Sunteți pe pagina 1din 18

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND

IMOBILIZARILE CORPORALE

Etapa 1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale

• Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea


imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe
• Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din
26.02.2002
• Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995
• Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din
07.06.2000
• Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din
10.08.1994(legea contabilitatii)
• Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal
publicat in Monitorul Oficial nr 927
• Codul de procedura fiscala
• Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura
fiscala
• OMFP 1752/2005
• OMFP 1753/2004
• Reglementarile contabile conforme cu directivele europene

Etapa 2. Obicteive privind auditul financiar al imobilizariloe corporale

1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie:


- facturi de achizitie
- NIR-urile
- Jurnal de cumparari;
- Fisa mijlocului fix
- Modul de calclul al amortizarii

1
- Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor

2. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale din punct de vedere al


productiei proprii:
- verificarea modului de determinare al costului de productie
Cprod = CHdir + CHind

- verificarea intocmirii documentelor de receptie (procesul


verbal de receptie si procesul verbal de punere in
functiune), fisa mijlocului fix, modul de calcul al
amortizarii

3. Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie:


- Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii
- Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea
existentei raportului de evaluare, procesul verbal de punere
in functiune, modul de inregistrare in contabilitate

4. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale subventioante partial:


- IAS 20 „Ajutoare si subventii guvernamentale” – prevede
doua procedee privind evidentierea subventiilor pentru
investitii:
 Procedeul P1 prin care se evidentiaza separat
valoarea de intrare si subventiile pentru investitii
 Procedeul P2 prin care se realizeaza deducerea
valorii subventiei

5. Verificarea tranzactiilor privind cresterea valorilor imobilizarilor


corporale prin urmatoarele modalitati:
- In raportul dintre reparatii si modernizare
- In raportul dintre aprecierea valorii unei imobilizari si
procedura de reevaluare ale acesteia

6. Verificarea listei de inventariere privind imobilizarile corporale din


punct de vedere al:
- Incadrarii corecte a duratelor normale de functionare
- Aplicarea corecta a metodelor de amortizare pentru fiecare
imobilizare din punct de vedere al politicii contabile a

2
intreprinderii si al amortizarii fiscale prevazute de codul
fiscal

7. Verificarea intrarilor de imobilizari prin casare:


- Expirarea duratei normale de functionare;
- Existenta procesului verbal de casare;
- Existenta valorii ramase neamortizata din punct de vedere
al trecerii acesteia pe cheltuiala.

8. Verificarea tranzactiilor privind vanzarile intreprinderii:


- Documentul de vanzare (facturi, contracte);
- Respectarea conditiei ca pretul de vanzare fara TVA sa fie
cel putin egal cu valoarea ramasa neamortizata

9. Verificarea iesirilor sub forma donatiilor:


- Contractul de donatie;
- Procesul verbal de scoatere din functiune;
- Constituirea valorii ramase neamortizata ca nededectibila
fiscal

10. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale


si minusuri de inventar

11. Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a


determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea.

12. Verificarea trecerii pe cheltuieli a unor elemente ce ar fi trebuit


capitalizate

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Documente de verificat:
• Factura
• Bonul de consum
• Nota de intrare receptie marfa
• Nota de constatare receptie diferente
• Registrul mijloace fixe

3
• Fisele de magazie
• Aviz de expeditie

• Proces verbal de punere in functiune


• Proces verbal de scoatere din functiune
• Jurnalul de vanzari
• Jurnalul de cumparari

Facturi vanzari Proces verbal scoatere


din functiune

Jurnal de vanzari

Proces verbal
Nota de Intrare punere in
Facturi cumparari
Receptie functiune

Jurnal de cumparari

Etapa 4. Monografie contabila privind imobilizarile corporale

1. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. a achizitionat un utilaj in


urmatoarele conditii:
- pret negociat cu furnizorii 100.000 u.m.
- cheltuieli cu transportul si instalarea 10.000 u.m.
- TVA 19%

Cost utilaj = 100.000 u.m. + 10.000 u.m. = 110.000 u.m.

