Sunteți pe pagina 1din 1

Motto: „Medicina legala furnizeaza acele elemente necesare judecatorului pentru a-si fixa

convingerile in darea hotaririlor in darea de lege” – Mina Minovici

PREFAŢA

Medicina legala, ca orice ştiinţa medicala, a ţinut mereu pasul cu noile


cuceriri ale ştiinţei si tehnicii, motiv pentru care cursurile, manualele si tratatele
de medicina legala trebuie mereu reînnoite, aduse la zi si completate nu numai cu
date noi, dar si cu noi viziuni asupra acestei specializări complexe, in care
interdisciplinaritatea se conjuga cu necesitatea unei abordări diferite a vastei
problematici specifice acestei ştiinţe, corespunzătoare celor doua categorii de
specialişti cărora astfel de lucrări le sunt adresate: medici si jurişti.
Ţin sa remarc in primul rând împărţirea capitolelor, care, chiar daca
respecta si unele tipare mai vechi, abunda in abordări originale ale problematicii
acestei specialităţi, cum ar fi descrierea semnelor negative de viata si a semnelor
pozitive de moarte, aspecte de mare importanta azi in chirurgia transplantelor de
organe, trecerea in revista a modificărilor induse de factori secundari (schimbând
astfel vechile denumiri – factori primari si factori secundari), includerea simulării
si a disimulării intr-un capitol inspirat denumit „Comportamentul duplicitar”. In
aceeaşi ordine de idei, nu pot sa trec cu vederea includerea in acest curs a unui
capitol special privind amânarea si întreruperea pedepsei.
Un capitol aparte, consacrat exclusiv toxicologiei medico-legale, lipseşte
fiind de mai putina importanta pentru studenţii facultăţii de drept, el este suplinit
printr-o tratare pe larg a intoxicaţiei acute si cronice cu alcool etilic, problematica
majora a toxicologiei sociale actuale, capitol care cuprinde cele mai noi date
cunoscute in literatura moderna privind metodologiile de testare a intoxicaţiilor
acute, mai ales felul cum se interpretează in practica medico-legala si judiciara
aceasta stare cu implicaţii profunde in comportamentul uman si geneza faptelor
antisociale.
Consider ca acest curs va acoperi in buna măsura necesităţile de cunoaştere
cel puţin minimala, pe care studenţii facultăţii de ştiinţe juridice trebuie sa le aibă
intr-un domeniu pe care, poate, pe moment, nu-l considera important in viitoarea
cariera, dar de a cărui importanta cu siguranţa vor deveni conştienţi, pe măsura ce
experienţa in profesie îşi va spune cuvântul.

(bibliografie – Dr.Valentin Iftenie, dr.in stiinte medicale in Medicina Legala pentru Facultatile
de Drept, ed. Stiintelor Medicale)