Sunteți pe pagina 1din 1

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE

Metoda pălăriilor gânditoare este un joc în sine. Copiii se împart în şase grupe – pentru
şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împărţirea elevilor depinde de
materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie
bogat, iar pălăriile să fie frumos colorate, să-i atragă pe elevi. Ca material vor fi folosite 6 pălării
gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru şi un anumit
rol. Bineînţeles, că rolurile se pot inversa, participanţii fiind liberi să spună ce gândesc, dar să fie
în acord cu rolul pe care îl joacă.
Pălăria albastră este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă de controlul
discuţiilor, supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. Albastrul este rece, culoarea
cerului care e deasupra tuturor, atotvăzător şi atotcunoscător.
Pălăria albă este povestitorul, cel care redă pe scurt conţinutul textului, exact cum s-a
întâmplat acţiunea, este neutru, informează.
Pălăria roşie îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, nu se justifică – spune ce
simte. Lasă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; este impulsivă; poate exprima şi supărare sau
furie; reprezintă o bogată paletă a stărilor afective.
Pălăria neagră este criticul, reprezintă aspectele negative ale întâmplărilor, emite doar
judecăţi nagative, identifică greşeli, exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata. Oferă o
perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie. Reprezintă perspectiva
gândirii negative, pesimiste.
Pălăria verde este gânditorul, care oferă soluţii alternative, idei noi, stimulând gândirea
critică; este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei inovatoare.
Pălăria galbenă este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, pe un
fundament logic, explorează optimist posibilităţile. Oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă
asupra situaţiei; culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul.
Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte fiecare
pălărie, gândind din perspectiva ei. Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi: pălăria
albă – pălăria roşie; pălăria neagră – pălăria galbenă; pălăria verde – pălăria albastră.