Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTELE PENTRU EXAMEN LA DISCIPLINA

REPREZENTAREA ȘI MANDATUL ÎN DREPTUL CIVIL

1.Conceptul: scopul şi definiţia reprezentării. Importanța reprezentării.


2.Natura juridică a reprezentării
3.Dezvoltarea istorică a instituţiei juridice a reprezentării
4. Reglementarea instituției reprezentării în dreptul comparat
5. Reglementarea instituției reprezentării în Codul civil al Republicii Moldova
6. Reprezentarea legală a persoanelor fizice
7. Reprezentarea legală în cadrul obligațiilor solidare
8. Reprezentarea legală în mecanismul de exercitare a acțiunii oblice
9. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soți. Prezumța de mandat tacit reciproc.
10. Reprezentarea legală în procedura de exercitare a dreptului de gaj și ipotecă
11. Reprezentarea persoanelor juridice: considerațiuni generale
12. Natura juridică şi conţinutul atribuţiunilor administratorului
13. Particularităţile reprezentării societăţilor comerciale de persoane.
14. Particularităţile reprezentării societăţilor comerciale pe capitaluri.
15. Încetarea activității administratorilor
16. Răspunderea administratorilor
17. Particularitățile reprezentării în cadrul reprezentanțelor societăților comerciale
18. Reprezentarea societăților comerciale insolvabile (natura și conținutul atribuțiilor
administratorilor provizorii, administratorilor insolvabilității/lichidatorilor).
19. Reprezentarea societăților civile
20. Reprezentarea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale în raporturile civile.
21. Elementele reprezentării în cadrul instituției gestiunii de afaceri fără mandat
22. Reprezentarea comercială – concept, scop, natură juridică.
23. Contractul de mandat – concept, scop, definiție, caractere juridice.
24. Corelația dintre reprezentare, mandat și procură.
25. Delimitarea contractului de mandat de alte contracte similare (comision, agenție,
administrare fiduciară, expediție, intermediere)
26. Obiectul contractului de mandat.
27. Mandatul prin interpunere de persoane.
28. Mandatul în interes comun – varietate nenumită a contractului de mandat. Noțiune,
particularități, efecte.
29. Autocontractul și dubla reprezentare.
30. Mandatul comercial.
31. Mandatul aparent.
32. Mandatul de brokeraj. Conceptul, particularitățile, domeniul de aplicabilitate.
33. Reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale.
34. Reprezentarea convenţională în contractul de administrare fiduaciară.
35. Elementele reprezentării în contractul de agenție.
36. Delimitarea contractului de agenție de alte contracte simiare (intermediere comercială,
mandat, comision, comision profesionist, expediție).
37. Agenții în asigurări – intermediari profesioniști pe piața asigurărilor.
38. Particularitățile contractului de agenție maritimă.
39. Contractele civile de reprezentare imperfectă. Analiză conceptuală.
40. Contractul de comision - concept, scop, definiție, caractere juridice.
41. Delimitarea contractului de comision de alte contracte similare (mandat, agenție,
administrare fiduciară, expediție, intermediere)
42. Obiectul contractului de comision.
43. Clauza del credere – concept, scop, efecte.
44. Reglementarea juridică a comisionului în legislația Republicii Moldova – analiză, probleme,
soluții.
45. Comisionarul profesionist.
46. Contractul de consignație.
47. Particularităţile contractului de comision pe piaţa valorilor mobiliare.
48. Regimul juridic al brokerului vamal.
49. Contractul de expediție – concept, scop, definiție, caractere juridice. Locul și rolul său în
sistemul contractelor de reprezentare imperfectă.