Sunteți pe pagina 1din 86

Sfantul Lavrentie de Cernigov: ” Vor fi multi surzi si

multi orbi… “

“Părintele deseori îşi arăta dorinţa să discute cu ucenicii săi, („cu copiii săi iubiţi”), despre

vremurile de apoi, ca să-i înveţe cum să se ferească de cărările greşite şi să fie veghetori.

- Acum, când noi îi votăm pe conducătorii noştri suntem fie cu cei „de dreapta” fie cu cei „de

stânga”. Dar nu ăsta e amarul, căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă un

singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur împărat, să ştiţi că acela

„el e” – antihristul – şi să te ferească sfântul de vei vota. Apoi adăuga:

- Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde, că vor rămâne

foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se

vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. Spunea că în acest război se vor distruge

atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-

şi aleagă un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârşit, va începe

prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să scape fugind, (evadând),iar

cei neputincioşi şi bătrâni măcar de remorcile lor să se prindă şi să fugă.

Deseori stareţul repeta cu tristeţe în discuţiile despre antihrist următoarele cuvinte:


- „Vor veni aşa vremuri când vor umbla din casă în casă ca lumea să semneze pentru

acel «singur împărat» pe pământ şi se va face un recensământ al populaţiei foarte

drastic. Vor intra în casa omului iar acolo sunt soţul, soţia şi copiii, şi soţia îl va ruga

pe soţ să semneze căci altfel nu va putea cumpăra nimic pentru copii: «hai, soţule, să

ne înscriem şi noi căci avem copii şi dacă nu ne înscriem nu vom putea face nimic», iar

soţul îi va răspunde: «iubita mea soţie, tu fă cum vrei, eu însă sunt pregătit să mor

mai bine pentru Hristos, decât să semnez ceva pentru antihrist». Aşa de tragic viitor

vă aşteaptă.

Vine timpul, şi nu e departe, povestea stareţul, când foarte multe biserici şi mănăstiri

se vor deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe

dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale

clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la

cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor termina lucrările nu

se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui

antihrist şi el va fi pus împărat.

Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească acest timp ca să ne putem întări în

credinţă, căci vremuri groaznice ne aşteaptă. Luaţi aminte la toate cele ce vă spun

căci totul se pregăteşte cu foarte mare viclenie (perfidie).Toate bisericile şi mănăstirile vor fi într-

o bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele.Antihrist va fi

încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea clerului şi a

Patriarhului.Intrarea şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci să vă

străduiţi să nu vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi pe voi, ca să vă atragă în

ispită.

Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea neam de

preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale

intelectuale deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12 ani când,

plimbându-se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu satana care ieşind din beznă (din adâncul

iadului) va intra în el. Băiatul se va cutremura de spaimă dar satana îi va spune: „nu te teme şi

nu te înspăimânta, eu te voi înălţa pe tine”. Acest copil îi va uimi pe toţi cu inteligenţa sa.

Şi aşa, din el va încolţi şi se va coace în chipul omului „antihristul”. Când satana va fi

întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul -, dar el nu va

permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru Unul

Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte

doar pe sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi
facă Sfânta Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va

întări bănuiala sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta

este antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.

Din cer se vor cobori proorocii Enoh şi Ilie care de asemeni vor explica lumii şi vor striga: „Acesta

este antihristul! Să nu-l credeţi!” Iar el îi va omorî pe ei, însă după 3 zile, cu puterea lui

Dumnezeu, vor învia şi se vor înălţa la ceruri. Antihrist va fi foarte învăţat şi va cunoaşte toate

vicleniile sataniceşti şi va face multe minuni false şi semne amăgitoare. Pe el îl vor vedea toţi

şi îl va auzi lumea întreagă (prin televiziune, radio, etc., n.ed.). Pe oamenii săi el îi va

ştampila cu semnul său. Însă pe adevăraţii creştini, care i se vor opune, are să-i urască

cu ură mare. Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a creştinilor care vor

refuza ştampila satanei (semnul 666). Prigoana va începe îndată de pe pământul

Ierusalimului iar apoi se va extinde pe tot globul şi se va vărsa ultima picătură de sânge în

numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi veţi ajunge aceste

vremuri îngrozitoare. Ştampila lui satana (666) va fi de aşa natură încât toţi vor vedea dacă a

primit omul sau nu semnul satanicesc. Creştinul care nu va primi semnul satanei (666) nu

va putea nici să vândă şi nici să cumpere nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu vă

descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă

deznădăjduiţi!

Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să

se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată

„adunarea satanică”. Şi iată că, pentru aceste fărădelegi, pământul nu-şi va mai da roada

sa şi va fi o secetă aşa de mare, încât pământul va face aşa nişte crăpături că va putea

să cadă omul într-însele. Creştinii vor fi omorâţi sau izgoniţi în locuri pustii, dar Dumnezeu are

să-Şi îngrijească turma Sa, dându-le de mâncare şi apă de băut celor ce urmează Lui. Pe evrei de

asemenea îi va goni într-un loc. Mulţi evrei care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor

primi pecetea lui antihrist. Ei vor sta în aşteptare, urmărindu-i toate activităţile lui. Ei ştiu că

strămoşii lor nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, dar aici va lucra Dumnezeu, căci ochii lor

se vor deschide şi ei nu vor primi ştampila lui satana, iar în cel de-al unsprezecelea ceas îl vor

recunoaşte pe Iisus Hristos drept Mesia, vor trece la ortodoxie, iar pentru credinţa lor se vor

mântui. Restul poporului, fiind slab în credinţă, va merge după satana. Iar când pământul nu va

mai rodi, oamenii vor merge la satana cerându-i pâine, la care el le va răspunde: „dacă pământul

n-a rodit, eu nu pot face nimic”. Vor seca râurile şi lacurile, şi nu va mai fi nici apă în

fântâni. Acest dezastru se va lungi vreme de trei ani şi jumătate, dar pentru aleşii Săi

Dumnezeu va scurta aceste zile. În aceste grele vremuri încă vor fi luptători puternici,
adevăraţi stâlpi ai Bisericii Ortodoxe care vor avea harul Rugăciunii lui Iisus

(rugăciunea inimii) şi Dumnezeu îi va acoperi pe ei cu harul Său cel sfânt şi

binefacerea Sa cea atotputernică şi ei nu vor vedea acele minuni şi semne false care

vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oamenii şi pe care le va vedea restul lumii,

unele chiar în bisericile creştinilor. Încă o dată vă repet să nu mergeţi în aceste

biserici, căci Hristos şi binefacerea Lui nu va fi acolo“.

Una din surori, ascultând această discuţie, a întrebat:

- Ce să fac, Părinte? Tare n-aş vrea să ajung vremurile acelea!

- Tu eşti încă tânără, s-ar putea să ajungi, i-a răspuns Părintele.

Atunci sora, îngrozită, a căzut la picioarele Părintelui, exclamând:

- Părinte, mi-e frică, ce să fac?

- Păi, tu alege una din două, sau cele cereşti sau cele pământeşti.

Va fi război, continua Părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite,

vor dispărea şi oamenii

şi toate vieţuitoarele. Dar înainte de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul de boli

pentru oamenii cei slabi şi ei vor muri. Când va veni antihrist la putere, bolile însă vor

dispărea.

Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru distrugere.
O soră l-a întrebat pe Părintele:

- Asta înseamnă că vom pieri cu toţii?

- Nu, a răspuns Părintele. Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele pentru credinţă şi atunci ei vor

trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge direct în iad. Până când nu se vor

completa rândurile îngerilor căzuţi, Dumnezeu nu va veni la judecată. În timpurile cele de apoi,

Dumnezeu şi pe cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece în rândurile îngerilor, completând astfel

rândurile.

Restaurarea bisericilor se va face până la venirea antihristului şi în toate va fi o

bunăstare materială nemaipomenită. Iar voi, cu reparaţiile în biserica noastră să mai

îngăduiţi, fiţi modeşti şi cu măsură în aspectul ei exterior, ci mai bine să vă rugaţi mai
mult şi să umblaţi la biserică atâta timp cât încă se mai poate, şi mai ales să veniţi la

Sfânta Liturghie unde se aduce Jertfa fără de sânge a Mântuitorului pentru păcatele

întregii lumi. Să vă spovediţi cât mai des şi să vă împărtăşiţi cu trupul şi sângele lui

Hristos, şi Dumnezeu vă va întări.

Dumnezeu este mult milostiv. El îi va mântui şi pe evreii care vor refuza să primească ştampila lui

antihrist şi vor exclama că: asta e amăgire şi minciună, că acesta este necuratul şi nu Mesia

nostru, şi nu-l vor recunoaşte de mesia.

Părintele discuta cu ierodiaconul Gheorghe despre timpurile de apoi şi vărsând lacrimi amare,

spunea:

- Mulţi duhovnici şi slujitori ai Bisericii îşi vor pierde sufletul în vremea antihristului!

Ierodiaconul Gheorghe întrebă:

- Părinte, spuneţi-mi, eu cum să fac să nu pier, sunt doar diacon.

La care el i-a răspuns că nu ştie.

Atunci ierodiaconul Gheorghe a început să plângă căzând la picioarele stareţului şi-l ruga pe

Părintele Lavrentie să se roage bunului Dumnezeu pentru el ca să nu ajungă în iad. Părintele

Lavrentie s-a ridicat şi a înălţat o rugăciune la Ceruri, apoi i-a spus:

- Se mai întâmplă şi aşa, că omul se îmbolnăveşte, moare şi ajunge în Împărăţia

Cerurilor.
Această proorocie s-a împlinit întocmai. Noi îl cunoaştem pe acest diacon de la Lavra din Kiev. Era

un călugăr foarte râvnitor şi făcea multă milostenie. S-a îmbolnăvit aşa, dintr-o dată, şi la scurt

timp a murit.

De flecare dată când Părintele se ruga sau când povestea despre viaţa de dincolo plângea

amarnic. Surorile îl linişteau, dar el le răspundea vărsând şi mai multe lacrimi:

- Cum să nu plâng, când întunericul cel veşnic (bezna- iadul) este plin de suflete

omeneşti!

Părintele Lavrentie a avut o dragoste duhovnicească puternică către toţi şi Bunul Dumnezeu l-a

înzestrat cu darul rugăciunii inimii şi cel al înainte-vederii.

În ultimul timp, Părintele, stând pe lângă corişti, ne povestea foarte des despre timpurile de apoi

şi despre sfârşitul lumii acesteia. În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi

pe pământ şi în oameni. Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu

va mai fi, apoi va fi războiul mondial (al treilea n. ed.). Vor fi nişe bombe atât de puternice,

încât şi fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va

arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul şi

să ne alegem un singur împărat pe tot globul!” Şi vor alege de împărat pe unul ce va fi

născut dintr-o desfrânată evreică din cel de-al doisprezecelea neam de desfrânaţi, din neamul

împărătesc, şi va fi „el” frumos pentru cei necredincioşi, iar cei dreptcredincioşi îi vor

vedea faţa lui adevărată: urâtă şi înspăimântătoare. Când se va plimba în mantie

împărătească prin grădină cu mama sa, şi se va gândi cum va fi el în viitor să-şi conducă

împărăţia, deodată se va deschide pământul, va izvorî apă, iar din apă va sări ceva, şi lui îi va

părea că cineva e în spatele lui şi se va întoarce cu faţa înapoi să vadă. Atunci va vedea ceva
groaznic, o grozăvie, şi, de frică, va deschide gura să ţipe; atunci diavolul se va sălăşlui în el şi din

acel moment el va deveni antihrist.

Nu o dată Părintele ne spunea: „antihristul va fi încoronat la Ierusalim. Acum însă diavolul

este legat în iad, dar Dumnezeu îl va dezlega şi el se va sălăşlui în împăratul-antihrist“.

Iereul Nechifor, Grigorie şi protoiereul Vasile Ganzin îl contrazic pe Părintele Lavrentie, că el

despre asta a mai spus o dată, dar puţin diferit, iar el le-a răspuns:

- Fraţii mei şi onoraţi părinţi, voi un lucru nu-l pricepeţi şi nu-l ştiţi. Eu nu spun doar

pentru Rusia
noastră, ci pentru întreaga lume. Cuvintele mele sunt adevărate, iar mie mi le-a arătat pe

toate Duhul Sfânt, prin milostivirea Bunului Dumnezeu asupra mea.

Noi, ortodocsii, nu urmarim decat salvarea sufletului si castigarea Imparatiei Cerurilor si acest

lucru ni-l poate oferi Biserica Ortodoxa. Una este doar Biserica Ortodoxa Soborniceasca si

Apostoleasca, celelalte ce se numesc “biserici” nu sunt biserici, ci samanta stearpa a

diavolului in lanul de grau al lui Hristos.

Terminand aceasta discutie a adaugat: “cei ce au urechi sa au


da si cei care au ochi sa vada” dar apoi a adaugat cu tristete: “

dar vor fi multi surzi si multi orbi“.

(din Sfântul Lavrentie al Cernigovului, “Viata, înva

taturile, minunile si acatistul”, Editura Egumenita)


PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV
despre ANTIHRIST
Posted in APOCALIPSA, Sfantul LAVRENTIE DE CERNIGOV, antihrist by saccsiv on iunie 14, 2010

Citez din articolul Sf. Lavrentie de Cernigov: “Vor fi multi surzi si multi orbi…”:
„Acum, noi îi votăm pe conducătorii noştri suntem fie cu cei „de dreapta” fie cu cei „de
stânga”. Dar nu ăsta e amarul, căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă
un singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur împărat, să ştiţi că
acela „el e” – antihristul – şi să te ferească sfântul de vei vota.„
„Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde că vor rămâne
foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se
vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. In acest război se vor distruge atâtea state
încât până la urmă vor mai rămâne doar două sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă
un singur împărat peste tot pământul. În ultimele timpuri, la sfârşit, va începe
prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să scape fugind„
„Vine timpul, şi nu e departe, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba
Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi
acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul
credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor
termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni
vremea împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat„
„Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să mai lungească acest timp ca să ne putem întări
în credinţă, căci vremuri groaznice ne aşteaptă.
Luaţi aminte la toate cele ce vă spun căci totul se pregăteşte cu foarte mare viclenie . Toate
bisericile şi mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca niciodată, dar să nu
mergeţi în ele. Antihrist va fi încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea
clerului şi a Patriarhului. Intrarea şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci
să vă străduiţi să nu vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi pe voi, ca să vă atragă în ispită.
Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea neam de
preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale
intelectuale deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12 ani când, plimbându-
se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu satana care ieşind din beznă (din adâncul iadului) va
intra în el. Băiatul se va cutremura de spaimă dar satana îi va spune: „nu te teme şi nu te
înspăimânta, eu te voi înălţa pe tine”. Acest copil îi va uimi pe toţi cu inteligenţa sa.
Şi aşa, din el va încolţi şi se va coace în chipul omului „antihristul”. Când satana va fi
întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul -, dar el nu va permite ca
acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe sine. La
încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi facă Sfânta
Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări
bănuiala sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este
antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.
Pe el îl vor vedea toţi şi îl va auzi lumea întreagă. Pe oamenii săi el îi va ştampila cu
semnul său. Însă pe adevăraţii creştini, care i se vor opune, are să-i urască cu ură
mare. Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a creştinilor care vor refuza
ştampila satanei (semnul 666). Prigoana va începe îndată de pe pământul Ierusalimului iar
apoi se va extinde pe tot globul şi se va vărsa ultima picătură de sânge în numele Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi veţi ajunge aceste vremuri îngrozitoare. Ştampila
lui satana (666) va fi de aşa natură încât toţi vor vedea dacă a primit omul sau nu semnul
satanicesc. Creştinul care nu va primi semnul satanei (666) nu va putea nici să vândă şi nici să
cumpere nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va
părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă deznădăjduiţi!
Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să
se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată
„adunarea satanică”. Şi iată că,pentru aceste fărădelegi, pământul nu-şi va mai da roada
sa şi va fi o secetă aşa de mare, încât pământul va face aşa nişte crăpături că va
putea să cadă omul într-însele. Creştinii vor fi omorâţi sau izgoniţi în locuri pustii, dar
Dumnezeu are să-Şi îngrijească turma Sa, dându-le de mâncare şi apă de băut celor ce urmează
Lui. Pe evrei de asemenea îi va goni într-un loc. Mulţi evrei care au trăit cu adevărat după
legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei vor sta în aşteptare, urmărindu-i
toate activităţile lui. Ei ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, dar aici va
lucra Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide şi ei nu vor primi ştampila lui satana, iar în cel de-al
unsprezecelea ceas îl vor recunoaşte pe Iisus Hristos drept Mesia, vor trece la ortodoxie, iar pentru
credinţa lor se vor mântui. Restul poporului, fiind slab în credinţă, va merge după satana. Iar
când pământul nu va mai rodi, oamenii vor merge la satana cerându-i pâine, la care el le va
răspunde: „dacă pământul n-a rodit, eu nu pot face nimic”. Vor seca râurile şi lacurile, şi nu va
mai fi nici apă în fântâni. Acest dezastru se va lungi vreme de trei ani şi jumătate, dar
pentru aleşii Săi Dumnezeu va scurta aceste zile. În aceste grele vremuri încă vor fi
luptători puternici, adevăraţi stâlpi ai Bisericii Ortodoxe care vor avea harul
Rugăciunii lui Iisus (rugăciunea inimii) şi Dumnezeu îi va acoperi pe ei cu harul Său
cel sfânt şi binefacerea Sa cea atotputernică şi ei nu vor vedea acele minuni şi semne
false care vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oamenii şi pe care le va vedea restul
lumii, unele chiar în bisericile creştinilor. Încă o dată vă repet să nu mergeţi în
aceste biserici, căci Hristos şi binefacerea Lui nu va fi acolo .
Va fi război, iar locurile prin care el va trece vor fi pustiite, vor dispărea şi oamenii
şi toate vieţuitoarele. Dar înainte de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul de boli
pentru oamenii cei slabi şi ei vor muri . Când va veni antihrist la putere, bolile însă vor
dispărea.
Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru distrugere.
Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele pentru credinţă şi atunci ei vor trece în rândul mucenicilor,
iar cei necredincioşi vor merge direct în iad. Până când nu se vor completa rândurile
îngerilor căzuţi, Dumnezeu nu va veni la judecată. În timpurile cele de apoi, Dumnezeu şi
pe cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece în rândurile îngerilor, completând astfel rândurile.
Mulţi duhovnici şi slujitori ai Bisericii îşi vor pierde sufletul în vremea
antihristului!
În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în
oameni.Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi,
apoi va fi războiul mondial . Vor fi nişte bombe atât de puternice, încât şi fierul şi pietrele se
vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va arde, vor rămâne
foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul şi să ne alegem
un singur împărat pe tot globul!”
Comentariu saccsiv:
Am mai amintit de aceasta profetie de cateva ori in diferite articole ale acestui blog, insa am
considerat necesar s-o postez si separat, mai ales ca acum, cand vremurile apocaliptice bat la usi, din
ce in ce mai multi crestini, in loc sa se pregateasca pentru marturisire pana la mucenicie, in loc sa-si
inmulteasca faptele bune, in loc sa se roage mai mult, in loc sa studieze mai mult Sfanta Scriptura,
Vietile Sfintilor, scrierile Sfintilor Parinti, in loc sa propovaduiasca, intr-un cuvant, in loc sa
constientizeze ce vremuri vin, ei se apuca sa caute “solutii” lumesti, sa promoveze ideea ca
Dumnezeu nu va ingadui sa se petreaca asemenea evenimente, ca Apocalipsa este o metafora, ca va
veni un bun imparat omenesc, ca Romania (sau alte tari) vor fi raiul pe pamant, ca prin “mijloace
specifice” putem invinge uneltele antihristului sau alte asemenea iluzii …
Chiar daca ati mai citit-o, rog sa o mai faceti inca o data, incet si cu foarte mare luare aminte.
Cititi va rog si:

VIDEO (si transcriptul) – Parintele IUSTIN PARVU: „ANTIHRISTUL este pe teren


si lucreaza”
Parintele pustnic Proclu: “Antihristul s-a nascut!”
VIDEO: IN 1995 Parintele Cleopa spunea ca ANTIHRISTUL AVEA DEJA 18 ANI …
VIDEO: Incet-incet, se mai adevereste inca o profetie din cele legate de VREMURILE
DIN URMA: evreii au construit JERTFELNICUL CE VA FI PUS IN TEMPLU …
Articolul anului: „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI
ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS””
Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea
pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)
Cum trebuie sa actioneze un CRESTIN in timpul iminentei teribile REVOLTE?
Cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului AL TREILEA
RAZBOI MONDIAL?
Familia crestina si VIITOAREA PRIGOANA
Ii vor cununa oare preotii pe cei ce refuza actele biometrice?
Necesitatea ruperii de SISTEM. Napasta ii va lovi pe toti: intai pe cei din marile orase,
apoi la scurt timp si pe cei de la tara
Comentariul zilei (11.06.2010): „Numai cu Hristos si cu Sfintii Parinti trecem prin
acest ‘desert’, iar nu cu politicienii satanici care ucid suflete si trupuri”
Comentariul zilei (13.06.2010) – Se pregateste intens mentalul maselor pentru a
recunoaste viitorii „vinovati”: crestinii
Al treilea razboi mondial

VIDEO (si transcriptul) – Parintele IUSTIN PARVU:


„ANTIHRISTUL este pe teren si lucreaza”
Posted in Iustin Parvu, antihrist by saccsiv on mai 31, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=co2xDukjUrw&feature=player_embedded
Iata si transcriptul:
„si ..nu-i ..un moment prielnic in lume pt ca potrivnicul acuma a sosit, antihristul este pe teren si
lucreaza, da nu ramane decat sa il incoronam la Ierusalim si sa apara persoana fizica, atat ne-a
mai ramas, si cred ca.. ce cerem noi cerem prea mult.. lucrurile sunt destul de inaintate.”
De inregistrare am aflat de la cititorul Cosmin S., iar transcriptul l-a facut cititorul G-man,
caci eu nu aud ce spune.
Clipul a fost postat pe youtube la data de 18 septembrie 2009.

Parintele pustnic Proclu: “Antihristul s-a nascut!”


Posted in 666, APOCALIPSA, CIPURI, MICROCIPURI, Parintele pustnic Proclu, antihrist by saccsiv on martie 1, 2009

Am considerat util sa postez acest cuvant cutremurator al cunoscutului pustnic din


muntii Neamtului, pe care l-am auzit sambata 28.02.2009 pe cand ma aflam in vizita la
dansul impreuna cu niste frati: “Antihristul s-a nascut!”
Nu o scriu pentru a arunca in deznadejde crestinii ci tocmai pentru a-i face sa caute
nadejdea acolo unde trebuie: la Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Si mai spunea parintele
ca toate cele descrise in Sfintele Scripturi trebuie sa se intample, ca trebuie sa refuzam
orice act nou cu cip incorporat si ca inaltele fete bisericesti ce au urcat mult prea rapid
treptele ierarhiei sunt mai mult decat suspecte.
Cuvintele pline de folos le veti putea urmari cat de curand pe un material filmat,
deindata ce fratii ce il au vor ajunge intr-un loc in care vor avea acces la calculator si
internet.
Dupa cum am constatat, de la o zi la alta Patriarhul si majoritatea celor ce-l inconjoara
se indeparteaza tot mai mult de lumea monahala. Dar asta nu este totul, tabara “celor
din Deal” urmand sa declanseze cat de curand prigoana impotriva tuturor celor ce cu
pareri contrare.

