Sunteți pe pagina 1din 5
 
TestulAperceptieipentruCopii,TACTestulAperceptieipentruCopii,TACDespretest:TestulAperceptieipentruCopiiiDespretest:TestulAperceptieipentruCopiiiPrezentaregeneralaaTestuluiAperceptieipentruCopiiPrezentaregeneralaaTestuluiAperceptieipentruCopiiTestulAperceptieipentruCopii(TAC),esteversiuneapentruvârsteTestulAperceptieipentruCopii(TAC),esteversiuneapentruvârstecuprinsecuprinseîntre3si10între3si10aniamaicunoscutuluiTAT(ThematicApperceptionTest),deaniamaicunoscutuluiTAT(ThematicApperceptionTest),deH.Murray,sivizeazainvestigareapersonalitatiiprinintermediulH.Murray,sivizeazainvestigareapersonalitatiiprinintermediulsemnificatiilorpsihodinamiceproveninddininterpretareaunorstimulisemnificatiilorpsihodinamiceproveninddininterpretareaunorstimuliperceptivistandardizati.perceptivistandardizati.Utilizând10planseîncarediferiteanimaleUtilizând10planseîncarediferiteanimaleantropomorfizatesuntilustrateînantropomorfizatesuntilustrateîndiversesituatii(versiuneaTAC-A),testulsolicitasubiectilorconstruireadediversesituatii(versiuneaTAC-A),testulsolicitasubiectilorconstruireademicipovestiripemargineaacestorimmicipovestiripemargineaacestorimagini.agini.InterpretareasereferaInterpretareasereferala10aspectealestructuriidepersonalitate,stabilitela10aspectealestructuriidepersonalitate,stabilitedeautorcafiindr deautorcafiindrelevantepentruacestintervaldevârsta,printreacesteaelevantepentruacestintervaldevârsta,printreacestearegasindu-se:regasindu-se:-Principalelenevoisipulsiuni,-Principalelenevoisipulsiuni,-Conceptiadespremediul(lumea)dinjur,-Conceptiadespremediul(lumea)dinjur,-Relatiiobiectaleinterpersonale,-Relatiiobiectaleinterpersonale,-Conflictesemnificative,-Conflictesemnificative,-Naturaanxietatilor,-Naturaanxietatilor,-Principaleledefenseîmpotrivaconflictelorsitemerilor,-Principaleledefenseîmpotrivaconflictelorsitemerilor,-Adecvareasupraeului,-Adecvareasupraeului,-Integrareaeului.-Integrareaeului.Totodata,testulpermitesioevaluareTotodata,testulpermitesioevaluarea12mecanismeadaptativeutilizate,a12mecanismeadaptativeutilizate,printrecare:printrecare:-Formatiuneareactionala,-Formatiuneareactionala,-Anulareasiambivalenta,-Anulareasiambivalenta,-Izolarea,-Izolarea,-Refulareasidenegarea,-Refulareasidenegarea,-Prefacatoria,-Prefacatoria,-Simbolizarea,-Simbolizarea,-Introiectiasiproiectia,-Introiectiasiproiectia,precumsioapreciereasupra14functiialeeuluicaresemanifestapetimpulprecumsioapreciereasupra14functiialeeuluicaresemanifestapetimpulevaluariisubiectului:evaluariisubiectului:-Testarearealitatii,-Testarearealitatii,-Judecata,-Judecata,
 
-Simtulrealitatii,-Organizareasicontrolulpulsiunilor,afectelorsitendintelor,-Relatiiobiectale,-Proceselegândirii,-Regresiaadaptativaînserviciuleului,-Functionareadefensiva,-Barierapentrustimuli,-Functionareaautonoma,-Functionareasintetic-integrativa,-Stapânire–competenta,-Supraeu,-Pulsiuni.Manualulmaicuprindeistoricul,naturasiscopultestului,principiiledeadministraresideinterpretare,precumsi4cazuriilustrativepentrumoduldelucru.DomeniideaplicarepentruTestulAperceptieipentruCopiiPrinvalabilitateacvasi-universalaalegilorproiectivitatii,siprincaracterulnespecificaldemersuluiinvestigativ,testulpoatefiutilizatîntr-ogamafoartevariatadedomenii,înprincipalfiindindicatîn:a.domeniuleducational,pentruinvestigareaunoraspecteprecum:-maturizareageneralasiafectiva;-graduldesociabilitate(estimareempiricanon-cantitativa);-graduldeintegrarearelatiilorcuceilaltisinaturaacestorrelatii;-bogatiasicomplexitateaafectiva;-capacitatileadaptative;-tipuriledeidentificarealesubiectului;-aspiratiilesubiectului,dorintelesinevoilesale;-modalitatiledeidentificarealesubiectului;-problemeledeadaptare(agresivitate,enurezis,mitomanie,tendintedepresivesaumaniacale);-decalajulîntreniveluldedezvoltaremintalasirezultatelescolare;-existentaunortraumatismeafective(recentesautrecute).b.domeniulclinicsialsanatatii,pentrudepistareasicercetareamaiamanuntitaîncepriveste:-organizarea/dezorganizareapersonalitatii;-conflicteleaferenteproblematiciioedipiene(rivalitate,dependenta,fixatii,ambivalenta);
 
-maturizarea/imaturitateaafectivasiatitudinala;-raportuldintreinstantelepersonalitatii(Sine-EusiSupraeu)simecanismeledeaparareutilizateîncazulunuidezechilibruexistentîntreacestea;-eventualepunctedefixatiealesubiectului;-trasaturilenevrotice:anxietate,depresie,nervozitate,agresivitate,imaturitate,aspecteregresive,problematicisexuale,tendinteobsesionale,ambivalenta;-tendintelepsihoticesiindiciidetoxicomanie;-tulburariledepersonalitate;-elementeledepsihosomatica.ManualulTestuluiAperceptieipentruCopiiManualulestecomunpentruTACsiTAT,sicuprinde117paginidedicatespecialTAC-ului,si120depaginideteoriecomuna.Sunttratateistoricul,naturasiscopultestului,principiiledeadministraresideinterpretare,precumsinumeroasecazuriilustrativepentrumoduldelucru.SuplimenteleTestuluideAperceptiepentruCopiiDeacum,specialistiiinteresatidelucrulcutehnicileproiectiveauocaziadea-sicompletasetuldeplanseutilizatînlucrulcucopiii.TestuldeAperceptiepentrucopii(T.A.C.)esteometodaproiectivadeinvestigareapersonalitatiicareutilizeazastimulistandardpentruaînregistradiferenteleindividualedintrepercepereastimulilorsipentruastudiasemnificatiilelordinamice.Desiinitialacestistimuliconstauîncele10planseclasicecareînfatisauanimaleîndiversesituatii,ulteriors-arevenitasupraacestorapentruconstruireaunorseturisuplimentare.Astfel,s-aunascut
TestuldeAperceptiepentruCopii–Supliment
(C.A.T.-SsauT.A.C.-S)si
TestuldeAperceptiepentruCopii–Uman
(C.A.T.-UsauT.A.C.-U).Utilizarealoresterecomandataîncadrulsesiunilordeterapie,caataresaucatehnicadejoaca.Sepottotodataefectuasesiunitest-retestpentruverificareaprogresuluiînregistratdecopil.ScopulconstructieiC.A.T.-UOseriedestudiicares-auaxatpeocomparatieîntreefectelefiguriloranimalealeC.A.T.versusfigurileumaneC.A.T.-U,sugereazacauniicopiiparsasedescurcemaibineatuncicândaude-afacecustimulisubdeforma

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505