dezactivarea butonului „POWER”, următoarele mesaje vor apărea pe
afişajul multi-informaţional, apoi vor dispărea după aproximativ 30 de
secunde.
2
● Distanţa parcursă, durata deplasării, consumul de combustibil şi
economiile eco din momentul pornirii sistemului hibrid.

În timpul deplasării
● Contorul kilometraj/contorul de parcurs
● Ceasul

ATENŢIE

■ Când porniţi sistemul hibrid


Porniţi întotdeauna sistemul hibrid doar după ce v-aţi aşezat pe scaunul
şoferului. Nu apăsaţi NICIODATĂ pedala de acceleraţie în momentul în care
porniţi sistemul hibrid.
În caz contrar, puteţi provoca un accident urmat de rănirea gravă sau chiar
mortală a ocupanţilor.
■ Oprirea sistemului hibrid în caz de urgenţă
Dacă în timpul mersului doriţi să opriţi de urgenţă sistemul hibrid, menţineţi
apăsat butonul „POWER” mai mult de 3 secunde sau apăsaţi-l scurt,
succesiv de 3 ori sau mai mult. (→P. 566)
Totuşi, nu atingeţi butonul „POWER” în timpul mersului decât în cazuri de
urgenţă. Oprirea sistemului hibrid în timpul deplasării nu va cauza pierderea
controlului frânei sau direcţiei, dar servofrâna şi servodirecţia nu vor acţiona.
Astfel, frânarea şi manevrarea autoturismului vor fi mai dificile, deci trebuie
să ieşiţi din trafic şi să opriţi imediat ce este posibil.

211

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


● Nu lăsaţi butonul „POWER” în modul ACCESORII sau activat pentru mai
mult timp, fără ca sistemul hibrid să funcţioneze.
● Dacă sistemul hibrid este oprit dar indicatorul butonului „POWER” este
aprins, înseamnă că butonul „POWER” nu este încă dezactivat. La ieşirea
din autoturism, verificaţi întotdeauna dacă butonul „POWER” este
dezactivat.
■ Simptome care indică defecţiunea butonului „POWER”
Dacă butonul „POWER” pare să funcţioneze oarecum diferit decât de obicei,
cum ar fi funcţionarea cu uşoare întreruperi, poate exista o defecţiune.
Adresaţi-vă imediat unui dealer sau service autorizat Toyota ori unui alt
atelier service specializat.

212

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Mod de conducere EV

În modul de conducere EV, motorul electric (motor de tracţiune)


alimentat de un acumulator hibrid (acumulator de tracţiune) este
utilizat pentru antrenarea autoturismului.
Acest mod este adecvat conducerii în zone rezidenţiale, noaptea
târziu sau în parcări interioare etc., fără a produce zgomot sau gaze
de eşapament.

Activează/dezactivează modul
de conducere EV 2

Când modul de conducere EV

În timpul deplasării
este activat, indicatorul aferent
se aprinde.
Apăsarea butonului în modul
de conducere EV va determina
revenirea la modul normal de
conducere (utilizarea motorului
pe benzină şi a motorului
electric [de tracţiune]).

213

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Situaţii în care modul de conducere EV nu poate fi activat


În următoarele situaţii, este posibil ca modul de conducere EV să nu se
poată activa.* Dacă nu poate fi activat, se va auzi o avertizare sonoră şi va
apărea un mesaj pe afişajul multi-informaţional.
● Dacă sistemul hibrid este supraîncălzit.
Dacă autoturismul a fost lăsat în soare, a rulat pe un drum în rampă sau
la viteze mari etc.
● Dacă sistemul hibrid este rece.
Autoturismul a fost parcat la temperaturi mai mici de 0 °C (32 °F) o
perioadă mai îndelungată etc.
● Motorul pe benzină se încălzeşte.
● Acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune) este descărcat.
Când încărcarea acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) afişată
la bord este redusă. (→P. 50)
● Viteza autoturismului este ridicată.
● Pedala de acceleraţie este apăsată ferm sau autoturismul se află pe un
drum în rampă etc.
● Este folosit sistemul de dezaburire parbriz.
*: În funcţie de circumstanţe, este posibil ca modul de conducere EV să nu
poată fi de asemenea activat în alte situaţii decât cele de mai sus.
■ Comutarea modului de conducere EV când motorul pe benzină este
rece
Dacă sistemul hibrid este pornit când motorul pe benzină este rece, motorul
pe benzină va porni automat după o scurtă perioadă de timp, pentru a se
încălzi. În acest caz, nu veţi putea comuta în modul de conducere EV.
După pornirea sistemului hibrid şi aprinderea indicatorului „READY”, apăsaţi
butonul pentru modul de conducere EV înainte ca motorul pe benzină să
pornească, pentru a comuta în modul de conducere EV.

214

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Anularea automată a modului de conducere EV


În următoarele situaţii, când rulaţi în modul de conducere EV, se poate ca
motorul pe benzină să pornească din nou, automat. Când modul de
conducere EV este anulat, se va declanşa o avertizare sonoră şi indicatorul
modului de conducere EV va clipi, apoi se va stinge.
● Acumulatorul hibrid (acumulatorul de tracţiune) este descărcat.
● Viteza autoturismului este ridicată.
● Pedala de acceleraţie este apăsată ferm sau autoturismul se află pe un
drum în rampă etc. 2
■ Distanţa maximă pe care o puteţi parcurge în modul de conducere EV
Distanţa maximă pe care o puteţi parcurge în modul de conducere EV este

În timpul deplasării
de circa 2 km (1,3 mile) dacă rulaţi cu o viteză de 45 km/h (28 mph) sau mai
mică. (Distanţa maximă pe care o puteţi parcurge depinde de starea
acumulatorului hibrid [acumulator de tracţiune] şi de condiţiile de
conducere.)
■ Schimbarea modului de conducere când rulaţi în modul EV
Modul de conducere EV poate fi utilizat în combinaţie cu modul de
conducere Eco şi modul Power.
Totuşi, modul de conducere EV poate fi anulat automat când este utilizat
împreună cu modul Power.
■ Economia de combustibil
PRIUS este proiectat să atingă consumul optim de combustibil în timpul
conducerii normale (utilizând motorul pe benzină şi motorul electric [de
tracţiune]). Rularea mai mult decât este necesar în modul de conducere EV
va mări consumul de combustibil.

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
Când rulaţi în modul de conducere EV, fiţi foarte atenţi la zona din jurul
autoturismului. Deoarece motorul nu produce zgomot, pietonii, bicicliştii,
precum şi alte persoane şi vehicule din zonă nu vor sesiza că autoturismul
porneşte sau se apropie de ei, de aceea trebuie să fiţi foarte atenţi în timp ce
conduceţi.

215

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Cutia de viteze hibridă

Selectaţi o poziţie a schimbătorului de viteze care să corespundă


condiţiilor de deplasare.
■ Schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze

Manetă schimbător de viteze


Acţionaţi maneta schimbătorului de viteze şi asiguraţi operarea corectă
a comutării.
Când comutaţi în poziţia D sau R, deplasaţi maneta
schimbătorului de viteze de-a lungul circuitului de comutare.
Pentru comutarea în poziţia N, glisaţi maneta schimbătorului
de viteze către stânga şi menţineţi. Schimbătorul de viteze va
trece în poziţia N.
Comutarea în B este posibilă numai dacă este selectată poziţia
D.

Maneta schimbătorului de viteze revine întotdeauna în poziţia


originală după comutare.
La comutarea din P în N, D sau R, din D în R sau din R în D, asiguraţi-
vă că pedala de frână este apăsată şi autoturismul staţionar.

216

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

Indicator poziţie schimbător de viteze


Poziţia de pe ecranul indicatorului cu poziţia schimbătorului de viteze
se schimbă în funcţie de poziţia curentă a schimbătorului.
Când este selectată orice altă poziţie decât D sau B, săgeata
îndreptată către B şi indicatorul poziţiei B dispar de pe ecranul
indicatorului cu poziţia schimbătorului.
La selectarea unei poziţii a schimbătorului de viteze, asiguraţi-vă că
poziţia a fost modificată în cea dorită verificând indicatorul de poziţie
pentru schimbătorul de viteze de pe panoul de instrumente. 2

■ Funcţia poziţiei schimbătorului de viteze

În timpul deplasării
Poziţia
schimbătorului de Funcţia
viteze
P Parcarea autoturismului/pornirea sistemului hibrid
R Rularea în marşarier
N Poziţia neutră
D Conducere normală*
Aplicarea unei frâne de motor moderate la
B coborârea pantelor sau la conducerea pe pante
abrupte
*: Pentru a economisi combustibil şi pentru a reduce zgomotul, utilizaţi
întotdeauna poziţia D.

217

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Selectarea unui mod de conducere


Pentru a fi adecvate condiţiilor de conducere, pot fi selectate
următoarele moduri:

Modul de conducere Eco


Adecvat pentru îmbunătăţirea consumului de combustibil, deoarece
cuplul corespunzător forţei de apăsare a pedalei de acceleraţie poate fi
generat mai uniform decât în condiţii normale iar funcţionarea
sistemului de aer condiţionat (încălzire/răcire) va fi redusă la minim.
Când butonul „ECO MODE” este apăsat, indicatorul „ECO MODE” se
aprinde.
Modul Power
Se utilizează când doriţi nivele superioare de reacţie şi de ţinută, ca
atunci când conduceţi pe drumuri de munte sau în depăşiri.
Când butonul pentru modul Power este apăsat, indicatorul pentru
modul Power se aprinde.

218

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

Buton selectare poziţie P

■ La trecerea schimbătorului de viteze în poziţia P


Opriţi complet autoturismul,
cuplaţi frâna de parcare şi apoi
apăsaţi butonul în poziţia P.
Când poziţia schimbătorului este
trecută în P, indicatorul se
aprinde. 2

Verificaţi dacă indicatorul de


poziţie P este aprins pe

În timpul deplasării
indicatorul de poziţie pentru
schimbătorul de viteze.

■ Trecerea schimbătorului de viteze din poziţia P în alte poziţii


● În timp ce apăsaţi ferm pedala de frână, acţionaţi maneta
schimbătorului de viteze. Dacă maneta schimbătorului de viteze
este acţionată fără apăsarea pedalei de frână, se va declanşa o
avertizare sonoră şi operaţia de comutare va fi dezactivată.
● La selectarea unei poziţii a schimbătorului de viteze, asiguraţi-vă
că poziţia a fost modificată în cea dorită verificând indicatorul de
poziţie pentru schimbătorul de viteze de pe panoul de
instrumente.
● Dacă maneta schimbătorului de viteze nu poate fi mutată direct
din poziţia P în B.

219

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Funcţionarea sistemului de aer condiţionat în modul de conducere Eco


Modul de conducere Eco controlează funcţiile de încălzire/răcire şi viteza
ventilatorului sistemului de aer condiţionat, pentru a eficientiza consumul de
combustibil. (→P. 218) Pentru a optimiza funcţionarea aerului condiţionat,
reglaţi viteza ventilatorului şi temperatura sau dezactivaţi modul de
conducere Eco.
■ Pentru poziţiile schimbătorului de viteze
● Când butonul „POWER” este dezactivat, poziţia schimbătorului nu poate
fi modificată.
● Când butonul „POWER” este în modul ACTIVAT (sistemul hibrid nu
funcţionează), schimbătorul de viteze poate fi mutat doar în poziţia N.
Maneta schimbătorului de viteze va trece în poziţia N chiar dacă este
adusă în poziţia D sau R şi menţinută astfel.
● Când indicatorul „READY” este aprins, poziţia schimbătorului poate fi
mutată din P în D, N sau R.
● Când indicatorul „READY” clipeşte, poziţia schimbătorului nu poate fi
mutată din P în nicio altă poziţie chiar dacă este acţionată maneta
schimbătorului de viteze. Aşteptaţi până ce indicatorul „READY” trece de
la lumină intermitentă la lumină continuă, apoi acţionaţi din nou maneta
schimbătorului de viteze.
● Schimbătorul de viteze nu poate fi mutat în B direct din poziţia D.
În plus, dacă se încearcă schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de
viteze prin mişcarea acesteia, în oricare din următoarele situaţii, se va
declanşa o avertizare sonoră şi operaţia de comutare va fi dezactivată sau
poziţia manetei schimbătorului va trece automat în N. În acest caz, selectaţi
poziţia adecvată a manetei schimbătorului de viteze.
● Situaţii în care acţionarea schimbătorului de viteze va fi dezactivată:
• Dacă se încearcă schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze
din P în altă poziţie prin mutarea acesteia fără a apăsa pedala de
frână.
• Dacă se încearcă schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze
din P sau N în B prin mutarea acesteia.

220

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

● Situaţii în care poziţia schimbătorul de viteze va trece automat în N:


• Când butonul pentru poziţia P este apăsat în timp ce autoturismul se
deplasează.*1
• Dacă se încearcă selectarea poziţiei R prin mutarea manetei
schimbătorului de viteze când autoturismul se deplasează înainte.*2
• Dacă se încearcă selectarea poziţiei D prin mutarea manetei
schimbătorului de viteze când autoturismul se deplasează în
marşarier.*3
• Dacă se încearcă schimbarea poziţiei manetei schimbătorului de viteze
din R în B prin mutarea acesteia. 2
*1: Poziţia manetei schimbătorului poate fi trecută în P la conducerea cu
viteze foarte mici.

În timpul deplasării
*2: Poziţia manetei schimbătorului poate fi trecută în R la conducerea cu
viteze mici.
*3: Poziţia manetei schimbătorului poate fi trecută în D la conducerea cu
viteze mici.
■ Avertizare sonoră pentru marşarier
La comutarea poziţiei R, se va declanşa o avertizare sonoră de informare a
şoferului că schimbătorul de viteze este în poziţia R.
■ Funcţia de selectare automată a poziţiei P
Când poziţia schimbătorului de viteze este alta decât P, apăsarea butonului
„POWER” când autoturismul este oprit complet va duce la trecerea
automată în poziţia P a schimbătorului de viteze, apoi butonul „POWER” se
va dezactiva.
■ Dacă schimbătorul de viteze nu poate fi comutat din poziţia P
Este posibil ca acumulatorul de 12 V să fie descărcat. Verificaţi starea
acumulatorului de 12 V. (→P. 553)

221

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Despre frâna de motor


Când este selectată poziţia B, eliberarea pedalei de acceleraţie va avea ca
rezultat aplicarea frânei de motor.
● Când autoturismul se deplasează la viteze ridicate, decelerarea produsă
de frâna de motor este resimţită mai puţin, comparativ cu autoturismele
pe benzină.
● Autoturismul poate fi accelerat chiar când este selectată poziţia B.
Dacă autoturismul rulează numai cu poziţia B selectată, eficienţa
consumului de combustibil se reduce. De regulă, este bine să comutaţi în
poziţia D.
■ Când conduceţi cu sistemul de control al vitezei de croazieră sau cu
sistemul radar de control al vitezei de croazieră activat
Chiar când comutaţi modul de conducere în modul Power în intenţia de a
activa frâna de motor, frâna de motor nu se va activa deoarece sistemul de
control al vitezei de croazieră sau sistemul radar de control al vitezei de
croazieră nu vor fi dezactivate.
■ Când anulaţi modul de conducere Eco/modul Power
● Apăsaţi butonul din nou. Modul Power poate fi, de asemenea, anulat
automat când butonul „POWER” este dezactivat. Totuşi, modul de
conducere Eco nu va fi anulat automat până când nu apăsaţi butonul,
chiar dacă butonul „POWER” este dezactivat.
● Când autoturismul este în modul de conducere Eco, dacă butonul pentru
modul Power este apăsat sau operaţia este inversată, modul va trece
automat în modul corespunzător butonului care a fost apăsat ultimul.

222

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

■ Comutarea modului de conducere când autoturismul este în modul de


conducere EV
→P. 215
■ După reîncărcarea/reconectarea acumulatorului de 12 V
→P. 428
■ Personalizarea
Setările (de exemplu avertizarea sonoră pentru marşarier) pot fi modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)
2

ATENŢIE

În timpul deplasării
■ Când conduceţi pe un drum alunecos
Nu acceleraţi şi nu schimbaţi treptele de viteze brusc.
Schimbările bruşte la frânarea motorului pot provoca rotirea sau deraparea
autoturismului, provocând la un accident.
■ Maneta schimbătorului de viteze
Nu demontaţi mânerul manetei schimbătorului de viteze şi utilizaţi numai un
mâner de schimbător original Toyota. Nu agăţaţi nimic de maneta
schimbătorului de viteze.
În caz contrar, revenirea manetei schimbătorului de viteze în poziţie poate fi
împiedicată, putând provoca astfel accidente când autoturismul de
deplasează.
■ Buton selectare poziţie P
Nu apăsaţi butonul pentru poziţia P în timpul deplasării autoturismului.
Dacă butonul pentru poziţia P este apăsat în timpul deplasării cu viteze
foarte mici (de exemplu chiar înainte de oprire), autoturismul se poate opri
brusc, ceea ce ar putea provoca un accident.

223

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere

NOTĂ

■ Încărcarea acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)


Dacă schimbătorul de viteze este în poziţia N, acumulatorul hibrid
(acumulator de tracţiune) nu se încarcă. Pentru a preveni descărcarea
acumulatorului, evitaţi să lăsaţi selectată poziţia N o perioadă mai
îndelungată.
■ Situaţii în care sunt posibile defecţiuni ale sistemul de control al
poziţiei P
În oricare dintre situaţiile următoare, sunt posibile defecţiuni ale sistemul de
control al poziţiei P.
Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur cu o suprafaţă plană, aplicaţi
frâna de parcare şi apoi adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat.
● Când pe afişajul multi-informaţional apare mesajul de avertizare „P LOCK
MALFUNCTION”. (→P. 495)
● Când indicatorul de poziţie al schimbătorului de viteze rămâne stins.
■ Note referitoare la acţionarea manetei schimbătorului de viteze şi a
butonului pentru poziţia P
Evitaţi acţionarea repetată a manetei schimbătorului de viteze şi butonului
pentru poziţia P în succesiune rapidă.
Funcţia de protecţie a sistemului se poate activa şi temporar, nu va mai fi
posibilă comutarea decât în P. În acest caz, trebuie să aşteptaţi un timp
înainte de a încerca din nou schimbarea poziţiei.

224

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Maneta de semnalizare schimbare direcţie

Maneta de semnalizare a direcţiei poate fi utilizată pentru a indica


următoarea intenţie a şoferului:

Semnalizarea la dreapta
Semnalizarea la stânga
Schimbare bandă de rulare
la dreapta (împingeţi şi
menţineţi parţial maneta)
2
Lampa de semnalizare la
dreapta va clipi până la
eliberarea manetei.

În timpul deplasării
Schimbare bandă de rulare
la stânga (împingeţi şi
menţineţi parţial maneta)
Lampa de semnalizare la
stânga va clipi până la
eliberarea manetei.

■ Lămpile de semnalizare schimbare direcţie pot fi acţionate când


Butonul „POWER” este activat.
■ Dacă indicatorul clipeşte mai rapid decât de obicei
Verificaţi dacă nu s-a ars becul unei lămpi de semnalizare schimbare
direcţie din faţă sau din spate.

225

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Frâna de parcare

Pentru cuplarea frânei de


parcare, apăsaţi complet
pedala frânei de parcare cu
piciorul stâng, în timp ce
apăsaţi pedala de frână cu
piciorul drept.
(Dacă apăsaţi din nou pe
pedală, se decuplează frâna
de parcare.)

■ Avertizare sonoră frână de parcare cuplată


→P. 485
■ Utilizarea pe timp de iarnă
→P. 330

NOTĂ

■ Înainte de a porni la drum


Eliberaţi complet frâna de parcare.
Conducerea autoturismului cu frâna de parcare cuplată duce la
supraîncălzirea componentelor frânei, ceea ce poate afecta performanţele
de frânare, mărind uzura frânelor.

226

PRIUS_EE (OM47706E)
2-1. Procedurile de conducere
Claxonul

Pentru a claxona, apăsaţi pe


sau aproape de semnul
.

În timpul deplasării
■ După reglarea volanului
Asiguraţi-vă că volanul este blocat.
Dacă volanul nu este blocat, claxonul s-ar putea să nu funcţioneze.
(→P. 118)

227

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente
Grupul de instrumente

Următoarele grupuri de instrumente şi displayuri se aprind când


butonul „POWER” este activat:

Indicatorul nivelului de combustibil


Afişează cantitatea de combustibil rămasă în rezervor.
Vitezometrul
Afişează viteza de deplasare.
Consumul instantaneu de combustibil
Afişează rata curentă a consumului de combustibil.
Indicatoare pentru poziţia schimbătorului de viteze
Afişează poziţia manetei schimbătorului de viteze.
Afişajul multi-informaţional
Prezintă şoferului o varietate de date referitoare la deplasare.
(→P. 238)

228

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Displayul pentru sistemul touch tracer (dacă este în dotare)

La atingerea comenzilor
sistemului audio, butoanelor
pentru controlul climatizării,
„DISP” sau „TRIP” de pe volan,
displayul pentru sistemul touch
tracer va apărea în faţa
indicatoarelor, butonul selectat 2
fiind evidenţiat pentru a permite
şoferului să-l identifice.

În timpul deplasării
Butonul poate apoi să fie acţionat
prin apăsări suplimentare.
Dacă este utilizat un sistem
audio/navigaţie incompatibil cu
butoanele de pe volanul
autoturismului, este posibil ca
displayul sistemului audio să nu
funcţioneze corect.

229

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Buton MPH sau km/h (dacă există în dotare)

Puteţi selecta unitatea de măsură MPH sau km/h.

Apăsaţi butonul pentru a comuta


displayul între MPH şi km/h.

230

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Butonul pentru iluminarea panoului de instrumente

Când lămpile de poziţie spate sunt aprinse, luminozitatea lămpilor


panoului de instrumente poate fi reglată. (Pentru autoturisme cu
sistem de control automat al luminilor, luminile pot fi reglate când
lămpile de poziţie spate sunt aprinse iar zona din jur este întunecată.)
Tip A
Luminozitatea se schimbă în 3
trepte la fiecare apăsare a 2

butonului.

În timpul deplasării
Luminozitatea redusă se poate
anula menţinând apăsat butonul.
Pentru a activa funcţia, apăsaţi
din nou butonul.

Tip B
Luminozitatea se schimbă în 4
trepte la fiecare apăsare a
butonului.

231

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Luminozitatea lămpilor tabloului de bord


Dacă butonul pentru faruri este activat în timp ce zona din jurul
autoturismului este întunecată, luminozitatea tabloului de bord se va reduce.

ATENŢIE

■ Pentru prevenirea unui accident

Panoul de instrumente Nu aşezaţi obiecte şi nu lipiţi autocolante


în faţa panoului de instrumente. Acestea
pot acoperi sau masca displayul sau se
pot reflecta în display, putând conduce la
un accident.

NOTĂ

■ Pentru a preveni defectarea motorului şi a componentelor acestuia


Dacă lampa de avertizare pentru temperatura lichidului de răcire motor se
aprinde sau clipeşte, este posibil ca motorul să fie supraîncălzit. În acest
caz, opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur şi verificaţi motorul după
răcirea completă a acestuia. (→P. 559)

232

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente
Indicatoarele şi lămpile de avertizare

Indicatoarele şi lămpile de avertizare din panoul de instrumente şi


tabloul de bord central informează şoferul despre starea diverselor
sisteme ale autoturismului.
În scop explicativ, următoarea ilustraţie afişează toţi indicatorii şi
toate lămpile de avertizare aprinse.

Panoul de instrumente

În timpul deplasării
Unităţile de măsură utilizate pentru afişaj pot diferi, în funcţie de
zonă.

Tabloul de bord

233

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Indicatoarele
Indicatoarele informează şoferul despre starea de funcţionare a
diferitelor sisteme ale autoturismului.

Indicator lămpi
Indicator „ECO MODE”
semnalizare schimbare
(→P. 218)
direcţie (→P. 225)
Indicator lămpi de Indicator modul „Power”
poziţie spate (→P. 265) (→P. 218)
Indicator sistem de
Indicator fază lungă control al vitezei de
(→P. 267) (dacă există croazieră (→P. 288,
în dotare) 293)

Indicator radar control al


Indicator proiectoare de
vitezei de croazieră
ceaţă (→P. 270) (dacă există (→P. 293)
în dotare)

Indicator lămpi de ceaţă Indicator „SET” (setare)


(→ P. 270) (dacă există (→P. 288, 293)
în dotare)
Lampă indicatoare *1, 2 Indicator antiderapare
sistem de imobilizare
(→P. 312, 316)
(→P. 137, 144)

Indicator „READY”
Indicator EV (→P. 239)
(→P. 206)
Lampa indicatoare
pentru conducere eco
(→P. 239)

234

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

*1, 3
Indicator mod de condu- Lampă de avertizare
cere EV (→P. 213) „PCS” (→P. 320)
(dacă există
în dotare)

Indicatoare poziţii
schimbător de viteze
(→P. 216)
Indicator „AIRBAG PASAGER” 2
(→P. 167)

*1: Aceste lămpi se aprind când butonul „POWER” este activat, pentru a

În timpul deplasării
arăta că are loc verificarea sistemului. Lămpile se sting imediat după
pornirea sistemului hibrid sau după câteva secunde. Este posibil să
existe o defecţiune în sistem dacă o lampă nu se aprinde sau dacă
lămpile nu se sting. Duceţi imediat autoturismul la un dealer autorizat
Toyota sau la un atelier service specializat pentru a fi verificat.
*2: Indicatorul clipeşte pentru a arăta că sistemul funcţionează.
*3: Lampa se aprinde când sistemul este oprit. Lampa clipeşte mai rapid
decât normal pentru a arăta că sistemul funcţionează.

235

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Lămpi de avertizare
Lămpile de avertizare vă informează cu privire la defecţiunile din
oricare din sistemele autoturismului. (→P. 485)

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

(roşu) (galben) (dacă există


în dotare)
*1 *1 *1, 2 *1 *2 *2 *1

(dacă există (dacă există (dacă există


în dotare) în dotare) în dotare)

*1: Aceste lămpi se aprind când butonul „POWER” este activat, pentru
a arăta că are loc verificarea sistemului. Lămpile se sting imediat
după pornirea sistemului hibrid sau după câteva secunde. Este
posibil să existe o defecţiune în sistem dacă o lampă nu se aprinde
sau dacă lămpile nu se sting. Duceţi imediat autoturismul la un
dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat pentru a
fi verificat.
*2: Lampa clipeşte pentru a indica o defecţiune.

236

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

ATENŢIE

■ Dacă nu se aprinde o lampă de avertizare pentru sistemul de siguranţă


Dacă, atunci când porniţi sistemul hibrid, nu se aprinde una din lămpile de
avertizare pentru sistemul de siguranţă, cum ar fi lampa de avertizare ABS
sau SRS, aceasta ar putea însemna că sistemele respective nu sunt
disponibile pentru a vă proteja în caz de accident, ceea ce ar putea duce la
răniri grave sau chiar deces. Dacă apare o astfel de problemă, duceţi
imediat autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un service
specializat pentru a fi verificat. 2

În timpul deplasării

237

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente
Afişajul multi-informaţional

Afişajul multi-informaţional vă prezintă o varietate de date referitoare


la deplasare, inclusiv ceasul.

● Ecran pentru monitorizarea energiei (→P. 50)


● Indicator pentru sistemul hibrid (→P. 239)
● Display pentru consumul de combustibil la intervale de 5 minute/
1 minut (→P. 59)
● Înregistrare consum de combustibil lunar/înregistrare economii
eco (→P. 61)
● Contor de kilometraj/contor de parcurs/distanţa până la golirea
rezervorului (→P. 243)
● Ceas (→P. 245)
● Calendar (→P. 245)
● Display radar dinamic de control viteză de croazieră (dacă
există în dotare) (→P. 293)
● Mesaje de avertizare (→P. 493)

238

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Modificarea displayului

Pentru a modifica displayul,


apăsaţi butonul „DISP”.
La autoturisme cu display pentru
sistemul touch tracer, starea de
funcţionare a butoanelor de pe
volan este afişată pe panoul de
instrumente, pentru a fi 2
confirmată. (→P. 229)

În timpul deplasării
Pentru a comuta contorul
kilometraj, contorul de parcurs şi
distanţa până la golirea
rezervorului, apăsaţi butonul
„TRIP”.

Indicatorul pentru sistemul hibrid

Indicatorul pentru sistemul hibrid afişează modul de funcţionare a


sistemului hibrid şi asigură asistenţă pentru conducerea Eco, în
funcţie de condiţiile de conducere şi accelerare.

239

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Numele şi semnificaţia fiecărei pictograme

Starea acumulatorului hibrid


(acumulator de tracţiune)
(→P. 55)
Indicator EV
Indicatorul EV se aprinde când
autoturismul este acţionat numai
de motorul electric (motor de
tracţiune).
Lampa indicatoare conducere
eco
Se aprinde când autoturismul
este în modul Eco.
Indicatorul pentru sistemul
hibrid
Consultaţi „Citirea indicatorului
pentru sistemul hibrid” de mai jos.
Viteza medie*
Consum mediu de
combustibil/economii eco*
Utilizaţi drept referinţă consumul
mediu de combustibil.
*: Se va afişa valoarea curentă,
de la resetarea contorului de
parcurs. Aceste funcţii pot fi
resetate prin menţinerea
apăsată a butonului „TRIP”.
Displayul poate fi comutat între
consum mediu de combustibil/
viteză medie şi economii eco.
(→P. 247)

240

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Citirea indicatorului pentru sistemul hibrid

Zona de încărcare
Zona Eco
Zona mod „Power”
Zona hibrid Eco

După cum se vede mai jos, condiţiile de conducere a autoturismului

În timpul deplasării
pot fi confirmate prin verificarea stării barei indicatoare.

241

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Indicatorul pentru sistemul hibrid*1

Zona de încărcare:
Indică încărcarea
regenerativă. (→P. 40)

Zonă hibrid Eco:


Arată că puterea motorului pe
benzină nu este folosită
foarte frecvent.*2

Zona Eco:
Indică faptul că autoturismul
este condus în modul
ecologic.

Zona Power:
Indică faptul că puterea
pentru modul ecologic de
conducere a fost depăşită (în
timpul conducerii cu putere
maximă etc.).

*1: Ilustraţiilesunt doar exemple, putând exista mici diferenţe faţă de


condiţiile reale.
*2: Motorul pe benzină se va opri automat şi va reporni în diferite condiţii.

242

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Contorul de kilometraj/contorul de parcurs/distanţa până la


golirea rezervorului

■ Modificarea displayului
Displayul se modifică la fiecare
apăsare a butonului „TRIP”,
după cum urmează. De
asemenea, dacă butonul este
menţinut apăsat în timp ce este 2
afişat contorul de parcurs,
contorul de parcurs va fi resetat

În timpul deplasării
la 0.

243

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Elementele de pe display
● Contorul kilometraj

Indică distanţa totală parcursă de autoturism.

● Contorul de parcurs

Indică distanţa parcursă de la ultima resetare a


contorului. Contoarele de parcurs A şi B pot fi
utilizate pentru a înregistra şi indica independent
diferite distanţe.

● Distanţa până la golirea rezervorului

Afişează distanţa maximă estimată care mai


poate fi parcursă cu cantitatea de combustibil
rămasă în rezervor.
• Distanţa este calculată pe baza consumului mediu
de combustibil. De aceea, este posibil ca distanţa
reală care mai poate fi parcursă să difere de cea
afişată.
• Dacă se alimentează doar o cantitate mică de
combustibil, este posibil ca displayul să nu fie
actualizat.
Când alimentaţi, dezactivaţi butonul POWER”. Dacă
autoturismul este alimentat fără ca butonul
„POWER” să fie dezactivat, este posibil ca displayul
să nu se actualizeze.

244

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Ceasul

Ceasul poate fi reglat apăsând butoanele.

Reglează ora.
Reglează minutele.
Rotunjeşte la ora cea mai
apropiată.*
*: de ex.1:00 până la 1:29 → 1:00 2
1:30 până la 1:59 → 2:00

În timpul deplasării
Setarea displayurilor

PASUL 1 Apăsaţi butonul „DISP” până


când apare ecranul „SETTINGS”
(setări).
Se va afişa calendarul.

PASUL 2 Când autoturismul este oprit, ţineţi apăsat butonul „DISP”


până când ecranul se schimbă.
Elementul selectat se va schimbat la fiecare apăsare a butonului
„DISP”.

245

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Setarea preţului benzinei


PASUL 1 Selectaţi „PETROL PRICE” (preţ
benzină).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi preţul benzinei


apăsând butonul „DISP” sau
„TRIP”.
Ţineţi apăsat butonul pentru a
schimba continuu suma.
Dacă timp de 5 secunde nu este
acţionat niciunul dintre butoane,
setarea se va schimba iar ecranul
va reveni la afişajul anterior.

246

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Comutarea displayului pentru consumul de combustibil


PASUL 1 Selectaţi „FUEL CONSU.
DISP.”.
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi CONSUMP.” (consum)


sau „ECO SAVINGS” (economii

În timpul deplasării
Eco).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a finaliza setarea.

247

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Setarea consumului comparativ


PASUL 1 Selectaţi
„COMP. CONSUMPTION”.
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi consumul comparativ


apăsând butonul „DISP” sau
„TRIP”.
Ţineţi apăsat butonul pentru a
schimba valoarea continuu.
Dacă timp de 5 secunde nu este
acţionat niciunul dintre butoane,
setarea se va schimba iar ecranul
va reveni la afişajul anterior.

248

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Setarea calendarului
PASUL 1 Selectaţi butonul „CALENDAR”.
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi data apăsând butonul


„DISP” sau „TRIP”.

În timpul deplasării
Ţineţi apăsat butonul pentru a
schimba data continuu.
Dacă timp de 5 secunde nu este
acţionat niciunul dintre butoane,
setarea se va schimba iar ecranul
va reveni la afişajul anterior.

249

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Activarea şi dezactivarea indicatorului EV şi lămpii


indicatoare conducere Eco
PASUL 1 Selectaţi „EV/ECO”.
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi „ON” (activare) sau


„OFF” (dezactivare).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a finaliza setarea.

250

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Activarea/dezactivarea displayului pentru funcţionarea


butoanelor de pe volan (dacă există în dotare)
PASUL 1 Selectaţi „STEERING SWITCH”
(butoane de pe volan).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

În timpul deplasării
PASUL 2 Selectaţi „ON” (activare) sau
„OFF” (dezactivare).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a finaliza setarea.

251

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Selectarea displayului pentru ceas 12h/24h


PASUL 1 Selectaţi „CLOCK” (ceas).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi „12h” sau „24h”.


Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a finaliza setarea.

252

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Selectarea limbii
PASUL 1 Selectaţi „LANGUAGE” (limbă).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi limba de afişare dorită.

În timpul deplasării
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a seta limba.

253

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Dezactivarea afişajului multi-informaţional


PASUL 1 Selectaţi „SCREEN OFF” (ecran
dezactivat).
Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a introduce modul de
setare.

PASUL 2 Selectaţi „OFF” (dezactivat).


Ţineţi apăsat butonul „DISP”
pentru a dezactiva afişajul multi-
informaţional.
Pentru a reafişa afişajul multi-
informaţional, apăsaţi butonul
„DISP” pentru a afişa ecranul
„SETTINGS” (setări) şi urmaţi
aceeaşi procedură, selectând
„ON” în loc de „OFF”.
■ Pentru a reveni la ecranul anterior
Selectaţi „EXIT” şi ţineţi apăsat
butonul „DISP”.
Ecranul va reveni la „SETTINGS”
(setări).

254

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Displayul pentru verificarea sistemului


După ce aduceţi butonul „POWER” în
modul activat, se va afişa „welcome to
PRIUS” (bun venit la PRIUS) în timp ce
se verifică funcţionarea sistemului. După
ce se încheie verificarea sistemului,
ecranul va reveni la modul normal.

2
■ Stingerea mesajelor de pe display
→P. 211

În timpul deplasării
■ Lampa indicatoare conducere eco
Lampa indicatoare conducere Eco se va aprinde când energia necesară
pentru conducere este mai scăzută decât limita superioară a conducerii Eco.
Aceasta se va stinge când acceleraţia depăşeşte limita superioară de
deschidere a clapetei de acceleraţie la conducerea eco sau la oprirea
autoturismului.
Lampa indicatoare conducere Eco nu va funcţiona în următoarele situaţii:
● Schimbătorul de viteze se află în altă poziţie decât D.
● Modul de conducere este setat la Power sau EV. (→P. 213, 218)
● Viteza autoturismului este de aprox. 130 km/h (80 mph) sau mai mare.
Lampa indicatoare conducere Eco este afişată de asemenea când se
afişează consumul la intervale de 5 minute sau de 1 minut, înregistrarea
consumului de combustibil lunar sau înregistrarea economiilor Eco.
Lampa indicatoare conducere Eco poate fi setată pe activat sau dezactivat.
(→P. 250)

255

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Conducerea în modul Eco


Afişajul multi-informaţional va comuta automat la indicatorul pentru sistemul
hibrid, indiferent de displayul prezentat curent.
(→P. 239)
■ Displayul pentru sistemul touch tracer (dacă este în dotare)
● Displayul pentru sistemul touch tracer poate fi setat să nu apară chiar
dacă atingeţi butoanele de pe volan.
● Numai butoanele circulare, acoperite cu cauciuc, conţin un senzor tactil
încorporat. Atingerea oricăruia din celelalte butoane nu va determina
apariţia displayului pentru sistemul touch tracer.
■ Setările displayului pot fi schimbate când
Viteza autoturismului este sub 8 km/h (5 mph).
■ Turaţia motorului
La autoturismele hibride, turaţia motorului este precis controlată pentru a
optimiza eficienţa combustibilului şi a reduce emisiile de noxe etc. Există
situaţii când turaţia afişată a motorului poate diferi, chiar dacă modul de
conducere a autoturismului şi condiţiile de rulare sunt aceleaşi.
■ Când acumulatorul de 12 V este deconectat
Se vor reseta următoarele date.
● Consumul mediu de combustibil
● Distanţa până la golirea rezervorului
● Viteza medie a autoturismului
● Ceasul
● Setările afişajului
● Contorul de parcurs

256

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Display fluorescent cu vid


Pe display este posibil să apară puncte sau pete de lumină. Acest fenomen
este caracteristic displayurilor fluorescente cu vid, dar puteţi utiliza în
continuare displayul, fără probleme.

