Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIEI


DOMENIUL: INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA: CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI A
FACTORILOR DE MEDIU

LUCRARE DE DISERTAȚIE

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. DR. ING. DORIN BOMBOȘ
CONSULTANT ȘTIINȚIFIC:
ȘEF. LUCR. DR. CHIM. CĂTĂLINA GHEORGHE

ABSOLVENT:
ING. RALUCA ALEXANDRA CONSTANTIN

2020
PLOIEȘTI
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIEI
DOMENIUL: INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA: CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI A
FACTORILOR DE MEDIU

LUCRARE DE DISERTAȚIE

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. DR. ING. DORIN BOMBOȘ
CONSULTANT ȘTIINȚIFIC:
ȘEF. LUCR. DR. CHIM. RAMI DOUKEH

ABSOLVENT:
ING. ADRIANA NICOLETA DUMITRAȘCU

2020
PLOIEȘTI
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIEI
DOMENIUL: INGINERIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA: CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI A
FACTORILOR DE MEDIU

LUCRARE DE DISERTAȚIE

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. DR. ING. DORIN BOMBOȘ
CONSULTANT ȘTIINȚIFIC:
ȘEF. LUCR. DR. ING. RAMI DOUKEH

ABSOLVENT:
ING. GEORGETA DIMA

2020
PLOIEȘTI