Sunteți pe pagina 1din 60

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

B-dul Carol I, nr. 22, 700505, Iași


Telefon: 0232 201070, 0232 201470, 0232 201419, 0232 1626, 0232 201599
Web: http://www.feaa.uaic.ro; facebook.com/FEAA.Iasi/
E-mail: admiteremaster2020@feaa.uaic.ro
CUPRINS
Programe cu predare în limba engleză
Finance and Risk Management (IF) ................................................... 04
Software Development and Business Information System (IF) ............. 06
Strategic Human Resource Management in Europe (IF) ...................... 08

Programe cu parteneri străini


Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF) ............................. 10
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF) ................................ 12

Programe cu predare în limba română


Achiziţii, distribuţie, logistică (IF) ....................................................... 14
Administrarea afacerilor (IF + IFR) .................................................... 16
Administraţie publică (IF) ................................................................. 18
Analiză şi strategie de marketing (IF) ................................................ 20
Bănci şi pieţe financiare (IF) ............................................................. 22
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare (IF) .............................................. 24
Contabilitate, expertiză şi audit (IF) ................................................... 26
Contabilitatea afacerilor (IF + IFR) .................................................... 28
Data Mining (IF) .............................................................................. 30
Economie şi afaceri internaţionale (IF) ............................................... 32
Economia şi dreptul afacerilor (IF) ..................................................... 34
Finanţe - Asigurări (IF) ..................................................................... 36
Management în turism (IF extensiunea Bălţi) ..................................... 38
Management turistic şi hotelier (IF) ................................................... 40
Managementul organizaţiilor (IF) ....................................................... 42
Managementul proiectelor (IF + IFR) ................................................ 44
Managementul resurselor umane (IF + IFR) ...................................... 46
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (IF) ........................... 48
Marketing şi comunicare în afaceri (IF) .............................................. 50
Negocieri - relaţii publice (IF) ............................................................ 52
Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF) ......................................... 54

Adresabilitatea și durata programelor de


învățământ cu frecvență redusă (IFR) 56

Informații utile pentru Admitere 2020 57

Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 58

2
Repartizarea programelor de studii de master pe domenii

Datele furnizate de această broşură au caracter orientativ, ele putând fi


modificate ulterior
3
Finance and Risk Management
(IF)

Masterat în limba engleză cu diplomă


dublă Universitatea „Alexandru Ioan Tutori
Cuza” din Iași
Rijksuniversiteit Groningen, bfi Wien, Conf. univ. dr.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Silviu URSU
(silviu.ursu@uaic.ro)

FRM este masteratul For Ready Minds al


Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor a Universităţii „Alexandru Ioan Conf. univ. dr.
Cuza” din Iaşi, creat pentru profesioniştii aflaţi Iulian IHNATOV
în căutarea competenţelor analitice şi de (liulian.ihnatov@uaic.ro)
cercetare necesare unei cariere de succes în
finanţe şi managementul riscului.
FRM este primul program de masterat cu
predare în limba engleză al Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, rezultat al
parteneriatului strategic cu Universitatea din
Groningen privind oferirea de program e
internaţionalizate de studii universitare.
Începând cu anul 2015, la aniversarea a cinci
ani a parteneriatului de succes cu Facultatea
de Economie şi Afaceri din Groningen privind
oferirea de diplomă dublă în finanţe, FRM
oferă absolvenţilor săi şi posibilitatea obţinerii
de diplomă dublă în managementul riscului la
alte două universităţi de referinţă din spaţiul
academic european: bfi Vienna şi
Universitatea de Economie din Katowice.
FRM este un program acreditat ARACIS, iar
programele universităţilor partenere urmate
de masteranzii selectaţi pentru diploma dublă
sunt acreditate internaţional (AACSB, EQUIS)
sau beneficiază de recunoaşterea asociaţiilor
globale de referinţă în certificarea în finanţe şi
managementul riscului (CFA Institute şi
PRMIA).

4
FRM oferă un curriculum armonizat cu FRM 2010-2015:5 YEARS OF FACTS
certificările de excelenţă în finanţe şi SARGIS ADIKYAN
managementul riscului – CFA şi PRM. FRM Student 2013-2014
Echipa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” CFA Research Challenge
Romania Team 2014
din Iaşi, formată din masteranzi FRM, a Double Degree UAIC-RUG
câştigat primele două ediţii ale etapei Student 2014-2015
locale a competiţiei CFA Institute Research
Challenge şi a reprezentat România la
finalele din Londra, Milano şi Praga în "I have graduated from Yerevan State University and was
2013, 2014 şi 2017, demonstrând că granted an Erasmus Mundus IANUS scholarship for two
abilităţile şi cunoştinţele dobândite în years I have chosen UAIC as FRM seemed a perfect
Master's program to me and after my first year I am even
cadrul acestui program de masterat oferă more confident. FRM gave me a chance to participate in
garanţia unei performanţe ridicate în CFA Institute Research Challenge 2014. I was in the team
analiza investiţională şi cercetarea that won the Research Challenge final of Romania and
economică. Republic of Moldova. This competition was a great
experience for me both in sense of practical knowledge
and in sense of confidence in my profession. FRM is for
those who are not afraid of going deep, finding the
origins of behavior in different aspects of finance. Here
you will learn one important thing: financial world is a
scale and on its one side are profits and on the other side
are risks. At the same time FRM will teach to find an
equilibrium not only in finance but in your life and career.
FRM is not an easy program. You will need to work hard
to succeed but, as everything in FRM is balanced, during
the year you will have interesting courses with invited
professors, each of you will have a unique chance to
continue your second year in the University of Groningen
and definitely become a good specialist. Good Luck!"

Semester 1 Semester 2

Financial Markets and Instruments Financial Decisions and Corporate Strategy


Research Methods in Economics and Business Advanced Mathematics for Economics
Financial Reporting and Analysis Financial Econometrics
2 Elective Courses (Quantitative Methods in 2 Elective Courses (Monetary and Financial
Finance and Risk Management, Programming and Macroeconomics, Microeconomics of Financial
Databases, Organization Theory and Design, Institutions, International Financial Management,
Information Systems and Business Processes) Fundamentals of Risk Measurement)

Semester 3 Semester 4

Research Methods in Finance Master's Thesis Preparation


4 Elective Courses (Corporate Valuation, Portfolio Advanced Topics in Bank Risk Management
Theory, Derivative Instruments, Theory of 2 Elective Courses (Corporate Governance,
Corporate Finance, Responsible Finance and Monetary Policy and Financial Regulation,
Investing, Banking, Insurance and Risk Institutional Investment Management,
Management, Taxes and Business Strategy, Behavioural Finance and Personal Investing)
Business Ethics, Market Risk Management, Credit
Risk Management, Operational Risk Management)

5
Software Development and
Business Information Systems
(IF)
...It started with Sisteme informaţionale
pentru afaceri (SIA) master programme. Tutori
Market demand for IT professionals has
been growing spectacularly over the Prof. univ. dr.
recent years in Iasi (and all over the Marin FOTACHE
world), and seems not to calm down, at (fotache@uaic.ro)
least for a while.
SIA graduates survey (2013-2015) showed
that the main employers of IT/SIA
graduates in Iaşi are EU and other foreign
companies (see figure below). Conf. univ. dr.
Cătălin STRÎMBEI
Moreover, in most cases (about 85%) (linus@uaic.ro)
customers of IT projects IS graduates

1st Year

1st semester
Compulsory courses:
 Information Systems Architecture
 Database Logic in Business
Applications
 Business Intelligence
 Project Management
 Object Oriented Analysis and Design
work for are international – see figure on
next page. Not to mention that many of
the references for IT/SIA courses are
classical, worldwide accepted books and 2nd semester
papers written in English. Compulsory courses:
 Multi-tiered Software Development
So why not taking the courses and doing
 Mobile Applications
the projects in English, as future jobs  Software Quality Assurance
require? Since courses are both technical
and business oriented, a decent level of Electives - two courses from:
English will be enough for grasping the  Database Administration
lectures and references, and also for doing  Linux Administration
the projects and case-studies.  Artificial Intelligence for Business

6
Prerequisites Relative to the SIA programme, SDBIS is
more technically oriented and designed to
Passing an English test at FEAA, after increasing demand for multi-tiered service
application (Details on page 62) oriented software and also big data
Databases (Database Management professionals.
Systems or other equivalent course)

2nd Year
1st semester
Compulsory courses:
 IT Governance and Service
Management
 Service-Oriented Architecture
 Polyglot Persistence and Big Data
 Information Integration and Web of
Data

Electives - one course from: Consequently, the main targets of SDBIS


 E-Documents and E-Communication are graduates from Business Informatics/
 Customer Relationship Management Information Systems, Computer Science,
Computer Engineering and Mathematics
and Computer Science bachelor
2nd semester programmes.
Compulsory courses: SDBIS curriculum is real-world oriented
 Enterprise Systems Development with adequate connections to IT
Methodologies community and proper intership stages in
 Research project major employers (Capgemini, Centric,
 Internship Continental, Embarcadero, Endava, Falcon,
Mind, SCC, etc.).
Electives - two courses from: Also, SDBIS is expected to increase master
 Data Warehouses, Data Mining and graduates interest for IS research topics
Knowledge Discovery and projects. As with Business
 Knowledge Management, Analytics and Administration (BA) bachelor and Finance
Data Science and Risk Management (FRM) master
 Information Systems Audit
programmes, we are pretty confident that
 Science, Technology and Society
foreign professors, professionals and
Dissertation students would be attracted within SDBIS,
and that could boost not only graduates
value on the market, but also research and
international exchanges in Information
Systems area at FEAA/UAIC.

7
Strategic Human Resource
Management in Europe
(IF)
DEGREE PROGRAMME
University of Applied Sciences BFI Vienna – Tutori
Austria
‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iasi Conf. univ. dr.
Ruxandra CIULU
(ruxandra.ciulu@uaic.ro)

Established in 2015, this is one of the


newest master programs at the Faculty of
Economics and Business Administration. Lect. univ. dr.
For years, our faculty has been Carmen Claudia
acknowledged as one of the leaders in the ARUȘTEI
field of human resources in Romania. Now, (carmen.arustei@gmail.com)
we offer you a strategic vision on human
resources, as well as the first human
resource management program entirely
taught in English.
The aim of the Master´s degree program 1st Year
is to offer qualifications and competences
in Strategic HR management to master  Business and Management Foundations
students at a European level. The study in a European Context
 Business Process Management
program has two thematic focuses:
 Psychological & Sociological Aspects of
 HR management in Europe – both in a HRM
European country-by-country  Employer Branding, Selection and
comparison and in a global comparison Recruitment
between Europe and other regions (e.g.  Competency and Talent Management
the U.S.);  Basic Theories in HRM
 Performance Management & Total
 strategic HR management which is Rewards
increasingly becoming more important  Comparative Law and Labour Law
for putting theory into practice.  Empirical Social Research (part 1)
Thereby, the curriculum ensures the  Self reflection and inquiry
achievement of the study program  Organizational Strategy and HRM
objectives: a science-based, practice-  International Project Management
oriented education for HR management  Project Seminar
 Strategic Human Resource Planning
tasks at European and international level.
 SHR Measurement Systems
Modules are subdivided into courses for a
 Expatriate Management
more thorough approach, the average
 Employee Communication and
number of weekly hours being the same Participation
as other full-time master programs.  European Labour Law
 Empirical Social Research (part 2)
 Organizational and Group Dynamics
 Academic Writing in English

8
Discipline prealabile You will choose this program if you are
(prerequisites) interested in:
 obtaining a strategic view of human
Passing an English test at FEAA, after resource processes in an international
application (Details on page 62) context;
 reaching a qualification and
competence profile that includes
scientific disciplines, methodical-
analytical skills and interdisciplinary
qualifications;
 acquiring methodical-analytical
skills on international project and
process management, consultancy
skills in HR Management, intercultural
competence, leadership capability and
strategic competencies in IT-
supported HR management and
controlling;
 obtaining an interdisciplinary
qualification, w hich especially
means profound knowledge of English
with special focus on HR-related
terminology, intercultural
communication and networking skills;
 continuing to work w hile
obtaining an international diploma in
2nd Year the field of HR Management.
 HRM in Multinational Companies
 HRM Information Systems and Decision-
Making
 HRM Region-Specifics
 Comparative HR Studies and Industrial
Relations
 Intercultural Management and Diversity
 Sustainable HRM, Ethics and Academic
Integrity
 Comparative Labour Law in Europe
 Negotiations for HR Professionals
 Master Thesis : Conception
 Leadership and Motivation
 Change Management
 Coaching and Consulting HR Stakeholders
 Master Thesis Workshop: Supervision
Modul Digital HR:
 Digital HR Management
 Digital HR Management in Practice

9
Afaceri internaționale și strategii
interculturale
(IF)
Programul de master se adresează
tuturor celor care doresc să se specializeze Tutori
și să profeseze în domeniul afacerilor,
indiferent de profilul absolvit. Conf. univ. dr.
Andreea IACOBUȚĂ
Conţinutul programului a fost alcătuit prin (andreea_iacobuta
raportare la curricula unor universităţi @yahoo.com)
occidentale de prestigiu, dar şi ţinând cont de
cerinţele şi dinamica pieţei muncii, ca urmare a
dialogului permanent cu partenerii externi dar şi
cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. Astfel,
programul vine în întâmpinarea nevoilor Lect. univ. dr.
absolvenţilor de facultate cu profil non-economic Elena Ramona
de familiarizare cu mediul de afaceri, acoperind,
totodată, necesitatea dobândirii abilităţilor CIORTESCU
practice de către cei licenţiaţi în domeniul (elena.cojocaru@uaic.ro)
economic.
Programul pune un accent deosebit pe însuşirea
tehnicilor de comunicare interculturală în limbi
străine (engleză/franceză şi germană) şi a
tehnicilor şi strategiilor de negociere în mediul
internaţional al afacerilor.

