Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

MĂSURAREA MASELOR

1. DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ

a. Definiţie: Masa este o mărime fizică care caracterizează cantitatea de materie din care este alcătuit un corp.

b. Unităţi de măsură pentru masă


Unitatea de măsură din SI este kg, care este o unitate de măsură fundamentală.

2. PRINCIPIUL DE MĂSURARE A MASELOR

a. Metoda indirectă
Foloseşte o formulă prin care se determină masa:
m=F/a
Asupra corpului se aplică o forţă cunoscută, se măsoară acceleraţia şi se calculează masa.
Această metodă se foloseşte pentru aflarea masei particulelor atomice.

b. Măsurarea prin cântărire


Foloseşte metoda comparării masei unui corp cu unitatea de măsură pentru masă, prin cântărire cu ajutorul
aparatelor de cântărit.
Principiul de măsurare al aparatelor de cântărit se bazează pe compararea a două mase, dintre care una este
cunoscută.

3. TIPURI DE MIJLOACE DE MĂSURĂ PENTRU MASE

Denumirea aparatelor de cântărit


Utilizare
Balanţa tehnică Cântăriri de precizie mai scăzută, în depozite, ateliere
Balanţa etalon Transmiterea unităţii de masă şi verificarea greutăţilor de
Balanţă lucru
Balanţa romană Cântărirea mărfurilor şi a persoanelor

Balanţa analitică În laboratoare şi cercetare;


Domeniul de măsurare: 2 ÷ 200g

Balanţa compusă Măsurarea unor mase cuprinse între 2 şi 20 kg.

Bascula electronică Cântărirea mărfurilor cu mase


Basculă
Bascula romană Cântărirea static a mărfurilor

Aparate de cântărit automate Cântărirea materialelor granulare