% = 404 130.900
213 110.000
4426 20.900

4
2. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. achizitioneaza un utilaj la
un cost de achizitie de 400.000 lei, TVA 19%, durata normala de
functionare este de 5 ani, metoda de amortizare folosita este cea
liniara.

a) achizitia utilajului
% = 404 476.000
213 400.000
4426 76.000

b) inregistrarea amortizarii

Amortizarea anuala = 400.000 = 80.000


5
6811 = 2813 80.000

c) contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de


functionare
2813 = 213 400.000

3. In februarie 2008 firma a început contrucţia unei magazii pentru


depozitarea obiectelor de inventar, construcţie făcută din resurse
proprii.

Costul de producţie calculat se prezintă astfel:


• cheltuieli directe : 80000 lei
- cheltuieli cu materiile prime 35000 lei
- cheltuieli cu salariile directe 30000 lei
- cheltuieli cu protecţia socială aferente salariilor directe 15000 lei

• cheltuieli indirecte de producţie repartizate raţional 20000 lei


• total cost produse 100000 lei

5
Înregistrarea se face pe baza de proces verbal de punere în funcţiune
care a fost întocmit in iunie 2008
212 = 722 100.000 lei

4. SC ALFICOM INVEST SRL a achiziţionat în luna ianuarie 2007 o

cladire si un echipamnet tehnologic, care au fost înregistrate în


contabilitate în categoria imobilizărilor corporale. Cladirea are
valoarea de intare (costul de achiziţie) 360000 lei şi durata de utilizare
economică de 30 ani, iar echipamentul tehnologic valoarea de intrare
de 20040 lei şi durata de utilizare de 10 ani.
% = 404 428400 lei
212 360000 lei
4426 68400 lei

% = 404 23847,60 lei


2131 20040 lei
4426 3807,60 lei

Pentru determinarea amortizării contabile, societatea utilizează


metoda liniară. Se amortizează clădirea şi echipamentul tehnologic
achiziţionat în 2007
• pentru clădire :
- amortizare anuală = 12000 lei (360000 lei/30 ani)
- amortizare lunară = 1000 lei (360000 lei/30 ani/12 luni)
• pentru echipamentul tehnologic:
- amortizare anuală = 2004 lei (20040 lei/10 ani)

6
- amortizare lunară = 167 lei (20040 lei/10 ani/ 12 luni)

Amortizarea clădiri:
6811 = 2812 1000 lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice:
6811 = 2813 167 lei

5. La data de 01 iunie 2008, societatea vinde activele, în urmatoarele

condiţii:
- clădirea, la preţul de vânzare de 450000 lei
- echipamentul technologic, la preţul de 16000 lei
Înregistrarea vânzării cladirii:
461 = % 535500 lei
7583 450000 lei
4427 85500 lei
o Scoaterea din evidenţă a imobilului vândut:
% = 212 400000 lei
2812 5950 lei
6583 394050 lei

o Înregistrarea vânzării echipamentului tehnologic:


461 = % 19040 lei
7583 16000 lei
4427 3040 lei
o Scoaterea din evidenţă a activului vândut:
% = 2131 20040 lei

7
2813 4843 lei
6583 15197 lei

6. SC ALFICOM INVEST S.R.L. deţine un utilaj în valoare de 250.000

lei - valoare de intrare. La 31.12. 2007 societatea hotărăşte casarea


utilajului. În procesul de casare s-au efectuat o serie de cheltuieli,
respectiv: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei, cheltuieli cu
salariile 10.000 lei, contribuţia la asigurarile sociale 1.860 lei.
602 = 302 2000 lei
641 = 421 10000 lei
645 = 431 1860 lei

7. Se inregistreaza un aport in natura ( utilaj subscris la întreprinderea SC

MOARA VASLUI SRL.) valoarea de inventar 10000 lei, valoarea


amortizată 4300 lei, valoarea titlurilor de participare primite 6000 lei.
% = 2132 10000 lei
2813 4300 lei
261 5700 lei
Diferenţa dintre valoarea titlurilor de participare şi valoarea
amortizată a utilajului, se contabilizează (6000 – 5700 = 300)
261 = 1068 300 lei

8. Se doneaza un calculator cu valoarea contabilă de intrare de 6000 lei,

amortizat în valoare de 3000 lei.