NOTĂ

■ Butoanele de pe volan
Pentru a preveni deteriorarea butoanelor de pe volan, respectaţi
2
următoarele precauţii.
● Nu atingeţi butoanele de pe volan cu mâinile ude

În timpul deplasării
● Nu apăsaţi puternic sau cu un obiect ascuţit butoanele de pe volan
● Nu expuneţi butoanele de pe volan la impacturi puternice
● Nu permiteţi solvenţilor organici care conţin tiner, benzen sau benzină,
sau săpunurilor acide/bazice să intre în contact cu suprafaţa butoanelor
de pe volan

257

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente
Displayul de pe parbriz

Displayul de pe parbriz poate fi utilizat pentru proiectarea pe parbriz


a vitezei autoturismului şi a altor informaţii.

Displayul de pe parbriz
Luminozitatea displayul se va
modifica automat conform
luminozităţii zonei
înconjurătoare.
Buton principal HUD (pentru
displayul de pe parbriz)
Buton navigaţie turn-by-turn
(dacă există în dotare)
Butonul pentru reglarea
poziţiei displayului
Butonul pentru reglarea
luminozităţii displayului
Utilizat pentru reglarea
luminozităţii displayului la
nivelul dorit.

258

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Displayul de pe parbriz conţine


● Vitezometrul
Afişează viteza de deplasare.
● Indicatorul pentru sistemul hibrid
Asigură asistenţă pentru conducerea ecologică.
● Navigaţie turn-by-turn*
Afişează o notificare privind intersecţiile următoare, în cursul ghidării 2
pe traseu a sistemului de navigaţie. (→P. 262)
● Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră*

În timpul deplasării
Indică un potenţial risc de coliziune. (→P. 293)
● PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune)*
Afişează avertizarea la apropierea de un alt autovehicul. (→P. 319)
*: Dacă există în dotare

259

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Comutarea displayului de pe parbriz

Elementele afişate pot fi comutate apăsând butonul principal „HUD”.

Vitezometrul
Afişează viteza de deplasare.
Indicatorul pentru vitezometru
şi sistemul hibrid
Afişează sub vitezometru
indicatorul pentru sistemul hibrid.
(→P. 239)
Dezactivat
Când este activat, lampa
indicatorului de pe butonul
principal „HUD” se aprinde.

Comutarea displayului pentru navigaţie turn-by-turn (dacă există


în dotare)

Activat/dezactivat
Când este activat, lampa
indicatorului de pe butonul „NAVI”
se aprinde.

260

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Setarea displayului

■ Setarea luminozităţii
Luminozitatea displayului este reglată automat în funcţie de lumina
ambientală. Totuşi, luminozitatea poate fi reglată şi manual, în 5
trepte.

Mai întunecat
Mai luminos
2
Luminozitatea poate fi reglată
manual, în 5 trepte.

În timpul deplasării
■ Reglarea poziţiei displayului
Coborâre
Ridicare

261

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

Butonul pentru navigaţie turn-by-turn (dacă există în dotare)

Când autoturismul se apropie de


o intersecţie, direcţia pe care
trebuie să o urmeze autoturismul
este indicată de săgeată.
Când autoturismul se apropie de
o intersecţie, ghidarea pe traseu
se va activa şi se va afişa de
asemenea distanţa* până la
intersecţie.
*:Distanţa se reduce în incremente
de 50 m (164 ft.) iar indicarea
distanţei va dispărea când
autoturismul trece prin intersecţie.

■ Displayul pentru verificarea sistemului


Dacă butonul „POWER” este dezactivat şi apoi reactivat, când displayul de
pe parbriz este activat, se afişează „welcome to PRIUS” (bun venit la
PRIUS) în timp ce se verifică funcţionarea sistemului. După ce se încheie
verificarea sistemului, ecranul va reveni la modul normal.

262

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

■ Când vă deplasaţi pe drumuri cu zăpadă sau în alte medii foarte


luminoase
Când se atinge cel mai înalt nivel de luminozitate, displayul poate fi reglat
chiar şi mai luminos, menţinând apăsat „∧” pe butonul de reglare a
luminozităţii.
Prin apăsarea „∨” pe butonul de reglare a luminozităţii sau dezactivarea
butonului „POWER”, nivelul de luminozitate va reveni la cel iniţial.
■ Funcţia de setare a vitezei pentru afişare
Vitezometrul poate fi setat să fie afişat doar când este atinsă o anumită
viteză a autoturismului. 2

PASUL 1 Ţineţi apăsat butonul principal „HUD” când autoturismul este oprit şi
pe displayul de pe parbriz apare doar vitezometrul.

În timpul deplasării
Vitezometrul va începe să clipească.
PASUL 2 Setaţi pe vitezometru viteza dorită pentru afişare, apăsând „∧” şi „∨”
pe butonul de reglare a poziţiei displayului.
Apăsaţi „∧” pentru a creşte viteza şi „∨” pentru a o reduce. Viteza se
va modifica cu 1 km/h (0,6 mph) la fiecare apăsare a butonului şi
continuu cu 10 km/h (6 mph) când butonul este menţinut apăsat.
PASUL 3 Menţineţi apăsat butonul principal „HUD” pentru a finaliza setarea.

■ Displayul de pe parbriz
Displayul de pe parbriz poate să pară întunecat când purtaţi ochelari de
soare, în special ochelari polarizaţi.
Reglaţi luminozitatea displayului de pe parbriz sau scoateţi ochelarii de
soare.
■ Când acumulatorul de 12 V este deconectat
Setările displayului de pe parbriz se vor reseta.

263

PRIUS_EE (OM47706E)
2-2. Panoul de instrumente

ATENŢIE

■ Înainte de utilizarea displayului de pe parbriz


Verificaţi ca poziţia şi luminozitatea imaginii displayului de pe parbriz să nu
afecteze siguranţa conducerii. Reglarea incorectă a poziţiei sau luminozităţii
imaginii pot obstrucţiona vederea şoferului, putând cauza un accident soldat
cu răniri grave sau mortale.

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea componentelor

Înlăturaţi imediat un obiect căzut în zona


displayului de pe parbriz. De asemenea,
evitaţi să vărsaţi apă sau alte lichide
lângă zona displayului de pe parbriz,
deoarece se pot produce deteriorări
mecanice.

264

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Butonul pentru faruri

Farurile pot fi acţionate manual sau automat.

Rotirea capătului manetei aprinde lămpile astfel:


Tip A
Se aprind lămpile de
poziţie faţă şi spate,
lămpile plăcuţei de
înmatriculare şi ale
tabloului de bord. 2

Se aprind farurile şi

În timpul deplasării
toate lămpile menţio-
nate mai sus.
Farurile, lămpile de
(dacă există
în dotare)
poziţie faţă etc. se
aprind şi se sting
automat (când buto-
nul „POWER” este în
modul activat).

265

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Tip B
Se aprind lămpile de
poziţie faţă şi spate,
lămpile plăcuţei de
înmatriculare şi ale
tabloului de bord.
Se aprind farurile şi
toate lămpile menţio-
nate mai sus.
Farurile, lămpile de
(dacă există
în dotare)
poziţiefaţă etc. se
aprind şi se sting
automat (când buto-
nul „POWER” este în
modul activat).

266

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Aprinderea farurilor pentru faza lungă

Cu farurile aprinse, împingeţi


maneta pentru a aprinde faza
lungă.
Trageţi maneta spre dumnea-
voastră în poziţia centrală pentru
a stinge faza lungă.
2
Trageţi maneta spre dumnea-
voastră şi apoi eliberaţi-o,
pentru a semnaliza cu farurile

În timpul deplasării
o dată.
Puteţi semnaliza cu faza lungă
atunci când farurile sunt aprinse
sau stinse.

Butonul de reglare manuală a nivelului fasciculului de lumină


(dacă există în dotare)

Înălţimea fasciculului de lumină al farurilor poate fi reglată în funcţie


de numărul de pasageri şi de gradul de încărcare a autoturismului.

Ridică nivelul fasciculului de


lumină al farurilor
Coboară nivelul fasciculului de
lumină al farurilor

267

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

■ Ghid pentru setările butonului rotativ

Numărul de pasageri şi condiţiile de încărcare


Poziţia butonului
Ocupanţi Sarcină bagaje
Şofer Fără 0
Şofer şi pasager
Fără 0
faţă
Toate locurile ocupate Fără 2
Toate locurile ocupate Portbagajul încărcat 2.5
Şofer Portbagajul încărcat 4.5

■ Sistemul de lumini de zi (dacă există în dotare)


Pentru ca autoturismul să fie observat mai bine de ceilalţi şoferi, luminile de
zi se aprind automat când sistemul hibrid este pornit şi frâna de parcare este
eliberată.
■ Senzor de control aprindere faruri (dacă există în dotare)

Este posibil ca senzorul să nu


funcţioneze corect dacă deasupra sa este
aşezat un obiect sau dacă senzorul este
blocat de un autocolant de pe parbriz.
În aceste situaţii, obiectele respective
împiedică senzorul să detecteze nivelul
luminii ambientale şi pot provoca
defectarea sistemului de reglare
automată a farurilor.
Funcţionarea sistemului de aer
condiţionat poate fi de asemenea
întreruptă.

268

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

■ Sistemul automat de stingere a luminilor


● Când butonul pentru lumini este în poziţia , , sau
: Farurile se sting automat dacă butonul „POWER” este adus în modul
ACCESORII sau dezactivat.
● Când butonul pentru lumini este în poziţia „AUTO”: Farurile şi toate
luminile se sting automat dacă butonul „POWER” este adus în modul
ACCESORII sau dezactivat şi portiera şoferului este deschisă.
Pentru a aprinde din nou luminile, activaţi butonul „POWER” sau aduceţi o
dată butonul pentru lumini în poziţia OFF şi apoi din nou în poziţia ,
, sau . 2

■ Sistem de reglare automată a nivelului fasciculului farurilor (dacă


există în dotare)

În timpul deplasării
Nivelului fasciculului de lumină al farurilor este reglat automat în funcţie de
numărul de pasageri şi de gradul de încărcare a autoturismului, pentru ca
lumina farurilor să nu incomodeze ceilalţi participanţi la trafic.
■ Personalizarea
Setările (de ex. pentru sensibilitatea senzorului de lumină) pot fi modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


Nu lăsaţi luminile aprinse mai mult decât necesar, dacă sistemul hibrid este
oprit.

269

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Buton lămpi de ceaţă*

Lămpile de ceaţă asigură vizibilitate excelentă în condiţii dificile de


conducere, pe timp de ploaie şi ceaţă.

Tip A
Dezactivează proiectoarele
şi lămpile de ceaţă
Aprinde proiectoarele de
ceaţă
Activează proiectoarele şi
lămpile de ceaţă
Dacă eliberaţi butonul, inelul
acesteia revine în poziţia

Dacă rotiţi încă o dată inelul


manetei, se sting doar lămpile
de ceaţă spate.

∗: Dacă există în dotare


270

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Tip B
Dezactivează proiectoarele
şi lămpile de ceaţă
Aprinde proiectoarele de
ceaţă
Activează proiectoarele şi
lămpile de ceaţă
Dacă eliberaţi butonul, inelul 2
acesteia revine în poziţia

În timpul deplasării
.

Dacă rotiţi încă o dată inelul


manetei, se sting doar lămpile
de ceaţă spate.

■ Lămpile de ceaţă pot fi utilizate când


Proiectoare de ceaţă: Farurile sau lămpile de poziţie faţă sunt aprinse.
Lampa de ceaţă: Proiectoarele de ceaţă sunt aprinse.

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


Nu lăsaţi luminile aprinse mai mult decât necesar, dacă sistemul hibrid este
oprit.

271

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Ştergătoarele şi spălătorul de parbriz (tip A)

Ştergător cu funcţionare intermitentă şi reglare a intervalului


de ştergere (dacă există în dotare)
Funcţionarea ştergătorului este selectată prin mutarea manetei
după cum urmează.
Când este selectată funcţionarea intermitentă, pot fi reglate şi
intervalele de ştergere.

Funcţionare intermitentă
Viteză mică de ştergere
Viteză mare de ştergere
Funcţionare temporară

272

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Creşte frecvenţa de şterge-


re intermitentă a ştergătoru-
lui de parbriz
Reduce frecvenţa de şter-
gere intermitentă a ştergă-
torului de parbriz

2
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător

În timpul deplasării
Ştergătoarele vor executa
automat două treceri după
pulverizarea lichidului de
spălare.

273

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Ştergătoare de parbriz cu senzori de ploaie (dacă există în


dotare)
Funcţionarea ştergătoarelor este selectată prin deplasarea
manetei astfel.
Când este selectat „AUTO”, ştergătoarele vor funcţiona automat
când senzorul detectează picături de ploaie. Sistemul reglează
automat frecvenţa de ştergere în funcţie de volumul de apă şi
viteza autoturismului.
Când este selectat modul „AUTO”, sensibilitatea senzorului poate
fi reglată după cum urmează, prin rotirea inelului manetei:

Funcţionarea ştergătoarelor
cu senzor de ploaie
Viteză mică de ştergere
Viteză mare de ştergere
Funcţionare temporară

274

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Măreşte sensibilitatea
Reduce sensibilitatea

2
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător

În timpul deplasării
Ştergătoarele vor executa
automat două treceri după
pulverizarea lichidului de
spălare.

275

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

■ Ştergătoarele şi spălătorul de parbriz pot fi acţionate când


Butonul „POWER” este activat.
■ Senzorul de ploaie (autoturisme echipate cu ştergătoare de parbriz cu
senzor de ploaie)

● Senzorul de ploaie evaluează cantita-


tea de picături de apă.

● Dacă maneta ştergătorului este adusă în poziţia „AUTO” când butonul


„POWER” este în poziţia ON, ştergătorul va trece o dată peste parbriz
pentru a confirma că modul „AUTO” este activat.
● Dacă sensibilitatea ştergătorului este reglată la nivel mai mare, este
posibil ca ştergătorul să treacă o dată peste parbriz pentru a confirma
modificarea sensibilităţii.
● Dacă temperatura senzorului de ploaie este de 90 °C (194 °F) sau
mai ridicată, sau -15 °C (5 °F) sau mai sc ăzută, este posibil să nu se
activeze funcţionarea automată. În acest caz, utilizaţi ştergătoarele în
orice alt mod în afară de „AUTO”.
■ Dacă lichidul de spălare parbriz nu este pulverizat
Verificaţi ca duzele spălătorului să nu fie blocate şi dacă există lichid de
spălare în rezervorul pentru lichid de spălare parbriz.

276

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

ATENŢIE

■ Atenţionare referitoare la utilizarea ştergătoarelor de parbriz în modul


„AUTO” (autoturisme cu ştergătoare de parbriz cu senzor de ploaie)
Ştergătoarele de parbriz se pot activa accidental dacă senzorul este atins
sau dacă în modul „AUTO” parbrizul este supus la vibraţii. Aveţi grijă să nu
vă prindeţi degetele în ştergătoarele de parbriz.
■ Precauţii referitoare la lichidul de spălare
Dacă este frig, nu utilizaţi lichidul de spălare până când parbrizul nu se 2
încălzeşte. Lichidul poate îngheţa pe parbriz, reducând vizibilitatea. Astfel,
puteţi provoca un accident, urmat de rănirea fatală sau gravă a pasagerilor.

În timpul deplasării
NOTĂ

■ Când parbrizul este uscat


Nu folosiţi ştergătoarele, pentru că pot deteriora parbrizul.
■ Când rezervorul lichidului de spălare este gol
Nu utilizaţi această funcţie, deoarece pompa lichidului de spălare se poate
supraîncălzi.
■ Când una din duze se înfundă
În acest caz, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier
service specializat.
Nu încercaţi să o desfundaţi cu un ac sau cu un alt obiect. Duza se va
deteriora.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
Nu lăsaţi ştergătoarele în funcţiune mai mult decât necesar, dacă sistemul
hibrid este oprit.

277

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Ştergătoarele şi spălătorul de parbriz (tip B)

Ştergător cu funcţionare intermitentă şi reglare a intervalului


de ştergere (dacă există în dotare)
Funcţionarea ştergătorului este selectată prin mutarea manetei
după cum urmează.
Când este selectată funcţionarea intermitentă, pot fi reglate şi
intervalele de ştergere.

Funcţionare intermitentă
Viteză mică de ştergere
Viteză mare de ştergere
Funcţionare temporară

278

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Reduce frecvenţa de
ştergere intermitentă a
ştergătorului de parbriz
Creşte frecvenţa de
ştergere intermitentă a
ştergătorului de parbriz

2
Funcţionarea dublă
spălător/ştergător

În timpul deplasării
Ştergătoarele funcţionează
automat.

279

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Ştergătoare de parbriz cu senzori de ploaie (dacă există în


dotare)
Funcţionarea ştergătoarelor este selectată prin deplasarea
manetei astfel.
Când este selectat „AUTO”, ştergătoarele vor funcţiona automat
când senzorul detectează picături de ploaie. Sistemul reglează
automat frecvenţa de ştergere în funcţie de volumul de apă şi
viteza autoturismului.
Când este selectat modul „AUTO”, sensibilitatea senzorului poate
fi reglată după cum urmează, prin rotirea inelului manetei:

Funcţionarea ştergătoarelor
cu senzor de ploaie
Viteză mică de ştergere
Viteză mare de ştergere
Funcţionare temporară

280

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Măreşte sensibilitatea
Reduce sensibilitatea

2
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător

În timpul deplasării
Ştergătoarele vor executa
automat două treceri după
pulverizarea lichidului de
spălare.

281

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

■ Ştergătoarele şi spălătorul de parbriz pot fi acţionate când


Butonul „POWER” este activat.
■ Senzorul de ploaie (autoturisme echipate cu ştergătoare de parbriz cu
senzor de ploaie)

● Senzorul de ploaie evaluează


cantitatea de picături de apă.

ITO23P128

● Dacă maneta ştergătorului este adusă în poziţia „AUTO” când butonul


„POWER” este în poziţia ON, ştergătorul va trece o dată peste parbriz
pentru a confirma că modul „AUTO” este activat.
● Dacă sensibilitatea ştergătorului este reglată la nivel mai mare, este
posibil ca ştergătorul să treacă o dată peste parbriz pentru a confirma
modificarea sensibilităţii.
● Dacă temperatura senzorului de ploaie este de 90 °C (194 °F) sau
mai ridicată, sau -15 °C (5 °F) sau mai sc ăzută, este posibil să nu se
activeze funcţionarea automată. În acest caz, utilizaţi ştergătoarele în
orice alt mod în afară de „AUTO”.
■ Dacă lichidul de spălare parbriz nu este pulverizat
Verificaţi ca duzele spălătorului să nu fie blocate şi dacă există lichid de
spălare în rezervorul pentru lichid de spălare parbriz.

282

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

ATENŢIE

■ Atenţionare referitoare la utilizarea ştergătoarelor de parbriz în modul


„AUTO” (autoturisme cu ştergătoare de parbriz cu senzor de ploaie)
Ştergătoarele de parbriz se pot activa accidental dacă senzorul este atins
sau dacă în modul „AUTO” parbrizul este supus la vibraţii. Aveţi grijă să nu
vă prindeţi degetele în ştergătoarele de parbriz.
■ Precauţii referitoare la lichidul de spălare
Dacă este frig, nu utilizaţi lichidul de spălare până când parbrizul nu se 2
încălzeşte. Lichidul poate îngheţa pe parbriz, reducând vizibilitatea. Astfel,
puteţi provoca un accident, urmat de rănirea fatală sau gravă a pasagerilor.

În timpul deplasării
NOTĂ

■ Când parbrizul este uscat


Nu folosiţi ştergătoarele, pentru că pot deteriora parbrizul.
■ Când rezervorul lichidului de spălare este gol
Nu utilizaţi această funcţie, deoarece pompa lichidului de spălare se poate
supraîncălzi.
■ Când una din duze se înfundă
În acest caz, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier
service specializat.
Nu încercaţi să o desfundaţi cu un ac sau cu un alt obiect. Duza se va
deteriora.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
Nu lăsaţi ştergătoarele în funcţiune mai mult decât necesar, dacă sistemul
hibrid este oprit.

283

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Ştergător şi spălător de lunetă

Prin rotirea capătului manetei, se activează ştergătorul şi spălătorul


de lunetă astfel:

Tip A
Funcţionarea intermitentă a
ştergătorului de parbriz
Funcţionarea normală a
ştergătorului de parbriz
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător

284

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

Tip B
Funcţionarea intermitentă a
ştergătorului de parbriz
Funcţionarea normală a
ştergătorului de parbriz
Funcţionarea dublă spălă-
tor/ştergător
Funcţionarea dublă spălă- 2
tor/ştergător

■ Ştergătorul şi spălătorul de lunetă pot fi acţionate când În timpul deplasării


Butonul „POWER” este activat.
■ Dacă lichidul de spălare nu este pulverizat
Verificaţi ca duzele spălătorului de parbriz să nu fie blocate şi să existe lichid
de spălare în rezervorul pentru lichid de spălare parbriz.

285

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz

NOTĂ

■ Când geamul lunetei este uscat


Nu folosiţi ştergătorul, pentru că poate deteriora luneta.
■ Când rezervorul lichidului de spălare este gol
Nu utilizaţi această funcţie, deoarece pompa lichidului de spălare se poate
supraîncălzi.

286

PRIUS_EE (OM47706E)
2-3. Acţionarea luminilor şi a ştergătoarelor de parbriz
Butonul pentru spălătorul de faruri*

Lichidul de spălare poate fi pulverizat pe faruri.

Apăsaţi butonul pentru a


curăţa farurile.

În timpul deplasării
■ Spălătoarele de faruri pot fi acţionate când
Butonul „POWER” este în modul activat şi butonul pentru faruri este activat.
Butonul pentru faruri este în poziţia „AUTO” (dacă funcţia există) şi farurile
sunt aprinse.
■ Funcţionarea asociată a spălătorului de parbriz
Doar la prima activare a spălătorului de parbriz cu butonul „POWER” în
modul activat şi farurile aprinse, spălătorul de faruri va efectua o singură
trecere. (→P. 272, 278)

NOTĂ

■ Când rezervorul lichidului de spălare este gol


Nu apăsaţi continuu butonul, deoarece pompa lichidului de spălare se poate
supraîncălzi.

∗: Dacă există în dotare


287

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere
Sistemul de control al vitezei de croazieră*

Utilizaţi sistemul de control al vitezei de croazieră pentru a menţine


viteza setată, fără să apăsaţi pedala de acceleraţie.

Buton sistem de control al


vitezei de croazieră
Indicatoare

■ Setarea vitezei de deplasare


PASUL 1 Apăsaţi butonul „ON-OFF”
pentru a activa sistemul de
control al vitezei de croazieră.
Indicatorul sistemului de
control al vitezei de croazieră
se va aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru
a dezactiva sistemul de control
al vitezei de croazieră.

∗: Dacă există în dotare


288

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

PASUL 2 Acceleraţi sau deceleraţi


autoturismul la viteza dorită şi
apăsaţi pe manetă pentru a
seta viteza de croazieră.
Indicatorul „SET” se va
aprinde. Viteza autoturismului
în momentul eliberării manetei
devine viteza setată.
2
■ Reglarea vitezei setate
Pentru a modifica viteza, acţionaţi maneta până la obţinerea

În timpul deplasării
vitezei dorite.

Măreşte viteza
Reduce viteza
Reglare fină: Împingeţi scurt
maneta în direcţia dorită.
Reglare grosieră: Menţineţi
maneta împinsă în direcţia
dorită.
ITO24P105

Viteza setată va creşte sau descreşte astfel:


Reglare fină: Cu aproximativ 1,6 km/h (1 mph) la fiecare
acţionare a manetei.
Reglare grosieră: Viteza setată va creşte sau descreşte
continuu până la eliberarea manetei.

289

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Dezactivarea şi revenirea la controlul vitezei de croazieră


constante
Trăgând spre dumnea-
voastră maneta, sistemul
de control al vitezei
constante de croazieră se
dezactivează.
Setarea vitezei se anulează şi
în momentul în care aplicaţi
ITO24P106 frânele.
Apăsarea manetei în sus
reactivează sistemul de
control al vitezei constante
de croazieră.
Revenirea este posibilă când
viteza autoturismului este mai
mare de 40 km/h (25 mph).

290

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Sistemul de control al vitezei de croazieră poate fi setat când


● Schimbătorul de viteze este în D.
● Viteza autoturismului este mai mare de 40 km/h (25 mph).
■ Accelerarea după setarea vitezei de deplasare
● Puteţi să acceleraţi normal. După accelerare se va reveni la viteza
setată.
● Viteza setată poate fi crescută chiar şi fără dezactivarea sistemului de
control al vitezei de croazieră, accelerând autoturismul la viteza dorită şi 2
apoi împingând maneta în jos pentru a seta noua viteză.
■ Dezactivarea sistemului automat de control al vitezei de croazieră

În timpul deplasării
Sistemul de control al vitezei de croazieră nu va mai menţine viteza
autoturismului în oricare din următoarele situaţii.
● Viteza curentă a autoturismului scade cu mai mult de circa 16 km/h (10
mph) sub viteza presetată.
În acest caz, viteza setată memorată nu este reţinută.
● Viteza curentă a autoturismului scade sub 40 km/h (25 mph).
● Este activat VSC+ (sistemul de control al stabilităţii vehiculului).
■ Dacă indicatorul sistemului de control al vitezei de croazieră clipeşte
Apăsaţi o singură dată butonul „ON-OFF” pentru a dezactiva sistemul, apoi
apăsaţi din nou butonul pentru a reactiva sistemul.
Dacă nu puteţi seta viteza de croazieră sau dacă sistemul de control al
vitezei de croazieră este dezactivat imediat după activare, este posibil să
existe o defecţiune la sistemul de control al vitezei de croazieră. Duceţi
imediat autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service
specializat pentru a fi verificat.

291

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Pentru a evita acţionarea accidentală a sistemului de control al vitezei


de croazieră
Dezactivaţi sistemul de control al vitezei de croazieră de la butonul „ON-
OFF”, când nu este folosit.
■ Situaţii inadecvate pentru utilizarea sistemului de control al vitezei de
croazieră
Nu utilizaţi sistemul de control al vitezei de croazieră în niciuna din
următoarele situaţii.
În caz contrar, riscaţi pierderea controlului autoturismului, ceea ce poate
conduce la un accident cu răniri grave sau mortale.
● În condiţii de trafic intens
● Pe drumurile cu viraje strânse
● Pe drumuri şerpuite
● Pe drumuri alunecoase, cum ar fi cele acoperite cu apă, gheaţă sau
zăpadă
● Pe pante abrupte
Viteza autoturismului poate să depăşească valoarea setată la coborârea
unei pante abrupte.
● În timpul tractării de urgenţă

292

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere
Control radar dinamic al vitezei de croazieră∗

Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră suplimentează


sistemul standard de control al vitezei de croazieră cu unul care
permite controlul distanţei dintre autovehicule. În modul de control
al distanţei dintre autovehicule, autoturismul accelerează sau
decelerează automat pentru a menţine distanţa de urmărire setată
faţă de autovehiculul din faţă.

Butonul pentru distanţa


dintre autovehicule 2
Display
Viteza setată

În timpul deplasării
Indicatoare
Buton sistem de control al
vitezei de croazieră

∗: Dacă există în dotare


293

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Setarea vitezei autoturismului (mod control al distanţei


dintre autoturisme)
PASUL 1 Apăsaţi butonul „ON-OFF”
pentru a activa sistemul de
control al vitezei de croazieră.
Indicatorul pentru controlul
radar al vitezei de croazieră se
va aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru
a dezactiva sistemul de control
al vitezei de croazieră.

PASUL 2 Acceleraţi sau deceleraţi


autoturismul la viteza dorită şi
apăsaţi pe manetă pentru a
seta viteza de croazieră.
Indicatorul „SET” se va
aprinde.
Viteza autoturismului în
momentul eliberării manetei
devine viteza setată.

294

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Reglarea vitezei setate


Pentru a modifica viteza, acţionaţi maneta până la afişarea
vitezei dorite.

Măreşte viteza
Reduce viteza
Reglare fină: Împingeţi scurt
maneta în direcţia dorită.
2
Reglare grosieră: Menţineţi
maneta împinsă în direcţia
dorită.

În timpul deplasării
ITO24P126

În modul control distanţă dintre autovehicule, viteza setată va creşte


sau descreşte astfel:
• Când viteza setată este afişată în „km/h”
Reglare fină: Cu aproximativ 5 km/h (3.1 mph) la fiecare acţionare a
manetei
Reglare grosieră: Cu aproximativ 5 km/h (3,1 mph) pentru fiecare
0,75 secunde de acţionare a manetei
• Când viteza setată este afişată în „MPH”
Reglare fină: Cu aproximativ 8 km/h (5 mph) la fiecare acţionare a
manetei
Reglare grosieră: Cu aproximativ 8 km/h (5 mph) la fiecare 0,75
secunde de acţionare a manetei
În modul control viteză constantă (→P. 301), viteza setată va creşte
sau descreşte astfel:
Reglare fină: Cu aproximativ 1.6 km/h (1 mph) la fiecare acţionare a
manetei
Reglare grosieră: Viteza setată va creşte sau descreşte continuu până
la eliberarea manetei.

295

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Modificarea distanţei dintre autovehicule

Simbolul autovehiculului
Apăsarea butonului modifică
din faţă distanţa dintre autovehicule,
astfel:
Mare
Medie
Mică
Distanţa dintre autovehicule
este setată automat în modul
distanţă mare, atunci când
butonul „POWER” este adus în
modul ON.
Dacă un autovehicul circulă în
faţa dumneavoastră, simbolul
autovehiculului din faţă va fi de
asemenea afişat.
■ Setările sistemului de control al distanţei dintre
autovehicule
Selectaţi o distanţă din tabelul de mai jos. Reţineţi că distanţele
afişate corespund vitezei de 80 km/h (50 mph). Distanţa dintre
autovehicule creşte/scade, în funcţie de viteza autovehiculului
din faţă.

Opţiuni distanţă Distanţa dintre autovehicule


Mare Circa 50 m (160 ft.)
Medie Circa 40 m (130 ft.)
Mică Circa 30 m (100 ft.)

296

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Dezactivarea şi revenirea la controlul vitezei


Trăgând maneta spre
dumneavoastră, sistemul
de control al vitezei de
croazieră se dezactivează.
Setarea vitezei se anulează şi
în momentul în care aplicaţi
frânele.
2
ITO24P127
Pentru a reveni la sistemul
de control al vitezei de

În timpul deplasării
croazieră şi la viteza setată,
împingeţi maneta în sus.
Revenirea este posibilă când
viteza autoturismului este mai
mare de 40 km/h (25 mph).

297

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Conducerea în modul de control al distanţei dintre autovehicule

Acest mod utilizează un senzor radar pentru detectarea prezenţei


autovehiculelor pe o distanţă de circa 120 m (400 ft.), determină
distanţa curentă dintre autoturismul dumneavoastră şi autovehiculul
din faţă şi acţionează pentru menţinerea distanţei faţă de
autovehiculul din faţă.
Reţineţi că distanţa dintre autovehicule va fi anulată la coborârea de pe
pantele foarte abrupte.

298

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Exemplu de deplasare cu viteză constantă


Când nu este niciun autovehicul în faţă
Autoturismul se deplasează cu viteza setată de şofer. Distanţa dorită
dintre autovehicule poate fi setată şi prin acţionarea sistemului de control
al distanţei dintre autovehicule.
Exemplu de deplasare decelerată
Când autovehiculul din faţă se deplasează mai încet decât viteza
setată
Când în faţa autoturismului dumneavoastră este detectat un autovehicul, 2
sistemul va decelera automat autoturismul. Atunci când este necesară o
reducere mai mare a vitezei, sistemul aplică frânele. Este emisă o

În timpul deplasării
avertizare sonoră în momentul în care sistemul nu poate încetini suficient
de mult pentru a preveni apropierea autoturismului dumneavoastră de cel
din faţă.
Exemplu de urmărire a autovehiculului din faţă
Când autovehiculul din faţă se deplasează mai încet decât viteza
setată de dumneavoastră
Sistemul continuă urmărirea autovehiculului din faţă, în timp ce reglează
viteza în funcţie de modificările de viteză ale autovehiculului respectiv,
pentru a menţine distanţa dintre autovehicule setată de şofer.
Exemplu de acceleraţie
Când nu mai sunt în faţă autovehicule care să se deplaseze cu o
viteză mai mică decât cea setată
Sistemul accelerează până la atingerea vitezei setate. Sistemul revine
apoi la viteza constantă de croazieră.

299

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Mesaj de avertizare la apropierea de un alt autovehicul

Când vă apropiaţi prea mult de autovehiculul din faţă şi nu poate fi


activată decelerarea automată prin sistemul de control al vitezei de
croazieră, displayul va clipi şi se va declanşa o avertizare sonoră,
pentru a atenţiona şoferul. O situaţie concretă ar fi atunci când un
autovehicul vă taie calea, în timp ce vă deplasaţi cu sistemul de
urmărire a autovehiculului din faţă activat. Acţionaţi frânele pentru a
asigura o distanţă corespunzătoare faţă de autovehiculul din faţă.
■ Când este posibil ca avertismentele să nu se producă
În următoarele cazuri, există posibilitatea ca mesajele de
avertizare să nu se afişeze:
● Când viteza autovehiculului din faţă este egală sau mai mare
decât viteza autoturismului dumneavoastră
● Când autovehicul din faţă rulează cu viteză foarte mică
● Imediat după ce a fost setat controlul vitezei de croazieră
● În momentul apăsării pedalei de acceleraţie

300

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Selectarea modului standard de control al vitezei constante

Modul de control al vitezei constante diferă de modul de control al


distanţei dintre autovehicule. Când este selectat modul de control al
vitezei constante, autoturismul dumneavoastră va menţine viteza
setată indiferent dacă există sau nu alte autovehicule în faţă, pe
banda dumneavoastră.

Apăsaţi butonul „ON-OFF”


pentru a activa sistemul de 2

control al vitezei de croazieră.

În timpul deplasării
Apăsaţi din nou butonul pentru a
dezactiva sistemul de control al
vitezei de croazieră.
Comutaţi modul de control al
vitezei constante.
(Împingeţi maneta înainte şi
menţineţi-o în poziţie
aproximativ 1 secundă.)
Indicatorul sistemului de control
al vitezei de croazieră se va
aprinde.
Pentru a reveni la modul control
al distanţei dintre autovehicule
din modul de control al vitezei
constante, împingeţi din nou
maneta spre înainte şi menţineţi-
o în poziţie aproximativ 1
secundă.
După setarea vitezei dorite, nu
este posibilă revenirea la modul
control al distanţei dintre
autovehicule.

301

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Dacă butonul „POWER” este


dezactivat şi apoi reactivat,
autoturismul revine automat la
modul de control al distanţei
dintre autovehicule.
Reglarea setării de viteză:
→P. 295
Dezactivarea şi revenirea la
viteza setată: →P. 297

■ Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră poate fi acţionat când


● Schimbătorul de viteze este în D.
● Viteza autoturismului este mai mare de 50 km/h (30 mph).
■ Accelerarea după setarea vitezei de deplasare
Puteţi să acceleraţi normal. După accelerare se va reveni la viteza setată.
Totuşi, în timpul utilizării modului de control al distanţei dintre autovehicule,
viteza autoturismului poate scădea sub valoarea vitezei setate, pentru a
menţine distanţa faţă de autovehiculul din faţă.
■ Viteza setată
Viteza setată nu poate fi menţinută din cauza condiţiilor din trafic.

302

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Dezactivarea automată a sistemului de control al distanţei dintre


autovehicule
Sistemul de control al distanţei dintre autovehicule se dezactivează automat
în următoarele situaţii:
● Viteza curentă a autoturismului scade sub aproximativ 40 km/h (25 mph).
● Este activat VSC+ (sistemul de control al stabilităţii vehiculului).
● Senzorul nu poate funcţiona corespunzător din cauză că este obturat
într-un anumit fel.
● Ştergătoarele de parbriz funcţionează la viteză mare (când butonul 2
pentru ştergătoare este setat în modul „AUTO” sau în poziţia pentru
funcţionare cu viteză mare).

În timpul deplasării
Dacă sistemul de control al distanţei dintre autovehicule se dezactivează
automat dintr-un alt motiv, este posibil să existe o defecţiune în sistem.
Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service
specializat.
■ Dezactivarea automată a controlului vitezei constante
Sistemul de control al vitezei de croazieră nu va mai menţine viteza setată în
următoarele situaţii:
● Viteza curentă a autoturismului scade cu mai mult de circa 16 km/h (10
mph) sub viteza setată.
În acest moment, viteza setată memorată nu este reţinută.
● Viteza autoturismului scade sub aproximativ 40 km/h (25 mph).
● Este activat VSC+ (sistemul de control al stabilităţii vehiculului).

303

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Senzorul radar şi grila radiatorului


Menţineţi în permanenţă senzorul radar şi grila radiatorului curate pentru a
vă asigura că sistemul de control al distanţei dintre autovehicule
funcţionează corespunzător. (Anumite obstacole, cum ar fi zăpada, gheaţa
sau obiectele din plastic, nu pot fi detectate de senzorul de detectare
obstacole.)
Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră (modul de control distanţă
dintre autovehicule) se anulează dacă se detectează murdărie. (Se poate
utiliza modul de control viteză constantă).

Grila radiatorului
Senzorul radar

■ Lămpi de avertizare, mesaje şi avertizări sonore pentru controlul radar


dinamic al vitezei de croazieră
Lămpile de avertizare, mesajele de avertizare şi avertizările sonore sunt
utilizate pentru a indica o defecţiune a sistemului sau pentru a informa
şoferul că trebuie să conducă preventiv.

