Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE-DREPT

2019-2020

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Pandemia de COVID 19 din perspectiva Dreptului Internațional Public

Cadru didactic titular:

Florică Ciutacu

Student:

Nume PETRESCU IONUȚ-EUGEN

ANUL II

Forma de învățământ I.F.R.

Grupa 2205

Număr matriol 20416

-2020-

1
Cuvântul „carantină” este înrădăcinat în practica „quaranta giorni”(40 de zile), ceea ce
însemna izolarea navelor care soseau din porturile infectate timp de 40 de zile. De ani de zile, țările
au îmbrăcat reducerea libertăților individuale, pentru a proteja sănătatea publică, iar recentul focar
Coronavirus (COVID-19) nu este diferit. Persoanele infectate, simptomatice și chiar asimptomatice
se confruntă cu o încălcare a vieții private, cu restricții inexistente la circulația lor și cu riscul de
infecție din cauza carantinei în sine. Statele au apelat adesea la această practică pentru a stopa
răspândirea focarelor precum Ebola, Holera, Moartea neagră, Gripa și multe altele. Problemele
legate de drepturile omului se învârteau doar în jurul periferiei acestor incidente și au fost în mare
parte trecute cu vederea până când au văzut lumina zilei cu evoluții legale internaționale precum
Pactul Internațional pentru Drepturile Civile și Politice. De menționat sunt și Regulamentele
internaționale de sănătate adoptate de OMS. Aceste reglementări își au originea la Conferința
Sanitară Internațională din 1851, iar până în 2007 au fost adoptate de peste 150 de state.

Deși nu se poate nega faptul că suspendarea anumitor drepturi și libertăți este inevitabilă
pentru a asigura sănătatea publică în timpul epidemiilor, un conflict apare atunci când țările perturbă
acest echilibru fragil între sănătatea publică și libertățile individuale. Odată cu evoluția continuă a
tehnologiei moderne, țările sunt acum dotate cu mijloace de supraveghere mai bune și mai eficiente
și, prin urmare, problema încălcării vieții private se agravează și mai mult. Deși mai devreme, au
fost utilizate metode precum monitorizarea webcam-urilor, țările folosesc acum inteligența
artificială și tehnologie similară de înaltă performanță. China a adoptat metode precum utilizarea
aplicațiilor mobile pentru a urmări mișcarea persoanelor infectate în carantină, urmărirea
temperaturii corpului persoanelor care merg pe străzi prin camere de securitate echipate cu
tehnologie de recunoaștere infraroșu și facial și monitorizarea pasagerilor în trenuri. Unele aplicații
dezvoltate de compania soră a gigantului tehnologic Alibaba trimit informații private direct
guvernului de îndată ce utilizatorii se înregistrează. Metode ca acestea pot avea implicații grave de
confidențialitate, deoarece majoritatea datelor preluate din aceste aplicații se află în domeniul public
și pot dezvălui identitatea, locația și alte informații private ale persoanelor în carantină.

Carantina navei de croazieră Diamond Princess este un exemplu clar al modului în care
statele încă recurg la practici precum „quaranta giorni”(40 de zile) chiar și în prezența unor
reglementări, declarații și acorduri „moderne”. Nava de croazieră, care transporta peste 3500 de
2
echipaje și pasageri, a fost pusă în carantină de Japonia mai mult de o săptămână. În cazul în care
inițial doar câteva persoane erau suspectate că transportau virusul, restricția de circulație a dus la
moartea a 6 persoane și a mai mult de 600 de pasageri și membri ai echipajului.

Rapoartele indică faptul că carantina în sine a fost motivul pentru care nava a devenit „o oală
fierbinte de transmitere” pentru infecție. Există și alte cazuri similare în care oamenii au fost
carantinați în baze militare, terenuri de volei și în alte locuri care nu sunt echipate pentru a găzdui o
boală contagioasă.