Anul I
Discipline obligatorii:
 Instituţii şi dezvoltare
 Logică economică
 Comunicare interculturală în limba
străină I (engleză/franceză)
 Comunicare economică interculturală în
limba germană I
 Studii de caz în comunicarea şi
negocierea corporativă
 Strategii de afaceri internaţionale. Studii
de caz
 Firme internaţionale
 Comunicare interculturală în limba
străină II (engleză/franceză)
 Comunicare economică interculturală în
limba germană II

La Camera de Comert şi Industrie Hochrein-Bodensee


din Konstanz

10
Obiectivele propuse sunt:
 însuşirea modelelor şi abilităţilor de
comunicare scrisă şi orală;
 însuşirea tehnicilor de comunicare în afaceri,
adoptarea unui discurs scris sau oral adecvat
fiecărei situaţii de comunicare internaţională
şi deprinderea tehnicilor şi strategiilor de
negociere în afaceri;
 exersarea gândirii critice şi speculative în
dezbateri şi negocieri;
 crearea deprinderilor privitoare la La Universitatea din Konstanz
construirea, analiza şi exploatarea
diagnosticului intercultural de afaceri şi
crearea convingerilor privind nevoia de Avantajele comparative ale
adaptare la specificitatea culturală locală;
programului sunt:
 buna cunoaştere a fenomenelor economice,  diverse activităţi extracurriculare (ex. vizită
instituţiilor, organismelor şi legislaţiei
internaţionale; de practică la companiile de shipping şi
comerţ internaţional cu filiale în Constanţa şi
 familiarizarea cu marketingul şi comerţul la Compania Naţională “Administraţia
internaţional, cu politicile şi instituţiile
europene şi cu teoriile globalizării; Porturilor Maritime” SA Constanta, în vederea
familiarizării cu practicile actuale în domeniul
 dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi comerţului internaţional şi cu logistica
a cunoştinţelor necesare identificării,
analizării şi exploatării oportunităţilor de aferentă);
afaceri şi de finanţare a afacerilor pe piaţa  posibilitatea efectuării unui stagiu de practică
internă şi internaţională. la Universitatea Konstanz din Germania;
 colaborare, în cadrul cursurilor şi
seminariilor, cu reprezentanţi din mediul de
afaceri;
 oportunităţi de mobilitate în cadrul
Anul II programelor internaţionale de studii şi de
Discipline obligatorii practică;
 Instituţii şi politici europene  competenţe foarte bune de comunicare în
 Marketing internaţional două limbi de circulaţie internaţională
 Comunicare interculturală în limba străină III (engleză/franceză şi germană);
(engleză/franceză)  cunoaşterea adecvată a mediului
 Comunicare economică interculturală în internaţional de afaceri;
limba germană III
 cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii
 Economie antreprenorială şi simulări de
afaceri Europene;
 Comunicare interculturală în limba străină IV  competenţe profesionale pentru angajare.
(engleză/franceză)
 Comunicare economică interculturală în
limba germană IV
 Etică şi integritate academică în cercetare şi
pregătirea lucrării de disertaţie

Discipline opționale
 Leadership
 Drept european al afacerilor
 Management financiar internaţional
 Conjunctură economică internaţională
 Practică

Disertație

La Biblioteca Universităţii din Konstanz

11
Statistică și actuariat în
asigurări și sănătate
(IF)
Program cu diplomă dublă
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Tutori
din Iași, România
Universitatea din Poitiers, Franța Prof. univ. dr.
(IRIAF, Niort) Carmen PINTILESCU
(carmen.pintilescu@uaic.ro)

Acest program a fost propus în urma


colaborării dintre FEAA şi Universitatea din
Poitiers, IRIAF (Institut des Risques Industriels,
Assurantiels et Financiers) din Niort, Franţa. Conf. univ. dr.
Oraşul Niort, cunoscut ca fiind « capitala Viorica CHIRILĂ
franceză a societăţilor de asigurări », este unul (vchirila@uaic.ro)
dintre cele mai importante centre financiare din
Franţa, după Paris. Aici îşi au sediul cele mai
mari societăţi franceze de asigurări (MAIF,
MAAF, MACIF, SMACL Assurances). IRIAF a
dezvoltat astfel, în parteneriat cu aceste
companii de asigurări un program de master
care să răspundă nevoilor pieţei de formare de
specialişti în domeniul gestiunii riscului şi
realizării de analize statistice şi actuariale, care
să stea la baza adoptării de decizii adecvate.
Anul I
Absolvenţii unui astfel de program de formare
dobândesc competenţe în domeniul Semestrul I
administrării unor baze de date mari şi
complexe, analizei statistice şi calculului  Economia asigurărilor şi sănătăţii 1
actuarial şi folosirii unora dintre cele mai  Statistică avansată 1
utilizate si performante medii de programare
pentru analiza statistică (SPSS, SAS, R,  Modelare
Python).  Informatică 1
 Limba franceză 1
Masterul SAAS oferă studenţilor FEAA
oportunitatea de a obţine diplomă dublă a
Universităţii noastre şi a Universităţii din Poitiers, Semestrul II
cu condiţia înmatriculării în ambele instituţii.
Studenţii români pot studia în Franţa începând cu  Economia asigurărilor şi sănătăţii 2
semestrul I al anului II de studii şi pot urma  Risc şi decizie
astfel un stagiu de 3 – 6 luni în companiile de  Statistică şi modelare
asigurări franceze. Pe perioada studiilor în Franţa,  Informatică 2
studenţii români pot beneficia de trei tipuri de  Practici profesionale (Iniţiere în
burse: ERASMUS, burse oferite de Ambasada metodologia cercetării)
Franţei la Bucureşti şi burse oferite de guvernul
francez. În ambele centre universitare, activităţile
didactice sunt susţinute de profesori şi
profesionişti români şi francezi.

12
Absolvenţii acestui program pot lucra Obiective specifice ale programului:
în:  pregătirea specialiştilor în administrarea unor
Societăţi de asigurări; Societăţi de baze de date m ari şi com plex e;
reasigurare; Instituţii bancare;  formarea competenţelor de folosire a celor
Instituţii sanitare (Departamentul de mai performante medii de programare
informatică medicală, biostatistică, pentru analiza statistică (SPSS, SAS, R,
epidemiologie); Centre de cercetare Python). Limbajele de programare R şi
din sectorul privat şi public; Cabinete Python au devenit în ultimii ani cele mai
de consultanţă (Data Mining, folosite instrumente în analiza statistică a
datelor, generând în rândul specialiştilor o
Gestiunea de proiecte etc.).
adevărată polemică definită de sintagma «
Data Scientist Wars: R vs. Python ». Masterul
SAAS asigură competenţe în folosirea
ambelor limbaje de programare.
 pregătirea de specialişti capabili să realizeze
analize statistice şi de calcul actuarial

în vederea măsurării şi previziunii riscurilor


din domeniul asigurărilor şi sănătăţii.
Anul II Studenţii români pot studia în Franţa de la un
semestru până la întregul program de studii.
Semestrul III Programul include un stagiu de un semestru în
companiile de asigurări franceze.
 Statistică avansată 2
 Programare şi informatică decizională Stagiul de practică din semestrul IV se finalizează
cu un raport care cuprinde rezultatele activităţii
 Evaluarea şi gestiunea riscului practice şi de cercetare desfăşurate.
 Practici profesionale 3
 Contabilitate şi sisteme Pe perioada studiilor în Franţa, studenţii români ai
informaţionale masterului pot beneficia de trei tipuri de burse:
ERASMUS, burse oferite de Ambasada Franţei la
Bucureşti, burse oferite de guvernul francez.
Semestrul IV Pentru studenţii români care vor beneficia de
diploma franceză, de stagii de practică şi de
 Stagiu practic cursuri la Universitatea Poitiers, este necesară o
bună cunoaştere a limbii franceze.
 Disertaţie

13
Achiziţii, distribuţie, logistică
(IF)

Ce este ADL?
Tutori
Masterul Achiziţii, Dristribuţie, Logistică Prof. univ. dr.
(ADL) este un program de studii masterale Cristina Teodora
deschis tuturor deţinătorilor unei diplome ROMAN
licenţă interesaţi de o specializare în aria (throman@uaic.ro)
Logisticii şi a Achiziţiilor. Programul a
început activitatea în anul 2011 şi a produs
un număr de aproximativ 130 de
absolvenţi, cei mai mulţi dintre aceştia
fiind în prezent angajaţi ca specialişti în Lect. univ. dr.
departamente sau companii din domeniile Alexandru MAXIM
Achiziţii, Logistică, Retail sau Achiziţii (maxim.alexandru@uaic.ro)
publice.

Începând cu anul 2019, programul a fost


reproiectat prin consultare directă cu
manageri şi practicieni de top din
domeniu, fiind sporit gradul de
aplicabilitate practică a disciplinelor Anul I
studiate. Planul de învăţământ a fost
gândit astfel încât să ofere tuturor Sem. 1
cursanţilor, indiferent de domeniul lor de
specializare la nivel de licenţă, cunoştinţele Discipline obligatorii:
şi abilităţile necesare pentru a deveni un  Sisteme informaţionale de management
candidat competitiv pe piaţa specialiştilor  Managementul lanţului logistic
în logistică, distribuţie şi achiziţii.  Strategii de afaceri la scară globală
 Analiză financiară

Cursuri predate de practicieni din Discipline facultative:


companii angajatoare  Managementul conflictelor

Alături de profesorii cu experienţă


didactică şi practică din cadrul Facultăţii de Sem. 2
Economie şi Administrarea Afacerilor, vă
veţi întâlni la cursuri şi cu antreprenori şi Dicipline obligatorii:
practicieni aflaţi in prezent in top  Managementul achiziţiilor
management (C-level) în companii  Sisteme fiscale comparate şi raportări
financiare
specializate în logistică, retail sau achiziţii.
 Managementul operaţiunilor de transport
Aceste interacţiuni vă pot oferi o fereastră şi distribuţie
directă spre piaţa în care aţi putea să vă  Etică şi integritate academică
dezvoltaţi cariera, iar contactul direct cu  Discipline opţionale (1 din 3):
persoane care ar putea deveni viitorii a) Management şi analiză strategică
voştri angajatori reprezintă o oportunitate b) Negociere în procesele de achiziţii şi
deosebită de a începe imediat o nouă distribuţie
c) Proiectarea sistemelor logistice
experienţă profesională.
Discipline facultative:
 Managementul recompenselor

14
Un master premiat internațional
În 2019, programul de master ADL a fost
ierarhizat pe locul 33 în lume în domeniul
"Achiziţii" de către Eduniversal, o agenţie
internaţională prestigioasă, specializată în
ierarhizarea instituţiilor de învăţământ
superior cu profil economic.

Ce discipline veți studia?


Planul de învăţământ a fost gândit astfel
încât să dobândiţi cunoştinţele de bază
necesare în administrarea unei afaceri la
În semestrul IV veţi parcurge un nivel internaţional (management,
stagiu de practică, prin intermediul marketing, finanţe, contabilitate), dar mai
căruia veţi putea colabora în mod ales cunoştinţele teoretice şi practice
concret cu una din numeroasele firme necesare unui specialist în domeniu
aflate în căutare de specialişti în (transporturi, achiziţii publice, lanţuri şi
logistică, distribuţie sau achiziţii. sisteme logistice etc.). Cu o medie de 4,5
Cadrele didactice vă vor sprijini în discipline parcurse pe semestru,
identificarea unui loc potrivit pentru a programul ADL este focalizat pe
desfăşura această activitate, astfel dobândirea de cunoştinţe de calitate, nu
încât să aveţi parte de o experienţă pe parcurgerea unui volum mare de
valoroasă şi utilă. informaţii generale.
Având în vedere că lumea logisticii se
bazează pe concepte şi termeni cheie din
limba engleză sau, într-o mai mică
Anul II măsură, franceză, cunoaşterea acestora
reprezintă un atu. Totuşi, pentru a fi
Sem. 1 siguri că nu veţi avea dificultăţi, aveţi
Discipline obligatorii: ocazia ca în semestrul III să optaţi pentru
 Teoria şi practica achiziţiilor publice
studierea uneia dintre cele două limbi de
 Marketing operaţional şi relaţional
circulaţie internaţională, cu aplicabilitate
 Sisteme logistice în afacerile online
în domeniu.
 Managementul stocurilor
Cine poate candida?
Discipline facultative:
 Comunicare interculturală în limbă Programul ADL oferă o invitaţie deschisă
străină 1 sau 2 tuturor absolvenţilor de studii de licenţă,
indiferent de domeniu. Ceea ce căutăm la
studenţii noştri masteranzi este un interes
Sem. 2 sincer pentru dezvoltarea de cunoştinţe şi
de abilităţi practice în Logistică şi Achiziţii.
Discipline obligatorii:
 Strategii logistice aplicate Înscrierea la program nu necesită
 Sisteme legislative comparate parcurgerea unor cursuri prerechizite.
 Stagiu de cercetare pentru Disciplinele au fost gândite astfel încât să
elaborarea lucrării de disertaţie acopere cunoştinţele de bază în
 Stagiu de practică management, marketing, finanţe, drept şi
contabilitate necesare unui viitor
Discipline facultative: specialist în domeniu. Totuşi, cursurile vă
 Geopolitică şi mediile de afaceri vor provoca să ieşiţi din starea de confort
în cazul în care sunteţi deja familiarizaţi
cu aceste noţiuni de bază, prin
transpunerea lor în cadrul specific,
relevant activităţii unui logistician sau
achizitor.
15
Administrarea afacerilor*
(IF + IFR)

