Sunteți pe pagina 1din 8

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

ISTRATE IONUT-LORIN
LABORATORUL METODE SI PROCEDEE TEHNOLOGICE
GRUPA 114 A

Procesul tehnologic de fabricatie a miezului magnetic al


unei masini electrice
CONF.DOCTOR,P
ROF.ING. VASILE PETRE
Notiuni de baza

Prelucrări prin tăiere și deformare plastică la rece

Aceste prelucrări au pondere însemnată, deoarece în industria


electrotehnică mai mult de 50% din totalul pieselor, care intră în
componența echipamentelor electrice, se fabrică din materiale sub formă de
table, benzi sau profile speciale. Aceste piese se obțin cu detașarea unor părți
din materialul ce se prelucrează prin tăiere (ștanțare, forfecare) sau prin
deformare plastica (îndoire, ambutisare) efectuate de matrițe.
Deformarea plastica: este procedeul tehnologic prin care se schimbă
forma și dimensiunile inițiale a materialelor de prelucrare sub acțiunea
forțelor exterioare.
Matritarea: este procedeul de deformare plastică la rece prin care
materialul se deformează simultan în întreg volum.
Procesele tehnice de ștanțare și matrițare au următoarele avantaje:
1. simplitatea în procesul de lucru;
2. durată redusă de prelucrare;
3. precizie mare a dimensiunilor obținute;
4. calitate superioară a suprafețelor ștanțate;
5. productivitate mare;
6. pierderi de material minime;
7. sculele au durata mare de funcționare;
8. procesele de producție pot fi mecanizate, automatizate sau chiar
robotizate.

Taierea: este operație prin care materialul este separat în mai multe
părți diferite prin intermediul a două tăișuri conjugate: forfecarea, ștanțarea.
Forfecarea: este operația prin care suprafața de rupere de realizează
cu ajutorul a 2 tăișuri. Utilajele sunt foarfece cu lamele paralele, înclinate
sau cu discuri.
Stantarea: este operația de prelucrare mecanică prin care
semifabricatul este tăiat în 2 sau mai multe părți distincte cu ajutorul unei
scule numite ștanță.
Stanta este alcătuită din 2 părți principale: placa tăietoare și poanson.
Procesul de ștanțare este analog cu procesul de tăiere la foarfece.
Principalele operații sunt:
− Retezarea: este operația de detașare a materialului din
semifabricat, după un contur deschis, cu înlăturarea părții detașate;

2
− Decuparea: este operația de obținere de semifabricate sau piese
prin separarea completă a acestora după un contur închis de restul
materialului;
− Perforarea: este operația de executare a găurilor prin detașarea
unei părți de material din interiorul piesei, după un contur închis,
partea desprinsă constituind deșeul;
− Crestarea: este operația de detașare parțială a materialului, după
un contur deschis, fără înlăturarea părții detașate;
− Slituirea: este operația intermediară între retezare și decupare; este
folosită la unele din variantele tehnologice de execuție a tolelor
pentru mașini electrice, la ștanțarea crestăturilor deschise;
− Tunderea: este operația de înlăturare a marginii neuniforme sau a
surplusului de material de la exteriorul piesei.

SR EN 10106 TABLE MAGNETICE CU GRAUNTI NEORIENTATI


LAMINATE LA RECE SI LIVRARE IN STARE FINITA
Lungimi
Tolerantele la lungimea tablei in functie de lungimea comandata trebuie sa
fie de +0,5% darn u mai mult de +6 mm.
Rectilinitatea
Verificarea rectilinitatii se aplica numai produselor livrate numai cu
margini taiate si latimi superioare de 30 mm. Pe o lungime de 1 m,
rectilinitatea nu trebuie sa depaseasca:
- 0,5 mm pentru o latime nominala /> 150 mm;
- 1,0 mm pentru o latime nominala/,cuprinsa intre 30 mm < / ≤150 mm.
Planitate (factor de ondulare)
Factorul de ondulare exprimat in prcente nu trebuie sa depaseasca 2.
Masa volumica a produsului nu este garantata
Factor de spatiu
Numar de indoiri Numarul minim de indoiri trebuie sa implice valorile ce se
aplica epruvetelor prelevate perpendicular pe directia de laminare
Tensiuni interne Tablele trebuie sa fie lipsite pe cat posibile de tensiuni
interne
Caracteristici geometrice si tolerante
Pentru masurarea grosimii, latimii, planitatii si rectilinitatii, eproveta
consta dintr-o tabla sau o banda de 2 m lungime.
Pentru masurarea curburii reziduale, epruveta trebuie sa aibe lungimea
de 500 mm si latimea egala cu latimea tablei sau a benzii.
Caracteristici tehnologice
Tensiuni interne

