Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Capitolul I. Prezentarea generală a societăţii comerciale CONSTROM SA


1.1 Consideraţii generale……………………………………pag. 3
1.2 Activitatea societăţii comerciale CONSTROM SA……pag. 3
1.3 Structura organizatorică……………………….……….. pag. 4

Capitolul II. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs


2.1 Definire şi elemente constitutive………………………...pag. 6
2.2 Obiectivele şi factorii contabilităţii stocurilor…………...pag. 7
2.3 Structuri privind stocurile………………………………..pag. 9
2.4 Ciclul de exploatare, stocuri şi gestiunea lor…………….pag. 10

Capitolul III. Organizarea contabilităţii stocurilor şi a producţiei în curs de


execuţie
3.1 Clasificarea şi codificarea stocurilor……………………pag. 12
3.2 Reguli de evaluare a stocurilor………………………….pag. 13
3.2.1 Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniul
întreprinderii…………………………………………….……pag. 13
3.2.2 Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii…….….pag. 14
3.2.3 Evaluarea stocurilor la închiderea exerciţiului prin bilanţ
contabil………………………………………………….…….pag. 15
3.3 Metode de evaluare a stocurilor………………………….pag. 15
3.3.1 Metoda identificării specifice……………………….pag. 16
3.3.2 Metoda costului mediu ponderat……………..……..pag. 16
3.3.3 Metoda prima intrare – prima ieşire (FIFO)………..pag. 17
3.3.4 Metoda ultima intrare – prima ieşire (LIFO)……….pag. 17
3.3.5 Metoda proxima intrare – prima ieşire (NIFO)…….pag. 17
3.3.6 Metoda costului standard…………………………...pag. 18
3.4 Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei
operative…………………………………………………pag. 23
3.5 Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor…………pag. 25
3.5.1 Metoda cantitativ valorică………………………….pag. 26
3.5.2 Metoda operativ contabilă………………………….pag. 27
3.5.3 Metoda global valorică…………………………….pag. 28
3.6 Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor…………pag. 29
3.6.1 Metoda inventarului permanent……………………pag. 32
3.6.2 Metoda inventarului intermitent…………………...pag. 33

Capitolul IV. Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale în


cadrul SC CONSTROM SA
4.1 Reguli generale de organizare a contabilităţii valorilor
materiale…………………………………………………..pag. 36
4.2 Conţinutul şi funcţia conturilor…………………………...pag. 37
4.2.1 Contabilitatea materialelor aflate la terţi…………….pag. 40
4.3 Metode de dimensionare a stocurilor de materii prime şi
materiale………………………………………………….pag. 41
4.3.1 Metoda analitică…………………………………….pag. 41
4.3.2 Metoda pe elemente………………………………...pag. 43
4.3.3 Metoda mixtă……………………………………….pag. 44
4.3.4 Metoda sintetică (globală)………………………….pag. 45
4.4 Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind stocurile de materii
prime şi materiale la SC CONSTROM SA…………………………………….…pag.
46
4.5 Concluzii şi propuneri……………………………………pag. 52

Anexa 1……………………………………………………………..pag. 53
Anexa 2……………………………………………………………..pag. 54
Anexa 3……………………………………………………………..pag. 55
Bibliografie…………………………………………………………pag. 56