304

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Certificarea

În timpul deplasării

305

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Prin prezenta, DENSO CORPORATION declară că modelul DNMWR0004


este conform cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EB.

306

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Înainte de a utiliza controlul radar dinamic al vitezei de croazieră


Nu vă bazaţi prea mult pe sistemul de control al distanţei dintre
autovehicule.
Aveţi grijă la viteza setată. Dacă acceleraţia/deceleraţia automată nu este
adecvată, reglaţi viteza autoturismului, ca şi distanţa dintre dumneavoastră
şi autovehiculele din faţă, prin aplicarea frânelor etc.
■ Atenţionări referitoare la sistemele de asistenţă la conducere
2
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate conduce la accidente cu răniri grave sau
chiar deces.

În timpul deplasării
● Asistarea şoferului pentru măsurarea distanţei faţă de autovehiculul din
faţă
Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră are numai rolul de a ajuta
şoferul să determine distanţa dintre propriul autoturism şi autovehiculul
care rulează în faţa sa. Acesta nu este un mecanism care permite
conducerea fără griji sau neatentă şi nu este un sistem care poate asista
şoferul în condiţii de vizibilitate scăzută. Şoferul trebuie să fie în continuare
foarte atent la zona din jurul autoturismului.
● Asistarea şoferului în aprecierea distanţei corecte faţă de autovehiculul din
faţă
Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră determină dacă distanţa
dintre propriul autoturism şi autovehiculul care rulează în faţa sa este
corectă sau nu. Acesta nu are capacitatea de a face niciun alt tip de
aprecieri. De aceea, este absolut necesar ca şoferul să fie permanent
vigilent şi să aprecieze dacă există vreun risc, într-o situaţie dată.
● Asistarea şoferului pentru conducerea autoturismului
Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră nu are capacitatea de a
preveni sau evita o coliziune cu autovehiculul din faţă. De aceea, dacă
apare un pericol, şoferul trebuie să preia controlul imediat şi direct al
autoturismului şi să acţioneze adecvat, în interesul siguranţei tuturor
persoanelor implicate.

307

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Pentru a evita activarea accidentală a sistemului de control al vitezei


de croazieră
Dezactivaţi sistemul de control al vitezei de croazieră de la butonul „ON-
OFF”, când nu este folosit.
■ Situaţii inadecvate pentru utilizarea controlului radar dinamic al vitezei
de croazieră
Nu utilizaţi controlul radar dinamic al vitezei de croazieră în niciuna din
următoarele situaţii.
În caz contrar, riscaţi pierderea controlului vitezei, ceea ce poate conduce la
un accident cu răniri grave sau mortale.
● În condiţii de trafic intens
● Pe drumurile cu viraje strânse
● Pe drumuri şerpuite
● Pe drumuri alunecoase, cum ar fi cele acoperite cu apă, gheaţă sau
zăpadă
● Pe pante abrupte, unde sunt variaţii bruşte de zone abrupte ascendente şi
descendente
Viteza autoturismului poate să depăşească valoarea setată la coborârea
unei pante abrupte.
● La intrarea pe autostradă
● Când condiţiile meteo sunt suficient de nefavorabile pentru a împiedica
funcţionarea corespunzătoare a unor senzori (ceaţă, zăpadă, furtună de
nisip etc.)
● Atunci când avertizarea sonoră de apropiere se declanşează la intervale
dese
● În timpul tractării de urgenţă

308

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Când senzorul poate să nu detecteze corect viteza autovehiculului din


faţă
Aplicaţi frânele după caz, când oricare dintre următoarele tipuri de
autovehicule rulează în faţa dumneavoastră.
Deoarece senzorul poate să nu detecteze corect aceste tipuri de
autovehicule, avertizarea la apropiere (→P. 300) nu se va activa şi poate
avea loc un accident cu urmări grave sau fatale.
● Autovehicule care vă taie brusc calea 2

● Autovehicule care se deplasează la viteze reduse

În timpul deplasării
● Autovehicule staţionare
● Autovehicule cu partea din spate joasă (remorci fără încărcătură etc.)
● Motociclete care merg pe aceeaşi bandă
■ Condiţiile în care sistemul de control al distanţei dintre autovehicule
poate să nu funcţioneze corespunzător
În următoarele situaţii aplicaţi frânele, după caz, deoarece este posibil ca
senzorul radar să nu poată detecta corect autovehiculele din faţă, ceea ce
poate cauza un accident cu urmări grave sau fatale:
● Atunci când apa sau zăpada aruncată de autovehiculele din jur împiedică
funcţionarea senzorului
● Atunci când partea frontală a autoturismului este ridicată (din cauza unei
încărcături foarte grele din portbagaj etc.)
● În curbe sau când benzile de rulare sunt strâmte
● Atunci când acţionarea volanului sau poziţia pe banda de rulare este
instabilă
● Atunci când autovehiculul din faţă decelerează brusc

309

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Utilizarea senzorului radar


Respectaţi următoarele recomandări pentru a vă asigura că sistemul de
control al vitezei de croazieră poate funcţiona eficient.
În caz contrar, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze corect, ceea ce
poate cauza producerea unui accident.
● Întotdeauna menţineţi curat senzorul şi capacul grilei.
Curăţaţi senzorul şi capacul grilei cu o lavetă moale, pentru a nu lăsa urme
şi pentru a nu le deteriora.
● Nu permiteţi lovirea puternică a senzorului sau a zonei înconjurătoare.
Dacă senzorul se deplasează din poziţie, sistemul se poate defecta sau
poate funcţiona incorect. Dacă senzorul sau zona din jurul acestuia este
expus/ă la un impact puternic, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau unui atelier service specializat pentru verificarea zonei respective.
● Nu dezasamblaţi senzorul.
● Nu ataşaţi accesorii sau autocolante pe senzor, grila de protecţie sau pe
zona din jurul acestora.
● Nu modificaţi sau vopsiţi senzorul şi grila.
● Nu le înlocuiţi cu piese de schimb care nu sunt originale.

310

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere
Sistemele de asistenţă la conducere

Pentru a asigura o deplasare sigură şi conducere performantă,


următoarele sisteme acţionează automat, ca răspuns la diferitele
situaţii de parcurs. Cu toate acestea, trebuie să reţineţi că aceste
sisteme sunt suplimentare şi că nu trebuie să vă bazaţi pe ele întru
totul atunci când conduceţi.

■ ABS (sistemul antiblocare frâne)


Previne blocarea roţilor la frânare bruscă, sau atunci când
frânaţi pe o suprafaţă alunecoasă 2

■ Asistenţa la frânare

În timpul deplasării
Generează un nivel superior de forţă de frânare după apăsarea
pedalei de frână atunci când sistemul detectează o situaţie de
oprire de urgenţă
■ VSC (sistemul de control al stabilităţii)
Vă ajută să controlaţi derapajul în momentul unei schimbări
bruşte de direcţie sau al virajului pe suprafeţele alunecoase
■ TRC (sistemul de control al tracţiunii)
Contribuie la menţinerea forţei de cuplu şi previne patinarea
roţilor motrice la pornirea autoturismului sau la accelerarea pe
suprafeţe alunecoase
■ EPS (servodirecţia asistată electric)
Acţionează un motor electric, pentru a reduce efortul necesar
rotirii volanului
■ VSC+ (sistemul de control al stabilităţii+)
Asigură controlul cooperativ al sistemelor ABS, TRC, VSC şi
EPS.
Asistă în menţinerea stabilităţii direcţionale la efectuarea
virajelor pe drumuri alunecoase, controlând manevrabilitatea.

311

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă


→P. 316
■ PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune) (dacă există în
dotare)
→P. 319
■ Semnalizarea frânării de urgenţă (dacă există în dotare)
În cazul unei frânări bruşte, stopurile încep automat să clipească
intermitent pentru a avertiza şoferul din spate.

Când sistemele VSC/TRC/ABS sunt în funcţiune

Lampa indicatoare antiderapare


va clipi când sistemele TRC/
VSC/ABS funcţionează.

312

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Sunete specifice şi vibraţii produse la activarea sistemelor ABS,


asistenţă la frânare, VSC şi TRC
● La pornirea sistemului hibrid sau imediat după punerea autoturismului în
mişcare se poate auzi un zgomot din compartimentul motor, dacă pedala
de frână este apăsată repetat, sau la 1-2 minute după oprirea sistemului
hibrid. Acest sunet nu indică faptul că a survenit o defecţiune la unul din
aceste sisteme.
● Este posibil să apară oricare dintre situaţiile următoare, atunci când
sistemele de mai sus funcţionează. Niciuna din aceste situaţii nu indică o 2
defecţiune.
• Este posibil să simţiţi vibraţii în caroserie şi volan.

În timpul deplasării
• Este posibil să auziţi un zgomot de la motor după ce opriţi autoturismul.
• Pedala de frână poate să pulseze uşor după activarea sistemului ABS.
• Pedala de frână se poate mişca uşor în jos după activarea sistemului
ABS.
■ Sunete produse la activarea sistemului EPS
Când volanul este acţionat, se poate auzi un zgomot de la motor (un
şuierat). Aceasta nu indică existenţa unei defecţiuni.
■ Reducerea eficacităţii sistemului EPS
Eficacitatea sistemului EPS scade pentru a preveni supraîncălzirea
sistemului atunci când manevraţi frecvent volanul pentru o perioadă mai
mare de timp. În consecinţă, este posibil să simţiţi că volanul se mişcă mai
greu. Dacă se întâmplă acest lucru, nu manevraţi volanul cu forţă excesivă,
sau opriţi autoturismul şi dezactivaţi sistemul hibrid. Sistemul EPS ar trebui
să revină la starea normală în 10 minute.
■ Lampa de avertizare sistem servodirecţie asistată electric (avertizarea
sonoră)
→P. 492

313

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Condiţii de funcţionare a semnalizării frânării de urgenţă


Semnalizarea frânării de urgenţă va funcţiona când sunt îndeplinite
următoarele trei condiţii:
● Luminile de avarie sunt oprite.
● Viteza curentă a autoturismului este peste 55 km/h (35 mph).
● Pedala de frână este apăsată într-o manieră care face sistemul să
aprecieze, după decelerarea autovehiculului, că aceasta este o operaţie
de frânare bruscă.
■ Dezactivarea automată a sistemului de semnalizare frânare de urgenţă
Semnalizarea frânării de urgenţă se va dezactiva în oricare dintre situaţiile
următoare:
● Luminile de avarie sunt activate.
● Pedala de frână este eliberată.
● Sistemul apreciază în funcţie de decelerarea autoturismului că aceasta
nu este o operaţie de frânare bruscă.

ATENŢIE

■ Sistemul ABS nu funcţionează eficient când


● Sunt montate anvelope cu capacitate inadecvată de aderenţă (de
exemplu, anvelope foarte uzate sau drum acoperit cu zăpadă).
● Apare fenomenul de acvaplanare în timp ce rulaţi la viteză mare pe un
drum umed sau alunecos.
■ Este posibil ca, atunci când sistemul ABS funcţionează, distanţa de
oprire să fie mai mare decât în condiţii normale
Sistemul ABS nu a fost conceput să micşoreze distanţa de oprire a
autoturismului. În următoarele situaţii, menţineţi întotdeauna o distanţă de
siguranţă faţă de autovehiculul din faţă:
● Când conduceţi pe drumuri murdare, cu pietriş sau zăpadă
● Când rulaţi cu lanţuri antiderapante
● Când treceţi peste denivelările suprafeţei drumului
● Când rulaţi pe drumuri cu gropi sau suprafeţe denivelate

314

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Este posibil ca sistemul TRC să nu funcţioneze eficient când


Controlul optim al direcţiei şi puterea necesară nu pot fi obţinute la rularea
pe suprafeţe alunecoase, chiar dacă sistemul TRC funcţionează.
Nu conduceţi în condiţii în care există riscul să pierdeţi stabilitatea şi puterea
motorului.
■ Când sistemul VSC este activat
Dacă indicatorul antiderapare clipeşte. Conduceţi întotdeauna cu grijă şi 2
atent. Conducerea imprudentă poate duce la producerea unui accident.
Procedaţi cu maximă atenţie dacă lampa indicatoare clipeşte.

În timpul deplasării
■ Înlocuirea anvelopelor
Asiguraţi-vă că toate anvelopele au aceeaşi dimensiune şi capacitate
maximă de încărcare, marcă şi profil al benzii de rulare. În plus, asiguraţi-vă
că anvelopele sunt umflate la nivelul de presiune recomandat.
Sistemele ABS şi VSC nu vor funcţiona corect dacă sunt folosite alte
anvelope.
Pentru informaţii suplimentare despre înlocuirea anvelopelor sau roţilor,
adresaţi-vă unui dealer Toyota sau oricărui atelier service specializat.
■ Utilizarea anvelopelor şi suspensiilor
Utilizarea de anvelope cu probleme sau modificarea suspensiei va afecta
sistemele de asistenţă la conducere şi poate cauza defectarea sistemului.

315

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere
Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă

Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă previne deplasarea spre


înapoi a autoturismului la pornirea în rampă sau pe pantele
alunecoase.

Pentru a cupla sistemul de


asistenţă la pornirea în rampă,
continuaţi să apăsaţi pedala
de frână când autoturismul
este oprit complet.
Se va auzi o avertizare sonoră
care indică activarea sistemu-
lui. Indicatorul antiderapare va
începe de asemenea să
clipească.

■ Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă poate fi acţionat când


● Schimbătorul de viteze este în altă poziţie decât P.
● Frâna de parcare nu este cuplată.
● Pedala de acceleraţie nu este apăsată.

316

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă


● Când sistemul de asistenţă la pornirea în rampă funcţionează, frânele
rămân cuplate automat după ce şoferul eliberează pedala de frână.
Stopurile şi al treilea stop de frână spate se aprind.
● Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă continuă să funcţioneze încă
circa 2 minute după eliberarea pedalei de frână.
● Dacă indicatorul antiderapare nu clipeşte şi avertizarea sonoră nu se
aude după apăsarea în continuare a pedalei de frână, reduceţi uşor
presiunea asupra pedalei de frână (nu permiteţi autoturismului să se
deplaseze înapoi), apoi apăsaţi din nou pedala ferm. Dacă sistemul tot 2
nu funcţionează, verificaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare
descrise mai sus.

În timpul deplasării
■ Avertizarea sonoră pentru sistemul de asistenţă la pornirea în rampă
● Când sistemul de asistenţă la pornirea în rampă este activat, avertizarea
sonoră se aude o dată.
● În următoarele situaţii, sistemul de asistenţă la pornirea în rampă va fi
anulat iar avertizarea sonoră se va auzi de două ori.
• Nu există nicio încercare de demarare în interval de circa 2 secunde de
la eliberarea pedalei de frână.
• Aţi apăsat butonul pentru poziţia P.
• Frâna de parcare este cuplată.
• Se apasă din nou pedala de frână.
• Pedala de frână a fost apăsată mai mult de aproximativ 3 minute.
■ Dacă indicatorul antiderapare se aprinde
Este posibil să indice o defecţiune în sistem. Adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

317

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă


● Nu vă bazaţi excesiv pe sistemul de asistenţă la pornirea în rampă. Este
posibil ca sistemul de asistenţă la pornirea în rampă să nu funcţioneze
eficient pe pante foarte înclinate sau pe drumuri acoperite cu gheaţă.
● Spre deosebire de frâna de parcare, sistemul de asistenţă la pornirea în
rampă nu este destinat menţinerii autoturismului staţionar o perioadă mai
lungă de timp. Nu încercaţi să utilizaţi sistemul de asistenţă la pornirea în
rampă pentru menţinerea autoturismului pe un drum în rampă un timp mai
îndelungat, deoarece există riscul producerii unui accident.

318

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere
PCS (sistemul de siguranţă pre-coliziune)∗

Când senzorul radar detectează posibilitatea unei coliziuni frontale,


sistemele de siguranţă pre-coliziune, cum ar fi frânele şi centurile de
siguranţă, sunt activate automat pentru a reduce impactul asupra
ocupanţilor şi gradul de avariere a autoturismului.

■ Centurile de siguranţă cu retractare pre-coliziune (numai


centurile de siguranţă din faţă)
Dacă senzorul pre-coliziune detectează o coliziune inevitabilă, sistemul
de siguranţă pre-coliziune retractează centura înainte de producerea
2
coliziunii.
Acelaşi lucru se întâmplă în cazul frânelor bruşte sau pierderii
controlului autoturismului. (→P. 114)

În timpul deplasării
Totuşi, când sistemul VSC este dezactivat, sistemul nu va funcţiona în
caz de derapare.
■ Asistenţa la frânare pre-coliziune
Când există un risc ridicat de coliziune frontală, sistemul asigură o forţă
mai mare de frânare în funcţie de forţa de apăsare a pedalei de frână.
■ Sistem de frânare pre-coliziune
Când există un risc ridicat de coliziune frontală, sistemul anunţă şoferul
prin lampa de avertizare, mesajul afişat pe ecran şi avertizarea sonoră.
Dacă sistemul anticipează că nu se poate evita coliziunea, sunt
aplicate automat frânele, pentru a reduce forţa de impact. Sistemul de
frânare pre-coliziune poate fi dezactivat de la comutatorul de
dezactivare aferent.

∗: Dacă există în dotare


319

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

Dezactivarea sistemului de frânare pre-coliziune

Sistem de frânare pre-colizi-


une activat
Sistem de frânare pre-colizi-
une dezactivat
Lampa de avertizare „PCS” se
aprinde la dezactivarea
sistemului de frânare pre-
coliziune.

Senzorul radar

Senzorul radarului detectează


autovehiculele sau alte
obstacole din apropierea
drumului şi stabileşte dacă este
iminentă o coliziune, pe baza
poziţiei, vitezei şi dispunerii
obstacolelor.

320

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Sistemul de siguranţă pre-coliziune este operaţional când


● Centuri de siguranţă cu retractare pre-coliziune (tip A)
• Viteza autoturismului este mai mare de circa 30 km/h (19 mph).
• Sistemul detectează o frânare bruscă sau un derapaj.
• Ocupanţii scaunelor din faţă poartă centura de siguranţă.
● Centuri de siguranţă cu retractare pre-coliziune (tip B)
• Viteza autoturismului este mai mare de circa 5 km/h (4 mph).
• Viteza la care autoturismul se apropie de obstacol sau de autovehiculul
2
din faţă este mai mare de 30 km/h (19 mph).
• Ocupanţii scaunelor din faţă poartă centura de siguranţă.
● Asistenţa la frânare pre-coliziune:

În timpul deplasării
• Viteza autoturismului este mai mare de circa 30 km/h (19 mph).
• Viteza la care autoturismul se apropie de obstacol sau de autovehiculul
din faţă este mai mare de 30 km/h (19 mph).
• Pedala de frână este apăsată.
● Sistem de frânare pre-coliziune:
• Viteza autoturismului este mai mare de circa 15 km/h (10 mph).
• Viteza la care autoturismul se apropie de obstacol sau de autovehiculul
din faţă este mai mare de 15 km/h (10 mph).
• Butonul de dezactivare a sistemului de frânare pre-coliziune nu este
apăsat.

321

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Condiţii care pot duce la activarea sistemului, chiar dacă nu există


pericol de coliziune
● Atunci când, la intrarea într-o curbă, pe marginea drumului se află un
obiect
● Atunci când, într-o curbă, se trece pe lângă un autovehicul venind din
sens opus
● La trecerea peste un pod metalic îngust
● Atunci când pe suprafaţa drumului se află un obiect metalic
● La rularea pe un drum cu denivelări (dâmburi, gropi)
● La trecerea pe lângă un autovehicul venind din sens opus, în timpul unui
viraj la stânga (modele cu volanul pe stânga), respectiv la dreapta
(modele cu volanul pe dreapta)
● Atunci când autoturismul se apropie cu viteză mare de autovehiculul din
faţă
● Când un element de separare de nivel/nod rutier, semn rutier, panou
publicitar sau altă structură pare a se afla exact pe direcţia de deplasare
a autoturismului
● Când, din cauza unghiului abrupt al pantei drumului, un obiect metalic
aflat sub nivelul drumului este perceput ca fiind în faţa autoturismului
● Când intervine o modificare semnificativă a înălţimii autoturismului
● Când axa radarului este dereglată
● La trecerea prin anumite puncte de taxă de autostradă
● La trecerea printr-un pasaj
Când sistemul este activat în situaţiile descrise mai sus, există de asemenea
posibilitatea ca centurile de siguranţă să se retracteze rapid şi frânele să fie
aplicate cu o forţă mai mare decât normal. Dacă centura de siguranţă s-a
blocat în poziţie retractată, opriţi autoturismul într-un loc sigur, eliberaţi
centura de siguranţă şi puneţi-o din nou.

322

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Obstacolele care nu sunt detectate


Senzorul nu poate detecta obstacolele din plastic, cum ar fi conurile de
dirijare rutieră. Pot exista situaţii în care senzorul nu detectează pietonii,
animalele, bicicletele, motocicletele, copacii sau nămeţii de zăpadă.
■ Situaţii în care sistemul de siguranţă pre-coliziune nu funcţionează
corect
Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze eficient în următoarele situaţii:
● Pe şosele cu viraje strânse sau suprafeţe denivelate
● Dacă un autovehicul se deplasează brusc în faţa autoturismului 2
dumneavoastră, cum ar fi într-o intersecţie
● Dacă un autovehicul apare brusc în faţa autoturismului dumneavoastră,

În timpul deplasării
cum ar fi la o depăşire
● În condiţii de intemperii cum ar fi ploaie torenţială, ceaţă, zăpadă sau
furtuni de nisip
● Când autoturismul derapează iar sistemul VSC este dezactivat
● Când intervine o modificare semnificativă a înălţimii autoturismului
● Când axa radarului este dereglată
■ Dezactivarea automată a sistemului de siguranţă pre-coliziune
Când apare o disfuncţionalitate cauzată de murdărirea senzorilor etc.,
aceştia nu mai pot să detecteze obstacolele, iar sistemul de siguranţă pre-
coliziune va fi dezactivat automat. În acest caz, sistemul nu va acţiona chiar
în cazul unei posibile coliziuni.
■ Atunci când există o defecţiune în sistem
Lămpile de avertizare şi/sau mesajele de avertizare se aprind sau clipesc.
(→P. 488, 496)

323

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

■ Certificarea

324

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

În timpul deplasării

Prin prezenta, DENSO CORPORATION declară că modelul DNMWR0004


este conform cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EB.

325

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Limitările sistemului de siguranţă pre-coliziune


Nu vă bazaţi total pe sistemul de siguranţă pre-coliziune. Conduceţi
întotdeauna prudent, având grijă să observaţi împrejurimile şi orice
obstacole sau alte pericole de pe drum.
Nerespectarea acestora poate conduce la accidente cu răniri grave sau
chiar deces.
■ Atenţionări referitoare la componentele asistenţei sistemului
Prin intermediul alarmelor şi controlului frânării, sistemul de siguranţă pre-
coliziune este destinat să asiste şoferul în evitarea coliziunilor prin procesul
PRIVEŞTE-APRECIAZĂ-ACŢIONEAZĂ. Gradul de asistenţă pe care o
poate asigura sistemul are anumite limite, de aceea trebuie să ţineţi cont de
următoarele aspecte importante.
● Asistarea şoferului în supravegherea şoselei
Sistemul de siguranţă pre-coliziune nu poate detecta decât obstacolele
aflate exact în faţa autoturismului, şi numai pe o rază de acţiune limitată.
Acesta nu este un mecanism care permite conducerea fără griji sau
neatentă şi nu este un sistem care poate asista şoferul în condiţii de
vizibilitate scăzută. Şoferul trebuie să fie în continuare foarte atent la zona
din jurul autoturismului.
● Asistarea şoferului în efectuarea unei aprecieri corecte
La încercarea de a estima riscul unei coliziuni, singurele date disponibile
pentru sistemul de siguranţă pre-coliziune sunt cele despre obstacolele
detectate de sistem exact în faţa autoturismului. De aceea, este absolut
necesar ca şoferul să fie permanent vigilent şi să aprecieze dacă există
vreun risc de coliziune, într-o situaţie dată.
● Asistarea şoferului în luarea măsurilor imediate
Funcţia de asistenţă la frânare a sistemului de siguranţă pre-coliziune are
rolul de a reduce gravitatea unei coliziuni, de aceea acţionează numai
când sistemul determină că o coliziune este inevitabilă. Sistemul în sine
nu este capabil să evite automat o coliziune sau să oprească autoturismul
în siguranţă. Din acest motiv, la apariţia unei situaţii periculoase, şoferul
trebuie să acţioneze direct şi imediat, în interesul siguranţei tuturor
persoanelor implicate.

326

PRIUS_EE (OM47706E)
2-4. Utilizarea altor sisteme de conducere

ATENŢIE

■ Când senzorul poate să nu detecteze corect viteza autovehiculului din


faţă
În oricare din următoarele situaţii, acţionaţi frânele după cum este necesar:
● Atunci când apa sau zăpada aruncată de autovehiculele din jur împiedică
funcţionarea senzorului
● Atunci când partea frontală a autoturismului este ridicată (din cauza unei
încărcături foarte grele din portbagaj etc.) 2
● Autovehicule care vă taie brusc calea
● Autovehicule cu partea din spate joasă (remorci fără încărcătură etc.)

În timpul deplasării
● Motociclete care merg pe aceeaşi bandă
■ Utilizarea senzorului radar
Respectaţi următoarele recomandări pentru a vă asigura că sistemul de
siguranţă pre-coliziune poate funcţiona eficient:
● Întotdeauna menţineţi curat senzorul şi capacul grilei.
Curăţaţi senzorul şi capacul grilei cu o lavetă moale, pentru a nu lăsa urme
şi pentru a nu le deteriora.
● Nu permiteţi lovirea puternică a senzorului sau a zonei înconjurătoare.
Dacă senzorul se deplasează din poziţie, sistemul se poate defecta sau
poate funcţiona incorect. Dacă senzorul sau zona din jurul acestuia este
expus/ă la un impact puternic, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau unui atelier service specializat pentru verificarea zonei respective.
● Nu dezasamblaţi senzorul.
● Nu ataşaţi accesorii sau autocolante pe senzor, grila de protecţie sau pe
zona din jurul acestora.
● Nu modificaţi sau vopsiţi senzorul şi grila.

327

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere
Încărcătura şi bagajele

Respectaţi următoarele informaţii privind precauţiile la încărcare,


capacitatea de încărcare şi sarcina:

● Depozitaţi bagajele şi încărcătura în portbagaj, atunci când este


posibil.
● Verificaţi dacă toate obiectele sunt aşezate în siguranţă.
● Pentru a menţine echilibrul autoturismului în timpul conducerii,
aşezaţi bagajele uniform în portbagaj.
● Pentru a economisi combustibil, nu transportaţi încărcături
inutile.

ATENŢIE

■ Ce nu trebuie să transportaţi în portbagaj


Următoarele încărcături pot provoca un incendiu dacă sunt transportate în
portbagaj:
● Canistre de benzină
● Tuburi de spray

328

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

ATENŢIE

■ Precauţii la încărcare
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Nerespectarea acestora poate duce la deces sau răniri grave.
● Depozitaţi bagajele şi încărcătura în portbagaj, atunci când este posibil.
● Nu stivuiţi bagajele în portbagaj astfel încât acestea să depăşească
înălţimea spătarelor.
Astfel de obiecte pot fi proiectate prin habitaclu, putând răni ocupanţii în 2
caz de frânare bruscă sau accident.
● Nu aşezaţi încărcătura sau bagajele în următoarele locuri, deoarece este

În timpul deplasării
posibil ca unele articole să ajungă sub pedala de frână sau de acceleraţie,
împiedicând apăsarea corectă a pedalei sau să blocheze vizibilitatea
şoferului, să lovească şoferul şi pasagerii, putând provoca astfel un
accident:
• La picioarele şoferului
• Pe scaunul pasagerului din faţă sau pe scaunele din spate (când
obiectele sunt aşezate în stivă)
• Pe copertina portbagajului
• Pe tabloul de bord
• Pe planşa de bord
● Asiguraţi toate obiectele transportate în habitaclu, deoarece pot cădea şi
răni ocupanţii în caz de accident sau frânare bruscă.
● La rabatarea scaunelor din spate, nu aşezaţi obiecte lungi direct în spatele
scaunelor din faţă.
● Nu permiteţi niciodată vreunei persoane să călătorească în portbagaj.
Acest spaţiu nu este destinat pasagerilor. Pasagerii trebuie să
călătorească pe scaune, purtând corect centurile de siguranţă. În caz
contrar, riscul de rănire gravă sau mortală este mult mai mare în timpul
unei frânări bruşte sau al unei coliziuni.

329

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere
Sfaturi pentru conducerea pe timp de iarnă

Pe timp de iarnă, efectuaţi pregătirile şi verificările necesare înainte


de a urca la volanul autoturismului. Adaptaţi-vă stilul de conducere
la condiţiile meteorologice.

■ Pregătiri pentru conducerea pe timp de iarnă


● Utilizaţi lichide corespunzătoare pentru temperaturile
exterioare predominante.
• Ulei de motor
• Lichid de răcire motor/unitate de control alimentare
electrică
• Lichid de spălare
● Apelaţi la un tehnician pentru inspectarea stării
acumulatorului de 12 volţi.
● Echipaţi autoturismul cu anvelope de zăpadă sau achiziţionaţi
un set de lanţuri antiderapante pentru anvelopele din faţă.
Asiguraţi-vă că toate anvelopele sunt de aceeaşi dimensiune şi
marcă şi că lanţurile corespund dimensiunii anvelopelor.

330

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

■ Înainte de a porni la drum


Efectuaţi următoarele proceduri, în funcţie de condiţiile de drum:
● Nu încercaţi să deschideţi forţat un geam sau să acţionaţi un
ştergător îngheţat. Turnaţi apă caldă peste zona îngheţată,
pentru a topi gheaţa. Ştergeţi imediat apa pentru a preveni
îngheţul.
● Pentru a asigura funcţionarea normală a ventilatorului
2
sistemului de climatizare, îndepărtaţi zăpada acumulată pe
fantele de admisie aer din faţa parbrizului.

În timpul deplasării
● Verificaţi şi îndepărtaţi excesul de gheaţă sau zăpadă ce se
poate acumula pe lămpile exterioare, pe acoperişul
autoturismului, pe şasiu, în jurul anvelopelor sau pe frâne.
● Îndepărtaţi zăpada sau noroiul de pe încălţăminte înainte de a
intra în autoturism.
■ În timpul deplasării
Acceleraţi treptat, păstraţi o distanţă sigură între autoturism şi
autovehiculul din faţă şi conduceţi cu viteză redusă, adecvată
condiţiilor de drum.
■ La parcarea autoturismului
Parcaţi autoturismul şi aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia
P, blocând roţile fără să acţionaţi frâna de parcare. Frâna de
parcare poate îngheţa, nemaiputând fi eliberată ulterior. Dacă
este necesar, blocaţi roţile pentru a preveni patinarea sau
deplasarea necontrolată a autoturismului.

331

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

Alegerea lanţurilor antiderapante

Lanţurile antiderapante trebuie să aibă dimensiunea


corespunzătoare anvelopelor. Dimensiunea lanţurilor este diferită
pentru fiecare dimensiune de anvelopă.

Lanţ lateral:
3,0 mm (0,12 in.)
30,0 mm (1,18 in.)
10,0 mm (0,39 in.)
Lanţ transversal:
4,0 mm (0,16 in.)
25,0 mm (0,98 in.)
14,0 mm (0,55 in.)

Norme privind utilizarea lanţurilor antiderapante

Normele privind utilizarea lanţurilor antiderapante variază în funcţie


de locul în care vă aflaţi şi de tipul de drum. Consultaţi de fiecare dată
reglementările locale înainte de a instala lanţurile antiderapante.

332

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

■ Montarea lanţurilor antiderapante


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie la instalarea şi demontarea
lanţurilor antiderapante:
● Instalaţi şi demontaţi lanţurile antiderapante într-un loc sigur.
● Instalaţi lanţurile numai pe anvelopele din faţă. Nu montaţi lanţuri
antiderapante pe roţile din spate.
● Montaţi lanţurile pe roţile din faţă, cât de strâns posibil. Strângeţi din nou
lanţurile după ce aţi rulat 0,5 – 1,0 km (1/4 - 1/2 mile). 2
● Instalaţi lanţurile antiderapante ţinând cont de instrucţiunile furnizate
odată cu lanţurile antiderapante.

În timpul deplasării
ATENŢIE

■ Conducerea cu anvelope de zăpadă


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul
accidentelor.
În caz contrar, puteţi pierde controlul autoturismului şi puteţi cauza răniri
personale grave sau fatale.
● Folosiţi numai anvelope de dimensiuni specificate.
● Menţineţi nivelul recomandat de presiune în anvelope.
● Nu conduceţi cu viteze mai mari decât limita de viteză legală sau limita de
viteză specificată pentru anvelopele de zăpadă utilizate.
● Utilizaţi anvelope de zăpadă pe toate roţile, nu doar pe unele.

333

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

ATENŢIE

■ Conducerea cu lanţuri antiderapante montate


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul
accidentelor.
În caz contrar, este posibil să nu mai puteţi conduce autoturismul în
siguranţă şi puteţi cauza răniri personale grave sau fatale.
● Nu conduceţi cu viteze care depăşesc limita de viteză pentru lanţurile
antiderapante utilizate sau 50 km/h (30 mph), oricare din aceste valori
este mai mică.
● Evitaţi să conduceţi pe drumuri cu denivelări sau să treceţi peste gropi.
● Evitaţi virajele bruşte sau frânarea bruscă, deoarece folosirea lanţurilor
antiderapante poate afecta manevrabilitatea autoturismului.
● Încetiniţi suficient de mult înainte de abordarea unei curbe pentru a vă
asigura că puteţi controla autoturismul.

334

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere
Tractarea unei remorci

Toyota nu recomandă tractarea unei remorci cu autoturismul


dumneavoastră. De asemenea, Toyota nu recomandă instalarea unui
cârlig de tractare sau utilizarea unui suport pentru scaun cu rotile,
scuter, biciclete etc. Autoturismul dumneavoastră nu este proiectat
pentru tractarea unei remorci sau pentru utilizarea de suporturi
montate pe cârligul de tractare.

În timpul deplasării
ITO25P102

335

PRIUS_EE (OM47706E)
2-5. Informaţii despre conducere

336

PRIUS_EE (OM47706E)
Dotările interioare 3
3-1. Utilizarea sistemului de aer 3-4. Utilizarea compartimentelor
condiţionat şi a de depozitare
dispozitivului de dezaburire Lista spaţiilor de
Sistemul de aer depozitare....................... 369
condiţionat ...................... 338 • Torpedoul ....................... 371
Utilizarea comenzilor pentru • Compartimentul de
sistemul de climatizare depozitare din consolă.... 372
de pe volan ..................... 348 • Suporturile pentru
pahare ............................ 373
Sistemul de ventilaţie
• Suporturile pentru sticle.. 375
alimentat de la panoul
• Compartimentele auxiliare
solar................................ 350
de depozitare.................. 376
Sistemul de aer condiţionat • Suportul pentru carduri ... 377
acţionat cu
telecomanda ................... 353
3-5. Alte dotări interioare
Butonul dispozitivului
dezaburire lunetă şi oglinzi Parasolarele...................... 378
retrovizoare exterioare.... 357 Oglinzile de pe parasolare 379
Displayul pentru temperatura
3-2. Utilizarea sistemului audio exterioară........................ 380
Tipurile de sisteme audio.. 359 Prizele electrice ................ 381
Utilizarea portului AUX/ Dispozitivele pentru încălzirea
portului USB ................... 364 scaunelor ........................ 383
Cotiera .............................. 385
3-3. Utilizarea luminilor interioare Covoraşele........................ 386
Lista luminilor interioare.... 365 Dotările din
• Luminile interioare faţă ... 366 portbagaj......................... 388
• Luminile individuale ........ 367
• Lumina interioară spate .. 367

337

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Sistemul de aer condiţionat

Fluxul de aer şi fantele sunt reglate automat, în funcţie de setarea


temperaturii.

Display temperatură exterioară (→P. 380) Buton de reglare


Buton pentru Display pentru viteză ventilator
reglare temperatură fante de ventilaţie Display Buton dispozitiv
Display pentru pentru viteză de dezaburire
setare tempera- ventilator parbriz
tură

Dezactivat

Modul admisie Modul


aer din exterior eliminare polen
Modul automat sau recirculare
aer Modifică fantele Buton activare/dezactivare
de ventilaţie funcţie răcire şi dezumidificare
utilizate

Ilustraţia este pentru autoturisme cu volanul pe stânga.


Poziţionarea butoanelor va fi inversată la autoturismele cu volanul
pe dreapta.

338

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Utilizarea modului automat

PASUL 1 Apăsaţi butonul .


Fantele de ventilaţie şi viteza ventilatorului se reglează automat, în
funcţie de setarea temperaturii.
PASUL 2 Apăsaţi „▲” pentru a creşte temperatura sau „▼” pentru a
reduce temperatura, pe .

PASUL 3 Apăsaţi butonul .


Funcţia de răcire şi de dezumidificare se activează şi dezactivează
la fiecare apăsare a butonului.
3
Modificarea setărilor

Dotările interioare
■ Schimbarea funcţiei de răcire şi dezumidificare

Apăsaţi butonul .

Funcţia de răcire şi de dezumidificare se activează şi dezactivează la


fiecare apăsare a butonului.
■ Modificarea setării de temperatură
Apăsaţi „▲” pentru a creşte temperatura sau „▼” pentru a reduce
temperatura, pe .

■ Reglarea vitezei ventilatorului

Apăsaţi ∧ (mărire) sau ∨ (reducere), de pe .


Pe display apare viteza ventilatorului. (7 niveluri)

Apăsaţi pentru a opri ventilatorul.

339

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Schimbarea poziţiei fantelor de ventilaţie


Apăsaţi butonul .
Fantele de aer comută după
fiecare apăsare a butonului.

Aerul este direcţionat spre


partea superioară a habitaclului.

