Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de seminar ATT- Analiza cererii si ofertei turistice a Romaniei

Student: Vasile Cristina Ionela


Turismul in Romania se concentreaza asupra obiectiveleor cultural-istorice,
litoralului, statiuniilor montane si balneoclimaterice.Numarul turistilor este in crestere,
ajungand in prezent la 12 milioane, din care aproximativ 23% turisti straini.
Acest studiuse bazeaza pe cercetarea surselor bibliografice si a datelor statistice
oferite de Institutul National de Statistica:
-capitolelede turism din Anuarele Statistice ale Romaniei
-Turismul Romaniei Breviar statistic, 2016-2018
-Seria Turism 2016-2018
Studiul a fost realizat pe baza analizei, prelucrarii si interpretarii celor mai
semnificativi indicatori ai cererii turistice (numarul de turisti/sosirile, innoptarile, durata
medie a sejurului, densitatea circulatiei turistice), ofertei turistice (numarul si structura
unitatilor de cazare) precum si indicatori ai relatiei cerere-oferta (gardul de ocupare). Prin
metoda modelarii garfice am realizat diagrame cat mai sugestice pentru fiecare indicator,
utilizand aplicatia Microsoft Excel, dupa care graficele au fost inregistrate pentru a
concluziona asupra evolutiei fenomenului respectiv.

Figura 1.Evoluţia circulaţiei turistice în România, în


ultimii 10 ani
13000000

12000000 12143346

11000000 11002522

10000000 9921874
(turişti)

9000000
8444030
7943153
8000000 7686489

7000000 7125000 7031606


6141000
6000000 6073000

5000000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Se constata ca in perioada 2009-2010, valoarea sosirilor scade brusc cu aproximativ 1
milion turisti comparativ cu anii precedenti, datorita efectelor crizei economice. Incepand cu
anul 2011, se constata o crestere semnificativa si constanta (0,5 mil. turisti anual) a sosirilor
de turisti, tendinta manifestata, de altfel, si la nivel mondial. In ultimii 3 ani (2015-2017) se
constata o revigorare fara precedent a numarului turistilor, alfel ca se inregistreaza peste 12
milioane turisti in anul 2017, valoarea atinsa doar in preioada comunista (figura 1, tabel 1).
Valoarea medie a ratei de crestere anuala a turismului in perioada analizata a fost de 6,5 % cu
maxime in periadele 2010-2011 (15, 78%) si 2013-2014 (17,5%) . Acest lucru se datoreaza
unei mai bune implicari a Ministerului Turismului in initierea si aplicarea de legi si reforme
in domeniul turismului, o mai buna promovare a turismului romanesc, precum si o oferta
diverisficata aoperatorilor din turism .
Tabel 1. Evolutia si structura sosirilorde turisti in Romania in ultimii 10 ani
(2008-2017)
Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turişti români 1466000 4865000 4727000 5514907 6030053 6225798 6551339 7681896 8521698 9383266

Turişti străini 5659000 1276000 1346000 1516699 1656436 1717355 1914570 2239978 2480824 2760080

Total turişti 7125000 6141000 6073000 7031606 7686489 7943153 8444030 9921874 11002522 12143346
Rata de crestere
anuală a -13,81 -1,11 15,78 9,31 3,34 6,31 17,50 10,89 10,37
turismului(%)

Din figura 2 se observa o dublare atat a numarului de turisti romani, cat si straini in
ultimi 10 ani

Figura2. Evoluţia şi structura sosirilor de turişti in Romania, in prioada


2008-2017

14000000

12000000
2760080
2480824
2239978

10000000
1914570
1717355
1656436

8000000
1466000

1516699
4865000 1276000

4727000 1346000

6000000
9383266
8521698
7681896
6551339
6225798
6030053
5659000

4000000
5514907

2000000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turisti romani Turisti straini


In privinta structurii sosirilor deturisti pe destinatii in Romania, in anul 2017, se
observa ca aproape jumatate au preferat destinatiile turistice urbane (49%,respectiv 5,9 mil.
turisti), urmate de statiuni montane (16% respectiv 2 mil. turisti ), in timp ce litoralul si
statiunile balneare au primit 9%, respectiv 8% din totalul turistilor, datorita unei oferte
nediversificate si unei slabe promovari ( figura 2, tabel 2)
Tabel 2. Structura sosirilor de turişti după destinaţie, în România (2017)
Bucureşti
Staţiuni Staţiuni Staţiuni Delta Alte
Total şi oraşe
de litoral balneare montane Dunării localităţi
mari
Total
12143346 1049970 945257 2019142 100423 5992403 2036151
sosiri
Turişti
9383266 1016287 896515 1800140 76281 3860026 1734017
români
% total 77,27 96,79 94,84 89,15 75,96 64,42 85,16
Turişti
2760080 33683 48742 219002 24142 2132377 302134
străini
% total 22,73 3,21 5,16 10,85 24,04 35,58 14,84
Exista si diferente in privinta preferintelor turistilor romani si straini: turisti straini au
preferat turismul urban (36%) si Delta Dunarii (24%), in timp ce preferintele turistilor romani
au fost diversificate : litoralul pe primul loc (97% ), statiunile balneare (95%), statiuni
montatane (89%), Delta Dunarii (76%) si destinatii urbane (64%).

Figura 3. Stuctura sosirilor de turisti dupa destinatie (2017)

Staţiuni de litoral ;
1049970; 9%
Alte localităţi ; 2036151; Staţiuni balneare;
17% 945257; 8%
Staţiuni montane ;
2019142; 17%

Delta Dunării; 100423;


1%
Bucureşti şi oraşe mari;
5992403; 49%

In privinta structurii sosirilor de turisti pe unitati de cazare, in anul 2017 (figura 4), se
constata faptul ca 71% dintre acestia au preferat unitatile hoteliere, urmate de pensiunile
turistice (9.5%) si agroturistice (8.2%), restul unitatilor de cazare inregistrand ponderi mai
reduse (sub 4%).
Chart Title
Spatii cazare 1480
nave
Hanuri turistice
3928
Sate de vacanta
6233
Casute turistice
12100
Popasuri turistice
31014
Bungalouri
32196
Tabere de48213
copii
Campinguri
49484
Cabane turistice
136832
Moteluri 251047
Hosteluri 374806
Vile Turistice 409165
Pensiuni agroturistice 1004400
Pensiuni turistice 1157665
Hoteluri 8624783
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000

Figura 4. Structura sosirilor de turisti pe unitatile de cazare, in anul 2017

Sursa datelor: Turismul Romaniei, Breviar statistic, INSSE, 2018

5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate


Total 12143346 743310 3739630 5368618 1942645 276588 72555
% 100 6.12 30.80 44.21 16.00 2.28 0.60
Turisti
roman
i 9383266 259876 2451940 4609129 1755884 236924 69513
% 100 2.77 26.13 49.12 18.71 2.52 0.74
Turisti
straini 2760080 483434 1287690 759489 186761 39664 3042
% 100 17.52 46.65 27.52 6.77 1.44 0.11