Sunteți pe pagina 1din 5

Sistem informatic pentru o societate de asigurări

Denumirea disciplinei de examen: Sisteme informatice de gestiune


Profesor coordonator: Conv. univ. dr. Virgil Fatu

Masterand: Cojocaru (Aioanei) Anișoara


Program studiu: CIG
Anul de studiu: II
Rezumat:

The present paper work contains a few aspects about the informational system of
management accounting. In the first part, there are presented information related to the
following concepts: information, informational system, informational goods and informational
resources. Then we discussed about the accounting as the most important supplier of economic
information. The accounting piece of information is the accountancy’ end product.

The accounting informational system has two components: the financial accounting and the
management accounting. We were interested about the second component.

ASTRA Asigurări s-a desprins în anul 1991 din compania de stat ADAS, beneficiind de
experienţa de 31 de ani a acesteia, devenind a doua companie de asigurări din piaţa româneasca .
Încă de la începuturi, ASTRA a deţinut o poziţie importantă în piaţa asigurărilor, fiind în prezent
cea mai mare companie după mărimea capitalului social şi una dintre primele companii în ceea ce
priveşte cifra de afaceri.
Patrimoniul impresionant, acţionarii săi puternici, TNG - The Nova Group, unul dintre cele
mai mari holdinguri din România şi UNIQA Group, liderul pieţei austriece pe segmentul de
asigurări de viata şi unul dintre cei mai mari asiguratori europeni, reprezintă garanţia unei
companii solide şi stabile.
În anul 2005, UNIQA Group Austria a achiziţionat 27% din acţionariatul ASTRA, urmând
ca până la finele lui 2007 participaţia UNQA să fie majorată. Odată cu lansarea colaborării dintre
cele două companii, identitatea vizuală a ASTREI s-a transformat prin alăturarea însemnelor
ambelor companii. ASTRA-UNIQA este în prezent societatea de asigurări cu cel mai mare capital
social din piaţa autohtonă, în valoare de 55 milioane de EURO.
Parteneriatul încheiat între ASTRA şi UNIQA a condus la implementarea unor strategii de
vânzare şi de produs având ca principale atuuri modernizarea, flexibilitatea şi apropierea de
clienţi.
Având 220 de unitatea teritoriale în toată ţara, ASTRA-UNIQA are acoperire teritorială
completa, oferind peste 60 de tipuri de asigurări generale ăi de viaţă.
ASTRA ASIGURARI este una din companiile private de elită din România, situându-se pe
locul III în topul asiguratorilor în ceea ce priveşte mărimea capitalului său social.
În condiţiile unei pieţe competitive, ASTRA ASIGURARI mizează pe următoarele
avantaje:

 acoperire teritorială completă - peste 160 de sucursale şi agenţii în toată ţara


 putere financiară ridicată - peste 10 milioane $ capital social
 flexibilitatea portofoliului de produse - peste 70 de tipuri de asigurări
 experienţa şi profesionalismul angajaţilor.

La începutul lunii august 2002, a fost semnat contractul de privatizare ASTRA cu societatea
NOVA TRADE S.A. NOVA TRADE a demarat procesul de investiţii, mărind capitalul social de
la 54 miliarde lei la 345 miliarde lei. Astfel la nici un an de la privatizare, ASTRA ASIGURARI a
trecut pe locul II în topul societăţilor de asigurări generale din România, funcţie de mărimea
capitalului social.
Structura acţionariatului la 31.12.2002:

- SC NOVA TRADE S.A. 75,67%


- SIF Banat Crişana (5,67%)
- SIF Moldova (5,67%)
- SIF Transilvania (5,67%)
- SIF Muntenia (5,67%)
- Persoane fizice române 1,65
Gradul de solvabilitate:

Potrivit Raportului CSA privind activitatea companiilor de asigurări în 2002, ASTRA


ASIGURARI avea la sfârşitul anului 2002 un grad de solvabilitate de 2.26 pentru
asigurările generale şi 10.05 pentru asigurările de viata. Normele CSA prevăd un prag al
marjei de solvabilitate de 2 pentru ca o companie de asigurări să fie considerată în afara
oricărui risc.

ASTRA în cifre - 2002 (milioane lei)

Prime brute subscrise 925,102

Prime brute încasate 821,214

Cifra de afaceri 855,461

Daune plătite 381,747

Profit brut 1,344

Unul din principalele atuuri ale ASTRA ASIGURARI îl constituie programul său de
reasigurare pe care ASTRA îl desfăşoară . ASTRA are încheiate contracte pentru întreaga
gamă de riscuri şi colaborează cu unele dintre cele mai importante companii de reasigurare
din toată lumea: SWISS RE, MAPFRE, LLOYD’S SYNDICATE, GE FRANKONA,
MUNICH RE, GOTHAER RE, HANNOVER RE, SCOR, acoperind prin reasigurare
întregul spectru de riscuri subscrise de companie.

Alături de asigurările generale, ASTRA a introdus cu succes în 1997 asigurarea RCA,


reuşind ca în numai trei ani de la lansarea produsului să se situeze pe locul II în ceea ce
priveşte primele încasate din RCA. Reţeaua extinsă de distribuţie de care beneficiază pe
întreg teritoriul ţării, colaborarea cu peste 300 de service-uri din toate judeţele şi
profesionalismul
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
Facultatea de Economie

angajaţilor au făcut ca ASTRA să răspundă rapid şi eficient solicitărilor clienţilor. Seriozitatea


de care a dat dovada de-a lungul timpului a făcut ca ASTRA sa se menţină în topul
companiilor autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube
produse terţilor prin accidente de autovehicule (RCA). ASTRA acordă o atenţie deosebită
campaniilor de promovare în fiecare etapă de încheiere a poliţelor RCA oferind clienţilor care
aleg să-şi protejeze riscul producerii unui accident foarte multe premii atractive.

S-ar putea să vă placă și