Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 ORĂȘENI-DEAL
Nr. 1167 din 05.12.2019

PROIECT DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ
5 DECEMBRIE 2019

1. TEMA ACTIVITĂŢII: Poveste de Crăciun

2. COORDONATORI ACTIVITATE: Profesor Răileanu Oana Elena


Bibliotecar Oberofer-Manoliu Laura
3. ARGUMENT:

Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite


de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sărbătorile de
iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet.
Crăciunul semnifică primirea şi oferirea cadourilor, timpul petrecut alături de
familie, bucurie, doar obiceiurile fiind cele care variază în funcţie de ţara şi istoria fiecărui
popor în parte. În această perioadă, fiecare dintre noi primeşte şi dăruieşte multă iubire şi
căldură sufletească.
Acest fapt este dovedit de entuziasmul ce stă la baza pregătirilor pentru această
sărbătoare, la şcoală sau în familie. Copiii sunt cei care aşteaptă cu nerăbdare şi bucurie
venirea lui Moş Crăciun, iar veselia lor se exprimă atât prin colindele tradiţionale, cât şi
prin realizarea unor lucrări literare şi plastice sub formă de desene, colaje, felicitări specifice
acestei sfinte sărbători.
Frumusețile iernii și ale sărbătorii Crăciunului sunt scoase în evidență prin
intermediul unor opere literare ce ajung la sufletul copiilor prin mesajul transmis: sărbătoarea
Crăciunului trebuie să reprezinte pentru toți un prilej de bucurie și speranță, oferindu-ne
ocazia de a fi generoși cu ceilalți.
Astfel, prin intermediul acestei activități, ne-am propus să îi atragem pe elevi înspre
universul fascinant al cărților, familiarizându-i cu texte ce descriu într-un mod expresiv
anotimpul iarna și sărbătoarea Crăciunului.

4. SCOP: Formarea gustului și a interesului pentru receptarea textului literar, prin lectura
unor opere literare ce au ca temă sărbătorile de iarnă

5. OBIECTIVE:

Pe parcursul activității, elevii vor fi capabili:


O1: să identifice semnificația sărbătorilor de iarnă, pornind de la textele citite;
O2: să le povestească celorlalți colegi secvențe preferate din textele citite;
O3: să ilustreze prin intermediul unor desene tema activității;
O4: să interpreteze colinde tradiționale românești;
O5: să exprime sentimente, stări sufletești, opinii referitoare la operele literare discutate;
O6: să dezvolte relații de prietenie și colaborare.

6. GRUPUL ȚINTĂ: Elevii clasei a V-a B

7. BENEFICIARI: Elevii participanți, profesorul coordonator, bibliotecarul școlii

8. RESURSE MATERIALE:

- Romane, cărți de poezii, povești, povestiri;


- Dicționare utilizate pentru explicarea unor termeni necunoscuți;
- Dicționar de personaje literare;
- Tablă magnetică, markere, coli A4, creioane colorate, acuarele.

9. RESURSE FINANCIARE: Autofinanțare

10. PERIOADA DERULĂRII ACTIVITĂȚII:

OFERIREA UNEI LISTE DE LECTURI SUPLIMENTARE ELEVILOR: 25 noiembrie 2019


PREGĂTIREA PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII: 25 noiembrie 2019 – 5 decembrie
2019
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PRINCIPALE: 5 decembrie 2019
MEDIATIZAREA ACTIVITĂȚII: 9-13 decembrie 2019

11. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:

Profesorul îi va informa pe elevi cu privire la activitatea pe care urmează să o desfășoare,


indicându-le câteva titluri de opere literare ca sugestii de lectură: Poveste de Crăciun de
Charles Dickens, Crăiasa Zăpezii de Hans Christian Andersen, Întâiul drum, La săniuș de Ion
Agârbiceanu, Vestitorii de Mihail Sadoveanu. Copiii vor fi încurajați să își îndrepte atenția și
asupra altor texte cu aceeași temă, tocmai pentru ca activitatea să le facă plăcere și să nu
manifeste respingere față de lecturile impuse. Pe parcursul desfășurării activității, fiecare elev
va avea ocazia să le povestească celorlalți colegi lectura preferată și să scoată în evidență
aspectele care i s-au părut interesante și din care a avut ce învăța. Profesorul îl va încuraja să
exprime sentimente, emoții stârnite de lecturarea anumitor cărți. Între timp, ceilalți copii vor
realiza desene care să ilustreze tema Poveste de Crăciun, interpretând și colinde tradiționale
românești, cu scopul de a crea în sala de clasă o atmosferă plăcută și de a-și aminti că
sărbătoarea Crăciunului se referă la Nașterea lui Iisus Hristos. După ce vor termina de lucrat,
profesorul le va cere să explice de ce au optat pentru realizarea unui anumit desen și să își
exprime opinia cu privire la lucrările colegilor. La final, acesta îi va îndemna pe elevi să
identifice aspectele pozitive desprinse din textele citite, analizând comportamentul
personajelor și selectând ceea ce ar fi benefic de aplicat în viața de zi cu zi. Activitatea se va
încheia cu un brainstorming sub formă de ciorchine, prin care copiii vor completa afirmația:
Crăciunul înseamnă să împărtășești...

12. REZULTATE SCONTATE:

- Disponibilitatea pentru receptarea specializată a textului literar;


- Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor lucrări
originale pe tema dată;
- Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului;
- Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna.
13. IMPACT:

- Creșterea interesului elevilor pentru lectură;


- Conştientizarea abilităţilor de exprimare argumentată a unei opinii;
- Cultivarea unei atitudini respectuoase față de colegi;
- Implicarea elevilor în realizarea de activități extracurriculare.

14. EVALUAREA ACTIVITĂȚII:

- Realizarea unui album foto cu poze din timpul activităţii;


- Întocmirea unui portofoliu;
- Aprecierea de către colegi, cadre didactice, părinți a modului în care s-au implicat elevii
în desfășurarea activității.

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,


PROF. RADU-BOGDAN TANASĂ PROF. ÎNV. LILIOARA BÂRSAN

S-ar putea să vă placă și