Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

1. ECHILIBRUL FINANCIAR AL FIRMELOR………………………...1


1. Analiza statică a echilibrului financiar………………….....……….1
1. Analiza fondului de rulment net……………………………...3
2. Analiza necesarului de fond de rulment………………..…….8
3. Analiza trezoreriei nete….…………………………..…...…11
2. Analiza dinamică a echilibrului financiar pe baza tablourilor de
fluxuri………14
1. Bilanţul funcţional-instrument al analizei financiare……….14
2. Tablouri de fluxuri de trezorerie…………….………...……16
1. Tabloul „utilizări-resurse”……………………….…..18
2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare………..…24
3. Tabloul de flux al Băncii Franţei…………………….32
2. PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII………………………..36
1. Elemente de identificare……………....……………….………….36
2. Scurt istoric………………………………........………………….36
3. Obiectul de activitate al societăţii………………………....……...37
4. Dimensiunea afacerii……………………………………………..37
5. Evoluţia activităţii societăţii……………………………………...38
6. Indicatori de eficienţă ai activităţii……………………………….38
3. ECHILIBRUL FINANCIAR AL S.C. „1 IUNIE” S.A……………….39
1. Analiza statică a echilibrului financiar…………………………...39
1. Analiza fondului de rulment net…………………………….39
1. Analiza mărimii fondului de rulment net…………….39
2. Analiza structurii fondului de rulment net…………...41
3. Analiza gestiunii fondului de rulment net……………43
2. Analiza necesarului de fond de rulment…………………….45
1. Analiza mărimii necesarului de fond de rulment…….45
2. Analiza structurii necesarului de fond de rulment…...46
3. Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment……48
3. Analiza trezoreriei nete…………………………………......49
2. Analiza dinamică a echilibrului financiar pe baza tablourilor de
fluxuri……………51
1. Tabloul „utilizări-resurse”…………………………...……...52
2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare………………….54
3. Tabloul fluxurilor de trezorerie……………………………..56
3.3. Concluzii ………………………………...………………………58
Anexe
Bibliografie