În prezent, atât pe piaţa României, cât şi


pe piaţa UE există o cerere în creştere de Tutori
profesionişti în domeniul administrării
afacerilor, în special a celor mici şi Prof. univ. dr.
mijlocii. Teodora ROMAN
(throman@uaic.ro)
Programul de master ADMINISTRAREA
AFACERILOR vine ca răspuns la această
cerere, urmărind formarea specialiştilor
care să poată înţelege şi gestiona
problemele cu care se confruntă firmele
într-un context dinamic, prin oferirea Lect. univ. dr.
acelor competenţe şi abilităţi care să Gabriela
permită reacţii în timp real la situaţii BOLDUREANU
dificile, în mediul turbulent de astăzi, (gabriela.boldureanu@feaa.
expertiză în gestiunea resurselor uaic.ro)
organizaţiilor, spirit antreprenorial,
flexibilitate, capacitatea de a relaţiona.
Programul de studii permite accesul la
toate funcţiile întreprinderii, precum cea Anul I
comercială, financiar-contabilă, de
producţie, marketing. Se deschid astfel Sem. 1
Discipline opționale: 5 din 7
perspective de lucru în toate sectoarele de 1. Contabilitate pentru afaceri
activitate (industrie, distribuţie, servicii 2. Informatică pentru afaceri
etc.). 3. Finanţele afacerilor
4. Managementul organizaţiilor
5. Marketing operaţional şi strategic
6. Economie/Economics
7. Statistică pentru afaceri
Discipline facultative:
 Comunicare interculturală în limbă
străină 1 sau 2 (DC)

Sem. 2
Discipline obligatorii:
 Crearea afacerilor
 Comunicare organizaţională
 Dreptul afacerilor
 Managementul proiectelor
 Sisteme informaţionale pentru afaceri
Disicpline facultative:
 Managementul conflictelor

16
*Acest program se adresează, în ”O nouă lume a afacerilor, un nou mod
special, absolvenților de la alte de lucru, un nou mod de rezolvare a
facultăți non-economice! problemelor. Formula actuală de succes
în afaceri: să faci profit ştiind unde
găseşti resursele cele mai bune şi cum să
”Promovarea accesului la finanţare şi le foloseşti cât mai eficient, să aplici
încurajarea unei culturi antreprenoriale, strategia oceanului albastru. Pentru toate
inclusiv crearea de noi întreprinderi, acestea trebuie să fii pregătit şi să
reprezintă aspectele principale ale stăpâneşti informaţia despre mediul
noului program de sprijin financiar al
Comisiei Europene. Programul pentru economic atât de turbulent şi de dinamic.
competitivitate, COSME, în perioada Administrarea Afacerilor poate fi o
2014-2020, urmăreşte facilitarea soluţie.”
accesului IMM-urilor la finanţare, la Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
pieţe şi la politici destinate antrepre-
noriatului, esenţiale pentru depăşirea
crizei.” Obiectivele masterului:
Antonio TAJANI
Vicepreşedintele Comisiei Europene  Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de
responsabil pentru industrie şi leader într-un context local şi global;
întreprinderi
 Formarea deprinderilor pentru abordări
strategice, prin aplicarea de cunoştinţe
specializate şi utilizarea surselor de
informaţii specializate;
 Crearea abilităţilor pentru o comunicare
Anul II efectivă şi persuasivă în mediul
organizaţional;
Sem. 1  Asigurarea unui nivel ridicat de
Discipline obligatorii:
înţelegere şi adoptare a responsabilităţii
 Creativitate si inovare in managementul
proiectelor sociale şi sustenabilităţii dezvoltării
 Mediul internaţional de afaceri afacerilor;
 Managementul calităţii  Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona
 Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor relaţiile cu partenerii de afaceri.
umane
 Discipline opţionale (1 din 2):
1. Diagnostic organizational
2. Managementul relaţiilor cu clienţii
Discipline facultative:
 Managementul recompenselor

Sem. 2
Discipline obligatorii:
 Managementul achiziţiilor
 Etica si integritate academica in cercetare
 Stagiu de cercetare şi pregătirea lucrării de
disertaţie
 Practică
 Discipline opţionale (1 din 2):
1. Performanta si risc in afaceri
2. Marketing digital/Digital Marketing
 Discipline opţionale (1 din 2):
1. Etică şi responsabilitate în afaceri
2. Comportament organizaţional
Discipline facultative:
 Geopolitică şi mediile de afaceri

17
Administrație publică
(IF)

Eficienţa organizaţiilor depinde şi de


performanţa profesională a membrilor
Tutori
ei. De aceea este nevoie de o Prof. univ. dr.
schimbare profundă a administraţiei Mihaela ONOFREI
publice sub aspectul calităţii factorului (onofrei@uaic.ro)
uman implicat. Masterul Administraţie
publică îşi propune să ofere soluţii şi
susţinere.
OBIECTIVELE programului: Conf. univ. dr.
- formarea de specialişti de înaltă Florin OPREA
ţinută profesională pentru (foprea@uaic.ro)
administraţia publică;
- cultivarea cunoştinţelor,
competenţelor şi abilităţilor practice
necesare absolvenţilor pentru
integrarea profesională şi parcursul
ascendent în carieră, în condiţii de Discipline
(inclusiv din pachetul celor necesare pentru
mobilitate sectorială/geografică. certificarea ca auditor intern în sectorul public)

Anul I
DE CE SĂ ALEGI acest program:
Discipline obligatorii
- pentru că vrei să­ţi formezi abilităţi  Etica în administraţia publică
de manager în administraţia publică;  Dreptul mediului
- pentru că vrei să te alături unei  Sisteme informaţionale de birou
echipe care defineşte calitatea şi  Gestiunea financiară a instituţiilor
excelenţa în învăţământul de master publice
în administraţie publică;  Managementul proiectelor europene
 Sisteme administrative comparate
- pentru că vrei să fii implicat în  Finanţe publice europene
proiecte de cercetare alături de colegi  Drept financiar european
şi cadrele didactice;  Managementul financiar al
- pentru că vrei să participi la colectivităţilor locale
conferinţe anuale dedicate
Discipline opționale
masteranzilor;  Politici europene
- pentru că ştim cum să te formăm ca  Audit intern I (Concepte, planificare,
LEADER. standarde)
Discipline facultative
 Guvernanţa corporativă şi sistemul de
control intern
 Gestiunea riscurilor

18
RESURSE dedicate: SPECIFICUL programului:

- suporturi de curs tipărite şi în format - curricula adaptată la particularităţi şi


electronic; cerinţe (ale sectorului, angajatorilor,
- portal de e-learning; masteranzilor);
- pregătire interdisciplinară (de domeniu
- bibliotecă;
juridic, economic, managerial);
- laboratoare şi software specializat; - pregătire pentru poziţii profesionale din
- instituţii gazdă disponibile pentru administraţia locală, centrală şi sectorul
stagiile de practică. privat;
- pregătire pentru pentru poziţii
profesionale din structuri administrative
autohtone sau supranaţionale;
- asigurarea condiţiei legale impuse pentru
ocuparea funcţiilor publice de conducere/
dobândirea calităţii de înalt funcţionar
public.

OCUPAȚII posibile:
- inspector, expert/consilier
(armonizare legislativă, afaceri
europene, administraţie publică),
administrator/manager public/city
Anul II manager, agent/facilitator de
Discipline obligatorii
dezvoltare locală, reglementator,
 Administraţie electronică secretar de unitate administrativ-
 Dreptul funcţiei publice teritorială, prefect/subprefect,
 Politici financiare guvernamentale
 Management strategic
director/director coordonator, şef de
 Gestiunea fondurilor structurale direcţie, şef de serviciu sau birou,
europene profesor/ formator, expert/consultant
 Analiza polititcilor publice
 Protecţia juridică a drepturilor omului
în afaceri publice.
 Etică şi integritate academică şi
Pregătirea lucrării de disertaţie
 Practică

Discipline opționale
 Audit intern II (Misiuni de audit)
 Managementul calităţii în
administraţia publică
Discipline facultative PROGRAM beneficiar al
 Contabilitate pentru afaceri proiectului POSDRU 60072

19
Analiză și strategie de marketing
(IF)

Prin programul de masterat Analiză și


Strategie de Marketing (ASM) Tutori
studenţii sunt pregătiţi pentru asumarea,
la „entry level”, a responsabilităţilor Prof. univ. dr.
specifice job-urilor: market analyst, traffic Corneliu MUNTEANU
manager, asistent manager de produs, (cmunteanu@uaic.ro)
ofiţer de relaţii publice, coordonator de
vânzări, junior strategic planner, media
planner, account manager, consilier de
marketing, brand manager assistant,
account executive ş.a. Absolvenţii acestui Lect. univ. dr.
master pot aspira la promovarea pe nivelul Tudor JIJIE
SENIOR, iar după 3-5 ani de experienţă (tudor.jijie@eastmarketing.ro)
pot deveni marketing manageri.
Structura programului asigură o pregătire
solidă - cunoştinţe, capabilităţi, valori şi
atitudini profesioniste - pe toate funcţiile
specifice de marketing.
În primul rând, se consolidează
componenta cercetări de marketing, atât Anul I
pentru stăpânirea metodelor calitative, cât
şi a celor cantitative. Nu poţi interveni pe o
piaţă fără să o cunoşti bine, în prealabil. Sem. I
A doua componentă majoră a masterului Discipline obligatorii
ASM este comunicarea de marketing. Un  Publicitate
bun marketer este în mod obligatoriu un  Strategii de produs
bun comunicator, inclusiv în 2-3 limbi  Econometrie avansată
străine. Pentru că stăpâneşti deja limba  Analiză calitativă de marketing
engleză, acum urmează limba germană.
Nu se ştie care va fi cea mai puternică
economie în următorii 5-10 ani (!). Sem. II
Lucrul cu cifre - a treia direcţie de formare Discipline obligatorii
a studenţilor ASM. Unii cred că nu ar fi  Relaţii publice
nevoie de aşa ceva în marketing. Don’t  Strategii de preţ
even think about it!  Managementul vânzărilor
 Limba germană 1

20
Lucrul cu alţi oameni este a patra
direcţie majoră a programului. Vrând,
nevrând asta înseamnă Marketing. Tot
timpul lucrezi cu oameni, mai ales cu
oameni din afara organizaţiei, pe care îi
vezi pentru prima dată şi pe care
trebuie să îi convingi.

Transversalitate. M asterul ASM


asigură studenţilor o bună interfaţă cu
angajaţii celorlalte departamente. Un
bun marketer îşi convinge întotdeauna
colegii de organizaţie, mai ales pe cei
din departamentele tehnic şi financiar.

Competitivitate și
profesionalism.
În mediul de business românesc,
deja se vorbeşte şi se scrie despre
„Şcoala de marketing de la Iaşi”. De
ce oare?!

Din punct de vedere al adresabilităţii,


Anul II la acest master se pot înscrie:
 absolvenţii cu diplomă de licenţă
Sem. I
în domeniul economic din
universităţi acreditate;
Discipline obligatorii  absolvenţii cu diplomă de licenţă
 Distribuţie în alte profile decât cele
 Analiză cantitativă şi prognoză de economice, care îşi doresc o
marketing formare specializată în Marketing;
 Documentare lucrare disertaţie
 profesioniştii din întreprinderi,
 Limba germană 2
absolvenţi de facultate, persoane
care lucrează, şi care au dobândit
Sem. II experienţă în practică;
 persoanele care doresc să
Discipline obligatorii continue studiile prin programe
 Marketing digital
 Marketing strategic
doctorale sau alte programe de
 Stagiu organizaţional / Marketing
cercetare în Marketing.
experienţial (opţional)
 Managementul proiectelor /
Analiză financiară (opţional)

21
Bănci și piețe financiare
(IF)

Programul de masterat „Bănci și Piețe


Financiare” îşi propune să formeze Tutori
specialişti de înaltă clasă, cu competenţe Prof. univ. dr.
în studiul şi analiza problemelor financiar Ovidiu STOICA
-bancare şi ale celor din domeniul pieţei (ostoica@uaic.ro)
de capital.

Acest program de master se adresează


atât studenţilor care doresc o carieră de
practicieni în domeniul financiar-bancar, Prof. univ. dr.
cât şi în domeniul academic, ambele la Bogdan CĂPRARU
nivel naţional şi internaţional. (csb@uaic.ro)

Curricula programului de master


urmăreşte transferul de cunoştinţe şi
formarea de abilităţi şi atitudini specifice
unor specialişti capabili să răspundă la
un nivel superior cerinţelor actuale ale Anul I
instituţiilor şi pieţelor financiar-bancare,
precum şi în domeniul finanţării IMM-
urilor şi al dezvoltării imobiliare. Aceştia Discipline obligatorii
vor fi capabili să analizeze critic şi să  Politici monetare
soluţioneze pertinent problemele  Piaţa produselor şi serviciilor
specifice, având capacitatea de a bancare
concepe şi adopta cele mai bune decizii  Reglementări şi instituţii ale pieţei
în cadrul activităţilor specifice pe care le de capital
vor derula.  Retail banking
 Managementul portofoliului
 Corporate banking
Absolvenţii programului de master „Bănci  Managementul riscului bancar
 Modelare pe piaţa financiară
şi Pieţe Financiare” au perspective certe
 Finanţarea dezvoltării imobiliare
de integrare în activitatea practică,
deoarece activitatea bancară şi cea Discipline opționale
privind piaţa de capital se află într-o  International banking
continuă expansiune şi diversificare la  Evaluarea întreprinderii
nivel naţional şi internaţional şi reclamă
specialişti din ce în ce mai pregătiţi.