VIDEO: IN 1995 Parintele Cleopa spunea ca ANTIHRISTUL


AVEA DEJA 18 ANI …
Posted in APOCALIPSA, Parintele Cleopa, antihrist, vremurile din urma by saccsiv on septembrie 29, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=vfULAUrzhZ4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=FSascBTiVmA&feature=player_embedded
In primul film, dupa minutul 6, parintele ne spune ca antihristul avea deja 18 ani (in 1995) si ca la
33 se va face cunoscut multimilor spre a le rataci. Deci in 2010 ar avea cam 33 de ani …

Parintele da si unele date eronate (grade, kilograme, kilometri), consider insa ca mesajul principal
este cat se poate de clar …

VIDEO: Incet-incet, se mai adevereste inca o profetie din cele


legate de VREMURILE DIN URMA: evreii au construit
JERTFELNICUL CE VA FI PUS IN TEMPLU …
Posted in EVREI, TEMPLU by saccsiv on ianuarie 2, 2010

Citez din articolul În Israel, pentru prima dată în 2000 de ani a fost construit un
jertfelnic:
În Israel, în oraşul Ierihon Mitzpe a fost construit un jertfelnic si pentru prima în ultimele două
milenii au fost pronuntate cuvintele de binecuvântare.

Jertfelnicul a fost construit din pietre din desertul iudeu, luate dintr-un loc unde nu a calcat
piciorul omului, spun cei de la NEWSru Israel. Conform legii, aceste pietre au fost prelucrate fără
de fier şi incleiate cu un material special din nisip, luat din craterul Ramon si bitum din deşertul
iudeu. Acest clei poate rezista la temperaturi ridicate şi nu acumulează căldură, ceea ce-i permite să
menţină acolo un foc constant exact dupa legile din Tora.
Jertfelnicul, a cărui înălţime este de 4 metri, iar lungimea şi lăţimea – 6 metri, a fost creat de către
Institutul Templului, sub conducerea rabinului Yehuda Glick.

Constructia a fost stabilita, în conformitate cu tradiţia evreiască, in ziua in care a fost distrus
primul şi al doilea templu.

Institutul Templului este angajat în recrearea mobilierului Templului şi a vaselor sacre, care ar
trebui să fie utilizate după construirea celui de-al treilea Templu. După 20 de ani de activitate,
Institutul Templului a fost capabil sa restabileasca aproximativ 70 de părţi de decorare a Templului.
Printre alte lucruri, s-au recreat harpa de aur a regelui David, Menorah-ul de aur, altarul de aur
pentru arderea tămâii, chiuveta de cupru, masa de aur si haina inaltului preot.

Vizionati va rog si video:

http://newsru.com/data/video/3504.html
Iata si transcriptul:
Comentatorul: Oamenii adunati aici cred ca sunt prezenti la un eveniment istoric. De 2000 de ani
evreii au trait fara de templul lor. Astazi ei au decis ca timpul refacerii templului a sosit. Inainte de
binefacere, de construirea jertfelnicului viitorului templu, un cuvant incepator al rabinului din rodul
Koin stramosii caruia au slujit in muntele templului. Necesitatea de a construi din nou o casa pentru
Dumnezeul lui Israel, Rav o explica cu cuvinte chiar si pe intelesul copiilor:
- Rabin: Tu il iubesti pe Dumnezeul tau?
- Copil: Da
- Rabin: Dar casa tu ai?
- Copil: Da am
- Rabin: Pai uite si noi atunci trebuie sa construim o casa pentru Dumnezeul nostru, putina
dragoste pe gratis, de la poporul lui Israel.
Comentatorul: La acest lucru sfint evreii s-au strins cum si este de cuviinta – la 9 ava, in cea mai
usoara incaltamine, sandalele sa nu fie de folosinta indelungata si cel mai important sa nu aiba talpa
din piele, in acest fel, neluind in considerare postul strict, oamenii credinciosi isi manifesta mihnirea
privitor la distrugerea de catre romani a templului. Cum trebuie sa arate viitoarea casa a lui
Dumnezeu este descris detailat in Biblie, acolo proiectul templului si al slujbei este descris
amanuntit. Cum este de cuviinta, constructia incepe cu jertfelnicul, pietrele caruia in nici un caz nu
trebuie sa fie atinse de nici un metal.
- Barbat: Cind vorbim de pierderea unei vieti omenesti vorbim despre ceva ce nu mai putem
intoarce inapoi si de aceea desigur nu este loc nici pentru o sarbatoare si speranta, insa cind vorbim
de un templu distrus aceasta este o pierdere foarte mare, o tragedie si sunt lucruri pe care le putem
intoarce si pe care suntem nevoiti sa le intoarcem. In ziua aceea cind ne facem griji si suntem in
mihnire de ceea ce nu este, noi in acelasi timp ne umplem de nadejde de ceea ce trebuie sa fie
reintors.
Comentatorul: Puterile oamenilor sunt pe sfirsite, inainte de inceperea construirii jertfelnicului, ei
zile intregi au postit nepermitindu-si nici macar o picatura de apa, iar pietrele aranjate in fundament,
dupa insistenta Koinilor, trebuie sa fie udate cu o smoala speciala pina la aparitia pe cer a primelor
stele, de aceea cei mai respectati dintre entuziastii construirii celui de-al treilea templu se grabesc.
Aducerea de jertfa pe muntele templului nu a mai fost facuta de 20 de secole si cel caruia ii era
inchinata jertfa ar fi trebuit in decursul acestui timp sa i se faca foarte mult dor de carnea arsa a
porumbeilor.
- Alt Barbat: Iata ce deja de 60 de ani exista statul Israel si demult trebuia sa ne gindim ca
trebuie sa fie reconstruit templul.
Comentatorul: Intrebarea, ce facem mai departe, cu jertfenicul atunci cind va fi gata in toata
frumusetea biblica? nici nu se pune in fata oamenilor care s-au strins, desi locul sfint al templului
este ocupat de „sfintele” musulmanilor, placa finisata de marime canonizata 10 pe 10 coturi va fi
dusa in muntele templului. Conducerea Israelului stie ca va fi atunci multa galagie insa la moment
nu se implica, poate si politistii considera ca Dumnezeul lui Israel nu mai poate sa ramina atita timp
fara de casa.
RTVi – Ierusalim

Articolul anului: „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI


REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA
INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS””
Posted in APOCALIPSA by saccsiv on iulie 20, 2009

Va propun sa cititi integral, incet si cu rabdare un excelent material al fratilor de la RAZBOI


INTRU CUVANT, intitulat „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA
PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS”
Utila este si printarea sa, caci nu se stie cat timp astfel de articole vor mai putea apare pe internet.
Iar in masura banilor si timpului de care dispuneti, este benefic sa faceti cat mai multe copii, pe care
sa le dati si celor dintre cunoscutii vostri ce nu au acces la calculator.

Materialul cuprinde foarte multe citate din Sfanta Scriptura, Sfintii Parinti si marii duhovnici, care
ne fac sa intelegem mai bine cele ce se petrec in jurul nostru si mai ales cele ce se vor petrece cat de
curand. Este necesar de parcurs in aceasta perioada in care majoritatea site-urilor ortodoxe (ca sa nu
mai zic de cele anti-sistem) pedaleaza preponderent pe necesitatea unei lupte mai degraba strict
lumesti impotriva ELITELOR practicante ale cultului paladin sau care se limiteaza strict la razboiul
impotriva cipurilor.

DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA


PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA
INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS”
Postat de admin pe 20 Jul 2009 la 10:00 pm | Categorii: Nevoia de discernamant, Portile

Iadului, Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma Print

“Când vei auzi [de acum înainte, n.n.] că Hristos a venit sau S-a ivit
pe pământ, atunci să ştii că acela e Antihristul“ (Sf. Zosima de la
Solovat)

“… Ilie Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea,


până ce vei propovădui tuturor sfârşitul” (stihire din slujba Sfantului
Proroc Ilie)

***

Va impartasim un extras dintr-o lucrare intitulata “Apostazia si


Antihristul”, publicata in America, dar in limba rusa, inca din vremea
pastoririi Arhiepiscopului Averchie Tausev (1906-1976) la Jordanville (New
York). Autorul acestei scrieri cu valoare de catehism este un monah format
de catre Vladica Averchie, care insa si-a trecut numele sub tacere. (UPDATE:
Aflam de la o sora duhovniceasca din SUA ca numele sau este, de
fapt, cunoscut: este vorba depreotul de origine rusa, Boris
Molchanoff. Cartea a fost tradusa in mai multe limbi de circulatie, intre care
si engleza sub titlul “The Mystery Of Iniquity And The Antichrist” si publicata
prima oara in 1976)
In romaneste a aparut, cu aceasta prezentare – alaturi de alte texte pe
aceeasi tema, multe reprezentand profetii, viziuni si cuvinte de folos ale
Sfintilor Parinti – in volumul purtand titlul:“Apostazia si Antihristul. Dupa
invataturile Sfintilor Parinti”, Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni,
Constanta, 2008:

EPOCA LUI ANTIHRIST

“Intreaga viaţă şi lucrare a lui Antihrist pot fi rezu mate în trei perioade:

PERIOADA ÎNTÂI a lui Antihrist - cuprinsă între ziua naşterii sale şi


momentul arătării lui - va trece neştiută. Sfântul Ioan Damaschin spune
că „Antihrist este crescut în ascuns şi pe neaşteptate se răscoală”[1].

A DOUA PERIOADĂ a vieţii lui Antihrist se va deschide cu intrarea sa


învederată în rolul de învăţător al lumii sau „prooroc”[2]. Se prea poate să-şi
înceapă lucrarea în împrejurările unei conflagraţii mondiale când umanitatea,
după ce a suferit toate urâciunile războiului, nu va mai vedea nici o cale de
ieşire din dezastruoasa sa fundătură, fiindcă toate mijloacele de rezolvare se
vor afla în mâinile unei societăţi secrete care va coopera cu Antihrist. El va
oferi un plan pentru rezolvarea reuşită a crizei mondiale, întemeiat
pe înţelepciune politică şi socială – anume statornicirea unei structuri
politice şi sociale uniforme în întreaga lume.

Ostenită de grozăviile războiului şi fiind oarbă duhovniceşte,


omenirea nu va recunoaşte acest proiect ca fiind o cursă vicleană şi
astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă şi mai necurmată
robie. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale manifestările de înaltă
erudiţie, înţelepciune şi geniu ale lui Antihrist.

Notorietatea mondială a lui Antihrist drept gân ditor de geniu, nou cârmuitor
şi salvator al tuturor po poarelor va răzbate ca fulgerul printre toate
neamurile, în cel mai scurt răstimp[3]. „Duhurile rele răspândite prin văzduh
vor stârni în oameni o părere unanimă, foarte înflăcărată cu privire la
Antihrist, o încântare obştească şi o ademenire de neînduplecat” –
spune Sfântul Efrem Sirul.

In această perioadă a lucrării sale, Antihrist nu va întrebuinţa nici o


metodă silnică (tiranică), ci se va sârgui să câştige încrederea şi
iubirea oamenilor prin amăgire şi printr-o făţarnică şi teatrală
înfăţişare a virtuţii. El – spune Vladimir Soloviov – „va arunca vălul
strălucitor al binelui şi adevărului peste taina fărădelegii”. Sfântul
Efrem afirmă că va veni într-un aşa chip, încât să-i amăgească pe toţi. Va
părea smerit, blând, un urâtor – cum va spune despre sine – al
fărădelegii, dispreţuind idolii, dând întâietate cucerniciei, bun, iubitor
de săraci, peste măsură de frumos, statornic, îndatoritor faţă de toţi şi
preţuind în chip osebit neamul evreiesc, pentru că evreii îi vor aştepta
venirea. Va întrebuinţa mijloace viclene ca să placă tuturor, astfel
încât oamenii să ajungă iute să-l iubească. Nu va primi mită, nu va
vorbi cu mânie, nu va avea o înfăţişare posomorâtă, ci printr-o
înfăţişare cuviincioasă va începe înşelarea lumii, până ce va fi
întronat.

Din bogata experienţă ascetică a marilor nevoitori ai Ortodoxiei cunoaştem


că, atunci când duhul întu necat nu-l poate înfrânge pe cel care se nevoieşte
duhovniceşte, lovindu-se de împotrivirea lui statornică, vine un diavol mai
puternic sub chipul unui „înger de lumină” (2 Corinteni
11,14).Acest „înger de lumină” se sileşte să insufle nevoitorului
duhovnicesc aplecare şi încredere faţă de arătarea sa [de lumină],
ademenindu-l astfel către pierzanie. Din această pricină, putem să ne
închipuim cât de uşor şi de grabnic va putea imaginea sclipitoare a lui
Antihrist să stârnească şi să atragă simpatia generală.

Urmarea acestei înşelări va fi că în societatea omenească „se va ivi


cererea, dorirea lui Antihrist, va răsuna glasul chemător care va arăta
stăruitor că este trebuinţă de un geniu al geniilor, care să ducă dezvoltarea şi
propăşirea materială la cel mai înalt nivel şi care să aducă o asemenea
bunăstare pământească, încât cele cereşti să fie de prisos pentru om”
- Sfântul Ignatie Briancianinov[4].

In vremea acestei perioade, făţărnicia lui Antihrist va merge atât de


departe, încât nu numai că va dovedi toleranţă faţă de creştinism, ci
chiar se va arăta preocupat de a-l ocroti. Intru cele din afară, se va
sili să-L imite pe Hristos. Nefiind călăuziţi de inţelegerea
duhovnicească a Bisericii, ci mai curând de înţelepciunea lumească,
marea majoritate a creştinilor nu vor rezista până la capăt acestei
înşelări şi-l vor socoti pe Antihrist ca fiind Hristos la a Doua Sa
venire.

Monahii Mănăstirii Solovăţ au transmis un răspuns pe care Sfântul Zosima l-a


dat fiului său duhovnicesc care l-a întrebat cum să-l recunoască pe Antihrist
când va veni. Sfântul călugăr i-a dat acest răspuns precis: „Când vei auzi
că Hristos a venit sau S-a ivit pe pământ, atunci să ştii că acela e
Antihristul“. Iar acest răspuns este şi mai exact: „Omenirea nu-l va
recunoaşte pe Antihrist; îl va socoti ca fiind Hristos, îl va proclama drept
Hristos… Insă nu va fi nici de trebuinţă, nici cu putinţă ca oamenii să-şi
dea de veste unii altora despre Venirea (cea de a Doua) a Fiului lui
Dumnezeu. El va veni fără de veste. Va veni întru atotputernicia Sa la
toţi oamenii şi în întreaga lume în acelaşi timp“ -Sfântul Ignatie
Briancianinov.
Mântuitorul însuşi ne-a avertizat: „Atunci de vă va zice cineva: Iată,
Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi… Deci de vă vor zice vouă:
Iată în pustie este, nu ieşiţi; Iată în cămări, nu credeţi. Că precum iese
fulgerul de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi Venirea Fiului
Omului” (Matei 24, 23-27).

Pentru a-i amăgi pe oameni, Antihrist va arăta multe minuni


năucitoare. Sfântul Apostolul Pavel spune: „Venirea lui este prin
lucrarea Satanei, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de
minuni ale minciunii” (2 Tesaloniceni 2, 9). Iar Sfântul Chiril al
Ierusalimuluiadaugă: „Fiind «tatăl minciunii» (Ioan 8, 44), va înşela
închipuirea prin lucrări amăgitoare, aşa încât mulţimile să creadă că văd
înviat un mort care nu e înviat şi şchiopi umblând sau orbi văzând, câtă
vreme nu s-a săvârşit nici o tămăduire”[5].

Toată această statură a lui Antihrist - învăţătura şi faima lui de geniu,


minunile lui mincinoase şi întreaga sa viaţă făţarnică şi plină de toată
înşelăciunea – vor avea un singur ţel: să ia în stăpânire cârmuirea
întregii lumi, asupra tuturor neamurilor. Dobândirea popularităţii în
rândul evreilor va fi cea dintâi etapă pe acest drum. Antihrist va face tot
ce-i va fi cu putinţă pentru ca evreii să-l recunoască drept Mesia al lor
cel făgăduit. Va reuşi să ducă la bun sfârşit organizarea guvernului evreiesc
şi se va apuca să înfăptuiască visul cel vechi de veacuri al evreilor
– refacerea templului lui Solomon[6]. După aceea „va fi silit de oameni şi
va fi proclamat împărat, Iar mulţimile evreilor îl vor iubi; el va reface
Ierusalimul şi le va ridica templul” (Sinaxarul din Duminica lăsatului sec de
carne – numită şi a Infricoşătoarei Judecăţi[7]).
DOI PROOROCI

Cu toate acestea, sforţările lui Antihrist de a fi socotit drept adevăratul


Mesia se vor lovi de o împotrivire neaşteptată şi totodată minunată,
în persoanele a doi Prooroci ai Vechiului Legământ. Chiar acei doi
Prooroci care prin voia lui Dumnezeu negustând moartea, au fost luaţi la Cer
până la o vreme[8], vor veni pe pământ înainte de sfârşitul lumii pentru a-şi
împlini lucrarea şi a suferi moartea. Numele acestor Sfinţi Prooroci sunt Enoh
şi Ilie. Domnul îi va trimite în Ierusalim pentru a le da oamenilor din
acele zile de pe urmă un ultim şi minunat avertisment împotriva
înşelării care îi împresoară. Ei vor osândi fără oprelişte toată
înşelarea lui Antihrist vreme de trei ani şi jumătate, cât va dura cea
de-a doua perioadă a lui (Antihrist), în care se va pregăti să pună
mâna pe puterea mondială. Nepu \tând în acea perioadă să lepede
înfăţişarea sa de blândeţe şi de bunăvoinţă până şi faţă de vrăjmaşii săi, lui
Antihrist nu-i va fi cu putinţă să-i împiedice ori să ia nici un fel de măsură
aspră împotriva Proorocilor.
In zadar se silesc unii să tâlcuiască în chip alegoric această venire minunată a
Sfinţilor Prooroci Enoh şi Ilie. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii vorbesc cu
precizie atât despre venirea lor reală pe pământ, cu şapte ani înainte de
sfârşitul lumii, cât şi despre învierea şi luarea lor la Ceruri.

In cartea Apocalipsei este scris: „Şi voi da putere celor doi martori ai Mei
şi vor prooroci o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac.
Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea
Dumnezeului pământului. Şi de va vrea cineva să-i vatăme, foc iese
din gura lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi de va vrea cineva să-i
vatăme, acela trebuie tot aşa să fie omorât. Aceştia au stăpânire să
închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele proorociei lor, şi stă
pânire au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu
orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Şi dacă vor sfârşi mărturia
lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei si-i va birui si-i
va omorî” (Apocalipsa 11, 3-7).

In cartea Proorocului Maleahi, unul dintre martori este numit în chip


limpede: „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua
Domnului cea mare şi înfricoşătoare” (3, 23)[9].

Sfinţii Părinţi Efrem Sirul (în cuvântul său despre sfârşitul lumii şi venirea lui
Antihrist) şi Ioan Damaschin (in cuvântul despre Antihrist[10]) învaţă lămurit
că acei „doi martori” (Apocalipsa 11,3) care vor veni înainte de sfarşitul
lumii, sunt Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh.

Tradiţia Sfintei Biserici Ortodoxe, exprimată în cartile noastre de


slujbă, vorbeşte de asemeni de înţe legerea literală a proorociei
Sfintei Scripturi cu privire la arătarea lui Ilie şi Enoh înainte de
sfârşitul lumii, nedând nici un temei, de nici un fel, pentru o
înţelegere alegorică. In Sinaxarul citit în Duminica lăsatului sec de carne se
spune: „Cu şapte ani înainte (de sfârşitul lumii), după cum a proorocit
Daniil, vor veni Enoh şi Ilie propovăduindu-le să nu-l primească (pe
Antihrist). Antihrist îi va chinui şi le va tăia
capetele” (cf. Triodul).Iarăşi, în slujba Sfântului Prooroc Ilie, în stihira de
la „Doamne, strigat-am”, cântăm: „Ilie Tezvitene, nestricat făcându-te
pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei propovădui tuturor
sfârşitul”, iar în tropar, Proorocul Ilie e numit „al doilea înaintemergător
al Venirii lui Hristos“. In sedealna după polieleu cântăm: „Proorocul şi
Inaintemergătorul Venirii lui Hristos, Ilie prealăudate“ (cf. Mineiul pe
iulie, ziua a douăzecea).

Tot în Minei citim: „Sfântul Ilie, Proorocul lui Dumnezeu, a fost răpit cu
trupul într-un car de foc şi este viu până acum, păzit de Dumnezeu în
locaşurile raiului. A fost văzut în trup de cei trei Apostoli în vremea
Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor şi iarăşi va fi văzut în trup
de oamenii cei muritori înaintea Venirii celei de-a Doua pe pământ a
Domnului. In acea vreme, cel care odinioară a scăpat de sabia
Izabelei, va pătimi de sabia lui Antihrist, nu numai ca Prooroc, ci şi ca
Mucenic, şi va fi găsit vrednic de mai mare slavă de la Dătătorul de plată,
Dumnezeu“[11]. In „Prologul” aceleiaşi zile se spune: „Ilie va veni
dimpreună cu Enoh înainte de a Doua Venire a lui Hristos, pentru a
osândi nelegiuirea cea fără de margini a lui Antihrist şi a însufleţi
evlavia credincioşilor“[12].
Totuşi, în ciuda tuturor acestor avertismente, marea majoritate a
oamenilor, din pricina firii şi a cugetării trupeşti, nu doar că nu vor
reuşi să priceapă deplina înşelare din purtarea exterioară a lui
Antihrist, ci îl vor înconjura cu lauda şi preamărirea lor. Sfântul Efrem
Sirul spune că atunci când popoarele şi seminţiile pământului vor vedea
virtuţi şi puteri atât de mari în Antihrist, toate dimpreună se vor uni într-un
cuget ca să-l proclame ocârmuitor, zicându-şi unii altora: „Oare se va mai
găsi vreun alt om atât de bun şi drept?”

Atât de profund va impresiona Antihrist lumea cu purtarea lui dinainte


chibzuită – arătându-se pe sine pretutindeni drept trimisul dumnezeiesc,
Mesia cel adevărat -, încât poporul evreu, înaintea altora, îl va proclama
drept cârmuitor al lor, dispreţuind cu totul prihănirile rostite
împotriva lui de către Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh.
CEA DE-A TREIA PERIOADĂ

Cea de-a treia perioadă şi faptele de pe urmă ale lui Antihrist vor
începe prin luarea în propriile sale mâini a întregii puteri mondiale. O
stare de devastare covârşitoare a neamurilor pământului, din pricina
unui mare război mondial, îl va ajuta în mare măsură la împlinirea
acestui lucru. Cei mai mulţi vor vedea guvernarea mondială sub Antihrist
drept singura cale cu putinţă pentru a ocoli noi războaie şi pentru a aduce
omenirii o epocă paşnică şi înfloritoare.

Cuvântul lui Dumnezeu zugrăveşte în chipul următor venirea lui Antihrist la


puterea lumii: pe faţa pământului, zdruncinată şi pustiită de război, „se vor
ridica zece regi” (Daniil 7, 24). Şapte dintre ei vor fi de un cuget cu
Antihrist şi îi vor supune lui toată puterea şi autoritatea. Ceilalţi trei
cârmuitori vor încerca să-şi păstreze independenţa, însă Antihrist îi
va înfrânge prin puterea armelor (Daniil 7, 8, 20, 24).

