Sunteți pe pagina 1din 2

MONOGRAFIE

FACTURI NESOSITE
Autor: DUCA IONUT ADRIAN
ducaadrianro@yahoo.com

VARIANTA 1

1. Facturi de primit

% = 408 124
3xx / 6xx 100
4428 24

2. Stornare inregistrare facturi nesosite ( la inceputul lunii urmatoare )

% = 408 - 124
3xx / 6xx - 100
4428 -24

3. Primirea facturii

% = 401 124
3xx / 6xx 100
4426 24

408 401
124 (1) 124 (3)
-124 (2)

Sold final: 0 lei Sold final: 124 lei


VARIANTA 2

1. Facturi de primit

% = 408 124 valoare estimata ( cu tva )


3xx / 6xx 100 valoare fara tva
4428 24 TVA aferenta valorii estimate

2. Primirea facturii + efectuare reglaje

Presupunem ca factura primita este mai mare decat valoarea estimata, valoarea facturata
fiind de 200 lei + TVA 24%.

% = 401 248 valoare facturata


408 124 valoare estimata
3xx / 6xx 100 dif. intre val. estimata si val.
facturata
( in plus / in minus )
4426 48 TVA aferenta val. facturate
4428 -24 storno TVA aferenta
val. estimate

408 401
(2) 124 124 (1) 248 (2)

Sold final: 0 lei Sold final: 248 lei

4428 4426
(1) 24 48 (2)
(2) -24

Sold final: 0 lei Sold final: 248 lei

3xx / 6xx
(1) 100
(2) 100

Sold final: 200 lei