22
Absolvenţii programului de masterat Masterul de „Bănci şi Pieţe Financiare”
îşi pot desfăşura activitatea în este o opțiune pentru tine, deoarece:
cadrul: - în ultimii ani, există preocupări tot mai
 băncilor;
mari din partea instituţiilor financiar-
 instituţiilor financiare nebancare; bancare de a recruta studenţi bine
 societăţilor de servicii de investiţii pregătiţi încă de pe băncile şcolii;
financiare;
- programul de masterat are încheiate
 societăţilor de administrare a
convenţii de practică cu un număr
investiţiilor; considerabil de bănci şi entităţi din
 compartimentelor financiare din domeniul pieţei de capital, unde
cadrul firmelor; studenţii au ocazia de a îmbina
 compartimentelor de specialitate cunoştinţele teoretice cu cele practice
ale unor organisme financiare sub îndrumarea unor tutori din cadrul
locale şi centrale ş.a.; acestor instituţii;
 în calitate de traderi;
- tutorii şi coordonatorii de practică ai
 în calitate consultanţi în domeniul programului de masterat au preocupări
financiar. continue de căutare de parteneriate de
practică şi creşterea inserţiei
profesionale a studenţilor şi
absolvenţilor;
- cursurile şi seminariile sunt susţinute
de profesori cu bogată experienţă
academică şi practică din cadrul
Universităţii, dar şi de profesori invitaţii
de la universităţi din SUA, Italia, Franţa;
Anul II
- studenţii pot participa la evenimente şi
întâlniri cu specialişti din mediul
Discipline obligatorii financiar-bancar.
 Instrumente bancare moderne de
plăţi şi creditare
 Investment banking
 Audit bancar
 Pieţe financiare europene
 Politici şi strategii bancare
 Strategii pe pieţele instrumentelor
financiare derivate
 Finanţarea întreprinderilor mici şi
mijlocii
 Etică şi integritate academică în
cercetare şi pregătirea lucrării de
disertaţie
 Practică

Discipline opționale
 Metode de cercetare în finanţe
 Finanţe comportamentale

23
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare
(IF)

Programul de master propune cursanţilor


aprofundarea cunoştinţelor în domeniul Tutori
contabilităţii, analizei economico-financiare
şi evaluării în afaceri, printr-un sistem de Prof. univ. dr.
competenţe corelat cu cerinţele pieţei muncii Marilena MIRONIUC
europene şi cu exigenţele organismelor (marilena@uaic.ro)
profesionale ANEVAR şi CECCAR.
Absolvenţii programului de studiu
beneficiază de echivalarea examenului de
acces la profesiile de expert contabil şi
evaluator de proprietăţi imobiliare, prin
protocoalele închiate cu CECCAR şi ANEVAR. Conf. univ. dr.
Ciprian APOSTOL
(ciprian.apostol@uaic.ro)

Obiectivele

Anul I
programului de master sunt rezum ate
astfel: Discipline obligatorii
 acoperirea prin oferta educaţională a cererii  Contabilitate aprofundată
de specialişti în domeniul contabilităţii, analizei
economico-financiare, evaluării afacerilor,  Contabilitate comparată (norme
auditului, expertizei contabile; româneşti- norme internaţionale)
 consolidarea legăturilor cu firmele, instituţiile  Analiză economico-financiară
şi comunităţile beneficiare ale absolvenţilor de aprofundată
masterat pentru a obţine informaţii cu privire  Comunicare interculturală în afaceri
la nivelul de pregătire a absolvenţilor noştri şi (lb. engleză/franceză)
opinii în legătură cu structura şi conţinutul
procesului didactic;  O disciplină aleasă din pachetul 1
 integrarea educaţiei cu cercetarea de  Expertize contabile şi servicii de
specialitate, ca premisă pentru continuarea asigurare
pregătirii prin studii doctorale.  Drept societar
 Standarde de evaluare ANEVAR
Competențe generale și profesionale  Contabilitate şi control de
dobândite: gestiune
 Cunoaşterea aprofundată şi asimilarea  Diagnostic în scopul evaluării
principiilor, normelor, metodelor şi tehnicilor
de reflectare a evenimentelor economice în Pachet 1:
contabilitate;  Econometrie aplicată
 Cunoaşterea avansată a conceptelor,
principiilor, metodelor, tehnicilor pe care se  Matematici financiare
fundamentează practica analizei economico-  Contabilitatea instituţiilor publice
financiare şi a diagnosticului în afaceri; şi a instituţiilor de credit
 Guvernanţă corporativă şi gestiunea
rezultatului

24
 Asimilarea aprofundată şi utilizarea Cariere profesionale:
abordărilor/metodelor de evaluare a
întreprinderilor, proprietăţilor Absolvenţii acestui program de
imobiliare, bunurilor mobile şi master pot fi angajaţi în: societăţi
activelor financiare; comerciale, instituţii de credit, firme
 Abilităţi de analiză, interpretare şi private naţionale şi internaţionale,
previziune necesare diagnosticului în agenţii şi instituţii guvernamentale,
scopul evaluării;
 Abilităţi de fundamentare a instituţii publice, administraţia
rapoartelor de evaluare şi publică locală etc. Aceştia sunt
argumentare a valorilor estimate; pregătiţi pentru funcţiile de: director
 Capacitatea de a organiza şi a economic, economist şef, contabil
conduce activităţi de echipă; şef; şef compartiment contabilitate
 Aplicarea creativă a metodelor de generală; şef compartiment
cercetare ştiinţifică pentru contabilitate de gestiune; analist
contabilitatea, analiza şi evaluarea financiar; auditor intern; şef
entităţilor. compartiment de audit/cabinet de
audit şi consultanţă; expert
evaluator/lichidator liber profesionist;
auditor extern independent etc.

Anul II
Discipline obligatorii
 Evaluarea întreprinderii
 Evaluarea proprietăţilor
imobiliare, bunurilor mobile şi
activelor financiare
 Norme şi proceduri de audit
financiar
 Doctrină şi deontologie în profesii
contabile reglementate
 O disciplină aleasă din pachetul 2
 Contabilitatea operaţiunilor de
reorganizare a societăţilor
comerciale
 Fiscalitate
 Practică de specialitate
 Proiect de cercetare
Pachet 2:
 Metodologia cercetării ştiinţifice
 Contabilitate şi audit de mediu
 Managementul proiectelor
Notă: Disciplinele m arcate cu
 Contabilitatea activelor şi datoriilor
financiare
caractere îngrosate sunt înscrise în
protocoalele cu organizaţiile profesionale
CECCAR şi ANEVAR pentru echivalarea
accesului la profesiile de expert şi
evaluator.

25
Contabilitate, expertiză și audit
(IF)

Masterul de Contabilitate, expertiză


și audit (CEA) se adresează Tutori
absolvenţilor unei filiere de licenţă cu Prof. univ. dr.
specific de contabilitate. Prin acest Costel ISTRATE
master ne propunem să completăm, cu (istrate@uaic.ro)
noţiuni aprofundate, pregătirea de
contabilitate, audit, analiză şi diagnostic
cu care studenţii noştri vin de la
programele de licenţă şi/sau din practica
specifică.
Conf. univ. dr.
Leontina PĂVĂLOAIA
Diploma oferită de masterul CEA este (betianu@uaic.ro)
recunoscută, printr-un protocol semnat
cu organizaţia profesională CECCAR.
Astfel, absolvenţilor CEA li se echivalează
accesul la profesia de expert contabil.
Începând cu promoţia 2017-2019
masterul beneficiază de acreditarea Anul I
ACCA pentru modulul F8 (Auditing). (10 discipline)
1. Bazele auditului financiar și
expertiză contabilă
2. Concepte și teorii de evaluare în
afaceri
3. IAS/IFRS în contabilitatea curentă
4. Diagnostic financiar-contabil
5. Managementul proiectelor
6. Contabilitate de gestiune
aprofundată
7. Metodologia auditului financiar
8. Contabilitate financiară
aprofundată
9. Contabilitatea operațiunilor de
Obiectivele specifice ale m asterului reorganizare a societăților
CEA se concretizează în: comerciale
10. Sisteme contabile comparate
 transmiterea de cunoştinţe
aprofundate şi formarea de abilităţi
pentru derularea de misiuni de Notă: disciplinele scrise cu caractere
îngroşate apar în protocolul cu organizaţia
contabilitate şi audit, în mediul profesională CECCAR, pentru echivalarea exa-
contabil naţional şi internaţional, menului de acces la profesia de expert contabil.
pentru întreprinderi şi pentru grupuri
de întreprinderi;
 îmbunătăţirea competenţelor trans-
versale ale studenţilor.

26
Discipline prealabile Competențe generale și profesionale
(prerequisites)
În cadrul acestui program de master, ne
Contabilitate financiară propunem să acţionăm în aşa fel încât
absolvenţii să dobândească abilităţi şi
Gestiunea financiar-contabilă a
întreprinderii cunoştinţe care să le permită:
 să asimileze metodele şi tehnicile de
sau echivalentele acestora lucru în domeniul contabilităţii, auditului
şi expertizei contabile;
 să efectueze analize şi interpretări ale
informaţiilor din situaţiile financiare în
procesul de fundamentare şi luare a
deciziilor;
 să proiecteze şi să utilizeze sisteme
informaţionale privind contabilitatea,
managementul financiar şi administrarea
afacerilor;
 să organizeze şi să conducă depar-
tamentele de contabilitate financiară şi
de gestiune, să elaboreze politici şi
Anul II strategii financiar-contabile;
(10 discipline)
 să participe la negocieri şi la activităţi de
1. Contabilitatea grupurilor de consultanţă de specialitate (financiar-
întreprinderi
2-3. Raportări financiar contabile/ contabilă, fiscală, audit intern şi extern);
Contabilitatea mediului/ Doctrină și
deontologie în profesia contabilă/  să aibă capacitatea de a organiza şi de a
Contabilitatea organizaţiilor financiare conduce eficient munca în echipă;
nebancare
4-5. Control de gestiune/ Norme de audit  să cunoască normele şi tehnicile de
financiar/ Diagnostic economic/ auditare a sistemelor informatice de
Contabilitatea în turism şi servicii
6. Contabilitate naţională/ Performanță și gestiune şi de evaluare a afacerilor;
risc în afaceri/ Auditul sistem elor
informaţionale/ Contabilitate digitală  să efectueze raportări şi să asigure
7-8. Legislație fiscală/ Drept societar/ consultanţă în domeniile expertizei
Management financiar
9. Practică contabile şi al controlului financiar;
10. Stagiu de de cercetare/documentare şi  să fie iniţiaţi în cercetarea contabilă.
pregătirea disertaţiei

Notă: disciplinele scrise cu caractere


îngroşate apar în protocolul cu organizaţia
profesională CECCAR, pentru echivalarea exa-
menului de acces la profesia de expert contabil.

27
Contabilitatea afacerilor*
(IF + IFR)

Programul de masterat Contabilitatea


afacerilor (form e de învăţăm ânt: cu Tutori
frecvenţă - IF şi cu frecvenţă redusă - IFR)
îşi propune formarea de profesionişti capabili Prof. univ. dr.
să lucreze şi să obţină rezultate performante Iuliana GEORGESCU
în domeniul financiar-contabil, ca răspuns la (iuliag@uaic.ro)
cererea formulată de entităţile economice.
Obiectivul principal al program ului de
master Contabilitatea afacerilor este
formarea de specialişti contabili care să
utilizeze eficient metodele, procedeele şi Conf. univ. dr.
tehnicile „ştiinţei conturilor”, prin raportarea Daniela MARDIROS
la un set de norme şi principii aplicabile (mardirosdanielajob
@gmail.com)
activităţii financiar-contabile într-o
întreprindere.
Programul de masterat Contabilitatea
afacerilor are ca misiune specializarea
absolvenţilor de învăţământ superior în
domeniile: contabilitate financiară, Anul I
contabilitate publică şi de gestiune, audit,
analiză şi diagnostic economico-financiare, Discipline semestrul I - 1 pachet
control şi expertize contabile, pe fondul de 7 discipline optionale din care
procesului de normalizare traversat în se aleg 5
prezent de contabilitatea românească.  Introducere în contabilitate
Prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide  Managementul organizaţiilor
şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de  Informatica pentru afaceri
 Economie
cercetare, tinerilor absolvenţi li se facilitează
 Marketing operaţional şi strategic
accesul ca profesionişti pe piaţa muncii,  Statistica pentru manageri
capabili să evolueze atât în context naţional,  Finanţele afacerilor
cât şi internaţional. Motivaţia formării
tinerilor absolvenţi în domeniul contabilităţii
este generată de cerinţele companiilor Discipline semestrul II
româneşti şi străine care au conştientizat  Dreptul afacerilor/ Standarde de
necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi evaluare
 Analiza economico-financiara
pentru a înfrunta provocările pieţei
 Contabilitatea financiară a ciclului de
europene. exploatare
 Contabilitatea costurilor
 Normalizare contabilă

28
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
Competențe generale și
facultăți non-economice! profesionale

În cadrul acestui program de master, ne


propunem să acţionăm în aşa fel încât
absolvenţii să dobândească abilităţi şi
cunoştinţe care să le permită:
• să asimileze metodele şi tehnicile de
lucru în domeniul contabilităţii, auditului
şi expertizei contabile judiciare şi
extrajudiciare;
• să efectueze analize şi interpretări ale
informaţiilor din situaţiile financiare în
Motivaţia formării tinerilor absolvenţi în procesul de fundamentare şi luare a
domeniul contabilităţii este generată deciziilor;
de cerinţele companiilor româneşti şi • să proiecteze şi să utilizeze sisteme
străine care au conştientizat
necesitatea angajării profesioniştilor informaţionale privind contabilitatea,
pregătiţi pentru a înfrunta provocările managementul financiar şi
pieţei europene. administrarea afacerilor;
• să organizeze şi să conducă
departamentele de contabilitate
financiară şi de gestiune, să elaboreze
politici şi strategii financiar-contabile;
Anul II • să participe la negocieri şi la activităţi
de consultanţă de specialitate (financiar
Discipline semestrul I -contabilă, fiscală, audit intern şi
 Contabilitate financiara intermediara extern);
 Introducere în auditul financiar
 Contabilitate managerială • să aibă capacitatea de a organiza şi de
 Contabilitatea organizaţiilor a conduce eficient munca în echipă;
guvernamentale • să cunoască normele şi tehnicile de
 Raportări financiar-contabile auditare a sistemelor informatice de
gestiune şi de evaluare a afacerilor;
Discipline semestrul II • să efectueze raportări şi să asigure
 Diagnostic financiar-contabil consultanţă în domeniile expertizei
 Control şi expertize contabile contabile şi al controlului financiar;
 Discipline optionale (una din
patru) • să fie iniţiaţi în cercetarea contabilă.
 Contabilitate şi fiscalitate/Evaluarea
afacerii/Consolidarea conturilor/
Norme si proceduri de audit
 Proiect de specialitate
 Stagiu practic