% = 2132 6000 lei
2813 3000 lei
6712 3000 lei

8
9. La 31.12.2007 cu ocazia inventarului anual s-a constatat lipsa la

inventariere a unui calculator: valoarea contabilă de 5000 lei, amortizat


în valoare de 4500, vinovat se face un salariat, valoarea actuala 6000
lei, fapta e de natura penala.

Se inregistreaza scoaterea din evidenta:


% = 2132 5000 lei
2813 4500 lei
6583 500 lei
Potrivit deciziei de imputaţie se înregistrează paguba la valoarea
actuala de :
6000 lei + (6000 lei x 19%) = 7140
4282 = % 7140 lei
7583 6000 lei
4427 1140 lei

10. In luna decembrie 2007, societatea a procedat la revizia utilajelor. In

acest sens a apelat la serviciile unei firme specializate care a emis o


factura de 10000 lei + TVA.
Cazul I: Prin reparatia efectuata s-au marit performantele utilajelor
% = 404 11900
213 10000
4426 1900

9
Cazul II: Prin reparatie s-a vizat o simpla intretinere a utilajului
% =404 11900
611 10000
4426 1900

11. Societatea detine un teren achizitionat la un cost de achizitie de

200000. La 31.12.2006 exista indicii ca terenul a inregistrat o pierdere


de valoare si managementul a estimat valoarea de utilitate a acestuia la
170000 lei si valoarea justa minus costurile necesare vanzarii la
165000. La 31.12.2007 valoarea justa a terenului a fost estimata la
190000.
o Achizitie teren
211 = 404 200000 lei
Valoarea recuperabila 170000 lei depreciere=30000
Valoarea contabila 200000 lei

o Recunoasterea deprecierii
6813 = 2911 30000 lei

Valoarea justa = 190000 lei apreciere =20000


Valoarea contabila = 170000 lei

o Inregistrare apreciere

10
2911 = 7813 20000 lei

12. La data de 1 iulie 2008 societatea a achizitionat o instalatie de la un


furnizor extern la pret de cumparare de 10000 euro, TVA 19%. Taxa
vamala si comisionul vamal aferente acestei achizitii, achitate in vama
au fost de 10%, respectiv 5%; la data intocmirii declaratie de import
un euro = 4 lei. Pentru punerea in functiune a instalatie s-a apelat la o
firma specializata, costul acestei operatii a fost de 4500, TVA 19%.
Managementul a estimat ca la sfarsitul duratei de utilizare vor fi
necesare operatii de demontare si amenajare a spatiului in care acestea
au functionat, al caror cost actualizat a fost estimat la 1500 lei.

o Achizitia instalatiei
2131 = 404 40000 (10000euro*4lei/euro)

o Inregistrarea taxei si comisionului vamal


Taxa vamala = 40000*10% = 4000
Comision vamal = 40000*5% = 2000
2131 = 446 6000

o Plata taxei vamale, a comisionului vamal si a TVA-ului


% = 5121 14740
446 6000
4426 8740

o Punerea in functiune
% = 404 5355
2131 4500
4426 855

o Costuri de dezafectare si amenajarea spatiului


2131 = 1513 1500

Valoarea de intrare a instalatiei = 40000 + 6000+4500+1500=52000 lei

11
13. La data de 31.12.2007 se reevaluează cladirea achizitionata mai sus de
către un evaluator specializat , valoarea justă atribuită acesteia fiind de
400000 lei.
Valoarea neamortizată a clădirii la 31.12.2007 = valoarea de intrare –
amortizare = 360000-12000-12000 = 336000

