Sunteți pe pagina 1din 1

REPROIECTARE PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a XII-a

Legi de compozitie / 4 ore / saptamana 3-4


Prof. Cata Raul Ioan, 2019-2020

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.


SPECIFICE INVATARE
Lege de compoziţie 1.Recunoaşterea structurilor -introducerea noţiunii -culegere -observarea - Introducerea s-a facut într-o
internă, tabla operaţiei de lege de compoziţie singură oră.
bacalaureat sistematică a
Proprietatile legilor de algebrice, a mulţimilor de -proprietăţile legii de elevilor
-fişe de lucru cu
compozitie compoziţie:asociativitate
numere şi de matrice; exerciţii în care -analiza -Pentru proprietăți am alocat 3
a,comutativitatea,ele- modului de
intervin noţiuni ore din cauza ritmului mai
2.1.Identificarea unei structuri mentul neutru lucru
.Evaluare. teoretice redus de înțelegere a noilor
-exerciţii în care se aprecierea noțiuni din partea elevilor.
algebrice, prin verificarea învăţate în
folosesc noţiunile răspunsurilor
proprietăţilor acesteia; orele anterioare -Am mai alocat încă 1 oră
teoretice învăţate în -verificarea
ora anterioară pentru consolidare. Aceasta s-a
tema temei
2.2.Determinarea şi verificarea pentru realizat prin exerciții de nivel
pentru mediu și superior.
proprietăţilor unei structurI acasă acasă
- manual -Ultima oră a fost rezervată
-rezolvarea de evaluării.
-evaluarea sumativă. Metode: probleme la
descoperirea, tablă
activităţi
frontale şi -discuţii pe baza Concluzie: la această unitate de
individuale. rezultatelor învățare am alocat, în plus, 2
explicaţia ore pentru o mai bună
tema
desoperirea, pregătire a elevilor. Acest fapt
pentru
prin studiu de îmi grantează succes pe viitor.
acasă
caz, activiăţi