Pactul Internațional pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale oferă oamenilor


anumite libertăți și drepturi care se presupune că sunt incluse în „dreptul la sănătate”. Acestea includ
dreptul la condiții de muncă și de mediu sănătoase, precum și dreptul la prevenire, tratament și
control al bolilor. Menținerea persoanelor asimptomatice în carantină cu persoane simptomatice și
infectate nu poate fi o soluție în conformitate cu aceste prevederi. Nu numai că încalcă dreptul lor la
un mediu sigur și sănătos și drepturi incidentale precum mișcarea și confidențialitatea, dar prezintă,
de asemenea, un risc de răspândire suplimentară a infecției.

În această dihotomie neplăcută dintre drepturile individuale ale omului și sănătatea publică,
este necesar un mediu de lucru egal pentru a obține o soluție echilibrată. Pentru a contracara
carantinarea nechibzuită a maselor de oameni, OMS ar trebui să coopereze cu țările pentru
elaborarea de planuri de carantină specifice fiecărei țări, bazate pe condițiile socio-economice ale
unui stat. Aceasta ar ușura într-o anumită măsură tensiunea dintre drepturile omului și sănătatea
publică. O altă soluție probabilă ar fi încurajarea practicării auto-carantinării persoanelor
asimptomatice. În loc să-i forțeze a sta în carantină cu persoane simptomatice și infectate, ar trebui
să fie îndrumați să rămână acasă și să li se ofere mijloace adecvate de protecție împotriva virusului.

Spațiile de carantină trebuie utilizate ca ultimă soluție și trebuie planificate cu expertiză


tehnologică, administrativă și medicală. La urma urmei, salvarea de vieți omenești în detrimentul
drepturilor omului nu servește decât la jumătatea scopului.

Dincolo de momentul în care se declară actuala criză de coronavirus ca fiind o pandemie sau
nu, nu trebuie să fie respinsă relevanța informațiilor fiabile. Responsabilitatea celor din centrul
atenției, în special a autorităților de sănătate publică, este palpabilă. Prin urmare, o comunicare
corectă cu publicul este vitală. Utilizarea incorectă a unei definiții poate duce nu numai la panică, ci
și la punerea în mișcare a unor măsuri atât cu costuri economice, cât și cu consecințe pentru

3
persoane. Nu mai vorbim de eroziunea potențială a încrederii față de autorități. În fața răspândirii la
fel de periculoase a dezinformării, precum și a reacțiilor excesive în întreaga lume, bazându-se pe
evaluări tehnice de încredere, în special în luarea deciziilor publice, este mai necesară acum ca
niciodată.

Actuala pandemie COVID-19 este o criză de sănătate de dimensiune globală. Cu numeroase


țări care impun închiderea frontierelor și limitarea comerțului și a cooperării internaționale, criza
pare să fi determinat întoarcerea statului național care părea de neimaginat doar cu câteva săptămâni
în urmă și a ridicat deja întrebarea dacă suntem martori la sfârșitul globalizării.

COVID-19 continuă să facă ravagii - nu numai prin luarea vieții a mii de oameni din întreaga
lume, ci și prin impactul asupra economiei naționale și internaționale. Pandemia a perturbat afacerile
în toate manifestările sale și a determinat concedierea a milioane de lucrători.

Multe companii, inclusiv cele deținute și conduse de investitori străini, sunt supuse unei faze
fără precedent de măsuri de stat. Aceste circumstanțe neașteptate au adus în scenă centrul de drept
internațional pentru investiții, deoarece cercetătorii și practicienii legali evaluează poziția actuală a
investitorilor străini și a statelor gazdă.

În general, statele gazdă se pot baza pe două motive pentru a se apăra legal împotriva
cererilor tratatelor cu privire la măsurile în cauză. Primul motiv îl constituie prevederile de scutire
de la acordurile internaționale de investiții. Al doilea motiv posibil este apărările în conformitate cu
dreptul internațional obișnuit, în special forța majoră și necesitatea.