3
Epruveta consta dintr-o tabla sau o banda cu lungimea de 2 m.
Caracteristici magnetice

Pierderi în miezduri magnetice


a. pierderi prin hysterezis
Hystereyisul este proprietatea materialelor de a avea
„memorie”, adică de a răspunde unei excitaţii în funcţie te
tratamentele (excitaţiile) aplicate precedent.
Caracteristica B-H este una de tip hysterezis. În timpul
magnetizării, prin variaţia fluxului, apar pierderi de energie prin
acest fenomen, proporţionale cu aria curbei de hysterezis.
(Miezul pierde energie magnetizându-se şi apoi demagnetizânduse.)
Aceste pierderi, „consumând” un curent din curentul ce străbate bobina, vor
fi modelate printr-o rezistenţă în paralel.
b. pierderi prin curenţi turbionari
Fluxul magnetic creează la trecerea sa prin miez o diferenţă de potenţial.
Aceasta dă
naştere la rândul ei unui curent turbionar. Acest efect poate fi diminuat prin
folosire unui
miez cu rezistenţă cât mai mare.

Aceste pierderi, „consumând” un curent din curentul ce străbate bobina, vor


fi modelate printr-o rezistenţă în paralel.

4
Materiuale magnetice standardizate:

5
6
Proprietatile materialelor magnetice sunt caracterizate de: permeabilitatea
magnetica efectiva (care arata de cate ori creste inductanta unei bobine cu
miez fata de una fara miez), gama frecventelor de lucru, pierderile si
stabilitatea in raport cu temperatura. Acestia sunt parametri de care trebuie
tinut cont atunci cand se realizeaza anumite bobine. Permeabilitatea efectiva
depinde de dimensiunile si de natura materialului din care este confectionat
miezul. Valoarea permeabilitatii se gaseste in cataloage sau se poate aprecia
masurand o bobina cu un numar de spire cunoscut.

Material Ferimagnetice (ferite):

Ferite folosite pt. miezurile masinilor electrice: spinel mixte


Proprietăţi:
- rezistivitate ridicată -> pierderi prin curenţi turbionari reduse
- factori de calitate ce permit funcţionarea la frecvenţe ridicate - 103-106 Hz
- inducţie de saturaţie, inducţie remanentă mai mici decât la materialele
feromagnetice.
- Temperatura Curie mai scăzută
- μ puternic dependent de H

3. Activitatea de laborator
Consultare stasuri:
SR EN 10 106 – 2001 Table magnetice cu graunti neorientati, laminate la
rece si livrate si livrate in stare finita
STAS 12 305 - 85 Aliaje magnetice moi
Materiale magnetice standardizate:
SR EN 10 106 – 2001
SR EN 10 107 – 2000
STAS 12 305 - 85
STAS 9543 – 74 Materiale oxidice magnetice moi

7
STAS 10 154 – 87 Materiale oxidice magnetice moi. Miezuri jugulare
pentru sisteme de deflexie TV.
SR EN 61 247 – 2002 Miezuri. Produse magnetice din oxizi magnetici si
accesorii.

Bibliografie:

SR EN 10 106 – 2001 Table magnetice cu graunti neorientati, laminate la


rece si livrate si livrate in stare finita
http://www.ece.concordia.ca/~lalopes/ELEC-
331_F2k4/Lec_5_electriqueo.pdf
http://www.physique-
appliquee.net/phyapp/transformateur/cours_transformateur.pdf
http://www.ee.lsu.edu/mendrela/fisique.pdf
http://www.ferroxcube.com/appl/info/HB2005.htm
http://www.paytongroup.com/Catalogue/ArticleMarch2002.pdf
http://www.paytongroup.com/
http://www.ferroxcube.com/appl/info/plandesi.pdf