Înregistrarea rezultatelor reevaluării se efectuează prin metoda anulării


amortizării, astfel:
- anularea amortizării din valoarea contabilă brută a activului:

2812 = 212 24000 lei


- majorarea valorii clădirii în urma reevaluării:
212 = 105 64000 lei

Etapa 5. Riscurile de audit financiar privind imobilizarile corporale

 Riscul de control Rc
 Riscul de nedetectare Rn
 Riscul inerent Ri

Riscul general de audit: Ra = Rc*Rn*Ri

1. Riscul aparitiei de greseli in completarea facturilor fiscale.


2. Riscul de evaziune fiscala ca urmare a nerespectarii legislatiei
fiscale

FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE


1. In cadrul societatii nu exista un program legislativ care sa fie
actualizat cu normele in vigoare
2. Nu exista personal specializat in domeniul fiscal

12
S-au stabilit urmatoarele niveluri ale riscurilor, in urma procedurilor de audit
 Risc inerent 36%
 Risc de control 48%
 Risc de nedetectare 10%

Risc audit general = 36%*48%*42% = 7%

Etapa 6. Procedeele si tehnicile de audit financiar contabil

Principalele procedee de audit sunt urmatoarele:


a) Controlul prealabil sau studiul general prealabil
b) Controlul documentar contabil – principalele tehnici:
 Controlul cronologic
 Controlul invers cronologic
 Controlul sistematic
 Controlul reciproc
 Controlul incrucisat
 Analiza contabila
 Calculul sitematic
c) Controlul total si controlul prin sondaj
d) Controlul faptic – se realizeaza prin:
 Inventariere
 Observare directa
 Analiza de laborator
e) Confirmarea externa

Controlul documentar contabil:


Controlul cronologic- documentele contabile s-au supus verificarii in
ordinea lor cronologica.
Controlul reciproc- s-a verificat corespondenta dintre factura si nota de
receptie.
Controlul incrucisat- s-a verificat ca facturile emise de societate sa
corespunda cu cele receptionate de clienti( s-a solicitat ajutorul clientilor
firmei auditate).
Controlul matematic- s-a verificat daca sumele inscrise pe documentele
contabile sunt justificate.

13
Analiza contabila- s-a verificat corectitudinea conturilor utilizate in
inregistrarile contabile.
Controlul total/ prin sondaj- s-a recurs la un control prin sondaj a
documentelor contabile.

Controlul faptic
Observarea directa- asigurarea de existenta mijloacelor fixe inscrise in
documenetele contabile, prin observarea directa de catre auditor a unora,
alese prin sondaj.
Inventarierea patrimoniului- s-a recurs la inventarierea patrimoniului
pentru a se asigura datele inscrise in documentele contabile.
Analiza de laborator- valoarea anumitor imobilizari corporale a fost supusa
controlului, pentru a fi confirmata sau infirmata.

Confirmarea externa- s-a cerut confirmarea soldurilor conturilor de


furnizori, respectiv clienti, clientilor si furnizorilor societatii auditate.

Etapa 7: Probele de audit financiar

Proba 1:
 In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat
achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu
TVA de 130900 astfel:
213 = 404 130900
 Varianta corecta este:
% = 404 130900
213 110000
4426 20900

Proba 2:
 In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat
achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu
TVA de 130900 astfel:
% = 401 130900
213 110000
4426 20900

14
 Varianta corecta este:
% = 404 130900
213 110000
4426 20900

Proba 3:
 In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea a inregistrat
vanzarea cladirii in valoare totala cu tva de 535500 lei
461 = 7583 535500
 Varianta corecta este:
461 = % 535500
7583 450000
4427 85500

