Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău Numele: _____________________________

Prenumele:
CLUBUL DE EXCELENŢĂ ÎN EDUCAȚIE
la ____________________________________
limba şi literatura română
8.10.2016 Unitatea de învăţământ:
_____________________________________

Se acordă 10 puncte din oficiu. _____________________________________


Timp de lucru: 90 minute clasa a III-a
Numele cadrului didactic:
__________________________________

COMISIA DE REZULTATELE NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


EVALUARE EVALUĂRII EVALUATORULUI
EVALUATOR 1
EVALUATOR 2

Subiectul I – Înţelegerea textului (30 puncte)

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă exercițiile propuse:

Azi este întâia zi de școală! Ca un vis au rămas cele trei luni de vacanță, petrecute la
țară! Mama m-a dus azi dimineață la școală, ca să mă înscrie în clasa a III-a. Pe toate străzile
mișunau copii. Librăriile erau pline de părinți, care cumpărau: ghiozdane, caiete, condeie. În
fața școlii era atâta lume, încât portarul abia putea să păstreze ordinea.
Am pătruns cu greu în curtea școlii. Domni, doamne, femei din popor, meșteșugari,
ofițeri, bunici, servitoare, fiecare cu câte un copil de mână și cu certificatele de promovare în
cealaltă, umpleau școala, făcând atâta zgomot încât părea că intrau la teatru.
Am revăzut cu plăcere etajul de jos, unde îmi petrecusem cei dintâi ani de școală.
Acum erau aici copilași din clasa I, care nu voiau să intre în clasă și se împotriveau ca niște
măgăruși. Unii fugeau, alții, văzându-și părinții că pleacă, începeau să țipe și îi întorceau din
drum, ca să-i mângâie sau să-i ia cu dânșii.
La ora zece eram cu toții în clasă: cincizeci și patru la număr, dintre care numai vreo
cincisprezece sau șaisprezece din camarazii mei din clasa a II-a. Unii dintre băieți crescuseră,
alții se îngrășaseră.
Ce mică și tristă părea școala pe lângă pădurile și munții unde-mi petrecusem vara!
Mă gândeam la profesorul meu din clasa a II-a. Ce bun era și ce micuț! Parcă era un coleg
de-al nostru! Mereu râdea cu noi. Ce rău îmi pare că nu-l mai văd aici cu părul lui cel roșu și
zbârlit! Profesorul de acum e înalt, cu părul cărunt și lung, fără barbă și cu o dungă adâncă pe
frunte. Glasul îi este gros. Se uită țintă la noi, ca și cum ar vrea să ne ghicească gândurile.

1
Nu râde niciodată!
M-am bucurat să o găsesc pe mama la ușa școlii,
căci simțeam nevoia să mă arunc în brațele ei
liniștitoare.
- N-ai grijă, Enrico, o să învățăm împreună, m-a
asigurat mama, cu vocea ei mângâietoare.
M-am întors acasă cu gândul la cele nouă luni de
școală pe care urma să le parcurg și din care trecuse
doar o zi.

(Întâia zi de școală - după Edmondo de Amicis)

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


A. Titlul textului este: C. Întâmplarea se petrece:
a) ,,Enrico”; a) în prima zi de toamnă;
b) ,,Întîia zi de toamnă”; b) în prima zi a anului;
c) ,,Întâia zi de şcoală”. c) în prima zi de şcoală.

B. Întâmplarea are loc: D. Enrico şi-a petrecut vacanţa:


a) la teatru; a) la mare;
b) la şcoală; b) la ţară;
c) în pădure. c) la bunici.

2. Răspunde în scris la următoarele întrebări:

a) În ce clasă s-a înscris Enrico?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Cum i se pare şcoala acum, după vacanţă?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) Cum îl încurajează mama?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

d) De ce s-a bucurat Enrico?


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2
3. Transcrieţi enunțurile ce redau trăsăturile noului profesor.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Numerotează enunţurile de mai jos în ordinea în care s-au petrecut evenimentele:

La ora zece, Enrico și-a întâlnit colegii în noua sală de clasă.


În prima zi de şcoală, mama îl înscrie pe Enrico în clasa a III-a.
Băiatul se bucură de revederea mamei după prima zi de școală.
Curtea școlii era plină de părinți cu copii de mână.

Subiectul II - Elemente de construcţie a comunicării (30 puncte)

1. Găseşte cuvinte potrivite:


a) cu acelaşi sens: b) cu sens opus:
întâia - ………………….............. înalt- ………………………..…
mişunau - ……………………… niciodată- ………………………………
camarazi - ………………………… pleacă- ………………………….....
cărunt- ………………………... pline- ………………………….........
mângâie - ………………………….. ordinea - …………………………...

2. Din al treilea alineat al textului, scrie cinci cuvinte care să conțină grupurile de litere
învăţate.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Desparte în silabe cuvintele subliniate în text:


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Aşază cuvintele din propoziţia următoare, în ordine alfabetică:

Unii dintre băieți crescuseră, alții se îngrășaseră.

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Identifică enunțul în care cuvântul luni are alt sens decât cel întâlnit în text.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
3
a) După trei luni de vacanță, copiii au revenit la școală.

b) Prima zi de școală a fost luni sau marți?

c) Peste trei luni va veni iarna.

6. Subliniază cuvintele scrise greşit, apoi scrie forma lor corectă:

întîia, înpotrivire, cincisprezece, gheozdan, mângîie, încât, împreună, nevoia, voeau.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Subiectul al III-lea – Scrierea imaginativă (30 puncte)

Scrie un text din cel mult șapte propoziții în care să descrii cum ai petrecut și cum te-ai simțit
tu în prima zi de școală din clasa a III-a. Dă un titlu potrivit textului.
Foloseşte cel puţin cinci expresii frumoase!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și