Aerul este direcţionat spre


partea superioară a habitaclului
şi spre picioare.

340

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

În principal, aerul este direcţionat


spre picioare.

Aerul este direcţionat spre


picioare, iar dispozitivul de
dezaburire parbriz funcţionează.

Dotările interioare
■ Comutarea între modul admisie aer din exterior şi modul
recirculare aer

Apăsaţi butonul .

La fiecare apăsare a butonului, se alternează între modurile

(aerul din interior este recirculat), şi (este introdus aer din


exterior).

341

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Dezaburirea parbrizului

Apăsaţi butonul .
Sistemul de aer condiţionat va
funcţiona automat.
Modul de recirculare a aerului va
comuta automat pe modul aer din
exterior.

Modul eliminare polen

Apăsaţi butonul .

Modul admisie aer din exterior trece în modul recirculare aer. Polenul din
aer este reţinut şi aerul este direcţionat către partea superioară a
habitaclului.
În mod normal sistemul se va dezactiva automat după 3 minute.

Pentru a întrerupe această operaţiune, apăsaţi din nou pe .

342

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Reglarea poziţiei şi deschiderea/închiderea fantelor de ventilaţie

■ Reglarea fantelor de ventilaţie


Fante de aer centrale
Flux direct de aer la stânga sau
la dreapta, în sus sau în jos.

Dotările interioare
Fantele de aer din dreapta şi stânga
Flux direct de aer la stânga sau
la dreapta, în sus sau în jos.

343

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Deschiderea şi închiderea fantelor de aer


Fante de aer centrale
Deschideţi fantele de venti-
laţie.
Închideţi fantele de ventilaţie.

Fantele de aer din dreapta şi stânga


Deschideţi fantele de venti-
laţie.
Închideţi fantele de ventilaţie.

344

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Utilizarea modului automat


Viteza ventilatorului se reglează automat, în funcţie de setarea temperaturii
şi condiţiile ambientale. Ca urmare, pot apărea următoarele situaţii.

● Imediat după ce apăsaţi butonul , ventilatorul se poate opri un


timp, până la răcirea/încălzirea aerului.
● Aerul rece poate fi direcţionat spre partea superioară a habitaclului când
este activat sistemul de încălzire.
■ Comutarea între modul admisie aer din exterior şi modul recirculare
aer
Modul aer recirculat sau modul aer exterior poate fi comutat automat, în
funcţie de anumite condiţii, cum ar fi setarea temperaturii şi temperatura
interioară. 3
De asemenea, modul temperatură exterioară poate fi comutat automat când
temperatura exterioară este scăzută.

Dotările interioare
■ Utilizarea sistemului în modul recirculare aer
Geamurile se vor aburi mai uşor dacă folosiţi modul de recirculare a aerului.
■ Funcţia de dezaburire a geamurilor
● Modul de recirculare a aerului poate trece automat la modul de admisie
aer din exterior în cazul în care geamurile trebuie dezaburite.
● Când temperatura aerului exterior este scăzută, este posibil să dureze
un timp până ce condensul de pe parbriz dispare.
■ Când este selectat butonul pentru fantele de aer utilizate
Pentru confort optim, aerul dirijat spre picioare poate fi mai cald decât cel
dirijat spre partea superioară a habitaclului, în funcţie de setarea
temperaturii.

345

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Modul eliminare polen


● Pentru a împiedica aburirea geamurilor atunci când aerul din exterior
este rece, pot apărea următoarele situaţii.
• Modul admisie aer din exterior nu trece în modul recirculare aer.
• Sistemul de aer condiţionat va funcţiona în mod automat.
• Funcţionarea este anulată după 1 minut.
● Când plouă, geamurile se pot aburi. Apăsaţi butonul .
● Este posibil să apară condens pe geamuri dacă acest mod este utilizat în
condiţii de umiditate anormal de ridicate.
● Filtrul va colecta polenul chiar când modul pentru filtrul de polen şi praf
este dezactivat.
■ Dacă fluxul de aer de la fantele de ventilaţie scade considerabil
Este posibil ca filtrul să fie colmatat. Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service specializat.
■ Funcţionarea sistemului de aer condiţionat în modul de conducere Eco
În modul de conducere Eco, sistemul de aer condiţionat este controlat astfel,
pentru a prioritiza eficienţa consumului de combustibil:
● Turaţia motorului şi funcţionarea compresorului, controlate pentru a
restricţiona capacitatea de încălzire/răcire
● Viteza ventilatorului restricţionată când este selectat modul automat
Pentru a optimiza funcţionarea aerului condiţionat, efectuaţi următoarele
operaţii:
● Reglaţi viteza ventilatorului şi temperatura
● Dezactivaţi modul de conducere Eco (→P. 218)
● Personalizaţi controlul aerului condiţionat în modul de conducere Eco.
(→P. 583)
■ Când temperatura aerului exterior este sub 0 °C (32 ° F)
Este posibil ca funcţia de răcire şi dezumidificare să nu funcţioneze după
apăsarea butonului .

346

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Mirosul de la aerul condiţionat


● În cursul utilizării, este posibil ca diverse mirosuri din interiorul şi
exteriorul autoturismului să pătrundă şi să se acumuleze în sistemul de
aer condiţionat. Aceasta poate apoi determina emanarea acestor
mirosuri prin fantele de ventilaţie.
● Pentru a reduce apariţia unor eventuale mirosuri:
• Se recomandă ca sistemul de aer condiţionat să fie setat pe modul
admisie aer din exterior înainte de oprirea autoturismului.
• Momentul de pornire a ventilatorului poate fi întârziat un pic imediat
după pornirea sistemului de aer condiţionat în modul automat.
■ Personalizarea
Setările (de ex. comutarea între modul aer exterior şi recirculare aer
asociată cu acţionarea butonului „AUTO”) poate fi modificată.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583) 3

Dotările interioare
ATENŢIE

■ Pentru a preveni aburirea parbrizului

Nu utilizaţi butonul în timpul răcirii aerului pe vreme extrem de


umedă. Diferenţa dintre temperatura aerului exterior şi cea a parbrizului
poate determina aburirea suprafeţei exterioare a parbrizului, obstrucţionând
vizibilitatea.

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


Nu menţineţi sistemul de aer condiţionat în funcţiune mai mult timp decât
necesar, când sistemul hibrid nu funcţionează.

347

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Utilizarea comenzilor pentru sistemul de climatizare de pe volan

Unele funcţii pentru aerul condiţionat pot fi acţionate cu ajutorul


comenzilor de pe volan.

Butonul de reglare a
temperaturii
Modul admisie aer din
exterior sau recirculare aer

Modificarea setării de temperatură

Apăsaţi „∧” de pe pentru a creşte temperatura şi „∨” pentru a

reduce temperatura.

Schimbarea între modurile aer exterior şi recirculare aer

Apăsaţi butonul .
Modurile alternează între modul admisie aer din exterior şi modul
recirculare aer la fiecare apăsare a butonului.

348

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ La utilizarea butoanelor de pe volan (autoturisme cu display pentru


sistemul touch tracer)
● Starea de acţionare a butoanelor de pe volan este afişată pe panoul de
instrumente, pentru confirmare. (→P. 229)

● Setările sunt indicate pe afişajul multi-


informaţional, când butonul de pe volan
este acţionat.

3
ATENŢIE

Dotările interioare
■ Pentru a reduce riscul unui accident
Aveţi grijă când acţionaţi butoanele pentru aer condiţionat de pe volan.

349

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar∗

Sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar utilizează energia


furnizată de panoul solar construit pe acoperiş pentru acţionarea
ventilatorului inclus în sistemul de aer condiţionat, permiţând
ventilarea interiorului autoturismului când acesta este parcat la
soare.

■ Activarea sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul


solar
PASUL 1 Cu butonul „POWER” în
modul „ON”, porniţi aerul
condiţionat.
Dezactivat
Activare

PASUL 2 Aduceţi butonul „POWER” în poziţia „OFF”.


După aproximativ 1 minut, se va selecta modul de admisie aer
exterior şi fantele de ventilaţie vor fi trecute în modul partea
superioară a habitaclului.
După aproximativ 10 minute, va începe ventilaţia.
Ventilaţia va fi anulată dacă butonul „POWER” este trecut în
modul activat sau aerul condiţionat este oprit.

∗: Dacă există în dotare


350

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Condiţii de funcţionare
Sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar nu poate fi acţionat în
anumite condiţii, din cauza lipsei de energie de la panoul solar:
● Cantitate scăzută de lumină solară
● Când o parte a panoului solar este acoperit de umbră.
● Când o parte a panoului solar este acoperit de frunze căzute sau este
murdară.
● Panoul solar nu se află la temperatură ridicată.
■ Înainte de utilizarea sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul
solar
Îndepărtaţi murdăria sau frunzele căzute de pe panoul solar pentru a asigura
un randament electric suficient. 3
■ Utilizarea eficientă a sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul
solar

Dotările interioare
Controlul eficient al creşterii temperaturii poate fi obţinut prin utilizarea
sistemului împreună cu sistemul de aer condiţionat activat cu telecomanda.
(→P. 353)
■ La utilizarea sistemului de ventilaţie alimentat de la panoul solar
● Asiguraţi-vă că butonul „POWER” este în modul „ON” când porniţi aerul
condiţionat. Dacă butonul pentru ventilaţie este activat în timp ce butonul
„POWER” este în modul „OFF”, modul de ventilaţie aer sau starea
fantelor de ventilaţie va rămâne neschimbată.
● Dacă sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar nu este necesar,
dezactivaţi butonul de ventilaţie.
Pot fi aspirate din exterior gazele de eşapament provenite de la alte
autovehicule şi aerul poluat. De asemenea, utilizarea în anotimpul rece
poate duce la evacuarea aerului încălzit din autoturism, ceea ce va
cauza scăderea temperaturii.

351

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Sunete produse la utilizarea sistemului de ventilaţie alimentat de la


panoul solar
Când cantitatea de lumină solară este insuficientă, este posibil să se audă
un zgomot de la sistemul de aer condiţionat. Acest sunet provine de la
funcţia de control destinată protejării ventilatorului şi nu indică o defecţiune.

ATENŢIE

■ Precauţii legate de sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar


● Nu utilizaţi sistemul dacă în autoturism rămân persoane.
Sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar nu este destinat să
asigure funcţionarea sistemului de aer condiţionat. Nu lăsaţi copii sau
animale de companie în autoturism. Temperatura din interior va rămâne
ridicată, putând cauza şoc termic, deshidratare sau chiar deces.
● Acest sistem trebuie utilizat pentru reducerea disconfortului când intraţi în
autoturism, şi nu pentru alte scopuri.
■ Precauţii referitoare la trapa cu panou solar
→P. 130

352

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Sistemul de aer condiţionat acţionat cu telecomanda∗

Sistemul de aer condiţionat acţionat cu telecomanda utilizează


energie înmagazinată în acumulatorul hibrid (acumulator de
tracţiune) şi permite acţionarea cu telecomanda a aerului
condiţionat.

■ Înainte de părăsirea autoturismului


Verificaţi setarea temperaturii sistemului de aer condiţionat.
Sistemul de aer condiţionat acţionat cu telecomanda va funcţiona în
funcţie de setările de temperatură ale sistemului de aer condiţionat.
■ Activarea sistemul de aer condiţionat acţionat cu
telecomanda
Menţineţi apăsat butonul 3

pentru a acţiona

Dotările interioare
sistemul de aer condiţionat.
Sistemul se opreşte dacă se
deschide o portieră.
Sistemul poate fi oprit dacă se

apasă butonul de două


ori.

∗: Dacă există în dotare


353

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Condiţii de funcţionare
Sistemul va funcţiona numai dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
● Schimbătorul de viteze este adus în poziţia P.
● Butonul „POWER” este dezactivat.
● Toate portierele sunt închise.
● Capota este închisă.
● Pedala de frână nu este apăsată.
● Aerul condiţionat nu este setat la „HI”.
■ Utilizarea eficientă a sistemului de aer condiţionat acţionat cu
telecomanda
Eficienţa poate creşte dacă acest sistem este folosit împreună cu sistemul
de ventilaţie alimentat de la panoul solar. (→P. 350)
■ Când părăsiţi autoturismul
● Verificaţi ca farurile să fie stinse sau în modul „AUTO”.
● Verificaţi ca ştergătorul să fie oprit.
● Verificaţi ca toate geamurile să fie închise.
■ Oprirea automată a sistemului de aer condiţionat activat cu
telecomanda
Sistemul se va opri automat în următoarele condiţii:
● Au trecut aproximativ 3 minute de la începerea funcţionării
● Nu este îndeplinită o condiţie de funcţionare
Sistemul se poate de asemenea opri dacă nivelul de încărcare a
acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) scade prea mult. (→P. 50)

354

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

■ Situaţii care afectează funcţionarea


Este posibil ca sistemul să nu pornească în următoarele situaţii:
● Nivelul de încărcare a acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune)
este scăzut.(→P. 50)
● Temperatura sistemului de aer condiţionat este setată pe un nivel
superior sau temperatura exterioară este scăzută
● Când autoturismul a rămas parcat mai multe zile
● Când sistemul hibrid este rece (de exemplu, după ce a fost lăsat mai
mult timp la temperaturi joase)
■ Funcţia antifurt
Când sistemul este în funcţiune, orice portieră deblocată va fi automat
blocată. Luminile de avarie clipesc o dată, după blocarea portierelor.
■ Situaţii care afectează funcţionarea 3
→P. 82
■ Descărcarea bateriei cheii electronice

Dotările interioare
→P. 86
■ Când bateria cheii electronice s-a descărcat complet
→P. 550
■ Personalizarea

Setările (de ex. Funcţionarea cu utilizarea telecomenzii) pot fi


modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

355

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

ATENŢIE

■ Precauţii privind sistemul de aer condiţionat activat cu telecomanda


● Nu folosiţi sistemul când rămân persoane în autoturism.
• Chiar dacă sistemul este în funcţiune, temperatura interioară poate
totuşi să crească foarte mult din cauza unor funcţii cum ar fi oprirea
automată. Copiii sau animalele de companie rămase în autoturism pot
suferi un şoc termic sau se pot deshidrata, putându-se ajunge la leziuni
grave sau deces.
• Ştergătoarele nu pot fi acţionate în timpul funcţionării sistemului. Copiii
sau animalele de companie rămase în autoturism le pot acţiona
neintenţionat, ceea ce poate cauza un accident.
● În funcţie de mediul înconjurător, este posibil ca semnalele telecomenzii
să fie transmise mai departe decât se preconizează. Acordaţi atenţia
cuvenită zonei din jurul autoturismului şi utilizaţi butonul numai când este
necesar.
● Opriţi ştergătoarele. Dacă sistemul de aer condiţionat activat cu
telecomanda funcţionează când butonul ştergătoarelor este în poziţia
activat, ştergătoarele se pot deplasa şi pot prinde diverse obiecte în
lamele.

● Nu acţionaţi butonul când capota este deschisă. Sistemul de aer


condiţionat se poate activa accidental şi unele obiecte pot fi aspirate în
ventilatorul electric de răcire.

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului hibrid (acumulatorul de


tracţiune) din cauza utilizării incorecte

Utilizaţi doar când este necesar.

356

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

Buton dispozitiv dezaburire luneta şi oglinzi retrovizoare exterioare

Dispozitivele de dezaburire sunt utilizate la dezaburirea lunetei,


eliminând şi picăturile de ploaie, roua şi gheaţa de pe oglinzile
retrovizoare exterioare.

Autoturisme cu volanul pe stânga


Activează/dezactivează
dispozitivele de dezaburire a
lunetei şi a oglinzilor
retrovizoare exterioare
Dispozitivele de dezaburire
sunt dezactivate automat după
circa 15 minute.
3
Autoturisme cu volanul pe dreapta

Dotările interioare

■ Condiţii de funcţionare
Butonul „POWER” este activat.
■ Dispozitive de dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare
Activarea dispozitivului dezaburire lunetă va activa şi dispozitivele de
dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare.

357

PRIUS_EE (OM47706E)
3-1. Utilizarea sistemului de aer condiţionat şi a dispozitivului de dezaburire

ATENŢIE

■ Când sunt pornite dispozitivele de dezaburire a oglinzilor retrovizoare


exterioare
Nu atingeţi suprafaţa exterioară a oglinzilor retrovizoare, deoarece aceasta
se poate încălzi şi vă puteţi arde.

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


Nu lăsaţi ştergătoarele în funcţiune mai mult decât necesar, dacă sistemul
hibrid este oprit.

358

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio
Tipurile de sisteme audio

Autoturisme cu „ecran tactil”


Tip A

Dotările interioare
Tip B

Consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil”.


Ilustraţia este pentru autoturisme cu volanul pe stânga.
Poziţionarea butoanelor va fi inversată la autoturismele cu volanul
pe dreapta.

359

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio

Autoturisme cu sistem de navigaţie

Consultaţi „Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.


Ilustraţia este pentru autoturisme cu volanul pe stânga.
Poziţionarea butoanelor va fi inversată la autoturismele cu volanul
pe dreapta.

Butoanele audio pe volan

Unele funcţii audio pot fi acţionate cu ajutorul comenzilor de pe volan.


Pentru detalii, consultaţi „Manualul de utilizare a ecranului tactil” sau
„Manualul de utilizare a sistemului de navigaţie”.
Este posibil ca funcţionarea să difere şi utilizarea să nu fie posibilă cu
sisteme audio/de navigaţie incompatibile cu butoanele de pe volanul
acestui autoturism.

360

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio

■ Despre Bluetooth® (autoturisme cu „ecran tactil”)


Bluetooth este marcă comercială
înregistrată a Bluetooth SIG. Inc.
Marca verbală şi siglele Bluetooth sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi
utilizarea unei astfel de mărci de către
Panasonic Corporation se află sub
licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri
comerciale sunt ale proprietarilor
respectivi.
■ Certificarea

Dotările interioare

361

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio

362

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio

Dotările interioare

Prin prezenta, Panasonic Corporation declară că modelul YEAP01A046/ YEAP01A049/


YEAP01A112 este conform cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

363

PRIUS_EE (OM47706E)
3-2. Utilizarea sistemului audio
Utilizarea portului AUX/ portului USB∗

Acest port poate fi utilizat pentru a conecta un dispozitiv audio


portabil, care va fi redat prin boxele autoturismului.

PASUL 1 Deschideţi capacul compartimentului din consolă.


(→P. 372)
PASUL 2 Conectaţi dispozitivul audio
portabil.

■ Funcţionarea dispozitivelor audio portabile conectate la sistemul audio


Volumul poate fi reglat cu ajutorul comenzilor audio ale autoturismului. Toate
celelalte reglaje trebuie efectuate la dispozitivul audio portabil.
■ Când utilizaţi un dispozitiv audio conectat la priză
Este posibil să apară perturbaţii în timpul redării. Utilizaţi sursa de
alimentare a dispozitivului audio portabil.

∗: Dacă există în dotare


364

PRIUS_EE (OM47706E)
3-3. Utilizarea luminilor interioare
Lista luminilor interioare

Dotările interioare
Lumini interioare spate (→P. 367)
Lumini interioare/individuale faţă (→P. 366)
Iluminare manetă schimbător de viteze
Iluminare buton „POWER”
Lămpi la nivelul picioarelor (dacă există în dotare)
Lămpi montate în portierele faţă

365

PRIUS_EE (OM47706E)
3-3. Utilizarea luminilor interioare

Lumini interioare faţă

Lumini interioare faţă

Tip A
Stinge luminile
Aprinde lămpile pentru poziţia
portierei
Aprinde luminile

Tip B
Stinge luminile
Aprinde lămpile pentru poziţia
portierei
Aprinde luminile

366

PRIUS_EE (OM47706E)
3-3. Utilizarea luminilor interioare

Luminile individuale şi lumina interioară din spate

Luminile individuale

Tip A
Stinge/aprinde luminile

Tip B
Stinge/aprinde luminile 3

Dotările interioare
Lumină interioară spate

Lumina se va aprinde/stinge
în combinaţie cu luminile
interioare din faţă
Aprinde luminile

ITO34P111

367

PRIUS_EE (OM47706E)
3-3. Utilizarea luminilor interioare

Lumină interioară spate

■ Sistemul de iluminare pentru acces


Luminile se aprind/sting automat în funcţie de prezenţa cheii electronice, de
modul în care se află butonul „POWER”, dacă portierele sunt blocate/
deblocate şi dacă portierele sunt deschise/închise.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
Dacă luminile interioare rămân aprinse cu portiera întredeschisă şi
comutatorul lumini interioare (poziţia portieră on/off) activat, luminile se sting
automat după 20 de minute.
■ Personalizarea
Setările (de exemplu, timpul scurs până la stingerea automată a luminilor)
pot fi modificate.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583)

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V


Nu lăsaţi luminile aprinse mai mult decât necesar, dacă sistemul hibrid este
oprit.

368

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare
Lista compartimentelor de depozitare

Dotările interioare
Suporturi pentru sticle
Compartimente auxiliare de depozitare
Torpedouri
Suporturi pentru pahare
Compartiment de depozitare din consolă

369

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

ATENŢIE

■ Articole care nu trebuie lăsate în spaţiile de depozitare


Nu lăsaţi în spaţiile de depozitare ochelari, brichete sau tuburi de spray,
deoarece, în cazul creşterii temperaturii în habitaclu, se pot produce
următoarele:
● Ochelarii se pot deforma din cauza căldurii sau se pot fisura dacă intră în
contact cu alte obiecte depozitate.
● Brichetele sau tuburile de spray pot exploda. Dacă intră în contact cu alte
obiecte depozitate, bricheta se poate aprinde iar tubul de spray poate
elibera gaz, cauzând un incendiu.

370

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Torpedouri

Torpedouri

Torpedo superior
Apăsaţi butonul.

Torpedo inferior
3
Apăsaţi butonul.

Dotările interioare

■ Lampă torpedou (doar torpedoul inferior)


Lampa pentru torpedou se aprinde când sunt aprinse lămpile de poziţie
spate.

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
Când nu-l utilizaţi, ţineţi torpedoul închis. În caz de frânare bruscă sau virare
bruscă, se poate produce accidentarea unui ocupant prin lovirea de
torpedoul deschis sau de articolele aflate în interior.

371

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Compartiment de depozitare din consolă

Compartiment de depozitare din consolă

Trageţi în sus de maneta


pentru deblocare.
Ridicaţi şi deschideţi capacul
compartimentului din consolă.

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
Când nu-l utilizaţi, ţineţi compartimentul de depozitare din consolă închis. În
caz de frânare bruscă sau virare bruscă, se poate produce accidentarea
unui ocupant prin lovirea de compartimentul din consolă deschis sau de
articolele aflate în interior.

372

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Suporturi pentru pahare

Suporturi pentru pahare

Faţă (tip A)
Ridicaţi capacul.

Faţă (tip B)
3

Spate Dotările interioare

Împingeţi cotiera în jos.

373

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Suporturi pentru pahare

ATENŢIE

■ Articole care nu pot fi amplasate în suportul pentru pahare


Nu aşezaţi în suporturile de pahare decât pahare sau doze din aluminiu.
Alte obiecte pot cădea din suport în caz de frânare bruscă, viraj brusc sau
accident, provocând rănirea ocupanţilor. Dacă este posibil, acoperiţi
băuturile fierbinţi pentru a evita eventuale arsuri.
■ Când nu se utilizează
Ţineţi închis suportul pentru pahare.
Există riscul rănirii în caz de frânare bruscă, viraj brusc sau accident.

374

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Suporturi pentru sticle

Suporturi pentru sticle

ITO35P121

ATENŢIE
3
■ Articole care nu pot fi amplasate în suportul pentru sticle
Nu aşezaţi în suportul de sticle decât sticle de plastic.

Dotările interioare
Alte obiecte se pot desprinde din suport în caz de accident, viraj brusc sau
accident, provocând rănirea ocupanţilor.

NOTĂ

■ Articole care nu trebuie amplasate în suporturile pentru sticle


Puneţi dopul sticlei înainte de a o aşeza în suport. Nu aşezaţi sticle deschise
în suporturile pentru sticle sau pahare şi recipiente din hârtie care conţin
lichide. Conţinutul acestora se poate vărsa, iar paharele din sticlă se pot
sparge.

375

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Compartimente auxiliare de depozitare

Compartimente auxiliare de depozitare

Tip A

Tip B (dacă există în dotare)


Apăsaţi capacul.
Consola de plafon este utilă
pentru depozitarea temporară a
obiectelor mici.

ATENŢIE

■ În timpul deplasării
Nu lăsaţi deschisă consola de plafon.
Articolele din consola de plafon pot să cadă, rănind pasagerii.
■ Masa maximă de depozitare
Nu amplasaţi în consola de plafon obiecte mai grele de 200 g (0,4 lb.).
Articolele din consola de plafon pot să cadă, rănind pasagerii.

376

PRIUS_EE (OM47706E)
3-4. Utilizarea compartimentelor de depozitare

Suport carduri

Suportul pentru carduri (doar autoturisme cu volanul pe dreapta)

ITO35P123

Dotările interioare

377

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Parasolarele

Pentru a aşeza parasolarul


în poziţie frontală, rabataţi-l
în jos.
Pentru a aşeza parasolarul
în poziţie laterală, rabataţi-l
în jos, desprindeţi-l din
cârlig şi rotiţi-l lateral.
ITO36P101

378

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Oglinzile de pe parasolare

Glisaţi capacul pentru a-l


deschide.
Lumina se aprinde când se
deschide capacul.

ITO36P103

NOTĂ

■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V 3

Nu lăsaţi lămpile de pe parasolar aprinse pentru perioade mari de timp, dacă


sistemul hibrid este oprit.

Dotările interioare

379

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Display temperatură exterioară

Pot fi afişate temperaturi exterioare cuprinse între -30 °C (-2 2 °F) şi


50 °C (122 °F).

■ Condiţii de funcţionare
Butonul „POWER” este activat.
■ Display
În următoarele situaţii, este posibil să nu se afişeze temperatura exterioară
corectă sau modificarea valorii afişate să dureze mai mult decât normal.
● Când autoturismul este oprit sau rulează la viteze mici (sub 25 km/h [16
mph])
● Când temperatura exterioară se schimbă brusc (la intrarea/ieşirea dintr-
un garaj, tunel etc.)
■ Este afişat simbolul --
Este posibil să existe o defecţiune în sistem. Duceţi autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat.

380

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Prize electrice

Priza electrică poate fi utilizată pentru accesoriile de 12 V care


funcţionează la mai puţin de 10 A.

Tabloul de bord
Deschideţi capacul.

Compartiment de depozitare din consola spate 3

Deschideţi capacul.

Dotările interioare

■ Prizele electrice pot fi folosite atunci când


Butonul „POWER” este în modul ACCESORII sau activat.

381

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

NOTĂ

■ Pentru a evita defectarea prizelor electrice


Când nu folosiţi priza electrică, puneţi-i capacul.
Obiectele străine sau lichidele care ating contactele prizei pot cauza un
scurtcircuit.
■ Pentru a preveni arderea unei siguranţe
Nu utilizaţi un accesoriu care consumă mai mult de 12 V 10 A.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
Nu folosiţi priza mai mult decât necesar, dacă sistemul hibrid este oprit.

382

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Dispozitivele pentru încălzirea scaunelor∗

Încălzire scaun faţă stânga


Încălzire scaun faţă dreapta
Lampa indicatoare se aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru a
opri dispozitivul de încălzire a
scaunului.
Lampa indicatoare se va stinge.

Dotările interioare
■ Dispozitivele pentru încălzirea scaunelor pot fi folosite când
Butonul „POWER” este activat.
■ Când nu se utilizează
Dezactivaţi dispozitivul de încălzire scaune.

∗: Dacă există în dotare


383

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

ATENŢIE

■ Risc de arsuri
● Pentru a evita riscul arsurilor, procedaţi cu grijă la aşezarea următoarelor
persoane pe un scaun cu dispozitiv de încălzire:
•Sugari, copii mici, bătrâni, bolnavi şi persoane cu dizabilităţi fizice
•Persoane cu pielea sensibilă
•Persoane într-o stare avansată de oboseală
•Persoane care au consumat alcool sau medicamente ce induc
somnolenţă (somnifere, medicamente de răceală etc.)
● Nu acoperiţi scaunul când utilizaţi dispozitivul de încălzire.
Dacă utilizaţi dispozitivul de încălzire când scaunul este acoperit cu o
pătură sau o pernă, temperatura scaunului va creşte chiar până la
supraîncălzire.
● Nu utilizaţi dispozitivul de încălzire a scaunelor mai mult decât este
necesar. În caz contrar, persoanele pot suferi arsuri minore sau se pot
supraîncălzi.

NOTĂ

■ Pentru a preveni defectarea dispozitivelor de încălzire a scaunelor


Nu aşezaţi pe scaun obiecte grele cu suprafeţe neregulate şi nu înfigeţi
obiecte ascuţite în scaun (ace, cuie etc).
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
La oprirea sistemului hibrid, dezactivaţi încălzirea scaunelor.

384

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Cotiera

Trageţi în jos cotiera pentru a


o folosi.

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea cotierei 3


Nu aplicaţi o forţă prea mare asupra cotierei.

Dotările interioare

385

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Covoraşele

Utilizaţi numai covoraşe proiectate special pentru autoturisme de


acelaşi model şi tip ca autoturismul dumneavoastră. Asiguraţi-le
ferm de mocheta autoturismului.

PASUL 1 Introduceţi cârligele de


reţinere (clemele) în capsele
din covoraş.

PASUL 2 Rotiţi butonul superior ale


fiecărui cârlig de reţinere
* (clemă) pentru a fixa
covoraşul.
*: Aliniaţi întotdeauna marcajele
.

Forma cârligelor de reţinere (cleme) poate diferi de cea prezentată în


imagine.

386

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

ATENŢIE

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.


Nerespectarea acestor măsuri poate cauza alunecarea covoraşului şoferului,
putând împiedica acţionarea corectă a pedalelor în timpul deplasării. Astfel,
autoturismul poate accelera brusc sau va fi mai dificil de oprit, ceea ce poate
cauza producerea unui accident grav.
■ La instalarea covoraşului pentru şofer
● Nu utilizaţi covoraşe proiectate pentru alte modele sau pentru autoturisme
fabricate în ani diferiţi, chiar dacă sunt covoraşe originale Toyota.
● Nu utilizaţi decât covoraşe proiectate pentru partea şoferului.
● Instalaţi întotdeauna corect covoraşul, folosind cârligele de reţinere
(clemele) furnizate.
3
● Nu utilizaţi două sau mai multe covoraşe suprapuse.
● Nu aşezaţi covoraşul în poziţie inversă sau cu partea de dedesubt în sus.

Dotările interioare
■ Înainte de a porni la drum

● Asiguraţi-vă că aţi fixat bine covoraşul,


în poziţia corectă, cu toate cârligele de
reţinere (clemele) furnizate. Această
operaţie trebuie executată numai după
curăţarea podelei autoturismului.
● Cu sistemul hibrid oprit şi schimbătorul
de viteze în poziţia P, apăsaţi complet
fiecare pedală până la podea, pentru a
vă asigura că nu sunt incomodate de
covoraş.

387

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare
Dotările din portbagaj

■ Cârligele de amarare încărcătură


Ridicaţi cârligul pentru
utilizare.
Cârligele de amarare încărcă-
tură sunt destinate asigurării
diverselor obiecte în portbagaj.

■ Panourile din podeaua portbagajului


Loc central
PASUL 1 Pentru a utiliza comparti-
mentul auxiliar de depozitare,
rotiţi butoanul în poziţia
„UNLOCK” (deblocat) şi
deschideţi capacul.

PASUL 2 Ridicaţi panoul central din


podeaua portbagajului, pentru
a-l scoate.

388

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

Lateral
Ridicaţi panoul lateral din
podeaua portbagajului, pentru
a-l scoate.

■ Compartimente auxiliare de depozitare


Loc central
3

Dotările interioare
ITI35P139

Lateral

389

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

■ Trusă de prim ajutor


Fixaţi trusa de prim ajutor cu
chinga de fixare.
Pentru a o elibera
Pentru a o fixa
Trusa de prim ajutor nu este
inclusă în echipamentul
original.

■ Copertina portbagajului
Extindeţi copertina portba-
gajului şi prindeţi-o în clemele
de fixare.

390

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

Demontarea copertinei portbagajului

Trageţi în sus.

Depozitarea copertinei portbagajului


3
PASUL 1 Scoateţi panoul lateral din
podeaua portbagajului şi

Dotările interioare
deschideţi panoul central din
podeaua portbagajului.

PASUL 2 Aşezaţi capacul astfel încât


marcajul „TOP” să fie poziţionat
în sus.

PASUL 3 Aşezaţi la loc panoul lateral din podeaua portbagajului şi


deschideţi panoul central din podeaua portbagajului.

391

PRIUS_EE (OM47706E)
3-5. Alte dotări interioare

ATENŢIE

■ Când nu utilizaţi cârligele de amarare


Pentru a evita rănirile, aşezaţi întotdeauna cârligele de amarare în spaţiul
dedicat.
■ Recomandări în timpul conducerii
Ţineţi capacele tuturor compartimentelor de depozitare închise în timpul
mersului. În caz de frânare bruscă sau virare bruscă, se poate produce
accidentarea unui ocupant prin lovirea de compartimentul auxiliar de
depozitare deschis sau de articolele aflate în interior.
■ Atenţionare referitoare la copertina portbagajului
● Nu lăsaţi copiii să se urce pe copertina portbagajului. Urcarea pe copertina
portbagajului poate cauza avarierea copertinei şi poate conduce la
accidentarea gravă sau fatală a copilului.
● Asiguraţi-vă că muchia din spate a copertinei este aşezată perfect
orizontal. Dacă instalaţi copertina cu muchia din spate ridicată, vizibilitatea
prin lunetă poate fi obstrucţionată, ceea ce poate conduce la un accident.
● Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă nu sunt prinse la închiderea
copertinei. Dacă centura se prinde în copertină, aceasta nu va mai putea
reţine corect ocupantul.

392

PRIUS_EE (OM47706E)
Întreţinerea şi îngrijirea 4
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea
Curăţarea şi protejarea
exteriorului
autoturismului ................. 394
Curăţarea şi protejarea
interiorului
autoturismului ................. 399

4-2. Întreţinerea
Cerinţe privind
întreţinerea ..................... 403

4-3. Întreţinerea efectuată de


utilizator
Precauţii pentru lucrările
de întreţinere efectuate de
utilizator .......................... 406
Capota .............................. 410
Poziţionarea cricului de
atelier.............................. 413
Compartimentul motor ...... 416
Acumulatorul de 12 V ....... 426
Anvelopele ........................ 432
Presiunea în anvelope ...... 436
Jantele .............................. 439
Filtrul de aer condiţionat ... 441
Bateria cheii electronice.... 445
Verificarea şi înlocuirea
siguranţelor fuzibile......... 448
Becurile............................. 461

393

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea
Curăţarea şi protecţia exteriorului autoturismului

Efectuaţi următoarele proceduri pentru a proteja autoturismul şi a-l


menţine în condiţii optime:

● Pentru a înlătura orice urmă de noroi şi praf, stropiţi abundent cu


apă întreaga caroserie, începând cu acoperişul autoturismului,
pasajele de roţi şi planşeul.
● Spălaţi caroseria folosind un burete sau o cârpă moale, eventual
piele de căprioară.
● Pentru urmele greu de înlăturat, folosiţi o soluţie pe bază de
săpun şi clătiţi din abundenţă cu apă.
● Ştergeţi bine toate urmele de apă.
● Aplicaţi ceară pe caroseria autoturismului dacă stratul rezistent
la apă începe să se deterioreze.
Dacă apa nu formează picături pe o suprafaţă curată, aplicaţi ceară când

■ Spălătoriile automate
● Rabataţi oglinzile şi demontaţi antena înainte de a spăla autoturismul.
Începeţi spălarea autoturismului dinspre partea din faţă. Înainte de a
porni la drum, asiguraţi-vă că aţi reinstalat antena şi aţi extins oglinzile.
● Periile utilizate în spălătoriile auto automate pot zgâria suprafaţa
caroseriei şi pot afecta vopseaua.
● Este posibil ca antena de acoperiş, spoilerul spate să nu poată fi spălate
într-o spălătorie auto automată. Acestea pot să prezinte şi un risc de
deteriorare a autoturismului.

394

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

■ Instalaţiile de spălare cu jet sub presiune


● Nu permiteţi apropierea duzelor sistemului automat de spălare de
geamurile autoturismului.
● Înainte de a porni autoturismul, verificaţi dacă clapeta rezervorului de
combustibil este închisă corect.
■ Când apelaţi la o spălătorie auto
Dacă mânerul portierei se umezeşte în timp ce cheia electronică se află în
raza de acţiune, portiera se poate bloca şi debloca repetat. În timpul spălării
autoturismului, ţineţi cheia într-un loc aflat la minim 2 m (6 ft.) distanţă de
autoturism. (Aveţi grijă să nu se fure cheia.)
■ Jante din aliaj
● Curăţaţi imediat orice urmă de murdărie cu un detergent neutru. Nu
folosiţi perii aspre sau soluţii de spălare abrazive. Nu folosiţi soluţii
chimice de curăţat concentrate sau dure.
Folosiţi acelaşi detergent slab şi acelaşi tip de ceară folosite anterior.
● Nu aplicaţi detergent pe roţi cât timp sunt fierbinţi, de exemplu după ce
aţi parcurs o distanţă mare pe vreme toridă.
4
● După spălarea cu detergent, îndepărtaţi imediat detergentul de pe roţi.
■ Barele de protecţie

Întreţinerea şi îngrijirea
Nu folosiţi substanţe abrazive.