Proba 4:
 In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea nu a
inregistrat dupa vanzarea cladirii si scoaterea din gestiune a acesteia
 Varianta corecta este:
% = 212 400000
2812 5950
6583 394050
Proba 5:
 In urma verificarii inregistratii 9 s-a constatat ca societatea nu a
inregistrat in contabilitate paguba constatata cu ocazia
inventarului anual
 Varianta corecta este:
4282 = % 7140
7583 6000
4427 1140

Proba 6:
 In urma verificarii inregistrarii 10, unde prin reparatie s-au marit
performantele utilajelor, s-a constatat ca s-a folosit un alt cont
pentru inregistrarea TVA, altul decat cel folosit atunci cand se
primeste o factura si anume 4427 in loc de 4426
 Varianta corecta este:
% = 404 11900
213 10000
4426 1900

15
Proba 7:
 In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constatat ca societatea nu a
inregistrat contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei
normale de functionare
 Varianta corecta este:
2813 = 213 400000

Proba 8:
 In urma verificarii inregistrarii 7 s-a constatat ca societatea nu a
contabilizat diferenta dintre valoarea titlurilor de participare si
valoarea amortizata a utilajului
 Varianta corecta este:
6000 - 5700 = 300
261 = 1068 300

Proba 9:
 In urma verificarii inregistrarii 11 s-a constatat ca la sfarsitul
anului 2006 societatea nu a inregistrat deprecierea terenului
 Varianta corecta este:
6813 = 2911 30000

Proba 10:
 In urma verificarii inregistrarii 12 s-a constatat ca nu au fost
incluse in valoarea cladirii comisionul vamal si taxa vamala
astfel: valoarea de intrare = 40000+4500+1500=46000
 Varianta corecta este:
Taxa vamala = 40000*10% = 4000
Comision vamal = 40000 * 5% = 2000
Valoarea de intrare = 40000 + 6000 + 4500 + 1500 = 52000

Etapa 8. Opinia auditorului. Pragul de semnificatie

Utilizand rationamentul profesional s-a stabilit un prag de semnificatie


de 3.500 lei.
Probe de audit cu prag de semnificatie important:

16
1. Potrivit probei de audit numarul 1, datorita inregistrarii gresite a
TVA-ului s-a constatat intocmirea si inregistrarea eronata a
decontului de TVA.
2. Potrivit probei de audit numarul 4, s-a constatat ca societatea
detine inca cladirea ca si mijloc fix cu toate ca aceasta a fost
vanduta dar nu s-a efectuat descarcarea de gestiune.
3. Conform probei de audit numarul 3, societatea a inregistrat
eronat vanzarea cladirii ceea ce a dus la un venit mai mare
deoarece 19% reprezenta TVA ce trebuia trecut in decontul de
TVA.
Etapa 9. Intocmirea raportului de audit

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI


CATRE ACTIONARII SC ALFICOM INVEST S.R.L.

Am auditat bilanţul societăţii ALFICOM INVEST SRL la data de 31


decembrie 2007, precum şi contul de profit şi pierdere, pentru anul încheiat.
Responsabilitatea pentru aceste situaţii financiare revine conducerii
societăţii. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra
acestor situaţii financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost
desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit, precum si
cu reglementarile legislative nationale. Aceste Standarde cer planificarea şi
efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări rezonabile, conform
căreia situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit
include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi
informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, de ase-
menea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de
către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor
financiare. Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru
exprimarea opiniei noastre.
În opinia noastră, situaţiile financiare nu prezintă cu fidelitate, sub
toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la 31 decembrie
2007 şi rezultatele din exploatare, pentru anul încheiat, în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate si normele nationale.
Intrucat opinia noastra este una cu rezerve, propunem urmatoarele:
• achizitionarea unui program legislativ in domeniul fiscal
• cresterea nivelului de pregatire al personalului

17
• imbunatatirea calitatii functiei de control intern

18