După biruinţa lui Antihrist asupra celor trei regi, înlăturând singura piedică
din calea către stăpânirea deplină, cartea Apocalipsei îl zugrăveşte sub chipul
unei fiare roşii având „zece coarne” (adică cele zece regate supuse lui) „şi
şapte capete” (adică, cei şapte cârmuitori care s-au supus lui de bună voie
şi acţionează în calitate de reprezentanţi plenipotenţiari ai lui în stăpânirile în
care se află) - cf. Apocalipsa 13, 1 şi tâlcuirile la acest stih ale Sfinţilor Irineu
al Lyonului şi Chiril al Ierusalimului.

In ce priveşte puterea mondială a lui Antihrist, cartea Apocalipsei spune că


„s-a dat ei [fiarei-Antihrist] stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi
limba şi neamul” (13, 7). Deşi îndeletnicirile şi mijloacele omeneşti obişnuite
vor avea însemnătate, ele nu vor stăvili izvorul de căpătâi al izbânzii lui
Antihrist. „Şi stăpânirea lui va creşte în putere – dar nu prin puterea
lui însuşi”(Daniil 8, 24)[13]. Antihrist îşi va primi stăpânirea şi puterea de
la Satana: „i-a dat ei balaurul puterea sa şi scaunul său şi stăpânire
mare“ (Apocalipsa 13, 2). Numai prin această necurmată împreună-lucrare
satanică se vor putea explica neobişnuitul succes al lui Antihrist în a acapara
atât de iute stăpânirea asupra întregii lumi, şi puterea lui nemaiîntâlnită,
căreia nici o sforţare omenească nu va fi în stare să-i stea împotrivă ori să-i
pună stavilă.

„Antihrist - spune Beliaev – va lucra cu putere şi minuni de la Satana, iar


această putere va fi foarte mare… va avea o mulţime de ajutători puternici…
cu mijloace de comunicare rapide şi metode de coordonare, va fi cu putinţă
să înfăptuiască o revoluţie în toată lumea în acelaşi timp“[14].
Recunoaşterea obştească a lui Antihrist drept conducător al lumii
întregi se va petrece în aceeaşi vreme cu recunoaşterea generală a
lui drept singurul lider spiritual al tuturor religiilor. Vladimir Soloviov,
în ultima sa lucrare intitulată Povestire despre Antihrist - trei dialoguri[15], a
exprimat părerea că Antihrist, după ce va lua stăpânirea deplină, va aduna
un soi de sinod ecumenic cu reprezentanţi din toate religiile. La acest
sinod (din Ierusalim), Antihrist se va oferi să-i unească pe toţi într-o
singură obşte, sub călăuzirea unui singur îndrumător spiritual. El îşi
va îndrepta îndeosebi atenţia spre creştinii din toate confesiunile, făgăduindu-
le tot felul de ocrotiri şi înlesniri în schimbul recunoaşterii cârmuirii
sale. Sfântul Efrem Sirul scrie: „El se va trâmbiţa pe sine aşa cum au făcut şi
înaintemergătorii lui, care mai înainte vreme îl închipuiau; se va numi pe sine
propovăduitorul şi cel care a statornicit iarăşi învăţătura şi cunoştinţa cea
adevărată a lui Dumnezeu. Cei care nu înţeleg creştinismul, vor vedea în el
un reprezentant, un susţinător al adevăratei religii şi i se vor alătura,
făcându-i-se părtaşi. El va grăi cu glas mare despre sine, numindu-se a fi
Mesia cel făgăduit, iar fiii înţelepciunii lumeşti şi ai cugetării trupeşti îi vor
închina osanale. Văzând capacităţile lui copleşitoare, slava, puterea,
însuşirile geniale şi dezvoltarea cât se poate de cuprinzătoare după
stihiile lumii, ei îl vor proclama dumnezeu şi se vor face părtaşi şi
ajutoare ale lui“[16].

Intre altele, este de foarte mare însemnătate să pomenim că toţi Sfinţii


Părinţi socotesc că pricina de căpătâi a grabnicei înrobiri a omenirii
de către Antihrist este lipsa de înţelegere duhovnicească precum
şi obşteasca şi deplina prăvălire în îndeletniciri lumeşti. De vreme ce
înţelegerea duhovnicească se poate dobândi şi poate spori numai în condiţiile
adevăratei vieţi duhovniceşti, trăite de creştinii cu adevărat ortodocşi (aşadar
fără a-i cuprinde aici pe cei care sunt ortodocşi doar cu numele), numai acei
puţini dintre ei, care vor rămâne cu adevărat creştini ortodocşi până
în sfârşit, ducând o viaţă duhovnicească în acord cu propovăduirea
Sfintei Biserici, vor avea în vremea aceea plinătatea mijloacelor de
apărare şi vor putea să desluşească toate cursele şi vicleniile lui
Antihrist.
Cu neînchipuită dibăcie, acest înşelător va înlocui închinarea către Dumnezeu-
omul Iisus Hristos prin închinarea către sine, omul-dumnezeu Antihrist. In
Sfânta Scriptură el este înfăţişat drept cel care „se înalţă mai presus de
tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare” (cf. 2
Tesaloniceni 2, 3-4)[17], ca grăind „semeţii şi hule”, precum şi ca unul
care îl blasfemiază pe Dumnezeu şi „cortul Lui, şi pe cei ce sălăş luiesc în
Cer” (Apocalipsa 13,5-6).

Potrivit proorociei Sfântului Apostol Pavel, Anti hrist va şedea „în templul lui
Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2, 4).

Fără îndoială că „Antihrist nu va putea să şadă în templu neîncetat. El


o va face numai cu osebite prilejuri, sărbătoreşti şi însemnate; de
pildă, la proclamarea lui ca ocârmuitor al lumii şi dumnezeu al
tuturor. Totuşi, acest semn va fi plinit deja şi numai prin faptul că va
şedea în templu chiar şi o singură dată. Mai mult decât atat, va
porunci să se aşeze chipul lui în toate templele creştine şi necreştine,
şi toţi oamenii să i se închine precum i s-ar închina chipului lui
Dumnezeu. In cele din urmă, în biserici se va începe slujirea lui
Antihrist ca dumnezeu“[18].

Sfântul Ioan Teologul spune că Antihrist va face semne mari „încât şi foc să
facă să se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor” (Apocalipsa
13, 13). Sfântul Ignatie Briancinainov spune: „Acest semn este arătat de
Scriptură ca fiind cea mai mare dintre minu nile lui Antihrist – iar locul
acestui semn va fi în văzduh. Va fi o privelişte uimitoare şi
înfricoşătoare care va lucra in precădere asupra simţului văzului,
vrăjindu-l şi aruncându-l în înşelare“[19]. Minunile lui Antihrist,
lucrate prin puterea Satanei, vor produce o înrâurire irezistibilă
asupra privitorilor. „Oamenii nu vor pricepe faptul că minunile lui nu au nici
un ţel bun, raţional, că sunt pline de uluire mincinoasă, fără de noimă, repre
zentaţii teatrale pline de toată viclenia, pricinuitoare de consternare spre a
aduce mintea în nedumerire şi uitare de sine, ca să amăgească, să înşele şi
să farmece lumea prin încântarea pricinuită de nişte înfăţişări co losale, însă
cu totul deşarte” - Sfântul Ignatie Briancianinov[20].
După ce vor fi văzut aceste „minuni”, oamenii, din pricina orbirii lor
(duhovniceşti) şi a biruinţei cugetă rii lor trupeşti, vor recunoaşte
fără întârziere aceste demonstraţii de putere satanică drept cele mai
mari şi vădite manifestări ale puterii lui Dumnezeu şi, cuprinşi de
extaz, îl vor primi pe Antihrist ca pe un dumnezeu. „Antihrist va
înfricoşa cu minunile sale înspăimântătoare şi uluitoare. Prin ele, va satisface
curiozitatea nechibzuită şi ignoranţa crasă, va satisface superstiţia şi va
aduce în nedumerire cunoştinţa omenească. Toţi oamenii ce sunt călăuziţi
de lumina firii lor căzute şi astfel înstrăinaţi de călăuzirea luminii lui
Dumnezeu, vor fi ademeniţi spre supunere de către amăgitorul (cf.
Apocalipsa 13, 8)”-Sfântul Ignatie Briancianinov[21].

Despre puterea lui Satana asupra împărăţiilor lu mii dă mărturie în mai multe
rânduri cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Insuşi îl numeşte pe
diavol „stăpânitorul acestei lumi”[22]. Sfântul Ioan Teologul scrie în cartea
Apocalipsei că Satana îi dă slugii sale „puterea sa şi scaunul său şi stăpânire
mare” (Apocalipsa 13, 2).

Puterea Satanei este sporită şi întărită de înşelare, amăgire şi


silnicie. Domnul Iisus Hristos a ajuns să-Şi adeverească puterea printr-o
săvârşire liber consimţită si prin supunere fiască faţă de Dumnezeu-
Tatăl. Ceea ce Hristos a respins – în vremea ispitirii din pustie[23] -,
Antihrist va primi şi va împlini în măsură deplină. Acest viclean îşi va
căpăta toată puterea de la Satana, în schimbul supunerii desăvârşite faţă de
el. El îi va răsplăti pe alţii cu aceeaşi putere diavolească, potrivit măsurii
supunerii lor şi a slujirii voirii Satanei.
Intr-una din cuvântările lui, de Dumnezeu insuflate, Sfântul Efrem Sirul ne-a
lăsat învăţătura ce urmează:

„Cu durere îmi voi începe cuvântul şi cu suspine voi grăi despre sfârşitul lumii
acesteia şi pentru şarpele cel fară de ruşine şi preacumplit, care va aduce
lumea în mare tulburare şi va vara frică, laşitate şi necredinţă
groaznică in inimile oamenilor. El va lucra minuni, semne şi privelişti
înfricoşătoare, cât să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Matei 24,
24), amăgindu-i pe toţi prin semne mincinoase şi părelnicii de minuni lucrate
de el însuşi. Căci prin îngăduinţa Dumnezeului Celui Sfânt, va primi
puterea de a înşela lumea, fiindcă fărădelegea va fi umplut pământul
şi pretutindeni se vor săvârşi tot felul de urâciuni. De aceea, din
pricina nelegiuirii oamenilor, Stăpânul Cel Preacurat va îngădui ca lumea
să fie ispitită de duhul minciunii, de vreme ce oamenii au dorit să se
despartă de Dumnezeu şi să-l iubească pe cel viclean.

O, fraţilor, mare va fi lupta în vremurile acelea, mai ales pentru cei


credincioşi, când semne şi minuni se vor lucra cu putere mare de
către şarpele însuşi; când se va arăta pe sine în năluciri
înspăimântătoare ca fiind asemenea lui Dumnezeu – va zbura prin
văzduh şi toţi dracii, ca îngerii, se vor înălţa în faţa tiranului. Căci va
răcni cu putere, schimbându-şi înfăţişarea şi speriindu-i pe toţi oamenii peste
măsură. Fraţilor, cine se va dovedi atunci a fi cu luare-aminte, neclintit,
având în sufletul său semnul celui credincios – Venirea cea sfântă a Fiului
Celui Unul-Născut, Dumnezeul nostru -, când va privi durerile negrăite care
vor veni de pretutindeni asupra fiecărui suflet şi din care nu va fi nici un strop
de uşurare, nici o alinare de nici un fel, nici pe uscat, nici pe mare? Cine va
rămâne statornic când va vedea lumea întreagă în tulburări, pe toţi
fugind să se ascundă în munţi, iar pe unii murind de foame, pe alţii
topindu-se de sete ca ceara şi pe nimeni având milă; când va vedea
toate feţele înlăcrimate şi întrebând cu arzătoare dorinţă: «Oare se
mai găseşte undeva pe pământ cuvântul lui Dumnezeu?» şi auzind
răspunsul: «Nicăieri!»
Cine va suferi durerea de neîndurat când va vedea adunarea neamurilor care
vor veni de la marginile pământului ca să-l vadă pe tiran, mulţi închinându-i-
se, strigând cutremuraţi: «Tu eşti salvatorul nostru!»? Marea se va
răzvrăti, pământul se va usca, cerurile nu vor da ploaie, plantele se
vor veşteji şi toţi locuitorii pământului din părţile de Răsărit vor fugi
în Apus, din pricina spaimei celei mari, iar cei care trăiesc în părţile de
Apus vor fugi în Răsărit cu tulburare. Insă cel fără de ruşine, luând atunci
stăpânire, va trimite diavolii la toate mar ginile pământului să
propovăduiască: «Marele împărat s-a arătat cu slavă. Veniţi de îl vedeţi pe
el».

Si cine va avea un suflet atât de neclintit, încât să sufere toate aceste


ispite? Cine, oare, va fi acest om, precum am mai zis, ca toţi îngerii să-l
fericească pe el?”[24]

Odată ce va dobândi puterea mondială, Antihrist îşi va schimba năpraznic


purtarea. In locul atitudinii făţarnice şi grijulii faţă de oameni şi a bunăvoinţei
mincinoase faţă de vrăjmaşii lui, se va întoarce spre prigonirea crâncenă a
tuturor creştinilor credincioşi care refuză să i se închine ca unui dumnezeu.

El va „asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi îşi va pune în gând să


schimbe sărbătorile şi legea” (Daniil 7, 25; Apocalipsa 12, 13-17; 13, 6-
7). Slujba creş tinească săvârşită de obşte – Sfânta Liturghie – va
trebui să înceteze. Antihrist şi adepţii săi, scrie Beliaev, „vor nimici cărţile
Sfintei Scripturi[25], îi vor urmări şi-i vor chinui pe propovăduitorii cuvântului
lui Dumnezeu şi pe cei ce iau parte la slujbele bisericeşti creştine. Vor pândi
ca Euharistia să nu se mai săvârşească nicăieri. Cu toate acestea,
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu nu va fi redusă la tăcere, iar
dumnezeieştile slujbe nu vor conteni şi Euharistia se va săvârşi”[26], însă
numai în locuri ascunse, precum în primele veacuri ale creştinismului şi în
Biserica din catacombe din Rusia de azi[27].

Antihrist va avea un ajutător neobosit pentru prigonirea creştinilor precum şi


pentru silirea lor de a i se închina lui ca unui dumnezeu. Din pricina cruzimii
şi a neîndurării lui, ajutătorul lui Antihrist este numit în Sfânta Scriptură tot
„fiară”. Sfântul Ioan Teologul scrie: „Şi am văzut o altă fiară ridicându-se
din pământ… Şi toată stăpânirea fiarei celei dintâi o pune în lucrare,
înaintea ei, şi face pământul şi pe cei ce locuiesc pe el să se închine
fiarei celei dintâi… Şi îi înşeală pe cei ce locuiesc pe pământ prin
semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, poruncind celor ce
locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei… Şi i s-a dat ei să insufle
duh chipului fiarei, încât să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă aşa
încât oricâţi nu se vor închina chipului fiarei să fie
omorâţi” (Apocalipsa 13,11-12,14-15).

„Pentru Sfinţii lui Dumnezeu încercarea va fi cum plită: răutatea,


făţăria şi minunile prigonitorului vor spo ri ca să-i înşele şi să-i
amăgească. Prigoanele şi împiedi cările meşteşugit scornite, cumpănite şi
învăluite cu vicleană ingeniozitate, precum şi puterea nemăsurată
a chinuitorului îi vor pune în situaţia cea mai grea, iar numărul lor mic va
părea cu totul neînsemnat în faţa în tregii omeniri… dispreţul tuturor, ura
generală, cleve tirea, asuprirea, moartea silnică vor fi soarta
lor… Vrăjmaşii lui Antihrist vor fi socotiţi drept răzvrătiţi, drept
duşmani ai binelui şi ordinii sociale [„terorişti"], vor suferi atât
prigoane ascunse, cât şi făţişe, vor fi supuşi caznelor şi
uciderilor…” - Sfântul Ignatie Briancianinov[28].

Cele dintâi ucideri le va săvârşi Antihrist asupra acuzatorilor săi – Sfinţii


Prooroci Enoh şi Ilie. „Şi dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se ridică
din adânc va face război cu ei şi-i va birui şi-i va omorî. Şi stârvurile
lor vor zăcea în uliţa cetăţii celei mari, care duhovniceşte se cheamă
Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor [Ierusalim]. Şi din
popoare, din seminţii, din limbi şi din neamuri, vor privi la stârvurile
lor zile trei şi jumătate, şi nu vor îngădui ca ele să fie puse în
mormânt. Şi cei ce locuiesc pe pământ se vor bucura de ei şi se vor
veseli, şi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi Prooroci
i-au chinuit pe cei ce locuiesc pe pământ. Şi după cele trei zile şi
jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat întru ei şi au stat pe
picioarele lor şi frică mare a căzut peste cei ce-i vedeau pe ei. Şi au
auzit glas mare din Cer zicându-le: Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la Cer pe
un nor, şi au privit la ei vrăjmaşii lor. Şi întru acel ceas s-a făcut
cutremur mare şi a zecea parte din cetate a căzut şi au pierit în
cutremur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat
slavă Dumnezeului Cerului” (Apocalipsa 11, 7-13).

CONVERTIREA EVREILOR

Ca urmare a propovăduirii acestor doi Sfinţi Prooroci, a minunatei lor


învieri şi a suirii la Cer, se va petrece un eveniment de seamă. Un
număr însemnat de evrei se vor converti la Hristos. Fericitul Teofilact al
Bulgariei scrie în legătură cu aceasta aşa: „Ilie va veni ca un
Inaintemergător al celei de-a Doua Veniri şi-i va aduce la credinţa în
Hristos pe toţi evreii care se vor dovedi ascultători, călăuzindu-i, cum
ar veni, către moştenirea lor părintească pe cei care căzuseră de la El”[29].
Această afirmaţie este întemeiată pe următoarele proorocii:

I. „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea


mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor
către
părinţii lor, ca să nu vin şi să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 3,23).

II. „In vremea aceea rămăşiţa lui Iuda şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu se
vor mai sprijini pe cel ce i-a lo vit, ci se vor sprijini, cu credinţă, pe
Dumnezeu, Sfân tul lui Israel. O rămăşiţă din Iacov se va întoarce la
Dumnezeul cel puternic” (Isaia 10, 20-21).

III. „Iar Isaia strigă pentru Israel: De va fi numărul fiilor lui Israel ca nisipul
mării, rămăşiţa se va mântui” (Romani 9, 27; cf. Isaia 10,22).

IV. „Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh
de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei
L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul
născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut. In ziua aceea, va fi plângere mare
în Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului”
(Zaharia 12, 10-11).

V. „Căci dacă tu [neam convertit] ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic
şi împotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceştia [evreii
care se vor converti], care sunt după fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor.
Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi sa nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă
socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte,
până ce va intra tot numărul neamurilor” (Romani 11, 24-25).

Convertirea evreilor la Hristos îi va stârni lui Antihrist o ură turbată


faţă de toţi creştinii[30]. Atunci vor fi făcuţi să îndure „necaz mare, care
nu a fost din începutul lumii până acum, nici va fi” (Matei 24, 15-
21), căci „s-a dat ei [fiarei] să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască pe
ei” (Apocalipsa 13, 7).

Scăparea unei mici rămăşiţe a credincioşilor va depinde numai de


scurtimea domniei lui Antihrist. „Şi de nu s-ar fi scurtat zilele acelea,
n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta zilele
acelea” (Matei 24, 22).

Cârmuirea mondială a lui Antihrist va dura trei ani şi jumătate. „Şi din
vremea când va înceta jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea pustiirii,
vor fi o mie două sute nouăzeci de zile” (Daniil 12,11; cf. 12, 7). E acelaşi
răstimp dat şi în Apocalipsa pentru ocârmuirea lui Antihrist: „şi s-a dat ei
stăpânire să lucreze vreme de patruzeci şi două de luni” (13,5).
Absolut nici o putere omenească nu va fi în stare să se ridice
împotriva lui Antihrist. Numai Domnul Insuşi, venind a doua oară
întru toată slava Sa, îl va înfrânge. Atunci va veni Infricoşătoarea
Judecată a lui Hristos şi sfârşitul lumii (Matei 24, 30-31; 25, 31-46;
Apocalipsa 1, 7; 20, 11-15; 21, 1-8). „Şi fiara a fost răpusă, şi cu ea
proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care i-a
amăgit pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat
chipului ei. Vii au fost aruncaţi amândoi în iezerul cel de foc care arde
pucioasă. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui
ceşedea pe cal… ” (Apocalipsa 19, 20-21). „Şi diavolul cel ce-i înşela pe
ei a fost aruncat în iezerul cel de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi
proorocul cel mincinos, şi se vor munci ziua şi noaptea în vecii
vecilor” (Apocalipsa 20,10).

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, precum şi proorociile lui Daniil şi ale


Apostolului Pavel, dezvăluie lumii că fiul pierzării nu va fi numai un lider
politic, ci şi proorocul unei noi religii avându-se pe sine ca dumnezeu
al ei şi dându-se drept Dumnezeul întrupat care le-a fost făgăduit
evreilor prin Proorocii din vechime. Biruinţa iudaismului va fi măreaţă,
căci va fi impusă porunca de a ţine sabatul evreiesc şi de a urma legea
iudaică. Nenumăratele secte, ca oile fără păstor, se vor aduna în jurul
lui Antihrist ca împrejurul pro priului lor păstor, în templul
reconstruit al lui Solomon din Ierusalim. Aici, autointitulatul „Hristos” va
primi închinare dumnezeiască, aşezat pe tronul lui David. Totodată, Sfânta
Sfintelor a creştinilor va fi închisă şi în ea va fi aşezat un idol al lui
Antihrist – o statuie vie, vorbitoare. Aceasta a fost numită de către
Proorocul Daniil „urâciunea pustiirii”. Din vremea aceea, jertfa cea
fără de sânge a Euharistiei va înceta pe pământ (Daniil 9, 27; 11, 31).

Citind Cartea Apocalipsei (10, 1-7)[31], vedem un înger strigând cu glas


mare în ţinuturile creştine, către cei care au apostaziat de la Biserica lui
Hristos cea adevărată. Ingerul le aminteşte tuturora de Zidire şi le Cel Care a
zidit toate, Care S-a întrupat şi S-a sălăşluit între [întru] noi, a Cărui slavă a
fost văzută, slavă a Fiului Celui Unul-Născut din Tatăl – Fiul Care S-a pogorât
pe pământ, ca dintru a Sa plinătate toate să se împărtăşească de har (Ioan
1, 14-16). Insă în vremea aceea, oamenii se vor fi înturnat de la har şi
vor fi căzut deja în negrijă faţă de Sfintele Taine, şi de bunăvoie vor fi
atraşi de aşa-numitele semne ale hristosului-mincinos şi ale
proorocilor celor mincinoşi.