395

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

ATENŢIE

■ Când spălaţi autoturismul


Nu permiteţi pătrunderea apei în compartimentul motor. În caz contrar,
componentele electrice etc. pot provoca un incendiu.
■ Recomandări referitoare la tubulatura de evacuare
Tubulatura de evacuare se încinge din cauza gazelor de eşapament.
Când spălaţi autoturismul, aveţi grijă să nu atingeţi tubulatura de evacuare
până când aceasta nu s-a răcit suficient, deoarece dacă atingeţi tubulatura
fierbinte vă puteţi arde.
■ La spălarea parbrizului (autoturisme echipate cu ştergătoare de parbriz
cu senzor de ploaie)

Aduceţi maneta pentru ştergătoare în


poziţia oprit.
Dacă maneta ştergătoarelor este în
DEZ
poziţia „AUTO”, ştergătoarele se poate
activa accidental în următoarele situaţii şi
vă puteţi prinde mâinile sau vă puteţi
accidenta grav, ori lamele ştergătoarelor
se pot deteriora.
● Când atingeţi cu mâna partea superioară a parbrizului unde se află
senzorul de ploaie
● Când o lavetă umedă sau un obiect similar este ţinut aproape de senzorul
de ploaie
● Dacă un obiect cade pe, sau loveşte parbrizul
● Dacă atingeţi direct corpul senzorului de ploaie sau dacă un obiect loveşte
senzorul

396

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Pentru a preveni deteriorarea vopselei şi coroziunea caroseriei şi


componentelor (jante din aliaj etc.)
● Spălaţi autoturismul imediat în următoarele cazuri:
• După ce aţi condus în zonele de coastă
• După ce aţi condus pe o şosea unde s-a împrăştiat sare
• Dacă pe suprafaţa vopsită există urme de gudron sau răşini de copaci
• Dacă pe suprafaţa vopsită există insecte moarte, urme de insecte sau
excremente de păsări
• După ce aţi condus într-o zonă poluată cu funingine, emisii de fum uleios,
praf de cărbune, pulbere de fier sau substanţe chimice
• Dacă autoturismul este foarte murdar de praf sau noroi
• Dacă pe caroserie au fost vărsate lichide precum benzen sau benzină
● Dacă vopseaua este ciobită sau zgâriată, remediaţi imediat aceste
defecte.
● Pentru a preveni coroziunea roţilor în timpul depozitării, îndepărtaţi orice
urme de murdărie de pe roţi şi alegeţi un loc cu umiditate scăzută.
4
■ Curăţarea lămpilor exterioare
● Spălaţi cu atenţie. Nu folosiţi substanţe organice şi nu frecaţi cu o perie

Întreţinerea şi îngrijirea
aspră.
Acestea pot deteriora suprafaţa lămpilor.
● Nu aplicaţi ceară pe suprafaţa lămpilor.
Ceara poate deteriora lentilele.

397

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Precauţii referitoare la instalarea şi demontarea antenei


● Înainte de a urca la volan, asiguraţi-vă că antena este instalată.
● După demontarea antenei, cum ar fi la intrarea într-o spălătorie automată,
depozitaţi antena într-un loc adecvat, pentru a nu se pierde. De
asemenea, înainte de a urca la volan, reinstalaţi antena în poziţia sa
iniţială.
■ Pentru a preveni deteriorarea braţelor ştergătoarelor de parbriz
Când ridicaţi braţele ştergătoarelor de pe parbriz, ridicaţi mai întâi
ştergătorul din dreptul şoferului şi repetaţi procedura pentru ştergătorul din
dreptul pasagerului. Când aşezaţi ştergătoarele în poziţia iniţială, începeţi cu
ştergătorul din dreptul pasagerului.
■ La intrarea într-o spălătorie automată (autoturisme cu ştergătoare de
parbriz cu senzor de ploaie)
Aduceţi maneta pentru ştergătoare în poziţia oprit. Dacă maneta este în
poziţia „AUTO”, ştergătoarele se pot activa şi lamele acestora se pot
deteriora.

398

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea
Curăţarea şi protecţia interiorului autoturismului

Următoarele proceduri vă ajută să protejaţi interiorul autoturismului


şi să-l menţineţi în condiţii optime:

■ Protejarea interiorului autoturismului


Curăţaţi orice urmă de noroi şi praf cu un aspirator. Ştergeţi
suprafeţele murdare cu o lavetă înmuiată în apă caldă.
■ Curăţarea suprafeţelor din piele
● Curăţaţi orice urmă de noroi şi praf cu un aspirator.
● Curăţaţi orice urmă de noroi sau praf cu o lavetă moale
înmuiată în detergent diluat.
Folosiţi o soluţie diluată de apă şi aproximativ 5% detergent neutru
pentru lână.
● Stoarceţi apa din lavetă şi ştergeţi bine toate urmele de
detergent rămase.
● Ştergeţi suprafaţa cu o lavetă uscată şi moale pentru a 4
elimina umezeala rămasă. Suprafeţele din piele trebuie să se
usuce la umbră şi trebuie ventilate.

Întreţinerea şi îngrijirea
■ Curăţarea suprafeţelor din piele sintetică
● Curăţaţi murdăria neaderentă cu un aspirator.
● Cu un burete sau o lavetă moale, aplicaţi o soluţie de săpun
neutru pe suprafaţa din piele sintetică.
● Lăsaţi soluţia să acţioneze timp de câteva minute. Îndepărtaţi
murdăria şi soluţia cu o lavetă curată şi umedă.

399

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

■ Îngrijirea suprafeţelor din piele


Toyota recomandă curăţarea interiorului autoturismului de cel puţin două ori
pe an, pentru a-i menţine calitatea.
■ Curăţarea covoraşelor cu şampon
În comerţ sunt disponibile câteva soluţii de curăţare cu spumă. Folosiţi un
burete sau o perie pentru a aplica spuma. Frecaţi în cercuri concentrice. Nu
utilizaţi apă. Ştergeţi suprafeţele murdare şi lăsaţi-le să se usuce. Cele mai
bune rezultate se obţin când covoraşul este foarte bine uscat.
■ Centurile de siguranţă
Curăţaţi cu un săpun neutru şi apă caldă, cu o lavetă sau un burete. În plus,
verificaţi periodic centurile de siguranţă să nu prezinte urme de uzură
excesivă, destrămare sau tăieturi.

ATENŢIE

■ Apa în autoturism
● Nu vărsaţi lichide în autoturism, de exemplu pe podea, pe fantele de
ventilaţie ale acumulatorului hibrid (acumulator de tracţiune) şi în
portbagaj.
În caz contrar, acumulatorul hibrid (acumulator de tracţiune),
componentele electrice etc. se pot defecta sau pot cauza un incendiu.
● Nu permiteţi umezirea componentelor SRS sau a cablajelor electrice din
autoturism.
(→P. 155)
O defecţiune electrică poate cauza declanşarea sau funcţionarea
incorectă a airbagurilor, putând provoca decesul sau rănirea gravă.
■ Curăţarea interiorului autoturismului (în special a tabloului de bord)
Nu utilizaţi ceară de lustruit sau soluţie de polişare. Aceasta va favoriza
reflectarea tabloului de bord în parbriz, obturând câmpul vizual al şoferului,
ceea ce poate conduce la accidente soldate cu rănire mortală sau gravă.

400

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Detergenţii de curăţare
● Nu folosiţi următoarele tipuri de detergent, deoarece ar putea decolora
interiorul autoturismului sau suprafeţele acoperite cu vopsea:
• Zonele fără scaune: Substanţe organice precum benzen sau benzină,
soluţii alcaline sau acide, vopsea textilă sau înălbitor
• Scaune: Soluţii alcaline sau acide, cum ar fi diluant, benzen sau alcool
● Nu utilizaţi ceară de lustruit sau soluţie de polişare. Suprafaţa tabloului de
bord sau suprafaţa vopsită a altor componente interioare se poate
deteriora.
■ Prevenirea deteriorării suprafeţelor din piele
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a evita deteriorarea
suprafeţelor din piele:
● Curăţaţi imediat praful şi murdăria de pe suprafeţele din piele.
● Nu expuneţi autoturismul la lumina directă a soarelui timp îndelungat.
Parcaţi autoturismul la umbră, mai ales în timpul verii.
4
● Nu lăsaţi pe scaune obiecte din vinilin, plastic sau care conţin ceară,
deoarece se pot lipi de suprafeţele din piele dacă temperatura din

Întreţinerea şi îngrijirea
interiorul autoturismului creşte semnificativ.

401

PRIUS_EE (OM47706E)
4-1. Întreţinerea şi îngrijirea

NOTĂ

■ Apa pe podea
Nu spălaţi podeaua autoturismului cu apă.
Sistemele autoturismului, precum sistemul audio, se pot avaria dacă apa
intră în contact cu componentele electrice, cum ar fi cele ale sistemului
audio, de pe sau de sub podeaua autoturismului. Apa poate, de asemenea,
cauza ruginirea caroseriei.
■ Curăţarea suprafeţei interioare a lunetei
● Nu folosiţi soluţie de curăţat geamuri pentru a curăţa luneta, deoarece
aceasta ar putea deteriora reţeaua dispozitivului de dezaburire. Folosiţi o
lavetă înmuiată în apă caldă pentru a şterge uşor geamul. Ştergeţi geamul
cu mişcări paralele cu firele dispozitivului de încălzire.
● Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să deterioraţi firele dispozitivului de încălzire.

402

PRIUS_EE (OM47706E)
4-2. Întreţinere
Cerinţe privind întreţinerea

Pentru a asigura o conducere în siguranţă şi economică, îngrijirea


zilnică şi întreţinerea periodică sunt aspecte esenţiale. Toyota
recomandă efectuarea următoarelor proceduri de întreţinere:

■ Program de întreţinere
Lucrările de întreţinere programate trebuie să fie efectuate la
intervale specificate, în funcţie de programul de întreţinere.
Pentru informaţii complete referitoare la programul de întreţinere, citiţi
„Carnetul de service Toyota” sau „Broşura de garanţie Toyota”.
■ Întreţinerea efectuată de utilizator
Cum se efectuează întreţinerea de către utilizator?
Multe din lucrările de întreţinere pot fi executate cu uşurinţă de
dumneavoastră, dacă aveţi puţină îndemânare şi câteva scule
adecvate.
Reţineţi totuşi că anumite lucrări de întreţinere necesită scule şi
abilităţi speciale. Aceste lucrări sunt executate cel mai bine de către
4
personal calificat. Chiar dacă aveţi experienţă în executarea lucrărilor
de întreţinere, vă recomandăm ca lucrările de întreţinere şi reparaţiile
să fie executate de un dealer autorizat Toyota sau de alt atelier

Întreţinerea şi îngrijirea
specializat. Orice dealer sau service autorizat Toyota va ţine evidenţa
lucrărilor de întreţinere, ceea ce vă va fi util dacă aveţi nevoie
vreodată de service în garanţie. Când vă adresaţi unui dealer
autorizat Toyota sau unui atelier service specializat pentru efectuarea
lucrărilor de reparaţii sau de întreţinere, vă recomandăm să cereţi să
vi se ţină evidenţa acestor lucrări.

403

PRIUS_EE (OM47706E)
4-2. Întreţinere

■ Unde vă adresaţi pentru lucrări de service?


Pentru a menţine autoturismul în stare optimă, Toyota recomandă ca toate
lucrările de reparaţii şi service să fie executate de un dealer autorizat Toyota
sau un atelier service specializat. Pentru lucrările de reparaţii şi service
acoperite de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi unui dealer sau service
autorizat Toyota, care foloseşte pentru reparaţii de orice complexitate piese
de schimb originale Toyota. Puteţi apela de asemenea la dealeri Toyota sau
ateliere service autorizate pentru lucrări de reparaţii şi service care nu sunt
acoperite de garanţie, deoarece membrii reţelei Toyota vă pot oferi asistenţă
specializată pentru orice fel de probleme.
Dealerul sau atelierul service autorizat Toyota va executa toate lucrările de
întreţinere ale autoturismului corect şi economic, datorită experienţei
acestora cu autoturismele Toyota.
■ Autoturismul necesită reparaţii?
Fiţi atent la schimbările de comportament ale autoturismului, la zgomote şi
avertismentele vizuale care indică necesitatea service-ului. Câteva indicii
importante sunt:
● Motorul nu porneşte, funcţionează neregulat sau scoate un zgomot
anormal
● Scădere apreciabilă a puterii motorului
● Zgomote ciudate de la motor
● Scurgeri de lichid sub autoturism (picăturile de apă de la sistemul de aer
condiţionat, dacă acesta a funcţionat, sunt un fenomen normal.)
● Schimbare în sunetul tobei de eşapament (Aceasta poate indica o
scurgere periculoasă de monoxid de carbon. Conduceţi cu geamurile
deschise şi verificaţi imediat sistemul de evacuare a gazelor de
eşapament.)

404

PRIUS_EE (OM47706E)
4-2. Întreţinere

● Anvelope dezumflate; şuierat strident la abordarea unui viraj strâns;


uzură neuniformă a anvelopelor
● Autoturismul are tendinţa de a trage într-o parte când rulaţi în linie
dreaptă
● Zgomote ciudate de la suspensie
● Pierderea eficacităţii frânelor, pedala de frână sau ambreiaj opune
rezistenţă mică; pedala aproape atinge podeaua, autoturismul are
tendinţa de a trage într-o parte la frânare
● Temperatura lichidului de răcire a motorului este permanent mai ridicată
decât normal
Dacă observaţi oricare din aceste probleme, duceţi autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, cât mai repede posibil.
Este posibil ca autoturismul să necesite reglaje sau reparaţii.

ATENŢIE

■ Dacă autoturismul nu este întreţinut corespunzător


4
Întreţinerea necorespunzătoare poate avea drept consecinţe deteriorarea
gravă a autoturismului şi posibila rănire gravă sau chiar mortală a
ocupanţilor.

Întreţinerea şi îngrijirea
■ Manevrarea acumulatorului de 12 V
Bornele acumulatorului de 12 V, precum şi alte accesorii auxiliare conţin
plumb şi compuşi pe bază de plumb care pot cauza afecţiuni ale creierului.
Spălaţi-vă pe mâini după manevrarea acumulatorului. (→P. 426)

405

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Precauţii privind lucrările de întreţinere efectuate de utilizator

Dacă executaţi pe cont propriu lucrările de întreţinere, respectaţi


procedurile corecte din aceste secţiuni.

Articole Piese şi scule


• Vaselină
Starea acumulatorului de 12 V • Cheie convenţională
(→P. 426) (pentru şuruburile clemelor
bornelor)
• „Toyota Super Long Life Coolant”
sau un lichid de răcire similar de
foarte bună calitate, pe bază de
etilenglicol, fără silicaţi, amine,
nitriţi sau boraţi, cu durată lungă
Nivel lichid de răcire motor/unitate
de utilizare datorată tehnologiei
de control alimentare electrică
acidului organic hibrid.
(→P. 421)
„Toyota Super Long Life Coolant”
este un amestec de 50% lichid de
răcire şi 50% apă deionizată.
• Pâlnie (utilizată doar la
adăugarea lichidului de răcire)
• „Toyota Genuine Motor Oil” sau
echivalent
Nivelul uleiului de motor
• Lavetă sau prosop de hârtie
(→P. 417)
• Pâlnie (utilizată doar pentru
completarea uleiului de motor)

406

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Articole Piese şi scule


• Siguranţă fuzibilă cu acelaşi
Siguranţe fuzibile (→P. 448)
amperaj ca şi cea originală
• Becuri cu acelaşi cod şi putere ca
cele originale
Becuri (→P. 461) • Şurubelniţă cu cap în cruce
• Şurubelniţă cu vârf plat
• Cheie pentru roţi
Radiator şi condensator

(→P. 423)
• Manometru de control presiune în
Presiunea în anvelope (→P. 436) anvelope
• Sursă aer comprimat
• Apă sau lichid de spălare, cu
antigel (pe timpul iernii)
Lichid de spălare (→P. 424) • Pâlnie (utilizată doar la
4
adăugarea de apă sau lichid de
spălare)

Întreţinerea şi îngrijirea

407

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

Compartimentul motor conţine multe mecanisme şi lichide care se pot mişca


brusc, se pot încălzi sau încărca electric. Pentru a evita producerea de
accidente sau chiar decesul, respectaţi următoarele precauţii.
■ Când lucraţi la compartimentul motor
● Asiguraţi-vă că ledul butonului „POWER” şi indicatorul „READY” sunt
stinse.
● Ţineţi mâinile, hainele sau sculele la distanţă de ventilatoarele în
funcţiune.
● Fiţi atenţi să nu atingeţi motorul, unitatea de control alimentare electrică,
radiatorul, galeria de evacuare etc., imediat după ce aţi condus, deoarece
pot fi fierbinţi. Uleiul şi celelalte lichide pot fi, de asemenea, fierbinţi.
● Nu lăsaţi niciun obiect uşor inflamabil, cum ar fi hârtii sau lavete, în
compartimentul motor.
● În timpul alimentării cu combustibil nu fumaţi, nu provocaţi scântei şi nu vă
apropiaţi cu flacără deschisă. Vaporii proveniţi de la combustibil sunt
inflamabili.
■ Când lucraţi în apropierea ventilatoarelor electrice de răcire sau a grilei
radiatorului
Asiguraţi-vă că butonul „POWER” este dezactivat.
Când butonul „POWER” este activat, ventilatorul electric poate porni
automat, dacă aerul condiţionat este pornit şi/sau dacă temperatura
lichidului de răcire este ridicată. (→P. 423)
■ Ochelarii de protecţie
Purtaţi ochelari de protecţie pentru a vă feri de eventuale materiale
desprinse, lichide pulverizate etc. ce vă pot pătrunde în ochi.

408

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

NOTĂ

■ Dacă scoateţi filtrul de aer


Conducerea autoturismului cu filtrul de aer scos poate cauza uzura excesivă
a motorului, datorită impurităţilor din aer. De asemenea, este posibilă
apariţia rateurilor care pot produce un incendiu în compartimentul motor.
■ Dacă nivelul lichidului de frână este prea scăzut sau prea ridicat
Este normal ca lichidul de frână să scadă uşor, pe măsură ce plăcuţele de
frână se uzează sau dacă nivelul lichidului din acumulator este ridicat.
Dacă rezervorul necesită realimentare frecventă, este posibil să indice o
defecţiune majoră.

Întreţinerea şi îngrijirea

409

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Capota

Eliberaţi maneta de deblocare din habitaclu pentru a deschide


capota.

PASUL 1 Trageţi de maneta de


eliberare a capotei.
Capota se va ridica încet.

PASUL 2 Trageţi în sus de maneta de


siguranţă şi ridicaţi capota.

410

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 3 Ţineţi capota ridicată intro-


ducând tija de sprijin în oricare
dintre fantele destinate.
Utilizaţi fanta din faţă pentru a
deschide capota normal sau
utilizaţi fanta din spate când
capota trebuie să fie deschisă
complet.

ATENŢIE

Întreţinerea şi îngrijirea
■ Verificarea înainte de a porni la drum
Verificaţi capota să fie închisă şi blocată corect.
Dacă aceasta nu este blocată corespunzător, se poate deschide în timpul
mersului, provocând un accident, care poate duce la răniri grave sau chiar
fatale.
■ După introducerea tijei de sprijin în fanta dedicată
Asiguraţi-vă că tija sprijină ferm capota, astfel încât această să nu vă cadă
peste cap sau corp.

411

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

NOTĂ

■ Când închideţi capota


Înainte de a închide capota, nu uitaţi să fixaţi tija de sprijin în clemele de
prindere. Închiderea capotei când tija de sprijin este ridicată poate duce la
îndoirea capotei.

412

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Poziţionarea cricului de atelier

Poziţionaţi corect cricul de atelier când ridicaţi autoturismul pe cric.


Poziţionarea incorectă (cum ar fi sub suspensia spate etc.) poate
cauza deteriorarea autoturismului sau răniri personale.

■ Faţă

■ Spate

Întreţinerea şi îngrijirea
ITO43P106

413

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Când ridicaţi autoturismul


Respectaţi următoarele precauţii pentru a reduce riscul de răniri grave sau
fatale:

● Ridicaţi autoturismul cu ajutorul unui


cric de atelier aşa cum este prezentat
în figură.

● În cazul utilizării unui cric de atelier, urmaţi instrucţiunile din manualul


furnizat împreună cu cricul.
● Nu utilizaţi cricul care v-a fost livrat împreună cu autoturismul.
● Nu expuneţi nicio parte a corpului sub autoturism când acesta este ridicat
pe cric.
● Utilizaţi întotdeauna un cric de atelier şi/sau suporturi de susţinere solide
aşezate pe o suprafaţă solidă, plană, fermă.
● Nu porniţi sistemul hibrid cât timp autoturismul este ridicat pe cricul de
atelier.
● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă plană şi solidă, aplicaţi ferm frâna de
parcare şi mutaţi schimbătorul în P.
● Asiguraţi-vă că aţi poziţionat bine cricul de atelier în punctul de ridicare.
Ridicarea autoturismului pe un cric poziţionat incorect va duce la avarierea
autoturismului şi la riscul căderii acestuia de pe cric.

414

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

● Nu ridicaţi autoturismul cu o persoană la bord.


● Când ridicaţi autoturismul, nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe cricul de
atelier sau sub acesta.

● Pentru ridicarea autoturismului, nu


Suspensia spate
aşezaţi cricul de atelier sub suspensia
spate.

Faţă
ITO43P206

Întreţinerea şi îngrijirea

415

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Compartimentul motor

Rezervor lichid de răcire Panou de siguranţe


motor (→P. 421) (→P. 448)
Joja de ulei motor Radiator (→P. 423)
(→P. 417) Condensator (→P. 423)
Buşon rezervor ulei motor Ventilatoare electrice de
(→P. 417) răcire
Rezervor lichid de răcire Rezervor de lichid de
unitate de control alimentare spălare (→P. 424)
electrică (→P. 421)

■ Acumulator de 12 V
→P. 426

416

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Uleiul de motor

Verificaţi nivelul uleiului de motor cu joja, cu motorul oprit şi la


temperatura normală de funcţionare.
■ Verificarea uleiului de motor
PASUL 1 Parcaţi autoturismul pe o suprafaţă plană. După încălzirea
motorului şi oprirea sistemului hibrid, aşteptaţi cel puţin 5
minute pentru ca uleiul să revină în baia de ulei.
PASUL 2 Trageţi joja afară, ţinând o lavetă
sub capătul acesteia.

4
PASUL 3 Ştergeţi joja.
PASUL 4 Reintroduceţi joja până la capăt.

Întreţinerea şi îngrijirea
PASUL 5 Scoateţi joja şi verificaţi nivelul uleiului de motor ţinând o
lavetă sub capătul acesteia.
PASUL 6 Ştergeţi joja şi introduceţi-o din nou complet.
Nivel minim
Nivel maxim

ITO43P108

417

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Adăugarea uleiului de motor


Dacă nivelul uleiului de motor
este sub nivelul minim sau
aproape de acesta, completaţi
cu acelaşi tip de ulei existent în
motor.

Înainte de completarea uleiului, asiguraţi-vă că aţi verificat tipul de


ulei şi că aţi pregătit articolele necesare.

Alegerea uleiului de
→P. 573
motor
Cantitatea de ulei
1,5 l (1,6 qt., 1,3 Imp.qt.)
(Minimă → Maximă)
Articole Pâlnie curată

PASUL 1 Desfaceţi buşonul rezervorului de ulei răsucindu-l în sens


antiorar.
PASUL 2 Adăugaţi ulei de motor în cantităţi mici, verificând nivelul de
ulei indicat pe jojă.
PASUL 3 Montaţi buşonul de umplere pentru ulei răsucindu-l în sens
orar.

418

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Consumul de ulei de motor


● Cantitatea de ulei consumată depinde de vâscozitatea şi de calitatea
uleiului, dar şi de modul de conducere.
● Consumul de ulei creşte dacă autoturismul este condus la viteze mari,
precum şi la accelerări şi decelerări frecvente.
● Un motor nou consumă mai mult ulei.
● Când calculaţi cantitatea de ulei consumată, ţineţi cont de faptul că uleiul
se poate subţia, făcând dificilă aprecierea corectă a nivelului de ulei.
● Consumul de ulei: Max. 1,0 l la 1000 km (1,1 qt./600 mile, 0,9 lmp.qt./
600 mile)
● Dacă motorul consumă mai mult de 1,0 l (1,1 qt., 0,9 lmp.qt.) la fiecare
1.000 km (600 de mile), contactaţi orice dealer autorizat Toyota sau un
atelier service specializat.

Întreţinerea şi îngrijirea

419

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Uleiul de motor uzat


● Uleiul uzat conţine substanţe dăunătoare care pot provoca inflamaţii ale
pielii şi chiar cancer de piele. Din acest motiv, evitaţi contactul prelungit şi
repetat cu uleiul uzat. Îndepărtaţi uleiul uzat de pe piele, spălându-vă bine
cu apă şi săpun.
● Eliminaţi uleiul uzat şi filtrele de ulei printr-o procedură sigură, conform
reglementărilor. Nu eliminaţi uleiul uzat şi filtrele de ulei împreună cu
gunoiul menajer, în sistemul de canalizare sau pe sol. Pentru informaţii
privind reciclarea sau eliminarea uleiului, contactaţi un dealer autorizat
Toyota, un alt atelier service specializat sau un magazin de piese de
schimb.
● Nu lăsaţi uleiul de motor uzat la îndemâna copiilor.

NOTĂ

■ Pentru a preveni defecţiunile majore ale motorului


Verificaţi regulat nivelul uleiului de motor.
■ Când schimbaţi uleiul de motor
● Aveţi grijă să nu vărsaţi ulei pe componentele autoturismului.
● Evitaţi să depăşiţi nivelul maxim, deoarece motorul se poate defecta.
● Verificaţi nivelul uleiului de motor cu ajutorul jojei la fiecare realimentare.
● Asiguraţi-vă că buşonul rezervorului pentru uleiul de motor este strâns
corespunzător.

420

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Lichidul de răcire

Nivelul lichidului de răcire este satisfăcător când se află între


marcajele maxim („FULL” sau „F”) şi minim („LOW” sau „L”) ale
rezervorului, cu sistemul hibrid rece.
Rezervor lichid de răcire motor
Buşon rezervor
Marcajul pentru „FULL”
(maxim)
Linia „LOW”
Dacă nivelul lichidului este la sau
sub marcajul „“LOW” (minim),
adăugaţi lichid de răcire până la
ITO43P111 marcajul „FULL” (maxim).
(→P. 576)

4
Rezervor lichid de răcire unitate de control alimentare electrică
Buşon rezervor

Întreţinerea şi îngrijirea
Linia „F”
Linia „L”
Dacă nivelul lichidului este la/sub
linia „L”, adăugaţi lichid de răcire
până la linia „F”. (→P. 576)

421

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Alegerea lichidului de răcire


Utilizaţi numai „Toyota Super Long Life Coolant” sau un lichid de răcire
similar de calitate foarte bună, pe bază de etilenglicol, fără silicaţi, amine,
nitriţi sau boraţi, cu durată lungă de utilizare datorată tehnologiei acidului
organic hibrid.
„Toyota Super Long Life Coolant” este un amestec de 50% lichid de răcire şi
50% apă deionizată. (Temperatură minimă: -35 °C [-31 °F])
Pentru mai multe informaţii despre lichidul de răcire al motorului, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
■ Dacă nivelul lichidului de răcire scade la scurt timp după completare
Verificaţi vizual radiatorul, furtunurile, buşoanele rezervoarelor lichidului de
răcire motor/unitate de control alimentare electrică, buşonul de scurgere şi
pompa de apă.
Dacă nu observaţi urme de scurgeri, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat pentru verificarea buşonului şi a
scurgerilor din sistemul de răcire.

ATENŢIE

■ Când sistemul hibrid este fierbinte


Nu scoateţi buşoanele rezervoarelor cu lichid de răcire motor/unitate de
control alimentare electrică.
Sistemul de răcire poate fi sub presiune şi poate pulveriza lichid de răcire
fierbinte dacă scoateţi buşonul, provocând arsuri sau alte răni.

422

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

NOTĂ

■ Când completaţi lichidul de răcire


Lichidul de răcire nu înseamnă doar apă sau doar antigel. Trebuie să folosiţi
amestecul corect de apă şi antigel pentru o lubrifiere corespunzătoare,
pentru protecţia la coroziune şi pentru răcire. Citiţi înainte eticheta antigelului
sau lichidului de răcire.
■ Dacă aţi vărsat lichid de răcire
Clătiţi cu apă locul respectiv, pentru a preveni defectarea pieselor sau a
părţilor vopsite.

Radiator şi condensator

Verificaţi radiatorul şi condensatorul şi eliminaţi toate materiile


străine.
Dacă oricare din componentele de mai sus sunt foarte murdare sau
nu puteţi aprecia starea lor, duceţi autoturismul la un dealer autorizat 4
Toyota sau la un atelier service specializat.

Întreţinerea şi îngrijirea
ATENŢIE

■ Când sistemul hibrid este fierbinte


Nu atingeţi radiatorul sau condensatorul, deoarece acestea pot fi fierbinţi şi
pot cauza răniri grave, cum ar fi arsurile.

423

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Lichidul de spălare

PASUL 1 Deschideţi capacul.

PASUL 2 Verificaţi nivelul lichidului de


spălare pe indicatorul de nivel.
„NORMAL”
„LOW” (minim)

PASUL 3 Dacă nivelul se află în dreptul


marcajului „LOW”, adăugaţi
lichid de spălare.

424

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Când completaţi cu lichid de spălare


Nu adăugaţi lichid de spălare când sistemul hibrid este fierbinte sau
funcţionează, deoarece lichidul de spălare conţine alcool şi se poate
aprinde, dacă este vărsat pe sistemul hibrid etc.

NOTĂ

■ Nu folosiţi alt lichid decât lichid de spălare


Nu folosiţi apă cu săpun sau antigel pentru motor, în loc de lichid pentru
spălare.
În caz contrar, suprafeţele vopsite se pot păta.
■ Diluarea lichidului de spălare
Dacă este cazul, diluaţi lichidul de spălare cu apă.
Consultaţi temperaturile de îngheţ listate pe eticheta de pe rezervorul pentru
lichidul de spălare.
4

Întreţinerea şi îngrijirea

425

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Acumulator de 12 V

■ Localizare
Acumulatorul de 12 V este
localizat în portbagaj, în
partea dreaptă.

■ Demontarea capacului acumulatorului de 12 V


PASUL 1 Ridicaţi panoul central din podeaua portbagajului.
(→P. 388)
PASUL 2 Scoateţi compartimentul central auxiliar de depozitare.
(→P. 389)
PASUL 3 Scoateţi panoul lateral din
podeaua portbagajului şi
capacul acumulatorului de 12
volţi.

PASUL 4 Scoateţi capacul de întreţinere


al acumulatorului de 12 V.

426

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Exterior
Verificaţi ca bornele acumulatorului de 12 V să nu fie oxidate,
conexiunile să nu fie slăbite sau clemele să nu fie fisurate sau
slăbite.

Bornele
Clema de fixare

■ Simbol de atenţionare
Semnificaţia simbolurilor de atenţionare din partea superioară a
acumulatorului este următoarea:
4

Sunt interzise fumatul,


flăcările deschise şi Electrolitul

Întreţinerea şi îngrijirea
scânteile

Respectaţi instrucţiunile
Protejaţi-vă ochii
de utilizare

Nu lăsaţi la îndemâna
Gaz exploziv
copiilor

427

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Înainte de reîncărcare
Când reîncărcaţi acumulatorul de 12 V, acesta degajă hidrogen care este
inflamabil şi exploziv. Din acest motiv, respectaţi următoarele precauţii
înainte de reîncărcare:
● Dacă reîncărcaţi acumulatorul de 12 V când este montat pe autoturism,
deconectaţi obligatoriu cablul de împământare.
● Când conectaţi/deconectaţi cablurile redresorului la/de la acumulatorul
de 12 V, redresorul trebuie să fie decuplat de la sursa de curent.
■ După încărcarea/reconectarea acumulatorului de 12 V
● Este posibil ca deblocarea portierelor folosind sistemul inteligent de
acces şi pornire să nu funcţioneze imediat după reconectarea
acumulatorului de 12 V. În acest caz, utilizaţi telecomanda sau cheia
mecanică pentru a debloca şi bloca portierele.
● Porniţi sistemul hibrid cu butonul „POWER” în modul ACCESORII. Este
posibil ca sistemul hibrid să nu pornească cu butonul „POWER” în modul
dezactivat. Totuşi, sistemul hibrid va funcţiona normal din a doua
încercare.
● Modul butonului „POWER” este înregistrat de autoturism. Dacă
acumulatorul de 12 volţi este reconectat, autoturismul va reveni la modul
butonului „POWER” anterior deconectării acumulatorului de 12 volţi.
Asiguraţi-vă că aţi oprit alimentarea electrică înainte de deconectarea
acumulatorului de 12 volţi. Procedaţi cu maximă atenţie când conectaţi
acumulatorul de 12 volţi, dacă modul butonului „POWER”, selectat
anterior descărcării, nu este cunoscut.
● Reporniţi sistemul hibrid, apăsaţi pedala de frână şi verificaţi dacă este
posibilă comutarea în fiecare poziţie a schimbătorului de viteze.
Dacă sistemul nu porneşte prin niciuna din metodele de mai sus după mai
multe încercări, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier
service specializat.

428

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Substanţele chimice din acumulatorul de 12 V


Acumulatorul de 12 V conţine acid sulfuric toxic şi coroziv, putând degaja
hidrogen, care este inflamabil şi exploziv. Pentru a reduce riscul rănilor
grave sau fatale, respectaţi următoarele recomandări când lucraţi la
acumulatorul de 12 V sau în apropierea acestuia:
● Nu provocaţi scântei atingând bornele acumulatorului de 12 V cu sculele
folosite.
● Nu fumaţi şi nu aprindeţi chibrituri în apropierea acumulatorului de 12 V.
● Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau hainele.
● Nu inhalaţi şi nu înghiţiţi electrolit.
● Purtaţi ochelari de protecţie când lucraţi în apropierea acumulatorului de
12 volţi.
● Nu lăsaţi acumulatorul de 12 volţi la îndemâna copiilor.
■ Spaţiu sigur de încărcare a acumulatorului de 12 volţi
Nu încărcaţi niciodată acumulatorul de 12 volţi într-un spaţiu închis. Nu 4
încărcaţi acumulatorul de 12 volţi în garaj sau într-o cameră închisă, unde
ventilaţia este necorespunzătoare.

Întreţinerea şi îngrijirea
■ Cum puteţi încărca acumulatorul de 12 volţi
Intensitatea curentului de încărcare a acumulatorului trebuie să fie
întotdeauna mică (5 A sau mai mică). Acumulatorul de 12 V poate exploda,
dacă este încărcat la o frecvenţă mai mare.

429

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Măsuri de urgenţă privind electrolitul


● Dacă electrolitul intră în contact cu ochii
Spălaţi-vă cu apă curată timp de cel puţin 15 minute şi consultaţi de
urgenţă un medic. Dacă este posibil, în timpul deplasării către cea mai
apropiată unitate medicală, continuaţi să aplicaţi apă cu un burete sau
tifon umed.
● Dacă electrolitul intră în contact cu pielea
Spălaţi bine zona atinsă. Dacă simţiţi o senzaţie de durere sau de arsură,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
● Dacă electrolitul se varsă pe haine
Poate să ajungă, prin haine, la piele. Scoateţi hainele imediat şi efectuaţi
procedura de mai sus, dacă este nevoie.
● Dacă aţi înghiţit din greşeală electrolit
Beţi multă apă sau lapte. Solicitaţi de urgenţă asistenţă medicală.
■ Când înlocuiţi acumulatorul de 12 volţi
Utilizaţi un acumulator de 12 V destinat acestui autoturism. Nerespectarea
acestei recomandări poate duce la pătrunderea gazelor (hidrogenului) în
habitaclu, putându-se produce un incendiu sau o explozie.
Pentru înlocuirea acumulatorului de 12 V, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau oricărui atelier service specializat.

430

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Când deconectaţi acumulatorul de 12 V

Nu deconectaţi borna negativă (-) dinspre


caroserie, aşa cum este ilustrat. Borna
negativă deconectată (-) poate intra în
contact cu cea pozitivă (+), putând cauza
un scurtcircuit urmat de răniri grave sau
deces.

NOTĂ

■ Când încărcaţi acumulatorul de 12 volţi


Nu încărcaţi niciodată acumulatorul de 12 volţi în timp ce sistemul hibrid
funcţionează. De asemenea, verificaţi ca toate accesoriile să fie dezactivate.
4

Întreţinerea şi îngrijirea

431

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Anvelopele

Înlocuiţi sau interschimbaţi anvelopele conform programului de


întreţinere şi indicatorilor de uzură.

■ Verificarea anvelopelor
Profil nou
Indicator de uzură profil
Profil uzat
Localizarea indicatorilor de
uzură a profilului anvelopei
este indicată prin marcajul
„TWI” sau „∆” etc., ştanţat pe
ITO43P115 flancul fiecărei anvelope.
Verificaţi starea roţii de rezervă
şi presiunea, dacă nu s-a făcut
interschimbarea roţilor.
■ Interschimbarea roţilor
Interschimbaţi anvelopele în
ordinea indicată.
Pentru a uniformiza uzura şi a
prelungi durata de viaţă a
anvelopelor, Toyota
Faţă
recomandă interschimbarea
acestora la fiecare 10.000 km
(6.000 mile).

432

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Când trebuie să înlocuiţi anvelopele


Anvelopele trebuie înlocuite dacă:
● Anvelopa prezintă defecte, de exemplu tăieturi, desprinderi, fisuri
suficient de adânci pentru a expune ţesătura interioară sau umflături care
indică defecte interioare.
● O anvelopă face pană de mai multe ori sau nu poate fi reparată adecvat
datorită dimensiunii sau localizării tăieturii sau unui alt defect.
Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă unui dealer sau service autorizat Toyota,
ori unui alt atelier service specializat.
■ Durata de viaţă a anvelopelor
Orice anvelopă care are mai mult de 6 ani trebuie verificată de un tehnician
calificat, chiar dacă a fost folosită rar, niciodată, sau dacă nu prezintă
defecte vizibile.
■ Anvelopele cu profil redus (modele echipate cu anvelope de 17 inchi)
De regulă, anvelopele cu profil redus se uzează mai repede, iar performanţa
la aderenţă se reduce pe drumurile cu zăpadă şi/sau cu gheaţă, în
4
comparaţie cu anvelopele standard. Aveţi grijă să folosiţi anvelope de iarnă
sau lanţuri antiderapante pe drumurile cu zăpadă şi/sau cu gheaţă şi
conduceţi prudent, cu viteza adaptată la condiţiile de drum şi de vreme.