Conform articolelor Comisiei de Drept Internațional cu privire la responsabilitatea statului,


există o listă de șase apărări care împiedică greșeala unui act al unui stat. Acestea includ
consimțământul, autoapărarea, contramăsurile, forța majoră, stresul și necesitatea. Două dintre
aceste apărare menționate sunt deosebit de relevante pentru măsurile statului gazdă ca răspuns la
COVID-19, și anume: (1) forța majoră și (2) necesitatea.

A. Forță majoră

Forța majoră este definită ca apariția unei forțe irezistibile sau a unui eveniment neprevăzut,
în afara controlului statului, ceea ce face material imposibilă executarea obligației. Există trei
condiții care trebuie îndeplinite pentru ca statul gazdă să se bazeze pe apărarea forței majore: (1)
imposibilitate, (2) imprevizibilitate și (3) non-imputabilitatea. În general, standardul de acceptare a

4
forței majore este foarte strict, iar statele respondente nu au reușit să justifice aceste cerințe în fața
tribunalelor de investiții.

Răspândirea COVID-19 se ridică probabil la un eveniment neprevăzut, dar statele gazdă vor
lupta probabil să demonstreze că pandemia a făcut ca executarea obligațiilor sale să fie nu numai
dificilă, ci și imposibilă. În orice caz, un tribunal arbitral ar trebui să efectueze o analiză aprofundată
a circumstanțelor specifice dintr-un anumit stat gazdă, în lumina cerințelor de forță majoră, înainte
de a-l exonera pe stat de obligațiile sale.

B. Necesitate

Un stat gazdă poate, de asemenea, să se bazeze pe doctrina necesității pentru a evita


obligațiile internaționale, inclusiv taxele datorate pentru investitorii străini. Pentru a invoca cu
succes apărarea necesității, statul gazdă trebuie să demonstreze că (1) actul statului a fost căutat să-și
protejeze interesul esențial; (2) statul se confruntă cu un pericol grav și iminent; (3) fapta în cauză
este singura cale prin care statul poate proteja acest interes esențial; și că (4) actul nu afectează în
mod grav interesele vitale ale altui stat sau ale comunității internaționale. Cu toate acestea, un stat
gazdă nu se poate baza pe apărarea necesității pentru a evita un act greșit, dacă (1) obligația în cauză
rezultă dintr-o normă peremptorie de drept internațional; (2) invocarea necesității angajamentului în
cauză este împiedicată de un acord internațional la care statul este parte; sau (3) statul în cauză a
contribuit la starea de necesitate în care se află.

Având în vedere informațiile disponibile public pertinente pentru COVID-19, se pare că


focarul virusului îndeplinește cerințele pentru a invoca necesitatea apărării de către stat. Numărul
uluitor de decese din cauza COVID-19 indică faptul că boala reprezintă un pericol grav și iminent
pentru oamenii din întreaga lume. Prin urmare, amenință un interes esențial al oricărei țări și al
comunității internaționale. Pandemia COVID-19 a fost, de asemenea, un eveniment fără precedent;
prin urmare, intervențiile statelor ca răspuns la epidemie par inevitabile pentru a-și proteja interesul
esențial. Mai mult, nu a fost dezvoltată nicio cură sau imunizare pentru COVID-19, iar statele au
luat măsuri de la distanțarea socială la închideri, ca singurul mod posibil de a încetini răspândirea
pandemiei, așa cum recomandă OMS. Tribunalele arbitrale vor analiza și examina în continuare
toate măsurile pe care statele gazdă le-au adoptat ca răspuns la epidemie. Dacă un tribunal constată

5
că au existat alte modalități legale pentru ca statele să abordeze amenințarea, indiferent dacă aceste
modalități sunt scumpe sau incomode, motivul va eșua probabil.