Când vor înceta prinoasele în Biserica de pe pă mânt, când toate


aceste lucruri vor ajunge să se pli nească, cea de-a Doua Venire a
Domnului va urma fără preget. Domnul însuşi, în Sfânta Sa Evanghelie, ne
îndeamnă să fim cu luare-aminte: „Iar aceasta cunoaşteţi: că de ar şti
stăpânul casei în care ceas furul va veni, ar priveghea şi nu ar lăsa
să-i spargă casa lui. Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul carele nu gândiţi
Fiul Omului va veni” (Luca 12,39-40).Cu adevărat, nimeni în vremea
aceea nu va bănui că lumea se apropie de sfârşit, nici nu-şi va
închipui în care ceas va veni Fiul Omului – aşadar omenirea va fi luată
cu totul pe neaşteptate. Nenorocirile pricinuite de cei doi trimişi ai lui
Dumnezeu vor fi încetat, iar aceşti Prooroci care vădiseră păcatele
omenirii, vor fi luaţi de pe pământ la Cer (Apocalipsa 11,12) – aceştia
sunt Ilie şi Enoh, socotiţi de lume ca pricinuitori de mâhnire, cei care
i-au mustrat cu asprime pe închinătorii lui Antihrist, avertizându-i pe
cei care se veseleau de soarta lor sub stăpânirea fiului pierzării.
Atunci progresul îşi va atinge apogeul, iar lupta împotriva feluritelor boli şi
maladii va ajunge la un nivel atât de avansat, încât va părea că însăşi
moartea va fi biruită în curând. Atunci, fără de veste, „cupele
urgiei” (Apocalipsa 16,1) vor fi vărsate asupra închinătorilor lui
Antihrist[32]: răni şi plăgi îi vor face să sufere pe cei care poartă semnul
fiarei, iar apele pământului se vor preschimba în sânge (Apocalipsa 16,3-
7). Unde vor fi atunci marii medici şi oameni de ştiinţă? Unde vor fi
propovăduitorii materialismului? Nu se va găsi vreun ajutor nici în progres,
nici în cărţi şi nici în medicină. Când îndepărtarea omului de la Dumnezeu îşi
va atinge ho tarul cel mai de pe urmă, în vremea ocârmuirii fiului pierzării,
plăgile ucigătoare vor cădea asupra adepţilor săi, ale sodomiţilor celor de
apoi[33], la fel de năpraznic cum a căzut pierzania asupra sodomiţilor celor
dintâi. Evanghelia ne înainte-vesteşte: „Precum a fost în zilele lui
Lot: [sodomiţii] mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; iar
în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer
şi i-a nimicit pe toţi. Întru acest chip va fi în ziua în care Fiul Omului
se va arăta” (Luca 17, 28-30).
Sfârşitul lui Antihrist şi al închinătorilor săi va fi cumplit. Citim în
Cartea Apocalipsei că, în ziua cea mare a Domnului, Satana şi Antihrist,
dimpreună cu ajutătorul său, vor trimite draci să-i cheme pe toţi împăraţii
lumii laolaltă pentru o mare bătălie (Apocalipsa 16, 12-14,16). Cand
această mare oştire va fi adunată la Armaghedon, cea de-a şaptea
urgie a lui Dumnezeu se va vărsa peste pamânt: o uriaşă năpustire de
fulgere, tunete şi vuiete şi un cutremur de proporţii de neînchipuit –
o aşa de mare zguduire, încât insulele vor pieri, iar munţii vor fi făcuţi
una cu pământul (Apocalipsa 16, 17-21). Intr-o clipită, toată trufia
omului va fi spulberată şi se va risipi – marile lui centre industriale,
culturale, artistice şi de învăţământ, toate lucrurile cărora omul li s-a
închinat în locul lui Dumnezeu“.
——————————————————————————————–

NOTE:

[1] Vezi Cuvântul Sfântului Ioan Damaschin publicat în acest volum la pp.
224-226.

[2] De la Sfântul Lavrentie al Cernigovului (1868-1950) ne-au rămas aceste


cuvinte: „Antihrist va cunoaşte toate vicleniile diavoleşti şi va face false
minuni. Pe el îl va asculta şi îl va vedea, în acelaşi timp, întreaga
lume. Fericit şi preafericit va fi omul care nu va dori şi nu va vedea
faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va asculta cuvântul
hulitor de Dumnezeu al lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate
bunurile pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune
înaintea lui şi împreună cu el va pieri şi va arde în focul cel veşnic“.
Arhiepscopul Simeon, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Iacob şi
arhimandritul Teofan (contemporani ai Cuviosului) l-au întrebat pe Sfântul
Lavrentie: „Cum vor fi toate acestea?”Stareţul le-a răspuns cu lacrimi: „In
locurile cele sfinte va fi necurăţia pustiirii şi se vor arăta mârşavii
ademenitori ai lumii, care vor înşela oamenii care s-au lepădat de
Dumnezeu şi care vor săvârşi false minuni. După ei se va arăta Antihrist
şi toată lumea îl va vedea deodată“. Părinţii l-au întrebat pe
Sfânt: „Unde? In locurile sfinte? In biserică?” Cuviosul a răspuns: „Nu în
biserică, ci în fiecare casă. In colţul unde stau acum sfintele icoane
vor sta maşini ademenitoare, care vor înşela oamenii. Mulţi vor
spune: trebuie să vedem şi să auzim noutăţile. In aceste noutăţi se
va arăta Antihrist” (Sfântul Lavrentie al Cernigovunlui – viaţa, învăţăturile,
minunile şi acatistul, ed. Bunavestire, Galaţi, 2003, pp. 157-158). Intre cele
peste un miliard de pagini care pot fi accesate azi pe internet, se află şi cele
ale următoarelor portaluri: www.maitreya-
edu.com, www.partageintemational.com şi www.shareinternational.com.Mesa
jul principal al acestor site-uri este propovăduirea lui Maitreya In aceste
pagini web, exponentul şi încununarea gândirii New Age, „Lord Maitreya”, ne
este dezvăluit în toată „splendoarea” întunecată a puterilor sale, puteri şi
lucrări ce urmează să ni se „reveleze” în viitorul apropiat, când el va veni pe
pământ. Pentru orice om de bun simţ, lucrurile afirmate în site-urile
menţionate mai sus ridică serioase semne de întrebare. Ni se spune, la un
moment dat, că în„Ziua Declaraţiei”, toate televiziunile din lume se
vor interconecta pentru a transmite mesajul acestuia. Cei care nu vor
privi la televizor îi vor primi mesajul mental, telepatic (adică fie prin
nălucire, fie prin insuflare drăcească). Cine este Maitreya sau mai bine
zis cine se va arăta el a fi în exterior, se va vedea atunci când se va arăta
întregii lumi şi îşi va spune„World Teacher” – „învăţătorul Lumii” (denumire
cf. site-urilor menţionate). Cine va fi el înăuntru, se va pricepe de către cei
care vor să priceapă şi să ia aminte. Cei care vor să priceapă vor cere; cine
va cere va primi; cine va primi va înţelege întru darul lui Dumnezeu,
Adevăratul Dumnezeu – Cel Care ne-a grăit: „Unul este învăţătorul
vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi” (Matei 23, 8 ) şi „Cerul şi
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24, 35;
Marcu 13, 31; Luca 21, 33).

[3] Cu mijloacele actuale de comunicare, acest lucru se poate realiza aproape


instantaneu.
[4] Vezi şi ediţia românească a scrierilor Sfântului Ignatie
Briancianinov: Despre vedenii, duhuri şi minuni, traducere de Adrian şi Xenia
Tănăsescu-Vlas, ed. Sophia, Bucureşti, 2002, p. 37.

[5] Vezi Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, traducere din limba greacă
şi note de pr. Dumitru Fecioru, ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 256.

[6] Trebuie să ştim că, atât cortul pe care Moise l-a făcut din iconomie
dumnezeiască (Ieşire cap. 25-27), precum şi templul din Ierusalim, construit
din porunca lui Dumnezeu (3 Regi 5, 5; 8,20-61), constituiau o imagine
simbolică a lumii duhovniceşti; erau locaş al sălăşluirii Domnului şi, totodată,
preînchipuiau plinătatea Bisericii lui Hristos-Dumnezeu. In Ierusalim, primul
templu a fost construit de către Solomon (pe la anul 960 î. Hr.), iar după ce
acesta a fost dărâmat (586 î. Hr.), a fost reconstruit cel de al doilea (538-
515 î. Hr.), după întoarcerea din robia babilonică. Dar şi cel de-al doilea
templu a fost dărâmat de către romani, o dată cu distrugerea Ierusalimului în
anul 70 (d. Hr.).

După învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe, unul din semnele apropierii


sfârşitului lumii este„venirea lui Antihrist (2 Tesaloniceni 2, 3-11; 1 Ioan 2,
18), care va lucra cu apostolii săi mincinoşi tot felul de semne, ca să
amăgească pe oameni; substituindu-se lui Hristos, el va prigoni cu furie pe
aleşii Domnului (Matei 24,5,11)” – cf. Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia
dogmatică ortodoxă, vol. 3, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p.
254. Aşadar, reconstruirea templului din Ierusalim (cel de-al treilea
templu) va sluji lui Antihrist, căci dintru acest sălaş va împăraţi peste
întreaga lume. David Ben Gurion – 1886-1973, lider al sionismului
muncitoresc, principal întemeietor al noului stat Israel şi întâiul său prim-
ministru între anii 1948-1953 – când în anul 1962 şi-a mărturisit previziunile
sale privitor la viitorul lumii, spunea aceste cuvinte: „Imaginea lumii în 1987,
aşa cum se conturează în imaginaţia mea: Razboiul rece va ţine de domeniul
trecutului. Presiunile interne ale intelighenţiei în continuă creştere din Rusia
pentru mai multă libertate, şi presiunea maselor pentru ridicarea
standardelor lor de viaţă, pot conduce la o democratizare treptată a Uniunii
Sovietice. Pe de altă parte, influenţa crescândă a ţăranilor şi agricultorilor şi
creşterea importanţei politice a oamenilor de ştiinţă pot transforma Statele
Unite într-un stat al bunăstării generale cu o economie planificată. Europa
Occidentală şi cea de Est vor deveni o federaţie de state autonome având un
regim socialist şi democratic. Cu excepţia URSS ca stat euroasiatic
confederat, toate celelalte continente se vor uni într-o alianţă
mondială, căreia îi va sta la dlispoziţie o forţă de poliţie
internaţională. Toate armatele vor fi abolite şi nu vor mai exista războaie.
La Ierusalim, Naţiunile Unite (o Organizaţie a Naţiunilor cu adevărat Unite)
vor construi un Altar al Profeţilor care să slujească uniunea confederată a
tuturor continentelor – acesta va fi sediul Curţii Supreme a Omenirii, care va
aplana toate neînţelegerile dintre continentele confederate, după cum a
proorocit Isaia [Isaia 16,5; v. Miheia 4,3-4]. Studiile superioare vor fi dreptul
oricărei persoane din lume. O pilulă care să prevină sarcina, va încetini
creşterea [demografică] naturală din China şi India. Iar prin 1987, durata
medie de viaţă a omului va atinge 100 de ani” (cf. rev. Look Magazine, din 16
ianuarie 1962). Este evident că acest „Altar al Profeţilor” este templul din
care îşi va „exercita funcţiile” de„împărat, preot şi judecător” al întregii lumi,
cel despre care Mântuitorul Hristos spunea: „Eu am venit în numele
Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe
acela îl veţi primi” (Ioan 5, 43).

Evreii consideră că „Zidul plângerii” din Ierusalim ar face parte din


structura vechiului templu şi de aceea e de aşteptat ca cel de-al
treilea templu să fie ridicat tocmai aici. O vizualizare în direct a „Zidului
plângerii” – live-view, cu reînnoire a imaginii în fiecare minut – poate fi
accesată pe site-ul: www.aish.com (la link-ul wallcam).

[7] Vezi varianta românească a Sinaxarului, publicată în acest volum la pp.


263-267.

[8] Vezi 4 Regi, 2,1-12; 1 Macabei 2, 58; Facere 5, 22-23.

[9] „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua


Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor
către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să nu vin şi să lovesc ţara
cu blestem!” (Maleahi 3, 23-24).
[10] Cuvintele acestor Sfinţi sunt publicate în acest volum.

[11] Vezi şi una din ediţiile româneşti ale Mineiului pe iulie.

[12] Vezi şi ediţia românească a Proloagelor, ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova,


1991, p. 918.

[13] Versetul complet este acesta: „Şi stăpânirea lui va creşte în putere
– dar nu prin puterea lui însuşi – şi va face pustiiri uriaşe şi în orice
lucru va izbuti şi va prăbuşi pe cei tari şi pe poporul sfinţilor”.

[14] Cf. Concerning Atheism and Antichrist (Privitor la ateism şi


Antihrist), voi. l,p. 765.

[15] Această scriere a lui Vladimir Soloviov (1853-1900) a cunoscut în limba


română mai multe ediţii: Povestire despre Antihrist. Trei convorbiri, Institutul
European, Iaşi, 1992; Trei dialoguri despre Antihrist, ed. Humanitas,
Bucureşti, 1992; de asemenea a fost cuprinsă şi în volumulAntihristul, ed.
Polirom, Bucureşti, 2000, pp. 55-83.

[16] Aici citatul a fost luat de autor după trimiterea Sfântului Ignatie
Briancianinov. Vezi şi ediţia românească: Despre vedenii, duhuri şi
minuni, traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ed.Sophia, Bucureşti,
2002, p. 15.

[17] „Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Dom nului
nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se
va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă
mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu
închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se
pe sine drept dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2,3-4).

[18] Cf. Beliaev, Concerning Atheism and Antichrist (Privitor la ateism şi


Antihrist), vol. 1, p. 384.

[19] Vezi şi ediţia românească a scrierilor Sfântului Ignatie, op. cit., pp. 17-
18. Aici găsim şi următoarea notă: „A căuta spre cer (nevoitorul
rugăciunii) foarte rar se cuvine, de frica duhurilor viclene, care sunt
in văzduh, drept care se şi numesc duhuri ale văzduhului, care
pricinuiesc multe şi felurite înşelări în văzduh“ – Sfântul Simeon Noul
Teolog,Dobrotoliubie, tom 1, Despre cel de-al treilea fel al luării-aminte.

[20] Vezi şi op. cit., p. 15.

[21] Vezi şi op. cit., p. 17.

[22] Vezi: Ioan 12, 31; 14, 30; 16,11.

[23] „Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de


către diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis catre El:
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să le facă pâini.
Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: «Nu numai cu paine va trăi
omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu». Atunci
diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, şi I-a
zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este:
«Ingerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu
cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău». Iisus i-a răspuns: Iarăşi
este scris: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău». Din nou
diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate
împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da
Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie. Atunci Iisus i-
a zis: Piei, satano, căci scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te
închini şi Lui singur să-I slujeşti». Atunci L-a lăsat diavolul şi iată
îngerii, venind la El, Ii slujeau“

[24] Vezi şi traducerea românească a acestei cuvântări a Sfântului Efrem,


cuprinsă în acest volum la pp. 227-240.

[25] Acest lucru îl pomeneşte şi Sfântul Andrei cel Nebun pentru


Hristos, atunci când vorbeşte despre cele de la sfârşitul vremurilor.

[26] Cf. Beliaev, Concerning Atheism and Antichrist (Privitor la ateism şi


Antihrist), vol. 1, p. 356.
[27] Autorul face referire la perioada contemporană acestei scrieri, în care
Rusia era sub stăpânire comunistă.

[28] Vezi şi ediţia românească: Despre vedenii, duhuri şi minuni, pp. 19 şi


18.

[29] Vezi Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la


Matei, ed. Sophia, Bucureşti, 2007, pp. 289-290.

[30] Adică toţi cei care poartă numele lui Hristos.

[31] „Şi am văzut alt înger puternic, pogorându-se din Cer, învăluit
într-un nor şi pe capul lui era curcubeul, iar faţa lui strălucea ca
soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc, şi în mână avea o
carte mică, deschisă. Şi a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar pe cel
stâng pe pământ, şi a strigat cu glas puternic, precum răcneşte leul.
Iar când a strigat, cele şapte tunete au slobozit glasurile lor. Şi când
au vorbit cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit o voce care
zicea din Cer: Pecetluieşte cele ce au spus cele şapte tunete şi nu le
scrie. Iar îngerul pe care l-am văzut stând pe mare şi pe pământ, şi-a
ridicat mâna dreaptă către Cer, şi s-a jurat pe Cel Ce este viu în vecii
vecilor, Care a făcut Cerul şi cele ce sunt în cer şi pământul şi cele ce
sunt pe pământ si marea şi cele ce sunt în mare, că timp nu va mai fi,
ci, în zilele când va grăi al şaptelea Inger – când va fi să trâmbiţeze –
atunci va fi săvârşită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor
Săi, Proorocilor” (Apocalipsa 10, 1-7).

[32] Vezi întreg capitolul 16 al Apocalipsei.

[33] Aici cuvântul sodomiţi nu îi desemnează numai pe cei care săvârşesc în


chip propriu acest păcat, ci pe tot omul care în înde părtarea sa de Dumnezeu
va atinge hotarul cel mai de pe urmă. De altfel Ierusalimul, ca sediu al lui
Antihrist, „se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt”(Apocalipsa 11,
8).

(din: “Apostazia si Antihristul. Dupa invataturile Sfintilor


Parinti”, Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni, Constanta, 2008)
Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii
mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare,
evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)
Posted in EVREI, Parintele Iustin Parvu, VACCINARE OBLIGATORIE, vaccin, vaccinare in
masa, vaccinari, vaccinuri by saccsiv on octombrie 27, 2009

Citez din articolul Parintele Justin Parvu: Sa nu confundam strate gia cu


depunerea armelor:
(Inter viu real izat de mon ahia Fotini, 7 octombrie, 2009, extras din nr. 8 al revis tei
ATITUDINI)
- Par inte, cum sfa tu iti poporul sa pro cedeze cu privire la aceste vac cin uri crim i nale

care se vor impune cu forta, asupra copi ilor nos tri si asupra mamelor insar ci nate, si

poate pe viitor asupra tuturor?

- Dragii mei, e greu sa dai un raspuns unui popor intreg, pen tru ca nu avem decat solu tii dureroase,

pen tru ca aceasta este real i tatea in care traim, foarte, foarte dureroasa. Am spus de la inceputul

anu lui ca tre buie sa ne pre ga tim pentru mar ti raj si mai mult de atat nici nu as mai fi avut de grait,

dar oamenii sunt neputin ciosi cu duhul si cu mintea ca sa inte leaga. Nu e usor sa traiesti in ziua de

azi. Dar daca Dom nul asa a binevoit ca noi sa suferim aceste vre muri, apoi tre buie sa ne supunem si

sa primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noas tra, ca din mana lui Dum nezeu, si nu a vra j ma

su lui. E mai greu acum, pen tru ca ne-am invatat cu comod i tatea, cu tele vi zorul si cu toate mof

turile si lib er tatile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efec tul dau na tor al aces tor lib er

tati – ne-au slabit put er ile sufle tu lui. Mintea este ingreuiata, trupul slabit si datorita ali

men tatiei otravite cu care ne hranesc mai marii nostri, si nu suntem obisnu iti sa purtam

niciun fel de razboi, nici duhovnicesc, nici tru pesc. De aceea, va rog sa nu mai cau tati solu

tii. Solu tii omen esti nu sunt, dragii mei! Solu tia este moartea pen tru Hris tos. Tata pe fiu si mama

pe fiica va da la moarte. Iata ca asis tam la implinirea aces tei proorocii. Daca mama va lasa copilul

sa fie vac ci nat, este ca si cum l-ar da la moarte. Am spus de mai multe ori sa luam mod elul lui

Bran cov eanu, care cu marime de suflet privea muceni cia fiu lui sau cel mic, Matei. Invatati copiii sa

tra iasca in legea crestineasca, aceste obi ceiuri sa le deprinda mai cu seama; nu mai e nevoie de nicio

alta sti inta, de nicio scoala; prin orice mijloace copiii nos tri sunt otrav iti nu numai cu aceste vac cin

uri, ci cu atatea infor matii min ci noase la adresa cre atiei lui Dum nezeu, cu cal cu la torul si cu tot

soiul de filme, care ofera copilu lui o edu catie antihris tica. Daca nu aveti unde sa va retrageti din soci

etatea aceasta potrivnica lui Dum nezeu, stati fiecare la locurile dum neav oas tra si mar tur isiti pe

Hris tos, opunandu-va tuturor masurilor vic lene de exter minare a omu lui. Pen tru ca asta tan jeste

vra j ma sul sa faca, sa dis truga fap tura lui Dum nezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este –

crearea OMULUI: De ce il iubeste Dum nezeu atat de mult pe om? Toc mai de aceea ar tre bui sa prin

dem put ere si curaj, pen tru ca daca sun tem asa de tare lup tati si impresurati din toate par tile de

atatea prime jdii si nevoi, inseamna ca si invidia vra j ma su lui se mareste datorita dragostei lui Dum

nezeu sporite fata de noi, chipul si ase m anarea Sa. Dar iata cat de mult ne iubeste Dum nezeu ca

inca mai rabda toate pacatele si faradelegile noas tre. Numai dracul nu intelege mila si iertarea

lui Dum nezeu, ca daca ar fi inteles-o, cred ca s-ar fi pocait si el.

De aceea va zic – aveti incredere ca Dom nul va va da put ere sa mar tur isiti pentru El. Traim intr-o

lume anarhica, intreaga clasa polit ica este vra j masa a lui Hristos si slu ji toare raului, de
aceea numai sim pla noas tra vie tuire, fara sa abdicam de la prin cipi ile noas tre cres tine,

este o mar tur isire si o muceni cie de zi cu zi.

Asadar: Nu prim iti acest vac cin si nimic ce aduc nou put er ile politice de azi.Evreii con duc

lumea si amer i canii lucreaza pen tru ei si cred ca au ajuns sa o stapaneasca deoarece nu mai au nicio

sfi ala; totul este la vedere si sunt con stienti ca nu mai au niciun adver sar de temut si lupta pen tru

exter minarea pop ulatiei, ca cei putini care vor ramane sa se inchine lor. Acum ei stu di aza si fac tri-

erea iar modul prin care vor dis tinge oamenii intre ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Caci in fond

cipul ce este? O arma impotriva omu lui. Iar noi nu mai avem arme; tinere tul nos tru este obosit,

incat chiar sa vrea sa se ridice din vraja in care traieste, nu mai are put ere. Sin gurele noas tre arme

sunt numai cele duhovnicesti: rugaci unea, smere nia, dragostea, dar si mar tur isirea. Nu se poate

dragoste fara mar tur isire. Dragostea este jert fi toare, iar noi daca ne temem sa mar tur isim ade

varul, ce jertfa mai avem? Sau daca nu ne pasa de aproapele nos tru care este in nesti inta si noi nu il

infor mam si il lasam sa cada prada acestui sis tem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai lupta

astazi sa trezeasca pe fratele lor, care nu au ramas nepasatori fata de viitorul unei natii si al

unei Bis erici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dum nezeu, care isi pun viata pen tru fratii lor.

De aceea, mamelor, educati-va crestineste copiii si nu ii lasati necon tro lati! Nu ii lasati sa isi faca

men drele lor, nu ii lasati prada edu catiei aces tei soci etati, pentru ca le-ati asig u rat si moartea

sufleteasca, dar iata ca si pe cea tru peasca! Mai degraba iesiti din mijlocul aces tei soci etati si va

cresteti copiii in dragoste si simpli tate. Sara cia si greu tatile va vor intari mai mult si mintea, si sufle

tul, si trupul. Nu vedeti ca prin atatea lib er tati si drep turi ale copilu lui, ei ajung sa aiba drep tul de a

ti-l ucide, drep tul de a dis truge o natie?

- Sf. Apos tol Pavel spune sa ne supunem stapanir ilor si mai mar ilor nos tri? In ce masura

ne mai putem supune in ast fel de conditii?

