Sunteți pe pagina 1din 4

BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE.

SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

4.7 Redistribuirea momentelor și ecuațiile de proiectare

Comportarea plastică a betonului armat în SLU afectează distribuția momentelor în structură.

OBSP: Trebuie să privesc SLU ca și o stare limită care are o probabilitate foarte mică s se
întâmple (dar dacă totuși se întâmplă structura trebuie să reziste).

Pentru a ține cont de acest aspect, momentele rezultate în urma uni calcul liniar elastic se pot
redistribui presupunând cân zonele unde avem momente maxime se formează articulații
plastice.

Formarea unei articulații palstice necesită o capacitate de rotire relativ mare + intrarea în
curgere a armăturii întinse.

Din acest motiv trebuie să asigurăm o deformație mai mare în armătura întinsă lucru pe care în
obținem dacă restricționăm adâncimea axei neutre funcție de cantitatea de moment dorit a fi
redistribuit.

- eurocod restricționează adâncimea axei neutre la valoare 0.45*d pentru ca să se asigure


o cedare ductilă.
- pentru a asigura o redistribuire a momentului această limită trebuie redusă și mai mult.

Ecuația pentru valoarea limită a adâncimii axei neutre (din EC2) pentru betoane mai mici sau
egal cu C50/60 este:

k 2∗x bal
δ ≥ k 1+
d

De unde:

xbal δ−k 1
≤ ( 4.28)
d k2

Unde:

Momentul după redistribuire


δ= <1.0
Momentul înainte de redistribuire

k 1, k 2 sunt constante date în EC2 (Vezi și anexa națională)

x bal – este valoarea maximă a adâcimii axei neutre (tre să fie mai mică de 0.45*d dacă se face o
redistribuire).

Constantele k 1, k 2 dați în EC2 diferă de cele dați în EC2 ANUK

Armăturie ce aparțin clasei de ductilitate A permit o redistribuire maximă de până la 20%

Armăturie ce aparțin clasei de ductilitate B și C permit o redistribuire maximă de până la 30%


BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

Considerăm o secțiune armată doar în zona întinsă cu armătură ce rezultă din calcul.

Considerând o distribuție dreptunghiulară a eforturilor pe zona comprimată din beton avem:

- adâncimea tensiunii de compresiune din beton:

sbal =0.8∗x bal

Brațul de pârghie va fi:

sbal
z bal =d− (4.29)
2

Momentul capabil este:

α cc
M bal =F cc∗z bal = ∗f ∗b∗s bal∗z bal
γ c ck

De unde:

α cc
∗s ∗z
M bal γ c bal bal
K bal = =
b∗d 2∗f ck d2

Rearanjând termenii rezultă și înlocuind 4.28 și 4.29 rezultă:


BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

Sau alternativ:

Valorile relevante ale lui x bal și z bal și K bal pentru procente variabile pentru redistribuirea
momentelor pentru clase de beton mai mici sau egale cu C50/60 sunt prezentate în tabelul de
mai sus.

Dacă momentul de proiectare ultim este mai mare decât M bal și astfel:

- rezultă trebuie să dispunem armătură calculată în zona comprimată care va avea


valoarea:

- astfel armătura din zona întinsă are valoarea

unde:

M Ed
K=
b∗d 2∗f ck

În tabelul de mai sus dacă valoarea raportului d /d ' pentru o anumită secțiune depășește
valoarea din tabel, atunci armătura comprimată nu va intra ăn curgere iar tensiune de
compresiune din armătura comprimată va fi mai mică decât f ck /γ c.

Într-un astfel de caz tensiunea de compresiune va rezulta din valoarea calculată a deformației
din zona armătruii compriamte pe baza diagramei de deformații (care este liniară) și rezultă:

f sc =ε sc∗E s

Astfel relația de calcul al ariei necesare a armăturii întinse devine:

Calculul brațului de pârghie:

- pentru o secșiune simplu armată (single reinforced) (adică unde K < K bal ) brațul de
pârghie se calculează cu relația:

- pentru secțiuni unde este necesar să se pună armătură în zona comprimată (armătură
rezutlată din calcul, brațul de pântghie se poate calcula din relația
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

sbal
z bal =d−
2
sau folosind relația:

Pentru care se ia K=K.bal

S-ar putea să vă placă și