Aceasta, la rândul său, ar putea îngreuna pentru unele țări să pledeze de apărarea necesității
ca răspuns la măsurile de urgență luate pentru a combate COVID-19. De exemplu, țările în curs de
dezvoltare cu sisteme de asistență medicală slab finanțate ar putea fi împiedicate să se bazeze pe
apărarea necesității, dacă abilitatea sistemului de asistență medicală este considerată un element care
contribuie semnificativ. Tribunalul a declarat că „contribuția unui stat la situația sa de necesitate nu
trebuie să fie intenționată sau planificată în mod specific - poate fi consecința, printre altele, a unor
politici bine intenționate, dar prost concepute”. Cu toate acestea, alte tribunale arbitrale au adoptat o
abordare mai restrânsă în interpretarea cerinței de necontribuire. În Hotărârea Urbaser împotriva
Argentinei, tribunalul prevedea că actele guvernului ar fi trebuit să fie direcționate către o criză care
să conducă la situații de urgență, sau cel puțin de natură, încât Guvernul trebuie să fi știut că o astfel
de criză trebuie să fi fost rezultatul actelor sale. În conformitate cu acest standard, pare mai probabil
ca tribunalele să nu considere sistemele slabe de asistență medicală un element care contribuie în
sine.

Pe scurt, cerințele de a accepta o stare de necesitate din cauza pandemiei par să fie
îndeplinite. Cu toate acestea, deoarece pledoaria de necesitate în conformitate cu standardul de drept
internațional obișnuit este strictă și dificil de satisfăcut, va fi necesară o analiză de la caz la caz de
către tribunale înainte de a o scuza de la obligația sa bazată pe doctrina necesității.

Pandemia COVID-19 este o amenințare gravă pentru interesele vitale ale statelor. Aceasta
afectează nu numai sănătatea persoanelor din întreaga lume, ci și economii întregi, inclusiv
investițiile străine. COVID-19 continuă să se răspândească rapid în multe părți ale lumii, iar
măsurile guvernamentale sunt esențiale pentru a răspunde crizei de sănătate fără precedent pe care o
prezintă. În aceste condiții, investitorii străini vor suferi probabil pierderi substanțiale, ceea ce îi
poate determina să ceară încălcarea drepturilor lor în cadrul Institului Auditorilor Interni prin
arbitraj. Statele gazdă se pot apăra împotriva cererilor de investiții, bazându-se pe excepții sau
apărări din tratat în temeiul dreptului internațional obișnuit, în special a forței majore și a apărării
necesității. Una dintre lecțiile care trebuie învățate din această criză actuală este că o reformă a
Institului Auditorilor Interni care să includă dispoziții de excepție care să permită statelor gazdă să

6
protejeze în mod eficient sănătatea populației lor în perioadele de criză ar trebui să fie un obiectiv
esențial, în special pentru statele în curs de dezvoltare.

De când a apărut COVID-19, discursul occidental vivifică excluderea și obiectivarea


grupurilor rasiale atât în privința unui subiect responsabil, cât și a unor soluții potențiale la
pandemie. Aceste soluții articulează interese politice în loc să abordeze interesele și nevoile comune
ale întregii populații internaționale. Discursul occidental în timpul pandemiei afectează în special
continentul african și oamenii fenotipici din Asia. Este expresia colonialității încă predominante a
structurii internaționale a puterii și a dominanței.

Conform conceptului de colonialitate al puterii, dominanța economică, politică,


epistemologică și socială rămâne legată de structurile stabilite inițial în perioada colonială.
Societățile occidentale consideră civilizația occidentală modernă, în timp ce societățile provenite din
civilizații diferite sunt înfățișate drept pre-moderne cu referire la o presupusă întârziere a timpurilor
pre-coloniale. Prin acest mecanism intersubiectiv psihologic și social, societatea este organizată într-
un mod care a absorbit gândirea colonială chiar și după încheierea colonialismului ca formă politică
de dominare directă. Prin urmare, conceptele sale analitice și epistemice rămân valabile și astăzi.