- Tot Sfan tul Pavel spune sa ascul tam de Dum nezeu mai mult decat de oameni. Nu mai avem de

cine asculta, dragii mei, decat numai de Dum nezeu. Diavolul s-a intru pat in acest sis tem politic

si se lupta cu noi prin ei, mai aprig ca niciodata. Iti ofera mai intai toate pricinile paca tuirii: car

ci umi si alcool, dez mat si imag ini cat mai des franate, amuza ment si lib er tati de tot soiul. Asa se

alege un con d u ca tor: prin harul lui Dum nezeu si vointa natiu nii, nu? Dar aces tia ce har de la Dum

nezeu sa aiba? Aces tia sunt lupi rapi tori, nu mai este o stapanire aleasa, este o stapanire antihris

tica, potrivnica lui Hris tos. Daca se impotriveste lui Hristos, glasul acelei stapaniri nu va mai fi unul de

ascul tat. Ce stapanire este aceasta care ne da paine otravita sa man cam? Care ne ucid

copiii? Nu vedeti ca au inceput cu copiii, cu sufletele aces tea nevi no vate? De ce? Pen tru ca ii ucide
nevi no va tia copi ilor. Cu mar ti ra jul copi ilor a inceput Bis er ica lui Hris tos, cu mar ti ra jul prun

cilor, iata ca incepe si prigoana aces tui veac de pe urma. Dar socotesc ca jertfa nevi no vata a aces

tor copii nu va fi nelu cra toare, ci ea va da put ere ale silor Bis ericii lui Hris tos. Si cred ca va fi o

incu nunare a cres tin is mului prin jertfa copi ilor nevi no vati. Este foarte per icu los acum

pacatul nesti in tei; toti vedem peri colul in care ne gasim si sun tem obligati sa ne infor mam si avem

dato ria de a informa si pe ceilalti frati ai nos tri mai sim pli si nea ju torati. Nimeni nu va putea spune

ca nu a stiut ca vac cinul acesta este uci gas… iar pen tru cei care nu au stiut cu ade varat, pen tru

aces tia Bis er ica, prin preotii si slu ji torii ei, este respon s abila si va raspunde pen tru sufletele lor.

Omul vine sa se formeze in Bis er ica si ce for mare ii dam noi, daca propo vaduim aceeasi invatatura

cu a stat u lui antihris tic? Bis er ica nu ramane straina fata de toata con junc tura aceasta polit ica si

sociala si este datoare sa se implice atat in soci etate cat si in polit ica, atata timp cat legile politice

impied ica porunca lui Dum nezeu. Preo tul, la hiro tonie, jura ca se va supune lui Dum nezeu si porun

cilor Lui, dar si stapanirii statale. Pai cui juram noi? Presed in tilor si par la men tar ilor care legal

izeaza prosti tu tia si actele cu cip? Pai rolul preo tu lui este numai sa cunune si sa inmor manteze?

Nu. El este sarea paman tu lui si lumina oame nilor. Ce lumina mai aduce, daca el se supune legilor

intunecate ale aces tui veac? Iar daca tace, inseamna ca refuza sa aduca lumina oame nilor. Nu ei

sunt urmasii apos to lilor, carora Mantu itorul le-a poruncit: „Mer geti in toata lumea si propo vaduiti

Evanghe lia la toata faptura”(Mc. 16:15)? Nu le-a poruncit sa taca. Daca s-ar ridica o elita de

preoti si de calu gari, care intr-adevar sa se anga jeze in slu jba Ade varu lui, atunci s-ar

mai schimba sit u a tia. Iar prin aceasta schim bare eu nu inte leg imbunatatirea con di ti ilor de

viata si nici macar a car ac teru lui celor ce ne con duc, ci inte leg o schim bare in sufletele cred in

ciosilor, o intarire a cred in tei care ne va da forta sa mar tur isim impre una, ne va da uni tatea si

dragostea jert firii. Impor tant este sa ne opunem tuturor antihris tilor si sa murim demn; sa nu avem

o poz i tie de lasitate. Iar poporul cum sa se mobi lizeze, cum sa aiba tarie duhovniceasca, daca nu

are lideri?

- Poate ca preotii aces tia se tem sa nu fie inlat u rati din pos turile lor si ast fel sa nu mai

poata cate hiza cred in ciosii pe care ii mai avea.

- Repre salii au fost din tot deauna si vor fi. Noi nu tre buie sa cal cu lam cat timp de cate heza avem

la dis poz i tie. Poate sa fie si o sap ta mana, dar sa imi fac dato ria cu toata jert fel ni cia fata de

Evanghe lia lui Hris tos si nea mul meu. Au fost 12 Apos toli si pana si acolo a intrat diviz iunea,

tradarea. Si ce cate hizare este aceea daca taci? Pe mine nu tre buie sa ma ingri joreze fap tul ca

ma va schimba si va trim ite alt preot in locul meu, cu mult mai slab si care sa core spunda baremu

lui. Daca patimim ceva pen tru Hris tos, mai mult folos vom aduce natiei. Jertfa naste viata. Nu este
sufi cient sa mar turis esti un ade var numai celui de sub epi trahilul tau, ci tre buie sa il propo

vaduiesti in auzul tuturor, avem dato ria sa scoatem ade varul la lumina. Te mai poti retrage din strate

gie, dar cat dureaza aceasta strate gie, mai? Sufera poporul asta de atata strate gie si nu mai

facem nimic. Sa nu con fun dam strate gia cu depunerea armelor. Doar nu sun tem facuti

numai pen tru zile bune; un razboi cine il mai sus tine? Si cine sunt lup ta torii? Nu noi cei din lumea

aceasta de aici? De ce i se zice Bis er ica lup tatoare? Lup ta toare inseamna zi de zi sa sustii un atac

impotriva put er ilor intunericu lui. O asceza retrasa in indi vid u al i tatea ei nu mai este un ade var

mar tur isit in plen i tudinea lui. Foarte fru mos citeam la Evdoki mov mai devreme: „Bis er ica nu tre

buie sa isi asume tre burile con crete ale cetatii, dar con sti inta crestina este chemata sa actioneze

din plin pana si in chestiu nile cele mai tehnice. Polit ica, econo mia, dez voltarea sunt sfer ele comune

in care cred in ciosii si necred in ciosii se intal nesc. Si ce imensa sarcina aceea de a desavarsi lumea

prin sobor nic itatea cal i ta tiva a tutur ora, de a insamanta in cul tura lumina Taboru lui. Un om al

luminii poarta o lumina care straluceste peste intreaga lume. Marii duhovnici spun ca orice asceza lip

sita de dragoste si care nu este un „sacra ment al fra ter ni tatii” este desarta. Vorbind despre

euharistie, Sf. Ioan Gura de Aur spune: Aici este odaia inalta in care au sezut ucenicii; de aici au ple

cat spre Muntele Maslin ilor. Sa ple cam si noi in cautarea mainilor de saraci, caci ele sunt pen tru

noi Muntele Maslin ilor. Intr-adevar, mul ti mea saracilor este aseme nea unui codru de maslin sadit in

casa lui Dum nezeu. De acolo curge uleiul de care vom avea nevoie spre a ne infatisa, pre cum

fecioarele cele intelepte pur tand lampile pline inain tea Mire lui”[1].

Prob lema noas tra cea mai mare acum este ca ne aflam intr-o bezna a igno ran tei si soco tim pacatul

nesti in tei un mare priv i legiu. Gen er a tia aceasta a ajuns la apogeul nihilis mu lui. „Si ce daca

fac lucrul acesta? A! Nu-i nimic!” Iei cipul – „Ei, n-are nim ica!”; slu jesti cu catolicii: „Ei, n-are nim

ica” si tot asa… toate nu au nimic. Nihilis mul a nascut acest lib erti naj si aceasta stare te indrep tat

este pe tine cumva sa faci orice, ce vrei, sa amesteci lumina cu intuner icul, sa mergi si cu Dum nezeu

si cu mamona. In acest caz noi nu mai sun tem ucenici al lui Hristos.

[1] Paul Evdoki mov, Iubirea neb una a lui Dum nezeu, p.23.

sursa: Atitudini.com

Cum trebuie sa actioneze un CRESTIN in timpul iminentei


teribile REVOLTE?
Posted in CRESTINISM, MITING, REVOLTA, creştini, miscari de strada, revolte sociale by saccsiv on mai 15, 2010
Spuneam, pe vremea cand majoritatea nici nu visa ca vine o criza financiara, ca PAPUSARII
pregatesc recesiunea pentru a produce mai apoi masive miscari de strada, foamete, razboi, totul
pentru ca la final tot ei sa prezinte solutia: GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE. Cum
au procedat, puteti citi si la:

Criza financiara din SUA, etapa principala in edificarea NOII ORDINI MONDIALE
Si iata ca planeta deja este in pragul revolutiei, iar Romania reprezinta unul din laboratoarele
pentru pregatirea acesteia.
De la marioneta Basescu, care parca nu mai stie ce sa mai faca pentru a irita masele (Comentariul
zilei (11.05.2010): BASESCU, marioneta ELITELOR, identifica printre cauzele actualei
crize si parintii care fac copii fara sa aiba bani de pampersi … De ce continua
preseditele natiunii acest joc periculos? E cumva DEMONIZAT?) si pana la unii analisti,
anarhisti, neonazisti sau fani B.U.G Mafia (http://www.youtube.com/watch?
v=285OKea14Sc&feature=player_embedded#!), cu totii vorbesc de revolta. Si ea va veni si va
fi sangeroasa.
Din nefericire, acum, cand s-au dumirit ca e rost de baricade, multi dintre cei ce figureaza in tabara
crestina, dar cu „solutii” lumesti in cap, incep sa se agite si promoveaza iesirea in strada … Zic ei ca ar
fi un bun moment pentru starpirea ELITELOR. Constienti sau inconstienti insa, nu fac altceva decat
sa-si aduca aportul la ceea ce de fapt si doresc PAPUSARII:

Ultima revolutie: NOUA ORDINE MONDIALA reala impotriva falsei “Noi


Ordini Mondiale”
Ce trebuie sa faca un crestin adevarat in aceasta situatie? Sa constientizeze cele de mai sus, ca:

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea
pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)
Si ca vremurile apocaliptice bat la usi:

Articolul anului: „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI


ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS””
Altfel spus, fara mitinguri, fara baricade, fara miscari de tip Gandhi … Ci cu rugaciune, cu
marturisire, cu milostenie, cu mucenicie … Sa ne rugam unii pentru altii, sa ne imbarbatam unii pe
altii, sa ne ajutam unii pe altii, sa-i sprijinim pe cei ce se clatina. Ispitele vor fi mari si nu prin
mitinguri vom reusi, caci nu de ele se sperie dracii. Trebuie sa intelegem ca traim vremuri speciale,
unice in istoria omenirii. Cele ce trebuie sa se petreaca, se vor petrece. Antihristul va veni, caci este
scris ca trebuie sa vina. Iar daca ni se nazare ca putem sa-i oprim venirea incepand un razboi cu
masoneria sau cu camataria planetara, inseamna ca batem campii, ca nici de cele scrise in Sfanta
Scriptura sau spuse de Sfintii Parinti nu avem habar si ca nici SISTEMUL nu pricepem cum
functioneaza.

Antihristul nu este finalul. El nu va istaura imperiul pregatit de slugoii sai. Nu va putea, caci ca veni
Domnul nostru Iisus Hristos pe norii cerului. De venirea Lui trebuie sa ne bucuram, pentru venirea
Lui trebuie sa ne pregatim.

Pana atunci insa, va fi teribil de greu, dar nu trebuie sa deznadajduim, ci sa ne punem nadejdea in
El. Asta si vrea: sa vada stradania noastra. Restul face El si o face exact cum e mai bine pentru noi.

Sa luam exemplu de la Sfintii Mucenici si vom lua minunata cununa:

Pomenirea Sfintei Mucenice PELAGHIA, cea care a ales mucenicia si nu postura de


sotie de prigonitor imparat roman
Pomenirea Sfintelor Mucenite fecioare Pistis, Elpis si Agapis, EXEMPLU DE
MARTURIE SI MUCENICIE LA NISTE COPILE …
Pomenirea Sfantului noului Mucenic IOAN VALAHUL (Românul), cel ce la nici 18 ani a
ales mucenicia si nu sodomia si desfraul
Pomenirea Sfântului sfintitului Mucenic CIPRIAN VRAJITORUL si a sfintei
Iustina fecioara
Pomenirea sfinţilor Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc. Sa nu ne amagim ca ne
putem închina idolilor dar să rămânem creştini în suflet …
Am ales mai sus cateva exemple de Sfinti si Sfinte ce s-au confruntat cu probleme oarecum
asemanatoare celor care vor veni. Desigur, nu toti vor ajunge sa-l vada pe Domnul nostru Iisus
Hristos venind pe norii cerului. Si nu toti vor ajunge sa fie pusi in postura de a deveni mucenici.
Bunul Dumnezeu stie ce va fi cu fiecare, noi insa suntem datori sa ne straduim.

Cititi va rog si:

Cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului AL TREILEA


RAZBOI MONDIAL?

Cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului AL


TREILEA RAZBOI MONDIAL?
Posted in al treilea razboi mondial by saccsiv on aprilie 29, 2010
Iata un dialog de la rubrica de comentarii a articolului VIDEO si FOTO: BATAIE in
PARLAMENTUL ucrainean din cauza acordului pentru menţinerea în Ucraina a Flotei
ruse de la Marea Neagră:
Stefan:
Ce zici, parerea ta, au votat ‘bine’ in felul cum au facut?
Saccsiv:
Stefan
In problemele care contau pentru ELITE, blocul estic si-a dat mereu mana cu cel vestic. Restul
era tam-tam pentru mase, carora li se prezenta o lume bipolara. In mod real, PAPUSARII n-au
scapat din mana Uniunea Sovietica nici un moment: de la revolutia bolsevica si pana la Gorbaciov.
Am scris cate ceva legat de acest subiect la:
„The Money Masters” – un excelent documentar despre modul in care ROTHSCHILD
si locotenentii lor stapanesc sistemul financiar-bancar mondial
Si consider ca nici dupa Gorbaciov, Rusia nu-i de capul ei …
“CADEREA COMUNISMULUI“, RUSIA, OLIGARHIE, EVREI, NOUA ORDINE
MONDIALA
Asadar, consider ca nu conteaza cum au votat. Desigur, la prima vedere, se poate discuta, iar
anti occidentalii vor spune „e bine sa aiba rusii flota in Marea Neagra”, in timp ce anti rusii vor
spune „vai, e foarte grav”. Spun ca nu conteaza, deoarece tot cum vor ELITELE va iesi intr-un
final. Iar cum pentru marele final au nevoie si de al treilea razboi mondial, il vor declansa
indiferent de cat de bun sau de rau li se pare maselor acest vot din parlamentul ucrainean.
Al treilea razboi mondial
Stefan:
am citit toate articolele astea (cred) doar ca m-a luat valul un pic la a-mi pune intebari inutile.
Asa ca gata am terminat
Stefan:
De fapt am o intrebare de pus asa pentru toti.
Din perpectiva noastra evident (ca romani si crestini ortodocsi), va avea (vreo) importanta in
care parte a ‘taberei’ vom fii?
Sper sa nu se inteleaga gresit ca nu prea imi ies ideile asa cum as vrea.
Daca se face ca om apuca noi conflagratia asta (si probabil o vom apuca) si sa zicem ca s-or bate
cap in cap ‘estu cu vestu’ noi ca natie ce-om face?
Privind prin prisma a ceea ce este valabil azi, dat fiind faptul ca suntem in nato, atunci dat fiind
tratatul, vor fii trimisi ai nostrii frati,tati,fii sa moara ‘luptandu-se’ practic cu fratii lor in
credinta… pentru ca un homosexual din Buxelles ordona…
Si deci, cam care ar trebui sa fie pozitia atat personala cat si nationala?
(scuze daca nu ma fac inteles)
Saccsiv:
stefan
Eu te-am inteles si consider ca un crestin trebuie sa refuze inrolarea. Iar asta, desigur, s-ar putea
sa-l duca direct la mucenicie …
Stefan:
Fara a incerca de a cauza sminteala vorba aia … dar cred ca voi tine minte pentru ceva vreme
propozitia * ” un crestin trebuie sa refuze inrolarea. Iar asta, desigur, s-ar putea sa-l duca direct la
mucenicie” *
Oricum as incerca cu mintea mea proasta sa gandesc ‘viabil’ tot nu se poate pentru ca tot se
rezuma la ceea ce ai zis mai sus asa ca ‘vorba multa saracia omului’
Sa ne ajute Dumnezeu sa putem sa fim tari cand o fii sa fie.
VIO 333:
Saccsiv , teoretic , ai dreptate, dar intrebarea este : suntem pregatiti cu adevarat sa primim
mucenicia ???
Daca ai familie ( copii, sotie , parinti ) si-ti vor impune: inrolarea sau inchiderea sau moartea
unuia dintre ei , cum te-ai comporta ?? ( nu teoretic , ci analizeaza putin din propriul punct de
vedere , care bineinteles cuprinde : vointa proprie , credinta , convingerile de tot felul , sprijinul
sau opozitia familiei in atari momente , nadejdea si nu in ultimul rand dragostea ptr. ai tai si multe
alte astfel de analize proprii pe care ar trebui sa le pui in balanta in acel moment , care ar fi o
RASCRUCE , cu adevarat , si nu stim cit de departe sau de aproape este ) .La rece este intr-un fel ,
la cald in alt fel !
DOAMNE AJUTA-NE PE NOI MARII PACATOSI !
Saccsiv:
VIO 333
Am analizat demult. Si am ca model Vietile Sfintilor, ca de aceea sunt scrise, ca sa avem de unde
invata ce sa facem in diferite situatii.
LetaaL:
Uite un raspuns pe care il gandesc la momentul de fata:
Daca iti minti dusmanul, nu inseamna ca iti tradezi credinta, daca faci tot posibilul sa iti salvezi
copii, chiar daca tu ca parinte ai sa ajungi pe front sa spunem, nu va fi necesar sa tragi cu arma sa
omori pe cineva, te poti lasa ucis cu gandul ca nu ti-ai tradat credinta si nu ai cazut in pacat, dar
nici nu ti-ai condamnat famila la moarte . Asta in cazul as fi pus in aceasta situatie, fiindca daca
refuz eu soarta tuturor va fi MOARTEA. Si nu cred ca e o priveliste placuta sa iti vezi copii si restu
familiei batjocoriti si omorati, chiar daca ulteriorvei avea si tu aceiasi soarta. Macar daca mori pe
front “ca un prost” ar spune unii ,ai salvat macar ce ai putut salva si repet credinta si familia .
Saccsiv:
LetaaL
Ceea ce spui tu e la un pas de ceea ce ii invatau prigonitorii paganii pe crestini: “arde tamaie
doar de forma idolilor, in rest poti ramane crestin” …
LetaaL:
@ saccsiv.Tu chiar daca esti parinte ai drept de moarte asupra copiilor tai? Eu nu cred ca eu
trebuie si am dezlegare de undeva de sus asupra vietii cuiva, cu atat mai mult asupra copiilor mei.
Si pe cine am mintit si pe cine am tradat , daca fac intocmai cum am scris mai sus? Sau te referi la
faptul ca trebuie sa imi dovedesc credinta in fata dusmanului, care oricum nu da 2 bani pe mine,
mai putin pe credinta mea? Oricum voi alege sa mor, dar imi voi salva familia atat cat pot, dupa
ce mor eu Dumnezeu va hotari ce se va intampla cu ei nu eu. E punctul meu de vedere.
Saccsiv:
Ce faceai tu in locul Sfantului Constantin Brancoveanu? Intotdeauna trebuie sa ne intrebam ce
faceau Sfintii intr-o situatie similara. Dar pentru aceasta trebuie sa citim Vietile Sfintilor sau
Patericul, de exemplu. Nu sa cautam solutii dibace, dupa mintea noastra. Ce rezolvi daca te
inrolezi si te lasi omorat? Si cum anume te vei lasa omorat? Dar cum anume nu vei ucide? Daca
esti aviator, nu lansezi bombele? Daca esti artilerist, nu-ti vei executa sarcina de servant? Daca
esti infanterist, nu vei sapa transee? Sau daca sapi o groapa sau pregatesti un cuib de mitraliera,
crezi ca e in ordine? Sau poate nici atat nu vei fi desemnat sa faci, ci vei lucra la bucatarie sau vei fi
furier. Vei avea constiinta impacata? Situatia e complexa prietene, ca nu esti la un turnir, sa poti
spune ca-l lasi pe adversarul tau sa te casapeasca.
Asadar, solutia ta nu rezolva nimic. Nici nu vei fi langa copii tai, nici nu poti spune ca nu-ti aduci
aportul la nimicirea dusmanului, nici nu aduci vreo marturisire. Iar daca te lasi ucis, repet, cum o
vei face? Astepti sa mori sau iesi cu pieptul gol in tirul focului inamic? In acest ultim caz, n-o fi
sinucidere? Nu cunosc raspunsul. Tu il stii sigur?
Daca insa refuzi sa te inrolezi, vei fi pedepsit si eventual omorat. Si care e neajunsul pentru copii
tai? Ca, oricum, nu vei mai fi langa ei in nici unul din cazuri. Iar pentru faptul ca refuzi sa lupti,
statul nu-ti pune nevasta si copii la zid, insa le vei fi lor si altora un exemplu.
Vor avea insa de suferit in alt caz si va trebui sa decizi in locul copiilor daca vor suferi de foame,
daca se vor piti prin vagauni precum animalele haituite sau chiar daca vor fi omorati. Caci asta va
trebui sa faci in timpul marii actiuni de CIPUIRE … sa hotarasti pentru ei. Si care va fi hotararea
ta? Sau vei gasi o „solutie” dibace?
Comentariu saccsiv:
Precizez ca cititorul Stefan este departe de ceea ce cu modestie spune despre el: mintea mea
proasta. Il consider a fi printre cei mai inteligenti si bine pregatiti comentatori ai acestui blog.
Dar mai sunt multi altii, carora ar fi util sa le auzim parerea referitoare la tema dialogului de mai
sus: cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului mare razboi?

