Sunteți pe pagina 1din 26

Prototip Sisteme Expert În Contablitate – Analiza Principalilor Indicatori

Economico-Financiari Ai S.C. Ager Fruit S.R.L.

Identificarea si definirea problemei

Analiza economico – financiară este un domeniu foarte important în cadrul unei


întreprinderi deoarece cu ajutorul acestuia se poate vedea situația precum și evoluția
societății privind structura sa financiară și rentabilitatea acestei.Aceste lucruri sunt foarte
importante pentru potențialii investitori dar și în cazul contractării unui credit pentru
dezvoltare,acoperirea unor deficite bugetare,etc.

Având în vedere ca trăim în era informațională o abordare modernă a acestei


analize este cea a unui sistem de prelucrare a informațiilor care este destinat să prezinte
informații importante și necesare directorului întreprinderii pentru adoptarea deciziilor
financiare.Deasemeni aceste informații sunt adresate și altor persoane(utilizatori) care
sunt interesați de unele aspecte specifice.

Prototipul de sistem expert prezentat realizează evaluarea și analiza principalilor


indicatori economico finanaciari ai societatii la sfârșitul unui exercițiu financiar.

Identificarea si achiziția cunoașterii

Cunoașterea este cel mai important factor în cadrul unui sistem


expert.Cunoașterea vizează identificarea, descrierea și controlul evenimentului prin
separarea și înțelegerea conceptual operantă a cauzalității, a criteriilor care permit apariția
și desfășurarea diferitelor acțiuni și condiționări configurate în realitate, prin teoria
științifică aceasta obține valoarea de adevăr și se obiectivizează.

Informațiile obținute în urma analizei indicatorilor economico – financiari sunt necesare


în relațiile cu terții.Aceștia din urmă pot fi: acționari, investitori, creditori,furnizori,
clienții, statul reprezentat de organele fiscale, etc.

Pentru desfășurare relațiilor de afaceri în condiții bune aceștia sunt interesați de


mai multe aspecte ce privesc situația întreprinderii:

• Acționarii actuali și cei potențiali sunt interesați în mod special de îndatorarea


întreprinderii

• Furnizorii sunt interesați de bonitate acesteia


• Creditorii sunt interesați pe termen scurt de lichiditatea întreprinderii, iar pe
termen lung de solvabilitate și rentabilitate, de care depind rambursarea datoriilor
și plata dobânzilor corespunzatoare

• Investitorii doresc să-și rentabilizeze capitalurile cu un grad de risc minim

Managerii deasemeni folosesc aceste informații pentru asigurarea rentabilității


capitalurilor investite.

Prototipul de sistem expert privind Analiza principalilor indicatori economico-


financiari ai S.C. Ager Fruit S.R.L. este realizat în softul Exsys Professional.

Tabele ajutatoare pentru realizarea prototipului

Nr.Crt. Calificatori Valori


1. Doriți analiza lichidității curente? Da
Nu
2. Doriți analiza lichidității imediate? Da
Nu
3. Doriți analiza gradului de îndatorare Da
Nu
4. Doriți analiza îndatorării întreprinderii? Da
Nu
5. Doriți analiza vitezei de rotație a activelor imobilizate? Da
Nu
6. Doriți analiza vitezei de rotație a activelor totale? Da
Nu
7. Doriți analiza solvabilității întreprinderii? Da
Nu
8. Doriți analiza perioadei de recuperare a creanțelor? Da
Nu
9. Doriți analiza perioadei de rambursare a datoriilor? Da
Nu
Tabelul nr.1 – Calificatorii prototipului

Nr. Crt. Variabile


1. AC ACTIVE CURENTE
2. DC DATORII CURENTE
3. ST STOCURI
4. KI CAPITAL IMPRUMUTAT
5. KP CAPITAL PROPRIU
6. CA CIFRA DE AFACERI
7. AI ACTIVE IMOBILIZATE
8. AT ACTIVE TOTALE
9. PT PASIVE TOTALE
10. DT DATORII TOTALE
11. TC TOTAL CREANTE
Tabel nr.2 – Variabile prototipului

Nr. Crt. Scopuri


1. Valoarea lichidităţii curente este favorabilă
2. Valoarea lichidităţii curente este acceptabilă
3. Valoarea lichidităţii curente este nefavorabilă
4. Valoarea lichidităţii imediate este favorabilă
5. Valoarea lichidităţii imediate este acceptabilă
6. Valoarea lichidităţii imediate este nefavorabilă
7. Valoarea gradului de îndatorare este favorabilă
8. Valoarea gradului de îndatorare este acceptabilă
9. Valoarea gradului de îndatorare este nefavorabilă
10. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor imobilizate este favorabilă
11. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor imobilizate este acceptabilă
12. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor imobilizate este nefavorabilă
13. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor totale este favorabilă
14. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor totale este acceptabilă
15. Valoarea vitezei de rotaţie a activelor totale este nefavorabilă
16. Valoarea solvabilităţii patrimoniului este favorabilă
17. Valoarea solvabilităţii patrimoniului este acceptabilă
18. Valoarea solvabilităţii patrimoniului este nefavorabilă
19. Valoarea îndatorării întreprinderii este favorabilă
20. Valoarea îndatorării întreprinderii este acceptabilă
21. Valoarea îndatorării întreprinderii este nefavorabilă
22. Sunt şanse mari de recuperare a creanţelor
23. Ritmul de recuperare a creanţelor se încadrează în limite normale
24. Sunt şanse minime de recuperare a creanţelor
25. Nu aţi optat pentru analiza lichidităţii curente
26. Nu aţi optat pentru analiza lichidităţii imediate
27. Nu aţi optat pentru analiza gradului de îndatorare
28. Nu aţi optat pentru analiza vitezei de rotaţie a activelor imobilizate
29. Nu aţi optat pentru analiza vitezei de rotaţie a activelor totale
30. Nu aţi optat pentru analiza solvabilităţii patrimoniale
31. Nu aţi optat pentru analiza îndatorării întreprinderii
32. Nu aţi optat pentru analiza perioadei de recuperare a creanţelor
33. Perioada de rambursare a datoriilor este foarte buna
34. Ritmul de rambursare a datoriilor se încadrează in limite normale
35. Ritmul de rambursare a datoriilor este nefavorabil
36. Nu ați optat pentru analiza perioadei de rambursare a datoriilor
Tabel nr.3 – Scopurile prototipului
În figurile ce urmează am prezentat prototipul de sistem expert Analiza indicatorilor
economico – financiari ai S.C. Ager fruit S.R.L., realizat în programul Exsys
Professional.

Fig nr.1 Ecranul principal


Fig nr.2 Scopuri

Fig nr.3 Calificatori


Fig nr.4 Variabile

In figurile urmatoare regasim fiecare regula de productie extrasa din programul Exsys
Profissional cu ajutorul print screen-ului si editat cu programul Paint.
În figura de mai jos regasim resultatel în urma rulării sistemului expert.
Fig nr.38 Validare in formă arborescentă
Fig nr.39 Validarea in formă liniară

În urmatoarele figuri regăsim ecranele folosite pentru sistemul expert.


Pentru a crea ecranele s-a folosit blocuri de text,butoane de tip checkbox,buttoane de tip
push button, obiect în forma de sageată pentru a ajuta utilizatorii precum si o imagine
pentru a face ecranul mai prietenos.