Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „New Generation School” Bucuresti

PROFESOR: Petcu Catalin Emil

DATA: 30 septembrie 2015

CLASA: a XII-a

DISCIPLINA: Geografie

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Europa si Romania – Caractaristici geografice de ansamblu.

TEMA LECŢIEI: Elemente fizico geografice definitori.

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe.

SCOPUL LECŢIEI: Formarea reprezentărilor, dobândirea cunoştinţelor şi formarea priceperilor de descriere


a caracteristicilor reliefului major al Europei si Romaniei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să definească corect noţiunile cheie referitoare la relief, relieful major si relieful genetic;
O2: să explice modul de formare a treptelor de relief;
O3: sa identifice formele majore de relief ale Europei si Romaniei;
O4: să descrie caracteristicile morfografice şi morfometrice ale treptelor de relief;
O5: să caracterizeze principalele forme de relief ale Europei si Romaniei.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode : conversaţia, exerciţiul, descoperirea, analiza.


Mijloace : manual şcolar, harta fizică Europei si a Romaniei, atlase

FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală.

MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:Manualul de geografie de clasa a XII-a


Geografie.Europa, Romania, Uniunea Europeana
Autori: Octavian Mandrut.
Editura Corint
Internet: www.wikipedia.org
DURATA LECTIEI: 50 minute
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasă.
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTIVE CONŢINUT ACTIVITATEA Activitatea Metode, EVALUARE


LECŢIEI INFORMATIV PROFESORULUI elevilor organizarea
clasei
1.Organizarea Asigurarea - Verifică prezenţa elevilor, Pregătesc Conversaţie Apreciere
clasei condiţiilor prezenţa mijloacelor didactice, materialele orală
2 min optime pt. tabla etc pentru lecţie
desfăşurarea
activităţii
2.Reactualizarea Asigurarea Titlul lecţiei anterioare: Se face sumar prin adresarea Răspund la Conversaţie Apreciere
cunoştinţelor legăturii cu Spatiul romanesc si spatiul a câteva întrebări privitoare la înterbări orală a
5min lecţia european problemele fundamentale ale corectitu-
anterioară Europei si Romaniei cu dinii,
ajutorul notiunilor si răspunsuri
conceptelor corespunzatoare

3. Anunţarea Dirijarea Titlul lecţiei:Elemente Scrie titlul lecţiei pe tablă Ascultă, Expunere Observare,
lecţiei noi (şi a atenţiei, fizico geografice receptează, frontala apreciere orală
obiectivelor pregătirea definitorii notează
operaţionale) pentru noua
2min activitate
4. Dirijarea O1 Relief, unitate de relief, Orientează atenţia elevilor Lecturează Lectura Aprecierea
învăţării Să relief major, relief genetic spre termenii corespunzători formulează textului corectitudinii
30min definească (ANEXA 1) definiţii
corect
noţiunile
cheie
referitoare la
relieful
major si
relieful
genetic

O2 Corelarea noilor Dirijează conversaţia spre Analizarea Expunere Apreciere


Să explice cunoştinţe cu cunoştinţele identificarea corelaţiilor, pune datele frontala, verbală
modul de anterioare legate de întrebări (ANEXA 1) conversatie
formare a dinamica scoarţei terestre
treptelor de Factori determinanţi –
relief dinamica plăcilor
tectonice( continente,
oceane, macroforme),
alcătuirea şi structura
substratului şi agenţi
modelatori – mezoforme
şi microforme
O3 Transmiterea informatiilor Orientează observarea spre Analizează Observare, Notare cu
Sa identifice referitoare le principalele harta fizico-geografică, cere harta, descoperire puncte de
formele forme de relief ale Europei elevilor să identifice identifica activitate
majore de si Romaniei principalele forme de relief principalele
relief ale Împarte suporturi cartografice forme de
Europei si (ANEXA 2 si ANEXA 3) relief ale
Romaniei Europei si
Romaniei

O4 Descrierea aspectului Lecturarea textului din Citesc şi Observare, Apreciere


Să descrie treptelor de relief, manual şi notarea prelucrează exerciţiul, verbală
caracteristici precizarea intervalului caracteristicilor specifice unei informaţia conversaţia
le altimetric de desfăşurare trepte de relief, notează
morfografice ptr. fiecare treaptă caracteristici
şi
morfometric
e ale
treptelor de
relief
terestre

O5 Identificarea principalelor Explică sarcina de învăţare Caracterizeaza Grupe Observare,


Să forme de relief ale Asigură îndeplinirea corectă a si compara apreciere
caracterizeze Europei si Romaniei, sarcinii forme diferite verbală,
principalele caracterizare prin de relief din puncte de
forme de localizarea acestor forme Europa si activitate
relief ale si compararea acestora Romania
Europei si
Romaniei
5.Fixarea Schema lecţiei Prezintă materialul didactic şi Urmăresc Expunere
cunoştinţelor asigură interactivitatea repetă şi frontala
4min fixează
6. Evaluarea Verifică învăţarea, Completează Individual Notare
finală evaluează cu informaţiile
4min necesare