Sunteți pe pagina 1din 2

Aurel Scobioală

Tema pentru acasă:

 Citește textul expresiv pagina 15


 Include în enunțuri cuvintele cheie

scrie pe caietul de clasă căte un rând de fiecare


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________