29
Data Mining
(IF)

Trăim într-o societate bazată


cunoaştere. Nevoia de specialişti capabili
pe
Tutori
să creeze şi să gestioneze baze mari de
date, să extragă informaţii cu ajutorul Conf. univ. dr.
metodelor statistice şi să ofere suport Ciprian TURTUREAN
(ciprian.turturean@uaic.ro)
pentru luarea deciziilor este subliniată de
un număr tot mai mare de voci
competente în spaţiul public. Concepte
precum Big Data, Data Analyst, Data
Scientist, Data Mining sunt în atenţia
specialiştilor din universităţi, instituţii de Conf. univ. dr.
cercetări şi companii. Într-un context în Mariana HATMANU
care puterea computerelor creşte (mariana.gagea@uaic.ro)
exponenţial, bazele de date sunt tot mai
mari şi mai complexe, se defineşte tot mai
clar profilul unui specialist cu competenţe
mixte din zona statisticii şi informaticii
capabil să lucreze în condiţiile noi şi
dinamice ale pieţei globale.
Conceptul de Data Mining este unul relativ Anul I
nou şi priveşte procesul complex de
analiză a datelor disponibile în baze de Sem. I
1. Calitatea şi validarea datelor
date diverse, atât ca mărime, cât şi 2. Tabelare şi data visualisation
structură. Acest concept include şi 3. Logica BD în aplicaţii pentru afaceri
componenta software, adică pachetele 4. Introducere în R
program de creare şi gestionare a bazelor
de date, de programare şi analiză statistică Pachet facultativ
a datelor. 1. Probabilităţi şi statistică matematică
2. Programare 1
Programul de master Data Mining ţine cont
de tendinţele existente la nivelul marilor Sem. II
universităţi din statele occidentale. 1. Metodologia cercetării
Accentul acestor programe este pus pe 2. Analiza cluster şi ierarhizare
metodele avansate de prezentare a datelor 3. Arbori de decizie
(tabelare, vizualizare), pe cele de analiză 4. Pachet opţional (o disciplină la alegere)
4.1. Administrare BD
statistică (statistică multivariată, clasificare 4.2. Depozite de date
şi ierarhizare, metode neparametrice, 4.3. Big Data
statistică şi modelare, metode de analiză a
riscului şi deciziilor etc.) şi pe cele de Pachet facultativ
informatică (programare, web, baze de 1. Introducere în Data Mining
date, algoritmică etc.). 2. Fundamente ale cercetării statistice şi
econometrice
3. Cercetări operaţionale

30
Discipline prealabile Obiective specifice ale programului
(prerequisites) 1. Pregătirea de specialişti de vârf capabili
de a:
Statistică / Econometrie /
• elabora şi implementa baze de date şi
Informatică / Birotică / Matematică strategii de depozitare a datelor;
• gestiona structura şi calitatea datelor
relevante pentru o organizaţie, pentru a
În curriculum există trei pachete de spori valoarea acestora;
discipline: obligatorii, opţionale şi
facultative. Disciplinele facultative • evalua metodele şi instrumentele
oferă şansa absolvenţilor de licenţă de adecvate pentru analiza datelor în
diferite specializări să obţină contexte organizaţionale specifice;
competenţe suplimentare de • aplica metodele avansate de analiză a
informatică şi statistică. datelor într-o varietate de medii
organizaţionale;
• construi modele de analiză şi modele
predictive folosind instrumente adecvate.
2. Formarea continuă a angajaţilor pentru
a îmbunătăţi experienţa practică dintr-o
organizaţie prin utilizarea metodelor de
analiză a datelor şi pachetele program
specializate
3. Dezvoltarea cercetării din domeniul
Data Mining
Anul II
Sem. III
1. Reţele neurale
2. Regresie multiplă. Analiza varianţei şi
covarianţei
3. Regresie logistică
4. Pachet opţional (o disciplină la alegere)
4.1. Sisteme pentru asistarea deciziilor
4.2. CRM (Customer Relationship
Management)

Pachet facultativ
1. Sondaje
2. Programare II
Sem. IV
1. Stagiu de cercetare. Documentare şi
disertaţia de masterat
2. Statistică bayesiană
3. Modele cu ecuaţii structurale
4. Scalare şi analiză conjoint Absolvenţii acestui program pot lucra în:
5. Practică Firme de cercetare de piaţă; Firme de
servicii (outsourcing); Firme IT; Firme
Pachet facultativ
1. Statistică spaţială Social media; Instituţii financiar-bancare;
2. Dezvoltarea site-urilor web Instituţii de sănătate; Centre de cercetare
din sectorul privat şi public; Cabinete de
Disertaţie consultanţă; Companii din industrie
(departamente de marketing, cercetare,
producţie); Instituţii guvernamentale etc.

31
Economie și afaceri internaționale
(IF)

Programul de studii de master îşi


propune să formeze specialişti de înaltă Tutori
calitate, capabili să evalueze şi să Prof. univ. dr.
analizeze critic aspectele din domeniul Vasile IȘAN
economiei şi afacerilor internaţionale, să (visan@uaic.ro)
soluţioneze pertinent problemele şi să
elaboreze decizii eficiente în domeniul
relaţiilor economice internaţionale.
Obiective:
Lect. univ. dr.
 Facilitarea accesului absolvenţilor pe Mihaela IFRIM
piaţa muncii din ţară şi din străinatate, (mihaela.ifrim@uaic.ro)
prin asigurarea unei pregătiri adecvate
într-un domeniu de larg interes;
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale
în întreprinderile de afaceri şi instituţiile
publice din ţară, care să pună în valoare
competenţele şi principiile societăţii
deschise; Anul I
 Să ofere studenţilor cunoştinţe
aprofundate în domeniul afacerilor Discipline obligatorii
internaţionale;  Comerţ internaţional şi dezvoltare
 Să ofere studenţilor cunoştinţe economică
aprofundate despre structura şi  Pieţe financiare internaţionale
evoluţiile pieţelor globale, sistemul de  Firme internaţionale
guvernanţă globală, relaţiile între statele  Macroeconomie internaţională
-naţiune şi regionalizarea economică;  Sisteme economice comparate
 Management financiar
 Să dezvolte în continuare gândirea
internaţional
analitică, spiritul critic şi creativitatea
 Comunicare interculturală în limba
studenţilor, ca suport al independenţei engleză/franceză
intelectuale şi al comportamentului
raţional; Discipline opționale
 Să dezvolte capacitatea studenţilor de a  Limba engleză
elabora decizii şi de a întreprinde acţiuni  Limba franceză
în condiţii de creştere a incertitudinii şi  Limba germană
complexităţii mediului economic global.

32
Programul oferă o educaţie aprofundată Ce îți oferă specializarea:
persoanelor care au dobândit
performanţe bune şi foarte bune pe  pregătire complexă, incluzând cunoştinţe
durata studiilor de licenţă la teoretice şi aplicative esenţiale în domeniile
specializarea Economie şi afaceri care analizează şi predicţionează activitatea
internaţionale sau la alte programe de pieţelor şi instituţiilor internaţionale;
studii din domeniul ştiinţelor economice  exersarea capacităţii de a identifica
şi adaugă valoare intelectuală, tendinţele pieţelor internaţionale şi de a lua
încredere personală şi motivaţie ca decizii adecvate sub raport economic;
suport pentru dezvoltarea de cariere  premisele necesare înţelegerii profunde a
profesionale în organizaţii de afaceri, economiei contemporane;
instituţii publice şi afaceri  cunoştinţe profesionale într-o manieră
internaţionale. elevată şi atractivă;
 un cadru care să insufle viitorilor
absolvenţi dezideratul de a se adapta la
standardele profesionale occidentale şi de a
contribui la modernizarea şi sincronizarea
europeană a societăţii româneşti;
 contextul oportun pentru construirea
încrederii personale şi motivaţiei, ca suport
pentru dezvoltarea de cariere profesionale
în organizaţii de afaceri, instituţii publice şi
afaceri internaţionale;
 aderarea, prin activităţi extracurriculare
dinamice şi centrate pe student, la o
comunitate care să permită conectarea
individuală la mediul academic şi de
business.
Anul II

Discipline obligatorii
 Marketing internaţional
 Management strategic
internaţional Ce îți cere specializarea:
 Dreptul afacerilor internaţionale
 Dorinţă de implicare
 Geopolitică şi mediile de afaceri
 Deschidere spre instrumente şi contexte de
 Tranzacţii internaţionale cu servicii învăţare noi şi dinamice
 Finanţarea afacerilor pe piaţa  Atitudine proactivă
europeană  Spirit de iniţiativă
 Comunicare interculturală în limba
engleză/franceză
 Practică de specialitate

Discipline opționale
 Limba engleză
 Limba franceză
 Limba germană

Informează-te! http://www.feaa.uaic.ro
Conectează-te! https://www.facebook.com/
EconomieSiAfaceriInternationaleFeaa

33
Economia și dreptul afacerilor
(IF)

Programul de masterat are o adresabilitate


largă, vizând nu doar absolvenţii unei Tutori
facultăţi de economie ci şi pe cei care sunt
licenţiaţi în cadrul unei facultăţi cu profil Prof. univ. dr.
neeconomic. Acest program îşi propune să Cristian POPESCU
formeze specialişti cu o temeinică (popescu@uaic.ro)
pregatire teoretică şi aplicativă, capabili să
cunoască şi să analizeze critic relaţia dintre
mediul legislativ şi cel economic.
Programul oferă o educație centrată pe
nevoile și preocupările studenților şi, Conf. univ. dr.
în acelaşi timp, adaptată la cerințele venite Laura MAXIM
din partea mediului de afaceri. (lauradiaconu_07
@yahoo.com)
Obiectivele program ului:
 Facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa
muncii, prin asigurarea unei pregătiri
corespunzătoare într-un domeniu de larg
interes;
 Dezvoltarea abilităţilor de a lua decizii Anul I
strategice privind modul de derulare a
afacerilor unei firme;
Discipline obligatorii
 Dezvoltarea gândirii analitice şi a spiritului  Microeconomie aplicată
critic în evaluarea diferitelor măsuri şi  Analiza economică a
politici cu impact asupra mediului micro şi reglementărilor
macroeconomic;  Economie instituţională
 Macroeconomie aplicată
 Îmbunătăţirea capacităţilor de interpretare
şi analiză a impactului mediului  Drept societar
instituţional asupra mediului economic,  Strategii de afaceri. Studii de caz
social şi politic;  Disciplina opţională
 Evaluarea activelor
 Dezvoltarea cunoştinţelor legate de modul  Firme internaţionale
de derulare a afacerilor în context
european şi internaţional şi identificarea Discipline opționale
principalilor factori de influenţă;  Limba engleză
 Limba germană
 Îmbunătăţirea abilităţilor de analiză şi  Limba franceză
interpretare a teoriei economice în analiza
normelor.

34
Competențele care pot fi
dobândite:
 Formarea abilităţilor necesare
profesioniştilor din domeniile
economiei şi dreptului pentru a
comunica şi lucra împreună, ca o
echipă;

 Înţelegerea funcţiilor şi efectelor


regulilor legale în procesul elaborării
aranjamentelor contractuale şi
instituţionale;

 Dezvoltarea potenţialului de predicţie


ex-ante şi de măsurare ex-post a
consecinţelor economice ale
reglementărilor legale.