Categoriile rasiale, așa cum sunt ele utilizate în prezent, au fost create special pentru a
distinge oamenii de Sud Globali de creștinii și europenii albi și de a atesta superioritatea acestuia din
urmă. Drept urmare, oamenilor rasiali i s-au atribuit forțe caracteristici biologice legate de originile
lor etnice și rasiale. Aceste caracteristici formau diferite stereotipuri, menite să ateste inferioritatea
lor. Părea util și autoservitor pentru puterile globale să obiectiveze alte ființe umane, prezentându-le
drept barbare și, prin urmare, subervante.

Aceste stereotipuri rasiale predomină astăzi și sunt consolidate în mijlocul actualei crize
internaționale. Prejudiciul față de excluderea și persecuția oamenilor fenotipici din Asia au apărut
după ce liderii țărilor occidentale au atribuit virusul unor presupuse practici culturale chineze,
numindu-l chiar virusul Chinei. Stigmatizarea africană a primit atenție din partea comentariilor pe
social media ale fotbaliștilor Didier Drogba și Samuel Eto’o. Jucătorii au atras atenția lumii asupra
insinuării medicului Jean-Paul Mira că continentul african ar trebui folosit ca loc pentru studiile de
vaccin.

Aceste circumstanțe ilustrează starea de subjugare care persistă între sudul global și puterile
europene și americane.

7
Este important să subliniem rolul științelor naturale în stabilirea teoriilor centrate la nivel
european care au susținut crearea dominanței rasiale / etnice ca elemente culturale. Rasismul
științific a persistat ani de zile în încercarea oamenilor de știință de a demonstra diferențele biologice
dintre rase, așa cum sunt determinate de puterile occidentale. Mai mult, utilizarea literală a țărilor
africane și a resortisanților săi pentru încercări experimentale a rămas o practică comună a țărilor
occidentale până în urmă cu mai puțin de un secol. Pe întreaga perioadă neocolonială, coloniștii
europeni au folosit bunuri și persoane africane pentru experimente medicale, sociologice sau
antropologice, printre altele. Chiar ținând cont de riscurile medicale ale unor astfel de studii,
restricția lor la o anumită regiune geografică și etnică susține viziunea sociologică și culturală a
persoanelor sale ca inumane. Efectuarea de experimente medicale pe subiecți de studiu african este o
practică istorică izvorâtă din ideologii coloniale. Obiectivează populația africană și sugerează că
continentul ar trebui folosit ca laborator mondial.

Propunerea lui Jean-Paul Mira de a folosi Africa ca loc pentru testarea vaccinurilor ilustrează
modul în care situația contemporană este înrădăcinată în structurile coloniale. Medicul, șeful unității
de terapie intensivă din spitalul Cochin din Paris, este o figură respectată în comunitatea medicală.
Faptul că cineva ca el vorbește despre cetățeni africani ca oameni de clasa a doua la TV
demonstrează structura puterii care predomina din timpurile coloniale.

Mira și-a justificat comentariile cu noțiunea de acțiune umanitară occidentală și Africa ca un


continent nevoiaș, care ar putea fi și mai rău. Cunoscut drept „complexul salvator alb”, reacția sa
promovează omogenizarea intereselor indivizilor africani, reafirmând subjugarea rasială și
geografică, în conformitate cu conceptul lacanian de infantilizare. Acest concept descrie însușirea
autorității unui subiect asupra relatării sale, respingând dialogul direct, așa cum se face adesea atunci
când adulții se adresează copiilor la a treia persoană. În mod similar, doctorul Mira coboară
umanitatea popoarelor africane și își supune interesele atitudinilor și obiectivelor occidentale, fără a
ține cont de autonomia și voința lor. Nu ține cont de faptul că continentul african este format din
cincizeci și patru de state, fiecare dintr-o colecție de identități culturale, etnii și economii diferite.
Medicul francez, împreună cu forțele occidentale, neglijează rădăcinile coloniale ale structurilor
lumii contemporane.

