Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL

1. Denumirea opţionalului: Mituri şi legende din Antichitate


2. Tipul de opţional: la nivelul disciplinei
3. Durata: 1 an (1h/ săptămână)
4. Unitatea şcolară: Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău
5. Propunător: Rusu Anca Elena
6. An şcolar: 2020-2021

Notă de prezentare

Programa şcolară are următoarea structură:


 Notă de prezentare
 Competențe generale
 Competențe specifice și activități de învățare

 Conținuturi/Studii de caz

 Sugestii metodologice

 Bibliografie

Argument

Opționalul Mituri şi legende din Antichitate este realizat la nivelul disciplinei Istorie și
se adresează elevilor clasei a V a, având alocat ca studiu o oră pe săptămână. Cum tema
mitologiei antice (greceşti şi romane, în speță) prezintă un mare interes în rândul elevilor, am
considerat că un opțional de acest gen ar creşte interesul elevilor pentru studierea istoriei.
Scopul opționalului este de a incita interesul elevilor pentru consultarea/ lectura directă a
operelor antice, (ex: „Legendele Olimpului”), astfel încât să aibă posibilitatea de a să integra
cultura în gândirea și critica personală. Am ales abordarea acestei problematici la clasa a V-a,
deoarece, potrivit programei școlare, există o perspectivă integratoare suficientă pentru
abordările tematice propuse la cursul opțional.

Competenţe generale

1.Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice


2.Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice
3.Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


1.1 Folosirea termenilor de specialitate în -lecturarea /analizarea surselor istorice
descrierea unui eveniment proces -descrierea Olimpului folosind termeni
istoric istorici
-citirea textelor istorice

1
1.2 Relatarea unui eveniment/proces -observarea imaginilor referitoare la zei
istoric, utilizând informaţii din surse -alcătuirea planului descrierii unui eveniment/
istorice proces/ personaj istoric

2. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


2.1 Asumarea de roluri în grupuri de - distribuirea sarcinilor de lucru în cadrul
lucru grupului
2.2 Descrierea coerentă a unui personaj - folosirea jocului de rol
mitologic - selectarea informațiilor biografice ale
personajelor mitologice studiate
-realizarea de produse finale (imagini, texte)
despre personajele mitologice

3.Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


3.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în - alcătuirea planului unui portofoliu
rezolvarea sarcinilor de lucru - extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică
- rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând
3.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul prezentări multimedia
învăţării - prezentarea portofoliilor pentru
sistematizarea cunoştinţelor învăţate folosind
resurse multimedia

Conţinuturi:

1.Miturile lumii grecești

 Olimpul si lumea lui- Introducere in mitologia greco- romană


 Mitul genezei lumii – Uranus şi Geea
 Mitul creaţiei oamenilor – Prometeu, creatorul oamenilor

2.Panteonul grecesc vs. panteonul roman. Zeități

 Zeus - Jupiter
 Hera – Junona
 Cronos şi Saturn
 Ares – Marte
 Artemis – Diana
 Apollo – Apollo
 Afrodita - Venus
 Atena – Minerva
 Demetra – Ceres
 Dionysos – Bacchus
 Eros – Cupidon
 Hades – Pluto
 Hefaistos - Vulcan

2
 Hermes – Mercur
 Poseidon – Neptun

3. Eroi de legendă

Ahile
Enea
Odiseu
Perseu
Heracle
Iason
Tezeu
Dedal şi Icar
Castor şi Polux
Orfeu şi Euridice

Sugestii metodologice

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional contribuie la dezvoltarea gândirii


creative, a imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii. Prin aceste activităţi se creează un cadru
favorabil exprimării personalităţii fiecărui elev şi stimulării spiritului de echipă. Curriculumul
scolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:

 căutarea surselor de informare prin dezvoltarea deprinderilor, prin exersarea


deprinderilor de utilizare a resurselor multimedia.
 formarea deprinderilor de lucru in echipă.
 trezirea interesului pentru lectură.
 dezvoltarea competenţelor de comunicare, de gândire critică, prelucrarea şi utilizarea
contextuală a unor informaţii.

Principalele metode de evaluare pentru acest opţional sunt:

 Fişe de lucru./ Prezentarea portofoliilor


 Observare sistematică/ Chestionări orale

Bibliografie

Enciclopedia civilizaţiei romane, volum colectiv, coord. D. Tudor, Ed. Ştiinţifică şi


Enciclopedică, Bucureşti, 1982
Grimal Pierre, Civilizaţia romană, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
Grimal Pierre, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Editura Polirom, Iaşi, 2003
Mitru Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Vox, Bucureşti, 2004
Kun N.A, Miturile Grecie antice, Editura ROOSSA, 2013
Matei Horia C., Civilizaţia Romei antice, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980
Lang Andrew, Legendele Troiei şi Greciei, Editura Corint Junior, 2008

3
Atlasul Greciei Antice, traducere NarcizaBuzlea, Editura Aquila”93, Oradea,2007
Enciclopedia lumii antice, coord.J. Bingham, Editura Aquila”93, Oradea, 2006

S-ar putea să vă placă și