Anul II
Discipline obligatorii
 Drept fiscal european
 Dreptul european al afacerilor
 Mediul european al afacerilor
 Economie financiară
 Finanţarea afacerilor pe piaţa
europeana
 Comportament uman si medii
economice
 Economie fiscală
 Instituţia falimentului
 Practică
 Etică şi integritate academică în
cercetare şi pregătirea lucrării de
disertaţie
 Discipline opţionale:
 Comunicare şi relaţii publice
 Drept comercial internaţional

Discipline facultative:
 Consultanţă în afaceri
 Coaching antrepenorial

35
Finanțe – Asigurări
(IF)

SINERGIE ÎN ACȚIUNE
Tutori
Programul de master se adresează
absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe Conf. univ. dr.
- Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de Bogdan ZUGRAVU
studii de licenţă (economice sau de altă (zugravu@uaic.ro)
natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei
profesionale. El oferă educaţie avansată de
specialitate în domeniul financiar,
asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi
echilibrată a carierelor profesionale şi
conferind valoare intelectuală, încredere Conf. univ. dr.
personală şi motivaţie. Sebastian LAZĂR
(slazar@uaic.ro)
Distingându-se printr-o abordare dualistă,
sinergică, programul oferă absolvenţilor
posibilitatea de a profesa într-o gamă largă
de domenii, atât din sectorul public, cât și
din cel privat, precum şi posibilitate
de orientare către o carieră de practician
sau una din domeniul cercetare/
educație. M ai m ult, prin structura Anul I
echilibrată a disciplinelor, programul
urmăreşte adaptarea permanentă la Sem. 1
cerinţele pieţei muncii, atât la nivel local,  Guvernanţă corporativă şi sistemul de
cât și la nivel global, caracterul control intern*
sinergic fiind dublat şi de orientarea reală  Audit intern I*
spre însuşirea de cunoştinţe aprofundate,  Gestiunea financiară a instituţiilor
precum şi spre dobândirea de solide publice
abilităţi practice. Programul este util şi  Gestiunea riscurilor*
pentru obţinerea certificatului de atestare  Disciplină opţională (Politici
a profesiei de auditor intern in sectorul monetare / Asigurări sociale)
public, cod COR 241961.
Absolvenţii FA au perspective certe de Sem. 2
integrare pe piaţa muncii, susţinute de  Evaluarea întreprinderii
competenţele dobândite ce oferă  Asigurări de bunuri şi persoane
posibilitatea angajării atat in sectorul  Finanţe publice europene*
public, cat şi în cel privat. Din acest punct  Finanţarea dezvoltării imobiliare
de vedere, FA MASTER oferă un avantaj  Modelarea pe piaţa financiară
competitiv greu de egalat.
*discipline necesare pentru accesul la
funcţia de auditor intern în sectorul public

36
De ce să vii la noi? Cariere profesionale:

 funcţii de execuţie/conducere în instituţii


 Pentru că oferim pregătire financiar-bancare, firme private naţionale sau
solidă în tot ce inseamnă multinaţionale, societăţi de asigurări;
activitate financiară, publică sau  analişti şi experţi financiari în unităţile de
privată: instituţii financiar- management al riscului şi gestiune a activelor;
 analişti şi experţi în cadrul fondurilor de pensii,
bancare, companii de asigurări, fondurilor mutuale şi al celor de private equity;
fonduri de investiţii,  experţi financiari angajaţi în aparatul de
întreprinderi, instituţii publice, specialitate al Ministerului Finanţelor Publice,
Trezoreriei Statului sau în cadrul Direcţiilor de
organe fiscale; Impozite şi Taxe Locale;
 Pentru că facilităm accesul la  consilieri fiscali, auditori financiari;
profesia de auditor public  inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă
intern; Fiscală, controlori financiari ai Curţii de
Conturi;
 Pentru că oferim stagii de  agenţi şi inspectori de asigurări în cadrul
practică studenţilor interesaţi; societăţilor de asigurări şi reasigurări;
 Pentru că oferim educaţie  şefi de birouri sau servicii financiare şi
avansată studenţilor pasionaţi economişti în compartimentele financiar-
contabile ale organizaţiilor private şi publice;
de cercetare.  cadre didactice de specialitate în învăţământul
preuniversitar şi universitar, cercetători în
institute de profil, analişti economici şi
financiari.

Anul II Competențe profesionale:


Sem. 3
 Cunoaşterea aprofundată a metodelor şi
 Politici financiare publice
tehnicilor de conducere a activităţilor
 Preţuri şi concurenţă financiar-bancare, utilizarea limbajului de
 Fiscalitate şi strategii de afaceri specialitate specific şi înţelegerea
 Sisteme fiscale comparate interconexiunilor complexe dintre diferitele
 Audit intern II* ramuri ale activităţii financiar-bancare;
 Utilizarea într-o manieră integratoare a
cunoştinţelor de specialitate din domeniul
Sem. 4 financiar în vederea optimizării şi eficientizării
 Finanţarea întreprinderilor mici şi activităţii financiare la diferite niveluri de
mijlocii organizare (public/privat; macro/micro);
 Sisteme moderne de asigurări  Reflecţia critică şi constructivă asupra
variantelor de aplicare/implementare a
 Etică şi integritate academică în tehnicilor şi practicilor financiare şi
cercetare şi pregătirea lucrării de fundamentarea deciziilor de îmbunătăţire a
disertaţie constatărilor efectuate;
 Disciplină opţională (Metode de  Identificarea problemelor de natură
cercetare în finanţe / Procedură financiară la nivel micro şi macro, elaborarea
fiscală) diagnosticului financiar şi furnizarea de soluţii
 Practică inovative şi adaptive într-o viziune dinamică
 Disertaţie şi deschisă permanent către schimbare;
 Selectarea şi utilizarea metodelor de
cercetare cantitative şi calitative în
*discipline necesare pentru accesul la elaborarea de proiecte profesionale şi de
funcţia de auditor intern în sectorul public cercetare.

37
Management în turism*
(IF extensiunea Bălți)

Misiune: Tutori
Programul de masterat MANAGEMENT
ÎN TURISM oferă oportunităţi Prof. univ. dr.
licenţiaţilor din orice domeniu al Valentin NIȚĂ
învăţământului superior care doresc o (valnit@uaic.ro)
formare complementară în industria
turismului, permiţându-le studenţilor
să-şi dezvolte acele abilităţi
intelectuale, vocaţionale şi personale
specifice unei cariere în turism.

Anul I

Semestrul I

Discipline opționale (5 din 7)


 Contabilitate pentru afaceri
 Informatica pentru afaceri
 Finanţele afacerilor
 Managementul organizaţiilor
 Marketing operaţional şi strategic
 Economie
 Statistica pentru afaceri

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Cercetari de piata in turism
 Turism şi dezvoltare regională şi
locală
 Industria ospitalitatii
 Managementul proiectelor
 Engleza pentru afaceri 1

38
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice!

Anul II Calificări:
 agent de turism,
Semestrul I  consilier clienţi,
Discipline obligatorii  analist piaţă turistică,
 Recrutarea, selectia si dezvoltarea
resurselor umane/  manager de produs turistic,
 Front office
 manager de vanzări.
 Turism internaţional
 Geografia si managementul
destinatiei turistice
 Engleza pentru afaceri 2 Transversalitatea acestui program de
studii permite şi accesul la alte funcţii
Semestrul II ale întreprinderii precum cea
Discipline obligatorii financiară şi de cercetare-dezvoltare.
 Etica afacerilor şi protecţia
consumatorului Se deschid astfel perspective de
 Managementul evenimentelor în
turism lucru în toate sectoarele de activitate
 Crearea si comercializarea produselor (industrie, turism, servicii) atât în
turistice
 Stagiu de cercetare România cât şi în străinătate.
 Practica

 Turism şi dezvoltare regională şi


locală/Tourism and regional and local
development
 Etica afacerilor/Business Ethics

39
Management turistic și hotelier
(IF)

Programul de master în Management


Turistic şi Hotelier îşi propune să ofere Tutori
oportunităţi licenţiaţilor în Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor în Prof. univ. dr.
principal, a celorlalte programe de studii Daniela
specifice domeniului de studii AGHEORGHIESEI
Administrarea Afacerilor, a specializărilor (dtc@uaic.ro)
domeniului fundamental Ştiinţe
Economice, precum şi a oricărui licenţiat al
învăţământului superior (care a parcurs
cele două discipline prealabile), care Conf. univ. dr.
doresc o carieră managerială în industria Mihai TĂLMACIU
turismului şi a cazării, permiţându-le (mtalt@uaic.ro)
studenţilor să-şi dezvolte acele abilităţi
intelectuale, vocaţionale şi personale
specifice acestei cariere.

Obiective:
Anul I
• cunoaşterea problemelor contemporane
referitoare la managementul turismului şi al Discipline obligatorii:
cazării;  Management strategic
• oferirea posibilităţii dezvoltării personale,  Iniţierea afacerilor în turism
intelectuale şi profesionale, precum şi  Fundamentele economice ale
înţelegerea elementelor specifice turismului, investiţiilor
tendinţele, caracteristicile şi tehnicile de  Geografia şi managementul
gestiune; destinaţiei turistice
• oferirea cunoştintelor tehnice şi mijloacelor  Engleză pentru afaceri
necesare dezvoltării şi elaborării planului  Diagnostic şi analiza interculturală
strategic al unei destinaţii turistice cu scopul  Managementul proiectelor turistice
maximizării performanţei activităţii turistice;  Turism şi dezvoltare regională şi
• analiza, evaluarea şi oferirea de soluţii locală
pentru probleme manageriale complexe;  Cercetări de piaţă în turism
• cunoaşterea turismului internaţional,  Etică şi integritate academică
inclusiv dimensiunile interculturale şi o
abordare critică a teoriei dezvoltării Discipline facultative:
turismului;  Comunicare interculturală în limba
• analiza factorilor de influenţă a cererii străină I
turistice, precum şi a relaţiei dintre turism şi  Managementul conflictelor
dezvoltare economică.  Managementul recompenselor
 Comunicare interculturală în limba
străină II

40
În funcţie de performanţă academică, Ocupații sau cariere posibile:
studenţii beneficiază de locuri de la
 manager în activitatea de turism,
buget şi burse de studiu. De asemenea,
pot participa la mobilităţi de studiu în  manager de hotel/motel,
străinătate la prestigioase universităţi  organizator activitate turism,
din Europa prin intermediul programului  manager departament într-o unitate
LLP Erasmus. turistică,
 administator pensiune turistică,
 director agenţie de turism,
Oportunități și provocări  şef agenţie/oficiu turism,
profesionale:  consultant într-o agenţie de turism,
 plasarea studenţilor în stagii de  analist în turism,
practică la cunoscute unităţi  manager/economist într-o firmă
turistice şi hoteliere de pe piaţa organizatoare de evenimente
locală; turistice, în restaurante, alte companii
 recomandări şi oportunităţi pentru
prestatoare de servicii turistice
angajare; (transport, agrement), asociaţii de
 dezbateri academice cu
antreprenori de succes de pe piaţa
turism, administraţii locale sau
locală; centrale.
 cursuri/workshop-uri cu profesori şi
antreprenori invitaţi. Competente:
 managementul proiectelor turistice;
 dezvoltarea şi comercializarea
produselor turistice prin agenţii de
Anul II turism (virtuale sau nu), în cadrul
unor departamente de marketing sau
Discipline obligatorii în cadrul serviciilor de relaţii cu clienţii
 Managementul relaţiilor cu clienţii din structurile hoteliere;
 Front Office
 dezvoltarea capacităţilor analitice şi a
 Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea
resurselor umane competenţelor decizionale;
 Managementul evenimentelor în  rezolvarea dilemelor etice în afacerile
turism din turism şi protejarea reputaţiei
 Interpretarea moştenirii culturale firmei.
în turism
 Etica afacerilor
 Crearea şi comercializarea
produselor turistice
 Practică
 Stagiu de cercetare/documentare
şi pregătirea disertaţiei
 Discipline opţionale (1 din 2):
 Promovare şi relaţii publice
 Web Design

Discipline facultative:
 Geopolitică şi mediile de afaceri

41
Managementul organizațiilor
(IF)

Managementul are un impact major în


competitivitatea organizaţiilor, indiferent Tutori
de natura şi forma acestora. Ca artă a
integrării şi combinării eficiente a Conf. univ. dr.
resurselor, managementul este Ștefan Andrei
determinant pentru valorificarea NEȘTIAN
potenţialului uman, financiar, tehnologic şi (nestian@uaic.ro)
informaţional al unei organizaţii.

Pentru ca absolvenţii săi să poată Conf. univ. dr.


răspunde acestor provocări, programul de Silviu Mihail TIȚĂ
master Managementul organizaţiilor este (silviu.tita@uaic.ro)
focalizat pe formarea de abilităţi şi
acumularea de cunoştinţe avansate de
specialitate în domeniul managementului.

Formarea abilităţilor şi acumularea


cunoştinţelor studenţilor este asigurată Anul I
prin:
 activitate academică constând din: Discipline obligatorii
cursuri, seminarii, tutoriale, workshop-uri  Management strategic
etc.  Guvernanţă corporativă
 activitate de învăţare individuală care  Managementul cunoştinţelor
include: elaborarea de referate şi organizaţionale
proiecte, studii de caz, studierea  Managementul achiziţiilor
bibliografiei recomandate, analiza critică  Management intercultural
a articolelor din presa de specialitate, a  Managementul performanţei şi a
rapoartelor, studiilor şi documentelor de recompenselor resurselor umane
natură managerială a unor organizaţii,  Discipline opţionale:
prezentarea concluziilor la seminarii sau 1. DO 1: Managementul riscului /
sesiuni de sesiuni de comunicări Strategii antreprenoriale
ştiinţifice. 2. DO 2: Managementul Marketingului /
 activitate de învăţare şi lucru în grup prin
Leadership / Managementul proceselor
de afaceri
participarea la dezbaterile de la cursuri şi 3. DO 3: Comunicare de afaceri în limbă
seminarii, elaborarea şi prezentarea de străină (ENG / FR / GER) (2 semestre)
rapoarte sau proiecte,
 activitate practică, constând din stagiu Discipline facultative
practic într-o organizaţie (7 săptămâni)  Managementul organizaţiilor

42
Suport financiar și taxa de Studenţii care obţin rezultate excelente în
studii cursul studiilor de master pot beneficia de
burse în acord cu regulamentul de
desfăşurare a activităţii didactice aprobat
Taxa de studii este de 3500 lei/ la nivel de universitate.
an. Pe baza rezultatelor admiterii,
studenţii care se încadrează în Programul de pregătire include şi o
numărul locurilor subvenţionate componentă de acumulare a cunoştinţelor
privind cercetarea în domeniul
de la buget, beneficiază de managementului organizaţiilor, ceea ce va
finanţarea cheltuielilor de studii. face accesibile posturile din companiile de
În timpul anilor de studiu, consultanţă în afaceri dar şi posturile din
menţinerea pe locurile cercetarea universitară. Continuarea
subvenţionate de la buget pregătirii cu realizarea unui doctorat va fi
depinde de poziţia în clasamentul o opţiune la îndemâna absolvenţilor cu
semestrial al rezultatelor şcolare. rezultate remarcabile în activitatea de
cercetare pe perioada masterului.
Absolvenţii masteratului Managementul
organizaţiilor vor putea accesa locuri de
muncă din domeniul managementului într-
o paletă diversă de organizaţii, de la
societăţile comerciale din practic orice
domeniu la instituţii publice din domeniul
administraţiei, învăţământului, culturii sau
sănătăţii.

