Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor


Catedra de Management
Disciplina: Managementul Mediului
Priveşte: EAM, Anul III ZI
Anul Universitar: 2010-2011

PROGRAMA ANALITICĂ

Cap.1. Probleme generale privind managementul mediului


1.1. Definire, scop, sarcini
1.2. Componentele managementului mediului
1.3. Funcţiile managementului mediului
1.4. Mecanisme si instrumente pentru managementul mediului

Cap.2. Organizaţiile si mediul


2.1. Impactul activităţii organizaţiilor asupra mediului
2.2. Probleme regionale şi locale
2.3. Responsabilitatea socială a organizaţiilor

Cap. 3. Reglementari legislative privind protecţia mediului


3.1. Reglementări legislative internaţionale
3.2. Reglementări legislative naţionale

Cap.4. Sisteme de management de mediu


4.3. Sisteme de managemnt de mediu: definire şi tipuri
4.4. Sisteme de management de mediu şi de audit
4.5. Sisteme complexe de management igienă-securitate-mediu
4.6. Structura standardelor din seria ISO 14000

Cap. 5. Implementarea unui sistem de management de mediu conform


standardului ISO 14001
5.1. Importanţa implementării unui SMM
5.2. Fazele implementării şi gestiunea schimbării
5.3. Pregătirea în vederea construirii SMM
5.4. Realizarea analizei iniţiale de mediu
5.6. Stabilirea obiectivelor şi a ţintelor
5.7. Elaborarea programului de management de mediu
5.8. Implementarea şi funcţionarea SMM
Cap.6. Evaluarea impactului de mediu
6.1. Evaluarea performanţei de mediu
6.2. Aquis-ul de mediu comunitar, norme de calitate
6.3. Indicatori şi criterii utilizate pentru evaluarea impactului asupra factorilor
de mediu

Cap. 7. Strategii şi politici de mediu


7.1. Necesitatea unei strategii de mediu
7.2. Principii şi instrumente în strategia de protecţie a mediului înconjurător
7.3. Politici de mediu, proceduri şi practici de management de mediu
7.4. Sistemul de monitoring integrat al mediului din România
7.4. Strategia gestionării deşeurilor, strategia dezvoltării durabile
7.5. Strategia de conformare de mediu, urgenţe de mediu

BIBLIOGRAFIE

1. Ionescu, Cicerone, Cum să construim şi implementăm un sistem de


management de mediu în conformitate cu ISO 14001, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
2. Negrei, C. Costel, Instrumente şi metode în managementul mediului, Editura
Economică, Bucureşti, 1999.
3. Olaru Marieta, Implementarea unui sistem de management de mediu, potrivit
standardului ISO 14001 în relaţie cu standardele ISO 9000, în Orientări
actuale în managementul calităţii, vol.1, Editura ASE, Bucureşti, 1998.
4. Petrescu Ion, Managementul mediului, Editura Expert, Bucuresti 2005.
5. Rojanschi Vladimir, Bran Florina, Politici şi strategii de mediu, Editura
Economică, Bucureşti, 2002.

Șef catedră, Responsabil disciplină,


Prof.univ.dr. Ioan Lazăr Conf.univ.dr. Maria Mortan