Formarea exploatării și stereotipurilor asiatice urmărește un proces colonial intelectual, mai


ales când vine vorba de China. Portretul „Orientului îndepărtat” a apărut în secolele XVII și XVIII,
când academicienii europeni au evaluat societatea chineză ca fiind imuabilă și blocată în trecut.

8
Gânditorii occidentali au stabilit noțiunea de Galben Perril, înfățișându-i pe asiatici drept „inferiori
și barbari, cu gânduri înguste și xenofobe”, declarându-i astfel o amenințare pentru Occident.

Acest stereotip asiatic negativ nu numai că a rămas, dar s-a agravat de-a lungul secolului
XX. Mai ales în timpul crizei financiare din 1929, situația deplorabilă a lucrătorilor obișnuiți în
Europa și SUA a fost acuzată de imigranții asiatici. Au servit ca țap ispășitori pentru politicienii
americani și mass-media, care i-au acuzat că au luat locuri de muncă de la americanul adevărat. De
acum înainte, persoanele asiatice fenotipice au început să fie hărțuite în țările occidentale.

Ca urmare a violenței bazate pe rasă și etnie, grupurile asiatice au fost excluse din punct de
vedere geografic din societate spre ghetouri, așa-numitele Chinatowns. Din cauza lipsei de integrare
socială, care a îmbunătățit diferențierea socială și condițiile sanitare precare, acestea au devenit
cunoscute drept murdare, iar mâncarea lor ca exotică și ciudată. Acest stereotip predomină și a fost
consolidat odată cu criza COVID-19, care nu a făcut decât să agraveze această violență culturală. La
fel ca pandemiile trecute, originea COVID a fost atribuită la nivel internațional pentru presupusa
„murdărie” și „exotism” a culturii chineze omogenizate artificial, cu referire specifică la existența
piețelor umede în regiune.

Piețele umede sunt elemente centrale ale comercializării și consumului alimentar în Asia.
Sunt răspândite în mai multe țări de pe continent și se specializează în produse proaspete. De fapt,
acestea nu diferă prea mult de piețele deschise europene sau braziliene, atât în ceea ce privește
caracteristicile, cât și în funcția lor socială, cu toate acestea, aceste asemănări sunt puse la îndoială
de observatorii occidentali. Aceștia susțin de obicei că comercializarea chineză a organismelor vii
este o problemă din motive sanitare sau morale. Cu toate acestea, această afirmație ignoră mai întâi
comercializarea existentă a animalelor vii - vaci, găini, caprine - în orice țară europeană pentru
consum sau procreare, precum și în piețele de pește occidentale. În al doilea rând, stigmatizarea
culturii globale din Sud se bazează pe standardele europene pentru ceea ce este normal și ceea ce
este exotic. În consecință, alimentele și tradițiile europene sunt considerate normale, în timp ce
culturile globale din Sud tind să fie omogenizate ca exotice, ciudate, diferite.

Mâncarea este o expresie socială și o metonimie comună pentru o întreagă cultură. Prin
etichetarea alimentelor asiatice ca exotică, brută sau ciudată, cultura europeană este reafirmată ca
cultură standard, discreditând conservarea și expresia altor culturi.

9
Scenariile portretizate sunt doar un mic eșantion al modului în care discursul occidental în
criză dezvăluie rolurile structurilor coloniale care mai joacă în menținerea puterii atât prin diferenție
rasială, cât și prin cea geografică. Cu toate acestea, joacă un rol important în îmbunătățirea
stereotipurilor create în trecut și în consolidarea perspectivelor epistemologice occidentale.

Actuala pandemie COVID-19 consolidează structura internațională a puterii nu numai în


termeni economici, ci și social și cultural. Dezvăluie impunitatea puterilor occidentale de care se
bucură, în ciuda obiectivizării indivizilor și a excluderii vocilor rasiale și a modului în care aceasta
continuă să fie tolerată pe scară largă de cetățenii lor din întreaga lume. În mod similar cu alte
fenomene sociale, demonstrează modul în care, încercările de rezistență, cu toate acestea, puterile
coloniale au reușit să domine popoarele colonizate.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat că


accelerarea recesiunii economice globale poate declanșa moartea a încă sute de mii de copii în 2020.