Familia crestina si VIITOAREA PRIGOANA


Posted in APOCALIPSA, prigoana, vremurile din urma by saccsiv on mai 3, 2010

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea


Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri.
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.
Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte
pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.”
(Matei 10, 32-39)
Voi incerca sa postez saptamanal cate o tema de dezbatere legata de vremurile apocaliptice ce bat la
usi. La articolul Cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului AL TREILEA
RAZBOI MONDIAL?, unii comentatori au ridicat o problema extrem de importanta: daca noi,
barbatii, suntem pregatiti pentru marturisire pana la mucenicie, ce facem totusi cu sotiile si eventual
cu copii nostrii? Partial, tema a fost abordata si in articolul:
Ce facem cand sotia (sotul) nu este crestin, accepta vaccinarile, accepta cipul sau pur si
simplu nu accepta opinia noastra anti-sistem?
Dupa cum am mai spus si in alte dati, e bine ca atunci cand ne punem intrebari de acest tip, sa
cautam raspunsuri in Sfanta Scriptura, in Pateric, in Vietile Sfintilor. Si cum azi i-am pomenit pe
Sfintii Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa, sa vedem cum au procedat aceia:
Acest sfânt Timotei aflându-se în chipul clericilor, în Egipt, fiind anagnost, învăţa poporul din satul
Penapeon sfintele cuvinte. După aceea luându-şi femeie pe Mavra, şi nelocuind cu dânsa nici
douăzeci de zile, a fost pârât, şi l-au dus la Arian, guvernatorul Tebaidei. Acesta i-a poruncit să-şi
aducă cărţile pe care le citea creştinilor, el însă n-a voit să facă aceasta, ci încă a zis guvernatorului că
el îşi ţine cărţile în loc de copii, şi cu acestea se întăreşte şi de îngeri este păzit, când îi cheamă într-
ajutor prin puterea dumnezeieştilor cuvinte ce erau scrise în cărţi; şi că nimeni nu-şi va da de
bunăvoie copiii săi spre moarte. Pentru aceasta i-au băgat prin urechi piroane de fier arse, din care i
s-au vătămat luminile ochilor, şi i s-au scurs. După aceea îi legară gleznele la o roată i-au pus o
zăbală în gură, şi l-au spânzurat cu capul în jos, legându-i o piatră de grumaji. Dar neslăbindu-se el
cu aceste chinuri, a gândit guvernatorul să amăgească pe femeia lui, Mavra, şi a luat-o cu amăgiri,
zicându-i să se împodobească şi să slujească idolilor. Iar ea nu a ascultat de dânsul, ci mai vârtos
ascultând ce o învăţa sfântul Timotei, soţul ei, ea a mărturisit înaintea guvernatorului că este
creştină. Atunci i-au smuls părul capului şi i-au tăiat degetele şi au băgat-o în apă clocotită, în care
nefiind opărită sfânta, a crezut guvernatorul că apa nu este clocotită şi a poruncit să i se toarne apă în
mână. Atunci sfânta a luat cu mâna ei apă din căldare şi turnându-i în mână s-a jupuit pielea de pe
mâna guvernatorului. Pentru aceasta au fost răstigniţi amândoi, şi stând nouă zile răstigniţi, se
învăţau unul pe altul să rabde chinurile, şi se sfătuiau să nu slăbească, şi aşa şi-au dat sufletele în
mâinile lui Dumnezeu.

În vremea când se aflau sfinţii pe cruce, diavolul venind în vedenie la sfânta muceniţă Mavra, i-a
dat un pahar de miere cu lapte, şi o îndemna să-l bea, iar ea cu rugăciunea sa l-a alungat; şi iarăşi a
văzut cum a dus-o la o apă curgătoare, şi o îndemna să bea; dar ea zise: “Nu voi bea dintr-acestea, ci
din paharul vieţii şi al nemuririi ce mi-a pregătit Hristos” – şi aşa a fost diavolul biruit şi s-a depărtat
de la dânsa. Şi venind îngerul lui Dumnezeu la dânsa, a văzut sfânta că a dus-o la cer, şi luând-o de
mână îi arătă un scaun, şi haină luminoasă peste dânsa şi o cunună, şi-i zise: “Acestea ţi s-au gătit
ţie”. După aceea a dus-o într-un loc mai înalt, şi iarăşi îi arătă alt scaun şi haină înfrumuseţată şi
cunună, şi-i zise: “Acestea s-au gătit spre moştenire bărbatului tău. Iar osebirea locului însemnează
că bărbatul tău a fost pricinuitor al mântuirii tale”.

Am citat mai sus din:


http://www.calendar-ortodox.ro/luna/mai/mai03.htm
Din Vitetile Sfintilor mai aflam insa ca Sfanta Mavra fusese luata de sotie de foarte tanara (minora
dupa legislatia actuala) si ca inca nu stia prea multe despre invatatura crestina, de aceea a incercat
guvernatorul s-o pacaleasca si astfel, prin ea, de ar fi fost cu putinta, sa-l rataceasca si pe sotul ei ce
deja era supus la cazne. Si la inceput se parea ca-i reuseste ticalosului planul, caci, la indemnul sau,
tanara s-a imbracat frumos, s-a parfumat si s-a dus la locul in care era muncit Sfantul Timotei, in
ideea ca acela va renunta si de dragul ei, se va hotara sa n-o lase singura, vaduva dupa nici 20 de zile
de casnicie.
Dar Sfantul a mustrat-o si i-a spus ca parfumul ei este ispita prin care doreste sa-l indeparteze de
cununa muceniciei. Iar ea s-a trezit …

Ii vor cununa oare preotii pe cei ce refuza actele biometrice?


Posted in CASATORIE, PREOT by saccsiv on iunie 11, 2010

S-a discutat destul de mult pe blogurile asemanatoare acestuia despre pasii premergatori semnului
fiarei 666. Nu mai reiau detaliile acestor etape, caci consider ca e deja limpede. Vorbim despre cod
de bare, carduri, tot ce contine RFID, noile acte de identitate, carnete de soferi, pasapoarte
biometrice, bratari, cipuri implantate, etc.

Cei ce inteleg cat de cat aceasta chestiune, se impart in doua categorii:

1) Cei ce zic ca sunt tari si ca nu-l vor primi si ca atare, accepta toti ceilalti pasi premergatori …
Consider ca este gresita socoteala lor, caci daca nu te smulgi cat inca nu esti prins decat de un fir al
plasei de paianjen, cum oare te vei desprinde cand vei fi prins de mai multe astfel de fire? Altfel spus,
acestia vor sa fie un pic cu fundul in doua luntrii. Adica, sa nu se desprinda de SISTEM, ca sa le fie
bine, iar pe urma, cand o fi (iar multi dintre eu spun: daca o fi), sunt ei siguri ca vor putea refuza si
semnul ala …
2) Cei ce au inceput sa de desprinda sau au de gand s-o faca intr-un viitor foarte apropriat… Ei
bine, acestia deja au inceput sa aiba probleme sau vor avea cat de curand. Mai mici sau mai mari, in
functie de elementele la care au inceput sa renunte, din sirul celor enumerate la inceputul articolului.

Daca se renunta la card sau pasaport, sunt oarece problemute, dar peste care se poate trece relativ
usor. Daca insa se ajunge la a se renunta la acte de identitate de orice fel … deja acestora le e din ce in
ce mai greu. Acestia incep un alt mod de viata, mult diferit de cel dinainte si de cel al, sa le zicem,
normalilor ce-i inconjoara. Ei inca mai pot vinde sau cumpara, dar nu mai pot face tranzactii, nu pot
face afaceri, nu se pot angaja … nu se pot casatorii.
Acest ultim aspect ar fi tema principala a articolului de fata.

Dupa cum probabil stiti, preotul nu te cununa daca nu ai actele de casatorie civila. Cei care inteleg
insa cum e mersul lucrurilor o vor face insa? Am vorbit cu cativa preoti ce au macar cat de cat o
atitudine anti cip si anti sistem. Ei bine, unii ar accepta ca mirii sa nu fi trecut si pe la oficiul starii
civile, altii insa … nu. De frica, de inregimentati ce sunt sau ei stiu din ce alte motive.

Unul dintre ei mi-a “argumentat” ca actele lumesti ii fac pe miri sa se desparta mai greu … Am
insistat si l-am intrebat: “Parinte, dar daca acelora le sunteti duhovinic de multi ani si stiti ca se
straduie sa mearga pe calea Ortodoxiei? Daca acestia au priceput ce inseamna o casatorie
crestina, oare nu e de ajuns?”. Raspunsul a fost categoric: “Nu”. Iar acesta este un preot ce mai
vorbeste in particular de cipuri … Ca nu sunt bune, ca ce vom face, cum ne pregatim … I-am spus
deci ca de fapt de frica nu ar accepta decat pe cei cu acte … Si n-a negat. Si m-a intristat …

Necesitatea ruperii de SISTEM. Napasta ii va lovi pe toti: intai


pe cei din marile orase, apoi la scurt timp si pe cei de la tara
Posted in APOCALIPSA, vremurile din urma by saccsiv on iunie 6, 2010

Fratii mei, voi intra direct in subiect: dezastrul a inceput. Cum s-a ajuns aici si ce va urma, deja
stiu cititorii fideli ai acestui blog sau cei ce au mai citit cate ceva despre SISTEM si profetiile din
Sfanta Scriptura sau ale Sfintilor Parinti.
Ce trebuie sa facem, iar s-a mai discutat. Dar acest aspect trebuie reluat. Si asta cat mai des:
In primul rand trebuie sa constientizam necesitatea ruperii de SISTEM. Trebuie sa ne schimbam
multe din conceptiile ce le avem, sa renuntam la planurile ce ni le facuseram pe cand lumea parea
inca normala, sa privim altfel cele ce ne inconjoara, sa incepem a ne detasa de rutina de pana acum.

Pentru cei de la oras, ruperea de SISTEM este extrem de dificila, de aceea trebuie inceputa acum,
nu maine. Trebuie neaparat sa renuntam definitiv la teroria fundamental gresita ca si alta data in
istoria umanitatii au fost razboaie, ca si alta data au fost crize, ca si alta data a fost foamete, ca si alta
data au fost revolutii, adica, ca cele ce se petrec acum s-au mai petrecut si prin urmare sa dormim pe
noi, caci va trece … Nu va lasati inselati fratii mei, caci evenimentele ce se afla actualmente in
desfasurare si mai ales cele ce iminent vor urma, sunt unice in istoria umanitatii. Acest teribil cumul
probleme (criza, foamete, revolte, razboi) cu care se confrunta umanitatea intr-o perioada extrem de
scurta de timp nu s-au mai petrecut vreodata la scara asta si nici nu se vor mai petrece. Ele au fost
declansate voit cu un singur scop: acceptatea de catre omenire a “solutiei” salvatoare: NOUA
ORDINE MONDIALA a GUVERNULUI MONDIAL stapanit de ANTIHRIST si acceptarea
SEMNULUI FIAREI.
Multi intreaba: exista scapare? Pentru a putea raspunde, trebuie sa definim foarte exact ce
inseamna “scapare”. Daca ne gandim la o modalitate de a fenta SISTEMUL stand in marile orase,
raspunsul e NU. Daca ne gandim la o retragere in comunitati rurale, raspunsul este de
asemenea NU. Ele nu reprezinta decat o foarte scurta perioada de pregatire, un soi de tragere a
aerului in piept inaintea efortului, caci valul “tsunami” va lovi intai orasele si apoi restul.
Daca insa prin scapare intelegem mantuirea, atunci raspunsul este categoric DA, exista scapare.
Trebuie insa sa intelegem ca desi omul e trecator pe acest pamant si prin urmare dator sa se straduie
pentru a beneficia de aceasta scapare in timpuri, sa le zicem, normale, in vremurile apocaliptice ce
vor urma, chestiunea devine ceva mai complicata. De aceea trebuie sa ne pregatim in mod special.
Asta inseamna mai multa rugaciune decat pana acum, inmultirea faptelor bune, propovaduirea,
marturisirea si, pentru multi, mucenicia.
In plus insa, pentru a putea mai usor porni pe drumul acesta, este necesara, dupa cum am spus,
ruperea de SISTEM.

Aceasta rupere de SISTEM o putem asemui cu ruperea de material. de “necesitatile” nenecesare.


Semnul fiarei nu va fi impus cu forta, in sensul ca nu ne vor lega de stalpi si ni-l vor pune, ci va fi
acceptat, caci altfel, fara el nu vom putea vinde sau cumpara. Dar de acest “nu vei putea vinde sau
cumpara fara semn” se sperie doar cei prinsi in SISTEM … Unui pustnic de exemplu, nu-i pasa. El sta
in gaura sa din pamant si mananca ce-i da bunul Dumnezeu. El n-are “necesitati” precum impozitul
la casa, rata la banca, benzina la masina, imbracamintea la moda, abonamentul la telefon, etc.

Cum incepem rupere de SISTEM? Prin renuntari. Ai haine nerupte? Nu mai lua altele. Ai masina?
Vinde-o. Ai casa la oras? Vinde-o. Nu mai fa imprumuturi la banca. Nu conteaza cat de multi bani ai,
fa toate acestea. De fapt, cu cat mai multi ai, cu atat mai greu te vei rupe. Decide acum (si nu amana):
ramai in oras sau pleci la tara? In primul caz, vei fi printre primii loviti. Cum te pregatesti? Vinde
acum, cat lucrurile mai au inca un prêt cat de cat. Maine va fi mai mic iar poimaine poate nu vei mai
avea cui vinde. Ce faci cu banii? Daca alor tai le e frica de primul val, muta-i la tara. Cu restul banilor
sau daca esti singur, aduna comori in Ceruri, adica ajuta-i pe altii.
Daca vrei sa pleci la tara, incepe acum, nu maine. Incheie acum socotelile de la oras. Nu mai
astepta, caci astepti degeaba. Trebuie sa intelegi insa ca plecatul la tara nu este “solutia” ce va rezolva
definitiv problema. Nici acolo nu vei scapa de SISTEM. Vei avea pamant acolo, vei avea casa, deci ca
sa le poti avea trebuie sa fi incadrabil in SISTEM si ca sa fii incadrabil in SISTEM, trebuie sa porti
semnul, mai devreme sau mai tarziu …

Desigur, mai sunt multe alte aspecte, sa le zicem de detaliu, de analizat si probabil o vom face in
functie de comentariile voastre.
Comentariul zilei (11.06.2010): „Numai cu Hristos si cu Sfintii
Parinti trecem prin acest ‘desert’, iar nu cu politicienii satanici
care ucid suflete si trupuri”
Posted in APOCALIPSA, IISUS HRISTOS, RAZBOI INTRU CUVANT, antihrist by saccsiv on iunie 11, 2010

Iata comentariul fratilor de la RAZBOI INTRU CUVANT postat la articolul DE CE MOARE


CU ZILE ROMANIA?/ “Pradatorul” Soros ne anunta cinic ca vin valuri si mai rele ale
crizei/ RISCURI POLITICE EXTREME SI “SALVAREA” PRIN GUVERNUL EUROPEAN/
E confirmat: aviatia Israelului se va antrena in Romania/ DE CE MIROASE A SULF IN
AER?/ Agentul Tokes din nou in prim-plan dupa 20 de ani (Stiri 9-11 iunie 2010):
… dupa toate acestea, sa nu uitam A NU DEZNADAJDUI (decat de cele omenesti si
lumesti, de amagirile ucigase cu care suntem imbiati), A NE RUGA si A NE POCAI, a
priveghea intru trezvie si a ne simplifica viata cat mai mult. Cuvantul profetic dat de
Dumnezeu Insusi Sfantului Siluan – TINE-TI MINTEA IN IAD, SI NU DEZNADAJDUI! – trebuie sa
ne fie calauza permanenta in zilele acestea de inceput al marilor dureri care vor culmina insa cu
biruinta asupra lui Antihrist si Venirea pe norii cerului a Mantuitorului nostru care va aduce “un cer
nou si un pamant nou”. Nu trebuie sa ne temem, dar nici sa bravam!
Pana atunci insa trebuie sa trecem prin acest iad proorocit limpede in Sfanta Scriptura si
de Sf. Parinti, si sa ne sprijinim pe cuvintele Sfintilor, sa luam tarie de la ei. Numai cu
Hristos si cu Sfintii Parinti trecem prin acest ‘desert’, iar nu cu politicienii satanici
care ucid suflete si trupuri. Sa ramanem lucizi si realisti si sa fugim de falsele “solutii”
optimiste si salvatoare, care pregatesc nimic altceva decat imparatia lui Antihrist. Sa
strangem randurile si sa ne pregatim duhovniceste, ASA CUM NE INVATA Sfintii
nostri contemporani. Este cu adevarat “mai tarziu decat credem”. Dar SUS sa avem
inimile!
Pentru ca sunt unii care se fac ca nu vad “unde este Dumnezeu” si care “sunt solutiile”,
indreptatindu-si prin agresivitate la adresa noastra vietuirea lor caldicica intru iubirea lumii si
ascunzandu-si refuzul vinovat de a primi Cuvantul Duhului, sau pentru ca altii, poate, nu citesc decat
pagina de stiri de aici, reluam mai jos o mica parte din trimiterile noastre la articole in
care am aratat, de nenumarate ori, si ce avem de facut, si ce repere si modele trebuie
sa avem (incepand cu martirii inchisorilor) si unde am subliniat mereu dragostea lui
Dumnezeu pentru noi si motivele pentru A NE PASTRA NADEJDEA NECLINTITA
PANA LA CAPAT, ORICE AR FI:
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/22/martiri-si-histrioni-sau-cine-ne-transmite-duhul-
adevarului-pilda-de-pateric-din-inchisoarea-de-la-targsor-se-poate-sa-dantuiesti-pe-suferinta-ta/ (c
u toate linkurile de la final)
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/08/13/prorocia-cuviosului-ignatie-din-harbin-si-pregatirea-
pentru-golgota/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/08/12/scrisori-inedite-si-proorocesti-ale-sfantului-luca-al-
crimeei-cand-biserica-nu-va-mai-fi-prigonita-se-vor-pregati-toate-pentru-imparatia-antihristului
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/09/29/numai-cel-care-va-avea-inima-buna-va-rezista/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/09/27/ce-avem-noi-de-facut-astazi-pentru-a-ne-mantui-si-
pentru-a-ne-pregati-de-incercarile-ce-vor-veni/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/01/09/parintele-rafail-care-este-sensul-adevarat-al-
pocaintei/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/04/17/salvarea-ortodocsilor-de-astazi-i/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/02/04/cuviosul-paisie-aghioritul-toata-cheia-aici-este-sa-
se-pocaiasca-lumea/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/07/12/cuviosul-paisie-aghioritul-lumea-arde-pricepeti-asta/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/02/12/cuv-paisie-e-stare-de-alarma-este-trebuinta-de-
multa-rugaciune-cu-durere/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/26/intre-cruce-si-tradare-care-este-lectia-mucenicului-
evghenie-pentru-noi-si-vremurile-noastre-ii/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/07/27/epistola-unui-sfant-contemporan-pregatiti-va-dragii-
bunelului-pregatiti-va
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/09/17/staretul-selafiil-din-tomsk-siberia-cum-ne-vom-
mantui-noi
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/10/22/nasterea-unui-sfant-in-imparatia-vesnica-fericitul-
batran-selafiil-din-siberia-sunt-vremuri-de-marturisire-sa-nu-primiti-sa-fiti-ai-altcuiva/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/08/04/iara-si-iara-perfuzii-vitale-pentru-incercarile-
vremurilor/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/05/25/cuv-seraphim-rose-este-mai-tarziu-decat-credem-va-
mai-supravietui-credinta-noastra/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/05/27/pogorarea-in-noi-a-sfantului-duh-conditia-
mantuirii/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/09/21/ortodoxia-credinta-patimitoare/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/04/03/vedeti-sa-nu-fiti-amagiti-2
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/05/14/ce-vremuri-traim-parintele-rafail-ne-raspunde/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/04/23/vremea-este-a-cernerii/
http://www.razbointrucuvant.ro/2007/09/19/ar-trebui-sa-plangem-in-toata-ziua-dar-traim-in-
nesimtire/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/09/05/o-ortodoxie-laica-dar-care-nu-e-lumeasca-sau-cum-
putem-aduce-pustia-in-lume/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/10/15/p-seraphim-semnele-sfarsitului-lumii/
http://www.razbointrucuvant.ro/2009/08/02/omul-intre-inmultirea-painilor-si-a-pestilor-si-
imputinarea-credintei/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/12/08/parintele-rafail-noica-cuvant-despre-implinirea-
poruncilor-si-pentru-tamaduirea-deznadejdii/
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/07/28/parintele-justin-sfaturi-pentru-prigoana/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/31/sfaturi-duhovnicesti-de-la-fericitul-filotei-zervakos-2-
vazut-am-pe-domnul-inaintea-mea-pururea/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/08/fericitul-filotei-zervakos-30-de-ani-de-la-mutarea-la-
cer-vremuri-stricate-zile-viclene-cel-ce-se-mantuieste-pe-sine-mare-se-va-numi/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/24/praznicul-sfintei-treimi-%e2%80%9ecine-este-
dumnezeu-mare-ca-dumnezeul-nostru%e2%80%9d/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/05/12/inaltarea-domnului-sus-sa-avem-inimile
%e2%80%9d/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/04/27/sfantul-ioan-carpatiul-%e2%80%93-cuvinte-de-
intarire-in-lupta-nevazuta-3-dumnezeu-nu-deznadajduieste-de-mantuirea-noastra/ (si toate
linkurile de aici)
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/08/16/increderea-in-hristos/
http://www.razbointrucuvant.ro/2010/03/13/cu-ochii-tinta-la-iisus-prin-mijlocul-mortii/
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2010/06/10/de-la-iadul-fatarniciei-si-al-inselarii-la-
dorul-dupa-dumnezeul-cel-viu-stiri-religioase-si-recomandari-duhovnicesti-7-10-iunie-2010/
Sunt putine? Sunt doar o mica parte, cum spuneam… Insa tupeul celor de rea-credinta stim ca,
oricum, nu tine seama de nimic.

Comentariul zilei (13.06.2010) – Se pregateste intes mentalul


maselor pentru a recunoaste viitorii „vinovati”: crestinii
Posted in CRESTINISM, creştini, prigoana by saccsiv on iunie 13, 2010
Iata comentariul cititoarei Alexandra, postat la articolul VIDEO – Un clip plin de simboluri:
“ALEJANDRO” – Lady GaGa:
Va dati seama fratilor de prapastia care se afla intre noi care ne uitam cu scarba la clipul asta
(eu personal nu vreau sa vad clipul, mi-au ajuns explicatiile date aici cu imagini clare) si cei care
admira toate acestea?
Prapastia asta e din ce in ce mai mare, si sa nu va asteptati la nici un fel de mila omeneasca (nu
mai zic crestineasca) de la aceasta lume satanizata. Cernerea inca se mai face insa parerea mea
este ca acum la asta se lucreaza, ca cei care au pierdut contactul cu Dumnezeu sa se satanizeze
complet, ca atunci cand cineva va arata spre noi, oameni cu frica de Dumnezeu, si va spune ca noi
suntem nebunii si ca noi suntem de vina pentru asta si ailalta, ne mai fiind nici o scanteie de
dumnezeire sau constiinta in sufletele oamenilor vom fi atacati salbatic.
Comentariu saccsiv:
„Raiul e plin de pacatosi pocaiti, iar iadul e plin de pacatosi nepocaiti.”, spune des Parintele
Arsenie Papacioc.
Prapastia e clara si se va adanci si largi. Ea nu trebuie privita la maniera: cat de fara pata suntem
noi si cat de negri ei. Diferenta este insa ca noi ne straduim iar ei din contra, se tot adancesc in
mizerie si le place si considera ca asa e bine.