Întreţinerea şi îngrijirea
■ Dacă banda de rulare a anvelopelor de iarnă se uzează mai mult de 4
mm (0,16 in.)
Se pierde eficienţa anvelopelor de zăpadă.

433

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Când inspectaţi sau înlocuiţi anvelopele


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni eventualele
accidente.
Nerespectarea acestora poate conduce la defectarea componentelor
transmisiei şi poate afecta grav manevrabilitatea autoturismului, ceea ce
poate conduce la accidente soldate cu răniri grave sau mortale.
● Nu combinaţi anvelope de diferite mărci, modele sau profiluri de bandă de
rulare.
De asemenea, nu combinaţi anvelope cu grade de uzură foarte diferite.
● Nu utilizaţi anvelope cu dimensiuni diferite de cele recomandate de
Toyota.
● Nu combinaţi anvelope de modele diferite (radiale, cu pliuri diagonale sau
cu inserţii transversale).
● Nu combinaţi anvelope de vară, pentru toate anotimpurile şi de zăpadă.
● Nu folosiţi anvelope de la alt autoturism.
Nu folosiţi anvelope dacă nu cunoaşteţi modul în care au fost folosite
anterior.

434

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

NOTĂ

■ Conducerea pe drumuri accidentate


Aveţi deosebită grijă când conduceţi pe suprafeţe alunecoase sau drumuri
cu gropi.
Aceste condiţii de drum pot provoca scăderea presiunii din anvelope,
reducându-le capacitatea de aderenţă. Mai mult, rularea pe drumuri
accidentate poate duce la deteriorarea anvelopelor, precum şi a roţilor şi a
caroseriei autoturismului.
■ Anvelopele cu profil redus (modele echipate cu anvelope de 17 inchi)
Anvelopele cu profil redus prezintă un risc mai mare de deteriorare a jantelor
la impactul cu suprafaţa de drum, comparativ cu anvelopele normale. De
aceea, se vor avea în vedere următoarele:
● Aveţi grijă ca anvelopele să fie umflate la presiunea recomandată. Dacă
anvelopele nu sunt umflate suficient, sunt mai expuse deteriorării.
● Evitaţi gropile din asfalt, pavajul cu denivelări, bordurile şi alte pericole
rutiere. În caz contrar, anvelopele şi jantele se pot deteriora grav.
■ Dacă presiunea în fiecare anvelopă scade în timpul mersului 4

Nu vă continuaţi deplasarea, în caz contrar este posibil ca anvelopele şi/sau


jantele să se deterioreze.

Întreţinerea şi îngrijirea

435

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Presiunea în anvelope

Aveţi grijă ca anvelopele să fie umflate la presiunea recomandată.


Presiunea în anvelope trebuie verificată cel puţin o dată pe lună. Cu
toate acestea, Toyota recomandă verificarea presiunii din anvelope
la două săptămâni. (→P. 578)

■ Consecinţele unei presiuni necorespunzătoare


Conducerea cu o presiune necorespunzătoare poate avea drept consecinţe:
● Creşterea consumului de combustibil
● Confort scăzut în timpul deplasării şi scăderea duratei de viaţă a
anvelopelor
● Siguranţa redusă
● Avarierea transmisiei
Dacă o anvelopă se dezumflă frecvent, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau unui atelier service specializat.

436

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Instrucţiuni pentru verificarea presiunii în anvelope


Când verificaţi presiunea în anvelope, respectaţi următoarele recomandări:
● Verificaţi presiunea doar când anvelopele sunt reci.
Dacă autoturismul a stat parcat cel puţin 3 ore sau nu a rulat mai mult de
1,5 km (1 milă), măsurătoarea va indica presiunea corectă în anvelopa
rece.
● Folosiţi întotdeauna un manometru.
Aspectul anvelopelor poate fi înşelător. În plus, chiar şi o diferenţă mică
de presiune poate afecta confortul şi manevrabilitatea.
● Nu reduceţi presiunea în anvelope după ce aţi condus. După rulare, este
normal ca presiunea în anvelope să fie mai mare.
● Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă autorizată a autoturismului.
Pasagerii şi bagajele trebuie poziţionate în autoturism astfel încât sarcina
să fie echilibrată.

Întreţinerea şi îngrijirea

437

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Presiunea corespunzătoare este esenţială pentru menţinerea


performanţelor anvelopei
Menţineţi anvelopele umflate la presiunea corectă. În caz contrar, pot să
apară următoarele situaţii care pot produce un accident şi posibile răniri
grave sau chiar fatale:
● Uzură excesivă
● Uzură neuniformă
● Manevrare dificilă
● Posibilă explozie a roţilor, din cauza supraîncălzirii anvelopelor
● Etanşeitate necorespunzătoare a talonului anvelopei
● Deformarea jantei şi/sau desprinderea anvelopei
● Risc crescut de deteriorare a anvelopei ca urmare a pericolelor rutiere

NOTĂ

■ Când inspectaţi şi reglaţi presiunea în anvelope


Nu uitaţi să puneţi la loc căpăcelele ventilelor.
Dacă ventilul nu are căpăcel, praful şi mizeria pot pătrunde în ventil,
cauzând pierderea aerului din anvelopă, ceea ce poate duce la producerea
unui accident. Dacă aţi pierdut căpăcelele, înlocuiţi-le cât mai repede posibil.

438

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Jantele

Dacă janta este îndoită, fisurată sau puternic corodată, trebuie


înlocuită. În caz contrar, anvelopa se poate separa de roată sau
poate duce la pierderea controlului asupra autoturismului.

■ Alegerea jantelor
Când înlocuiţi jantele, aveţi grijă ca cele noi să aibă aceeaşi
capacitate de încărcare, diametru, lăţime şi deport ca cele
originale*.
Orice dealer autorizat Toyota sau atelier specializat dispune de
jante corespunzătoare.
*: Denumit în mod convenţional „decalaj”.
Toyota nu recomandă folosirea următoarelor:
● Jante de dimensiuni sau tipuri diferite
● Jante uzate
● Jante deformate care au fost apoi îndreptate 4

■ Precauţii referitoare la jantele din aliaj

Întreţinerea şi îngrijirea
● Folosiţi doar piuliţe de roţi Toyota şi chei dinamometrice
concepute pentru a fi utilizate pe jante din aliaj.
● Dacă aţi efectuat interschimbarea roţilor, aţi reparat sau
înlocuit anvelopele, verificaţi dacă piuliţele roţilor sunt bine
strânse după ce aţi rulat primii 1.600 km (1.000 mile).
● Aveţi grijă să nu deterioraţi jantele din aliaj când folosiţi lanţuri
antiderapante.
● Folosiţi doar greutăţi originale de echilibrare Toyota sau
echivalente şi un ciocan din plastic sau cauciuc pentru
echilibrat roţile.

439

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Când înlocuiţi roţile


● Nu folosiţi jante de alte dimensiuni decât cele recomandate în manualul de
utilizare, deoarece aceasta poate cauza pierderea controlului
autoturismului.
● Nu montaţi niciodată o anvelopă cu cameră pe o jantă proiectată pentru
anvelope fără cameră (tubeless). În caz contrar, puteţi fi rănit grav sau
mortal în urma unui accident.
■ La montarea piuliţelor de roţi

● Piuliţele de roţi trebuie montate cu


extremitatea conică spre interior.
Montarea piuliţelor cu extremitatea
conică spre exterior poate cauza
Porţiun ruperea roţii şi în cele din urmă
ea
desprinderea acesteia, provocând
accidente cu urmări grave.
ITI41P007

● Nu ungeţi niciodată prezoanele sau piuliţele roţilor cu ulei sau vaselină.


Uleiul sau vaselina poate favoriza strângerea excesivă a piuliţelor de roţi,
ducând la deteriorarea prezoanelor sau a jantei. În plus, uleiul sau
vaselina poate favoriza slăbirea piuliţelor de roţi şi desprinderea roţii de
autoturism, provocând un accident cu consecinţe grave. Ştergeţi
întotdeauna prezoanele sau piuliţele roţilor de ulei sau vaselină.
■ Utilizarea de jante defecte este interzisă
Nu utilizaţi jante fisurate sau deformate.
În caz contrar, anvelopa va pierde aer în timpul conducerii, putând cauza un
accident.

440

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Filtrul de aer condiţionat

Filtrul de aer condiţionat trebuie curăţat/înlocuit periodic pentru a


menţine eficienţa sistemului de aer condiţionat.

Autoturisme cu volanul pe stânga


Pentru curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer condiţionat,
adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau unui atelier service
specializat.
Autoturisme cu volanul pe dreapta
Pentru curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer condiţionat, urmaţi
procedura de mai jos.
■ Metoda de demontare
PASUL 1 Aduceţi butonul „POWER” în poziţia dezactivat.
Autoturisme cu sistem de ventilaţie alimentat de la panoul solar:
Asiguraţi-vă că butonul de ventilaţie este dezactivat. De
asemenea, nu utilizaţi sistemul de aer condiţionat acţionat cu
telecomanda în cursul acestei proceduri.
4
PASUL 2 Deschideţi torpedoul şi
scoateţi amortizorul.

Întreţinerea şi îngrijirea

ITO43P120

441

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 3 Apăsaţi părţile laterale ale


torpedoului pentru a elibera
clemele de fixare. Desprindeţi
torpedoul din clemele de
fixare de la bază şi scoateţi-l.

ITO43P122

PASUL 4 Demontaţi capacul filtrului.

ITO43P124

PASUL 5 Glisaţi şi trageţi filtrul afară.

ITO43P169

442

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Metoda de curăţare
Dacă filtrul este murdar,
trebuie curăţat cu aer
comprimat, suflat de
dedesubtul filtrului.
Ţineţi pistolul de aer
comprimat la o distanţă de 5
cm (2 in.) faţă de filtru şi suflaţi
circa 2 minute, la o presiune de
500 kPa (5,0 kgf/cm2 sau bari,
72 psi).
Dacă nu dispuneţi de un pistol
cu aer comprimat, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota
sau oricărui atelier service
specializat pentru curăţarea
filtrului. 4
■ Metoda de înlocuire
Înlocuiţi-l cu unul nou.

Întreţinerea şi îngrijirea
Marcajele „↑UP” (sus) de pe
filtru trebuie să fie orientate în
sus.

ITO43P126

443

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Intervalul de verificare
Verificaţi, curăţaţi şi înlocuiţi filtrul de aer condiţionat conform programului de
întreţinere. Este posibil ca, în zonele cu praf sau cu trafic aglomerat, să fie
nevoie să curăţaţi sau să înlocuiţi mai frecvent filtrul decât în mod normal.
(Pentru informaţii privind programul de întreţinere, consultaţi „Carnetul de
Service Toyota” sau „Broşura de garanţie Toyota”.)
■ Dacă fluxul de aer de la fantele de ventilaţie scade considerabil
Este posibil ca filtrul să fie colmatat. Verificaţi filtrul şi înlocuiţi-l dacă este
cazul.

ATENŢIE

■ Pentru curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer condiţionat (autoturisme


cu sistem de ventilaţie alimentat de la panoul solar)
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie. Dacă aceste măsuri nu sunt
respectate, sistemul de aer condiţionat poate porni în timpul efectuării
procedurii şi vă puteţi prinde mâinile în piesele sale mobile, cum ar fi
ventilatoarele de răcire, putându-vă cauza rănirea.
● Opriţi sistemul de ventilaţie
● Nu utilizaţi sistemul de aer condiţionat acţionat cu telecomanda

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea sistemului


● Când utilizaţi sistemul de aer condiţionat, asiguraţi-vă că filtrul este
instalat.
● Când curăţaţi filtrul, nu-l spălaţi cu apă.

444

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Bateria cheii electronice

Înlocuiţi bateria cu una nouă, dacă cea veche s-a descărcat.

■ Veţi avea nevoie de următoarele articole:


● Şurubelniţă cu vârf plat
● Baterie cu litiu (CR1632)
■ Înlocuirea bateriei
PASUL 1 Scoateţi cheia mecanică.

PASUL 2 Scoateţi capacul.


4
Pentru a preveni riscul de
deteriorare, înveliţi vârful

Întreţinerea şi îngrijirea
şurubelniţei cu o lavetă.

445

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 3 Înlocuiţi bateria descărcată.


Introduceţi o nouă baterie cu
borna „+” orientată în sus.

ITO43P194

PASUL 4 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

■ Utilizarea unei baterii cu litiu CR1632


● Bateriile pot fi achiziţionate de la orice dealer autorizat Toyota sau atelier
service specializat, de la magazinele locale de electronice sau de la
magazinele de aparatură foto.
● Înlocuiţi bateria cu una nouă de acelaşi fel sau echivalentă (recomandată
de producător).
● Procedaţi la eliminarea bateriilor uzate în conformitate cu legile locale.
■ Dacă s-a descărcat bateria cheii electronice
Pot apărea următoarele simptome:
● Sistemul inteligent de acces şi pornire şi telecomanda nu vor funcţiona
corespunzător.
● Se va reduce distanţa de operare.

446

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

ATENŢIE

■ Bateria descărcată şi celelalte componente


Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor. Aceste piese mici pot provoca sufocare,
dacă sunt înghiţite de către copii. Nerespectarea acestor recomandări poate
conduce la răniri grave sau fatale.
■ Certificarea sistemului inteligent de acces şi pornire
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU O BATERIE
INADECVATĂ. ELIMINAŢI BATERIILE UZATE CONFORM
INSTRUCŢIUNILOR.

NOTĂ

■ Pentru funcţionarea normală după înlocuirea bateriei


Respectaţi următoarele recomandări pentru a preveni eventualele
accidente:
● Întotdeauna lucraţi cu mâinile uscate. 4
Din cauza umezelii, bateria poate rugini.
● Nu atingeţi şi nu mişcaţi nicio componentă din interiorul telecomenzii.

Întreţinerea şi îngrijirea
● Nu îndoiţi bornele bateriei.

447

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Verificarea şi înlocuirea siguranţelor

Dacă o componentă electrică nu funcţionează, este posibil să se fi


ars o siguranţă. În acest caz, verificaţi şi înlocuiţi siguranţele.
PASUL 1 Aduceţi butonul „POWER” în poziţia dezactivat.
Autoturisme cu sistem de ventilaţie alimentat de la panoul solar:
Dezactivaţi sistemul de ventilaţie alimentat de la panoul solar şi
nu acţionaţi cu telecomanda sistemul de aer condiţionat.
PASUL 2 Deschideţi capacul panoului cu siguranţe.
Compartimentul motor
Apăsaţi clema şi ridicaţi
capacul.
Pentru închidere, introduceţi
mai întâi capacul între cele
două cleme din spate.

Partea stângă a tabloului de bord (autoturisme cu volanul pe


stânga)
Scoateţi capacul.

448

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Partea stângă a tabloului de bord (autoturisme cu volanul pe


dreapta)
Scoateţi capacul.

Scoateţi capacul.

Întreţinerea şi îngrijirea
ITO43P130

PASUL 3 În cazul unei defecţiuni în sistem, consultaţi „Configuraţia şi


amperajul siguranţelor” (→P. 452) pentru detalii despre
siguranţa care trebuie verificată.

449

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 4 Scoateţi siguranţă fuzibilă.


Numai siguranţele tip A pot fi
scoase cu extractorul de
siguranţe.

PASUL 5 Verificaţi dacă siguranţa este arsă.


Tip A
Siguranţă fuzibilă normală
Siguranţă fuzibilă arsă
1 2
Înlocuiţi siguranţa arsă cu una
cu amperaj corespunzător.
Amperajul poate fi citit pe
capacul panoului de siguranţe.

ITY42C012

450

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Tip B
Siguranţă fuzibilă normală
Siguranţă fuzibilă arsă
Înlocuiţi siguranţa arsă cu una
cu amperaj corespunzător.
Amperajul poate fi citit pe
capacul panoului de siguranţe.

Tip C
Siguranţă fuzibilă normală
Siguranţă fuzibilă arsă
Înlocuiţi siguranţa arsă cu una
cu amperaj corespunzător.
Amperajul poate fi citit pe
capacul panoului de siguranţe. 4

Întreţinerea şi îngrijirea
ITO43P161

451

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Configuraţia şi amperajul siguranţelor

■ Compartimentul motor

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
1 HTR 50A Sistem de aer condiţionat
2 RDI 30A Ventilatoare electrice de răcire
3 CDS 30A Ventilatoare electrice de răcire
4 S-HORN 10A S-HORN
5 ENG W/P 30A Sistem de răcire
ABS MAIN
6 7,5A Sistemul antiblocare frâne
NO.2
7 H-LP CLN 30A Spălător de faruri
Sistem control poziţie P,
8 P-CON MTR 30A
transmisie

452

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
9 AMP NO.1 30A Sistem audio
10 IGCT 30A PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3
11 DC/DC-S 5A Inversor şi convertizor
Sistem control poziţie P,
12 P CON MAIN 7,5A
schimbător în poziţia P
13 AM2 7,5A Sistem gestionare putere
Sistem inteligent de acces şi
14 ECU-B2 7,5A
pornire, sistem hibrid
15 MAYDAY 10A Niciun circuit
16 ECU-B3 10A Sistem de aer condiţionat
Lămpi de semnalizare schimbare
17 TURN & HAZ 10A
direcţie
Sistemul de injecţie combustibil 4
18 ETCS 10A multipunct/sistemul secvenţial de
injecţie combustibil multipunct

Întreţinerea şi îngrijirea
ABS MAIN
19 20A Sistemul antiblocare frâne
NO.1
Farul din partea stângă (fază
20 H-LP LH LO 15A
scurtă)
Sistem de control poziţie P,
21 P/I 2 40A claxon, faruri faza scurtă, lampă
marşarier

453

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
22 ABS MTR 1 30A Sistemul antiblocare frâne
23 ABS MTR 2 30A Sistemul antiblocare frâne
24 H-LP HI MAIN 20A Farurile faza lungă
25 DRL 7,5A Luminile de zi
26 AMP NO.2 30A Sistem audio, sistem de navigaţie
27 P/I 1 60A IG2, EFI MAIN, BATT FAN
28 EPS 60A Servodirecţie asistată electric
Farul din partea dreaptă (fază
29 H-LP RH LO 15A
scurtă)
30 PCU 10A Inversor şi convertizor
Sistem hibrid, sistem control
poziţie P, sistem gestionare
31 IGCT NO.2 10A putere, sistem de injecţie
multipunct/sistem secvenţial de
injecţie multipunct
Dispozitive de dezaburire oglinzi
32 MIR HTR 10A
retrovizoare exterioare
33 RAD NO.1 15A Sistem audio, sistem de navigaţie
Lămpi montate în portiere, lampă
portbagaj, lumini individuale,
34 DOME 10A lumini interioare, lămpi de acces,
lămpi de pe parasolare, oglindă
retrovizoare interioară

454

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
Sistem inteligent de acces şi
35 ECU-B 7,5A pornire, lumini individuale, grup de
instrumente, lumini de avarie
Farul din partea stângă (fază
36 H-LP LH HI 10A
lungă)
Farul din partea dreaptă (fază
37 H-LP RH HI 10A
lungă)
Sistemul de injecţie combustibil
38 EFI NO.2 10A multipunct/sistemul secvenţial de
injecţie combustibil multipunct
39 IGCT NO.3 10A Sistem de răcire
40 SPARE 30A Siguranţă de rezervă
41 SPARE 10A Siguranţă de rezervă
42 SPARE 7,5A Siguranţă de rezervă 4
Sistem de injecţie de combustibil
multipunct/sistem secvenţial de

Întreţinerea şi îngrijirea
43 EFI MAIN 20A
injecţie de combustibil multipunct,
sistem de răcire, EFI NO.2
Ventilator pentru răcirea
44 BATT FAN 10A
acumulatorului
Sistem de injecţie multipunct/
sistem secvenţial de injecţie
45 IG2 20A
multipunct, MET, IGN, sistem
gestionare putere

455

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Partea din stânga a tabloului de bord

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ITO43P133

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
1 CIG 15A Prizele electrice
Sistem comunicaţie multiplex,
oglinzi retrovizoare exterioare,
2 ECU-ACC 10A sistem asistenţă şofer, sistem
audio, sistem navigaţie, sistem
inteligent de ghidare la parcare
3 PWR OUTLET 15A Prizele electrice
Dispozitivul pentru încălzirea
4 SEAT HTR FR 10A
scaunului
Dispozitivul pentru încălzirea
5 SEAT HTR FL 10A
scaunului
6 DOOR NO.1 25A Sistem de închidere dublă
7 PSB 30A Sistem de siguranţă pre-coliziune
8 PWR SEAT FR 30A Suport lombar scaun faţă
9 DBL LOCK 25A DBL LOCK
10 FR FOG 7,5A Proiectoare de ceaţă

456

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
11 PWR SEAT FL 30A Suport lombar scaun faţă
12 OBD 7,5A Sistem de diagnosticare
13 RR FOG 7,5A Lampă de ceaţă
Stopuri, al treilea stop de frână,
14 STOP 10A sistem de frânare, sistem
asistenţă şofer
15 P FR DOOR 25A Geamuri acţionate electric
16 D FR DOOR 25A Geamuri acţionate electric
17 DOOR RR 25A Geamuri acţionate electric
18 DOOR RL 25A Geamuri acţionate electric
19 S/ROOF 30A Trapă
Ventilatoare electrice de răcire,
20 ECU-IG NO.1 10A
sistem comunicaţie multiplex 4
Sistem asistenţă şofer, sistem de
siguranţă pre-coliziune, oglindă

Întreţinerea şi îngrijirea
retrovizoare interioară, senzor
unghi bracaj şi senzor G, sistem
de frânare, servodirecţie electrică,
21 ECU-IG NO.2 10A sistem de navigaţie, trapă
acţionată electric, sistem de
pretensionare centuri de
siguranţă, sistem audio, lumini de
avarie, lumini semnalizare direcţie,
ştergătoare parbriz, spălător faruri

457

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
Sistem reglare automată a
nivelului fasciculului farurilor, grup
22 GAUGE 10A de instrumente, lumini de avarie,
lămpi semnalizare schimbare
direcţie
Sistem aer condiţionat, sistem
ventilaţie alimentat de la panoul
23 A/C 10A
solar, sistem aer condiţionat
activat cu telecomanda
24 WASHER 15A Spălător de parbriz
25 RR WIP 20A Ştergător şi spălător de lunetă
26 WIP 30A Ştergătoare de parbriz
27 MET 7,5A Grup de instrumente
Sistem de frânare, sistem de
asistenţă şofer, sistem de injecţie
multipunct/sistem secvenţial de
injecţie multipunct, sistem
28 IGN 10A
airbaguri SRS, sistem gestionare
putere, sistem inteligent de acces
şi pornire, lampă atenţionare
centură de siguranţă pasager faţă

458

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

SIGURANŢĂ
Amperaj Circuit
FUZIBILĂ
Sistem de aer condiţionat, lumini
individuale, dispozitive de încălzire
a scaunelor, cutia de viteze, buton
poziţie P, sistem de navigaţie,
sistem ventilaţie alimentat de la
panoul solar, sistem de aer
condiţionat acţionat cu
29 PANEL 10A telecomanda, sistem inteligent de
asistenţă la parcare, spălător
faruri, lampă atenţionare centură
siguranţă pasager faţă, sistem
reglare automată a nivelului
fasciculului farurilor, lampă
torpedou, ceas, sistem audio,
buton MPH sau Km/h
Sistem reglare automată a
nivelului fasciculului farurilor, lămpi 4
30 TAIL 10A poziţie faţă, lămpi poziţie spate,
lămpi plăcuţă înmatriculare,

Întreţinerea şi îngrijirea
proiectoare ceaţă, lămpi ceaţă

■ După înlocuirea unei siguranţe fuzibile


● Dacă luminile nu se aprind nici după înlocuirea siguranţei fuzibile, s-ar
putea să fie nevoie să schimbaţi un bec. (→P. 461)
● Dacă siguranţa înlocuită se arde din nou, duceţi imediat autoturismul la
un dealer autorizat Toyota sau la un service specializat pentru a fi
verificat.
■ Dacă un circuit se supraîncarcă cu tensiune
Siguranţele fuzibile sunt concepute să se ardă, pentru a proteja cablajele
împotriva deteriorării.

459

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Când înlocuiţi becurile


Toyota recomandă utilizarea de produse originale Toyota destinate
autoturismului dumneavoastră. Deoarece anumite becuri sunt conectate la
circuite destinate să prevină supraîncălzirea, este posibil ca piesele
neoriginale sau piesele care nu sunt destinate acestui tip de autoturism să
nu poată fi utilizate.

ATENŢIE

■ Pentru a preveni defecţiunile de sistem şi un incendiu în autoturism


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
În caz contrar, pot apărea defecţiuni şi un posibil incendiu sau vătămarea
ocupanţilor.
● Nu folosiţi niciodată o siguranţă cu amperaj mai mare sau alt obiect în
locul siguranţei arse.
● Folosiţi întotdeauna o siguranţă Toyota originală sau una echivalentă.
Nu înlocuiţi o siguranţă cu o sârmă, nici măcar ca reparaţie temporară.
Aceasta poate cauza defecţiuni grave sau chiar un incendiu.
● Nu modificaţi siguranţele sau cutiile de siguranţe.
■ Panoul de siguranţe de lângă unitatea de control alimentare electrică
Nu verificaţi şi nu înlocuiţi niciodată siguranţele, deoarece lângă panoul de
siguranţe se află cabluri şi componente de înaltă tensiune.
În caz contrar, puteţi provoca un scurtcircuit şi vă puteţi răni grav sau chiar
fatal.

NOTĂ

■ Înainte de a înlocui siguranţele fuzibile


Adresaţi-vă cât mai repede posibil unui dealer autorizat Toyota sau unui
service specializat pentru verificarea şi remedierea cauzei de
supraîncărcare cu tensiune.

460

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator
Becuri

Următoarele becuri pot fi înlocuite de dumneavoastră. Nivelul de


dificultate variază în funcţie de bec. Deoarece există pericolul ca
piesele să fie deteriorate, recomandăm înlocuirea acestora de către
un dealer autorizat Toyota sau atelier service specializat.

■ Pregătirea pentru înlocuirea becului


Verificaţi puterea becului pe care-l înlocuiţi. (→P. 580)
■ Amplasarea becurilor faţă

Faruri faza scurtă (faruri cu halogen)


Lămpi de poziţie faţă
(cu faruri cu halogen)

Far fază lungă

Lămpi de 4
semnalizare
schimbare

Întreţinerea şi îngrijirea
direcţie faţă
Proiector de ceaţă

461

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Amplasarea becurilor spate

Lampă de
semnalizare
schimbare
direcţie Lampă ceaţă
spate (autoturisme cu
Lampă ceaţă volanul
(autoturisme cu pe dreapta)
volanul pe sau lampă marşarier
stânga) sau
lampă
marşarier Lămpi plăcuţă de
înmatriculare

Înlocuirea becurilor

■ Faruri faza scurtă (faruri cu halogen)


PASUL 1 Rotiţi soclul becului în sens
antiorar.

462

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 2 Scoateţi conectorul în timp ce


apăsaţi dispozitivul de
deblocare.

ITO43P163

PASUL 3 Înlocuiţi becul lămpii şi montaţi


soclul becului.
Aliniaţi cele 3 indentaţii de pe bec
cu cele de pe soclu şi introduceţi
becul.

4
PASUL 4 Rotiţi şi asiguraţi soclul becului.
Mişcaţi uşor soclul becului pentru

Întreţinerea şi îngrijirea
a verifica dacă nu este slăbit,
aprindeţi farurile o dată şi
verificaţi vizual dacă nu pătrunde
lumina pe lângă soclu.

463

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Farurile faza lungă


PASUL 1 Rotiţi soclul becului în sens antiorar.
Autoturisme cu faruri cu halogen

Autoturisme cu faruri cu leduri

PASUL 2 Scoateţi conectorul în timp ce


apăsaţi dispozitivul de
deblocare.

ITO43P165

464

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 3 Înlocuiţi becul lămpii şi montaţi


soclul becului.
Aliniaţi cele 3 indentaţii de pe bec
cu cele de pe soclu şi introduceţi
becul.

PASUL 4 Rotiţi şi asiguraţi soclul becului.


Mişcaţi uşor soclul becului pentru
a verifica dacă nu este slăbit,
aprindeţi farurile o dată şi
verificaţi vizual dacă nu pătrunde
lumina pe lângă soclu.

Întreţinerea şi îngrijirea

465

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Lămpi de poziţie faţă (cu faruri cu halogen)


PASUL 1 Rotiţi soclul becului în sens
antiorar.

PASUL 2 Scoateţi becul.

ITO43P167

PASUL 3 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

466

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Proiectoare de ceaţă
PASUL 1 Scoateţi bolţul şi clema de la
capacul inferior motor şi trageţi
în jos capacul inferior.

4
PASUL 2 Scoateţi conectorul în timp ce
apăsaţi dispozitivul de

Întreţinerea şi îngrijirea
deblocare.

PASUL 3 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

467

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

PASUL 4 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.


După instalarea soclului becului, mişcaţi uşor soclul becului pentru a
verifica dacă nu este slăbit.

Introduceţi clema de fixare.

468

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Lămpi de semnalizare schimbare direcţie faţă


PASUL 1 Scoateţi bolţul şi clema de la capacul inferior motor şi trageţi
în jos capacul inferior. (→P. 467)
Tip A
PASUL 2 Rotiţi soclul becului în sens
antiorar.

PASUL 3 Scoateţi becul.

Întreţinerea şi îngrijirea

469

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

Tip B
s

PASUL 2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

PASUL 3 Scoateţi becul.

ITO43P144

PASUL 4 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.


Introduceţi clema de fixare.

470

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Lămpi semnalizare direcţie spate şi lămpi marşarier/ceaţă


PASUL 1 Deschideţi hayonul şi scoateţi
capacul.

PASUL 2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.
Lampă de semnalizare
schimbare direcţie spate
Lampa marşarier/de ceaţă

PASUL 3 Scoateţi becul.

Întreţinerea şi îngrijirea
Lampă de semnalizare
schimbare direcţie spate
Lampa marşarier/de ceaţă

ITO43P147

PASUL 4 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

471

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Lămpi plăcuţă de înmatriculare


PASUL 1 Deschideţi hayonul şi scoateţi
capacul.
Pentru a preveni riscul de
deteriorare, înveliţi vârful
şurubelniţei cu o lavetă.

PASUL 2 Rotiţi soclul becului în sens


antiorar.

ITO43P149

PASUL 3 Scoateţi becul.

ITO43P150

PASUL 4 La montare, executaţi paşii de mai sus în ordine inversă.

472

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Înlocuirea becurilor
Dacă oricare din becurile menţionate mai jos s-a ars, adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
● Faruri fază lungă (faruri cu leduri)
● Lămpi de poziţie faţă (cu faruri cu leduri)
● Lămpi de stop
● Lămpi de poziţie spate
● Al treilea stop de frână
● Lămpi de semnalizare schimbare direcţie laterale
● Luminile de zi (dacă există în dotare)

■ Ledurile
Farurile fază scurtă (tipul cu led), lămpile de poziţie faţă (faruri cu leduri),
4
stopurile, lămpile de poziţie spate, al treilea stop de frână şi luminile de zi
constau dintr-un număr de leduri. Dacă se arde un led, vă recomandăm să
duceţi autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service

Întreţinerea şi îngrijirea
specializat pentru înlocuirea lămpii.
■ Acumularea condensului pe partea interioară a lentilelor
Pentru informaţii suplimentare despre situaţiile de mai jos, adresaţi-vă unui
dealer autorizat Toyota sau unui atelier service specializat. Acumularea
temporară de condens pe partea interioară a lentilelor farurilor nu indică o
defecţiune.
● Pe partea interioară a lentilelor se depun picături mari de apă.
● În interiorul farului s-a acumulat apă.

473

PRIUS_EE (OM47706E)
4-3. Întreţinerea efectuată de utilizator

■ Când înlocuiţi becurile


→P. 460

ATENŢIE

■ Înlocuirea becurilor
● Opriţi obligatoriu sistemul hibrid şi stingeţi luminile. Nu încercaţi să înlocuiţi
becul imediat după ce aţi stins luminile.
Becurile se încing foarte tare şi pot cauza arsuri.
● Nu atingeţi suprafaţa din sticlă a becului cu mâinile goale. Ţineţi becul de
suprafaţa din plastic sau metal.
Dacă becul este zgâriat sau scăpat, se poate sparge sau crăpa.
● Asiguraţi bine becurile şi orice componente utilizate la fixarea acestora. În
caz contrar, se poate produce supraîncălzirea instalaţiei, poate izbucni un
incendiu sau poate pătrunde apă în carcasa farului. Aceasta poate cauza
defectarea farurilor sau acumularea de condens pe lentile.
■ Pentru a preveni defecţiunile sau un incendiu
Asiguraţi-vă că becurile sunt bine instalate şi fixate.

474

PRIUS_EE (OM47706E)
Când apar probleme 5
5-1. Informaţii importante
Luminile de avarie............. 476
Dacă autoturismul trebuie
tractat.............................. 477
Dacă aveţi impresia că ceva
nu funcţionează corect ... 484

5-2. Proceduri de efectuat


în cazul unei urgenţe
Dacă se aprinde
o lampă de avertizare sau
dacă se declanşează o
avertizare sonoră............ 485
Dacă este afişat un mesaj
de avertizare................... 493
Dacă aveţi o pană de cauciuc
(autoturisme cu roată de
rezervă) .......................... 509
Dacă aveţi o pană de cauciuc
(autoturisme fără roată de
rezervă) .......................... 524
Dacă sistemul hibrid
nu porneşte..................... 547
Dacă vă pierdeţi cheile ..... 549
Dacă cheia electronică nu
funcţionează
corespunzător................. 550
Dacă acumulatorul de 12 V este
descărcat ........................ 553
Dacă motorul
se supraîncălzeşte.......... 559
Dacă autoturismul se
împotmoleşte .................. 564
Dacă autoturismul trebuie
oprit în caz de urgenţă.... 566

475

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante
Luminile de avarie

Luminile de avarie se utilizează pentru avertizarea celorlalţi şoferi


atunci când autoturismul trebuie oprit pe carosabil datorită unei
avarii etc.

Apăsaţi butonul.
Toate lămpile de semnalizare
schimbare direcţie vor clipi.
Pentru a le stinge, apăsaţi din
nou butonul.

■ Luminile de avarie
Dacă luminile de avarie sunt utilizate o perioadă mai lungă în timp ce
sistemul hibrid nu funcţionează (când indicatorul „READY” nu este aprins),
acumulatorul de 12 volţi se poate descărca.

476

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante
Dacă autoturismul trebuie tractat

Dacă trebuie să tractaţi autoturismul, vă recomandăm să apelaţi la


un dealer autorizat Toyota sau un atelier service specializat, cum ar
fi un serviciu comercial de tractare, care utilizează un camion de
tractare sau un camion cu platformă.
Indiferent de metoda de tractare, folosiţi un sistem de cabluri de
siguranţă şi respectaţi reglementările statale/regionale şi locale.

Înainte de tractare

Următoarele simptome pot indica o problemă la transmisia hibridă.


Înainte de tractare, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
oricărui atelier service specializat.
● Sistemul hibrid este pornit, dar autoturismul nu poate porni de pe
loc.
● Autoturismul scoate sunete anormale.
Dacă există o defecţiune în sistemul de control pentru poziţia P,
sistemul inteligent de acces şi pornire sau sistemul de imobilizare sau
acumulatorul de 12 V este descărcat, autoturismul nu poate fi tractat
cu roţile faţă pe sol, deoarece acestea pot fi blocate. În acest caz, 5
transportaţi autoturismul având ambele roţi faţă sau toate roţile
ridicate.
Când apar probleme

477

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

Tractarea de urgenţă

Dacă nu este disponibil un


camion de tractare în cazul unei
urgenţe, autoturismul va putea fi
tractat temporar folosind un
cablu/lanţ prins de cârligul de
tractare de urgenţă. Acest tip de
tractare trebuie încercat doar pe
drumuri cu suprafeţe ferme, pe
distanţe scurte şi la viteze sub
30 km/h (18 mph).
Şoferul trebuie să stea în
autoturism pentru a-l manevra şi
a acţiona frânele. Roţile, punţile,
cutia de viteze, direcţia şi frânele
trebuie să fie în perfectă stare.

478

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

Instalarea inelelor de tractare

PASUL 1 Demontaţi capacul spaţiului


pentru inelul de tractare folosind
o şurubelniţă cu vârf plat.
Pentru a preveni riscul de
deteriorare, înveliţi vârful
şurubelniţei cu o lavetă.

PASUL 2 Introduceţi inelul de tractare în


orificiu şi strângeţi-l parţial cu
mâna.

PASUL 3 Apoi strângeţi-l bine cu cheia de


roţi. 5
Când apar probleme

479

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

Tractarea cu un camion de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri

Nu folosiţi un camion de tractare


echipat cu cârlige şi lanţuri,
pentru a preveni deteriorarea
caroseriei.

ITO51P103

Tractarea cu un camion de tractare, cu roţile ridicate de la sol

Din faţă
Eliberaţi frâna de parcare.

ITO51P104

Din spate
Folosiţi un cărucior de tractare
pentru roţile faţă.

ITO51P105

480

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

Folosirea unui camion de tractare cu platformă

Dacă utilizaţi lanţuri sau cabluri


pentru a ancora autoturismul,
unghiurile marcate cu negru
trebuie să fie de 45°.
Nu strângeţi prea tare cablurile
de ancorare, deoarece
autoturismul se poate avaria.
ITO51P106

■ Înainte de tractarea de urgenţă


PASUL 1 Aduceţi butonul „POWER” în modul activat.
Nu aduceţi butonul „POWER” în modul ACCESORII.
PASUL 2 Mutaţi schimbătorul de viteze în N.
PASUL 3 Eliberaţi frâna de parcare.

