Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Diporți (cvadripoli) rezistivi – Partea I


Dziuzenschi Stefan-Adrian

1. Noțiuni teoretice

Un cvadripol sau un diport este un sistem care are 4 terminale grupate în două
porți. Aceste porți sunt, în mod normal, numerotate cu 1 și 2, purtând și denumirea
de poartă de intrare (poarta 1) și poarta de ieșire (poarta 2).
Principalele noțiuni teoretice ale acestui laborator sunt: adaptarea impedantelor,
constantă de transfer și impedante imagine, parametrii diportilor, simetria și
reciprocitatea diportilor , structura elementelor de diporti.

2. Montajul de laborator și modul de lucru

Se vor determina experimental impedanțele imagine pentru secțiunile de


diporți prezentate în Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 și Figura 8 prin
metoda măsurării impedanțelor de gol și de scurtcircuit pentru fiecare în parte și folosind
formulele (19), (20) și (24).

Înlănțuind cele două tipuri de diporți cu un singur element obținem diporți în Γ


(Gama) și Γ întors.

1
Universitatea Politehnica din Bucuresti

Diporții în T se pot construi prin fie prin înlănțuirea unui diport longitudinal cu
unul transversal și cu un alt diport longitudinal, fie prin înlănțuirea unui diport gama
întors cu unul gama

Diporții în Π se pot construi prin fie prin înlănțuirea unui diport transversal cu
unul longitudinal și cu un alt diport transversal, fie prin înlănțuirea unui diport gama cu
unul gama întors

Diport în X

Diportul în punte simetric este reprezentat în Figura 7 și se caracterizează prin faptul


că impedanțele din laturile opuse ale punții sunt egale.

2
Universitatea Politehnica din Bucuresti

Din structurile elementare de diporți prezentate până acum sunt relevante cazurile de
simetrie pentru diporții în T și în Π

3. Date experimentale și prelucrarea datelor

Tip dip. Z1g (kΩ) Z2g (kΩ) Z1sc Z2sc ZI1 (kΩ) ZI2 (kΩ) thθ θ (Np)
(kΩ) (kΩ)
Γ 24 36 8 12 20,784 13,856 0,520 0,576

Γ întors 36 24 12 8 20,784 13,856 0,520 0,576

T 36 60 26,4 44 30,828 32,496 0,694 0,855

T 36 36 20 20 26,832 26,832 0,632 0,744


simetric
π 10 18 8 14,4 8,944 16,099 0,713 0,893
π 9 9 8 8 8,485 8,485 0,736 0,941
simetric