Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Competenţe generale:
- Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
- Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare cu scopuri diverse

Competenţe specifice:
- dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţele date,
- sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;
- identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situația de comunicare concretă;
- utilizarea, în redactarea unui text propriu, a cunoștințelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice și de punctuație.

Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:
O1 - să utilizeze adecvat achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;
O2 - să identifice elementele specifice din structura unor tipuri textuale studiate;
O3 - să exprime oral sau în scris propriile reacţii şi opinii privind textele receptate;
O4 - să aplice diverse tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare;
O5 - să asocieze textele/ ideile transmise cu imagini sugestive;
O6- să discrimineze trăsăturile definitorii ale comunicării în textele ficţionale şi
nonficţionale.
O7 - să redacteze texte diverse.

Feed-back:
Se realizează pe parcursul demersului didactic, prin aprecieri verbale făcute de profesor.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: joc didactic – RAI, brainstorming tip ciorchine, învăţarea prin
descoperire, conversaţia, explicaţia, exerciţiul oral şi scris,

b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, flipchart, caietele elevilor.

c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi, pe grupe.


d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: clasa de limba română
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.

Material bibliografic
Limba română,exerciţii de comunicare, editura Corint
Să dezlegăm tainele textelor literare, Carmen Iordăchescu
Didactica limbii române, Mihaela Secrieru
Metodica predării literaturii române, Constantin Șchiopu

1
Lecția de limba și literatura română, Gheorghe Brânzei, Adriana Ungureanu, Oana Ilarie,
Rodica Brânze

2
Tipuri de texte

I. Rețeta fericirii
Ingrediente:
- un răsărit cu arome ruginii,
- o tigaie,
- 1 lingură de bună-dispoziție,
- 2 linguri de optimism,
- 2 linguri de răbdare,
-1 litru de veselie.
Mod de preparare:
Se admiră răsăritul cu arome ruginii în drum spre magazin de unde se cumpără o tigaie . Apoi se încinge bine veselia, se adaugă buna-
dispoziție în cascadă și se amestecă bine. Când s-au rumenit, se presară optimismul și răbdarea. La final, se ornează cu puncte cadou,
și gata! Fericirea e în mâinile voastre, gata să fie savurată.

II. În lumina oblică a soarelui de toamnă scăpărară arme. Apăru un pâlc de opt ori zece călăreţi, în fruntea cărora se vădea un
boier tânăr moldovan pe-un arăbesc roib. Purta cizme roşii, contăş, cu guler şi mânicuţi de jderi, şi gugiuman de aceeaşi pelcică.
(Zodia cancerului sau vremea Ducăi-Vodă, Mihail Sadoveanu)

III. Cuvântul familia provine din famulus (servitor) şi pare că a desemnat – potrivit Dicţionarului etimologic al limbii latine –
„ansamblul sclavilor şi al servitorilor ce trăiau sub acelaşi acoperiş”, iar mai apoi casa în întregime, stăpânul pe de o parte,
soţia, copiii şi servitorii, pe de alta.
(Psihosociologia familiei, Florin Druţă)

IV. Chiriţa: (...) Auzi ce spune monsiu Şarlă?... Zâce că ai să vorbeşti franţuzăşte ca pe apă...N’est-ce pas Monsieur Charles,
qu’il parlera comme l’eau? [...]
...Da’ ian să-i fac eu un examen...Guliţă, spune nineacăi, cum să cheamă franţuzăşte furculiţa?
Guliţă: Furculision.
(Vasile Alecsandri - Chiriţa în provincie)

V. Te-ai săturat de aceeaşi haină veche şi demodată?


Vrei altceva?
Noi îţi oferim, la preţuri incredibile, marochinărie specială.
Haine din pielea clientului!
Mănuşi pentru copii cu un deget!
Poşete din piele de damă!
Nu pierde ocazia!
Numai la noi, ocazia e bună!
S.C. Pielicica

VI. La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători agricole, s-a afișat programul:
-ora10.00 - prezentarea invitaților,
-ora12.00 - prezentarea animalelor,
-ora14.00 - masa comună.

