Sunteți pe pagina 1din 1

„Comentează, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile

textului următor, evidențiind rolul stlistic al descrierii literare ”

Descrierea este modul de expunere prin care este prezentată


imaginea detaliată a unei realități.
În fragmentul citat din opera "În furtună" de Dimitrie Anghel este
descris un cadru natural, filtrat prin propria viziune a naratorului. Toată
atenția este acordată zborului pescărușilor în contrast cu valurile. În
vederea transfigurării realității în acord cu sentimentele naratorului, în mod
creativ, este utilizat un limbaj expresiv bogat în imagini artistice cum ar fi:
"stropi argintii" și "cenușiul zbor", imagini cromatice sau "țipete stridente",
imagine auditivă.
Substantivele și adjectivele ce predomină conținutul textului sunt
folosite la crearea epitetelor. Împreună cu restul figurilor de stil,
personificări, comparații și metafore, au ca scop impresionarea cititorului:
"nebunul stol", "fluidul element", "ca și cum ar fi fost reînsuflețit".
În partea finală naratorul se implică afectiv în scena de pe apă,
folosindu-se astfel de propria imaginație pentru a lua parte la zborul
pescărușilor: "marginea crestelor au ras-o și mai sus s-au înălțat, ajungând
albul pescăruș și amestecându-se cu dansul în furtună.

S-ar putea să vă placă și