Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul II

Organizarea și tehnologia comerțului


2.1.Magazinul, rolul, importanța
Sarcina 1.
Descrie succint magazinul ca unitate comercială
Magazin se consideră unitatea de comerţ cu amănuntul amplasată într-o clădire sau încăpere
separată, cu o sală specială pentru comercializarea produselor specifice unităţii. Magazinul care
are mai multe încăperi într-o clădire şi este condus de o administraţie unică se consideră o
singură unitate de comerţ. Dacă magazinul deţine cîteva încăperi separate în clădiri diferite,
atunci fiecare încăpere se consideră ca magazin de sine stătător, chiar şi în cazul în care este
condus de o singură administraţie.
Acesta dispune de spaţiu sau o parte din acesta, special amen ajat şi utilat, destinat pentru
comercializarea mărfurilor cu amănuntul şi prestarea serviciilor către consumatori, dispune de
încăperi pentru recepţionarea, depozitarea şi pregătirea prealabilă a mărfurilor spre vînzare.

Sarcina 2.
Completează enunțurile:
Pentru producător, magazinul este locul de desfacerea produsului sau produselor sale.
Comerciantul exploatează magazinul pentru a rentailiza investitiile sale si a asigura
intretinerea cu eficienta corespunzatoare a bazei tehnico material pe care o detine.
Consumatorul se adresează magazinului pentru a-si satisface anumite nevoi.

Sarcina 3.
Identifică factorii de influență a sistemului de amenajare a magazinului
 profilul magazinului şi mărimea acestuia,

 comportamentul de cumpărare al consumatorilor,

 particularităţile zonei comerciale în care operează punctul de vânzare,

 obiectivele urmărite şi bugetele disponibile,


 gama de produse ce urmează a fi prezentată într-o anumită perioadă de timp,

 numărul liniilor de produse şi articolelor din cadrul fiecărei linii,

 amplasamentul şi , modul de etalare a acestora.

S-ar putea să vă placă și