Guterres a publicat un raport privind efectele epidemiei de coronavirus (Covid-19) asupra


copiilor.

Menționând că aproape toți copiii în întreaga lume nu pot merge la școală (timp de mai
multe săptămâni), Antonio Guterres a spus că unele școli oferă educație la distanță, însă nu toții
copii pot beneficia de aceasta.

Notând că singura sursă de hrană sănătoasă zilnică pentru 310 milioane de elevi, ceea ce
reprezintă aproximativ jumătate din numărul total de elevi din lume, este alimentația la școală,
Guterres a subliniat că mulți copii sufereau de malnutriție și de retard de creștere la o rată
inacceptabilă și înainte de izbucnirea pandemiei de Covid-19.

Guterres a avertizat, de asemenea, că mai mulți copii devin martori și/sau victime ale
violenței domestice, abuzurilor în perioada de carantină.

Secretarul general a atras atenția asupra violenței și abuzurilor la care pot fi expuși copiii pe
internet, și a menționat că rețelele de socializare poartă o responsabilitate majoră în ceea ce privește
protecția copiilor.

Afirmând că din cauza pandemiei au fost suspendate vaccinurile anti-poliomielită și că


imunizarea împotriva rujeolei a fost deja oprită în 23 de țări, Guterres a spus că accesul la sistemele
de asistență medicală pentru copii, de asemenea, a scăzut, deoarece spitalele sunt supraîncărcate.

10
Oficialul a marcat: ”Odată cu accelerarea recesiunii economice globale, în 2020 pot fi
înregistrate încă sute de mii de decese de copii."

Potrivit raportului, la aproximativ 386 de milioane de copii aflați în sărăcie extremă, din
cauza epidemiei s-ar putea adăuga încă 42 - 66 de milioane de copii.

Izbucnită în Asia, pandemia de COVID-19 s-a extins acum în toată lumea și e greu de
anticipat ce va urma și când va lua sfârșit. Cert e că, pe lângă amenințarea directă pe care o
reprezintă virusul în sine, pandemia are deja numeroase efecte extramedicale, și schimbă modul în
care ne trăim viețile.

Mutațiile se văd peste tot în jurul nostru: pe piața muncii, în educație și cultură, în mediu, în
presă și în comportamentul nostru de zi cu zi.

Pentru unii, consecințele sunt reale și înseamnă șomaj, lipsa unei plase de siguranță și
izolare, cum e cazul multor români rămași fără joburi și blocați într-un loc care nu le mai oferă
nimic, ba chiar le poate pune sănătatea în pericol. Pentru alții, încă neafectați în mod direct, panica
se manifestă prin anxietate, printr-o frică de un viitor incert.

Există însă și voci care ne zic să vedem și partea bună și să profităm de această perioadă
pentru a ne cunoaște mai bine și a redescoperi noi forme de solidaritate (nu doar între indivizi, dar și
între state).

Printre atâtea știri proaste, există și consecințe pozitive, cum ar fi că, în multe locuri din
lume, oamenii au început să se încreadă din nou în experți (din diverse domenii) și să se întoarcă
spre informațiile și sfaturile lor. Asta după ce, în ultimii ani, s-a tot vorbit despre conflictul între
cetățean și expert, care constituie tema cărții lui Tom Nichols, Sfârșitul competenței. Alta ar fi că,
odată cu reducerea traficului rutier și aerian, calitatea aerului pe care-l respirăm a crescut simțitor.

BIBLIOGRAFIE:

„https://voelkerrechtsblog.org/”

„https://www.trt.net.tr/romana/”

„https://www.scena9.ro/”
11

S-ar putea să vă placă și