■ Amplasarea cârligului de tractare de urgenţă


→P. 509, 524

5
Când apar probleme

481

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

ATENŢIE

■ Recomandări în timpul tractării


● Fiţi extrem de prudenţi la tractarea autoturismului.
Evitaţi pornirile bruşte sau manevrele imprudente care vor forţa excesiv
cârligele şi cablul sau lanţul de tractare. În cursul remorcării, fiţi
întotdeauna foarte atenţi la zona înconjurătoare şi la celelalte autovehicule
din trafic.
● Nu dezactivaţi butonul „POWER”.
Acest lucru poate duce la accidente, deoarece mecanismul de blocare la
parcare va bloca roţile faţă.
● Dacă sistemul hibrid este oprit, servofrâna şi servodirecţia nu vor
funcţiona, făcând mai dificilă frânarea şi controlul volanului.
■ Instalarea inelelor de tractare pe autoturism
Verificaţi dacă au fost instalate corect inelele de tractare.
În caz contrar, acestea se pot slăbi în timpul tractării. Astfel se poate ajunge
la accidente urmate de răniri grave sau chiar mortale.

482

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante

NOTĂ

■ Pentru a preveni avarierea autoturismului


Când ridicaţi autoturismul, asiguraţi o gardă la sol corespunzătoare pentru
tractare la celălalt capăt al autoturismului ridicat. Fără o gardă la sol
corespunzătoare, autoturismul ar putea fi avariat în timpul tractării.
■ Pentru a preveni defectarea sistemului hibrid de transmisie automată,
la tractare folosiţi un camion cu rampă
Nu tractaţi autoturismul din faţă, cu roţile din spate pe sol.
■ Pentru a preveni defectarea autoturismului în cazul folosirii unui
camion de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri
Nu folosiţi un camion de tractare echipat cu cârlige şi lanţuri, nici la tractarea
cu faţa, nici cu spatele.
■ Pentru a preveni avarierea gravă a sistemului de transmisie automată
la tractarea de urgenţă
Nu tractaţi niciodată autoturismul cu spatele la sensul de mers şi cu toate
roţile pe sol. Aceasta poate duce la avarierea gravă a sistemului de
transmisie hibridă.

5
Când apar probleme

483

PRIUS_EE (OM47706E)
5-1. Informaţii importante
Dacă aveţi impresia că ceva nu funcţionează corect

Dacă observaţi unul dintre următoarele simptome, este posibil ca


autoturismul să necesite reglaje sau reparaţii. Adresaţi-vă cât mai
repede posibil unui dealer sau service autorizat Toyota, ori unui alt
atelier de service specializat.

■ Simptome vizibile
● Scurgeri de lichid sub autoturism
(Picăturile de apă de la sistemul de aer condiţionat, dacă
acesta a funcţionat, sunt un fenomen normal.)
● Roţi dezumflate sau anvelope uzate
● Lampa de avertizare temperatură ridicată lichid de răcire
motor clipeşte sau se aprinde
■ Simptome ce pot fi auzite
● Schimbări în sunetul tobei de eşapament
● Şuierat strident la abordarea unui viraj strâns
● Zgomote ciudate la sistemul de suspensie
● Zgomot anormal sau alte zgomote la sistemul hibrid
■ Simptome în cursul funcţionării
● Motorul nu porneşte, funcţionează neregulat sau cu rateuri
● Scădere apreciabilă a puterii motorului
● Autoturismul are tendinţa de a trage puternic într-o parte, la
frânare
● Autoturismul are tendinţa de a trage puternic într-o parte când
rulaţi în linie dreaptă
● Pierderea eficacităţii frânelor, pedala de frână moale sau
aproape atinge podeaua

484

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă se aprinde o lampă de avertizare sau se declanşează o avertizare sonoră

Dacă o lampă de avertizare se aprinde sau clipeşte, efectuaţi cu calm


următoarele acţiuni. Dacă o lampă se aprinde sau clipeşte, dar apoi
se stinge, aceasta nu indică neapărat o defecţiune în sistem. Totuşi,
dacă fenomenul persistă, duceţi imediat autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un service specializat pentru a fi verificat.

Opriţi imediat autoturismul. Continuarea deplasării poate fi


periculoasă.

Următoarea avertizare indică o posibilă problemă la sistemul de


frânare. Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur şi adresaţi-vă
unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

Lampă de
Lampă de avertizare/Detalii
avertizare
Lampa de avertizare sistem de frânare şi avertizarea
sonoră (indicator roşu)*
• Nivel scăzut lichid de frână
• Defecţiune la sistemul de frânare
Această lampă se aprinde şi dacă nu aţi eliberat frâna
5
de parcare. Dacă lampa se stinge după ce aţi eliberat
complet frâna de parcare, înseamnă că sistemul
funcţionează corespunzător.
Când apar probleme

*: Avertizare sonoră frână de parcare cuplată:


O avertizare sonoră se va declanşa dacă autoturismul este condus cu o viteză
de circa 5km/h (3 mph) sau peste.

485

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Opriţi imediat autoturismul.

Următoarele lămpi de avertizare indică posibilitatea unei defectări a


autoturismului care poate duce la un accident. Opriţi imediat
autoturismul într-un loc sigur şi adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau oricărui atelier service specializat.

Lampă de
Lampă de avertizare/Detalii
avertizare
Lampa de avertizare sistem de încărcare a
acumulatorului
Indică o defecţiune la sistemul de încărcare a
acumulatorului
Lampa de avertizare temperatură ridicată lichid de
răcire
Indică o temperatură prea ridicată a lichidului de răcire
Trece de la lumină intermitentă la continuă când
temperatura lichidului de răcire motor creşte.

486

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Duceţi imediat autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un


atelier service specializat, pentru verificare.

Dacă nu investigaţi cauza următoarelor tipuri de avertismente, este


posibil ca sistemul să nu mai funcţioneze normal, putându-se
produce un accident. Duceţi imediat autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru
verificare.

Lampă de
Lampă de avertizare/Detalii
avertizare
Lampa indicatoare defecţiune
Indică o defecţiune la:
• Sistemul hibrid;
• Sistemul de control electronic al motorului; sau
• Sistemul de control electronic al acceleraţiei
Lampa de avertizare sistem SRS
Indică o defecţiune la:
• Sistemul de airbaguri SRS; sau
• Sistemul de pretensionare a centurilor de siguranţă
Lampa de avertizare ABS
Indică o defecţiune la: 5
• Sistemul ABS; sau
• Sistemul de asistenţă la frânare
Când apar probleme

Lampa de avertizare sistem servodirecţie electrică


Indică o defecţiune la sistemul EPS

487

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Lampă de
Lampă de avertizare/Detalii
avertizare
Lampă de avertizare sistem de siguranţă pre-
coliziune
Indică o defecţiune la sistemul de siguranţă pre-
coliziune
Lampa de avertizare va funcţiona după cum urmează,
chiar dacă sistemul nu este defect:
(Clipeşte)
• Lampa clipeşte rapid când sistemul funcţionează. (→P.
(Dacă există în
319)
dotare)
• Lampa se aprinde dacă sistemul de frânare pre-
coliziune este dezactivat. (→P. 320)
• Lampa se aprinde când sistemul nu poate fi utilizat
temporar. (→P. 497)
Lampa avertizare drum alunecos
Indică o defecţiune la:
• VSC;
• TRC; sau
(Se aprinde) • Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă
Clipeşte când sistemele de mai sus şi/sau ABS
funcţionează. (→P. 312)
Lampa de avertizare sistem de frânare (indicator
galben)
Indică o defecţiune la:
• Sistemul de frânare regenerativ; sau
• Sistemul de frânare controlat electronic

488

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Lampă de
Lampă de avertizare/Detalii
avertizare
Lampa de avertizare sistem reglare automată a
nivelului fasciculului de lumină
(Dacă există în Indică o defecţiune a sistemului de reglare automată a
dotare) nivelului fasciculului de lumină

Indicatorul sistemului de control al vitezei de


croazieră
(Clipeşte)
Indică o defecţiune la sistemul de control al vitezei de
(Dacă există în
croazieră/controlul radar dinamic al vitezei de croazieră
dotare)

Indicatorul control radar dinamic al vitezei de


croazieră
(Clipeşte)
Indică o defecţiune la sistemul de control radar dinamic
(Dacă există în
al vitezei de croazieră
dotare)

5
Când apar probleme

489

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Respectaţi procedurile de corectare.

După ce aţi parcurs paşii specificaţi pentru corectarea problemei


suspectate, verificaţi dacă lampa de avertizare s-a stins.

Procedură de
Lampă de avertizare Lampă de avertizare/Detalii
corectare
Lampa de avertizare
portieră deschisă Asiguraţi-vă că
(avertizare sonoră)*1 toate portierele
Indică faptul că o portieră sunt închise.
nu este bine închisă
Lampa de avertizare
nivel scăzut de
combustibil
Alimentaţi cu
Arată că în rezervor se
combustibil.
mai află circa 6,0 l (1,6
gal., 1,3 Imp.gal.) de
combustibil sau mai puţin
Lampă de avertizare
(avertizare sonoră)
centură de siguranţă
Fixaţi-vă centura
şofer*2
de siguranţă.
Avertizează şoferul să-şi
fixeze centura de
siguranţă.
Lampă de avertizare
centură de siguranţă
pasager din faţă
Fixaţi-vă centura
(avertizare sonoră)*2
(Pe tabloul de bord) de siguranţă.
Avertizează pasagerul
din faţă să-şi fixeze
centura de siguranţă.

490

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Procedură de
Lampă de avertizare Lampă de avertizare/Detalii
corectare
Lampa de avertizare
generală
Se aprinde o lampă de
avertizare care clipeşte
→P. 493
pentru a vă atenţiona că
sistemul principal de
avertizare a detectat o
defecţiune.

*1: Avertizare sonoră portieră deschisă:


Se aude avertizarea sonoră pentru portieră deschisă care indică închiderea
incorectă a uneia sau mai multor portiere (când autoturismul a atins viteza
de 5 km/h [3 mph]).
*2: Avertizare sonoră centură de siguranţă:
Avertizările sonore pentru centurile de siguranţă ale şoferului şi pasagerului
din faţă se declanşează pentru a-i atenţiona că nu şi-au fixat centurile de
siguranţă. Avertizarea sonoră se va auzi intermitent timp de 30 de secunde
după ce autoturismul a atins viteza de 20 km/h (12 mph). Apoi, dacă centura
de siguranţă rămâne nefixată, avertizarea sonoră se va auzi circa 90 de
secunde în diferite tonalităţi.
5
Când apar probleme

491

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Lampa de avertizare sistem servodirecţie electrică


Dacă acumulatorul de 12 volţi este descărcat sau dacă tensiunea scade
temporar, este posibil să se aprindă lampa de avertizare pentru
servodirecţia electrică.
■ Dacă lampa indicatoare defecţiune se aprinde în timpul deplasării
Lampa indicatoare defecţiune se va aprinde la golirea completă a
rezervorului de combustibil. Dacă rezervorul de combustibil s-a golit,
realimentaţi imediat. Lampa indicatoare defecţiune se va stinge după
parcurgerea unei anumite distanţe.
■ Personalizarea
Avertizarea sonoră pentru centura de siguranţă, asociată cu viteza
autoturismului poate fi dezactivată.
(Funcţii ce pot fi personalizate →P. 583) Totuşi, Toyota recomandă ca
avertizarea sonoră pentru centura de siguranţă să rămână funcţională,
pentru a atenţiona şoferul şi pasagerul faţă că nu şi-au fixat centurile de
siguranţă.

ATENŢIE

■ Dacă lămpile de avertizare ABS şi pentru sistemul de frânare rămân


aprinse simultan
Opriţi imediat autoturismul într-un loc sigur şi adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat. Autoturismul va
deveni extrem de instabil în cursul frânării, iar sistemul ABS se poate
defecta, ceea ce poate conduce la un accident soldat cu răniri grave sau
mortale.
■ Când lampa de avertizare sistem servodirecţie asistată electric se
aprinde
Este posibil ca volanul să fie foarte greu de manevrat.
Dacă volanul este mai greu de manevrat decât în mod obişnuit, ţineţi-l ferm
şi acţionaţi-l cu mai multă forţă decât de obicei.

492

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă este afişat un mesaj de avertizare

Dacă pe afişajul multi-informaţional apare un mesaj de avertizare,


păstraţi-vă calmul şi efectuaţi următoarele acţiuni:

Lampa de avertizare
generală
Afişajul multi-informaţional
Lampa de avertizare generală
se aprinde sau clipeşte şi
pentru a atenţiona că pe
afişajul multi-informaţional
apare un mesaj.

Dacă după efectuarea acţiunilor următoare una dintre lămpile de


avertizare se aprinde din nou, adresaţi-vă unui dealer autorizat
Toyota sau oricărui atelier service specializat.

5
Când apar probleme

493

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Opriţi imediat autoturismul.

Se aude avertizarea sonoră şi apare un mesaj pe afişajul multi-


informaţional. Următoarele lămpi de avertizare indică posibilitatea
unei avarii a autoturismului care poate conduce la un accident. Opriţi
imediat autoturismul într-un loc sigur şi adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.

Mesaj de avertizare Detalii

Indică o presiune anormală a uleiului de motor.


Lampa de avertizare se poate aprinde dacă
presiunea uleiului de motor este prea mică.

Indică o defecţiune la sistemul hibrid.

494

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Apelaţi imediat la un atelier service pentru verificarea


autoturismului.

Dacă nu investigaţi cauza următoarelor tipuri de avertismente, este


posibil ca sistemul să nu mai funcţioneze normal, putându-se
produce un accident. Duceţi imediat autoturismul la un dealer
autorizat Toyota sau la un atelier service specializat, pentru
verificare.

Mesaj de avertizare Detalii

Indică o defecţiune la sistemul de faruri cu led.

(Dacă există în
dotare)
Indică o defecţiune la sistemul de control al poziţiei P.
În această situaţie, există posibilitatea ca
mecanismul de blocare pentru parcare să nu
funcţioneze.
5
Parcaţi autoturismul pe o suprafaţa plană şi acţionaţi
ferm frâna de parcare. De asemenea, este posibil să
nu se poată dezactiva butonul „POWER”. Dacă
Când apar probleme

acest lucru se întâmplă, aplicarea frânei de parcare


va face posibilă dezactivarea butonului.

495

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Mesaj de avertizare Detalii

Indică o defecţiune la sistemul de siguranţă pre-


(Clipeşte) coliziune.
Se va auzi şi o avertizare sonoră.

(Dacă există în
dotare)

Indică o defecţiune la sistemul de control radar al


vitezei de croazieră.
(Clipeşte) Se va auzi şi o avertizare sonoră.
Apăsaţi o singură dată butonul „ON-OFF” pentru a
dezactiva sistemul, apoi apăsaţi din nou butonul
pentru a reactiva sistemul.
(Dacă există în
dotare)

496

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Respectaţi procedurile de corectare.

După ce parcurgeţi paşii specificaţi pentru corectarea posibilei


probleme, verificaţi dacă mesajul de avertizare a dispărut.

Procedură de
Mesaj de avertizare Detalii
corectare
Avertizează pasagerii din
spate să-şi fixeze centurile de
siguranţă.
Dacă un pasager din spate îşi
Fixaţi-vă centura
fixează centura de siguranţă
de siguranţă.
şi apoi o desface, pe display
(Dacă există în
apare un mesaj de avertizare
dotare)
şi se aude o* avertizare
sonoră.
• Verificaţi grila
• Arată că sistemul de siguranţă radiatorului şi
pre-coliziune nu funcţionează senzorul şi curăţaţi-
curent deoarece grila sau le dacă este
senzorul este murdar/ă. nevoie.
• Acest mesaj apare şi când • În cazul
sistemul de siguranţă pre- supraîncălzirii, 5
(Dacă există în coliziune nu funcţionează sistemul devine
dotare) datorită supraîncălzirii. funcţional după ce
se răceşte.
Când apar probleme

497

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Procedură de
Mesaj de avertizare Detalii
corectare

Arată că senzorul sistemului


(Clipeşte) de control radar al vitezei de
Curăţaţi senzorul.
croazieră este murdar sau
acoperit de gheaţă.

(Dacă există în
dotare)

Dacă ştergătoarele
Arată că sistemul de control funcţionează,
(Clipeşte) radar al vitezei de croazieră nu opriţi-le sau setaţi-
poate aprecia distanţa între le la modul
vehicule. intermitent sau de
ritm lent.
(Dacă există în
dotare)

498

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Procedură de
Mesaj de avertizare Detalii
corectare
Indică existenţa unui risc de
coliziune ridicat, sau că funcţia
de frânare pre-coliziune este
activă.
Se va declanşa o avertizare
Încetiniţi, prin
(Clipeşte sonoră.
aplicarea frânelor.
rapid) În acelaşi timp, simbolul

(Dacă există în va apărea pe


dotare) displayul de pe parbriz
(imaginea clipeşte).

Indică un risc ridicat de Încetiniţi, prin


coliziune. aplicarea frânelor.
(Dacă există în
dotare)
Indică faptul că autoturismul
dumneavoastră se apropie de
autovehiculul din faţă (în
modul radar de control viteză 5
de croazieră).
Se va declanşa o avertizare Încetiniţi, prin
Când apar probleme

sonoră. aplicarea frânelor.


(Dacă există în În acelaşi timp, simbolul
dotare, clipeşte)
va apărea pe
displayul de pe parbriz
(imaginea clipeşte).

499

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Procedură de
Mesaj de avertizare Detalii
corectare
Sistemul hibrid s-a
supraîncălzit.
Se va auzi şi o avertizare
sonoră.
Opriţi şi verificaţi.
Când conduceţi în condiţii de
(→P. 559)
rulare dificile, este posibil să
apară acest mesaj. (De
exemplu, când conduceţi pe
un drum lung în rampă.)
La oprirea
autoturismului
pentru o perioadă
mai îndelungată,
Acumulatorul hibrid
treceţi schimbătorul
(acumulatorul de tracţiune)
de viteze în poziţia
este descărcat.
P. Acumulatorul
Se va auzi şi o avertizare
(Clipeşte) hibrid (acumulator
sonoră.
de tracţiune) nu
poate fi încărcat
când schimbătorul
se află în poziţia N.
Puterea acumulatorului hibrid
(acumulator de tracţiune) a
scăzut, deoarece a trecut o
Reporniţi sistemul
perioadă lungă de când
hibrid când porniţi
schimbătorul de viteze a fost
autoturismul.
(Clipeşte) adus în poziţia N.
Se va auzi şi o avertizare
sonoră.

Aduceţi maneta
Schimbătorul de viteze este în
schimbătorului de
altă poziţie decât P când
viteze în poziţia P
încercaţi să porniţi sistemul
şi dezactivaţi
(Clipeşte) hibrid.
butonul „POWER”.

500

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Procedură de
Mesaj de avertizare Detalii
corectare

Portiera şoferului este


Aduceţi
deschisă când schimbătorul de
schimbătorul de
viteze este în altă poziţie decât
viteze în P.
(Clipeşte) P şi sistemul hibrid este pornit.

Indică faptul că pedala de Eliberaţi pedala de


acceleraţie este apăsată când acceleraţie şi
poziţia schimbătorului este N. treceţi schimbătorul
Se va auzi şi o avertizare de viteze în poziţia
(Clipeşte) sonoră. D sau R.

Modul de conducere EV nu
poate fi cuplat.
Se va declanşa o avertizare
Utilizaţi modul de
sonoră.
conducere EV
Motivul pentru care modul de
când devine
conducere EV nu poate fi
disponibil.
utilizat va apărea pe rândul al
doilea (în anumite situaţii,
5
este posibil să nu se afişeze.)
Modul de conducere EV a fost
Când apar probleme

anulat automat.
Se va declanşa o avertizare
sonoră. Conduceţi normal
Motivul pentru care modul de pentru un timp
(Clipeşte conducere EV nu poate fi scurt.
de 3 ori) utilizat va apărea pe rândul al
doilea (în anumite situaţii,
este posibil să nu se afişeze.)

501

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

*: Avertizare sonoră centură de siguranţă pasager spate:


Avertizarea sonoră pentru centurile de siguranţă din spate se declanşează
pentru a avertiza pasagerii din spate că nu şi-au fixat centurile. Avertizarea
sonoră se va auzi timp de 30 de secunde după ce autoturismul atinge viteza
de 20 km/h (12 mph). Apoi, dacă centura de siguranţă rămâne nefixată,
avertizarea sonoră se va auzi circa 90 de secunde în diferite tonalităţi.

■ Mesajul de avertizare apropiere de autovehiculul din faţă


În următoarele situaţii, există posibilitatea ca mesajul de avertizare la
apropierea de un alt autovehicul să nu apară chiar dacă se micşorează
distanţa dintre autovehicule.
● Când autoturismul pe care îl conduceţi şi autovehiculul din faţa sa se
deplasează cu aceeaşi viteză sau autovehiculul din faţă se deplasează
mai rapid decât autoturismul dumneavoastră.
● Când autovehiculul din faţă rulează cu viteză foarte mică.
● Imediat după setarea vitezei în sistemul de control al vitezei de
croazieră.
● În momentul apăsării pedalei de acceleraţie.

502

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Solicitaţi imediat remedierea defecţiunii.

După ce parcurgeţi paşii specificaţi pentru corectarea posibilei


probleme, verificaţi dacă mesajul de avertizare a dispărut şi lampa
s-a stins.

Averti- Averti-
zare zare Procedură
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii de
interi- exteri- corectare
oară oară

Cheia
Confirmaţi
electronică nu
localizarea
este detectată
O dată  (Se aprinde după 15 cheii
când încercaţi
secunde.) electroni-
să porniţi
ce.
(Clipeşte) sistemul hibrid.

O portieră
deschisă, alta
decât cea a
şoferului, este 5
închisă în timp
Confirmaţi
ce cheia
localizarea
Când apar probleme

De 3 electronică este
O dată cheii
ori în afara razei de
electroni-
acţiune iar
(Clipeşte) ce.
butonul
„POWER” este
în modul
ACCESORII
sau activat.

503

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Averti- Averti-
zare zare Procedură
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii de
interi- exteri- corectare
oară oară
O portieră
deschisă, alta
decât cea a
şoferului, este
Treceţi
închisă în timp
butonul
ce cheia
„POWER”
electronică este
în poziţia
în afara razei de
dezactivat
De 3 acţiune iar
O dată sau
ori butonul
confirmaţi
„POWER” este
(Clipeşte) localizarea
în modul
cheii
ACCESORII
electroni-
sau activat, cu
ce.
maneta
schimbătorului
de viteze în
poziţia P.
Portiera
şoferului a fost
deschisă când
maneta
schimbătorului Aduceţi
Func-
de viteze era în schimbă-
ţionare
 altă poziţie torul de
conti-
decât P, fără viteze în
nuă
(Clipeşte) trecerea P.
butonului
„POWER” în
modul
dezactivat.

504

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Averti- Averti-
zare zare Procedură
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii de
interi- exteri- corectare
oară oară

Cheia
electronică a
Aduceţi
fost scoasă din
butonul
autoturism şi
Func- „POWER”
portierele au
ţionare în modul
O dată fost blocate fără
conti- dezactivat
a aduce mai
nuă şi blocaţi
întâi butonul
din nou
(Afişat alternativ) „POWER” în
portierele.
modul
(Clipeşte)
dezactivat.

5
Când apar probleme

505

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Averti- Averti-
zare zare Procedură
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii de
interi- exteri- corectare
oară oară
Aţi încercat să
blocaţi
portierele cu
ajutorul
sistemului
inteligent de
acces şi
pornire, în timp
ce cheia
electronică se
afla în
autoturism. Scoateţi
cheia
Func- Cu cheia în electroni-
ţionare interiorul că din
O dată autoturismului,
conti- autoturism
nuă o portieră din şi blocaţi
(Clipeşte) faţă a fost din nou
deschisă, portierele.
maneta de
blocare a fost
trasă în direcţia
blocare, portiera
a fost închisă
prin tragere de
mânerul
portierei, şi s-a
încercat
blocarea
portierei.

506

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Averti- Averti-
zare zare Procedură
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii de
interi- exteri- corectare
oară oară
O portieră des-
chisă, alta decât
cea a şoferului,
este închisă în • Aduceţi
timp ce cheia schimbă-
electronică este torul de
Func- Func- în afara razei de viteze în
ţionare ţionare acţiune iar buto- P.
conti- conti- nul „POWER” • Confirmaţi
nuă nuă este în modul localizarea
ACCESORII cheii
(Afişat alternativ)
sau activat, cu electroni-
(Clipeşte) maneta schim- ce.
bătorului de vi-
teze în altă
poziţie decât P.

5
Bateria cheii Înlocuiţi
O dată  (Se aprinde după 15 electronice este bateria.
Când apar probleme

secunde.) descărcată. (→P. 445)

O portieră
deschisă a fost
închisă, iar Apăsaţi
butonul butonul
„POWER” a fost „POWER”
O dată 
adus de două în timp ce
ori în modul aplicaţi
(Clipeşte) ACCESORII din frânele.
modul
dezactivat.
507

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Averti- Averti-
zare zare
Procedură de
sonoră sonoră Mesaj de avertizare Detalii
corectare
interi- exteri-
oară oară
Cheia
electroni-
că nu
O dată  funcţio- →P. 550
nează
(Clipeşte) cores-
punzător.
La viitoarea
Alimenta- pornire a
rea a fost sistemului hibrid,
oprită din creşteţi uşor
cauza turaţia motorului
  funcţiei şi menţineţi-o
de constantă
decupla- aproximativ 5
re auto- minute, pentru a
mată. reîncărca
acumulatorul.

NOTĂ

■ În timp ce este afişat avertismentul pentru nivelul uleiului de motor


Dacă veţi continua să conduceţi autoturismul când nivelul uleiului de motor
este scăzut, motorul se va defecta.

508

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă aveţi o pană de cauciuc (autoturisme cu roată de rezervă)

Scoateţi roata cu pană şi înlocuiţi-o cu roata de rezervă.

■ Înainte de a ridica autoturismul pe cric


● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă fermă şi netedă.
● Acţionaţi frâna de parcare.
● Aduceţi schimbătorul de viteze în P.
● Opriţi sistemul hibrid.
● Aprindeţi luminile de avarie.
■ Amplasarea roţii de rezervă, a cricului şi a sculelor

Panou central
din podeaua
portbagajului
Compartiment
Cheie pentru roţi central auxiliar
de depozitare

Cric
Manivelă cric
Cârlig de
tractare
5
Roată de
rezervă
Când apar probleme

509

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Scoaterea cricului

PASUL 1 Rotiţi butonul în poziţia


„UNLOCK” (deblocare) pentru a
debloca piedica şi scoateţi
panoul central din podeaua
portbagajului.
Rabataţi panoul central din
podeaua portbagajului spre
partea frontală a autoturismului şi
scoateţi-l din autoturism.

PASUL 2 Scoateţi compartimentul central


auxiliar de depozitare.

PASUL 3 Scoateţi cricul.


Desfaceţi chinga de fixare.
După depozitarea cricului, acesta
trebuie asigurat bine cu chinga de
fixare.

ITI52P200a

510

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Scoaterea roţii de rezervă

Scoateţi şurubul central care


fixează roata de rezervă.

ATENŢIE

■ Priză service
Aveţi grijă să nu loviţi priza de service când scoateţi sau puneţi la loc trusa
de scule sau roata de rezervă. (→P. 43)

5
Când apar probleme

511

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Înlocuirea unei roţi cu pană

PASUL 1 Blocaţi roţile cu cale de blocare.

Pană de cauciuc Poziţii de instalare cale de blocare


Partea stângă În spatele roţii din dreapta spate
Faţă
Partea dreaptă În spatele roţii din stânga spate
Partea stângă În faţa roţii din dreapta faţă
Spate
Partea dreaptă În faţa roţii din stânga faţă

PASUL 2 La autoturismele cu capace de


roată, scoateţi capacul roţii cu
cheia de roţi.
Pentru a preveni riscul de
deteriorare, înveliţi cheia de roţi
cu o lavetă.

512

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 3 Slăbiţi uşor piuliţele roţii (o


singură tură).

ITO52P108

PASUL 4 Rotiţi manual porţiunea „A” a


cricului, până ce semnul de pe
cric atinge punctul de ridicare.

PASUL 5 Ridicaţi autoturismul până ce


roata ajunge la mică distanţă de
sol.
5
Când apar probleme

ITO52P112

513

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 6 Scoateţi toate piuliţele roţii şi


roata.
Când puneţi roata pe sol, aşezaţi-
o astfel încât faţa jantei să fie
orientată în sus, pentru a nu
zgâria suprafaţa jantei.

ITO52P114

Montarea roţii de rezervă

PASUL 1 Curăţaţi noroiul sau materiile


străine de pe suprafaţa de
contact a roţii.
Dacă pe suprafaţa de contact a
roţii se depun materii străine,
piuliţele se pot slăbi în timpul
deplasării, iar roata se poate
desprinde de autoturism.

PASUL 2 Montaţi roata şi strângeţi manual fiecare piuliţă, aproximativ


până în acelaşi punct.

514

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Înlocuirea unei roţi cu janta din aluminiu cu o roată de rezervă


compactă
Porţiunea conică Strângeţi piuliţele până ce
porţiunea conică intră în contact
cu locaşul din jantă.

Locaşul din corpul


roţii

Înlocuirea unei roţi cu janta din aluminiu cu o roată janta din


aluminiu
Rotiţi şaibele piuliţelor până ce
Locaş jantă intră în contact cu locaşul
dedicat din roată.

Şaibă
5
Când apar probleme

515

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 3 Coborâţi autoturismul.

ITO52P119

PASUL 4 Strângeţi fiecare piuliţă de două


sau de trei ori, în ordinea
indicată în figură.
Cuplu de strângere:
103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)

ITO52P120

PASUL 5 Autoturisme cu capace de roată,


reinstalaţi capacul de roată.*
Aliniaţi decupajul din capacul roţii
cu corpul ventilului, conform
ilustraţiei.
*: Capacul de roată nu poate fi
instalat pe roata de rezervă
compactă.
PASUL 6 Depozitaţi roata dezumflată, cricul şi toate sculele.

516

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Roata de rezervă compactă


● Roata de rezervă compactă este identificată prin eticheta „TEMPORARY
USE ONLY” (doar pentru utilizare temporară) de pe flancul anvelopei.
Folosiţi roata compactă de rezervă numai în cazuri de urgenţă.
● Verificaţi presiunea în roata de rezervă compactă. (→P. 578)
■ Dacă aveţi pană pe un drum acoperit cu zăpadă sau gheaţă
Montaţi roata de rezervă compactă în locul unei roţi din spate a
autoturismului. Efectuaţi următorii paşi şi montaţi lanţurile antiderapante pe
roţile din faţă:
PASUL 1 Schimbaţi o roată din spate cu roata de rezervă compactă.

PASUL 2 Înlocuiţi roata cu pană din faţă cu cea demontată din partea din
spate a autoturismului.
PASUL 3 Instalaţi lanţurile antiderapante pe roţile din faţă.

■ Ghidajele punctelor de ridicare pe cric

Ghidajele punctelor de ridicare pe cric


sunt amplasate sub bordura inferioară a
pragului. Indică punctele de montare a
cricului.

5
Când apar probleme

517

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Certificarea pentru cric

518

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Când utilizaţi roata de rezervă compactă


● Ţineţi cont că roata de rezervă livrată este concepută special pentru
autoturismul dumneavoastră. Nu utilizaţi roata de rezervă pe un alt
autoturism.
● Nu utilizaţi mai mult de o roată de rezervă simultan.
● Înlocuiţi roata compactă de rezervă cu una standard cât mai repede
posibil.
● Evitaţi accelerarea, decelerarea şi frânarea bruscă, precum şi virajele
strânse.
■ Când depozitaţi roata de rezervă compactă
Atenţie să nu vă prindeţi degetele sau alte părţi ale corpului între roata
compactă şi caroserie.

5
Când apar probleme

519

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Când montaţi o roată de rezervă compactă


Este posibil ca viteza autoturismului să nu fie corect detectată, iar
următoarele sisteme să nu funcţioneze corect:
● ABS şi asistenţa la frânare
● VSC
● TRC
● Sistemul de control al vitezei de croazieră (dacă există în dotare)
● Controlul radar dinamic al vitezei de croazieră (dacă există în dotare)
● Sistem de siguranţă pre-coliziune (dacă există în dotare)
● EPS
● Sistemul de monitorizare a zonei din spate (dacă există în dotare)
● Sistem inteligent de asistenţă la parcare (dacă există în dotare)
● Sistemul de navigaţie (dacă există în dotare)
■ Limita de viteză când utilizaţi roata de rezervă compactă
Nu depăşiţi viteza de 80 km/h (50 mph) când pe autoturism este instalată o
roată de rezervă compactă.
Roata compactă de rezervă nu este concepută pentru conducere cu viteză
mare. Dacă nu respectaţi această măsură de precauţie, există riscul unui
accident, cauzând rănirea gravă sau mortală.

520

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Utilizarea cricului
Utilizarea incorectă a cricului poate duce la răni grave sau mortale din cauza
căderii bruşte a autoturismului de pe cric.
Respectaţi următoarele precauţii:
● Utilizaţi cricul doar pentru a înlocui roţile sau pentru a instala sau scoate
lanţurile antiderapante.
● Pentru a înlocui o roată dezumflată, utilizaţi doar cricul furnizat împreună
cu autoturismul.
Nu utilizaţi cricul la alte autovehicule şi nu utilizaţi alte tipuri de cric pentru
înlocuirea roţilor acestui autoturism.
● Verificaţi întotdeauna dacă cricul este bine fixat în punctul de ridicare.
● Nu intraţi cu nicio parte a corpului sub autoturism când acesta este ridicat
pe cric.
● Nu porniţi şi nu turaţi sistemul hibrid cât timp autoturismul se află ridicat pe
cric.
● Nu ridicaţi autoturismul cu o persoană la bord.
● Când ridicaţi autoturismul, nu aşezaţi niciun fel de obiecte pe sau sub cric.
● Nu ridicaţi autoturismul la o înălţime mai mare decât cea recomandată
pentru înlocuirea roţii.
5
● Utilizaţi un cric cu un suport de susţinere dacă trebuie să intraţi sub
autoturism.
Când apar probleme

Aveţi deosebită grijă când coborâţi autoturismul, asigurându-vă că nu


lucrează nimeni la autoturism sau în apropierea acestuia, pentru a nu fi rănit.

521

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Înlocuirea unei roţi cu pană


● Nu atingeţi janta sau zona din jurul frânelor imediat după ce aţi condus
autoturismul.
După parcurgerea unei anumite distanţe, jantele şi zona din jurul frânelor
se încing foarte tare. Atingerea acestor zone cu mâna, piciorul sau altă
parte a corpului în timpul schimbării unei roţi, etc. poate provoca arsuri.
● Nerespectarea acestor precauţii poate cauza slăbirea piuliţelor de roţi şi la
desprinderea roţii, ceea ce poate conduce la un accident soldat cu răniri
grave sau fatale.
• După schimbarea unei roţi, strângeţi piuliţele roţii la un cuplu de 103
N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf), cât mai repede posibil.
• La montarea unei roţi, utilizaţi numai piuliţele de roţi destinate special
pentru roata respectivă.
• Dacă prezoanele de roţi, filetele piuliţelor sau orificiile pentru prezoane
din roţi prezintă fisuri sau deformări, duceţi imediat autoturismul la un
dealer autorizat Toyota sau la un service specializat pentru a fi
verificat.
• La montarea piuliţelor de roţi, asiguraţi-vă că sunt montate cu
extremitatea conică spre interior. (→P. 440)
■ După utilizarea sculelor şi cricului
Înainte de a pleca la drum, asiguraţi-vă că toate sculele şi cricul sunt bine
fixate în locurile de depozitare, pentru a reduce riscul de rănire gravă sau
mortală în caz de coliziune sau frânare bruscă.

522

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

NOTĂ

■ Nu conduceţi autoturismul dacă aveţi pană de cauciuc


Nu vă continuaţi drumul dacă aveţi pană de cauciuc.
Rularea cu pană de cauciuc, chiar şi pe o distanţă scurtă, poate provoca
deteriorarea iremediabilă a anvelopei şi a jantei.
■ Aveţi grijă atunci când treceţi peste denivelări, dacă aveţi roata
compactă de rezervă montată pe autoturism
Garda la sol a autoturismului este mai joasă când conduceţi cu roata de
rezervă compactă, în comparaţie cu conducerea cu toate roţile standard.
Aveţi grijă când conduceţi pe suprafeţe de drum cu denivelări.
■ Conducerea cu lanţurile antiderapante şi roata de rezervă compactă
Nu montaţi lanţurile antiderapante pe roata compactă de rezervă.
Lanţurile antiderapante pot avaria caroseria autoturismului şi pot afecta
performanţele de conducere.

5
Când apar probleme

523

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă aveţi pană de cauciuc (autoturisme fără roată de rezervă)

Perforarea anvelopei cauzată de pătrunderea unui cui sau şurub în


suprafaţa de rulare poate fi reparată temporar folosind trusa de
depanare anvelope. (Trusa conţine un recipient cu soluţie de
etanşare. Soluţia de etanşare poate fi folosită numai pentru
repararea temporară a anvelopei, fără a scoate cuiul sau şurubul din
anvelopă.) După repararea temporară a anvelopei cu trusa de
depanare, duceţi anvelopa la orice dealer autorizat Toyota sau un
atelier service specializat, pentru remediere sau înlocuire.

■ Înainte de remedierea unei pene de cauciuc


● Opriţi autoturismul pe o suprafaţă fermă şi netedă.
● Acţionaţi frâna de parcare.
● Aduceţi schimbătorul de viteze în P.
● Opriţi sistemul hibrid.
● Aprindeţi luminile de avarie.
■ Localizarea trusei de depanare anvelope

Panou central
din podeaua
Compartiment portbagajului
central auxiliar Trusă de
de depozitare depanare
anvelope
Cârlig de
tractare
Cheie Cric *
pentru
roţi Manivelă
cric

* ş

524

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Componentele trusei de depanare anvelope


Recipient

Autocolante

Furtun

Supapă de aer

5
Când apar probleme

525

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Compresor

Manometru Buton compresor

Mufă alimentare

526

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Înainte de executarea unei depanări de urgenţă

Verificaţi gravitatea penei de cauciuc.

