Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA DUPĂ „MARELE RĂZBOI”

PENTRU BIBLIOTECA TA
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului
Făclia de Cluj şi primeşti volumul
România după „Marele Război”
Provocări politico-diplomatice 1919-1920
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail
la conta@ziarulfaclia.ro şi un angajat al ziarului
Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.

vineri, 11 iunie 2021 • anul XXXII, nr. 9266 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Trotuare Membrii Consorțiului Universitaria consideră


pentru pisici abuzivă legea privind continuarea activității de către
persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
Membrii Consorțiului
Viorel DĂDULESCU Universitaria se declară
consternați de aprobarea, în
ședința de guvern din 9 iunie
2021, a proiectului de lege
privind unele măsuri pentru

a dmirabila noastră administra- continuarea activității de către


ție clujeană propune în minuna- persoanele care îndeplinesc
tul nostru oraș extrem de foarte condițiile de pensionare,
smart și de 7 stele sau chiar mai multe și apreciind că este inacceptabil
o inovație urbanistică în premieră mon- ca „tocmai legiuitorul să încalce
dială. Alături de excepțional de străluci- legea, prin intervenția sa
toarele proiecte care sunt doar în faza de abuzivă într-un domeniu care
poveste la crâșmă încă din timpuri ime- aparține exclusiv factorilor
moriale, cum ar fi cel mai celebru metrou decizionali ai unei universități”.
din această parte a Europei, care va avea „Autonomia universitară este
negreșit 19 stații sau vreo 5 sau cam așa garantată prin Constituția Româ-
ceva (vorba unui mucalit, nu-i niciun bai, niei, iar acest drept este de necon-
că metroul nostru poate avea și o singură testat și nenegociabil.
stație), alături de Someșul foarte navigabil M. TRIPON
pe care în curând vom vedea măcar un va- continuare în pagina a 4-a
por sau două, alături de trenulețul sau te-
lefericul cu care vom urca și coborî pe și de
pe Cetățuie, alături de impresionanta sală Aproape 30 de oferte de proiectare români și străini va evalua toate
propunerile primite, iar vineri, Bătaie între două
de concerte care va depăși cu siguranță în a Spitalului Pediatric Monobloc 18 iunie a.c., va fi anunțat nume- grupări rivale
măreție chiar și opera din Sydney, obiecti- le câștigătorului contractului de
ve care se adaugă pe lista ce mai conține și Proiectul Consiliului Județean Cluj de edificare a Spitalului proiectare. la Apahida
eternul tunel pe sub dealul Feleac, alături Pediatric Monobloc avansează în ritm susținut. Reprezentanții Scopul competiției internați- Trei bărbați cu vârste între
deci de toate aceste minunății, mai există CJ Cluj precizează că recent s-a încheiat perioada de depunere onale a fost acela de a identifica 32 și 46 de ani au fost reținuți
încă una, gata finalizată, ce-i drept de mai a ofertelor în cadrul concursului internațional de soluții pentru cea mai bună idee de construire pentru lovire sau alte violențe
multă vreme, dar menținută cu grație și proiectarea primului spital public din zona Transilvaniei care va a Spitalului Pediatric Monobloc, și tulburarea ordinii și liniștii
înțelepciune în aceeași condiție și de ad- oferi servicii medicale integrate în domeniul pediatriei. în vederea creării unui centru de publice după ce ar fi agresat un
ministrația actuală. servicii medicale și de cercetare în tânăr din Apahida. „În cursul
Este vorba doar despre o stradă, o sim- Competiția arhitecturală a tre- de proiectare a Spitalului Pedia- domeniul pediatriei, cu un design zilei de joi, polițiștii din cadrul
plă stradă, dar ce stradă! zit interesul al numeroși experți tric Monobloc. În perioada urmă- specializat și o adresabilitate regi- Secției 2 Poliție Rurală Apahi-
continuare în pagina a 12-a
și specialiști în domeniu, fiind de- toare, juriul internațional format onală. da au efectuat trei percheziții,
puse nu mai puțin de 28 de oferte din reputați arhitecți și experți continuare în pagina a 4-a în localitatea Apahida, la locu-
ințele unor bărbați, cu vârste
cuprinse între 32 și 46 de ani,
Clujenii și-au cinstit eroii cercetați sub aspectul săvârși-
rii infracțiunilor de lovire sau
În fiecare an, Ziua Eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea alte violențe și tulburarea or-
creştină a Înălţării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, dinii și liniștii publice.
evocând memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe În fapt, în seara zilei de 4
câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru iunie a.c., pe strada Tudor
apărarea ţării şi întregirea neamului. Vladimirescu din Apahida,
În această zi au avut loc ceremoniale militare și religioase la nivel s-ar fi desfășurat un conflict,
naţional, organizate de Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul între două grupuri de persoa-
Afacerilor Interne, activităţi specifice pentru comemorarea eroilor ne, din localitatea Apahida,
români căzuţi și înhumaţi pe teritoriul altor state, organizate de Mi- respectiv Jucu de Mijloc. Cei
nisterul Afacerilor Externe prin intermediul reprezentanţelor diplo- trei bărbați, care ar fi partici-
matice românești sau oficiilor consulare, programe organizate de Mi- pat la respectivul eveniment,
nisterul Educaţiei, prin intermediul inspectoratelor școlare, dedicate sunt bănuiți de agresarea fizi-
aniversării Zilei Eroilor, în instituţiile/unităţile de învăţământ din că a unui tânăr, prin folosirea
subordine sau aflate în coordonare, de tipul lecţii deschise. De aseme- unor obiecte contondente și
nea, autorităţile administraţiei publice locale au organizat manifes- tăietor-înțepătoare. În urma
tări comemorative, în funcţie de specificul local, la mausolee, precum perchezițiilor, au fost ridicate
și la cimitire, parcele de onoare și monumente de război, așa cum s-a bunuri de interes în cauză”, a
întâmplat și în județul Cluj. Redacția anunțat IPJ Cluj. Oamenii le-
continuare în pagina a 4-a gii spun că cei trei bărbați au
fost reținuți pentru 24 de ore.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324