Anul II Detalii privind admiterea:


www.feaa.uaic.ro
Discipline obligatorii
 Analiză financiară
 Proiecte de cercetare şi consultanţă
în management
 Cercetări experimentale în
management
 Tehnici cantitative de decizie
 Evaluarea şi analiza performanţelor
organizaţionale
 Etica afacerilor
 Practică (7 săptămâni)
 Stagiu de cercetare/documentare şi
pregătirea disertaţiei
 Discipline opţionale:
1. DO 4: Managementul relaţiilor cu
clienţii / Inteligentă economică
2. DO 5: Teoria organizaţiei şi design
organizaţional / Managementul
schimbării / Operaţionalizare
strategică

43
Managementul proiectelor*
(IF + IFR)

Când ai o idee, ai un vis, vrei să rezolvi o


problemă trebuie să cauţi soluţia, să îţi Tutori
propui ţinte şi să parcurgi o serie de paşi.
Nu te abaţi decât dacă trebuie. Vrei cele Prof. univ. dr.
mai bune decizii pentru cele mai bune Dumitru OPREA
rezultate. Un posibil parcurs ar fi (doprea@uaic.ro)
Managementul Proiectelor.
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA

Prof. univ. dr.


Programul de master Managementul
Gabriela MEȘNIȚĂ
(gabriela.mesnita@feaa.uaic
Proiectelor are ca m isiune crearea .ro)
competenţelor şi abilităţilor necesare
persoanelor care doresc să activeze în
toate etapele proiectelor: concepere,
planificare, implementare, evaluare,
auditare.
Anul I
Motivaţia formării în domeniul
managementului proiectelor este generată Semestrul I
de cerinţele companiilor româneşti şi Discipline opționale (5 din 7)
străine, a organizaţiilor non-guvernametale Contabilitate pentru afaceri
şi a instituţiilor publice, care au conştien-
tizat necesitatea deţinerii competenţelor Informatica pentru afaceri
pentru a înfrunta provocările domeniului. Finanţele afacerilor
Interdisciplinaritatea masterului permite Managementul organizaţiilor
accesul la toate funcţiile specifice manage- Marketing operaţional şi strategic
mentului de proiecte. Se deschid, astfel, Economie
perspective de lucru în diverse sectoare de
activitate: industrie, distribuţie, servicii, Statistica pentru afaceri
consultanţă, cercetare-dezvoltare, edu-
caţie, administraţie publică, activităţi non- Semestrul II
guvernamentale etc. Discipline obligatorii
Masterul Managementul Proiectelor Managementul proiectelor
pregăteşte studenţii pentru asumarea Managementul costurilor
funcţiilor de manager de proiect, proiectelor
responsabil financiar, responsabil tehnic,
Software pentru managementul
evaluator, auditor, consultant etc. proiectelor
Comunicare organizaţională
Dreptul afacerilor

44
*Acest program se adresează, în Testimoniale
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice! De când am început colaborarea cu
profesorii de la specializarea
Obiectivele masterului: “Managementul proiectelor”, am îndrăgit
domeniul: această muncă este una
 Formarea competenţelor personale dificilă, dar care îţi dă libertatea de a
şi profesionale în toate procesele naşte miracole cu fiecare proiect realizat.
managementului de proiecte; În condiţiile în care organizaţiile din
 Dezvoltarea abilităţilor strategice România au evoluat, cunoscând schimbări
şi de leader, într-un context local şi de la structura organizatorică internă,
global; relaţiile dintre angajaţi, informatizarea şi
 Formarea deprinderilor pentru abordări integrarea, se impune tot mai mult
strategice în conceperea, planificarea, formarea unui manager de altă natură.
evaluarea şi implementarea proiectelor; Elitec te învaţă să devii managerul de
proiecte modern, caracterizat de intuiţie,
 Crearea abilităţilor pentru o comunicare
efectivă la nivel de echipă şi în mediul
creativitate, viziune. [...]
organizaţional; Corina BERIGOI, Manager de proiect,
 Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona Acces Project Investments
resursele, indiferent de natura lor, în
cadrul unui proiect;
Stilul liber în care erau prezentate
 Asumarea responsabilităţii.
lucrările, modul de lucru în echipe,
posibilitatea alegerii temelor de proiecte,
m-au cucerit chiar de la început. Am avut
surpriza să constat că acest master era la
fel de potrivit şi pentru tinerii absolvenţi,
Anul II dar şi pentru cei „mai trecuţi”, aşa ca
mine. În acelaşi timp, deşi nu aveam o
pregătire economică, am putut să înţeleg
Semestrul I şi să asimilez toate disciplinele
Discipline obligatorii economice. [...]
Agile Project Management Mirela AMARANDEI, Consilier Programe
Creativitate şi inovare în managementul pentru IMM, Oficiului Teritorial pentru
proiectelor IMM Iaşi
Managementul riscurilor proiectelor
Managementul calităţii
Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea
resurselor umane

Semestrul II
Discipline obligatorii
Managementul evenimentelor
speciale
Evaluarea şi auditul proiectelor
Managementul achiziţiilor
Proiect de cercetare
Practică

45
Managementul resurselor umane*
(IF + IFR)

Misiune
Tutori
Programul de master Managementul
Resurselor Umane are m isiunea de a Conf. univ. dr.
satisface nevoile de formare de Irina Teodora
competenţe şi de acumulare de cunoştinţe MANOLESCU
avansate de specialitate în domeniul (irina.manolescu@
managementului resurselor umane, gmail.com)
necesare specialiştilor care doresc să
activeze în organizaţii pe această direcţie.
Motivaţia formării practicienilor în
domeniul managementului resurselor Lect. univ. dr.
umane este generată de cerinţele Cătălin Ioan CLIPA
companiilor româneşti şi străine care au (c_clipa@uaic.ro)
conştientizat necesitatea angajării
profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta
provocările pieţei muncii europene şi
globale.

Anul I
Calificări
 responsabil resurse umane;
Semestrul I
 manager resurse umane;
 analist post; Discipline opționale (5 din 7)
 Contabilitate pentru afaceri
 formator;  Informatica pentru afaceri
 administrator salarii;  Finanţele afacerilor
 Managementul organizaţiilor
 evaluator resurse umane;  Marketing operaţional şi strategic
 specialist în recrutare şi selecţie.  Economie
 Statistica pentru afaceri

Aplicabilitatea generală în companii şi


instituţii a cunoştinţelor din domeniul Semestrul II
managementului resurselor umane face ca
absolvenţii să aibă la dispoziţie o plajă Discipline obligatorii
extrem de vastă de tipuri de organizaţii în  Managementul resurselor umane
care să îşi poată valorifica cunoştinţele  Cercetare calitativă în MRU
acumulate, fie ele societăţi comerciale sau  Comunicare organizaţională
instituţii publice.  Managementul proiectelor
 Comportament organizational

46
*Acest program se adresează, în
special, absolvenților de la alte
facultăți non-economice!

Anul II

Semestrul I

Discipline obligatorii
 Management strategic al resurselror
umane
 Metode cantitative in MRU
 Leadership
 Diagnostic organizational
 Discipline opţionale (una din două):
 Dezvoltarea resurselor umane
 Tehnici de negociere

Semestrul II

Discipline obligatorii
 Managementul recompenselor
 Proiect de specialitate - Diagnoza in
MRU
 Practică
 Discipline opţionale (una din două):
1. Managementul conflictelor
2. Etica afacerilor

47
Managementul și dezvoltarea
resurselor umane
(IF)
Programul de master "Managementul
şi Dezvoltarea resurselor umane" Tutori
oferă o specializare de excelenţă în Prof. univ. dr.
domeniul managementului resurselor Maria Viorica
umane. BEDRULE-GRIGORUȚĂ
Misiunea sa vizează pregătirea (maria.bedrulegrigoruta@
viitorilor profesionişti, care îşi doresc o uaic.ro)
carieră în managementul resurselor
umane, prin acumularea de cunoştinţe
avansate de specialitate, dobândite,
pentru dezvoltarea abilităţilor – prin a şti Conf. univ. dr.
şi a înţelege, şi competenţelor – prin a Angelica Nicoleta
cunoaşte şi a acţiona, în activităţile NECULĂESEI
Departamentului Resurse Umane. (anonea@uaic.ro)

Valorile şi principiile pe care le Anul I


promovează sunt:
 Seriozitate, competenţă, bun simţ şi Discipline obligatorii
respect pentru oameni.  Managementul strategic al resurselor
 Profesionalism şi atitudine pro-activă, umane/ Strategic Management of
Human Resources
preocupare pentru ceilalţi şi interes  Dezvoltarea resurselor umane/ Human
pentru dezvoltarea personală. Resource Development
 Corectitudine şi încredere în relaţiile  Metode cantitative în MRU/
interpersonale, promovarea moralităţii Quantitative Methods in HRM
şi armoniei, recunoaşterea diversităţii  Managementul diversităţii culturale/
multiculturale. Cultural Diversity Management
 Responsabilitate faţă de societate şi de  Managementul conflictelor/ Conflicts
nevoile comunităţii. Management
 Managementul recompenselor/
Rewards Management
 Etica afacerilor/ Business Ethics
 Cercetare calitativă în MRU/ Qualitative
Research in Human Resources
Management
 Comunicare în limba străină (Limba
engleză, Limba franceză, Limba
germană)/ Foreign Language
Communication (English Language,
French Language, German Language)

48
Alege masterul Managementul şi Competențele generale se referă la
Dezvoltarea Resurselor Umane dacă capacitatea de cunoaştere, înţelegere şi
utilizare profesională într-un cadru
vrei să înveţi să cunoşti oamenii, să organizaţional ale conceptelor,
explorezi cunoştinţe noi, să-ţi instrumentelor şi metodelor din domeniul
dezvolţi talentul, imaginaţia şi „managementul resurselor umane”.
creativitatea, să fii preocupat intens
Competenţele de specialitate vizează
de excelenţă! dezvoltarea capacităţii absolventului
privind:
 conceperea strategiilor de asigurare,
menţinere şi dezvoltare a resurselor
umane;
 analiza posibilităţilor de dezvoltare/
învăţare şi a condiţiilor de muncă,
sănătate şi securitate a angajaţilor;
 elaborarea/gestionarea programelor de
instruire şi a planurilor de carieră,
realizarea diagnozei resurselor umane,
etc.

Ce job îți poți căuta după absolvire?


În Clasificarea Ocupaţiilor din România
(COR 2015) sunt 24 ocupaţii cu studii
Anul II superioare menţionate pentru
Specialiştii în domeniul resurselor
Discipline obligatorii umane şi de personal
 Managementul internaţional al resurselor
(grupa 242301 - 242324):
umane/ International Management of
Human Resources  Expert în securitate şi sănătate în muncă
 Sisteme informaţionale în MRU/  Analist piaţa muncii
Information Systems in Human  Analist recrutare/integrare salariaţi
Resources  Analist sisteme salarizare
 Leadership  Consultant reconversie-mobilitate
 Managementul relaţiilor de muncă în personal
context european/ Work Relations  Consultant condiţii de muncă
Management in European Context  Specialist sisteme de calificare
 Diagnoză în MRU/ Diagnosis in HRM  Specialist în dezvoltare organizaţională
 Managementul recompenselor/ Rewards  Specialist în relaţii de muncă
Management  Consilier vocaţional
 Stagiu de cercetare/documentare şi  Consultant în resurse umane
pregătirea disertaţiei/ Stage of research/
documentation and dissertation  Expert forţa de muncă şi şomaj
preparing  Specialist în compensaţii şi beneficii
 Practică/ Internship
 Discipline opţionale:
1. Pieţe regionale de capital uman/ Regional
Markets on Human Capital
2. Securitatea şi sănătatea muncii/ Work
Safety and Health
3. Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea
resurselor umane/ Recruitment, Selection
and Development of Human Resources
------
Disertaţie/ Disertation

Caută MDRU FEAA pe Facebook !


https://www.facebook.com/pages/Master-MDRU-
Masterul-Managementul-%C5%9Fi-dezvoltarea-
resurselor-umane/1536688463221202

49
Marketing și comunicare în afaceri
(IF)

Programul de master Marketing și


Tutori
Comunicare în Afaceri se adresează:
Conf. univ. dr.
 absolvenţilor licenţiaţi în domeniul Claudia STOIAN
(iuliana.bobalca@uaic.ro)
fundamental Ştiinţe Economice care
provin din universităţi acreditate;
 absolvenţilor cu diplomă de licenţă în
alte domenii decât cel economic, care Conf. univ. dr.
Oana ȚUGULEA
îşi doresc o formare specializată în (ciobanu.oana@uaic.ro)

Marketing;
 profesioniştilor din întreprinderi,
absolvenţi de facultate, persoane care
lucrează deja şi au dobândit Anul I
experienţă în practică;
Sem. I
 persoanelor care deţin o diplomă de
licenţă şi doresc să continue studiile Discipline obligatorii
 Publicitate
prin programe doctorale sau alte  Strategii de produs
programe de cercetare.  Tehnici de negociere
 Analiză calitativă de marketing

Sem. II

Discipline obligatorii
 Relaţii publice
 Strategii de preţ
 Managementul vânzărilor
 Comunicare organizaţională

50
Programul de studiu Marketing şi
Comunicare în Afaceri pregăteşte
studenţii pentru asumarea funcţiilor
care presupun comunicare extra şi
intraorganizaţională (Publicitate, PR,
Promoţii, Vânzări, Resurse Umane,
aplicaţii informatice şi interculturale).