VII. Sub flori de măr


Ce mi se scutură în păr
Se umple sufletul de soare;
Pe orice frunți suferitoare,
Oh! ningeți, albe flori de măr.
(Primăvara de Alexandru Macedonski)

VIII. A revenit frumoasa primăvară;


Copacii parcă-s ninși de-atâta floare;
Dorinți copilărești, renăscătoare,
Fac inimile noastre să tresară ....

(Sonet - A revenit frumoasa primăvara de Alexandru Vlahuță)


Textul Literar Nonliterar

Trăsăturile textelor literare și nonliterare

Identifică trăsăturile specifice textului literar şi pe cele specifice textului nonliterar, încercuindu-le cu roşu pe cele ale
textului literar şi cu albastru pe cele ale textului nonliterar:

 reprezintă rezultatul observării realităţii şi al transformării acesteia în informaţie;


* are caracter ficţional (= este o plăsmuire a imaginaţiei autorului, care transfigurează realitatea, o modelează, transformând-o
într-un univers imaginar propriu);
 are caracter nonficţional (= este bazat pe aspecte adevărate, concrete ale realităţii cotidiene);
* are drept scop provocarea fanteziei şi a emoţiei cititorului/ receptorului;
 are drept scop informarea cititorului/ receptorului, dar şi transmiterea unor convingeri, încercarea de a-l determine pe acesta să
facă/ să creadă un anumit lucru;
* trăsătura fundamentală este expresivitatea, obţinută prin diferite procedee/ figuri de stil:
 în general, este lipsit de expresivitate, dar unele specii, cum ar fi reclamele, mizează pe jocuri de cuvinte, figuri de stil, cuvinte
polisemantice;
* vehiculează valori general-umane prin diverse teme şi motive literare (iubirea, adevărul, dreptatea, sinceritatea, emoţia,
nostalgia, creativitatea, jocul, războiul, tradiţia, oraşul, natura, etc.);
 este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii;
* pune în mişcare personaje – existenţe fictive integrate în universul operei;
 se caracterizează prin obiectivitate, claritate, accesabilitate relativă, în funcţie de domeniu;
* prezintă o mare varietate de forme: opere lirice, epice, dramatice, aparţinând diverselor specii literare;
 sunt prezente uneori clişee de limbaj ( formule fixe folosite în diverse acte oficiale, scrisori, etc.),termeni specifici unui anumit
domeniu de cercetare;
 prezintă o mare varietate de forme: texte de lege, reţete, prospecte de medicamente, instrucţiuni de montare/ utilizare a
aparatelor, ghiduri turistice, reclame, articole de ziar sau de revistă, ştiri, interviuri, anunţuri, lucrări ştiinţifice).
Completează schema genului epic:

GENUL EPIC
- cuprinde totalitatea creaţiilor epice, acele opere literare în care autorul îşi exprimă indirect sentimentele, ideile,
gândurile, prin povestirea unor fapte (acţiuni) şi prin intermediul personajelor.

Moduri de
Instanțele
expunere
Plasarea comunicării
acțiunii în:

GENUL EPIC
……………
………………
Creează ……………… .
Momentele universul Vocea care Participă la
subiectului / ficțional narează faptele acțiune
etapele
narațiunii
Completează schema genului liric:

GENUL LIRIC
- cuprinde totalitatea creaţiilor lirice, acele opere literare în care autorul își exprimă direct, nemijlocit, gândurile,
ideile și sentimentele. Instanța
comunicării
Elemente de versificație

......................
……….. Este „vocea” prin
creează intermediul căreia
universul sunt exprimate în mod
GENUL LIRIC direct idei, impresii,
ficțional
sentimente.

Procedee
artistice / figuri Mărci ale eului
de stil liric
Completează schema genului dramatic:
GENUL DRAMATIC

- cuprinde totalitatea creaţiilor dramatice, acele creații literare scrise sub formă de dialog și destinate reprezentării
scenice, în fața unui public
Moduri de
expunere
Structura
formală
Instanțele comunicării
(dramaturgul nu relatează faptele,
Plasare în ci le lasă să se desfășoare în fața
spectatorului / cititorului)
…………….
Creează
GENUL universul
ficțional
DRAMATIC ……………… ………………..
Participă la Oferă informații despre
Subiectul acțiune jocul actorilor,
dramatic/ sentimentele trăite,
momentele ideile, gândurile lor.