Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA CU CLASELE I – VIII, NR.

1, SEINI
INST. SOPOIAN RALUCA
GRUPA MIJLOCIE

PLANIFICARE TEMATICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR 2010 – 2011

PERIOADA TEMA PROIECTUL SUBTEMA


13 sept – 17 sept 2010 „Cine Grădiniță, bine te-
sunt/suntem?” am (re)găsit!
20 sept – 24 sept 2010 Ce mai ştiu?
27 sept – 1 oct 2010 „Cine „Din nou la O lume minunată!
4 oct – 8 oct 2010 sunt/suntem?” grădiniță” Acesta sunt eu!
11 oct – 15 oct 2010 Eu şi familia mea
18 oct – 22 oct 2010 „Când, cum şi „Toamna cu Formele şi culorile
de ce se galoşi!” toamnei
25 oct – 29 oct 2010 întâmplă?” Legume năzdrăvane
1 nov – 7 nov 2010 VACANŢĂ
8 nov – 12 nov 2010 Sănătate din fructe
15 nov – 19 nov 2010 „Când, cum şi „Toamna cu Floricele in
de ce se galoşi!” buchețele
22 nov – 26 nov 2010 întâmplă?” Coşul toamnei -
Evaluare
29 nov – 3 dec 2010 „Cum este/a România în haine de
fost şi va fi „Iarnă, vii cu sărbătoare
6 dec – 10 dec 2010 aici pe bucurii!” Ghetuța cu surprize
13 dec – 17 dec 2010 pământ?” E vremea colindelor
20 dec – 21 dec 2010 Poveste de Crăciun
22 dec 2010 – 4 ian 2011 VACANŢĂ DE CRĂCIUN
5 ian – 7 ian 2011 „Când, cum şi În pas cu vremea
de ce se „E iarnă în sat” (obiecte de
întâmplă?” îmbrăcăminte)
10 ian – 14 ian 2011 Jocurile copiilor
iarna
17 ian – 21 ian 2011 „Cu ce şi cum Cele cinci simțuri
exprimăm ale omului
ceea ce
simțim?”
24 ian – 28 ian 2011 „Cum este/a Farmecul
fost şi va fi anotimpurilor
aici pe
pământ?”
SCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 1, SEINI
INST. SOPOIAN RALUCA
GRUPA MIJLOCIE

31 ian – 6 feb 2011 VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ


7 feb – 11 feb 2011 „Cu ce şi cum Pădurea fermecată
exprimăm „Din lumea celor
14 feb – 18 feb 2011 ceea ce care nu cuvântă” La mine în ogradă
simțim?”
„Cum este/a
21 feb – 25 feb 2011 fost şi va fi Dincolo de nori
aici pe (Cosmosul)
pământ?”
„Cu ce şi cum 1 Martie călător, vă
28 feb – 4 martie 2011 exprimăm „E ziua ta, aduce un mărțişor
7 martie – 11 martie 2011 ceea ce mămico!” Mama, doar mama
simțim?”
Iarnă, să te duci cu
14 martie – 18 martie 2011 „Când, cum şi „Pleacă baba cu bine
21 martie – 25 martie 2011 de ce se cojoace!” Păsări migratoare
28 martie – 1 aprilie 2011 întâmplă?” Păsări de curte
4 aprilie – 8 aprilie 2011 Flori, fete şi băieți
11 aprilie – 15 aprilie 2011 „Ce şi cum Sărbătoarea celor
vreau să fiu?” buni
(Paştele)
18 aprilie – 25 aprilie 2011 VACANŢĂ
26 aprilie – 29 aprilie 2011 „Ce şi cum Meseria, brățară de
vreau să fiu?” „Dacă aş fi…” aur
2 mai – 6 mai 2011 Grădinarii pricepuți
9 mai – 13 mai 2011 Carte, cinste cui te-a
„Cine şi cum „Învățăm să scris!
16 mai – 20 mai 2011 planifică/ proiectăm” Atelierul fanteziei
23 mai – 27 mai 2011 organizează o Atenție!Se repetă!
30 mai – 3 iunie 2011 activitate?” 1 Iunie, ziua noastră
6 iunie – 10 iunie 2011 „Cine Roata cunoaşterii
13 iunie – 17 iunie 2011 sunt/suntem?” Ce ştiu eu…ce ştim
Evaluare noi?
finală
SCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 1, SEINI
INST. SOPOIAN RALUCA
GRUPA MIJLOCIE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Obiective cadru:

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi


utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
• Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere
fonetic, lexical, sintactic;
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
• Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii,
gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

DOMENIUL ŞTIINŢE
Obiective cadru:

• Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;


• Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre,
unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat;
• Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi
utilizare a formelor geometrice;
• Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii
înconjurătoare
• Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin
achiziţia de strategii adecvate;
• Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia;
• Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii
cauzale, spaţiale, temporale
• Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din
natură şi din mediul înconjurător;
• Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive
faţă de acesta.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Obiective cadru:

• Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;


educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
SCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 1, SEINI
INST. SOPOIAN RALUCA
GRUPA MIJLOCIE

• Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea


unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
• Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale,
proactive (iniţiativă)
• Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al
diversităţii
• Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care
definesc portretul spiritual al poporului român;
• Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului
de dezvoltare motrică;
• Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor,
precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în
scopul realizării unor produse simple;
• Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea
vocabularului specific.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


Obiective cadru:

• Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor


desene, picturi, modelaje;
• Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de
limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător (natură,
artă şi viaţa socială);
• Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,
modelaj;
• Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
• Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
• Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi
universale

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective cadru:

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-


aplicative;
• Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în
vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
• Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea
stării de sănătate.
SCOALA CU CLASELE I – VIII, NR. 1, SEINI
INST. SOPOIAN RALUCA
GRUPA MIJLOCIE