Si are dreptate Alexandra, se pregateste intens terenul pentru viitoarea prigoana, cand crestinii
vor fi considerati vinovati caci se opun viitoarei minunatei lumi noi. Si nu doar prin indobitocirea
maselor prin muzica:

Al treilea razboi mondial


Posted in GUVERN MONDIAL, GUVERNUL MONDIAL, NOUA ORDINE MONDIALA, al treilea razboi mondial by saccsiv
on iulie 28, 2009

Din doua directii ne vin informatiile despre un iminent al treilea razboi mondial: profetiile si
actiunile SISTEMULUI.
PROFETIILE
Parintele Dionisie Ignat de la Colciu:
“O să fie un război înfricoşat, poate nu acum, dar în câţiva ani. Aşa va fi că nu vor
mai cunoaşte că au fost oameni cei omorâţi. Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne
vădite”.
Părintele Iosif Vatopedinul:
“Lucrurile sunt acum intr-o stare de deteriorare – conditie care in momentul de fata este comuna
pentru lumea intreaga. Si ca urmare a acestei conditii va incepe mania lui Dumnezeu. Am atins
limita. Si acum se va intampla ceea ce Dumnezeu, in mila Sa, a indurat. El acum va
pedepsi aspru, datorita dreptatii sale, pentru ca a venit timpul pentru aceasta. Va fi un
razboi, si mai multe razboaie, si vom trece prin mari dificultati”.
“Acesta este inceputul acestor evenimente, evenimente tulburatoare, evenimente militare. Cei
care pun in miscare acest rau sunt evreii. Ei sunt indemnati de catre diavol sa faca
aceasta, pentru a distruge samanta ortodoxiei in Grecia si in Rusia. Acesta va fi
principalul lor obstacol in dominarea lumii. Si fara indoiala ei ii vor obliga pe turci sa vina
aici, in Grecia, pentru a-si incepe lucrarea lor; iar Grecia, desi are teoretic un guvern, nu are
un guvern cu adevarat. Ii lipseste puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul cand
Rusia de asemenea isi va pune in miscare fortele sale pentru a se impotrivi turcilor.Evenimentele
se vor desfasura astfel: cand Rusia vine in ajutorul Greciei, americanii si NATO vor
incerca sa previna aceasta, pentru a nu se forma nici o alianta intre doua tari
ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la lupta alte puteri, cum ar fi Japonia si altele. Va fi mare
sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni.
Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a impiedica rolul crescand al
ortodoxiei si pentru a preveni o alianta intre tarile ortodoxe. Astfel se va implini pronia Divina”.
Sfantul Serafim de Viriţa:
„Va veni vremea când Rusia va fi sfâsiata în bucati. La început o vor împarti, iar
apoi vor începe sa jefuiasca bogatiile ei. Occidentul va concura în toate felurile posibile la
distrugerea ei si va da partea ei rasariteana pâna la o vreme în stapânirea Chinei. Extremul
Orient îl vor acapara în mâinile lor japonezii, iar Siberia – chinezii, care vor veni în Rusia, se vor
face casatorii mixte, iar în final prin viclenie si perfidie vor lua teritoriul Siberiei pâna la Urali.
Când China va voi sa treaca mai departe, Occidentul se va opune si nu va permite.Multe tari se
vor întoarce împotriva Rusiei, dar ea va rezista, pierzând mare parte din
pamânturile sale. Acesta este razboiul despre care spune Sfânta Scriptura si
proorocii ca va deveni pricina pentru unirea întregii omeniri. Oamenii vor întelege
ca nu se poate trai asa pemai departe fiindca tot ce este viu va pieri si vor alege un
guvern unic care va fi antecamera împaratiei lui Antihrist. Apoi vor începe
prigoanele asupra crestinilor; când în adâncul Rusiei vor iesi primele esaloane din orase
trebuie sa se grabeasca cineva sa iasa între primii, caci multi dintre cei ce vor ramâne vor pieri”.
Sf. Lavrentie de Cernigov:
“Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde, că vor rămâne
foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât
dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri. Spunea că în acest
război se vor distruge atâtea state încât până la urmă vor mai rămâne doar două
sau trei. Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă un singur împărat peste tot pământul. În
ultimele timpuri, la sfârşit, va începe prigoana împotriva adevăraţilor creştini, care vor trebui să
scape fugind, (evadând), iar cei neputincioşi şi bătrâni măcar de remorcile lor să se prindă şi să
fugă”.
“Va fi război, continua Părintele povestirea, iar locurile prin care el va trece vor fi
pustiite, vor dispărea şi oamenii şi toate vieţuitoarele. Dar înainte de aceasta
Dumnezeu va trimite tot felul de boli pentru oamenii cei slabi şi ei vor muri. Când va
veni antihrist la putere, bolile însă vor dispărea.
Cel de-al treilea război mondial nu va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, pentru distrugere.
O soră l-a întrebat pe Părintele:
Asta înseamnă că vom pieri cu toţii?
Nu, a răspuns Părintele. Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele pentru credinţă şi
atunci ei vor trece în rândul mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge direct în
iad. Până când nu se vor completa rândurile îngerilor căzuţi, Dumnezeu nu va veni la judecată. În
timpurile cele de apoi, Dumnezeu şi pe cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece în rândurile
îngerilor, completând astfel rândurile”.
“În ultimul timp, Părintele, stând pe lângă corişti, ne povestea foarte des despre timpurile de apoi
şi despre sfârşitul lumii acesteia. În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ
şi în oameni. Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi,
apoi va fi războiul mondial (al treilea n. ed.). Vor fi nişe bombe atât de puternice, încât
şi fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va
arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul
şi să ne alegem un singur împărat pe tot globul!”
Proorociile schimonahiei Nila:
“Maica spunea că, la sfârşitul vremurilor, în locul Petersburgului, va fi mare. Moscova parţial se
va prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre casa şi orăşelul în
care locuieşte, ea a răspuns:
Din orăşel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi război, distrugeri, însă
căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată, drumul spre
Egorievsk va rămâne şi căsuţa mea, şi nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului, orăşelul va fi
distrus.
Sosi-va timpul când chinezii vor năvăli asupra noastră şi tuturor le va veni foarte
greu. Aceste cuvinte maica le-a repetat de două ori.
Copilaşi, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la paisprezece ani, vor
fi recrutaţi şi trimişi pe front. Acasă vor rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor
umbla din casă în casă, îi vor mobiliza pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni jaful
şi nelegiuirile celor înarmaţi şi pământul va fi împre surat cu cadavre. Copilaşii mei,
cât de milă îmi este de voi! - de multe-multe ori repeta maica”.
Fericita Matrona (1881-1952):
“Cât de milă îmi este de voi. Veţi trăi până în timpurile cele de pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea
şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea,
spunându-vă: „Alegeţi!” „Noi alegem crucea”. „Maică, dar cum se va putea trăi
atunci?” Ea: „Noi ne vom ruga, vom lua puţin pământ, vom face cocoloaşe, ne vom
ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi vom fi sătui”. Fără de război veţi muri cu toţii,
vor fi multe jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă mai spun: seara veţi
fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă, iar dimineaţa, trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub
pământ. Fără război merge războiul“.
Cititi va rog mai multe in articolele:

Articolul anului: „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI


ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS””
Epistola unui sfant contemporan: “PREGATITI-VA, DRAGII BUNELULUI, PREGATITI-
VA…”
La minutul 3 al inregistrarii video pe care o gasiti in articolul Parintele Rafail Noica: „Dupa
primul razboi mondial s-a ridicat harul de pe pamant si n-a mai venit. Vadit sunt
ultimele vremi. Si traim zilele alea” – video si o analiza detaliata marele duhovnic ne
spune:
„Parintele nostru a fost martor al lumii dinainte de primul razboi mondial si ne-a spus ca dupa
aceea n-a mai fost niciodata acea pace de care isi amintea in tineretile lui. Dupa primul fraticid
mondial s-a ridicat harul de pe pamant si n-a mai venit. Dupa al doilea fraticid mondial a
fost si mai rau. Si in anii 70 ne spunea ca dupa al treilea razboi mondial credinta pe pamant va
deveni cu neputinta.”
Chestiunea razboiaielor mondiale o abordeaza si marele duhovnic Ioanichie Balan dezvaluind insa
in mod curajos cine le-au declansat si in ce scop:
IOANICHIE BALAN: Comunismul si evreii, “TRAIM VREMURI APOCALIPTICE“
– video
Toate acestea nu le-am prezentat pentru a cade cineva in deznadejde, ci pentru a cauta salvarea
acolo unde trebuie: la Domnul nostru Iisus Hristos. De ce spune Parintele Rafail Noica ca dupa
fiecare razboi mondial se imputineaza harul? Deoarece dupa fiecare astfel de etapa venirea
antihristului este din ce in ce mai aproape. De ce vedem acum ca totul pare ca a luat-o razna? De ce
„civilizatia democrata” impune sodomia, uciderea de prunci nenascuti si toata rasturnarea vechilor
traditii? De ce auzim de preoti masoni? Pentru ca acela deja s-a nascut, e matur si nerabdator sa-si ia
imparatia. Daca Dumnezeu a ingaduit toate acestea, n-a facut-o insa pentru a veni miscari de
tip Zeitgeist, new age, tibetane, anarhiste sau neonaziste cu “alternative” venusiene,
extraterestre sau tot felul de sefi secreti si initiati care sa nauceasca populatia ratacindu-i ca ei vor
inlocui ELITELE actuale cu … altele anti crestine. Atentie mare aici, caci diavolul este siret si joaca pe
doua fronturi, insa stiut sa fie, nu lupti cu un drac impotriva altui drac, ca praful se alege. Sa ne
pregatim deci ca niste crestini adevarati. Cititi va rog si articolul:
Parintele pustnic Proclu: “Antihristul s-a nascut!”
ACTIUNILE SISTEMULUI
S-a vorbit mult in acest an de actele de indentitate biometrice si de viitoarele implanturi cu
microcip in corpul uman. Trebuie sa intelegem ca pecetea nu va fi impusa, nu ne va lega nimeni de
stalpi pentru a ne insemna si nici nu ne vor tranchiliza pentru a o face in somn. Vor aduce insa
omenirea in situatia de a nu mai putea vinde sau cumpara fara el si atunci multi vor ceda, ba unii
se vor si inghesui sa-si puna primii … Aceasta se va petrece insa dupa al treilea razboi mondial.
Dar atentie, aceasta nu inseamna ca ultima mare conflagratie va avea loc peste vreo mie de ani,
din contra, este iminenta. Dupa cum am repetat si demonstrat des pe acest blog, ELITELE
practicante ale ritului paladin, camatari planetari si varfuri ale masoneriei, au declansat voit
actuala recesiune (• Criza financiara din SUA, etapa principala in edificarea NOII
ORDINI MONDIALE), ca parte componenta a unei mega crize, formata dintr-un cumul de crize ce
va mai cuprinde: razboi, ample manifestari de strada (Un pericol iminent: ANARHISMUL,
“alternativa anti-sistem” creata si coordonata de ELITE pentru motivarea
statului politienesc) si foamete (O noua amenintare serioasa: “CODEX
ALIMENTARIUS”) pentru ca mai apoi tot ei sa vina cu „solutia”: GUVERN MONDIAL al NOII
ORDINI MONDIALE si instaurarea unei societati de tip Big Brother socialist cu strict doua clase,
ELITELE conducatoare si plebea de consumatori-unele egale intre ele.
Dr. Mandelstein la Zionist International Congress 1897:
„Evreii isi vor folosi toata influenta si puterea pentru a preveni progresul si prosperitatea tuturor
celorlalte natiuni si sunt decisi sa adere catre destinul lor istoric , acela de a cuceri puterea
mondiala „
Menechem Begin, fost prim ministru Israel:
„Rasa noastra este Master Race. Noi suntem zei divini pe aceasta planeta. Noi suntem atat de
diferiti de rasele inferioare, precum sunt ele de insecte. De fapt, comparativ cu rasa noastra, alte
rase sunt bestii si animale. Alte rase pot fi considerate a fii extremente umane. Destinul nostru este
de a conduce rasele inferioare. Regatul nostru pamantesc va fi stapanit de liderii nostri cu un
sceptru de otel. Masele ne vor linge picioarele si ne vor servi ca sclavi.„
Jewish Chronicle, Londra, 4 aprilie 1919:
„Conceptiile bolsevice sunt in majoritatea punctelor in armonie cu ideea de iudaism„
La acea data 477 din ceie 545 de oficialitati bolsevice erau evrei.

Walther Rathenau ( 1867 – 1922 ), evreu, politician, scriitor, ministru de externe in


timpul Weimar Republic. Fiul lui Emil Rathenau.
Legaturi stranse cu masoneria. Lider industrias in vechiul imperiu german si noua republica.
Unul din fondatoriiGerman Democratic Party. In 1921 devine ministru al reconstructiei si in 1922
ministru de externe. Insistenta sa ca Germania sa accepte integral obligatiile Treaty of
Versailles precum si Treaty of Rapallo cu Uniunea Sovietica i-au infuriat pe nationalisti.
Acesta scria la 24 decembrie 1921 in Wiener Freie Presse:
„Trei sute de oameni foarte apropiati intre ei ghideaza mereu destinele economice ale
continentelor si tot ei decid cine le sunt succesorii „
Dr. Nahum Goldman, (1894-1982), presedinte al World Zionist Organization, avertiza in 1958 la
World Jewish Conference in Geneva:
„Un declin al puternicului curent anti-semitism sincer , ar putea constiutui un nou pericol pentru
supravietuirea evreiasca . Disparitia anti-semitismului va avea efecte foarte negative asupra
activitatii noastre„
Ariel Sharon, fost prim ministru Israel:
„Vreau sa va spun ceva foarte clar : Nu va faceti griji de presiunilor americane asupra Israelului.
Noi, poporul evreu, controlam America si americanii o stiu.„
David Rockefeller:
„Tot ce avem nevoie este o criza majora, iar natiunile vor accepta Noua Ordine
Mondiala „
James Paul Warburg, declaratie în fata Senatului SUA pe 7 Feb. 1950:
“Vom avea un Guvern Mondial, fie ca ne place, fie ca nu ne place. Singura întrebare este daca
acest Guvern Mondial va fi adoptat prin cucerire sau prin accept“
Henry Kissinger, la conferinta Bilderberg Group din Evian, Franta, 1991:
“Azi, America ar fi scandalizata daca trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a restabili
ordinea [referindu-se la protestele din 1991]. Mâine – ea ne va multumi! Asta este cu atât mai
evident daca li s-ar spune ca exista o amenintare externa [o invazie extraterestra, sau de ordin
terorist], fie ea reala sau doar declarata, care ar ameninta existenta Americii. În acest fel toate
popoarele lumii ne vor ruga sa îi scapam de aceasta nenorocire. Toate lumea se teme de
necunoscut. Când le vom pune pe tapet acest scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bunavoie
în favoarea garantarii bunastarii si a sigurantei de catre Guvernul Mondial “
Guvernatorul Nelson Aldrich Rockefeller (New York), într-un articol intitulat “O chemare la
construirea uneinoi ordini mondiale” – New York Times, Feb. 1962:
“Natiunile Unite, nu au fost si nu sunt capabile sa aduca o noua ordine mondiala, ceruta de
evenimentele actuale. Este necesar ca SUA sa preia conducerea tuturor popoarelor si sa puna în
practica conceptele si aspiratiile de suveranitate nationala printr-o viziune federala.“
George Soros, la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, 27 Ian. 1995:
“Lumea are nevoie de o noua ordine mondiala si va avertizez ca urmeaza o perioada de
puternica dezordine în întreaga lume.“
Henry Kissinger:
„Obiectivul lui Obama este de a dezvolta o strategie completa pentru America in
aceasta perioada, cand o noua ordine mondiala poate fi creata. Este o mare
oportunitate”
Presedintele Woodrow Wilson, chiar daca ascultator, a spus totusi ceva remarcabil (cand s-a
trezit si a regretat rolul de marioneta in mana unor ELITE prea ticaloase):
“Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comertului si productiei, se tem
de ceva. Ei stiu ca undeva exista o putere atât de organizata, atât de subtila, atât de atenta, atât de
completa, de perseverenta încât nu au curajul sa o vorbeasca de rau sau sa o condamne, decât în
soapta.“
PAPUSARII au creat crize si razboaie si au finantat mereu ambele tabere. Se spune
ca iluminatii doreau trei razboaie mondiale pentru asezarea lucrurilor pe fagasul dorit de ei.
Influentul mason Albert Pike a si confirmat-o.
Primul razboi a fost declansat pentru destramarea marilor imperii suspecte ca fiind neloiale noii
forte, pentru capitalizarea PAPUSARILOR, pentru pregatirea celui de al doilea si pentru primul pas
spre GUVERNUL MONDIAL, anume Liga natiunilor (1919), pentru pregatirea celui de al doilea si
pentru super imbogatirea lor (imprumutand statele beligerante, dar tot ei controland si industria de
razboi …). De asemenea au finantat si revolutia bolsevica.
Al doilea razboi a pornit in jurul chestiunii evreiesti, ELITELE folosind, dupa terminarea lui,
etnia precum un zid protector, un formidabil sistem datorita caruia nu poti zice ceva de ei caci se
declanseaza automat reactii de combatere a “anti semitismului“. Apoi pentru formarea ONU (1945)
si toate organismele financiare mondiale din ce in ce mai centralizate: BANCA
MONDIALA (1945), FMI (1944) si Uniunea Europeana. Tot cu aceasta ocazie s-a impartit
planeta, pentru un interval prestabilit de 50 de ani, in doua blocuri, singurele “alternative” oferite
omenirii …
Al treilea va fi si cel mai cumplit, fiind legat si petrecandu-se simultan cu crizele: financiara,
alimentara (inca de la inceputul anului 2008 avertizam, inclusiv faptul ca tot ce nu este important
supravietuirii, ca de exemplu case, masini, va avea un pret prabusit), marile miscari de strada. El va
fi necesar pentru oferirea “solutiei“: GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI MONDIALE de STANGA.

Comentarii:

Aquarius said, on august 2, 2009 at 1:24 pm

Ridic o intrebare care va parea naiva: cand vor veni vremurile, si daca nu ne vom lepada si vom fi
persecutati, avem voie sa ucidem pe cel ce vrea sa ne ucida? Voi ce parerea aveti? Luand in calcul
toate problemele!!

saccsiv said, on august 2, 2009 at 3:45 pm

Aquarius

Buna intrebare. Eu nu doresc sa ucid. In biserica primara stim ca au fost Sfinti ce si-au luat cununa
muceniciei si care au fost mai inainte conducatori de osti. N-au organizat armate de rezistenta.

Desigur, cine cauta neaparat, va gasi in istorie si exemple de crestini ce au luptat cu arma in mana.
Cred insa ca traim o perioada unica de cand e omul pe pamant. Daca acceptam ca acestea sunt
vremurile apocaliptice, atunci cred ca este bine de ales mucenicia (adica sa mergi ca mielul la taiere)
si nu lupta armata, deoarece prima iti ofera o cununa nestricacioasa, pe cand a doua iti ofera iluzia ca
luptand, poate vei invinge. Aceasta ultima varianta daca intr-adevar s-ar realiza si crestinii ar birui
antihristul si armatele sale atunci nu s-ar mai indeplini profetiile, care spun clar ca va veni insusi
Domnul nostru Iisus Hristos si va face ordine. Cu alte cuvinte, daca crestinii ar rezolva dinainte
lucrurile, atunci Fiul lui Dumnezeu va veni doar sa constate acest lucru? Desigur ca nu.

Marian said, on august 14, 2009 at 7:26 pm


Sunt convins ca razboiul va incepe in viitorul apropiat. Rusia se va intari foarte mult din puct de vedere
militar. Deja si-a intors rachetele nucleare spre Europa de Vest si Statele Unite ale Americii din cauza
ca americanii si vest-europenii vor sa extinda asa numitul scut antiracheta si bazele militare spre
granitele de vest ale Rusiei. Rusia percepe aceasta ca pe o amenintare militara la adresa securitatii
sale. Rusii nu sunt prosti, daca va incepe al treilea razboi mondial si, Occidentul va incerca sa distruga
Rusia cu armele nucleare, pentru ca nu vor fi in stare sa-i bata pe rusi cu armamentul conventional,
atunci rusii vor riposta cu rachetele nucleare si vor distruge cea mai mare parte a Occidentului, chiar
daca la sfarsit vor pierde si ei. Asa se explica profetiile parintilor bisericii care spun ca dupa al treilea
razboi mondial lumea (ce va mai ramane din ea), va fi condusa de 11 imparati din care nici unul nu va
fi din Occident. Al 11-lea va fi Antihrist. Asa ca domnia Occidentului se cam apropie de sfarsit, si intr-un
fel e mai bine ca Occidentul nu va mai conduce lumea,pentru ca vedeti cat rau vine de acolo.
Occidentalii sunt foarte decazuti din punct de vedere moral-religios, si ne duc si pe noi la rau din
pacate odata cu intrarea in U.E. Sa-l rugam pe Domnul sa ne pazeasca de ceea ce va fi.

saccsiv said, on decembrie 26, 2009 at 9:21 am

Antihristul real consider ca s-a si nascut si nu aduce nici un razboi, ci va figura a fi “salvatorul” de dupa
razboi. Desigur, razboiul va fi declansat tot de marionetele diavolului, ca si criza, foametea, miscarile
de strada, tocmai pentru a pregati terenu “salvatorului”.

IOANICHIE BALAN : Comunismul si evreii , “ TRAIM


VREMURI APOCALIPTICE “ – video
Posted in APOCALIPSA, COMUNISM, EVREI, GUVERN MONDIAL, GUVERNUL MONDIAL, IOANICHIE BALAN, MARI
DUHOVNICI, NATO, NOUA ORDINE MONDIALA, RUSIA, UNIUNEA EUROPEANA by saccsiv on ianuarie 30, 2009

http://video.google.com/videoplay?docid=4086382910346847831#

http://video.google.com/videoplay?docid=-547234823161548742#

In aceste doua excelente interviuri luate de Sorin Dumitrescu marelui duhovnic IOANICHIE BALAN
staretul demonstra limpede si concis spusele sale , dovedind o vasta cultura generala si un temeinic
studiu al istoriei moderne. Arata cine sunt PAPUSARII din umbra, cum lucreaza si de ce. Initial ii
numea nebotezati, dar mai apoi, la insistentele d-nului Sorin Dumitrescu i-a numit pe
fata : ELITELE EVREIESTI. Tot arhimandritul Ioanichie Balan facea referire la faptul ca
nebotezatii au finantat bolsevismul si ca au generat cele doua raboaie mondiale.
UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama
desfrânatelor şi a urâciunilor pământului
Posted in David Rockefeller, GUVERN MONDIAL, GUVERNUL MONDIAL, Henry
Kissinger, MASONERIA, MASONERIE, NOUA ORDINE MONDIALA, NOUL BABILON, UNIUNEA EUROPEANA, Valéry
Giscard d’Estaing by saccsiv on aprilie 16, 2009

Printre simbolurile asociate sau folosite de Uniunea Europeana pentru a-si afirma
identitatea exista unul foarte nimerit prin semnificatia sa: Turnul Babel. Pentru cei care
nu-si mai amintesc istoria biblica, Turnul Babel reprezinta prima incercare de a institui
o guvernare mondiala. Pentru a-si sublinia puterea, au inceput sa construiasca un turn
urias (care sa ajunga la cer), dar nu au reusit sa termine aceasta lucrare din cauza
interventiei lui Dumnezeu.
Cum conducatorii reali ai planetei n-au nici o treaba cu ateismul (fiind creat special
pentru mase), tin cu tot dinadinsul sa foloseasca simboluri (bineinteles necrestine). Cititi
va rog si articolul:
Citate celebre ale unor masoni sau evrei sionisti faimosi
Astfel , aceasta imagine a fost pusa in circulatie in anii 1980 de catre Consiliul
Europei. Afisul infatiseaza Turnul Babel (reprodus dupa o pictura din 1563 a pictorului
flamand Peter Brueghel cel Batran), iar in fundal se zareste o macara moderna, in jurul
careia muncesc cativa oameni. Pentru a risipi orice dubiu in privinta semnificatiei
imaginii, posterul contine sloganul “Multe limbi, o singura voce”, asezat strategic langa
un zidar care fasoneaza material de constructie. Afisul este completat de stelele Uniunii
Europene. Semnificatia materialului promotional este cat se poate de clara: construirea
celui “de-al doilea Babilon” a reinceput in forta.
Foto: http://biblelight.net/Tower-of-Babel.htm
De altfel , “noul turn al lui Babel” are o existenta cat se poate de reala, si anume, Cladirea
Parlamentului European din Strasbourg (foto jos), inaugurata in 1999, care pare o replica fidela a
picturii cu acelasi nume a lui Peter Brueghel cel Batran (foto stanga sus).