Anvelopa poate fi depanată cu


trusa de depanare anvelope
numai dacă pana de cauciuc a
fost cauzată de pătrunderea unui
cui/şurub în suprafaţa de rulare a
anvelopei.
• Nu scoateţi cuiul sau şurubul
din anvelopă. Scoaterea
obiectului poate mări orificiul
şi poate împiedica depanarea
anvelopei cu ajutorul trusei
pentru depanare.
• Pentru a evita scurgerea
soluţiei de etanşare, deplasaţi
autoturismul până când zona
înţepăturii, dacă este
cunoscută, este poziţionată în
5
partea superioară a anvelopei. Când apar probleme

527

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ În următoarele cazuri, anvelopa nu poate fi reparată cu ajutorul trusei


de depanare anvelope. Adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
oricărui atelier service specializat.
● Când anvelopa este deteriorată deoarece s-a rulat cu presiune mică în
anvelopă
● Când există fisuri sau avarii în orice loc de pe anvelopă, cum ar fi pe
peretele lateral, cu excepţia profilului
● Când anvelopa s-a desprins de pe jantă
● Când tăietura din suprafaţa de rulare a anvelopei este de circa 4 mm
(0,16 in.) sau mai mare
● Când janta este deteriorată
● Când două sau mai multe anvelope au pană
● Când prin profilul unei singure anvelope au trecut mai mult de 2 obiecte
ascuţite, cum ar fi cuie sau şuruburi
● Dacă soluţia de etanşare a expirat

528

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Scoaterea trusei de depanare anvelope

PASUL 1 Ridicaţi panoul central din


podeaua portbagajului.

PASUL 2 Scoateţi compartimentul central


auxiliar de depozitare.

PASUL 3 Scoateţi trusa de depanare


anvelope. 5
Când apar probleme

529

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Priză service
Aveţi grijă să nu loviţi priza de service când scoateţi sau puneţi la loc trusa
de depanare anvelope. (→P. 43)

Metode pentru depanare de urgenţă

PASUL 1 Scoateţi din punga de plastic trusa pentru depanare


anvelope.
PASUL 2 Scoateţi căpăcelul ventilului
anvelopei cu pană.

PASUL 3 Scoateţi supapa de aer de pe


furtun.
Veţi reutiliza supapa de aer. De
aceea, păstraţi-o într-un loc sigur.

530

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 4 Ataşaţi furtunul la ventil.


Înşurubaţi capătul furtunului în
sens orar cât mai mult posibil.

PASUL 5 Asiguraţi-vă că butonul


compresorului este dezactivat.

PASUL 6 Scoateţi opritorul din cauciuc de


la compresor.

5
Când apar probleme

531

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 7 Introduceţi mufa în priza electrică. (→P. 381)


Tabloul de bord

Compartiment de depozitare din consola spate

532

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 8 Conectaţi recipientul la


compresor.
Conectaţi recipientul prin
inserarea directă în compresor şi
asiguraţi-vă că proeminenţa de
pe recipient este aliniată corect
cu crestătura de pe carcasă.

PASUL 9 Ataşaţi cele 2 autocolante ca în


imagine.
Îndepărtaţi orice murdărie şi
umezeală de pe roată, înainte de
a ataşa eticheta. 5
Dacă nu puteţi lipi autocolantele,
informaţi cel mai apropiat dealer
Când apar probleme

autorizat Toyota, dealer sau


service de anvelope sau alt
atelier service specializat că aţi
remediat pana folosind soluţie de
etanşare, în momentul reparării
sau înlocuirii anvelopei.

533

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 10 Verificaţi presiunea de umflare specificată pentru anvelope.


Presiunea de umflare specificată pentru anvelope este indicată pe
stâlpul de pe partea şoferului, aşa cum se arată în imagine.
(→P. 578)
Autoturisme cu volanul pe stânga

ITO52P163

Autoturisme cu volanul pe dreapta

ITO52P164

PASUL 11 Porniţi sistemul hibrid. (→P. 206)


PASUL 12 Pentru injectarea soluţiei de
etanşare şi umflarea anvelopei,
porniţi compresorul.

534

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 13 Umflaţi anvelopa până la


atingerea presiunii specificate
pentru anvelope.
Soluţia de etanşare va fi
injectată, iar presiunea va
creşte până la 300 kPa (3,1 kgf/
cm2 sau bari, 44 psi) sau 400
kPa (4,1 kgf/cm2 sau bari, 58
psi) şi apoi va scădea treptat.
Manometrul va afişa
presiunea de umflare reală a
anvelopei la aproximativ 1
minut (15 minute la
temperatură scăzută) după
pornire.

5
Când apar probleme

535

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Injectaţi la presiunea aerului


specificată.
• Opriţi compresorul şi apoi
verificaţi presiunea în
anvelopă. Având grijă ca
anvelopa să nu fie umflată
peste limită, verificaţi şi
repetaţi procedura de umflare
până la atingerea presiunii
specificate pentru anvelope.
• Dacă presiunea de umflare a
anvelopei continuă să rămână
sub valoarea specificată după
umflare timp de 10 minute (40
minute la temperatură scăzută)
cu compresorul activat,
anvelopa este prea deteriorată
pentru a fi reparată. Opriţi
compresorul şi adresaţi-vă
unui dealer sau service
autorizat Toyota, ori unui alt
atelier service specializat.
• Dacă presiunea de umflare
depăşeşte presiunea
specificată a aerului, evacuaţi
aer pentru a regla presiunea
de umflare a anvelopei.
(→P. 541, 578)

536

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 14 Compresorul fiind oprit, deconectaţi furtunul de la ventilul


anvelopei, apoi scoateţi mufa din priză.
Este posibil ca o parte din soluţia de etanşare să se scurgă la
scoaterea furtunului.
PASUL 15 Montaţi căpăcelul ventilului la ventilul anvelopei reparate cu
ajutorul trusei.
PASUL 16 Ataşaţi supapa de aer la capătul
furtunului.
Dacă nu ataşaţi supapa de aer,
soluţia de etanşare se poate
scurge, murdărind autoturismul.

5
Când apar probleme

537

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 17 Depozitaţi temporar recipientul în portbagaj în timp ce este


conectat la compresor.
PASUL 18 Pentru repartizarea uniformă a soluţiei de etanşare în
anvelopă, porniţi imediat la drum şi rulaţi circa 5 km (3 mile) la
viteză mai mică de 80 km/h (50 mph).
PASUL 19 După ce conduceţi aproximativ 5
km (3 mile), opriţi autoturismul în
siguranţă, pe o suprafaţă stabilă
şi plată, şi scoateţi supapa de
aer de pe furtun înainte de
reconectarea trusei pentru
depanare.

538

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 20 Porniţi compresorul şi aşteptaţi


câteva secunde, apoi opriţi-l.
Verificaţi presiunea de umflare a
anvelopei.
Dacă presiunea în anvelopă
este mai mică de 130 kPa (1,3
kgf/cm2 sau bari, 19 psi):
Pana nu poate fi remediată.
Adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui
atelier service specializat.
Dacă presiunea în anvelopă
este de 130 kPa (1,3 kgf/cm2
sau bari, 19 psi) sau mai
mare, dar mai mică decât
presiunea specificată:
Continuaţi cu PASUL 21 .
Dacă presiunea de umflare a
anvelopei este cea
specificată: Continuaţi cu
PASUL 22 .
5
Când apar probleme

539

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 21 Porniţi compresorul pentru a umfla anvelopa până la


atingerea presiunii specificate. Rulaţi aproximativ 5 km (3
mile) şi apoi realizaţi PASUL 19 .
PASUL 22 Ataşaţi supapa de aer la capătul
furtunului.
Dacă nu ataşaţi supapa de aer,
soluţia de etanşare se poate
scurge, murdărind autoturismul.

PASUL 23 Depozitaţi recipientul în portbagaj în timp ce este conectat la


compresor.
PASUL 24 Conduceţi precaut pentru a evita frânarea bruscă,
accelerarea bruscă şi virajele strânse, cu viteze mai mici de
80 km/h (50 mph) până la cel mai apropiat dealer autorizat
Toyota sau atelier service specializat, pentru repararea sau
înlocuirea anvelopei.

540

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Dacă anvelopa este umflată la presiuni mai mari decât presiunea


specificată
PASUL 1 Demontaţi furtunul de la ventil.

PASUL 2 Montaţi supapa de aer la capătul


furtunului şi apăsaţi proeminenţa de pe
supapa de aer în ventilul anvelopei
pentru a evacua o cantitate de aer.

PASUL 3 Deconectaţi furtunul de la ventil, scoateţi supapa de aer de pe


furtun, apoi reconectaţi furtunul.
PASUL 4 Porniţi compresorul şi aşteptaţi câteva secunde, apoi opriţi-l.
Verificaţi dacă indicatorul presiunii aerului indică presiunea
specificată a aerului.
Dacă presiunea aerului este mai mică decât presiunea proiectată,
porniţi din nou compresorul şi repetaţi procedura de umflare până la
atingerea presiunii specificate a aerului.
■ Ventilul unei anvelope depanate
După depanarea unei anvelope cu ajutorul trusei de depanare anvelope,
5
supapa trebuie înlocuită.
■ Instrucţiuni pentru verificarea trusei de depanare anvelope
Când apar probleme

Verificaţi periodic data de expirare a soluţiei de etanşare.


Data de expirare este înscrisă pe recipient.
Nu utilizaţi soluţia de etanşare după data de expirare. Este posibil să nu
puteţi efectua repararea anvelopei cu trusa de depanare anvelope.

541

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Trusa de depanare anvelope


● Soluţia de etanşare din trusa de depanare anvelope poate fi utilizată
doar o dată pentru repararea temporară a unei singure anvelope. Dacă
soluţia de etanşare nu a fost folosită şi trebuie cumpărată alta nouă,
adresaţi-vă oricărui dealer sau service autorizat Toyota, ori unui alt
atelier service specializat.
● Soluţia de etanşare poate fi folosită când temperatura exterioară este
cuprinsă între -40°C (-40°F) şi 60°C (140°F).
● Trusa pentru depanare este proiectată exclusiv pentru anvelope de
dimensiunea şi tipul montate iniţial pe autoturismul dumneavoastră. Nu
utilizaţi trusa pentru anvelope de alte dimensiuni decât cele originale sau
în alte scopuri.
● Soluţia de etanşare are o durată de valabilitate limitată. Data de expirare
este marcată pe recipient. Soluţia de etanşare trebuie înlocuită înainte de
expirarea termenului de valabilitate. Pentru informaţii legate de înlocuirea
soluţiei, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau oricărui atelier
service specializat.
● Dacă vă stropiţi pe haine cu soluţie de etanşare, este posibil să vi le
pătaţi.
● Dacă soluţia de etanşare se lipeşte de o roată sau de suprafaţa
caroseriei autoturismului, este posibil ca pata să nu poată fi îndepărtată
dacă nu este curăţată imediat. Ştergeţi imediat soluţia de etanşare cu o
cârpă umedă.
● În timpul funcţionării trusei pentru depanare, se produce un zgomot
puternic. Aceasta nu indică existenţa unei defecţiuni.
● Nu utilizaţi la verificarea sau reglarea presiunii în anvelope.

542

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Nu conduceţi autoturismul dacă aveţi pană de cauciuc


Nu vă continuaţi drumul dacă aveţi pană de cauciuc.
Rularea cu pană de cauciuc, chiar şi pe o distanţă scurtă, poate provoca
deteriorarea iremediabilă a anvelopei şi a jantei.
Rularea cu pană de cauciuc poate produce o canelură pe circumferinţa
peretelui lateral al anvelopei. În acest caz, anvelopa poate exploda la
folosirea unei truse de depanare.
■ Recomandări în timpul conducerii
● Depozitaţi trusa de depanare în portbagaj.
Există riscul rănirii în caz de accident sau frânare bruscă.
● Trusa de depanare este destinată exclusiv autoturismului dumneavoastră.
Nu utilizaţi trusa de depanare pentru alte autoturisme, deoarece se poate
produce un accident cu răniri grave sau fatale.
● Nu utilizaţi trusa de depanare pentru anvelope de alte dimensiuni decât
cele originale sau în alte scopuri. Dacă anvelopele nu au fost depanate
complet, s-ar putea produce un accident mortal sau cu răniri grave.
■ Precauţii pentru utilizarea soluţiei de etanşare
● Înghiţirea soluţiei de etanşare este periculoasă pentru sănătate. Dacă
înghiţiţi soluţie de etanşare, consumaţi cât mai multă apă posibil şi apoi
imediat solicitaţi asistenţă medicală. 5
● Dacă soluţia de etanşare vă pătrunde în ochi sau se lipeşte de piele,
îndepărtaţi-o imediat cu apă. Dacă disconfortul persistă, solicitaţi asistenţă
Când apar probleme

medicală.

543

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Când schimbaţi roata cu pană


● Opriţi autoturismul într-o zonă sigură, pe o suprafaţă plană.
● Nu atingeţi roţile sau zona din jurul frânelor imediat după ce aţi condus
autoturismul.
După parcurgerea unei anumite distanţe, roţile şi zona din jurul frânelor se
pot încinge foarte tare. Atingerea acestor zone cu mâna, piciorul sau altă
parte a corpului poate provoca arsuri.
● Înşurubaţi bine furtunul compresorului la ventilul roţii, cu roata montată pe
autoturism. Dacă furtunul nu este corect conectat la ventil, pot să apară
scurgeri de aer, deoarece soluţia de etanşare poate fi pulverizată din
recipient.
● Dacă furtunul se desface de pe ventil în timpul umflării anvelopei, există
riscul ca furtunul să se mişte brusc datorită presiunii aerului.
● După finalizarea umflării anvelopei, este posibil ca soluţia de etanşare să
refuleze din anvelopă la deconectarea furtunului sau o parte din aer să
iasă din anvelopă.
● Respectaţi procedura pentru depanarea anvelopei. Dacă nu respectaţi
procedura, soluţia de etanşare poate să se pulverizeze în exterior.
● Staţi la distanţă de anvelopă în timpul reparării acesteia, deoarece există
riscul de explozie în timpul realizării operaţiei de depanare. Dacă observaţi
fisuri sau deformări ale anvelopei, opriţi compresorul şi întrerupeţi imediat
operaţia de depanare.

544

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

● Trusa de depanare se poate supraîncălzi dacă este folosită o perioadă


lungă de timp. Nu lăsaţi trusa de depanare să funcţioneze continuu mai
mult de 60 minute.
● Piesele trusei de depanare se pot încălzi foarte mult în timpul funcţionării.
Aveţi grijă când manipulaţi trusa de depanare, în timpul funcţionării, şi
ulterior. Nu atingeţi partea metalică ce este conectată la recipient şi
compresor. Va fi extrem de fierbinte.
● Nu ataşaţi autocolantul de avertizare pentru viteza autoturismului în altă
zonă decât cea indicată. Dacă autocolantul este ataşat într-o zonă unde
se află airbagul SRS, cum ar fi partea centrală a volanului, acesta poate
împiedica funcţionarea corectă a airbagului SRS.
■ Deplasarea autoturismului pentru repartizarea uniformă a soluţiei de
etanşare în anvelopă
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a reduce riscul
accidentelor.
În caz contrar, puteţi pierde controlul autoturismului şi puteţi cauza rănirea
gravă sau mortală a pasagerilor.
● Conduceţi autoturismul cu grijă la viteză mică. Procedaţi cu maximă
atenţie în curbe sau viraje.
● Dacă autoturismul nu se deplasează drept sau simţiţi că volanul trage,
5
opriţi autoturismul şi verificaţi următoarele.
• Starea anvelopelor. Este posibil ca anvelopa să se fi desprins de pe
Când apar probleme

jantă.
• Presiunea în anvelopă. Dacă presiunea în anvelopă este 130 kPa (1,3
kgf/cm2 sau bari, 19 psi) sau mai mică, este posibil ca anvelopa să fie
grav deteriorată.

545

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

NOTĂ

■ Când executaţi o depanare de urgenţă a unei anvelope


● Anvelopa poate fi reparată cu trusa de depanare anvelope numai dacă
pana de cauciuc a fost cauzată de pătrunderea unui cui/şurub în suprafaţa
de rulare a anvelopei.
Nu scoateţi obiectul ascuţit din anvelopă. Scoaterea obiectului poate mări
orificiul şi poate împiedica depanarea anvelopei cu ajutorul trusei pentru
depanare.
● Trusa de depanare nu este etanşă la apă. Asiguraţi-vă că trusa de
depanare nu este expusă la apă, ca de exemplu în timpul utilizării pe
ploaie.
● Nu aşezaţi trusa de depanare direct pe un teren acoperit de praf, cum ar fi
nisipul de pe marginea drumului. Dacă trusa de depanare aspiră praf etc.,
se poate defecta.
■ Precauţii legate de trusa de depanare anvelope
● Sursa de alimentare pentru trusa de depanare trebuie să fie de 12 V CC,
adecvată pentru utilizarea pe autoturism. Nu conectaţi trusa de depanare
la nicio altă sursă.
● Dacă pe trusa de depanare se varsă benzină, trusa de depanare se poate
deteriora. Aveţi grijă ca benzina să nu intre în contact cu trusa de
depanare.
● Aşezaţi trusa de depanare într-un loc de depozitare pentru a preveni
expunerea acesteia la murdărie sau apă.
● Depozitaţi trusa de depanare în portbagaj şi nu o lăsaţi la îndemâna
copiilor.
● Nu demontaţi şi nu modificaţi trusa de depanare. Nu supuneţi la impact
componentele trusei, ca de exemplu manometrul. Pericol de defectare.

546

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă sistemul hibrid nu porneşte

Motivele pentru care sistemul hibrid nu porneşte variază în funcţie


de situaţie. Verificaţi următoarele şi executaţi procedura
corespunzătoare:

■ Sistemul hibrid nu porneşte chiar dacă executaţi corect


procedura de pornire (→P. 206)
Una din următoarele cauze poate duce la apariţia acestei
probleme:
● Cheia electronică este posibil să nu funcţioneze corect.*
(→P. 550)
● Este posibil să nu existe suficient combustibil în rezervor.
Alimentaţi autoturismul.
● Este posibil să existe o defecţiune la sistemul de imobilizare.*
(→P. 137)
● Este posibil să existe o defecţiune la sistemul de control
poziţie P.* (→P. 211, 495)
*: Este posibil ca schimbătorul de viteze să nu se poată comuta din
poziţia P în altă poziţie.
■ Luminile interioare şi farurile au putere scăzută, claxonul nu 5
sună sau sună slab
Una din următoarele cauze poate duce la apariţia acestei
Când apar probleme

probleme:
● Este posibil ca acumulatorul de 12 V să fie descărcat.
(→P. 553)
● Conexiunile bornei acumulatorului de 12 V pot fi slăbite sau
corodate.

547

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Luminile interioare şi farurile nu se aprind sau claxonul nu


sună
Una din următoarele cauze poate duce la apariţia acestei
probleme:
● Este posibil ca una sau ambele borne ale acumulatorului de
12 V să fie deconectate.
● Este posibil ca acumulatorul de 12 V să fie descărcat.
(→P. 553)
Dacă problema nu poate fi rezolvată sau dacă nu cunoaşteţi
procedurile de reparare, adresaţi-vă unui dealer autorizat Toyota sau
unui alt atelier service specializat.

Funcţia de pornire de urgenţă

Când sistemul hibrid nu porneşte, puteţi efectua următorii paşi ca


soluţie provizorie pentru a porni sistemul hibrid, dacă butonul
„POWER” funcţionează corespunzător:
PASUL 1 Acţionaţi frâna de parcare.
PASUL 2 Aduceţi butonul „POWER” în modul ACCESORII.
PASUL 3 Ţineţi apăsat butonul „POWER” circa 15 secunde, apăsând
ferm şi pedala de frână.
Chiar dacă sistemul hibrid poate fi pornit folosind metodele de mai
sus, este posibil ca sistemul să funcţioneze defectuos. Duceţi imediat
autoturismul la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service
specializat pentru a fi verificat.

548

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă vă pierdeţi cheile

Un set nou de chei originale poate fi executat de orice dealer


autorizat Toyota sau atelier service specializat, utilizând una din
celelalte chei şi codul cheii ştanţat pe plăcuţa cu codul cheii.

5
Când apar probleme

549

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă cheia electronică nu funcţionează corespunzător

Dacă s-a întrerupt comunicarea dintre cheia electronică şi


autoturism (→P. 82) sau dacă cheia electronică nu poate fi utilizată
deoarece bateria este descărcată, nu puteţi utiliza sistemul inteligent
de acces şi pornire şi telecomanda. În astfel de cazuri, puteţi
deschide portierele şi puteţi porni sistemul hibrid urmând procedura
de mai jos.

Blocarea şi deblocarea portierelor

Utilizaţi cheia mecanică (→P. 68)


pentru a executa următoarele
operaţiuni:
Blochează toate portierele
Deblochează toate portierele

550

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

Schimbarea modurilor butonului „POWER” şi pornirea


sistemului hibrid

PASUL 1 Apăsaţi pedala de frână.


PASUL 2 Atingeţi sigla Toyota a cheii
electronice de butonul
„POWER”.
Dacă oricare dintre portiere este
deschisă şi închisă după ce cheia
a fost atinsă de buton, se va
declanşa o alarmă pentru a indica
faptul că funcţia de pornire nu
detectează cheia.
PASUL 3 Executaţi următoarele operaţii.
Pentru a schimba modurile butonului „POWER”: În interval de
10 secunde de la declanşarea avertizării sonore, eliberaţi
pedala de frână şi apăsaţi butonul „POWER”. Modurile se
schimbă la fiecare apăsare a butonului. (→P. 208)
Pornirea sistemului hibrid: Apăsaţi butonul „POWER” într-un
interval de 10 secunde de la declanşarea avertizării sonore,
ţinând apăsată pedala de frână. 5

Dacă sistemul hibrid tot nu porneşte, adresaţi-vă unui dealer


Când apar probleme

autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.

551

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Oprirea sistemului hibrid


Aplicaţi frâna de parcare, aduceţi schimbătorul de viteze în poziţia P şi
apăsaţi butonul „POWER”, conform procedurii obişnuite de oprire a
sistemului hibrid.
■ Înlocuirea bateriei cheii
Întrucât această procedură este o măsură temporară, se recomandă să
înlocuiţi imediat bateria descărcată a cheii electronice.
(→P. 445)

552

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă acumulatorul de 12 V este descărcat

Dacă acumulatorul de 12 V al autoturismului este descărcat, pentru a


porni sistemul hibrid pot fi efectuate următoarele proceduri.
Vă puteţi adresa oricărui dealer autorizat Toyota sau unui alt atelier
service specializat.

Dacă dispuneţi de un set de cabluri pentru pornire asistată (sau de


la un acumulator auxiliar) şi un al doilea autovehicul cu un
acumulator de 12 V, puteţi porni autoturismul urmând paşii de mai
jos.

PASUL 1 Deschideţi capota şi capacul


panoului de siguranţe.
Pentru închidere, introduceţi
mai întâi capacul între cele
două cleme din spate.

PASUL 2 Deschideţi capacul bornei


speciale pentru pornirea cu
conectare prin cabluri la
5
bateria altui vehicul. Când apar probleme

553

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 3

Conectaţi cablurile la acumulatorul altui autovehicul, urmând


procedura:
Conectaţi o clemă a cablului pozitiv la borna specială pentru
pornirea cu conectare prin cabluri la bateria altui vehicul a
autoturismului dumneavoastră.
Conectaţi clema la celălalt capăt al cablului pozitiv la borna
pozitivă (+) a acumulatorului donator.
Conectaţi o clemă a cablului negativ la borna negativă (-) a
acumulatorului celui de-al doilea autovehicul.
Conectaţi clema de la celălalt capăt al cablului negativ la o piesă
metalică robustă, staţionară şi nevopsită, aflată la distanţă de
borna specială pentru pornirea asistată şi de orice piese în
mişcare, conform ilustraţiei.

554

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 4 Porniţi motorul celui de-al doilea autovehicul. Creşteţi uşor


turaţia motorului şi menţineţi-o constantă timp de
aproximativ 5 minute, pentru a reîncărca acumulatorul
autoturismului dumneavoastră.
PASUL 5 Menţineţi turaţia motorului celui de-al doilea autovehicul şi
porniţi motorul hibrid al autoturismului dumneavoastră,
aducând butonul „POWER” în modul activat.
PASUL 6 Asiguraţi-vă că indicatorul „READY” s-a aprins. Dacă
lampa indicatoare nu se aprinde, adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau unui atelier service specializat.
PASUL 7 După pornirea sistemului hibrid, deconectaţi cablurile în
ordinea inversă conectării.
PASUL 8 Închideţi capacul bornelor pentru pornirea cu conectare
prin cabluri la bateria altui vehicul şi reinstalaţi capacul
panoului de siguranţe în poziţia iniţială.
Pentru instalare, introduceţi mai întâi capacul între cele două
cleme din spate.
După pornirea sistemului hibrid, adresaţi-vă cât mai repede posibil
unui dealer autorizat Toyota sau unui service specializat pentru
verificarea autoturismului. 5
Când apar probleme

555

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Pornirea sistemului hibrid când acumulatorul de 12 V este descărcat


Sistemul hibrid nu poate fi pornit prin împingere.
■ Pentru a preveni descărcarea acumulatorului de 12 V
● Stingeţi farurile şi opriţi sistemul audio, dacă sistemul hibrid este oprit.
● Opriţi orice componente electrice inutile, atunci când conduceţi la viteză
mică pentru mai mult timp, cum ar fi în condiţii de trafic intens etc.
■ Când acumulatorul de 12 V este deconectat sau descărcat
● Este posibil ca sistemul hibrid să nu pornească. (→P. 428)
● Dacă acumulatorul de 12 volţi este descărcat cu maneta schimbătorului
de viteze în poziţia P, nu va fi posibilă comutarea schimbătorului din
poziţia P. În acest caz, autoturismul nu poate fi tractat fără ridicarea de
pe sol a ambelor roţi din faţă, deoarece roţile din faţă sunt blocate de
mecanismul de blocare pentru parcare. (→P. 477)
● Când acumulatorul de 12 volţi este reconectat, porniţi sistemul hibrid,
apăsaţi pedala de frână şi confirmaţi că este posibilă comutarea în
oricare poziţie a schimbătorului de viteze.
● Autoturisme cu sistem de alarmă: Asiguraţi-vă că cheia nu se află în
interiorul autoturismului când reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul de 12
volţi. Dacă se activează alarma, este posibil ca cheia să rămână blocată
în autoturism.
■ Încărcarea acumulatorului de 12 V
Electricitatea stocată în acumulatorul de 12 volţi se descarcă treptat, chiar
dacă autoturismul nu este utilizat, datorită descărcării naturale şi efectului de
curent de scurgere al anumitor dispozitive electrice. Dacă autoturismul
rămâne parcat un timp mai îndelungat, acumulatorul de 12 volţi se poate
descărca iar motorul nu va mai putea fi pornit. (Acumulatorul de 12 volţi se
încarcă automat în timpul funcţionării sistemului hibrid.)

556

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Evitarea incendiilor sau a exploziilor cauzate de acumulatorul de 12 V


Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a preveni aprinderea
accidentală a gazului inflamabil care poate fi emanat din acumulatorul de 12 V:
● Asiguraţi-vă că fiecare cablu de pornire de la acumulatorul altui vehicul
este conectat la borna corectă şi verificaţi să nu fie accidental în contact
cu altă piesă decât borna respectivă.
● Celălalt capăt al cablului conectat la borna „+” nu trebuie să intre în
contact cu nicio componentă sau suprafaţă metalică apropiată, ca de
exemplu, suporturile metalice sau suprafeţele metalice nevopsite.
● Bornele „+” şi „-” ale cablurilor pentru pornirea asistată nu trebuie să se
atingă una de alta.
● Nu fumaţi, nu folosiţi chibrituri, brichete sau flacără deschisă în apropierea
acumulatorului de 12 V.
■ Precauţii legate de acumulatorul de 12 V
Acumulatorul de 12 V conţine acid toxic şi coroziv, iar componentele
acestuia conţin plumb şi compuşi din plumb. Respectaţi următoarele măsuri
de precauţie când manevraţi acumulatorul de 12 V:
● Când lucraţi la acumulatorul de 12 V, purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie şi aveţi grijă să nu permiteţi contactul electrolitului acumulatorului
(acidul) cu pielea, hainele sau caroseria autoturismului. 5

● Nu vă aplecaţi deasupra acumulatorului de 12 volţi.


Când apar probleme

● Dacă electrolitul acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiţi


imediat zona afectată cu apă şi solicitaţi urgent asistenţă medicală.
Aşezaţi un burete umed sau un prosop pe locul afectat până consultaţi un
medic.
● Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini după ce manevraţi suportul
acumulatorului, bornele şi alte componente ale acestuia.
● Nu lăsaţi acumulatorul de 12 V la îndemâna copiilor.

557

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ După încărcarea acumulatorului de 12 volţi


Apelaţi la un dealer autorizat Toyota sau la un atelier service specializat
pentru verificarea acumulatorului de 12 volţi, cât mai curând posibil.
Dacă acumulatorul de 12 volţi este defect, continuarea utilizării acestuia va
determina emanarea de gaze cu miros neplăcut, care pot afecta sănătatea
ocupanţilor.
■ Când înlocuiţi acumulatorul de 12 volţi
→P. 430

NOTĂ

■ Când manevraţi cablurile pentru pornirea asistată


Când conectaţi cablurile pentru pornire cu conectarea la acumulatorul altui
vehicul, aveţi grijă ca acestea să nu se prindă în ventilatoarele de răcire etc.
■ Bornă specială pentru pornirea asistată
În caz de urgenţă, pentru încărcarea acumulatorului de 12 V prin conectare
prin cabluri la bateria altui vehicul trebuie folosită borna specială pentru
pornirea asistată. Aceasta nu poate fi folosită pentru pornirea asistată a altui
autovehicul.

558

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă motorul se supraîncălzeşte

Următoarele pot indica faptul că sistemul hibrid s-a supraîncălzit:

● Lampa de avertizare temperatură ridicată lichid de răcire motor


clipeşte sau se aprinde:
Este posibil ca motorul să se fi supraîncălzit.
● Pe afişajul multi-informaţional apare mesajul „HYBRID SYSTEM
OVERHEAT”(sistem hibrid supraîncălzit):
Este posibil ca unitatea de control alimentare electrică să se fi
supraîncălzit.
Respectaţi procedura de corectare descrisă mai jos.

Procedură de corectare

■ Dacă lampa de avertizare temperatură ridicată lichid de răcire


clipeşte sau se aprinde
PASUL 1 Opriţi autoturismul într-un loc sigur şi dezactivaţi sistemul de
aer condiţionat.
PASUL 2 Verificaţi dacă iese abur de sub capotă.
Dacă observaţi abur: 5
Opriţi sistemul hibrid. Ridicaţi cu grijă capota după ieşirea
aburului şi apoi reporniţi sistemul hibrid.
Când apar probleme

Dacă nu iese abur:


Lăsaţi sistemul hibrid să funcţioneze şi ridicaţi cu grijă
capota.

559

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 3 Verificaţi dacă ventilatoarele de răcire funcţionează.


Dacă ventilatoarele funcţionează:
Aşteptaţi până ce lampa de avertizare temperatură ridicată
lichid de răcire motor se stinge, apoi opriţi sistemul hibrid.
Dacă ventilatoarele nu funcţionează:
Opriţi imediat sistemul hibrid şi adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
PASUL 4 După ce sistemul hibrid s-a răcit
suficient, verificaţi nivelul
lichidului de răcire motor şi
sistemul de răcire, să nu prezinte
scurgeri.

PASUL 5 Dacă este necesar, adăugaţi


lichid de răcire motor până la
marcajul „FULL”.
În caz de urgenţă, puteţi folosi
apă dacă lichidul de răcire nu
este disponibil. (→P. 576)

ITO52P130

Adresaţi-vă cât mai repede posibil celui mai apropiat dealer autorizat
Toyota sau unui service specializat pentru verificarea autoturismului.

560

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

■ Dacă pe afişajul multi-informaţional apare mesajul „HYBRID


SYSTEM OVERHEAT” (sistem hibrid supraîncălzit)
PASUL 1 Opriţi autoturismul într-un loc sigur şi dezactivaţi sistemul de
aer condiţionat.
PASUL 2 Lăsaţi sistemul hibrid să funcţioneze şi ridicaţi cu grijă capota.
PASUL 3 Verificaţi dacă ventilatoarele de răcire funcţionează.
Dacă ventilatoarele funcţionează:
Aşteptaţi până când mesajul „HYBRID SYSTEM
OVERHEAT” dispare şi apoi opriţi sistemul hibrid.
Dacă lampa de avertizare nu se stinge, apelaţi la un dealer
autorizat Toyota sau un atelier service specializat.
Dacă ventilatoarele nu funcţionează:
Opriţi imediat sistemul hibrid şi adresaţi-vă unui dealer
autorizat Toyota sau oricărui atelier service specializat.
PASUL 4 După ce sistemul hibrid s-a răcit,
verificaţi nivelul lichidului de
răcire a unităţii de control
alimentare electrică şi verificaţi
dacă sistemul de răcire nu
prezintă scurgeri.
5
Când apar probleme

561

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

PASUL 5 Completaţi lichidul de răcire a


unităţii de control alimentare
electrică până la marcajul „F”,
dacă este necesar.
În caz de urgenţă, puteţi folosi
apă, dacă lichidul de răcire a
unităţii de control alimentare
electrică nu este disponibil.
(→P. 576)

Adresaţi-vă cât mai repede posibil celui mai apropiat dealer autorizat
Toyota sau unui service specializat pentru verificarea autoturismului.

■ Supraîncălzire
Următoarele fenomene pot apărea când sistemul hibrid s-a supraîncălzit:
● Puterea sistemului hibrid scade
● Iese abur de sub capotă

562

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

ATENŢIE

■ Pentru a preveni un accident sau rănirea în timpul verificării


compartimentului motor
● Dacă se observă ieşirea aburului de sub capotă, nu deschideţi capota
până când aburul nu a fost evacuat. Compartimentul motor poate fi foarte
fierbinte, putând produce răniri grave, cum ar fi arsuri.
● Verificaţi ca indicatorul de pe butonul „POWER” şi indicatorul „READY” să
fie stinse.
● La autoturisme cu sistem hibrid, există situaţii când motorul pe benzină
porneşte automat sau ventilatoarele de răcire încep brusc să funcţioneze.
Nu atingeţi şi nu vă apropiaţi de piesele rotative ale ventilatoarelor etc. În
caz contrar, vă puteţi prinde degetele, hainele sau sculele folosite, ceea ce
poate conduce la răniri personale.
● Nu slăbiţi buşonul rezervorului lichidului de răcire când sistemul hibrid şi
radiatorul sunt fierbinţi.
Lichidul de răcire şi aburul fierbinte sub presiune pot provoca arsuri grave.

NOTĂ

■ Când completaţi cu lichid de răcire motor/unitate de control alimentare


electrică 5
Lăsaţi sistemul hibrid să se răcească înainte să completaţi lichidul de răcire.
Când completaţi lichidul de răcire, turnaţi lichidul încet. Dacă adăugaţi prea
Când apar probleme

repede lichidul de răcire când sistemul hibrid este fierbinte, sistemul se


poate defecta.
■ Pentru a preveni avarierea sistemului de răcire
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
● Evitaţi contaminarea lichidului de răcire cu materii străine (cum ar fi nisip
sau praf etc.)
● Nu utilizaţi aditivi pentru lichidul de răcire disponibili în comerţ

563

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă autoturismul se împotmoleşte

Efectuaţi următoarele proceduri, dacă autoturismul patinează sau


dacă se împotmoleşte în noroi, praf sau zăpadă:
PASUL 1 Acţionaţi frâna de parcare şi aduceţi maneta schimbătorului
de viteze în poziţia P. Opriţi sistemul hibrid.
PASUL 2 Curăţaţi noroiul, zăpada sau nisipul din jurul roţii
împotmolite.
PASUL 3 Aşezaţi lemne, pietre sau alte materiale sub roţi, pentru a
asigura tracţiunea.
PASUL 4 Reporniţi sistemul hibrid.
PASUL 5 Treceţi schimbătorul de viteze în poziţia D sau R, eliberaţi
frâna de parcare şi apăsaţi cu grijă pedala de acceleraţie
pentru a elibera autoturismul din blocaj.

ATENŢIE

■ Când încercaţi să eliberaţi autoturismul împotmolit


Dacă încercaţi să eliberaţi autoturismul printr-o mişcare de balans înainte-
înapoi, asiguraţi-vă că drumul este liber, pentru a evita lovirea altor vehicule,
obiecte sau persoane. Autoturismul poate fi brusc proiectat înainte sau
înapoi după ce este deblocat. Acţionaţi cu deosebită atenţie.
■ Când schimbaţi poziţia schimbătorului de viteze
Aveţi grijă să nu schimbaţi maneta schimbătorului de viteze când pedala de
acceleraţie este apăsată.
Modificarea poziţiei schimbătorului în orice altă poziţie în afară de P sau N
poate duce la accelerarea bruscă a autoturismului, putând cauza accidente
cu urmări grave.

564

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe

NOTĂ

■ Pentru a evita defectarea transmisiei hibride şi a celorlalte componente


● Evitaţi patinarea roţilor şi apăsarea pedalei de acceleraţie mai mult decât
este necesar.
● Dacă autoturismul rămâne împotmolit chiar după ce efectuaţi aceste
proceduri, este posibil să fie necesară tractarea.

5
Când apar probleme

565

PRIUS_EE (OM47706E)
5-2. Procedurile de efectuat în cazul unei urgenţe
Dacă autoturismul trebuie oprit în caz de urgenţă