Studenţii au posibilitatea formării în


cadrul programelor de schimburi
Anul II studenţeşti, prin:
 stagii de studiu în străinătate;
Sem. I  stagii de practică în firme
Discipline obligatorii specializate din străinătate;
 Distribuţie  vizite de studiu şi schimburi de
 Limba engleză avansata pentru
afaceri experienţă;
 Stagiu de cercetare/documentare  participare la cursuri şi prelegeri
şi pregătirea disertaţiei
susţinute în România de către
 Psihologia consumatorului
profesori din universităţi străine;
 programe de colaborare stabilite
Sem. II
între Universitatea “Alexandru Ioan
Discipline obligatorii Cuza” din Iaşi şi universităţile
 Marketing digital
 Discipline opţionale:
europene partenere.
Disciplină opţională 1
Stagiu organizaţional / Marketing
experienţial
Disciplină opţională 2
Managementul proiectelor / Analiză
financiară
Disciplină opţională 3
Comunicare interculturală / Inteligenţă
economică

Disertaţie

51
Negocieri - relații publice*
(IF)

Misiunea programului Tutori


Programul de master Negocieri - Relații
publice are ca m isiune specializarea Prof. univ. dr.
absolvenţilor de învăţământ superior din Adriana MANOLICĂ
ciclul II de studii în domeniul negocierilor (manolica@uaic.ro)
şi relaţiilor publice şi asigurarea dezvoltării
unor abilităţi practice care să permită
absolvenţilor accesul pe această piaţă
foarte actuală.

Obiectivele programului de m aster


Negocieri – Relații publice sunt:
1. Crearea unor abilităţi şi deprinderi
practice care sa le permită absolvenţilor
integrarea corespunzătoare pe piaţa
muncii;
2. Asigurarea unor competenţe care să
certifice absolvenţilor nivelul de calificare Anul I
atins în domeniul negocierilor şi al relaţiilor
publice; Semestrul I
3. Evidenţierea rolului comunicării
economice şi a limbajului economic în Discipline opționale (5 din 7)
formarea şi dezvoltarea profesională;  Contabilitate pentru afaceri
4. Promovarea domeniului negocierilor şi  Informatică pentru afaceri
relaţiilor publice şi consolidarea prestigiului  Finanţele afacerilor
acestuia în societate.  Managementul organizaţiilor
 Marketing operaţional şi strategic
 Economie
 Statistică pentru afaceri

Semestrul II
Discipline obligatorii
 Antreprenoriat
 Marketing personal
 Relaţii publice
 Comportament organizaţional
 Comunicare organizaţională

52
*Acest program se adresează, în Perspective pentru absolvenţii
special, absolvenților de la alte programului de masterat
facultăți non-economice!

Absolvenţii masteratului în Negocieri –


Adresabilitate: P rogram ul de Relații publice vor putea lucra în
master în Negocieri - Relații publice orice domeniu care se confruntă cu
se adresează:
negocieri şi acţiuni de relaţii publice
1. Absolvenţilor de învăţământ (antreprenori, sales manageri, area
superior din domeniul economic care sales manageri, team leaders, account
doresc să obţină educaţie specializată management, PR, middle & top
în domeniul negocierilor şi al relaţiilor management). Profesioniştii din domenii
publice; precum asigurări, FMCG, retail, B2B,
2. Absolvenţilor de învăţământ banking, servicii, juridic vor putea
superior din alte domenii decât cel derula afacerile cu mai multă
economic, care îşi doresc o formare competenţă prin însuşirea celor mai noi
specializată în domeniul negocierilor şi cunoştinţe în domeniu.
al relaţiilor publice;
3. Profesioniştilor din întreprinderi, Programul de pregătire va privilegia
doritori să-şi îmbunătăţească abilităţile acumularea cunoştinţelor privind
de comunicare. cercetarea în domeniul negocierilor şi
relaţiilor publice, ceea ce va face
accesibile posturile din companiile de
consultanţă în afaceri, dar şi posturile
din cercetarea universitară.

Anul II
Calificări:
Specializarea Negocieri - Relații
Semestrul I publice pregăteşte studenţii pentru
asumarea funcţiilor de specialist în
Discipline obligatorii relaţii publice, mediator, referent de
 Analiză calitativă de marketing
specialitate marketing, specialist
 Tehnici de negociere
protocol şi ceremonial, purtător de
 Negocieri internaţionale
 Comunicare managerială
cuvânt, brand manager, şef agenţie
internaţională reclamă publicitară, şef birou reclamă
 Marketing relaţional publicitară, şef serviciu reclamă
publicitară.

Semestrul II
Discipline obligatorii
 Cercetarea comportamentului
consumatorului
 Comunicare on-line
 Strategii de marketing internaţional
 Proiect de specialitate
 Practică

53
Sisteme informaționale pentru
afaceri
(IF)
Programul vine în întimpinarea cerinţelor
pieţei IT din România, deşi o bună parte Tutori
dintre absolvenţii masterului s-au angajat
în spaţiul UE şi extra-european. Prof. univ. dr.
Adrian MUNTEANU
Pentru perioada 2015-2020 se (adrian.munteanu@feaa.uaic
.ro)

Conf. univ. dr.


Valerică GREAVU-
ȘERBAN
(valy.greavu@feaa.uaic.ro)

Anul I

Semestrul 1

Logica bazelor de date în aplicaţii


pentru afaceri
prognozează o creştere a pieţei IT ieşene, Managementul proiectelor
tot mai multe firme vest-europene Sisteme pentru asistarea deciziilor
intenţionând să-şi deschidă filiale în Iaşi Arhitecturi informaţionale
sau să-şi extindă activităţile curente. Analiză şi proiectare orientate pe obiect
Majoritatea absolvenţilor SIA (peste 70%)
se angajează în domeniul IT încă din anii Semestrul 2
de master.
Cinci discipline din pachet
 Sisteme inteligente în economie
 Administrarea bazelor de date
 Testarea şi evaluarea aplicaţiilor
informatice
 Aplicaţii mobile în afaceri
 Managementul informaţiilor şi
cunoştinţelor
 Dezvoltarea aplicaţiilor multistrat

54
Discipline prealabile
(prerequisites)
Programare / Analiză sau proiectare
sisteme informaţionale (cu
echivalente ca Ingineria programării,
Sisteme informaţionale financiar-
contabile) /
Baze de date

Anul II
Semestrul 1
Patru discipline din pachet Câteva dintre atuurile programului:
 Arhitecturi orientate pe servicii
 Guvernare IT  Orientare pe latura aplicativă;
 Persistenta poliglota şi Big Data  Evaluare preponderent prin proiecte;
 E-Comunicare şi E-Documente  Examinări întinse pe tot parcursul
 CRM
semestrului, fără concentrări masive
 Sisteme inteligente hibride
O disciplină din pachet în sesiune;
 Econometrie II  Orar flexibil;
 Raportări financiar-contabile  Contact cu angajatorii;
 Comportament organizaţional  Stagii de practică în firme de profil;
 Economie si globalizare
 Contabilitate financiară aprofundată  Ambianţă pozitivă.
Semestrul 2 Începând cu 2015-2016, o parte dintre
Două discipline din pachet cursuri se vor desfăşura în limba engleză,
 Analiză şi proiectare avansată împreună cu “aripa englezească” a
 Depozite de date programului (Software Development and
 Auditul sistemelor informaţionale Business Information Systems),
 Programare avansată acoperind, astfel, o cerinţă majoră a
Stagiu de cercetare / documentare şi angajatorilor din domeniul IT.
pregătire a disertaţiei Graficul de mai jos ilustrează modul în
Practică / Proiect de cercetare care absolvenţii SIA au evaluat profesorii,
Disertaţie masterul (în general) şi disciplinele
programului.

55
Adresabilitatea și durata
programelor de învățământ cu
frecvență redusă (IFR)
Ce reprezintă învățământul cu frecvență redusă?

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) este un proces educaţional care se


adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul pentru învăţământul
cu frecvenţă, având caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi
cu sistemul de învăţământ la distanţă.

Care este durata studiilor aferente programelor de


învățământ cu frecvență redusă?

Durata studiilor de master la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este


identică cu cea de la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv doi ani (4
semestre), pentru toate specializările Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor.

56
Informații utile pentru Admitere 2020
Perioade de preînscriere*: 06 aprilie 2020 - 12 iulie 2020 (doar online)
*Atenţie!!! Este obligatoriu şi înscrierea candidatului în cadrul concursului de admitere din
perioada 13-18 iulie 2020!!!

Perioade de înscriere**:
Sesiunea IULIE:
13 - 18 iulie înscrierea candidaţilor
19 - 21 iulie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Sesiunea SEPTEMBRIE (pentru locurile neocupate în prim a sesiune):
07 - 09 septembrie înscrierea candidaţilor
10 septembrie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
**ATENȚIE!!!
Datorită situației de urgență, aceste date pot suferi modificări! Înscrierile se vor putea realiza și online.
URMĂRIȚI INFORMAȚIILE PE SITUL DE ADMITERE (http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx)

Dosarul de înscriere va cuprinde:


 Diplomă de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT echivalare emis
de C.N.R.E.D.;
 Adeverinţă de licenţă pentru absolvenţii 2020 şi situaţie şcolară (dacă este cazul);
 Dimploma de licenţă obţinută în România şi suplimentul la diploma/Foaia Matricolă şi
ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 *original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/
paşaport (candidate din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 *original şi copie după certificatul de naştere;
 *original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea
numelui (dacă este cazul);
 Adeverinţa medical tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de
sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea
dacă este cazul);
 În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților la/de la ciclul II de
master: adeverinţa din care să rezulte num arul de sem estre urm ate la
buget/taxă şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 2 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către
membrii comisiei.

Taxa de înscriere: 2 50 lei (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul)
Taxa de şcolarizare: 3500 lei/ an (I F), 3100 lei/ an (I FR )

Criteriul de admitere:
 60% media obţinută la examenul de licenţă
 40% nota obţinută pe baza scrisorii de intenţie + CV, ataşate la dosar

Criteriul de departajare: Categoria universităţii absolvite şi Media anilor de studiu

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:


 pentru masterele internaţionalizate: cu cel puţin 20 de studenţi
 pentru masterele IFR: cu cel puţin 25 de studenţi
 pentru masterele la zi: cu cel puţin 25 de studenţi

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia!

57
Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
Ce sunt disciplinele prealabile (“prerequisitele”) ?
Discipline din primul ciclu de studii a căror “absolvire” condiţionează înscrierea la unele
cursuri ale programului de master.
Cum se “fac” disciplinele prealabile ?
· De preferinţă, la formaţiile din ciclul I (licenţă) ale FEAA sau la formaţiile de la
programele de masterat fără discipline prealabile.
· Înainte de începerea studiilor de masterat.
Prerequisitele (înscrierea și parcurgerea lor) se plătesc ?
Pentru înscrierea şi parcurgerea prerequisitelor se va achita o taxă/disciplină.
Dacă nu am urmat una sau mai multe discipline prealabile, mă pot înscrie la un
program de master cu discipline prealabile ?
Nu (începând cu 2011-2012). Dar este bine să vă consultaţi cu tutorele programului sau
cu un reprezentant al facultăţii.
Dacă la specializarea de licență (ciclul I) am urmat discipline similare celor
prealabile, mi se pot echivala ?
Da, dacă fişa (programa) acestora este similară cu cea a disciplinelor prealabile (este şi
motivul solicitării foii matricole). Tutorii şi/sau conducerea facultăţii pot decide asupra
echivalării unor discipline cu altă titulatură decât cea a pre-requisitelor.
Câte locuri sunt finanțate de la buget ?
Locuri cu finanţare de la buget: 661 pentru cetățenii români și 129 pentru
cetățenii români de pretutindeni.
Câte locuri sunt cu taxă ?
Locuri cu taxă: 645 la IF ți IFR pentru cetățenii români și 7 pentru cetățenii
români de pretutindeni.
Care este taxa anuală ?
3500 lei, pentru programele IF şi 3100 Lei la IFR, inclusiv cele cu universităţi-partener
străine (din UE).
Dacă un student este admis cu taxă, poate trece în regim de finanțare de la
buget ?
Da. După fiecare semestru se întocmeşte clasamentul pe bază de punctaj. Primii clasaţi
sunt finanţaţi de la buget, următorii trec/rămân la “cu taxă”.
Se pot înscrie absolvenți pre-Bologna ?
Da. Însă, nu se fac echivalări cu discipline din ciclul I.
Există cerințe suplimentare pentru admiterea la programele: Finance and Risk
Management, Software Development and Business Information Systems,
Strategic Human Resource Management in Europe?
Da. CV-ul şi scrisoarea de intenţie vor fi redactate în limba engleză. Este necesară
dovedirea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii
engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MEN. Candidaţii care nu posedă un
asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză în perioada de
înscriere. Pentru candidaţii absolvenţi ai unor programe de licenţă cu predare în limba
engleză nu mai este necesară dovedirea competenţei lingvistice prin test.

Pentru detalii consultaţi periodic http://www.feaa.uaic.ro/admitere-master/

Informațiile cuprinse în această broșură despre planurile de învățământ pot


suferi modificări pe parcurs!

58
Contact
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
Bd. Carol I, 22, 700505

Tel. 0232-201470
http://www.feaa.uaic.ro
http://portal.feaa.uaic.ro/

DECAN,
Prof. univ. dr. Cristina Teodora ROMAN
(throman@uaic.ro)

PRODECAN
Studii universitare de master şi
promovare facultate
Prof. univ. dr. Cristian POPESCU
(popescu@uaic.ro)

Secretare,

Rodica-Mihaela Cojocaru
(cojor@uaic.ro)
B408, Corp B, Etaj 1

Cristina Nedelcu
(crinan@uaic.ro)
B408, Corp B, Etaj 1

59
60