Sunteți pe pagina 1din 2

AGENȚIA MEDICAMENTULUI August 2020

ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

BULETIN INFORMATIV
Lista medicamentelor autorizate de Comisia Medicamentului pe lângă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

PRODUSE AUTORIZATE
Medicamente autorizate de AMDM incluse în
Protocolul clinic național provizoriu „Infecția
Antibiotice 9

Antipiretice 6

Vasodilatoare periferice 1
cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”
derivați purinici, antifobrotice
Antibiotice
Anticonvulsivante 1
(acrolide, cefalosporine de generația II-III, fluorchinolone, compușii inhibitori de
Glucocorticosteroizi 2 b-lactamază, carbapeneme, imipeneme, oxazolidinone, glicopeptide)
Antitrombotice 1
(Atenție: macrolidele sunt contraindicate în combinație cu Hydroxychloroquinum)
• Fromilid uno (Clarithromycinum) – comprimate cu eliberare prelungită. (r)
Aminochinoline 2
Antibiotice de uz sistemic, macrolide.
• Lexacin (Levofloxacinum) – comprimate filmate. (r)
Antibacteriene pentru uz sistemic. Fluorochinolone.
• Avelox (Moxifloxacinum) – soluție perfurzabilă. (v)
Antibacteriene pentru uz sistemic. Fluorochinolone.
• Cefotaxim-RAP (Cefotaximum) – pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă. (a)
Antibiotice betalactamice, cefalosporine.
-
• Axone-L (Ceftriaxonum) – pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. (v)
-
Antibiotice de uzsistemic,cefalosporine de generaţia a treia.
• Amoxicilină cu Acid clavulanic (Amoxicillinum / Acidum clavulanicum) –
pulberepentru soluție injectabilă/perfurzabilă. (v)
Combinaţii de peniciline, inclusiv inhibitori de beta-lactamază.
• Augmentin BIS (Amoxicillinum / Acidum clavulanicum) – ulbere pentru
suspensieorală. (r)
Combinaţii de peniciline, inclusiv inhibitori de beta-lactamază.
• Augmentin (Amoxicillinum / Acidum clavulanicum) – comprimate filmate. (r)
Combinaţii de peniciline, inclusiv inhibitori de beta-lactamază.

Antipiretice
• Brufen Rapid (Ibuprofenum) – capsule moi. (a)
Medicamente antiinflamatoare şi antireumatice, nesteroidiene, derivat de acid
propionic.
• Coldrex Lemon (Paracetamolum / Acidum ascorbicum / Phenylephrinihydrochloridum)
– pulbere pentru suspensie orală. (v)
Alte analgezice şi antipiretice, anilide, paracetamol, combinaţii, exclusiv psiholeptice.
• Coldrex Maxgrip Lemon (Paracetamolum / Acidum ascorbicum /
Phenylephrinihydrochloridum) – pulbere pentru suspensie orală. (v)
Analgezice, antipiretice; anilide (inclusiv combinaţii).
• Napralgol (Naproxenum) – comprimate. (v)
Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, derivați ai acidului propionic.
• Paracetamol-BP (Paracetamolum) – comprimate. (v)
Analgezice, antipiretice, anilide.
BULETIN INFORMATIV
Lista medicamentelor autorizate de Comisia Medicamentului pe lângă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

August 2020 pagina 2

Antipiretice
(combaterea febrei ce nu poate fi controlată cu alte antipiretice)
• Algospazmin (Metamizolum + Pitofenonum hydrochloridum + Fenpiverinumbromidum) – soluție
injectabilă/comprimate. (r)
Alte analgezice şi antipiretice. Metamizol sodic, combinaţii (cu excepţia psiholepticelor).

Terapie infuzională
(Atenție: Administrarea excesivă și necontrolată de fluide înrăutățește hipoxemia datorită suprasolicitării spațiului
interstițial)
• Alburex (Albuminum) – soluție perfurzabilă. (r)
Substituenţi de sânge şi fracţiuni proteice plasmatice.
• Plazmafor (Hydroxyethylamylum) – soluție perfurzabilă. (v)
Substituenţi de sânge şi fracţiuni proteice plasmatice.
• Volyustim (Hydroxyethylamylum) – soluție perfurzabilă. (v)
Substituenţi de sânge şi fracţiuni proteice plasmatice.

Vasodilatoare periferice derivați purinici, antifibrotice


(Pentoxifyllinum)
• Pentoxifilin-Darnița (Pentoxifyllinum) – comprimate. (v)
Vasodilatator periferic.
• Pentoxifilină SR Zentiva (Pentoxifyllinum) – comprimate cu eliberare prelungită. (v)
Sistem cardiovascular, vasodilatatoare periferice; derivaţi purinici.

Anticonvulsivante
(la necesitate)
• Depakine (Natrium) – sirop. (v)
Medicamente antiepileptice, derivaţi de acizi graşi.

Glucocorticosteroizi
(în special în zilele 5-10 de boală când se manifestă răspunsulhiperinflamator de tip „furtuna citokinică”)
• Dexamed (Dexamethasonum) – soluție injectabilă. (r)
Corticosteroizi de uz sistemic. Glucocorticoizi.

Antitrombotice
(la necesitate)
• Xarelto (Xarelto) – comprimate filmate. (v)
Inhibitori direcţi ai factorului Xa. La pacienți cu forme severe și critice de boală.

Referință:
a - autorizare primară
r - autorizare repetată
v - variații postautorizate

Notă:
Pentru informații suplimentare cu privire la medicamentele autorizate, accesați:
http://nomenclator.amdm.gov.md/

Adresa: str. Korolenko 2/1 – MD-2029 – Chișinău, Republica Moldova


Website: www.amdm.gov.md
Telefon: +373 22 884 301, e-mail: office@amdm.gov.md AGENȚIA MEDICAMENTULUI
ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE