Sunteți pe pagina 1din 1

Domnului Profesor Nicu Vitan

Subsemnatul Ignatie Gorunescu, stareț al monastirii Corbii de Piatră, respectuos vă rugăm să ne


ajutați în demersul nostru de a întregi istoria mănăstirii prin punerea la dispozitie a unor copii după
documente care să umple golul documentar pentru următoarele evenimente:

Orice document dinainte de 23 Iunie 1512 cand e atestata documentar pentru prima dată

Când a fost pictată biserica rupestră și de către cine se presupune că în jurul anului1300

Ce monastire a înființat prima dată monahia Magdalina (ctitora de la 1512, primul document
care atestă existența monastirii): Corbii de Piatră, Valea sau Ostrov

La ce dată au fost aduși călugări în locul maicilor (la 1515 nu se mai vorbește de maici ci de
călugări)

Und s-au mutat maicile, la Cornet sau la Ostrov?

Cand a murit si unde a fost inmormantată monahia Magdalina

Cand au sosit jinarii la Corbii

Dacă există documente prin care episcopul (CARE?) locului i-a împroprietărit pe jinari cu
munții și moșiile pe care le avea de la monahia Magdalina

Când s-a surpat peretele vestic al bisericii rupestre unele mențiuni vorbesc de 1897 dar într-o
fotografie de la 1890 zidul este intact

Dacă există documente despre moaștele Sf. Iacov Persul care ar fi aparținut monastirii