Sunteți pe pagina 1din 5

Structuri de primire turistică Nume și prenume

Restaurante specializate
Clasa a IX a

FIȘĂ DE LUCRU

Prezentați răspunsul la următoarele întrebari utilizând metoda Explozia stelară (Starburst).

Sub îndrumarea Cui sunt pregătite preparatele într-un restaurant dietetic?

Câte locuri la mese sunt la o rotiserie? Cum este ținuta


personalului la restaurantul pescăresc?

Restaurante
specializate

Unde se află rotisorul? Ce preparate și băuturi oferă zahanaua?


FIȘĂ DE DOCUMENTARE

Restaurante specializate

Restarantul specializat serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi


băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice
sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-
vegetarian, etc.) care formează obiectul specializării.

Restaurantul pescăresc
Caracteristici Sortiment de preparate și Ambient/ decor
băuturi
- este o unitate gastronomică - oferă un sortiment variat de - este decorat cu obiecte
- ținuta personalului clasică preparate culinare din peşte. sugestive din activitatea de
sau adecvată specializării. pescuit şi de prelucrare a
peştelui.

Restaurantul vânătoresc
- este o unitate gastronomică - preparate culinare din vânat - decorațiuni interioare
specializată în producerea şi (iepure, căprioară, porc specifice, blănuri de animale
servirea de preparate culinare mistreţ, urs, gâşte, raţe
din vânat sălbatice, etc.)
- ținuta personalului clasică
sau adecvată specializării
Rotiserie
- resturant specializat în - carne la rotisor sau la - rotisorul ca spațiu de
oferirea preparatelor pregătite frigare: pui, muşchi de vacă producție se află chiar în
la rotisor sau porc, specialităţi din interiorul sălii de cosumație
- are capacitate mică (20 - 50 carne și crează o atmosferă
de locuri la mese) - kebab cu garnituri specifică
- gustări reci (pe bază de ouă,
brânză, legume), salate
- deserturi, băuturi răcoritoare,
cafea
- vin (în special vin roşu
servit în carafe), un sortiment
redus de băuturi alcoolice
fine.

Restaurant zahana
- este o unitate gastronomică - specialităţi din carne de - vitrina sau platoul de
în care se servesc preparatele porc, vacă, batal, miel prezentare fac parte din
alese de consumatori din - subproduse din carne ambient
vitrine de expunere sau din neporţionată (ficat, rinichi,
platourile prezentate de inimă, splină, măduvioare)
ospătari la masă. - mici, cârnaţi etc pregătiți la
grătar
- băuturi alcoolice (aperitive
şi vinuri)
Restaurantul dietetic
- este o unitate gastronomică - preparate culinare dietetice, - organizarea interioară
în care se desfac sortimente meniuri complete pentru trebuie să asigure condiții
de preparate culinare diferite diete sau regimuri de corespunzătoare nivelului de
pregătite sub îndrumarea unui cruțare confort și structurii
medic dietetician - băuturi nealcoolice sortimentale oferite
Restaurantul lacto-vegetarian
- este o unitate gastronomică - preparate culinare pe bază de: - organizarea interioară
în care se desfac în a. lapte şi produse lactate trebuie să asigure condiții
exclusivitatate sortimente de b. ouă, paste făinoase și orez corespunzătoare nivelului de
preparate culinare din lapte şi c. salate din legume confort și structurii
produse lactate, ouă și - dulciuri de bucătărie sortimentale oferite
vegetale - produse de patiserie
- băuturi nealcoolice calde şi
reci

Restaurantul familial sau pensiune


- este o unitate cu profil - sortiment de preparate - organizarea interioară
gastronomic care: specific zonei în care se află trebuie să asigure condiții
a. poate funcționa și pe bază (în cazul pensiunilor corespunzătoare nivelului de
de abonament agroturistice, preparatele se confort și structurii
b. oferă meniuri complete la realizează din alimente din sortimentale oferite
preţ accesibil producție proprie)
c. preparatele solicitate în - răcoritoare, ape minerale
afara meniurilor se servesc - bere
conform prețurilor din listele
meniu
d. se poate organiza şi ca
secţie în cadrul unui restaurant
clasic, în pensiuni turistice şi
pensiuni agroturistice.
Structuri de primire turistică Nume și prenume
Restaurante specializate Clasa a IX a

FIȘĂ DE LUCRU

Completați următorul rebus:

1     A        
2 M      
3     B    
4           I        
5         E
6       N      
7       T    

1. Ținuta personalului la un restaurant vânătoresc este .............. sau adecvată specializării.


2. Sortiment de preparate oferit de zahana.
3. Sortiment de preparate oferit de rotiserie.
4. Restaurantul familial oferă meniuri complete la preţuri ............
5. Restaurantul lacto-vegetarian oferă preparate culinare pe bază de .........
6. Restaurantul vânătoresc este decorat cu .............de animale.
7. Preparatele oferite de zahana pot fi pregătite la ...........

S-ar putea să vă placă și