Sunteți pe pagina 1din 1

Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a X-a, învăţământ liceal – filiera

tehnologică:
URÎ 4. MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ÎN CURENT
ALTERNATIV
Rezultate ale învăţării Conţinuturile învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
4.1.3 Măsurarea 4.2.10 Selectarea 4.3.6 Asumarea Măsurarea mărimilor
mărimilor electrice în aparatelor de inițiativei în electrice în circuite de
circuitele de c.a. măsurat în funcție rezolvarea unor c.a. monofazat:
monofazat[...] de mărimea probleme - Măsurarea puterii
electrică de active cu wattmetrul
măsurat și domeniul
de variație al
acesteia

1. Elaborați trei itemi obiectivi (un item cu alegere multiplă, un item cu alegere duală şi un
item tip pereche sau de asociere) ca parte componentă a unui test prin care se evaluează
rezultatele învăţării din secvenţa de mai sus.
Notă: pentru fiecare item elaborat se punctează corectitudinea proiectării sarcinii de
lucru, precizarea răspunsului corect așteptat și corectitudinea științifică a informației de
specialitate. 40 min

2. Elaborați trei itemi semiobiectivi (un item de completare, un item cu răspuns scurt şi
un item tip întrebare structurată) ca parte componentă a unui test prin care se evaluează
rezultatele învăţării din secvenţa de mai sus.
Notă: pentru fiecare item elaborat se punctează corectitudinea proiectării sarcinii de
lucru, precizarea răspunsului corect așteptat și corectitudinea științifică a informației de
specialitate. 40 min.

3. Elaboraţi un item subiectiv (de tip eseu structurat) ca parte componentă a unui test
prin care se evaluează rezultatele învăţării din secvenţa de mai sus (răspunsul va fi scris
complet). 40 min.