Sursa foto : http://www.mediafax.ro/externe/o-parte-a-plafonului-sediului-pe-s-a-prabusit.html?3614;2917359


Similitudinea izbitoare nu a scapat presei seculare, care a botezat impunatoarea
constructie “Turnul Eurobabel”. Edificiul din Strasbourg este locul si unui alt simbol
pagan adoptat de UE, pe unul din peretii interiori fiind zugravita rapirea Europei de catre
Zeus. Potrivit legendei grecesti, Zeus a dorit sa se infrupte din nurii printesei feniciene
Europa. Ca sa ii intre in gratii, el s-a transformat intr-un taur de o frumusete rapitoare si
a ingenuncheat la picioarele tinerei. Aceasta s-a urcat pe taur, care a plonjat in apa, a
inotat pana in insula Creta, dupa care a violat-o pe frumoasa printesa.
Scena seducerii este pictata si la Bruxelles, pe bolta celuilalt sediu al Parlamentului
European, pe o suprafata de trei ori mai mare decat marimea naturala a personajelor.
Mai mult, europenii care viziteaza capitala UE se pot “delecta” privind statuia plasata
chiar in fata sediului Consiliului Europei, in care Europa este infatisata calarind taurul
zeiesc. Acest simbol este reprodus si pe timbre, cum a fost cel emis cu ocazia alegerilor
parlamentare din Marea Britanie, in 1979, sau pe moneda euro comemorativa pusa in
circulatie in Italia, unde Europa, asezata pe taur, este reprezentata tinand in mana un
stilou si Constitutia Europeana. Nici nu se putea gasi ceva mai “sugestiv”.
Daca ar fi crestini , ar stii bietii de ei ce se va alege de noul lor imperiu, conform
Apocalipsei. Caci foarte clar este scris in Biblie, nu doar ce au facut oamenii, dar si ce
vor avea de gand sa faca. Inclusiv noul Babilon, putere economico-politico-militara sau
insemne de tip cipuri, carduri, implanturi, fara de care “nici nu poti cumpara, nici nu poti
vinde“. Cititi va rog si articolele:
APOCALIPSA, traim vremurile din urma?

BIG BROTHER, CIPURI, IMPLANTURI, MICROCIPURI, 666, SEMNUL FIAREI: faza


finala a experimentului inceput de colaborarea IBM-nazism,
coordonarea masoneriei
Potrivit prestigiosului istoric César Vidal, pentru a inţelege ce se intampla in Europa
trebuie luat in consideratie fenomenul francmasoneriei. Vidal documenteaza rolul
discret dar imens jucat de acestia in formarea Uniunii Europene.
Spre exemplu, afirma ca “proiectul Constitutiei Europene a fost elaborat de un
francmason, Valéry Giscard D’Estaing”(NOTA 1), fost presedinte al Frantei in
perioada 1974-1981, presedintele Conventiei Europene care a redactat textul tratatului
constitutional, ca “masonii controleaza Internationala Socialista si s-au infiltrat puternic
in partidele de dreapta” si ca acestia exercita “o influenta masiva in lumea
comunicatiilor si in special in educatie, justitie si fortele armate.”
Referirile rolului jucat de Valery Giscard d’Estaing in geneza tratatului UE si-au gasit o
confirmare si in marturiile celebrului fost dizident sovietic, Vladimir Bukovsky, care a
avut acces la arhivele Partidului Comunist al URSS. Intr-o alocutiune rostita la
Bruxelles, Bukovsky a dezvaluit ca, in ianuarie 1989, o delegatie a Comisiei
Trilaterale (NOTA 2), formata din ex-premierul japonez Yasuhiro Nakasone, ex-
presedintele francez Valéry Giscard d’Estaing, bancherul american David
Rockefeller (NOTA 3) si fostul secretar de stal al SUA, Henry Kissinger (NOTA 4), s-a
intalnit cu Mihail Gorbaciov pentru a-l convinge ca URSS trebuie sa se integreze în
marile institutii financiare ale lumii, GATT, FMI şi BANCA MONDIALA(NOTA 5). Potrivit
lui Bukovsky, la un moment dat Giscard d’Estaing a luat cuvantul si i-a spus
lui Gorbaciov (NOTA 6): “Domnule presedinte, nu pot sa va spun exact cand se va
întampla – probabil intr-un interval de 15 ani – dar Europa va fi un stat federal si trebuie
sa va pregatiti pentru aceasta.” Bukovsky nu si-a putut retine uimirea fata de
capacitatile profetice ale lui d’Estaing:”Asta se intampla in ianuarie 1989, intr-o vreme
in care tratatul de la Mastricht din 1992 nici macar nu fusese schitat.
Dar Vladimir Bukovsky mai spune ceva: „Uniunea Europeana , noua Uniune
Sovietica?„ Cititi va rog si articolul:
Documentare celebre: „Vladimir Bukovsky: Uniunea Europeana , Noua Uniune
Sovietica”, subtitrare in limba romana si o analiza a sa
In toamna anului 2004, un imens scandal bulversa scena politica europeana. Rocco
Buttiglione, candidatul nominalizat de presedintele Comisiei Europene, José Manuel
Barroso, pentru portofoliul Justiţiei, Libertatii si Securitătii, era respins de una din
comisiile Parlamentului European, pe motiv ca este mult prea conservator. In viziunea
grupurilor euro-parlamentarilor socialisti si ecologisti, “vina” lui Buttiglione, un catolic
practicant, a fost afirmatia facuta in cadrul audierilor cum că homosexualitatea este un
pacat. Confruntat cu opozitia furibunda a majoritatii Parlamentului European, care a
ameninţat cu un vot de blam la adresa intregii Comisii, Barroso a retras candidatura lui
Buttiglione. In locul acestuia, Italia l-a nominalizat pe ministrul de externe Franco
Frattini, si se parea că toate controversele vor fi date repede uitarii.
Inainte insa de a pleca de la Bruxelles, Buttiglione a aruncat bomba, acuzandu-l pe
inlocuitorul sau de apartenenta la o societate secreta. In momentul felicitarii pentru
candidatura lui Frattini la postul de comisar european, politicanul crestin-democrat a
afirmat:
” Sper ca audierile lui sa mearga bine si nimeni sa nu il întrebe daca este francmason.
”.
Ulterior, in cadrul unei dezbateri desfaşurate la Milano, Buttiglione a spus despre
principiul dupa care functioneaza institutiile europene
“Uniunea Europeana se indreapta spre un totalitarism care doreste sa devina o religie
de stat, o religie ateista, nihilista – o religie, care va deveni obligatorie pentru toti.„
Ce este cu aceasta religie, cititi va rog in articolele:
NEW AGE, religia viitorului GUVERN MONDIAL al NOII ORDINI
MONDIALE
Ierom. Serafim Rose: “Ortodoxia si religia viitorului“
Grava este si dorinta lor de a lovi ortodoxia. Iata o declaratie oficiala:
“Parlamentul european cere ridicarea interdictiei care împiedică accesul femeilor pe
Muntele Athos din Grecia, zonă geografică de 400 km2, unde accesul acestora este
interzis în virtutea unei decizii luate în anul 1045, de către călugării celor 20 de
mănăstiri ale regiunii, decizie care violează astăzi principiul universal recunoscut al
egalitătii genurilor, al non-discriminării, ca si legislatia comunitară asupra egalitătii,
precum si dispozitiile relative la libera circulatie a persoanelor în cadrul Uniunii
Europene“.
Amintim ca parintii de pe Athos spun : “Dacă femeile intră aici, vine sfârsitul lumii. Asa
ne-au învătat bătrânii nostri, asa au profetit sfintii nostri, care erau făcători de minuni,
cuviosi, asceti sau nebuni pentru Hristos”.
Prezent la ceremonia de deschidere a celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene
de la Sibiu (4-9 septembrie 2007), prima găzduită de un stat majoritar ortodox, José
Manuel Durăo Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a transmis un mesaj
edificator:
„Toate formele de exprimare a dimensiunii culturale şi spirituale a omului trebuie să
poată să coexiste în Europa. Toate imnurile de bucurie, fie ele sacre sau profane,
trebuie să poată să răsune. (…) Religia este o dimensiune din ce în ce mai importantă
a multor societăţi şi o sursă importantă de valori pentru indivizi. Ea poate juca un rol
capital promovînd aprecierea altor culturi, religii şi moduri de viaţă pentru a contribui la
stabilirea armoniei dintre ele.(…) Dialogul cu diferitele Biserici, comunităţi confesionale
şi de convingeri, precum şi apărarea intransigentă a libertăţii de religie (ca şi a libertăţii
de a nu avea o religie) înseamnă recunoaşterea acestei diversităţi şi a acestui pluralism
care constituie sufletul ideii noastre de Europa. (…) Europa este profund ataşată
umanismului şi democraţiei pe care le-a „inventat”. Respectul diversităţii, deschiderea
către celălalt şi toleranţa sînt la fel de adînc ancorate în cultura europeană „
In traducere, sa facem un mare ghiveci in care eventual crestinismul sa tolereze
pacatul sodomiei sau si mai bine sa nici nu-l mai considere pacat. Sa se creeze o
uniformizare imbecilizatoare in care binele sa stea cu raul la masa dar sa nu aiba voie
sa-i spuna raului ca-i rau. Sa facem o mare hora a alternativelor la care religiosii, ateii,
sodomitii si satanistii sa joace precum le canta Big Brother. Asta ar fi ideea, virusarea
ortodoxiei iar iubitorii de Dumnezeu sa fie etichetati extremisti, primul pas spre prigoana
ce va urma.
Nu ne miram de declaratiile lui Jose Manuel Barroso , participant Bilderberg
Group (NOTA 7), unul din laboratoarele NOII ORDINI MONDIALE.

NOTE:
(NOTA 1)
Valéry Marie René Georges Giscard d’Estaing (1926 -), membru Bilderberg
Group, presedintele Frantei intre 1974 – 1981, figureaza a fi politician de centru
dreapta, dar este mason.
A colaborat strans cu Henry Kissinger in Trilateral Commission.
Este pro avort si pro contraceptie.
In 1982, impreuna cu prietenul sau Gerald Ford formeaza AEI World Forum, intalniri
anuale ale oamenilor de afaceri si finante importanti , sefi si oficialitati guvernamentale,
“elite“ intelectuale. Sponsorizarea vine din partea American Enterprise Institute, al carei
principal consilier este Samuel P. Huntington cel cu lucrarea “ Ciocnirea civilizatiilor si
refacerea ordinii mondiale “
UE se transforma intr-un ritm galopant intr-un Big Brother de STANGA . La
PAPUSARI totul este bine planificat si se respecta in tocmai schemele prestabilite . Sa
vedem ce se spunea in textul declaraţiei adoptate la întâlnirea Consiliului European de
la Laeken din 15 decembrie 2001 , cand s-a pregăti următoare Conferinţă
interguvernamentală. Convenţia s-a intrunit (cum altfel?) sub preşedinţia
domnului Valery Giscard d’Estaing:
„ După căderea Zidului Berlinului, ne aşteptam cu toţii la o lungă perioadă de
stabilitate, fără conflicte, bazată pe respectarea drepturilor omului. După doar câţiva
ani, aceasta nu mai poate fi o certitudine. Ne-am trezit brusc, o dată cu evenimentele
din 11 Septembrie. Forţele opozante încă nu au dispărut: FANATISMUL RELIGIOS ,
NATIONALISMUL , rasismul şi TERORISMUL sunt în creştere . „ ( … )
„Europa este continentul valorilor umane, al Cartei Magna, al Declaraţiei Drepturilor
Omului, al REVOLUTIEI FRANCEZE.„
(NOTA2)
Comisia Trilaterala a fost creata in 1973 la initiativa lui David Rockefeller. Alti
membri fondatori au fost Alan Greenspan si Paul Volcker, ambii fosti capi ai Federal
Reserve. De asemenea si Zbigniew Brzezinski, care a fost si director.
(NOTA 3)
Actualul patriarh al familiei este David Rockefeller (1915-) FONDATOR
al Bilderberg Group, MEMBRU CONSILIU DE CONDUCERE PE VIATA (din
1954). Membru Bohemian Grove. Seful Rockefeller Foundation si Rockefeller
Center .
Cum laude Harvard University, teza “ Fabian socialism “ .
Director Carnegie Endowment for International Peace alaturi de Alger Hiss, John
Foster Dulles (Central Intelligence Agency), Dwight D. Eisenhower si
fondatorul IBM Thomas J. Watson
In 1946, David Rockefeller devine singurul bancher al familiei (Chase National
Bank). Pe atunci presedinte era unchiul sau, Winthrop Aldrich, fiul gigantului Nelson W.
Aldrich, si fratele mamei sale, Abby Aldrich. Banca devine Chase Manhattan Bank in
1955, acum denumita JPMorgan Chase.
In 1949 devine cel mai tanar director al Council on Foreign Relations, pe care de
atunci il stapaneste. A initiat Marshall Plan.
Printre apropiatii lui David: Rothschild , generalul George C. Marshall ,
membrii Ford family , Bill Clinton , Henry Kissinger, Riley P.
Bechtel ( Bechtel Group) , Gianni Agnelli ( Fiat ) , John Loudon ( Royal Dutch-
Shell ) , C. Douglas Dillon , David Packard (Hewlett-Packard ) , familia
Dulles , Katharine Graham ( Washington Post ) , Brooke Astor (Astor
family – Waldorf-Astoria Hotel ) , Peter G. Peterson ( presedintele Blackstone Group,
fost presedinte Council on Foreign Relations ) , Arthur Ochs Sulzberger,
Jr. ( presedintele New York Times ) .
Paul Volcker, un apropiat al familiei, a lucrat pentru banca sa, inainte de a deveni
presedinte Federal Reserve.
Banca sa are stranse legaturi cu BANCA MONDIALA. Trei dintre presedintii
acesteia, John J. McCloy, Eugene R. Black, Sr. si George Woods au lucrat pentru
el. James D. Wolfensohn este chiar asociat apropiat al familiei, fiind director
al Rockefeller Foundation si al altor organisme Rockefeller. De asemenea familia a
gazduit pe propietatile sale numeroase intalniri regulate cu guvernatori de banci
nationale sau ale Bancii Mondiale si FMI. Cititi va rog si articolele:

Instrumente ale crearii GUVERNULUI MONDIAL (partea 1): BANCA MONDIALA

Instrumente ale crearii GUVERNULUI MONDIAL (partea 2): FMI (Fondul


Mondial International)
Un alt apropiat al familiei, Joseph Verner Reed, Jr , a fost asistentul lui Eugene R.
Black, Sr. (al carui tata a fost Chairman of the Federal Reserve).
A dezvoltat legaturi apropiate cu Central Intelligence Agency (CIA) inca din anii ‘ 50.
Apropiati ai familiei: Allen Dulles, directorul Richard Helms, Archibald Roosevelt,
Jr., Kermit Roosevelt, Jr., William Bundy.
In vara lui 1964 are o intalnire de doua ore si jumatate cu Nikita Hrusciov.
Apoi si cu succesorul sau,Leonid Brejnev
In 1965, Rockefeller si cativa oameni de afaceri au fondat Council of the Americas.
Principalul lor proiect este North American Free Trade Agreement ( NAFTA ) despre
care Henry Kissinger spunea :
“NAFTA este o piatra de temelie la construirea Noii Ordini Mondiale. “
In mai 1973 Chase Manhattan Bank deschide la Moscova un birou in piata Karl
Marx.
A fost Chairman Overseas Development Council of the US-USSR Trade and
Economic Council, Inc. ce a fost fondat in 1973.
L-a convins pe presedintele Jimmy Carter sa aprobe intrarea sahului
Iranului Mohammad Reza Pahlavi in SUA pentru spitalizare. Aceasta actiune a
precipitat criza ostaticilor din Iran.
In 1992, a fost desemnat sa conduca Russian-American Bankers Forum, grup
consultativ ce a sfatuit Rusia in privinta modernizarii bancilor.
In 2006 a format o echipa cu sefii Goldman Sachs pentru crearea Republicans Who
Care.
JPMorgan a anuntat in toamna ca l-a numit in board-ul sau de consilieri internationali
pe Anatoli Ciubais, fost vicepremier cunoscut drept unul dintre principalii artizani ai
reformelor economice din Rusia. Ciubais este primul rus care se alatura
consultantilor JPMorgan .
Este actionar majoritar la Atlantic Richfield Petroleum and International
Petroleum Corporation ce produce si napalm.
Edificator pentru ce are in cap sunt insasi declaratiile sale:
In august 1973 intr-un articol pentru New Yorker Times, scria:
“Experimentul social din China lui Mao este unul din cele mai importante si de
success din istorie “
Aceasta deoarece si China le-a servit si le serveste drept laborator special de studiu
pentru societatea de maine dorita de ei. Cititi va rog si articolul:
CHINA , sinistru laborator al NOII ORDINI MONDIALE
La Consiliul de Afaceri al Natiunilor Unite, 14 Sept. 1994:
“ Dar aceasta fereastra de ocazii, în care putem construi o ordine mondiala
interdependenta, nu va fi deschisa pentru mult timp. Deja sunt forte puternice care
lucreaza si ameninta sa distruga toate sperantele si eforturile noastre de a ridica o
structura rezistenta de interdependenta globala. “
Si cea mai celebra :
„Tot ce avem nevoie este o criza majora, iar natiunile vor accepta Noua Ordine
Mondiala „
Sub impulsul lui David Rockefeller, Grupul Bilderberg se intruneste pentru prima
data la Hotel de Bilderberg, de unde si denumirea, langa Arnhem, intre 29 si 31 mai
1954. Emblematic pentru scopul si modalitatea de lucru a celor ce se intrunesc periodic
la aceste intalniri este declaratia de la 5 iunie 1991, a fondatorului David
Rockefeller (din partea Council for Foreign Relations), cu privire la prestatia presei
fata de deciziile Bilderberg:
“Suntem recunoscatori conducerilor publicatiilor The Washington Post, The New
York Times, Time Magazine si altor mari publicatii ai caror directori au participat la
intalnirile noastre si au respectat promisiunea lor de discretie pentru ultimii 40 de ani. Ar
fi fost imposibil pentru noi sa dezvoltam planul nostru global daca am fi devenit subiecti
ai luminilor presei in toti acesti ani, dar lumea este mult mai sofisticata si mai pregatita
acum sa inainteze spre o guvernare globala …”
Cititi va rog si articolul :
Mass-media , industria de filme , EVREI , elite , NOUA ORDINE
MONDIALA , GUVERNUL MONDIAL
Detalii despre istoricul intregii familii cititi va rog in articolele :
Familia ROCKEFELLER , NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL
( partea 1 )

Familia ROCKEFELLER , NOUA ORDINE MONDIALA si GUVERNUL MONDIAL


( partea 2 )
(NOTA 4)
Henry Kissinger (1923 -), evreu, State Department Special
Envoy. Participant Bilderberg Group , Secretary of State, 1973 – 1977. Director
Nuclear Weapons and Foreign Policy la Council on Foreign Relations. A lucrat
pentru Rockefeller Brothers Fund ca director al Special Studies Project (unde l-a
racolat Nelson A. Rockefeller). Participant activ Trilateral Commission. In 2002
presedintele George W. Bush l-a numit presedintele unui comitet de investigatie al
atacurilor de la11.09.2001, fost presedinte al International Advisory Committee of JP
Morgan Chase ( banca Rockefeller ). MembruBohemian Grove .
A facut o vizita secreta in China in 1971 , avandu-l subaltern pe Winston Lord. Cititi
va rog si articolul:
CHINA , sinistru laborator al NOII ORDINI MONDIALE
Tot el mai spunea in 1974 , in spiritul eugeniei PAPUSARESTI :
“Depopularea trebuie sa fie cea mai mare prioritate a politicii externe pentru lumea a
treia.“
A recomandat de asemenea ca mâncarea să fie folosită ca o armă şi că instigarea
războaielor era de asemenea un instrument ajutător în reducerea populaţiei. Cititi va rog
si articolul:
„ IARNA DEMOGRAFICA „ subtitrare in limba romana si completari
foarte necesare
Iar la conferinta Bilderberg Group din Evian, Franta, 1991:
“ Azi, America ar fi scandalizata daca trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a
restabili ordinea [referindu-se la protestele din 1991]. Mâine – ea ne va multumi! Asta
este cu atât mai evident daca li s-ar spune ca exista o amenintare externa [o invazie
extraterestra, sau de ordin terorist], fie ea reala sau doar declarata, care ar ameninta
existenta Americii. În acest fel toate popoarele lumii ne vor ruga sa îi scapam de
aceasta nenorocire. Toate lumea se teme de necunoscut. Când le vom pune pe tapet
acest scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bunavoie în favoarea garantarii
bunastarii si a sigurantei de catre Guvernul Mondial. “
Si foarte important :
“ NAFTA este o piatra de temelie la construirea Noii Ordini Mondiale. “
In seara de 13 iulie 2007, presedintele rus Vladimir Putin a primit la resedinta sa de
vacanta de la Novo-Ogariovo, o delegatie americana, condusa de Henry Kissinger .
Din delegatie mai faceau parte: George Schultz , Robert Rubin ,Thomas Graham ,
fostul senator Sam Nunn, presedintele “Chevron Oil Company”, David O’Reilly,
precum si Martin Feldstein, care a condus “Council of Economic Advisers” sub
Administratia Reagan. Delegatia americana facea parte dingrupul de dialog “Russia-
USA: Looking at the Future” (Rusia-SUA: privind spre viitor), care s-a constituit la 26
aprilie.Delegatia rusa din grupul de dialog a fost condusa de Evgheni Primakov.
Dupa alegerea lui Obama, acesta spunea:
“Presedintele ales isi preia mandatul intr-un moment in care se petrec transformari
simultane in multe parti ale lumii.Obama poate sa dea un nou impuls politicii externe
americane, in parte si pentru ca ascensiunea lui este atat de extraordinara si
admirabila. Obiectivul lui este de a dezvolta o strategie completa pentru America in
aceasta perioada, cand o noua ordine mondiala poate fi creata. Este o mare
oportunitate”.

(NOTA 5)

Cititi va rog si articolele:

Instrumente ale crearii GUVERNULUI MONDIAL (partea 1): BANCA MONDIALA


Instrumente ale crearii GUVERNULUI MONDIAL (partea 2): FMI (Fondul
Mondial International)

(NOTA 6)
Citat din Mihail Gorbaciov, 1988:
“De acum încolo, progresul global este posibil numai prin consens universal în
stabilirea unei noi ordini mondiale.“
Pentru a intelege acest tip de declaratii, trebuie sa ne amintim ca George Soros a
fost mentorul lui Mihail Gorbaciov.George Soros spunea la randul sau, la Forumul
Economic de la Davos, Elvetia, 27 ian. 1995:
“Lumea are nevoie de o noua ordine mondiala si va avertizez ca urmeaza o
perioada de puternica dezordine în întreaga lume.“
Cititi va rog mai multe despre acest personaj in articolul:
GEORGE SOROS, GUVERNUL MONDIAL, NOUA ORDINE MONDIALA, lista
lui Soros

Ca recompensa, Soros i-a creat o fundatie lui Gorbaciov, cu sediul in SUA. Ca si lui
Dalai Lama, la Presidio (California). Cititi va rog si:

“CADEREA COMUNISMULUI“, RUSIA, OLIGARHIE, EVREI, NOUA


ORDINE MONDIALA

(NOTA 7)

Cititi va rog amanunte despre istoricul sau si despre membrii participanti in articolul:

Grupul BILDERBERG, istoric si detalii lista participanti