Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA A 151 DE POSTURI VACANTE

DE CONSILIER DE PROBAȚIUNE,
sesiunea decembrie 2020 – iulie 2021

Anunț MODIFICARE TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

Întrucât cărțile menționate la punctele 8 și 9 din cuprinsul bibliografiei de concurs, respectiv:

8. Metodologia științelor socioumane, volum coordonat de Serge Moscovici și Fabrice Buschini,


Editura Polirom, Iași, 2007 și

9. Sociologie, volum coordonat de Lazăr Vlăsceanu, Editura Polirom, Iași, 2011: Capitolul 9,
„Normalitate, conformare și devianță socială”

nu sunt disponibile pentru a fi achiționate, din cauza epuizării stocurilor, iar majoritatea sălilor
de lectură din cadrul bibliotecilor sunt închise pe perioada stării de alertă, tematica și bibliografia
se modifică după cum urmează:

 se renunță la punctul 2 lit. c) din Tematică – „Interviul” și punctul 8 din Bibliografia


de concurs - „Metodologia științelor socioumane, volum coordonat de Serge
Moscovici și Fabrice Buschini, Editura Polirom, Iași, 2007: Partea a II-a, „Interviul”, p.
203 – 227”,

 punctul 3 din Tematică – „3.Normalitate, conformitate și devianță socială” se


înlocuiește cu tema: „Principalele teorii etiologice ale devianței și crimei”, iar
punctul 9 din Bibliografie - „9.Sociologie, volum coordonat de Lazăr Vlăsceanu,
Editura Polirom, Iași, 2011: Capitolul 9 din Bibliografia de concurs – Normalitate,
conformare și devianță socială, p. 337 – 390” se înlocuiește cu „Manual de probaţiune,
volum coordonat de Valentin Schiaucu şi Rob Canton, Editura Euro Standard,
Bucureşti, 2008 (disponibil la adresa http://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea
alocată concursului), Secțiunea întâi. Aspecte generale ale probațiunii în România -
Principalele teorii etiologice ale devianței și crimei, p. 106-120”.

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Pagina 1 din 1


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro

S-ar putea să vă placă și